Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın."— Sunum transkripti:

1 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

2 Prof. Dr. Hasan Işın DENER  1942 yılında Ankara’da doğdu.  Babası, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitimle ilgili konularda danışmanlarından biri, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin kurucularından ve ilk dekanı olan, Fahri Korutürk'ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde kontenjan senatörü olarak görev yapan Prof. Dr. Hayri Dener’dir. Dener soyadı ailesine, babasının fizikçi olmasından dolayı Büyük Önder Atatürk tarafından verilmiştir. Annesi ise, 26 yaşında Türkiye’nin en genç öğretim üyesi unvanını alan, Matematik, Ticaret ve Astronomi dersleri veren Hilmiye Dener’dir.  Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde tamamlayan Prof. Dr. Hasan Işın Dener, doktora öğrenimini Almanya’da Bonn Üniversitesi’nde ekonometri alanında tamamladı.  Günümüze kadar 160 civarı eser üretmiş olan Prof. Dr. Dener, ilk çalışmasını 1965 yılında yürüttü. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

3 Prof. Dr. Hasan Işın DENER  1974 yılında Türkiye’ye döndükten sonra askere gidinceye kadar geçen süre içerisinde Devlet İstatistik Enstitüsü’nde uzman olarak çalıştı. Aynı dönemde Hacettepe Üniversitesi’nde kurulan Teknoloji Meslek Yüksekokulu’nda yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.  Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar Ankara’ya döndü ve 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.  1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nı oluşturan ekip içinde yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun görevlendirmesi ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Ana Politikası çalışmalarında yarı zamanlı olarak yer aldı.  Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde 1988 yılında doçent ve 1996 yılında profesör oldu. Turizmde Nicel Teknikler, Araştırma Yöntemleri, Bilgi-İşlem, Turizm Ekonomisi, Turizm İstatistikleri gibi dersler okuttu. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

4 Prof. Dr. Hasan Işın DENER  Mesleki çalışma alanları İstatistik ve Ekonometri, Araştırma Yöntemleri, Programlama ve Yöneylem Araştırması, Öngörü Teknikleri, Milli Muhasebe, Gelir ve İstihdam, Üretim ve Fiyat Kuramı, Sosyo-Ekonomik Politika, Para ve Banka, Turizm bilimsel alanı gibi konulardır.  2003 yılında Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.  Günümüzde, Çankaya Üniversitesi’nin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı doktora programında Turizm Analizleri ve Turizm Araştırmalarında Ölçüm ve Ölçekleme derslerini de yürüten Prof. Dr. Hasan Işın Dener akademik uzmanlık alanı dışında edebiyat ve müzikle de yakından ilgilenmektedir. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

5 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

6 Prof. Dr. Alp TİMUR  1949 yılında İzmir’de doğdu.  1966 yılında İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu.  Lisans eğitimini 1970 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, 1971 yılında aynı fakültenin Genel Ekonomi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı.  1974 yılında yüksek lisans öğrenimini Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.  1978 yılında Ege Üniversitesi’nde tamamladığı "Turizm, Fiyat, Enflasyon İlişkileri" isimli tezi ile doktor unvanını aldı.  1980 yılında İngiltere Surrey Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştı, 1981 yılında Birleşmiş Milletler TOKTEN Projesi kapsamında "Türkiye'nin Bölgesel Turizm Çoğaltanları" araştırmasını yürüttü.  1982 yılında Ege Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Yardımcı Doçent oldu. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

7 Prof. Dr. Alp TİMUR  1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda "Turizmin Ekonomik Etkileri ve Türkiye Bakımından Bir Değerlendirme" isimli tezi ile Turizm İşletmeciliği Bilim Dalında Doçent oldu.  1985 yılında "Turizm Dalında Ekonomi Bilim Ödülü" nü kazandı, 1989 yılında Profesör oldu.  1996-2002 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu, 2008-2012 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürdü.  Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak akademik yaşamına devam etmekte olan Timur’un, Turizm Ekonomisi, Turizm Politikası ve Planlaması, Turizm İşletmeciliği konularında çalışmaları mevcuttur. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

8 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

9 Prof. Dr. Öcal USTA  1950 yılında İzmir’de doğdu.  1971 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü’nden lisans derecesi aldı. Aynı yıl Turizm Bakanlığı Planlama ve Uygulama Dairesi’nde çalışmaya başladı.  1974 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Turizm Bakanlığı’nın İzmir Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı.  1976 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata adım attı.  1978 yılında doktor unvanını aldı.  1980-1981 yıllarında İspanya Hükümeti tarafından verilen bursu kazanarak İspanya’da bulundu. Bilimsel araştırmalarını ve doçentlik çalışmalarını İspanya Turizm Enstitüsü’nde ve Madrid Üniversitesi’nde devam ettirdi. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

10 Prof. Dr. Öcal USTA  1982 yılında doçent unvanını aldı. Aynı yıl kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Muhasebe-Finansman Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı.  1988 yılında profesör unvanını aldı. 1988 yılından 1997 yılına kadar İzmir Meslek Yüksekokulu’nda müdür olarak görev yaptı.  Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Usta, günümüze kadar Genel Turizm, Turizm Politikaları, Yatırım Projeleri ve Analizi, Finansal Yönetim gibi konular üzerinde çalışmıştır. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

11 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

12 Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU  1947 yılında Iğdır’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Iğdır’da tamamladı.  1967 yılında Kars Alpaslan Lisesi’nden mezun oldu.  Lisans öğrenimini 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Dış Ticaret ve Turizm bölümünde tamamladı.  Yüksek lisans öğrenimine başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda yedi yıl boyunca öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.  Yüksek lisans öğrenimini 1978 yılında burslu olarak gittiği University of Dallas Graduate School of Management’ta Uluslararası İşletmecilik alanında tamamladı. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

13 Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU  1992 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda yardımcı doçentlik kadrosuna atandı.  1994 yılında Turizm İşletmeciliği Eğitimi bilim dalında doçent unvanını aldı.  Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı yaptı ve Üniversite’nin Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu’nda görev aldı.  2003 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde profesör olan Prof. Dr. Rızaoğlu halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

14 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

15 Bülent AĞAOĞLU  Türkiye’nin önemli bibliyograflarından olan Ağaoğlu, 1958 yılında İstanbul’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Atikali İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, 1975 yılında Şehremini Lisesi’ni bitirdi. 1980 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu.  1974 yılında, Hürriyet gazetesinde yayınlanan Mete Akyol’un yazılarını kesip biriktirerek dokümantasyon çalışmalarına ilk adımını attı.  İlk kaynakça çalışmalarına 1981 yılında “Edirnekapı Halk Kütüphanesi’ndeki Türkiye Bibliyografyası” ve “Türkiye Makaleler Bibliyografyası” koleksiyonlarını tarayarak başladı. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

16 Bülent AĞAOĞLU  1981 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği alanında başladığı yüksek lisans öğrenimini 1984 yılında “Türkiye'de turizm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında yayınlanmış eserlere dair bibliyografya araştırması” tezi ile tamamladı. Bu tez çalışması 1985 yılında Turing ve Otomobil Kurumu tarafından “Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası” adıyla yayımlandı.  1984-1986 arasında TTOK Yayın Şubesi’nde görev yaptı.  1988-1989 yıllarında Strateji Araştırma Planlama Ltd. Şti ’de görev yaptı.  25 Ocak 1990’da Enfo Bilgi Erişim’i kurdu. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

17 Bülent AĞAOĞLU  1992 yılında Türkiye’nin konu bibliyografyası rekorunu kırarak 20.004 künye içeren Bankacılık Yayınları Araştırması’nı hazırladı.  Eylül 1994-Mayıs 2011 arasında Milliyet Belge-Bilgi Merkezi’nde görev yaptı, Şubat 2000’den itibaren yöneticilik görevini üstlendi.  1981-2013 yılları arasında 260 civarında kaynakça hazırlayan Ağaoğlu 244 bin künye derledi. En çok künye derleyen Türk bibliyografıdır.  Hazırladığı "Türkiye Halk Sağlığı Bibliyografyası" sebebiyle Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından 1996 yılında plaketle ödüllendirildi.  2012 yılında Milliyet Gazetesi’nden emekli olan Ağaoğlu, Piri Kâtip Çelebi'den (1609-1657) sonra kaynakça alanına en çok emeği geçenler arasında yer almaktadır. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

18 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

19 Dr. Tunay AKOĞLU  1955 yılında lise öğrenimini tamamladıktan sonra uygulamalı otelcilik, turizm ekonomisi eğitimi almak için İsviçre’ye Lozan Otelcilik Okulu’na gitti.  İsviçre’de altı ay kaldıktan sonra aynı yıl, St. Gallen Üniversitesi İktisat ve İşletmecilik Bölümü’ne kayıt yaptırdı.  St. Gallen Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra doktora çalışmalarını yürütmek üzere Bern Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne kayıt yaptırdı ve 1965 yılında turizm ekonomisi alanında doktor unvanını aldı.  Doktora eğitimi sırasında dünyada turizm alanının öncü akademisyenleri ve araştırmacılarıyla birçok çalışma yürüttü.  1965 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda turizm uzmanı olarak görev yapmaya başladı ve İkinci ve Üçüncü Kalkınma Planlarına Turizm Sektörü Uzmanı olarak katkı verdi. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

20 Dr. Tunay AKOĞLU  Turizm İhtisas Komisyonlarında raportör, Merkez Turizm Komitesi ve Amerikan Dış Yardım Örgütü’nde turizm kredileri komisyonunda üye olarak görev yaptı.  Turizm Danışma Kurulu toplantılarında, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde kurulan Turizm Koordinasyon Merkezi’nde ve Uluslararası Turizm Yerleşim Planlaması Yarışması’nda seçici kurul üyesi olarak katkıda bulundu.  Türkiye, Fransa ve İsviçre’de toplam 11 telif eser yayımlayan Akoğlu, 650 makale, rapor ve araştırma yayımladı.  1964 yılında Turizm Uzmanları Uluslararası Derneği’ne seçilen ilk Türk üye oldu.  Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü’nde, Boğaziçi Üniversitesi’nde Turizm Ekonomisi alanında ders verdi. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın

21 Dr. Tunay AKOĞLU  1971 yılında DPT’deki görevinden ayrıldıktan sonra, Birleşmiş Milletler ’in bir turizm projesini yürütmek için Lübnan’a yerleşti. Lübnan’ın yanı sıra Bağdat, Amman, New York, Washington DC gibi kentlerde de görev yaptı.  ABD’de uluslararası kalkınma projeleri ve programları üzerine araştırmalar yapan Akoğlu, bu çalışmalarından ötürü Birleşmiş Milletler ’den ödül aldı.  Şubat 2003-Ağustos 2005 tarihleri arasında Beyrut’ta Avrupa Birliği Proje Müdürlüğü, Kasım 2005-Mayıs 2006 tarihleri arasında Namibya Planlama Komisyonu’nda AB Baş Danışmanlık görevlerinde bulundu. Şubat 2008-Nisan 2009 döneminde Brüksel’de AB Akdeniz Bölgesel Göç Projesi’ni yönetmiştir.  Günümüzde Güney Portekiz’de yaşayan ve çalışmalarını Brüksel ve Portekiz’de yürüten Tunay Akoğlu, Turizm Ekonomisi ve Turizm Politikası alanlarında Türkiye, Belçika, Fransa, ABD, İsviçre, Lübnan ve İtalya’da yayımlanmış çok sayıda yazıya, kitaba ve çeviriye sahiptir. 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Resort Hotel, Kuşadası, Aydın


"4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları