Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

02.10.2010 TTB-PRATİSYEN HEKİMLER KOLU.  5258 SAYILI KANUN  Resmi Gazete Yayın Tarihi: 09 Aralık 2004  Resmi Gazete Sayısı: 25665.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "02.10.2010 TTB-PRATİSYEN HEKİMLER KOLU.  5258 SAYILI KANUN  Resmi Gazete Yayın Tarihi: 09 Aralık 2004  Resmi Gazete Sayısı: 25665."— Sunum transkripti:

1 02.10.2010 TTB-PRATİSYEN HEKİMLER KOLU

2  5258 SAYILI KANUN  Resmi Gazete Yayın Tarihi: 09 Aralık 2004  Resmi Gazete Sayısı: 25665

3 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  Resmi Gazete Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2005-Sayı:25867  Değişiklik; Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2006-Sayı:26242  Değişiklik; Resmi Gazete Yayın Tarihi: 05 Aralık 2006-Sayı:26367  Değişiklik; Resmî Gazete Yayın Tarihi: 24 Mart 2007-Sayı :26472 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  Resmî Gazete Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2010-Sayı: 27591

4 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER VE SÖZLEME ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  Resmi Gazete Tarihi: 12 Ağustos 2005-Sayı:25904 AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ (TASLAK)  Tahmini yayınlanma tarihi 01.01.2011

5 AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE  15.09.2005 Tarih ve 9383 Sayılı Makam Onayı  Değişiklik; 27 Ocak 2010  Değişiklik; 21 eylül 2010

6 İlk pilot il Düzce (15.09.2005)  2006 yılında toplam 7 il (yıl sonunda tüm ülkeye yayılma hedefi vardı)  2007 yılında toplam 14 il (yıl sonunda toplam 27 il hedefi vardı)  2008 yılında toplam 31 il (yıl sonunda toplam 59 il hedefi vardı)  2009 yılında toplam 35 il  2010 yılı sonuna kadar bütün iller (2010 bütçesine kaynak kondu, 3 yıllık kaynak var) Bugün itibariyle 63 il, 12.000 aile hekimi 2011’de yaklaşık 21.000 aile hekimi, 2.000 (?) TSM hekimi

7  CHP-Anayasa Mahkemesi’ne Anayasa’ya aykırılık davası açtı (Yasanın felsefesine/özüne yönelik değil, sınırlı bir dava metni)  Kamu hizmeti kamu görevlileri eliyle verilmeli  Sevk oranının yüksekliği nedeniyle ödeme tutarının düşürülmesi (İPTAL)  Sevksiz gidişlerde katkı payı miktarı kanunla belirlenmeli  Ödeme/indirim tutarlarını Maliye Bakanlığı belirlemesin, kanunda yer alsın

8  Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarınca sunulacak olan aile hekimliği hizmetlerinin, Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler olduğu belirtildikten sonra ilgililerin idari hizmet sözleşmesi yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalışabilecekleri, bu şekilde çalıştırılanların Anayasa’nın 128. maddesinde yer alan “diğer kamu görevlisi” kapsamında olduğu, iptali istenen kuralın bu sebeple Anayasa’ya aykırılık oluşturmadığı belirtilmiştir.

9 TTB (Sakarya İdare Mahkemesi)  Serbest çalışanlara aile hekimliği yapmaları için 5 kontenjan ayrılması  Yürütmeyi Durdurma-İptal

10 Hizmet puanı kesinleşmeden yapılan yerleştirmeler  Yürütme durdurma aldı  Yerleştirmeler yapılmıştı  Valilik kararı uygulamadı  Danıştay kararı bozdu

11  Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik  AH Pilot Uygulaması Kapsamında SB Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik  Çeşitli uygulamalar, il yönergeleri, işlemler İZMİR-SAMSUN-ESKİŞEHİR-DENİZLİ

12  1.basamak sağlık hizmetleri özelleştirilmesi ve Sosyal Devlet ilkesine aykırılık  Sözleşmelilik, özlük hakları kaybı  Eğitim puanları  Serbest çalışanların görevlendirilmesi  Diğer illerden görevlendirmeler  Sözleşmesi sona erenlerin il içi atamaları  TSM sayılarının düşürülmesi  Yetki belgesi  Bağışlanmış sağlık ocakları  Geçici görevlendirmeler

13 Sağlık ocağı hekimi ile aile hekimi arasındaki maaş farkı ile ilgili dava açıldı.  TTB’den hukuksal ve avukatlık desteği

14 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (25 MAYIS 2010) AH PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SB ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER VE SÖZLEŞME ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (12 AĞUSTOS 2005)  Bazı hükümlerinin yürütme durdurma ve iptal davası  Dolayısıyla Aile Hekimliği Pilot Uygulama Kanununun Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle dava açıldı

15  1.basamak sağlık hizmetlerinin bütüncülüğü ortadan kalktı, koruyucu hizmetler bireye ve topluma yönelik olarak farklı birimlerde veriliyor  Bölge sınırlaması olmaksızın aile hekiminin belirlenmesi bölge/hizmet bütünlüğünü bozar  Misafir hastalar için ücret ödenmiyor  Aile hekimlerine adli/acil/112 nöbeti tutturuluyor, izin ve ödemelerle ilgili düzenleme yok  Aile hekimlerinin ücretli izin/dinlenme hakkı yok  Aile hekimi başına düşen nüfus sayısı fazla, iş yükü fazla

16  2. aşama eğitimlerin içeriği yönetmeliğe bırakılmış, tıp eğitimi sadece uzaktan eğitimle olmaz  Aile hekimi uzmanları eğitimlere katılmak zorunda değil  Ekip hizmeti ortadan kalktı, yardımcı personel hizmet satın alma yoluyla hekim tarafından temin edilebiliyor, kamu hizmeti verilen bir birimde hizmetin karşılığını idare vermiyor

17  Bulundurulması zorunlu araç-gereç-tıbbi cihazların bazıları gereksiz  Teknik, tıbbi cihaz, bilgisayar donanımı ve gezici hizmetlerde kullanılan motorlu araçlar hekim tarafından temin ediliyor.  ASM’ler sınıflara ayrılıyor, hekimler arasında rekabete yol açan halka eşitsiz hizmet veriliyor  Binası olmayan pozisyonlara yerleşen aile hekimleri eşitsiz koşullarda çalışıyor.  TSM hekimlerine reçete kısıtlaması  Kurum ve işyeri hekimleri yetkilendirilmiş aile hekimi olmazlarsa reçete yazamıyorlar

18  ASM’lerin bina şartları ve fizik mekanları bakımından 01.01.201 1 tarihine kadar asgari şartlara uymak zorunda,  Yeni mezun aile hekimi uzmanı, yıllarca 1.basamakta çalışan deneyimli sağlık ocağı hekiminden önce yerleşiyor  Eğiticilere verilen puanlar bilimsel ve adil değil  Aile hekimlerinin yıllık, hastalık ve mazeret izinleri fiili çalışmadan sayılmıyor.

19  AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE (27 OCAK 2010)  Yürütme durdurma, iptal  Anayasaya aykırılık

20  Bu tür düzenlemeler Yönerge ile olmaz, Yönetmelik çıkarmak lazım  Bu yönerge ile TSM’lerin görev alanları ve tanımları genişletilmiş, kadrosu sabit kalmış  Çok fazla görev tanımı ve iş var, yeterli kadro yok, personel sayısı yetersiz  TSM’lerin iş tanımları ve kadroları OSGB kurmaya ya da bu konuda hizmet satın almaya uygun değil.  Bu hizmet iş kanunundaki işyeri hekimliği mantığına aykırı.  Kadro olarak uygun değil. TSM kadrosunda işyeri hekimli iş güvenliği uzmanı yok.  Teknik olarak uygun değil, kamu hizmeti kamu eliyle verilir, hizmet satın alınamaz, devlet memuruna 2. görev ödemesi yapılamaz.

21  Anayasa’ya aykırılık  Aile hekimleri, mesleklerini serbest icra eden hekimler gibi sigorta primlerinin tamamını ödeyecek

22  Sözleşme süresi 2 yıl  Yıllık izin en çok 3’e bölünür  180 günün üzeri rapor sözleşme feshi

23  0-4 yaş grubu kayıtlı kişiler için 1,6 katsayısı  Kayıtlı gebeler için 3 katsayısı  65 yaş üstü kayıtlı kişiler için 1,6 katsayısı  Diğer kişiler için 0,77 katsayısı  Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için 2,25 katsayısı Yukarıda sayılan her gruptaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) puana kadar 1500 (2263 2010 reel durum) TL, aile hekimliği uzmanlarına ise 2962 (3259) TL ödeme yapılır.

24 1-) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %10’u 2-) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %20’u 3-) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %35’u 4-) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %50’u

25  Gezici sağlık hizmeti verilen her 100 kişi için tavan ücretin % 1,3’ü esas alınır.  Gezici sağlık hizmeti kapsamındaki nüfus için 2500 kişiye kadar ödeme yapılır.

26 a) Aylık başarı oranı % 99 (dahil) - 97 (dahil) ise %1 i, b) Aylık başarı oranı % 95 (dahil) - 97 (hariç) ise %2 si, c) Aylık başarı oranı % 90 (dahil) - 95 (hariç) ise %3 ü, ç) Aylık başarı oranı % 90 dan daha düşük ise %5 i,

27 Bir sözleşme dönemi içinde, ek-2 belirtilen fiillerin işlenmesi halinde karşılığında gösterilen müeyyide puanları uygulanır. Müeyyide puanlarının 100 puanın dolması durumunda sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.  Görevleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulmaması (10)  Kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğinin sağlanmaması (30)  Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğinin sağlanmaması (50)  Kişisel sağlık kayıtlarının devredilmemesi (10)  Mal bildiriminde bulunmaması (40)  İzinsiz işe gelmeme (işe gelmediği her gün için) (5)  Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, (40)  … Toplam 41 madde

28  Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir.  … Bu zorunluluğa uymayanlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir.


"02.10.2010 TTB-PRATİSYEN HEKİMLER KOLU.  5258 SAYILI KANUN  Resmi Gazete Yayın Tarihi: 09 Aralık 2004  Resmi Gazete Sayısı: 25665." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları