Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19.11.20141 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Fiziksel Etkenler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19.11.20141 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Fiziksel Etkenler."— Sunum transkripti:

1 19.11.20141 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Fiziksel Etkenler

2 19.11.20142 FİZİKSEL ETKENLER GÜRÜLTÜ VİBRASYON ISI NEM HAVA AKIMI AYDINLATMA BASINÇ HAVALANDIRMA RADYASYON

3 19.11.20143 G Ü R Ü L T Ü

4 19.11.20144 İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN ÜZERİNDE, FİZYOLOJİK ETKİLER BIRAKAN VE İŞ VERİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN SESLER OLARAK TANIMLANABİLİR. ENDÜSTRİDEKİ GÜRÜLTÜ

5 19.11.20145 İşçinin, çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. MESLEK HASTALIĞI

6 19.11.20146 A - Kimyasal maddelerle ortaya çıkan meslek hastalıkları B - Mesleki cilt hastalıkları C - Pnömokonyozlar ve diğer solunum sistemi hastalıkları D - Mesleki bulaşıcı hastalıklar E - Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları Meslek Hastalıkları Grupları

7 19.11.20147 GÜRÜLTÜLÜ İŞ’TE EN AZ İKİ YIL, GÜRÜLTÜ ŞİDDETİ SÜREKLİ OLARAK 85 dB’ in ÜSTÜNDE OLAN İŞLERDE EN AZ 30 GÜN, ÇALIŞILMIŞ OLMAKSI GEREKİR. Yükümlülük süresi 6 ay... GÜRÜLTÜ ZARARLARININ MESLEK HASTALIĞI SAYILABİLMESİ İÇİN;

8 19.11.20148 GENÇ VE SAĞLIKLI BİR KULAK 20 Hz. İLE 20000 Hz. FREKANSLAR ARASINDAKİ SESLERE UYUM SAĞLAR YANİ BU ARALIKTAKİ SESLERİ DUYABİLİR. YİNE, GENÇ VE SAĞLIKLI BİR KULAK 20 μPa ŞİDDETİNDEKİ SES İLE 200 Pa ŞİDDETİNDEKİ SESLERİ SAĞLIKLI OLARAK DUYABİLİR.

9 19.11.20149 GÜRÜLTÜNÜN SEBEP OLDUĞU İŞİTME KAYBI TİPLERİ 1- İLETİM TİPİ İŞİTME KAYBI İletim tipi işitme kaybı, kulak zarında ve orta kulak kemiklerinde meydana gelen kayıplardır. 2 - ALGI TİPİ İŞİTME KAYBI Algı tipi işitme kaybı iç kulakta duyma hücrelerinde meydana gelen kayıplardır.

10 19.11.201410 KALICI İŞİTME KAYBININ HİÇ BİR ŞEKİLDE TEDAVİSİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Noise damage occurs HERE

11 19.11.2014 11 İŞİTME KAYBINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER SŞ - Şiddetine, SF - Frekans dağılımına, ES - Etkilenme süresine, KY - Kişinin yaşına, KD - Kişisel duyarlılığına, KC - Kişinin cinsiyetine.

12 19.11.201412 GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME KAYBI DIŞINDAKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ ( 1 ) GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA KALAN VEYA YAŞAYAN İNSANLARDA Konsantrasyon, dikkat ve reaksiyon kapasitesi zayıflayabilir. Yorgunluk, uyku bozuklukları ve geç uyuma halleri görülebilir. Merkezi sinir sistemi bozuklukları, baş ağrıları ve stresler görülebilir. Metobolik ve hormonel bozukluklar görülebilir.

13 19.11.201413 GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME KAYBI DIŞINDAKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ ( 2 ) BİRDEN BİRE ŞİDDETLİ BİR GÜRÜLTÜNÜN ETKİSİNDE KALINDIĞINDA Kan basıncı (tansiyon) yükselmesi görülebilir. Kan dolaşımı bozukluğu görülebilir. Solunum hızı değişmesi ve Terlemenin artması gibi hususlar görülebilir.

14 19.11.201414 GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME KAYBI DIŞINDAKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ (3) GÜRÜLTÜ AYRICA Konuşurken bağırma, Sinirli olma hali, Karşılıklı anlaşma zorluğu, Kişiler arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar ve İş kazalarının artmasında etkin rol oynar.

15 19.11.201415 İŞİTME KAYBININ KESİN TANISI İÇİN 1 - Odyometrik test yapılmalı ve yaş dikkate alınmalı 2 - Gürültü düzeyi ölçülmeli 3 - Odyogramlardan da yararlanılmalı 4 - İşitme zorluğuna sebep olan diğer etkenler giderilmeli 5 - Geçici işitme kayıpları bertaraf edilmeli

16 19.11.201416 GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ ( 1 ) A – TEKNİK KORUNMA a) GÜRÜLTÜ KAYNAĞINDA –Gürültü düzeyi düşük makineler seçilmeli ve değiştirilmeli –Gürültü düzeyi daha az olan işlem seçilmeli –Gürültü kaynağı izole edilmeli.

17 19.11.201417 GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ ( 2 ) b) GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: –Makinelerin yerleştirildiği zeminde, –Gürültü kaynağı ile maruz kalan kişi arasında, Engel konularak ve Uzaklık artırılarak –Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerler ses emici malzeme ile kaplamak.

18 19.11.201418 GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ ( 3 ) c) GÜRÜLTÜNÜN ETKİSİNE MARUZ KALAN KİŞİDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: 1 – Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması, 2 – Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması, 3 – Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak.

19 19.11.201419 GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ ( 3 ) B – TIBBİ KORUNMA 1 – Gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve sağlıklı olanlar çalıştırılmalıdır. İş kazalarının önlenmesinde, kesin denilebilecek, yeterli önlem alınabiliniyorsa, gürültülü işlerde doğuştan sağır ve dilsizlerin çalıştırılması da düşünülebilir. 2 – Gürültülü işlerde çalışanların, her altı ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı görülenlerde, gerekli tedbirler alınmalıdır.

20 19.11.201420 KULAK KORUYUCULARININ GÜRÜLTÜ ENGELLEME DEĞERLERİ AZALTMA CİNSİ DERECESİ PAMUK 5 -16 dB PARAFİNLİ PAMUK20 -35 dB CAM PAMUĞU7,5 -32 dB KULAK TIKACI20 -45 dB KULAKLIK12 -48 dB

21 19.11.201421 RADYASYON

22 19.11.201422 X-ışınları, ışık ışınları, ısı, radyoaktif maddelerin saldığı ışınlar ve evrenden gelen kozmik ışınlar ile mikro dalgalar ve radyo dalgalarının hepsi birer radyasyon biçimidir.

23 19.11.201423 Radyasyon vücuda yüksek dozda girdiğinde insan sağlığı için zararlıdır. Bütün dokulardan kolayca geçerek derine işleyen ışınlar ise en tehlikeli olanlarıdır.

24 19.11.201424 Kozmik ışınlar, Alfa ışınları, Beta ışınları, Nötron ve Proton ışınları, X-Işınları ile Gamma ışınları bir ortamdan geçerken ortamla etkileşerek, doğrudan veya dolaylı olarak iyon çiftleri oluştururlar, bu nedenle bu ışınlara iyonlayıcı ışınlar da denir.

25 19.11.201425 İyonizan ışınların biyolojik tesirleri çok çeşitlidir. Dışarıdan gelebilecek ışınların zararları, ışının cinsine, enerji miktarına ve etkiye maruz kalan yere bağlı olarak değişir. Radyoaktif maddelerin vücuda girmesi ve bazı organlara yerleşmesi neticesinde ise organizma iç radyasyona maruz kalabilir.

26 19.11.201426 Bu tür ışınlar deri, troid ve kan yapıcı organlar başta olmak üzere diğer bütün organlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptirler. Canlılığın azalmasına, halsizliğe, baş ağrısına, anemi ve lösemiye yol açarlar. Ayrıca, genetik etkileri de vardır. Bu ışınlar tohum hücreleri üzerinde kromozom sayısında değişme, parçalanma, ikiye bölünme ve inversiyon halleri gibi değişmeler sonucunda hayati tehlikeye sahiptirler.

27 19.11.201427 İYONİZAN OLMAYAN IŞINLAR Mor Ötesi (Ültraviyole) Işınlar Görünür Işık Kızılötesi (İnfrared) Işınları Kısa Dalga Işınları − Mikro Dalgalar − Televizyon Dalgaları − Radyo Dalgaları

28 19.11.201428 Uzun süre bu ışınlara maruziyet sonucunda bazı organlarda (kırmızı kemik iliği) ısı yükselmesi meydana gelir. Bu ışınlara uzun süre maruziyet halinde katarakt da görülebilir.

29 19.11.2014 29 BASINÇ

30 19.11.2014 30 Kuvvetin tatbik edildiği her noktada bir basınç vardır. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda basınç ise; normal hava basıncının 7 atmosfer daha fazla veya daha az olması gereken veya olan işyerlerindeki basınçtır. Normal şartlarda hava basıncı 76 cm cıva basıncına eşittir.

31 19.11.2014 31 Atmosfer basıncından daha yüksek ya da daha düşük basınçlı yerlerde çalışan işçilerde; Kalp, dolaşım, solunum rahatsızlıkları görülebilir.

32 19.11.2014 32 Normalde 4,5 N/cm 2 kadar basınç değişimi organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz.

33 19.11.2014 33 Balon ve uçak gibi araçlarla süratle yükseklere çıkılması halinde, doğal olarak atmosfer basıncının düşmesi nedeniyle, normal atmosfer basıncı altında dokularda erimiş olan gazların serbest hale gelmesi ile karıncalanma, kol ve bacaklarda ağrılar ile bulanık görme, kulaklarının iç ve dış tarafındaki basınç farkından dolayı kulak ağrıları gibi belirtiler meydana gelir. Vücuttaki oksijenin parsiyel basıncının düşmesi sonucu anoksemi, taşikardi görülebilir.

34 19.11.2014 34 Denizaltı personeli, dalgıçlar, gemi kurtarıcılarında ise; deniz dibine inildikçe vücut üzerindeki basınç artması olur. Bu basıncın 4 atmosferi aşması halinde, kişi solunum ile fazla azot alacağından, azot narkozu içine düşebilir. Karar verme, düşünme ve istemli hareketler kötüleşebilir ve su üstüne çıkılmazsa, şuur çekilmesi baş gösterebilir. Kişi normal basınca döndüğü takdirde bu belirtiler hemen kaybolur.

35 19.11.2014 35 Soluma apareyi içine verilen basınçlı havanın bileşimindeki azot yerine helyum ikame edilirse, azot narkozunun ortaya çıkması önlenmiş olur. Yüksek basınç altında, vücuttaki oksijen parsiyel basıncının artması başlangıçta hafif bir rahatsızlık hissi verir. Daha sonra ciddi semptomlar izler. İleri safhada ise koma hali görülebilir.

36 Bitti 19.11.2014 36


"19.11.20141 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Fiziksel Etkenler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları