Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mete Özay, Tuğba Taşkaya Temizel Enformatik Enstitüsü ODTÜ ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Uygulaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mete Özay, Tuğba Taşkaya Temizel Enformatik Enstitüsü ODTÜ ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Uygulaması."— Sunum transkripti:

1 Mete Özay, Tuğba Taşkaya Temizel Enformatik Enstitüsü ODTÜ ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Uygulaması

2 Taslak  Kampüs Izgara Hesaplama  Mevcut Uygulamalar  ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Sistem Testleri  ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Uygulama Testleri  Sistem Değerlendirmeleri  Sonuç

3 Kampüs Izgara Hesaplama Uygulamaları  Kampüs Izgara Hesaplama  Üniversite altyapılarında yer alan, farklı depolama ve hesaplama kaynaklarının tek bir problemi çözmek için bir “Izgara” üzerinde birleştirilmesi

4 Mevcut Uygulamalar OMII-UK Campus Grid  Windows ve Linux işletim sistemleri arasında, doğrudan haberleşmeye olanak sağlamaktadır  2 temel arabirim kullanılmaktadır  GridSAM Doğrudan Erişim Arabirimi (The Direct GridSAM Interface)  Uygulama Yönetimi Arabirimi ( The Managed Execution Interface)

5 OMII-UK Campus Grid Arabirim Seçimi  GridSAM Doğrudan Erişim Arabirimi  İş yükleme işleminde daha yüksek kontrol imkanı ve esneklik  GridSAM dışındaki Ağ Servis arabirimlerine iş gönderilmesini desteklememekte  Tek tip kaynak kullanımında  Uygulama Yönetim Mimarisi arabirimi  Iş tanımları için kısıtlı bir genel komut desteği  Birden fazla tipte kaynak kullanımında

6 Mevcut Uygulamalar Condor Izgara Hesaplama Yazılımı  Yüksek Verili Berim (High Throughput Computing) geliştirme ve uygulama yazılımı  Yüksek Verili Berim  Yüksek hesaplama ve depolama kaynak gücü gerektiren, uzun zamanlı işler için kullanılmaktadır.  Heterojen kaynak kullanımı için uygundur.

7 Condor Mimarisi Şekil 2: Condor Mimarisi

8 Diğer Izgara Hesaplama Yazılımları  BOINC  GridBUS  Globus

9 ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Sistem Testleri Donanım Altyapısı  Windows –Linux işletim sistemlerinden oluşan hibrid kaynak sistemler  P4 Dual Core PC  Ethernet bağlantı

10  İstemciler  Windows XP işletim sistemi yüklü bilgisayar sistemleri  Condor yazılımı (Condor 7.1) ve OMII-UK yazılımı ayrı ayrı denendi.  Kaynak Yöneticisi  Ubuntu 8.04 işletim sisteminde Condor yazılımı (Condor 7.1)  Scientific Linux (SL) 5.0 işletim sisteminde OMII-UK  Sunucular  Windows XP işletim sistemi yüklü sistemler  Yüksek Başarımlı Berim Laboratuvarında yer alan, Red Hat Linux Enterprise 3 işletim sistemi yüklü 7 işlemcili Yüksek Başarımlı Berim küme bilgisayarı ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Sistem Testleri Donanım Altyapısı

11 ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Sistem Testleri OMII-UK Campus Grid Yazılım Deneyimi  Scientific Linux (SL) 5.0 ve Windows XP SP2 işletim sistemleri  İstemci makinalar Windows XP  Kaynak olarak kullanılacak olan makinaların, ve bağlantı kuracakları merkez sunucuların Linux işletim sistemi yüklü olması zorunluluğu  Kısıtlı dil desteği  Melez Izgara Hesaplama uygulamalarında zayıf

12 Condor Yazılım Test Ortamı  3 Condor İş Evreni üzerinde testler  Vanilya Evreni :  Yeniden bağlanmaya (relinking) ihtiyaç duymayan işler için kullanılmaktadır.  Kabuk işler  Standard Evren:  Uzaktan sistem çağrısına izin veren, seri işlerde kullanılmaktadır.  C, C++ ve Fortran gibi işlerin çalışmasına izin vermektedir.  Evren üzerinde, uzaktan dosya işlenmesi gibi işlemler yapılabilmektedir

13 Condor Yazılım Test Ortamı  Java Evreni  Java işlerini çalıştırmakta kullanılmaktadır.  Condor kabuk yazılımlarına bağlı kalmaksızın, JVM üzerinden dosya çağrılması ve işlenmesi gibi operasyonlar bu evren üzerinde gerçekleşmektedir.

14 Test Senaryoları  Kontrol noktasi deneyleri  Senaryo1: Kontrol Makinası Ubuntu; İş Yükleyici Makina Windows  Vanilya ve Java Evrenleri kontrol noktası özelliğini desteklememektedir  Standard Evren  Condor içerisine gömülü olan “condor_compile” ile derlenmiş işler desteklenmektedir

15 Test Senaryoları  Senaryo2: Kontrol Makinası RHLE; İş Yükleyici Makina: Windows XP  Senaryo 1’deki durumdan ötürü, bu senaryoda da başarı sağlanamamıştır.  Senaryo3: Kontrol Makinası Windows XP ; İş Yükleyici Makina: Ubuntu, ve Kontrol Makinası Windows XP ; İş Yükleyici Makina: RHLE  Windows makinalar, sistem dosya erişimlerinin kısıtlığından ötürü, kontrol noktası işlemine izin vermemektedir.

16 Test Senaryoları  Senaryo4: Kontrol Makinası Ubuntu; İş Yükleyici Makina: RHLE  Vanilya ve Java evrenlerinde kontrol noktası çalışmamaktadır.  Standart evren testlerinde başarı sağlanmıştır.

17 Test Sonuçları  OMII-UK yazılımı, hibrid sistemler için etkin çözümler sunamamaktadır.  Condor yazılımı altında, kontrol noktası Windows XP yüklü olduğu durumlarda, kontrol noktası işlemleri gerçekleşememektedir.  Condor yazılımından bağımsız olarak, kullanıcı tanımlı kabuk yazılımlar ile kontrol noktası tanımlanabilir.

18 ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Uygulama Testleri  ODTÜ Matematik Enstitüsü Araştırma Görevilisi ve Doktora Öğrencisi Sedat Akleylek tarafından gerçekleştirilen RSA şifreleme algoritmasının çözümünü sağlayan Euclid çarpanlara ayırma algoritması.  C++ ile geliştirilmiş çalıştırılabilir dosyalar  Windows XP üzerinden, iş betikleri ile sunuculara gönderilmiştir.  Kontrol makinası: Ubuntu 8.04

19 ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Uygulama Testleri  Fizik Bölümü’nden Y. Lisans öğrencisi Serkan Polad’ın tez çalışmaları  Gaussian 2003 moleküler yapı hesaplama yazılımı  Sunucu Makina: RHEL 3.4 yüklü YBB küme bilgisayarı  Kontrol Makinası: Ubuntu 8.04

20 Sistem Değerlendirmeleri

21 Sistem Güvenlik Karşılaştırmaları

22 Sonuç  Kampüs Izgara Hesaplama Uygulamalarında Condor çözümü, Globus ve GridBUS gibi diğer uygulamalar ile birlikte uygulanabilir.  Windows yüklü sistemlerde, güvenlik için, 3. parti çözümler kullanılmalıdır.  Yazılımsal veya donanımsal güvenlik duvarları  Sertifikalandırma yöntemleri

23 Sonuç  Etkin bir kullanım için, heterojen sistemler, homojen alt kümelere bölünmelidir. Windows Sistemlerden Oluşan Lab.lar Küme Bilgisayarlar İstemciler Linux/Unix Sistemlerden Oluşan Lab.lar Sunucular

24 Sonuç  Evren, arabirim ve kaynak seçimleri, uygulama tipine ve boyutuna uygun olarak seçilmelidir.  Kontrol noktası özelliği gerektiren uygulamalar için, Linux/Unix işletim sistemi yüklü kaynaklar tercih edilmelidir.

25 Sonuç  Izgara Hesaplama mimarisine ayrılacak kampüs kaynakları, mevcut yazılım çözümleri üzerinden belirlenememektedir.  Kaynak yönetimi:  Küme Bilgisayar kaynaklarında, arabirim üzerinden,  Lab. kaynaklarında, işletim sistemi özellikleri ve 3. parti yazılımlar ile yönetilmelidir.

26 Teşekkürler


"Mete Özay, Tuğba Taşkaya Temizel Enformatik Enstitüsü ODTÜ ODTÜ Kampüs Izgara Hesaplama Uygulaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları