Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SGK Adana İl Müdürü Yazarı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SGK Adana İl Müdürü Yazarı"— Sunum transkripti:

1 SGK Adana İl Müdürü www.muhasebenet.net Yazarı
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Mustafa KESKİN SGK Adana İl Müdürü Yazarı Sunumu Haziran 2008

2 “İstihdam paketi” olarak adlandırılan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tarihinde TBMM’ inde kabul edildi ve tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi.

3 prim borçları yeniden yapılandırıldı
SSK ve Bağ-Kur prim borçları yeniden yapılandırıldı

4 Hangi Dönemin Borçları Yapılandırılmaktadır-1
İşverenler, tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işler nedeniyle; ön değerlendirme, araştırma veya tespit yapılması için tarihine kadar müracaat ederlerse, ortaya çıkacak fark işçilik prim borçları için tarihine kadar müracaat etmeleri halinde ödeme kolaylığından yararlanacaklardır

5 Hangi Dönemin Borçları Yapılandırılmaktadır-2
İsteğe bağlı sigortalılar, sigortalılıklarının devam ediyor olması şartıyla; /Mayıs-2008/Mart dönemleri arasını borçlanabileceklerdir.

6 Hangi Dönemin Borçları Yapılandırılmaktadır-3
Topluluk sigortasına tabi olan avukat ve noterler, /Mart ve önceki dönemlere ilişkin prim borçları için ödeme kolaylığından yararlanmak için başvurabileceklerdir.

7 Hangi Dönemin Borçları Yapılandırılmaktadır-4
1479 sayılı kanun kapsamındaki Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar ile 2926 sayılı kanun Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar, tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları için ödeme kolaylığından yararlanabileceklerdir.

8 Ödeme Kolaylığı Kapsamına Hangi Borç Türleri Girmektedir
İsteğe bağlı sigortalılığı devam edenelerin prim borçları Topluluk sigortasına tabi avukat ve noterlerin prim borçları Asgari İşçilik farkından doğan prim borçları Sigorta primi Sosyal Güvenli Destek Primi İşsizlik Sigortası Primi İdari para cezası Sosyal Yardım Zammı borçları

9 Ödeme Kolaylığı Kapsamına Hangi Borç Türleri Girmemektedir
Resmi ve Özel Sektör İşverenlerinin Tasarrufu teşvik Konut edindirme yardımı Eğitime katkı payı Özel işlem vergisi Damga vergisi Kira borçları İcra masrafları

10 Yapılandırmanın Şartları?
Ödeme kolaylığından yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçalarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan itirazlar ve yargı nezdinde sürdürülen davalardan feragat edilmesi, yapılan itirazlardan vazgeçilmesi ve ihtilaf yaratılmaması gerekmektedir. Davalardan feragat etmeyen ve itirazlarından vazgeçmeyenler ödeme kolaylığından yararlanamayacaklardır.

11 YAPILANDIRMANIN GETİRDİKLERİ

12 SSK ve Bağ-Kur prim borcunun tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını;
1 ay içinde peşin ödeyenlerin, borç faizlerinin yüzde 85'i, 12 ay içinde ödeyenlerin borç faizlerinin yüzde 55'i, 24 ay içinde ödeyenlerin borç faizlerinin yüzde 30'u silinecek.

13 Borcun peşin ödenmesi halinde nasıl bir avantaj sağlanacaktır;
Borcun 1 ay içinde peşin ödenmesi halinde; borçlu mevcut gecikme cezası ve gecikme zammının % 85'ini ödemekten kurtulmakta ve başvurduğu ayı takip eden ayda ödeme yaptığı için bir aylık faiz ödemeyecektir,

14 Borcun taksitle ödenmesi halinde nasıl bir avantaj sağlanacaktır-1
Borçlar 12 ve 24 aya varan sürelerde taksitlendirilebilecek olup; Taksitle ödemede; Vade farkı alınmayacaktır Teminat aranmayacaktır Mevcut hacizler ödemeler nispetinde, banka ve ihale makamı nezdindeki hacizler ise ilk ödemeden sonra kaldrılacaktır

15 Borcun taksitle ödenmesi halinde nasıl bir avantaj sağlanacaktır-2
6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre borçlarını tecil ve taksitlendirerek, tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmamış olanlar, kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, ödeme kolaylığı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

16 Yapılandırmanın Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur'luları açından diğer bir faydası;
Esnaf ve Tarım Bağ-Kur'luları, mevcut borçlarını yapılandırmaları ve ödeme yükümlülüklerini de yerine getirmeleri şartıyla, ödeme kolaylığı sağlanan toplam borçlarının ilk 4 taksitini ödemeleri halinde sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklardır.

17 Başvuru tarihinden önce ödeme kolaylığı kapsamına giren borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler talep halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınan teminatlar ise, yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir. Banka mevduatları üzerine tatbik edilen haciz işlemleri, ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacaktır.

18 Yapılandırmalar için nerelere, hangi tarihler arası ve kimler müracaat edibilecektir.

19 İşverenler; Aynı İl Müdürlüğü sınırları içerisinde birden fazla tescilli ve borçlu işyerleri için; Her bir işyeri dosyası adına ayrı ayrı başvuru formu düzenleyecek ve işyerinin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvuracaktır. Farklı İl Müdürlüğü sınırları içerisinde birden fazla tescilli ve borçlu işyerleri için; Her bir işyerinin bulunduğu İl Müdürlüğündeki dosyası için başvuru formu düzenlenecek ve işyerlerinin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvuracaktır Başvurular ve tarihleri arasında yapılacaktır.

20 Başvurular posta yolu ile de yapılabilecektir.
İadeli,iadeli taahhütlü ve APS yoluyla gönderilmesi halinde, başvuru formunun postaya veriliş tarihi esas alınacaktır. Başvurular adi posta ile gönderilmesi halinde, anılan formun Kurum kayıtlarına intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Adi Posta ile yapılan başvurular, son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına intikal ederse başvuru yapılmamış sayılacaktır.

21 Asıl İşveren ve Aracı Arasındaki Borç İlişkisi
Asıl işverenin ödeme kolaylığı için talepte bulunması halinde, aracının da borcu varsa bu borçta dikkate alınarak hesaplama yapılacak ve asıl işveren aracının ödeme kolaylığına müracaat etmeyeceğine dair aracı ile müşterek imzaladıkları taahhütname getireceklerdir. Aracı, sadece kendi borcu için ödeme kolaylığından yararlanmak amacıyla müracaat ederse, asıl işverenden anılan borç nedeniyle daha sonra Kurumla ihtilaf yaratmayacağına dair taahhütname alınacaktır. Her ikisi de borcunu peşin ödemesi halinde taahhütname istenmeyecektir.

22 Daha Önce Borçları Yeniden Yapılandırılanlar, Bu Yapılandırmadan İstifade Edebilecekler mi?

23 Yeniden Yapılandırmadan Yararlanmak İsteyenler
4958 ve 5458 sayılı Kanunlara göre borçlarını yeniden yapılandıran ve yapılandırma anlaşmaları bozulmuş veya bozulmamış olanlar için kalan borç tutarlarını,daha önce hiçbir yapılandırmaya başvurmayanlar başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, ödeme kolaylığı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

24 Yapılandırma hangi şartlarda bozulmaktadır?-1
Borçluların taksitlendirilmiş olan borçlarını bir taksit yılı içerisnde 3 defadan fazla aksatmamaları (hiç ödememe veya eksik ödeme) gerekmektedir. 3 defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları, en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Aksatılan her bir taksit, ilgili bulunduğu dönemden ödeme yapılacak tarihe kadar faizlendirilecektir. (faiz oranı:DİBS+1 puan)

25 Yapılandırma hangi şartlarda bozulmaktadır?-2
Taksit tutarlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmemesi, başka bir ifade ile eksik bir şekilde yerine getirilmesi halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır ve yapılandırma bozulmuş olur.

26 Yapılandırmaya Başvurmayanlar Hangi Fırsatlardan Yararlanamayacak?

27 Yapılandırmaya başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenler;
İcra, haciz ve satış işlemlerine muhatap olacak, Devletçe sağlanan üretim, yatırım, yardım gibi destek ve teşviklerden yararlanamayacak, İhalelere girmek için gerekli olan “Borcu Yoktur” yazısını alamayacak, İstihdam paketiyle getirilen “prim indirimi” avantajından yararlanamayacak, Bağ-Kur sigortalıları, sağlık sigortasından fayadalanma imkanını kullanamamış olacaktır.

28 TEŞEKKÜRLER Haziran 2008


"SGK Adana İl Müdürü Yazarı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları