Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL ADRES VERİ TABANI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Gazi Levent KURTOĞLU Nisan 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL ADRES VERİ TABANI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Gazi Levent KURTOĞLU Nisan 2011."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL ADRES VERİ TABANI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Gazi Levent KURTOĞLU Nisan 2011

2 UAVT’ NDAN SORUMLU KURUMLAR UAVT’ NIN GÜNCELLENMESİ – SİSTEM MİMARİSİ TARİHÇE SUNU PLANI TANIMLAR

3 Yüksek Planlama Kurulu’nun 24/03/2005 tarih ve 5 nolu kararında e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 eylem planındaki 29 nolu eylem 25/04/2006 tarihli 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 1927 yılında çıkarılan “Binaların Numaralandırılması ve Sokaklara İsim verilmesi Hakkında Kanun”TARİHÇE 15/08/2007’de UAVT’nın Genel Müdürlüğümüze devri.

4 ADRES TANIMLARI ADRES Herhangi bir toprak parçası veya binanın; İl, İlçe, Mahalle, Cadde gibi bileşenlerle tanımlanan coğrafi konumudur. ADRES BİLEŞENİ Bir adresin tanımlanmasında kullanılan İl, İlçe, Mahalle, Cadde gibi coğrafi unsurlardır.

5 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanıdır. Ülkemizin İl, İlçe, Köy, Mahalle, Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak adı ve Kapı numarası gibi adres bileşenlerinden oluşan UAVT, Genel Müdürlüğümüzce, Belediye, İl Özel İdareleri ve OSB’lerce güncellenmektedir. ULUSAL ADRES VERİ TABANI

6 Adresler standarda kavuşturulmuş, Türkiye’deki tüm konutların numaraları ve adres bileşenlerinin levhaları yenilenmiş, mükerrer mahalle, cadde ve sokak isimlerinin birisi iptal edilip yeni isimler verilmiştir. Ayrıca, adres bileşenleri değişmez sabit tanıtım numarası ile tanımlanmıştır. Ülke genelinde belediye, il özel idareleri ve OSB’lerce güncelliği sağlanacak Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) oluşturulmuştur.

7 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İller İdaresi Genel Müdürlüğü Belediyeler, İl Özel İdareleri ve OSB’ler UAVT DEN SORUMLU KURUMLAR

8 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SORUMLULUKLARI TSE tarafından temmuz 2006 tarihinde 14142 sayılı doküman ile yayımlanan adres standardının, İl özel idareleri ve belediyelere bildirilmesi, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ile levhalama çalışmalarının takibi ve alanda kontrolü, İl Özel İdare ve Belediyelerde Numaralama ve adres bileşenlerinin güncellenmesinden sorumlu personel istihdam ettirilmesi ve kontrollerinin sağlanması.

9 BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELER VE OSB’LERİN SORUMLULUKLARI Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması, UAVT’na, tespit edilen adreslerin işlenmesi ve güncellenmesi, Yapı belgelerinin, Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak verilmesi, Adres Kayıt Sisteminin vatandaşlara tanıtılması.

10 ADRES BİLEŞENLERİNİN GÜNCELLENMESİ Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler yetkili idareler tarafından UAVT’na işlenir. Yetkili idareler söz konusu adresin UAVT’nda olup olmadığını kontrol ederek veri tabanında bulunmayan adresleri işlerler. Yapı belgeleri UAVT’na işlenip usulüne uygun onaylanmasını takiben onay numarası alınır. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

11 Ulusal Adres Veri Tabanı kullanıcı tanımlama işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Yetkili idareler belirledikleri personellerin Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yetkili kullanıcı olarak tanımlanmasını resmi yazı ile talep ederler. İlçe Özel İdareler ise bağlı bulunduğu İl Özel İdare aracılığı ile şifre talebini bildirmelidir. KULLANICI TANIMLAMASI

12 Şifre talebinde esas olarak belirtilmesi gereken bilgiler şunlardır: Kişinin TC Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Ünvanı Kurum Telefon Numarası Elektronik Posta (e-mail) adresi Talep Edilen Yetki (UAVT, Yapı Belgeleri, Form-A) KULLANICI TANIMLAMASI

13 Belirtilen bu bilgiler eksiksiz ve Kurumun en üst amiri tarafından mutlak suretle mühürlü ve imzalı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildikten sonra kullanıcı Ulusal Adres Veri Tabanı’nda tanımlanır. İlgili kişinin e-mail adresine kişiye özel kullanıcı şifresi gönderilir. (İlk kullanıcı şifresi kişinin nüfus cüzdanı seri numarasının “no” kısmıdır) Şifreyi alan kişi verilen şifre ile sisteme ilk girişini yaptıktan sonra kendine özel bir şifre ile değiştirir, daha sonra bu şifre ile sisteme giriş yapar. KULLANICI TANIMLAMASI

14 Sistem üzerinden Sorgulama bölümünden Kullanıcı Tanımlama Formunda belirtilen bilgiler doldurulup çıktısı alındıktan sonra Kurumun en üst amiri tarafından mühürlü ve imzalı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek de kullanıcı tanımlanabilir. KULLANICI TANIMLAMASI

15 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yeni mahalle oluşumu Yeni oluşan mahallede muhtar seçimi yapılmadan önce İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararına göre UAVT’na işlenir. UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ

16 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Bir köyün tamamının yada bir kısmının belediyeye yeni mahalle olarak katılması. Yeni oluşan mahallede muhtar seçimi yapılmadan önce İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararına göre UAVT’na işlenir. Köyde ilk mahalli idareler seçimlerine kadar numarataj ve yapı belgeleri işlemlerinin UAVT’den yapılabilmesi için belediyeye “köy” niteliği olarak yetki verilir. UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ

17 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İl, ilçe ve belde kurulması hakkında çıkan kanunun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce uygulama sürecinin başlatılması ile birlikte yeni il, ilçe ve belde oluşumu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce Ulusal Adres Veri Tabanı’nda gerçekleştirilir. Ulusal Adres Veri Tabanı’nda var olan ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından il, ilçe, belde güncellemesi, silme ve bileşenlerinin bağlılığının değiştirilmesine ilişkin onayın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gelmesi sonrasında Ulusal Adres Veri Tabanı’nda gerekli işlemler yapılır. UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ

18 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayıyla olur. Belirtilen bu evrakların Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi’nin 32 nci maddesi gereğince Mahalli idareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek yapılan inceleme sonucunda uygun görüldüğünü belirten yazının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gelmesi ile Ulusal Adres Veri Tabanı’nda işlemleri yapılır. UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ

19 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yeni oluşturulmuş ve tescil edilen köyler ile köy bağlıları (mevkii) UAVT’na Genel Müdürlüğümüzce işlenir. UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ

20 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Adres Bileşenlerinden köy ve mahalle isimlerinin güncellenmesi UAVT’ na Genel Müdürlüğümüzce işlenir. Bu güncellemeler için dayanak belgelerinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ

21 MÜCAVİR ALANLAR Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formu Belediye Meclis Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Onayı UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ

22 Belediye ya da Özel İdareler kendi sınırları içerisindeki Kurumsal Adreslerin “Bina ve Bağımsız Bölüm Niteliğini” uygun hale getirmesi gerekmektedir. Kurumsal Adresler için Bina Nitelikleri Kurumsal İşyeri adı altında “YURT, CEZAEVİ, HUZUREVİ” olarak geçmektedir. UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ KURUMSAL ADRESLER İÇİN ADRES BİLEŞENLERİNİN GÜNCELLENMESİ

23 BİLEŞENLERİN SİLİNMESİ Özel idareler ve belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanı’na, kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini (cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler, sabit tanıtım numarası ve bina numarası) oluşturma, güncelleme ve silme işlemlerini yapar. Silme işlemi yetkisi Genel Müdürlükçe tekrar düzenlenebilir. UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ

24 ......... Kurumlar NÜFUS MD. NÜFUS MD. 957 ilçe nüfus müdürlüğü OLAĞANÜSTÜ YEDEKLEME SİSTEMİ KPS NÜFUS MD. SSK ASKİ MERNİS GENEL MÜDÜRLÜK ANKARA... İL BELEDİYELERİ İSKİ ASKİ ULUSAL ADRES VERİ TABANI Belediye İl Özel İdaresi Hizmet veren kurumlar Muhtarlar SİSTEM MİMARİSİ OSB

25 ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON : 0312 591 22 36 0312 591 23 54 FAKS : 0312 397 33 85 E-MAİL : uavt@nvi.gov.tr NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 Sunum Sona Ermiştir Teşekkür Ederim Gazi Levent KURTOĞLU


"ULUSAL ADRES VERİ TABANI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Gazi Levent KURTOĞLU Nisan 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları