Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu Ünitenin Sonunda Öğreneceğiz. 1. Afet nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu Ünitenin Sonunda Öğreneceğiz. 1. Afet nedir?"— Sunum transkripti:

1 Bu Ünitenin Sonunda Öğreneceğiz. 1. Afet nedir?
2. Afet çeşitleri nelerdir? 3. Beşeri afet nedir? 4. Erozyon nedir? 5. Topraklarımızın ne kadarı şiddetli erozyona maruz kalmaktadır? 6. Erozyonun sebep olduğu olaylar? 7. Erozyonun sonuçları nelerdir? Erozyonu önlemek için neler yapmalıyız? M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU Öğreneceğiz.

2 Hazırlayanlar M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM
OKULU Ahmet AYDEMİR M.K.Paşa İlköğretim Okulu (Türkçe Öğretmeni) Tijen FERAT M.K.Paşa İlköğretim Okulu (Türkçe Öğretmeni) Hatice BAL M.K.Paşa İlköğretim Okulu (İngilizce Öğretmeni) Aslı ERGÖK M.K.Paşa İlköğretim Okulu (B.Eğitimi Öğretmeni) Nermin AYANOĞLU M.K.Paşa İlköğretim Okulu (Sınıf Öğretmeni) Zeki DALKILINÇ M.K.Paşa İlköğretim Okulu(Sos.Bilgiler Öğretmeni) İbrahim SELÇUK M.K.Paşa İlköğretim Okulu (Fen Bilgisi Öğretmeni)

3 Ben, Ahmet AYDEMİR M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU Grubun lideriyim.
Gruptaki arkadaşlar arasındaki iş bölümü ve görevlendirmeleri gerçekleştirdim.Ünite plânımızı hazırlarken grubu yönlendirdim. Sonuçlara ulaşmak için hep birlikte özveri ile çalıştık.

4 Ben, Tijen FERAT M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU Grubun sözcüsüyüm.
İnternette bulduğum resimler ve videolardan amaçlarımıza uygun olanları derledim. Ünite plânının hazırlanmasında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

5 Ben, Hatice BAL M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU Grubun yazıcısıyım.
Bulduğumuz bilgileri, metinleri ve resimleri amaca uygun bir şekilde derledim.Araştırmalarında arkadaşlarıma yardımcı oldum. Ünite plânını yazdım. Grubun üyesi olarak üzerime düşen görev ve sorumluluğumu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım.

6 Ben, Aslı ERGÖK M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Grubun asil üyelerinden biriyim. Grup çalışması sırasında bütün çalışmalara yardım ettim. İnternetten gerekli araştırmaları yaptım. Ünite plânının hazırlık aşamasında gerekli düzenlemelere yardımcı oldum.

7 Ben, Nermin AYANOĞLU M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Grubun asil üyelerinden biriyim. Grup çalışması sırasında bütün çalışmalara yardım ettim. İnternetten gerekli araştırmaları yaptım. Ünite plânının hazırlık aşamasında gerekli düzenlemelere yardımcı oldum.

8 Ben, Zeki DALKILINÇ M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Grubun asil üyelerinden biriyim. Grup çalışması sırasında bütün çalışmalara yardım ettim. İnternetten gerekli araştırmaları yaptım. Ünite plânının hazırlık aşamasında gerekli düzenlemelere yardımcı oldum.

9 Ben, İbrahim SELÇUK M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Grubun asil üyelerinden biriyim. Grup çalışması sırasında bütün çalışmalara yardım ettim. İnternetten gerekli araştırmaları yaptım. Ünite plânının hazırlık aşamasında gerekli düzenlemelere yardımcı oldum.

10 Afetler En geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylardır. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

11 AFET TÜRLERİ M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Afetler kökenlerine göre Beşeri Afetler ve Doğal Afetler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

12 Beşeri Afetler M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Doğal olmayan, fakat insanlara ve çevreye büyük zararlar veren olaylardır. İnsanlar neden olduğu için bunlar Beşeri Afetler olarak nitelendirilirler.

13 Beşeri Afetler M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Beşeri Afetlerin en tehlikelilerinden biri “EROZYON”

14 EROZYON M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Toprağın bulunduğu yerden; yağışlar, sel suları, rüzgar, çığ vb. etkenlerle taşınması olayıdır..

15 EROZYON M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Erozyon, topraklarımızın yok olmasına sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.

16 EROZYON Ülkemiz topraklarının %14'ünde hafif, %20'sinde orta ve %63'ünde şiddetli ve çok şiddetli derecede erozyon tehlikesi mevcuttur. Sadece %3'lük kayalık alan ise erozyona maruz bulunmamaktadır. M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

17 EROZYON M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Erozyon sebebi ile toprağın verimi azalmakta, besin maddeleri yok olmakta, sular kirlenmekte, ürünlerde verim ve kalite düşmektedir.

18 EROZYON M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Ülkemizde erozyon sonucu her yıl 500 milyon ton verimli toprağımız kaybolmaktadır.

19 Türkiye’nin Erozyon Haritası
M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

20 Erozyon, nedenlerine göre şöyle sınıflandırılır
M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 1. Su Erozyonu

21 Erozyon, nedenlerine göre şöyle sınıflandırılır
M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2. Rüzgar Erozyonu

22 Erozyon, nedenlerine göre şöyle sınıflandırılır
M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 3. Çığ Erozyonu

23 Erozyon, nedenlerine göre şöyle sınıflandırılır
M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 4. Yerçekimi Erozyonu (Kitle Hareketleri)

24 Erozyon, nedenlerine göre şöyle sınıflandırılır
M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 5. Buzul Erozyonu

25 1. Su Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Su erozyonu, diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygın ve en etkilisidir.

26 1. Su Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Eğimli arazilerde,bitki örtüsünün zayıfladığı veya yok olduğu bölgelerde;yağmur damlalarının darbe etkisi ile toprak parçasını parçalar.

27 1. Su Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Böylece yüzeysel akışa geçen yağmur suları, bu toprak parçalarını sürükleyerek aşağılara taşır.

28 2. Rüzgar Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Kurak ve yarı kurak iklime sahip bölgelerde yaygındır.

29 2. Rüzgar Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Düz ve geniş arazilerde, gevşek yapıdaki kuru ve ince bünyeli toprakları etkiler.

30 2. Rüzgar Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Rüzgar erozyonu ile toprakta yer yer çukurlar oluşur. Bu çukurlardan çıkan toprak, başka yerlerde toplanarak kum tepeleri meydana getirir.

31 2. Rüzgar Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Rüzgar erozyonu; yolları, binaları ve su yollarını etkileyebilir, ayrıca tarımsal alanlarda hasara sebep olabilir.

32 3. Çığ Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Çığ; yamaç üzerinde toplanan kar kütlesinin, yeni yağan karlarla aşırı yüklenmesi ile oluşur.

33 3. Çığ Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Çığlar önlerine gelen engelleri tahrip eder, beraberinde toprak, taş ve ağaçları söker götürür.

34 3. Çığ Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Bu şekilde meydana gelen aşınma ve taşınma olayına çığ erozyonu denir.

35 4. Yerçekimi Erozyonu (Kitle Hareketleri)
M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU Yeryüzündeki büyük kaya parçalarının üzeri zamanla esnek bir örtüyle kaplanır.

36 4. Yerçekimi Erozyonu (Kitle Hareketleri)
M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU Bu örtünün yerçekimi etkisiyle kitleler halinde yamaçlardan aşağıya doğru hareket etmesi olayıdır.

37 5. Buzul Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Yüksek dağlık arazilerdeki derelerde, çeşitli zamanlarda oluşmuş buzullar bulunmaktadır.

38 5. Buzul Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Bu buzullar zaman içinde aşağılara doğru kayarak, beraberinde moren (buzultaş) denilen çeşitli büyüklükteki kitleleri sürükler.

39 5. Buzul Erozyonu M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Sürüklenen bu kitlelerin meydana getirdiği aşınma ve taşınma olayına buzul erozyonu denir

40 Eğer Önlem Alınmazsa!!! M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Erozyon doğanın gereğidir ancak yanlış arazi kullanımı, uygun olmayan tarım ve otlatma metotları, yasal boşluklar, sosyo-ekonomik boşluklar erozyonu hızlandırmaktadır

41 Eğer Önlem Alınmazsa!!! M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Kaybedilen toprak örtüsünün kazanılması için binlerce yıl geçmelidir. Bitki örtüsünün yok olması erozyonun yanısıra toprak kayması. taşkın ve çığ olaylarını arttırır.

42 Eğer Önlem Alınmazsa!!! M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM
OKULU Erozyona uğrayan toprak nüfusu doyurmaz göç yaşanır. Toprakla yok olan besinlerin değeri her yıl harcanan yüzlerce trilyonluk gübre değerinden çok daha fazladır.

43 Eğer Önlem Alınmazsa!!! M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Doğal su kaynakları düzenli olarak beslenemez. Erozyon baraj rezervlerini doldurur

44 Eğer Önlem Alınmazsa!!! M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesiyle ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan jeolojik denge sonunda doğal varlıklar yok olur.

45 İşte Gerçek M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Her gün kamyon dolusu her yıl 500 milyon ton

46 İşte Gerçek M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Başka bir deyişle Kocaeli ve Bursa’nın 10cm kalınlıkta kaplayacak toprağı erozyon sonucu kaybediyoruz.

47 Sonuç M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Çayırköy'deki bir arazide, toprak kayması nedeniyle, sanayi tesislerine doğalgaz götüren ana arterde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

48 Sonuç M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı toprak kayması ve çığlarda 5 kişi öldü

49 5. Ne Yapmalıyız M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Her gün doğal çevreye bu denli zarar veren erozyon felaketini önlemek için neler yapmalıyız?

50 5. Ne Yapmalıyız M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Erozyon riski yüksek olan, yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmaması, bu tip arazilerin mera olarak ayrılması veya orman örtüsü altına alınmasının sağlanması,

51 5. Ne Yapmalıyız M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi,

52 5. Ne Yapmalıyız M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi,

53 5. Ne Yapmalıyız M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırmanın hızlandırılması ve orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması,

54 5. Ne Yapmalıyız M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Su kaynaklarının kaybolması sonucu taban suyunun düşmesiyle toprak tuzlanması oluşmakta, bu yüzden su kaynaklarının korunması gerekmektedir.

55 Güzel Bir Çevre İçin: M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Ağaçlandırmaya devam etmeliyiz.

56 Kaynaklar M.K.PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU www.agm.gov.tr www.tema.org.tr


"Bu Ünitenin Sonunda Öğreneceğiz. 1. Afet nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları