Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A S K O M Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A S K O M Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH."— Sunum transkripti:

1 A S K O M Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH

2 A S K O M İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM); tarih ve sayılı Resmi Gazete ve değişiklik içeren tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4. madde “v” bendi ile 5. madde “c” bendi gereğince ilimizdeki kamu ve özel sektöre ait acil servis sorumluları ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği sorumlularının katılacağı aylık toplantılarla söz konusu kurumların daha koordineli çalışabilmeleri amacıyla kurulmuştur.

3 112 Ambulans Başhekimliği Ambulans hizmeti ASKOM Birimi Hasta nakil % 26 Acil Yardım % 74 Günlük Çağrı i sağlık Ambulans çıkışı 10 Dr, 28 Hemşire 40 sn/çağrı a) Tüm Kliniklerdeki yatak durumu (1/saat bilgi veriliyor) b) Tanı ve tetkik araçlarındaki olumlu olumsuz değişiklikler c) EAH Olmayan genel dal hastaneleri nöbetçi uzman hekimlerin branşlarını en geç saat 17:00 kadar Hastane öncesi

4 Acil Servise gelen hasta Bekletilmeden, sorgulanmadan, ekip ameliyatta, yerimiz yok mazeretine sığınmadan hasta kabul edilmeli, hatta müdahale ve tetkik için sedye alıkonulmamalı. Konsültasyonlar Uzman düzeyinde olmalıdır ‘ Acil Serviste yatış bekleyen hasta yoktur ’ (poliklinik hasta yatışı) Acil Servise gelen asistan; Acil hasta yönetimini yapabilecek bilgi ve beceride olmalı. Hasta mahremiyetine dikkat edilmeli Acil servisten hastanenin diğer birimlerine acil hasta dışında geçiş olmamalı (hastane personeli dahil) Sabit Telsiz Acil Servis

5 Nöbetçi şef görev tanımı – Tıp Doktoru olmalıdır. – Mesai saatleri dışında hastane başhekimidir. – Görev süresince hastane bünyesindeki kliniklerin organizasyonu ve koordinasyonundan sorumludur. – Primer görev alanı Acil Servis ve Acil Servis organizasyonudur. – Acil Servise başvuran hastaların; Acil Servise kabulü, tetkiki, tedavisi, takibi, yatışı, taburcusu ve başka bir sağlık kurumuna sevkinden sorumludur.

6 Hasta nakli Nakle karar verildiğinde hastanın gideceği hastane 112 tarafından belirlenmelidir. Hastane ile ilgili herhangi bir mazeret hasta nakline engel değildir. (Yerimiz yok, ekip ameliyatta vb.) Epikriz yazılmayan ve Vitalleri stabil olmayan hasta nakledilemez.

7 Hasta nakli 2. Basamaktan 112 Ambulans Başhekimliği koordinasyonunda bilgi verilerek, ulaşılamaz ise 3 dk ara ile 3 kez arandıktan sonra ulaşılamaz ise de nakil gerçekleşir, gerekirse nakil süresince arama devam eder. 3. basamağa Hastanın ikinci basamakta takibi tıbbi yönden bir sakınca oluşturmuyor ise, epikriz ve tedavi protokolü hazırlanarak tekrar 2. basamağa gönderilebilir. NOT

8 Hasta nakli Boş yatak olmaması durumunda; hastanın Vitalleri stabil ancak yatarak takibi gerekiyorsa; epikriz ve tedavi protokolü hazırlanarak 112 Ambulans Başhekimliği koordinasyonunda nakil gerçekleşebilir. 3. Basamaktan2. Basamağa

9 Hasta nakli Nakle karar veren nöbetçi hekim, nakli kabul edecek ekibe mutlaka bilgi vermeli ve nakil 112 Ambulans Başhekimliği koordinasyonunda gerçekleşmelidir. 2. Yada 3. basamak hastaneden 3. Basamak Spesifik bir branşa

10 Hasta nakli 112 Ambulans Başhekimliği koordinasyonunda kliniği olan EAH ne bilgi verilerek nakil gerçekleşir. Kliniği olmayan branşın hastaları 3. Basamağa

11 Hasta nakli Acil servise başvuran hastanın ilk muayene ve müdahalesi yapılarak hastane imkanları ölçüsünde stabilizasyonu sağlandıktan sonra başka bir sağlık kurumuna nakli gerekli görülüyor ise; hastanenin kendi veya sözleşmeli olduğu özel ambulans ile olsa da; mutlaka 112 Komuta Kontrol Merkezinin koordinasyonunda nakil işlemi gerçekleştirilmelidir. 26/06/2008 tarih ve sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca verilen hizmetlerin hiçbir aşamasında masrafların nasıl karşılanacağı sorgulanmamalı, hizmet bedelinin tahsili ile ilgili işlemler acil müdahale ve hastanın stabilizasyonu sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Özel hastanelerden Kamu hastanelerine

12 Yoğun bakım hastaları transport kriterleri ACİL VAKALAR: – Hastanın havayolu, ventilasyonu ve dolaşımı desteklenmelidir. – Hipotermi önlenmelidir. – Gidilecek hastane ile mutlaka bağlantı kurulmalıdır. – Anne transportu için kadın doğum kliniği dikkate alınmalıdır. – Yoğun bakım hastasına yapılanlar mutlaka kayıt altına alınmalıdır. (Epikriz) ELEKTİF VAKALAR: – Hastayı takip eden doktor epikriz hazırlayıp hastanın gideceği hastaneden mutlaka teyid alarak transportu organize etmelidir. – Ara yoğun bakım hastaları ikinci basamağa nakledilebilmelidir. – Laboratuar sonuçları ve haftada en az iki kez alınan kültür sonuçları olmadan nakil yapılamaz. – Kültür sonuçları (+) olan hastalar izolasyon uygulanabilecek hastanelere nakledilmelidir. – Hastanın; başlangıç, takip, transport ve teslim anındaki verileri gideceği hastaneye teslim edilmelidir. – Nakil, doktor eşliğinde gerçekleşmelidir.

13 Acil Servis Ambulans ile gelen hasta Hasta kabulü mutlaktır Hiçbir mazeret hasta kabulüne engel değildir AmeliyathaneKliniklerTaburcuMorg Nakil Mutlaka Ambulans ile 2. Düzey DH İlgili kliniği olmayan 3.DH 3. Düzey DH BilgiTeyid Saha

14 2011 OCAK AYI ŞİKAYET EDEN KURUM ŞİKAYET EDEN KURUM TUTANAK SAYISI Şişli Etfal E.A.H.4 Taksim E.A.H Zeytinburnu 2 Nolu A.Y. İstasyonu 2 Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi Eyüp 2 Nolu A.Y. İstasyonu 1 Esenyurt D.H.1 GENEL TOPLAM OCAK AYI ŞİKAYET EDİLEN KURUM ŞİKAYET EDİLEN KURUM TUTANAK SAYISI Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi 4 Haseki E.A.H Bakırköy Ekibi1 Bakırköy Ruh Sinir E.A.H.1 Hastanenin Uzman Doktoru1 İstanbul Ünversitesi Çapa Tıp Fak. 1 Sarıyer D.H.1 Silivri D.H.1 Şişli Etfal E.A.H.1 GENEL TOPLAM13

15

16 2011 ŞUBAT AYI ŞİKAYET EDEN KURUM ŞİKAYET EDEN KURUM TUTANAK SAYISI İstanbul E.A.H. (Samatya)13 Şişli Etfal E.A.H.10 Taksim E.A.H Kağıthane 1 Nolu A.Y. İstasyonu Kartal 2 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Üsküdar 2 Nolu A.Y. İstasyonu 1 Bağcılar E.A.H.1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H.1 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi1 Okmeydanı E.A.H.1 Marmara Üniversitesi E.A.H. (Pendik) 1 GENEL TOPLAM ŞUBAT ŞİKAYET EDİLEN KURUM ŞİKAYET EDİLEN KURUMKONUSU SAYISI Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi11 Okmeydanı E.A.H.4 Özel Ensar hastanesi2 Taksim E.A.H2 112 Küçükçekmece 1 A.Y. İstasyonu Kağıthane 1 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 (34 AK 1283) plakalı Ambulans1 112 Beşiktaş 1 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Beşiktaş 3 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Beyoğlu 3 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Kağıthane 4 Nolu A.Y. İstasyonu 1 Bakırköy Kadın Doğum E.A.H.1 Esenyurt D.H.1 Haydarpaşa Numune E.A.H.1 Sarıyer İstinya D.H.1 Göztepe E.A.H.1 Kartal Koşuyolu E.A.H.1 Metin Sabancı Balta Limanı Kemik E.A.H. 1 GENEL TOPLAM33

17

18 2011 MARY AYI ŞİKAYET EDEN KURUMLAR ŞİKAYET EDEN KURUMLARTUTANAK SAYISI Şişli Etfal E.A.H.6 Bakırköy Kadın Doğum E.A.H.4 Haydarpaşa Numune E.A.H İ.B.B. Acil Kurtarma Kartal 100 İstasyon İ.B.B. Acil Kurtarma Kocasinan 100 İstasyon Sultangazi 1 Nolu A.Y. İstayonu1 112 Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu Ümraniye 6 Nolu A.Y. İstasyonu 1 Bağcılar 2 Nolu A.Y. İstasyonu1 Bakırköy E.A.H.1 Esenyurt D.H. 1 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1 Kocaeli Sağlık Müdürlüğü1 Özel Silivri Kolan Hastanesi1 SABİM1 Sarıyer İsmail Akgün D.H. 1 GENEL TOPLAM MARY AYI ŞİKAYET EDİLEN KURUM ŞİKAYET EDİLEN KURUMTUTANAK SAYISI Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi6 Şişli Etfal E.A.H Ekibi1 112 Avcılar A.Y. İstasyonu1 112 Beşiktaş 1 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Eyüp 2 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Şişli 4 Nolu A.Y. İstasyonu1 Bağcılar E.A.H.1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H.1 Başkent Ünv. İst. Hast.1 Esenyurt D.H. 1 Kartal Koşuyolu E.A.H.1 Kartal Yavuz Selim D.H.1 Kendi Doktor1 Lütfiye Nuri Burat D.H.1 Polis Karakolu Şehit Murtepe Tezgan (Sultangazi) 1 Ümraniye E.A.H.1 GENEL TOPLAM25

19

20 2011 NİSAN AYI ŞİKAYET EDEN KURUMLAR ŞİKAYET EDEN KURUMLAR VEYA KİŞİ TUTANAK SAYISI Şişli Etfal E.A.H.6 Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi2 Haydarpaşa Numune E.A.H.3 Bağcılar E.A.H.2 Fatih Sultan Mehmet E.A.H.2 SABİM2 112 Pendik 2 Nolu A.Y. İstastonu1 112 Bağcılar 1 Nolu A.Y. İstasyonu Gaziosmanpaşa 4 Nolu A.Y. İstasyonu İ.B.B. Acil Kurtarma Gazi İstasyonu Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu 1 Sarıyer İstinye D.H.1 Taksim E.A.H.1 Ümraniye E.A.H.1 Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hast.1 GENEL TOPLAM NİSAN AYI ŞİKAYET EDİLEN KURUM ŞİKAYET EDİLEN KURUMTUTANAK SAYISI Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi3 Şişli Etfal E.A.H.3 Kartal Dr.Siyami Ersek Gögüs Kalp E.A.H Ambulans (34 UF 4791) plakalı araç Ambulans 34 UF 6672 plakalı araç Bağcılar 2 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Ekip1 112 Gaziosmanpaşa 2 Nolu A.Y. İstasyonu Kağıthane 2 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Sarıyer 1 Nolu A.Y. İstasyonu1 112 Sarıyer 2 Nolu A.Y. İstasyonu1 Bağcılar E.A.H.1 Bayrampaşa D.H.1 Göztepe E.A.H.1 Kartal Yavuz Selim D.H.1 Lütfiye Nuri Burat D.H. (Sultançiftliği)1 Okmeydanı E.A.H.1 Pendik Marmara Üniversitesi E.A.H.1 Sarıyer İstinya D.H.1 Sultanbeyli D.H.1 Ümraniye E.A.H.1 GENEL TOPLAM26

21

22 2011 OCAK ŞUBAT MART NİSAN ŞİKAYET EDEN KURUM S.NoŞikayet Eden KurumTutanak Sayısı 1Şişli Etfal E.A.H.26 2İstanbul E.A.H. (Samatya)13 3Taksim E.A.H6 4Haydarpaşa Numune E.A.H.5 5Bakırköy Kadın Doğum E.A.H4 6Bağcılar E.A.H.3 7SABİM Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu Zeytinburnu 2 Nolu A.Y. İstasyonu2 10Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi2 11Bakırköy E.A.H2 12Esenyurt D.H.2 13Fatih Sultan Mehmet E.A.H.2 14İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eyüp 2 Nolu A.Y.İstasyonu Kağıthane 1 Nolu A.Y. İstasyonu Sultangazi 1 A.Y. İstayonu Bağcılar 1 Nolu A.Y. İstasyonu Bağcılar 2 Nolu A.Y. İstasyonu Gaziosmanpaşa 4 Nolu A.Y. İstasyonu İ.B.B. Acil Kurtarma Gazi İstasyonu İ.B.B. Acil Kurtarma Kartal 100 İstasyon İ.B.B. Acil Kurtarma Kocasinan 100 İstasyon Kartal 2 Nolu A.Y. İstasyonu Pendik 2 Nolu A.Y. İstastonu Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi Pendik 2 Nolu A.Y. İstasyonu Ümraniye 6 Nolu A.Y. İstasyonu Üsküdar 2 Nolu A.Y. İstasyonu1 29 Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi 112 Pendik 2 Nolu A.Y. İstastonu 1 30Kocaeli Sağlık Müdürlüğü1 31Pendik Marmara Üniversitesi E.A.H.1 32Okmeydanı E.A.H.1 33Özel Silivri Kolan Hastanesi1 34Sarıyer İsmail Akgün D.H.1 35Sarıyer İstinye D.H.1 36Ümraniye E.A.H.1 37Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hast.1 GENEL TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN ŞİKAYET EDİLEN KURUMLAR S.NoŞikayet Edilen Kurum Tutanak Sayısı 1Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi 24 2Şişli Etfal E.A.H. 7 3Okmeydanı E.A.H Ekibi 2 5Bağcılar E.A.H. 2 6Esenyurt D.H. 2 7Göztepe E.A.H. 2 8Haseki E.A.H. 2 9 Kartal Dr.Siyami Ersek Gögüs Kalp E.A.H. 2 10Kartal Koşuyolu E.A.H. 2 11Kartal Yavuz Selim D.H. 2 12Lütfiye Nuri Burat D.H. (Sultançiftliği) 2 13Özel Ensar hastanesi 2 14Sarıyer İstinya D.H. 2 15Taksim E.A.H 2 16Ümraniye E.A.H Bakırköy Ekibi Ambulans (34 AK 1283) plakalı araç Ambulans (34 UF 4791) plakalı araç Ambulans 34 UF 6672 plakalı araç Avcılar A.Y. İstasyonu Bağcılar 2 Nolu A.Y. İstasyonu Beşiktaş 1 Nolu A.Y. İstasyonu Beşiktaş 1 Nolu A.Y. İstasyonu Beşiktaş 3 Nolu A.Y. İstasyonu Beyoğlu 3 Nolu A.Y. İstasyonu Eyüp 2 Nolu A.Y. İstasyonu Gaziosmanpaşa 2 Nolu A.Y. İstasyonu Kağıthane 1 Nolu A.Y. İstasyonu Kağıthane 2 Nolu A.Y. İstasyonu Küçükçekmece 1 Nolu A.Y. İstasyonu Sarıyer 1 Nolu A.Y. İstasyonu Sarıyer 2 Nolu A.Y. İstasyonu Şişli 3 Nolu A.Y. İstasyonu Şişli 4 Nolu A.Y. İstasyonu 1 36Anadolu 112 Komuta Kontrol Merkezi 1 37Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. 1 38Bakırköy Kadın Doğum E.A.H. 1 39Bakırköy Ruh Sinir E.A.H. 1 40Başkent Ünv. İst. Hast. 1 41Bayrampaşa D.H. 1 42Hastanenin Uzman Doktoru 1 43Haydarpaşa Numune E.A.H. 1 44İstanbul Ünversitesi Çapa Tıp Fak. 1 45Kendi Doktor 1 46Metin Sabancı Balta Limanı Kemik E.A.H. 1 47Pendik Marmara Üniversitesi E.A.H. 1 48Polis Karakolu Şehit Murtepe Tezgan (Sultangazi) 1 49Sarıyer İsmail Akgün D.H. 1 50Silivri D.H. 1 51Sultanbeyli D.H. 1 GENEL TOPLAM 97

23

24 Acil Sağlık Hizmetleri Bileşenleri Olay Yeri 112 aktivasyon Olayyeri bakımı Transport Acil servis Tam Bakım (Cerrahi- medikal- yoğun bakım gibi) Rehabilitasyon ☺ Bu hizmetler; 24 saat, haftada 7gün ve 365 gün aralıksız duraksamadan yapılmalıdır.

25 Sistemin başarısı En zayıf halkanın kapasitesi kadardır!!!


"A S K O M Dr Mehmet KOŞARGELİR Acil TIP Uzmanı Haydarpaşa Numune EAH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları