Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH"— Sunum transkripti:

1 Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH
A S K O M Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH

2 A S K O M İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM); tarih ve sayılı Resmi Gazete ve değişiklik içeren tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4. madde “v” bendi ile 5. madde “c” bendi gereğince ilimizdeki kamu ve özel sektöre ait acil servis sorumluları ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği sorumlularının katılacağı aylık toplantılarla söz konusu kurumların daha koordineli çalışabilmeleri amacıyla kurulmuştur.

3 112 Ambulans Başhekimliği
Hastane öncesi 112 Ambulans Başhekimliği Ambulans hizmeti ASKOM Birimi a) Tüm Kliniklerdeki yatak durumu (1/saat bilgi veriliyor) b) Tanı ve tetkik araçlarındaki olumlu olumsuz değişiklikler c) EAH Olmayan genel dal hastaneleri nöbetçi uzman hekimlerin branşlarını en geç saat 17:00 kadar Günlük Çağrı 5 000 i sağlık 1 000 Ambulans çıkışı 10 Dr, 28 Hemşire 40 sn/çağrı Acil Yardım % 74 Hasta nakil % 26

4 Acil Servis Acil Servise gelen hasta Sabit Telsiz
Bekletilmeden, sorgulanmadan, ekip ameliyatta, yerimiz yok mazeretine sığınmadan hasta kabul edilmeli, hatta müdahale ve tetkik için sedye alıkonulmamalı. Hasta mahremiyetine dikkat edilmeli Konsültasyonlar Uzman düzeyinde olmalıdır ‘Acil Serviste yatış bekleyen hasta yoktur’ (poliklinik hasta yatışı) Acil Servise gelen asistan; Acil hasta yönetimini yapabilecek bilgi ve beceride olmalı. Acil servisten hastanenin diğer birimlerine acil hasta dışında geçiş olmamalı (hastane personeli dahil) Sabit Telsiz

5 Nöbetçi şef görev tanımı
Tıp Doktoru olmalıdır. Mesai saatleri dışında hastane başhekimidir. Görev süresince hastane bünyesindeki kliniklerin organizasyonu ve koordinasyonundan sorumludur. Primer görev alanı Acil Servis ve Acil Servis organizasyonudur. Acil Servise başvuran hastaların; Acil Servise kabulü, tetkiki, tedavisi, takibi, yatışı, taburcusu ve başka bir sağlık kurumuna sevkinden sorumludur.

6 Hasta nakli Nakle karar verildiğinde hastanın gideceği hastane 112 tarafından belirlenmelidir. Hastane ile ilgili herhangi bir mazeret hasta nakline engel değildir. (Yerimiz yok, ekip ameliyatta vb.) Epikriz yazılmayan ve Vitalleri stabil olmayan hasta nakledilemez.

7 Hasta nakli 112 Ambulans Başhekimliği koordinasyonunda bilgi verilerek, ulaşılamaz ise 3 dk ara ile 3 kez arandıktan sonra ulaşılamaz ise de nakil gerçekleşir, gerekirse nakil süresince arama devam eder. 2. Basamaktan 3. basamağa Hastanın ikinci basamakta takibi tıbbi yönden bir sakınca oluşturmuyor ise, epikriz ve tedavi protokolü hazırlanarak tekrar 2. basamağa gönderilebilir. NOT

8 Hasta nakli Boş yatak olmaması durumunda; hastanın Vitalleri stabil ancak yatarak takibi gerekiyorsa; epikriz ve tedavi protokolü hazırlanarak 112 Ambulans Başhekimliği koordinasyonunda nakil gerçekleşebilir. 3. Basamaktan 2. Basamağa

9 Hasta nakli bilgi vermeli
Nakle karar veren nöbetçi hekim, nakli kabul edecek ekibe mutlaka bilgi vermeli ve nakil 112 Ambulans Başhekimliği koordinasyonunda gerçekleşmelidir. 2. Yada 3. basamak hastaneden 3. Basamak Spesifik bir branşa

10 Hasta nakli Kliniği olmayan branşın hastaları
112 Ambulans Başhekimliği koordinasyonunda kliniği olan EAH ne bilgi verilerek nakil gerçekleşir. Kliniği olmayan branşın hastaları 3. Basamağa

11 Hasta nakli stabilizasyonu sağlandıktan sonra
Acil servise başvuran hastanın ilk muayene ve müdahalesi yapılarak hastane imkanları ölçüsünde stabilizasyonu sağlandıktan sonra başka bir sağlık kurumuna nakli gerekli görülüyor ise; hastanenin kendi veya sözleşmeli olduğu özel ambulans ile olsa da; mutlaka 112 Komuta Kontrol Merkezinin koordinasyonunda nakil işlemi gerçekleştirilmelidir. 26/06/2008 tarih ve sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca verilen hizmetlerin hiçbir aşamasında masrafların nasıl karşılanacağı sorgulanmamalı, hizmet bedelinin tahsili ile ilgili işlemler acil müdahale ve hastanın stabilizasyonu sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Özel hastanelerden Kamu hastanelerine

12 Yoğun bakım hastaları transport kriterleri
ACİL VAKALAR: Hastanın havayolu, ventilasyonu ve dolaşımı desteklenmelidir. Hipotermi önlenmelidir. Gidilecek hastane ile mutlaka bağlantı kurulmalıdır. Anne transportu için kadın doğum kliniği dikkate alınmalıdır. Yoğun bakım hastasına yapılanlar mutlaka kayıt altına alınmalıdır. (Epikriz) ELEKTİF VAKALAR: Hastayı takip eden doktor epikriz hazırlayıp hastanın gideceği hastaneden mutlaka teyid alarak transportu organize etmelidir. Ara yoğun bakım hastaları ikinci basamağa nakledilebilmelidir. Laboratuar sonuçları ve haftada en az iki kez alınan kültür sonuçları olmadan nakil yapılamaz. Kültür sonuçları (+) olan hastalar izolasyon uygulanabilecek hastanelere nakledilmelidir. Hastanın; başlangıç, takip, transport ve teslim anındaki verileri gideceği hastaneye teslim edilmelidir. Nakil, doktor eşliğinde gerçekleşmelidir.

13 Nakil Acil Servis Saha Bilgi Teyid 2. Düzey DH
İlgili kliniği olmayan 3.DH Ambulans ile gelen hasta 3. Düzey DH Hasta kabulü mutlaktır Hiçbir mazeret hasta kabulüne engel değildir Acil Servis Ameliyathane Klinikler Taburcu Morg Mutlaka Ambulans ile Nakil

14 2011 OCAK AYI ŞİKAYET EDEN KURUM ŞİKAYET EDEN KURUM TUTANAK SAYISI
Şişli Etfal E.A.H. 4 Taksim E.A.H. 3 112 Zeytinburnu 2 Nolu A.Y. İstasyonu 2 Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi 112 Eyüp 2 Nolu A.Y. İstasyonu 1 Esenyurt D.H. GENEL TOPLAM 13 2011 OCAK AYI ŞİKAYET EDİLEN KURUM ŞİKAYET EDİLEN KURUM TUTANAK SAYISI Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi 4 Haseki E.A.H. 2 112 Bakırköy Ekibi 1 Bakırköy Ruh Sinir E.A.H. Hastanenin Uzman Doktoru İstanbul Ünversitesi Çapa Tıp Fak. Sarıyer D.H. Silivri D.H. Şişli Etfal E.A.H. GENEL TOPLAM 13

15

16 2011 ŞUBAT AYI ŞİKAYET EDEN KURUM ŞİKAYET EDEN KURUM TUTANAK SAYISI
2011 ŞUBAT ŞİKAYET EDİLEN KURUM ŞİKAYET EDİLEN KURUM KONUSU SAYISI Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi 11 Okmeydanı E.A.H. 4 Özel Ensar hastanesi 2 Taksim E.A.H 112 Küçükçekmece 1 A.Y. İstasyonu 1 112 Kağıthane 1 Nolu A.Y. İstasyonu 112 (34 AK 1283) plakalı Ambulans 112 Beşiktaş 1 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Beşiktaş 3 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Beyoğlu 3 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Kağıthane 4 Nolu A.Y. İstasyonu Bakırköy Kadın Doğum E.A.H. Esenyurt D.H. Haydarpaşa Numune E.A.H. Sarıyer İstinya D.H. Göztepe E.A.H. Kartal Koşuyolu E.A.H. Metin Sabancı Balta Limanı Kemik E.A.H. GENEL TOPLAM 33 2011 ŞUBAT AYI ŞİKAYET EDEN KURUM ŞİKAYET EDEN KURUM TUTANAK SAYISI İstanbul E.A.H. (Samatya) 13 Şişli Etfal E.A.H. 10 Taksim E.A.H. 2 112 Kağıthane 1 Nolu A.Y. İstasyonu 1 112 Kartal 2 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Üsküdar 2 Nolu A.Y. İstasyonu Bağcılar E.A.H. Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Okmeydanı E.A.H. Marmara Üniversitesi E.A.H. (Pendik) GENEL TOPLAM 33

17

18 2011 MARY AYI ŞİKAYET EDEN KURUMLAR ŞİKAYET EDEN KURUMLAR
TUTANAK SAYISI Şişli Etfal E.A.H. 6 Bakırköy Kadın Doğum E.A.H. 4 Haydarpaşa Numune E.A.H. 2 112 İ.B.B. Acil Kurtarma Kartal 100 İstasyon 1 112 İ.B.B. Acil Kurtarma Kocasinan 100 İstasyon 112 Sultangazi 1 Nolu A.Y. İstayonu 112 Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Ümraniye 6 Nolu A.Y. İstasyonu Bağcılar 2 Nolu A.Y. İstasyonu Bakırköy E.A.H. Esenyurt D.H. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kocaeli Sağlık Müdürlüğü Özel Silivri Kolan Hastanesi SABİM Sarıyer İsmail Akgün D.H. GENEL TOPLAM 25 2011 MARY AYI ŞİKAYET EDİLEN KURUM ŞİKAYET EDİLEN KURUM TUTANAK SAYISI Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi 6 Şişli Etfal E.A.H. 3 112 Ekibi 1 112 Avcılar A.Y. İstasyonu 112 Beşiktaş 1 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Eyüp 2 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Şişli 4 Nolu A.Y. İstasyonu Bağcılar E.A.H. Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Başkent Ünv. İst. Hast. Esenyurt D.H. Kartal Koşuyolu E.A.H. Kartal Yavuz Selim D.H. Kendi Doktor Lütfiye Nuri Burat D.H. Polis Karakolu Şehit Murtepe Tezgan (Sultangazi) Ümraniye E.A.H. GENEL TOPLAM 25

19

20 2011 NİSAN AYI ŞİKAYET EDEN KURUMLAR ŞİKAYET EDEN KURUMLAR VEYA KİŞİ
2011 NİSAN AYI ŞİKAYET EDİLEN KURUM ŞİKAYET EDİLEN KURUM TUTANAK SAYISI Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi 3 Şişli Etfal E.A.H. Kartal Dr.Siyami Ersek Gögüs Kalp E.A.H. 2 112 Ambulans (34 UF 4791) plakalı araç 1 112 Ambulans 34 UF 6672 plakalı araç 112 Bağcılar 2 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Ekip 112 Gaziosmanpaşa 2 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Kağıthane 2 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Sarıyer 1 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Sarıyer 2 Nolu A.Y. İstasyonu Bağcılar E.A.H. Bayrampaşa D.H. Göztepe E.A.H. Kartal Yavuz Selim D.H. Lütfiye Nuri Burat D.H. (Sultançiftliği) Okmeydanı E.A.H. Pendik Marmara Üniversitesi E.A.H. Sarıyer İstinya D.H. Sultanbeyli D.H. Ümraniye E.A.H. GENEL TOPLAM 26 2011 NİSAN AYI ŞİKAYET EDEN KURUMLAR ŞİKAYET EDEN KURUMLAR VEYA KİŞİ TUTANAK SAYISI Şişli Etfal E.A.H. 6 Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi 2 Haydarpaşa Numune E.A.H. 3 Bağcılar E.A.H. Fatih Sultan Mehmet E.A.H. SABİM 112 Pendik 2 Nolu A.Y. İstastonu 1 112 Bağcılar 1 Nolu A.Y. İstasyonu 112 Gaziosmanpaşa 4 Nolu A.Y. İstasyonu 112 İ.B.B. Acil Kurtarma Gazi İstasyonu 112 Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu Sarıyer İstinye D.H. Taksim E.A.H. Ümraniye E.A.H. Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hast. GENEL TOPLAM 26

21

22 2011 OCAK ŞUBAT MART NİSAN ŞİKAYET EDEN KURUM S.No Şikayet Eden Kurum
2011 OCAK ŞUBAT MART NİSAN ŞİKAYET EDİLEN KURUMLAR S.No Şikayet Edilen Kurum Tutanak Sayısı 1 Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi 24 2 Şişli Etfal E.A.H. 7 3 Okmeydanı E.A.H. 5 4 112 Ekibi Bağcılar E.A.H. 6 Esenyurt D.H. Göztepe E.A.H. 8 Haseki E.A.H. 9 Kartal Dr.Siyami Ersek Gögüs Kalp E.A.H. 10 Kartal Koşuyolu E.A.H. 11 Kartal Yavuz Selim D.H. 12 Lütfiye Nuri Burat D.H. (Sultançiftliği) 13 Özel Ensar hastanesi 14 Sarıyer İstinya D.H. 15 Taksim E.A.H 16 Ümraniye E.A.H. 17 112 Bakırköy Ekibi 18 112 Ambulans (34 AK 1283) plakalı araç 19 112 Ambulans (34 UF 4791) plakalı araç 20 112 Ambulans 34 UF 6672 plakalı araç 21 112 Avcılar A.Y. İstasyonu 22 112 Bağcılar 2 Nolu A.Y. İstasyonu 23 112 Beşiktaş 1 Nolu A.Y. İstasyonu 25 112 Beşiktaş 3 Nolu A.Y. İstasyonu 26 112 Beyoğlu 3 Nolu A.Y. İstasyonu 27 112 Eyüp 2 Nolu A.Y. İstasyonu 28 112 Gaziosmanpaşa 2 Nolu A.Y. İstasyonu 29 112 Kağıthane 1 Nolu A.Y. İstasyonu 30 112 Kağıthane 2 Nolu A.Y. İstasyonu 31 112 Küçükçekmece 1 Nolu A.Y. İstasyonu 32 112 Sarıyer 1 Nolu A.Y. İstasyonu 33 112 Sarıyer 2 Nolu A.Y. İstasyonu 34 112 Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu 35 112 Şişli 4 Nolu A.Y. İstasyonu 36 Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi 37 Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. 38 Bakırköy Kadın Doğum E.A.H. 39 Bakırköy Ruh Sinir E.A.H. 40 Başkent Ünv. İst. Hast. 41 Bayrampaşa D.H. 42 Hastanenin Uzman Doktoru 43 Haydarpaşa Numune E.A.H. 44 İstanbul Ünversitesi Çapa Tıp Fak. 45 Kendi Doktor 46 Metin Sabancı Balta Limanı Kemik E.A.H. 47 Pendik Marmara Üniversitesi E.A.H. 48 Polis Karakolu Şehit Murtepe Tezgan (Sultangazi) 49 Sarıyer İsmail Akgün D.H. 50 Silivri D.H. 51 Sultanbeyli D.H. GENEL TOPLAM 97 2011 OCAK ŞUBAT MART NİSAN ŞİKAYET EDEN KURUM S.No Şikayet Eden Kurum Tutanak Sayısı 1 Şişli Etfal E.A.H. 26 2 İstanbul E.A.H. (Samatya) 13 3 Taksim E.A.H 6 4 Haydarpaşa Numune E.A.H. 5 Bakırköy Kadın Doğum E.A.H Bağcılar E.A.H. 7 SABİM 8 112 Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu 9 112 Zeytinburnu 2 Nolu A.Y. İstasyonu 10 Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi 11 Bakırköy E.A.H 12 Esenyurt D.H. Fatih Sultan Mehmet E.A.H. 14 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 15 112 Eyüp 2 Nolu A.Y.İstasyonu 16 112 Kağıthane 1 Nolu A.Y. İstasyonu 17 112 Sultangazi 1 A.Y. İstayonu 18 112 Bağcılar 1 Nolu A.Y. İstasyonu 19 112 Bağcılar 2 Nolu A.Y. İstasyonu 20 112 Gaziosmanpaşa 4 Nolu A.Y. İstasyonu 21 112 İ.B.B. Acil Kurtarma Gazi İstasyonu 22 112 İ.B.B. Acil Kurtarma Kartal 100 İstasyon 23 112 İ.B.B. Acil Kurtarma Kocasinan 100 İstasyon 24 112 Kartal 2 Nolu A.Y. İstasyonu 25 112 Pendik 2 Nolu A.Y. İstastonu Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi 112 Pendik 2 Nolu A.Y. İstasyonu 27 112 Ümraniye 6 Nolu A.Y. İstasyonu 28 112 Üsküdar 2 Nolu A.Y. İstasyonu 29 Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi 112 Pendik 2 Nolu A.Y. İstastonu 30 Kocaeli Sağlık Müdürlüğü 31 Pendik Marmara Üniversitesi E.A.H. 32 Okmeydanı E.A.H. 33 Özel Silivri Kolan Hastanesi 34 Sarıyer İsmail Akgün D.H. 35 Sarıyer İstinye D.H. 36 Ümraniye E.A.H. 37 Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hast. GENEL TOPLAM 97

23

24 Acil Sağlık Hizmetleri Bileşenleri
Tam Bakım (Cerrahi-medikal-yoğun bakım gibi) 112 aktivasyon Olayyeri bakımı Acil servis Olay Yeri Transport Rehabilitasyon ☺Bu hizmetler; 24 saat, haftada 7gün ve 365 gün aralıksız duraksamadan yapılmalıdır.

25 Sistemin başarısı En zayıf halkanın kapasitesi kadardır!!!


"Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları