Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

03.07.20141 Murat ÖZDAMAR İstanbul SGK İl Müdür Danışmanı SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI & PRİM TEŞVİKİ PRİM TEŞVİKİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "03.07.20141 Murat ÖZDAMAR İstanbul SGK İl Müdür Danışmanı SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI & PRİM TEŞVİKİ PRİM TEŞVİKİ."— Sunum transkripti:

1 03.07.20141 Murat ÖZDAMAR İstanbul SGK İl Müdür Danışmanı SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI & PRİM TEŞVİKİ PRİM TEŞVİKİ

2 03.07.20142 YAPILANDIRMAYA ESAS BORÇLAR-I YAPILANDIRMAYA ESAS BORÇLAR-I yayımlandığı MADDE 12 : 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; a ) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; -SİGORTA PRİMİ -İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ -SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ -EMEKLİLİK KESENEĞİ VE KURUM KARŞILIĞI

3 03.07.20143 YAPILANDIRMAYA ESAS BORÇLAR-II b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış, - İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ, - TOPLULUK SİGORTASI PRİMİ, c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen -DAMGA VERGİSİ, -ÖZEL İŞLEM VERGİSİ -EĞİTİME KATKI PAYI,

4 03.07.20144 GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI YERİNE TEFE/ÜFE Borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı 25 ŞUBAT tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan; -Gecikme cezası, -Gecikme zammı, -Diğer fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

5 03.07.20145

6 03.07.20146 SGDP BORÇLARI YAPILANDIRILACAK -Yaşlılık, -Emekli aylığı -Malullük aylığı Bağlandıktan sonra 4/b sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuata göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tescili yapılmış olanların, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan SGDP asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı 25 ŞUBAT tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

7 03.07.20147 SGDP ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ Bağ-Kur'dan emekli olup, işine devam edenler için 8 Eylül 1999 Bağ-Kur'dan emekli olup, işine devam edenler için 8 Eylül 1999 SSK ve TC Emekli Sandığı'ndan emekli olup, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyette bulunanlar için 2 Ağustos 2003 SSK ve TC Emekli Sandığı'ndan emekli olup, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyette bulunanlar için 2 Ağustos 2003 Anonim şirket kurucu ortakları için 28 Ocak 2004- 30 Eylül 2008 tarihleri arası, Limited şirket ortakları ve anonim şirket yönetim kurulu üyeleri için 28 Ocak 2004 tarihinden itibaren uygulanıyor.

8 03.07.20148 PRİM MİKTARI Bağ-Kur'dan emekli olanlar için; Bağ-Kur'dan emekli olanlar için; 8 Eylül 1999 ila 30 Eylül 2008 tarihleri arası için maaşın % 10’u, 8 Eylül 1999 ila 30 Eylül 2008 tarihleri arası için maaşın % 10’u, 1 Ekim-31 Aralık 2008 tarihleri arası için maaşın % 12’si, 1 Ocak-31 Aralık 2009 tarihleri arası için maaşın % 13’ü, 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arası için maaşın % 14’ü 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrası için maaşın % 15’idir.

9 03.07.20149 PRİM MİKTARI SSK ve Emekli Sandığından Emekli Olanlar İçin Tarih Aralığı 12. Gelir Basamağı Tutarı (Gösterge) Ödenmesi Gereken Prim Tutarı 01.07.2003 ila 31.12.2003 tarihleri arası 435,07 43,51 01.01.2004 ila 31.12.2004 tarihleri arası 522,08 52,21 01.01.2005 ila 31.12.2005 tarihleri arası 574,29 57,43 01.01.2006 ila 31.12.2006 tarihleri arası 623,97 62,40 01.01.2007 ila 30.06.2007 tarihleri arası 661,03 66,10 01.07.2007 ila 31.12.2007 tarihleri arası 687,47 68,75 01.01.2008 ila 30.06.2008 tarihleri arası 714,97 71,50 01.07.2008 ila 30.09.2008 tarihleri arası 750,71 75,07 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arası Aylığın %12’si maaştan kesilir. 01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arası Aylığın %13’ü maaştan kesilir. 01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arası Aylığın %14’ü maaştan kesilir. 01.01.2011 ve takip eden dönemlerde Aylığın %15’i maaştan kesilir.

10 ÖRNEK: Yaşlılık aylığı alan bir sigortalı 2007-Mayıs ayından bugüne kadar ticari faaliyette bulunduğu halde bir nedenle tescili yapılamamış ise 2 Mayıs 2011’e kadar kuruma müracaat eder ve tescil işlemlerini yaptırırsa 2010 Kasım ayına kadar olan döneme ilişkin olan anaparaya 25 Şubat’a kadar uygulanan TEFE/ÜFE ile ödemesi halinde anaparaya uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizinden vazgeçilecek. Yaşlılık aylığı alan bir sigortalı 2007-Mayıs ayından bugüne kadar ticari faaliyette bulunduğu halde bir nedenle tescili yapılamamış ise 2 Mayıs 2011’e kadar kuruma müracaat eder ve tescil işlemlerini yaptırırsa 2010 Kasım ayına kadar olan döneme ilişkin olan anaparaya 25 Şubat’a kadar uygulanan TEFE/ÜFE ile ödemesi halinde anaparaya uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizinden vazgeçilecek.

11 03.07.201411 ASGARİ İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI-I (Ön Değerleme, Araştırma ve Tespiti Bitmiş Olanlar) 30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; Özel inşaatlar ve İhale konusu işlere ilişkin yapılan -Ön değerlendirme, -Araştırma, -Veya tespitler sonucunda bulunan Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımlandığı 25 ŞUBAT tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamın tahsilinden vazgeçilecek.

12 03.07.201412 ASGARİ İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI-II (Ön Değerleme, Araştırma ve Tespiti Bitmemiş Olanlar) 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan, -Ön değerlendirme, -Ön değerlendirme, -Araştırma -Araştırma -Veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. -Veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

13 03.07.201413 ASGARİ İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI-III Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, -Dava açmamaları, -Dava açmamaları, -Açılmış davalardan vazgeçmeleri -Açılmış davalardan vazgeçmeleri -Kanun yollarına başvurmamaları şarttır. -Kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri yada eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan anlaşmaları bozulur. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri yada eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan anlaşmaları bozulur.

14 03.07.201414 ASGARİ İŞÇİLİK BORCU YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖRNEK: 30/01/2003 tarihinde biten ve 10.000 TL EKSİK İŞÇİLİK bildirdiği için 3.550 TL FARK PRİM BORCU tahakkuk ettirilen bina inşaatı sahibi, FARK PRİM BORCUNU bu gün ödemek isterse 3.550 TL borç aslı 21.743,04 TL Gecikme Zammı olmak üzere toplam 25.293,04 TL ödemesi gerekecektir. Özel Bina yaptıran bu kişi borcunu yapılandırdığı takdirde; Borç Aslı: 3.550 TL TEFE/UFE Güncellemesi :2.773,62 TL olmak üzere borç Toplamı 6.323,62 TL olacaktır. Borç 6 taksit yaptığı takdirde aylık ödemesi:1.106,63 TL 9 taksit yaptığı takdirde aylık ödemesi:751,81 TL 12 taksit yaptığı takdirde aylık ödemesi:579,66 TL 18 taksit yaptığı takdirde aylık ödemesi:404,01 TL Olarak ödenebilecektir.

15 03.07.201415 İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-I (Dava açma süresi sona eren idari para cezaları) 31/12/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı 25 ŞUBAT 2011 tarihİ itibarıyla ödenmemiş olan İdari para cezası asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

16 ÖRNEK: İPC Aslı İPC G.zammı/ceza Tebliğ Trh. 20.000 29.090 15.04.2005 İPC cezasının % 50 si olan 10.000 TL ye TEFE/ÜFE uygulanarak ödenmesi halinde İPC aslının 10.000 TL si ile Gecikme zammı ve gecikme cezası olan 23.600 TL silinir. Toplam 49.090 TL yerine 15.490 TL ödenir ve borç kapanır. İPC cezasının % 50 si olan 10.000 TL ye TEFE/ÜFE uygulanarak ödenmesi halinde İPC aslının 10.000 TL si ile Gecikme zammı ve gecikme cezası olan 23.600 TL silinir. Toplam 49.090 TL yerine 15.490 TL ödenir ve borç kapanır. Toplam Ödenmesi gereken: 49.090 TL, Toplam Ödenmesi gereken: 49.090 TL, Yapılandırma durumunda ödenecek: 15.490 TL Yapılandırma durumunda ödenecek: 15.490 TL Silinen Toplam Borç: 33,600 TL Silinen Toplam Borç: 33,600 TL

17 03.07.201417 İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-II (Dava Safhasında Bulunan Veya Dava Açma Süresi Sona Ermemiş İdari Para Cezaları) 31/12/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava safhasında veya dava Açma süresi sona ermemiş olan idari para cezası asıllarının % 25’i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan % 75’i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

18 ÖRNEK: İPC Aslı İPC G.zammı/ceza Tebliğ Trh. 20.000 - 21.02.2011 İPC cezasının % 75 si olan 5.000 TL ye TEFE/ÜFE uygulanarak ödenmesi halinde İPC aslının 15.000 TL si silinir ve 5.000 TL ödenerek borç kapatılır. İPC cezasının % 75 si olan 5.000 TL ye TEFE/ÜFE uygulanarak ödenmesi halinde İPC aslının 15.000 TL si silinir ve 5.000 TL ödenerek borç kapatılır. Toplam Ödenmesi gereken: 20.000 TL, Toplam Ödenmesi gereken: 20.000 TL, Yapılandırma durumunda ödenecek: 5.000 TL Yapılandırma durumunda ödenecek: 5.000 TL Silinen Toplam Borç: 15.000 TL Silinen Toplam Borç: 15.000 TL

19 03.07.201419 İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-III (Dava açma süresi sona eren idari para cezaları) 31/12/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup idari para cezalarının, 25/2/2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş olmasına rağmen 25/2/2011 tarihi itibariyle kesinleşmemiş olması halinde, yani para cezalarının 10 Şubat 2011 tarihinden sonra tebliğ edilmesi halinde ceza aslının sadece % 25’i tahsil edilecek. 25/2/2011 ila 02/5/2011 tarihleri arasında tebliğ edilmiş idari para cezası alacakları yeniden yapılandırılacak olması halinde, İPC aslının % 25’i yeniden yapılandırmaya esas teşkil eden borcu oluşturacak. İPC’nin 18/4/2011 ila 2/5/2011 tarihleri arasında tebliğ edilmesi halinde, sadece İPC için başvuru süresi, cezanın tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 inci günde sona erecek.

20 03.07.201420 2008 YILINDAKİ YAPILANDIRMA ANLAŞMASI BOZULANLARIN BORÇLARINI YAPILANDIRMASI-I SGK’ya olan borçları 5510 sayılı Kanunun Geçici 24. veya Geçici 25.maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan, -Yapılandırmaları on iki taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların; -Yapılandırmaları yirmi dört taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların

21 03.07.201421 2008 YILINDAKİ YAPILANDIRMA ANLAŞMASI BOZULANLARIN BORÇLARINI YAPILANDIRMASI-II 2008 YILINDAKİ YAPILANDIRMA ANLAŞMASI BOZULANLARIN BORÇLARINI YAPILANDIRMASI-II Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilecek. Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 24. ve geçici 25. maddeleri kapsamına giren borçları için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler, anılan yapılandırma kanunu hükümlerine göre mahsup edilecek.

22 03.07.201422 2008 YILINDAKİ YAPILANDIRMA ANLAŞMASI BOZULANLARIN BORÇLARINI YAPILANDIRMASI-III Taksit tutarlarının tamamının, ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait DİBS aylık ortalama faiz oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir.

23 03.07.201423 4/b SİGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-I 4/b SİGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-I Tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş ve bu sigortalılık süreleri bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olan 4/b sigortalılarının kendileri veya hak sahipleri, bu sigortalılık sürelerinin ihyası amacıyla 5510 sayılı Kanunun Geçici 17. maddesine istinaden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 2 MAYIS 2011’E kadar yapacakları yazılı müracaatlarında, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilecek.

24 03.07.201424 4/b SİGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-II 4/b SİGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-II Yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanan prim borçlarının tamamı 30 Temmuz 2011 tarihine kadar ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu maddede belirtilen süre içinde hesaplanan borç tutarının tamamının ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.

25 03.07.201425 İhya Edilen Borcun Ödenmesine ÖRNEK: İhya Edilen Borcun Ödenmesine ÖRNEK: 60 ayı aşan prim borcu bulunduğu için sigortalılık süresi durdurulan kişiler en geç 2 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılandırmaya başvurmak ve TEFE/ÜFE ile güncellenen yeni borcun tamamını en geç 31 Temmuz 2011 tarihine kadar ödemek zorundadır. Borcun eksik ödenmesi yada 31 Temmuz 2011 tarihinden sonra ödenmesi halinde yapılandırma anlaşması bozulur ve yatırılan tutar faizsiz olarak geri iade edilir. İhya borçlarının taksitle ödenmesi mümkün değildir. Kişi dilerse 3 ay içinde borcu parça parça ödeyebilir.

26 03.07.201426 4/b SİGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-III 4/b SİGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI-III 5 yılı aşan borç nedeniyle sigortalılığı durdurulanların en son bulundukları basamak sayısı 12. üzerinde ise yapılandırmaya başvurmaksızın doğrudan Geçici 17. madde gereği ihya talebinde bulunmaları yararlarına olacaktır.

27 03.07.201427 YAPILANDIRMA BAŞVURUSU VE ÖDEME SÜRESİ-I YAPILANDIRMA BAŞVURUSU VE ÖDEME SÜRESİ-I • • Yazılı başvuru • • Açılan davalardan vazgeçilmesi • • Ödemelerin süresinde yapılması • • Taksit ödeme süresince cari dönem prim ödeme yükümlülüklerinin de yerine getirilmesi

28 03.07.201428 BAŞVURULAR EN GEÇ NİSAN SONU ÖDEMELER EN GEÇ HAZİRAN SONUNA KADAR YAPILACAK Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 2 MAYIS 2011’e kadar SGK’YA başvuruda bulunmaları, Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 2 MAYIS 2011’e kadar SGK’YA başvuruda bulunmaları, İlk taksiti en geç 30 Haziran’dan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır. İlk taksiti en geç 30 Haziran’dan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

29 03.07.201429 YAPILANDIRMA BAŞVURUSU VE ÖDEME SÜRESİ Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için (1,05), 2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 3) On iki eşit taksit için (1,10), 4) On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

30 03.07.201430 TAKSİTLER İKİ AYDA BİR ÖDENECEK TAKSİTLER İKİ AYDA BİR ÖDENECEK 6 eşit taksit seçenler ödemeyi 12 ayda, 9 eşit taksit seçenler ödemeyi 18 ayda 12 eşit taksit seçenler ödemeyi 24 ayda, 18 eşit taksit seçenler ödemeyi 36 ayda ödeyecek. Bu yöntemin amacı vergi alacaklarına ilişkin yapılan taksitler ile SGK borçlarına ilişkin yapılan taksitlendirmelerinin aynı aya denk gelmesini önlemektir.

31 03.07.201431 ÖDEME DÖNEMİNİN TATİLE RASTLAMASI Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

32 03.07.201432 TAKSİTLERİN AKSATILMASI-I • • Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. • • Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak ödenmeyen taksit gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari dönem prim ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir. • • Cari yükümlülükler açısından da çok zor durum hali hariç 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir.

33 03.07.201433 TAKSİTLERİN AKSATILMASI-II. Cari ay primlerini ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları ise rasyo oranına göre belirlenecek. Rasyo’nun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir. Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

34 03.07.201434 TAKSİTLERİN AKSATILMASI-III Rasyo şu formülle tespit edilecek. Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar Rasyo oranına Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenen Mali Durum Bildirim Formu’ndan bakılacak.

35 03.07.201435 YAPILANDIRMANIN BOZULMASI-I Borçları yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozulduğu takdirde bu Kanunda öngörülen hükümlerden, ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır.

36 03.07.201436 YAPILANDIRMANIN BOZULMASI-II ; (A) Limited Şirketinin kapsama giren borçlarının; 2005/Ocak ayında 7.000 TL asıl 2.000 TL ÜFE farkı ile 9.000 TL, 450 TL vade farkı hesaplandığı ve ilk iki taksit tutarı olan 3.150 TL’nin ödendiği ve sonra yapılandırma anlaşmasının bozulduğu varsayıldığında; 2005/Ocak ayında 7.000 TL asıl 2.000 TL ÜFE farkı ile 9.000 TL, 450 TL vade farkı hesaplandığı ve ilk iki taksit tutarı olan 3.150 TL’nin ödendiği ve sonra yapılandırma anlaşmasının bozulduğu varsayıldığında; 3.150x7.000/9450=2.333,33 TL borç aslına alınacak kalan 7.000- 2.333,33=4.666,67 borç aslı için 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili yoluna gidilecek. 3.150x7.000/9450=2.333,33 TL borç aslına alınacak kalan 7.000- 2.333,33=4.666,67 borç aslı için 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili yoluna gidilecek.

37 03.07.201437 YAPILANDIRMANIN BOZULMASI-III Özetle; Yapılandırma anlaşması bozulunca başa dönülmeyecek, ödeme nispetinde yararlanılmış olunacak

38 03.07.201438 Hak ve Alacak Hacizlerinin Kaldırılması Üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık veya gelir, kira, mevduat, istihkak, hak ediş vb) 6183 sayılı Kanuna göre haciz konulmuş olan borçluların sözkonusu borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler; • • -Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin, • • -Taksitle ödeme yolunun edilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesinin, ardından kaldırılacak.

39 03.07.201439 Menkul veya Gayri-menkuller Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılması Daha önce menkul veya gayrimenkul mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise, hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı talep edilmesi kaydıyla, daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

40

41

42

43

44

45 03.07.2014 BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ-I Başvurulan yazılı dilekçe ile kağıt ortamında yada e-bildirge şifresi ile internet ortamında yapılabilecek. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2011 olacak. Başvurulan yazılı dilekçe ile kağıt ortamında yada e-bildirge şifresi ile internet ortamında yapılabilecek. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2011 olacak.

46 03.07.2014 BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ-II Borç sorgulaması yapılmalı, yapılan sorgulama sonucu yatırılan primlerde dönem hatası yada farklı hesaplara yatırılmış ödeme varsa (Örnek; İSP hesabı yerine Prim hesabına para yatırılması) önce SGK Merkezine düzeltme müracaatı yapılmalı sonra e- bildirge şifresi ile başvuru yapılmalıdır. Borç sorgulaması yapılmalı, yapılan sorgulama sonucu yatırılan primlerde dönem hatası yada farklı hesaplara yatırılmış ödeme varsa (Örnek; İSP hesabı yerine Prim hesabına para yatırılması) önce SGK Merkezine düzeltme müracaatı yapılmalı sonra e- bildirge şifresi ile başvuru yapılmalıdır.

47 03.07.2014 BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ-III Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü yada APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta ile başvuru halinde, başvuru formunun Kuruma giriş tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü yada APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta ile başvuru halinde, başvuru formunun Kuruma giriş tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

48 03.07.2014 BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ-IV Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilebilecektir. Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilebilecektir. Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi şarttır.

49 03.07.2014 BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ-V Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir. Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

50 03.07.2014 BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ-VI Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş veya taksitle ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen taksit süresinin işaretlenmemiş olması halinde, borçlar için 18 taksit seçeneğinin kabul edildiği değerlendirilecek. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş veya taksitle ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen taksit süresinin işaretlenmemiş olması halinde, borçlar için 18 taksit seçeneğinin kabul edildiği değerlendirilecek.

51 03.07.2014 BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ-VII Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olmasına rağmen, 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit süresine çevrilecek. Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olmasına rağmen, 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit süresine çevrilecek.

52 03.07.2014 BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ-VIII Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceği beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının 30 Haziran 2011 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde taksitlendirme farkının yeniden hesaplanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilecektir. Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceği beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının 30 Haziran 2011 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde taksitlendirme farkının yeniden hesaplanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilecektir.

53 03.07.2014 YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI-I Gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE değişim oranına göre gecikme zammı hesaplanacağı için toplam borç azalacak. Gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE değişim oranına göre gecikme zammı hesaplanacağı için toplam borç azalacak.

54 03.07.2014 YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI-II Yapılandırmaya esas borç dışında y asal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcu bulunmayan işverenler, Yapılandırmaya esas borç dışında y asal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcu bulunmayan işverenler, -5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde, -5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde, -5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, -5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, -5225 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında, öngörülen indirim ve teşviklerden yararlanabilecek. -5225 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında, öngörülen indirim ve teşviklerden yararlanabilecek.

55 03.07.2014 YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI-III Yapılandırmaya esas borç dışında yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcu bulunmayan işverenler, Yapılandırmaya esas borç dışında yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcu bulunmayan işverenler, 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni teşviklerden (4447 sK, Geçici Madde 10) hemen yararlanmaya başlayacak. 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni teşviklerden (4447 sK, Geçici Madde 10) hemen yararlanmaya başlayacak.

56 03.07.2014 YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI-IV Prim borcunu yapılandıranlardan; Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için, yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçların bulunmaması kaydıyla, Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için, vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen muaccel borcun bulunmaması kaydıyla, HAKEDİŞ ÖDEMESİNE KONU borcu yok yazısı alabilecek.

57 03.07.2014 YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI-V Prim borcunu yapılandıranlardan; Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için, yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçların asgari ücreti aşmaması kaydıyla, Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için, vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen muaccel borcun bulunmaması kaydıyla, Devlet yardımı teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla düzenlenecek borcu yok yazısını alabilecek.

58 03.07.2014 YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI-IV Prim borcunu yapılandıranlardan; İhale konusu işyerleri veya bitirilmiş olan özel bina inşaatları için, yapılandırma kapsamında olan borçlarını karşılayacak miktarda, bankalardan alınmış teminat mektuplarının verilmesi halinde, yeniden yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı alınabilecek.

59 03.07.201459 YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI-IV Prim borcunu yapılandıranlardan; Prim borcunu yapılandıranlardan; Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan 4/b sigortalılar ile çiftçiler borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödedikten sonra,, Yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması, Yapılandırılmış borçlarla ilgili ödeme yüküm- lülüklerinin düzenli olarak yerine getirilmesi kaydıyla, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları hak sahipleri, sağlık yardımı alabilecek.

60 03.07.201460 E-SİGORTA İLE BAŞVURU YAPILMASI

61 03.07.201461

62 03.07.201462

63 03.07.201463

64 03.07.201464

65 03.07.201465

66 03.07.201466

67 03.07.201467

68 03.07.2014 TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

69 03.07.2014 TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek suretiyle maliyetlerini aşağıya çekmesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek suretiyle maliyetlerini aşağıya çekmesidir.

70 03.07.2014 TORBA KANUNDA DÜZENLENEN TEŞVİKTEN KİMLER NASIL YARARLANACAK 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, -Özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan, -İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olan, -Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan, İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

71 03.07.2014 HANGİ NİTELİKTE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TEŞVİKTEN YARARLANACAK-I 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; -Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle, -Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle, Bu kişilerin İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından seçilmesi bu sürelere ilave altı ay sureyle Bu kişilerin İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından seçilmesi bu sürelere ilave altı ay sureyle

72 03.07.2014 HANGİ NİTELİKTE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TEŞVİKTEN YARARLANACAK-II -Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim mezunu olmayan yada Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan işçiler için yirmi dört ay süreyle, İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

73 03.07.2014 HANGİ NİTELİKTE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TEŞVİKTEN YARARLANACAK-IV 29 yaşından büyük erkeklerden; -Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için yirmi dört ay süreyle, -Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için yirmi dört ay süreyle, Bu kişilerin İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından seçilmesi halinde otuz ay sureyle, İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak

74 03.07.2014 HANGİ NİTELİKTE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TEŞVİKTEN YARARLANACAK-V Ç alışmakta iken, daha sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için on iki ay süreyle, - 18 yaşından büyük olup hiçbir belgeye sahip olmayan işçinin İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda altı ay süreyle, İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak

75 03.07.2014 İŞÇİNİN BELGEYE UYGUN İŞTE ÇALIŞMASI ŞART Kanunda sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya İş-Kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek yada alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları şart. Bu kuralın gerçeğe uygunluğunun tespitinde en önemli kriter işe giriş bildirgesindeki meslek kodu olduğu için işe giriş bildirgesi verirken meslek kodunun doğru seçilmesi büyük öneme sahip olacak.

76 03.07.2014 TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için; -İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde SGK’ya vermesi, -İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde SGK’ya vermesi, Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarının yasal süresi içinde ödemesi, Teşvikten yararlanan işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması yada borç varsa borcun yapılandırılması şarttır.

77 03.07.2014 KAMUDAN İHALE İLE İŞ ALANLAR TEŞVİKTEN YARARLANAMAYACAK Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri, Belediye İştirakleri, Devlet İhale Kanununa, Kamu İhale Kanununa istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar teşvik kapsamı dışında olacak.

78 03.07.2014 SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRDIĞI TESPİT EDİLENLER BİR YIL BOYUNCA TEŞVİKTEN YARARLANAMAYACAK 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamayacak.

79 03.07.2014 BAKANLAR KURULU TEŞVİK SÜRESİNİ UZATMAYA YETKİLİ Bakanlar Kurulu, Teşvik uygulama süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

80 TEŞVİK MİKTARININ HESAPLANMASI Hiçbir sınırlama olmaksızın işveren hissesinin tamamı Fon tarafından karşılanacağı için işçiye ödenen brüt ücret aynı zamanda işçinin işverene maliyeti olacak. Örnek 1- (X) A. Ş.’nin iş kazası ve meslek hastalığı prim nispetinin (2), çalıştırdığı toplam sigortalı sayısının 10 ve bu sigortalılara ilave 2 işçinin işe alındığı ve ödenen ücretlerin 2.000,00 TL olduğu varsayıldığında,

81 Teşvik dikkate alındığında 2.000 TL ücret alan bir sigortalı için ödenmesi gereken sigorta primi; İşveren Hissesi: Prim nispeti - Sigortalı hissesi =34-14= 20 İşveren Hissesi: 2.000,00 YTL x 20 / 100 = 400,00 TL Sigortalı Hissesi: 2.000,00 YTL x 14 /100 = 280,00 TL Fon Tarafından Karşılanacak Tutar: 400,00 TL Ödenecek prim Tutarı: 280.00 YTL İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ: 2.040 TL

82 03.07.201482 TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILACAK? Sigorta prim teşvikinden faydalanılabilmesi için, işverenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıların işe alındığına ve işyeri yönünden gerekli şartların taşındığına ilişkin dilekçe ile işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/ Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan yazılı müracaatlar üzerine, kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, 4447 sayılı kanun çeşidi seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla SGK tarafından aktivasyon yapılacak.

83 03.07.2014 HANGİ TEŞVİK AVANTAJLI Brüt Ücret: 2.000 TL Prim Nispeti:19,5

84 03.07.2014 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen prim teşviki (5 puanlık prim indirimi) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL İşveren tarafından ödenecek prim: İşveren tarafından ödenecek prim: 2.000 X 0,145 = 290 TL AVANTAJ :100 TL

85 03.07.2014 3 AYDAN UZUN SÜRELİ İŞSİZİ ÇALIŞTIRMA TEŞVİKİ 5084 sayılı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen prim teşviki (Kalkınmada öncelikli yörelerde işçi çalıştıran işverenlerin yararlandığı teşvik) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL Teşvik Kapsamında Karşılananan Prim: 796,50 X 0,145 = 115,49 TL AVANTAJ: 215,49 TL

86 03.07.2014 KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE TEŞVİKİ (5084 s.K) 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen prim teşviki (5 puanlık prim indirimi) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: 796,50 X 0,145 = 115,49 TL AVANTAJ: 215,49,49 TL

87 03.07.2014 KONTENJAN FAZLASI ÖZÜRLÜ TEŞVİKİ 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinin 10. fıkrasında düzenlenen prim teşviki (Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran işverenler için uygulanan prim indirimi) 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinin 10. fıkrasında düzenlenen prim teşviki (Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran işverenler için uygulanan prim indirimi) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: 796,50 X 0,145 X 0,50 = 57,75 TL AVANTAJ: 157,75 TL

88 03.07.2014 1.7.2008 İLA 30.6.2010 TARİHLERİ ARASINDA İŞE ALINAN İŞÇİ TEŞVİKİ 4447 sayılı Kanun’un Geçici 7. maddesinde düzenlenen prim teşviki (1.7.2008 ila 30.6.2010 tarihleri arasında işe alınan işçiler için uygulanan prim indirimi) 4447 sayılı Kanun’un Geçici 7. maddesinde düzenlenen prim teşviki (1.7.2008 ila 30.6.2010 tarihleri arasında işe alınan işçiler için uygulanan prim indirimi) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: 796,50 X 0,145 X 0,50 = 57,75 TL AVANTAJ: 157,75 TL

89 03.07.2014 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİLERİ İŞE ALAN İŞVERENLERE UYGULANAN TEŞVİK 4447 sayılı Kanun’un 50. maddesinin 5. Fıkrasında düzenlenen prim teşviki (İşsizlik ödeneği alan işçileri işe alan işverenlere uygulanan prim indirimi) 4447 sayılı Kanun’un 50. maddesinin 5. Fıkrasında düzenlenen prim teşviki (İşsizlik ödeneği alan işçileri işe alan işverenlere uygulanan prim indirimi) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: 796,50 X 0,145 X 0,50 = 57,75 TL AVANTAJ: 157,75 TL

90 03.07.2014 ARGE TEŞVİKİ 5746 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen prim teşviki (Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan işyerlerinin AR- GE personeli ile destek personeli olan işçileri için uygulanan prim teşviki) 5746 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen prim teşviki (Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan işyerlerinin AR- GE personeli ile destek personeli olan işçileri için uygulanan prim teşviki) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: 2.000 X 0,145 X 0,50 = 145,00 TL AVANTAJ: 245,00 TL

91 03.07.2014 KÜLTUR YATIRIM TEŞVİKİ 5225 sayılı Kanunun 3. Maddesinde düzenlenen prim teşviki (Kültür Yatırım Ve Girişim kapsamında işçi çalıştıran işverenler için uygulanan prim indirimi-yatırım aşaması-3 yıl- %50) 5225 sayılı Kanunun 3. Maddesinde düzenlenen prim teşviki (Kültür Yatırım Ve Girişim kapsamında işçi çalıştıran işverenler için uygulanan prim indirimi-yatırım aşaması-3 yıl- %50) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: 2.000 X 0,195 X 0,50 = 145,00 TL AVANTAJ: 245,00 TL

92 03.07.2014 KÜLTUR YATIRIM TEŞVİKİ 5225 sayılı Kanunun 3. Maddesinde düzenlenen prim teşviki (Kültür Yatırım Ve Girişim kapsamında işçi çalıştıran işverenler için uygulanan prim indirimi-işletme aşaması-7 yıl- %25) 5225 sayılı Kanunun 3. Maddesinde düzenlenen prim teşviki (Kültür Yatırım Ve Girişim kapsamında işçi çalıştıran işverenler için uygulanan prim indirimi-işletme aşaması-7 yıl- %25) Hazinece karşılanan İşveren Primi: 2.000 X 0,05 = 100 TL Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: 2.000 X 0,145 X 0,25 = 72,50 TL AVANTAJ: 172,50 TL

93 03.07.2014 6111 SAYILI KANUN TEŞVİKİ 6111 SAYILI KANUN TEŞVİKİ 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 Maddesinde düzenlenen prim teşviki (İşveren Hissesinin Tamamı) 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 Maddesinde düzenlenen prim teşviki (İşveren Hissesinin Tamamı) Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: Teşvik Kapsamında Karşılanan Prim: 2.000 X 0,195 = 390,00 TL (100,00 TL Hazine, 290,00 TL İş-Kur) AVANTAJ: 390,00 TL

94 03.07.2014 TORBA KANUNDA DÜZENLENEN TEŞVİK AVANTAJLI TORBA KANUNDA DÜZENLENEN TEŞVİK AVANTAJLI Hiçbir sınırlama olmaksızın işveren hissesinin tamamı Fon tarafından karşılanacağı için EN AVANTAJLI TEŞVİK TÜRÜ 6111 TORBA KANUNDA DÜZENLENENDİR.

95 03.07.2014

96 03.07.2014

97 03.07.2014

98 03.07.2014

99 03.07.2014

100 03.07.2014

101 03.07.2014

102 03.07.2014

103 03.07.2014

104 03.07.2014

105 03.07.2014

106 03.07.2014

107 03.07.2014

108 03.07.2014

109 03.07.2014

110 03.07.2014

111 03.07.2014 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"03.07.20141 Murat ÖZDAMAR İstanbul SGK İl Müdür Danışmanı SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI & PRİM TEŞVİKİ PRİM TEŞVİKİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları