Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BİYOATIK POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ MUSTAFA ACAR KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SAMSUN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BİYOATIK POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ MUSTAFA ACAR KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SAMSUN."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BİYOATIK POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ MUSTAFA ACAR KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SAMSUN

2 2 SUNUM PLANI  ETAM Tanıtım  Bölgelere Göre Biyoatıklar  Türkiye Tahmini Atık ve Kullanılabilir Atık Potansiyeli  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Örnek Çalışma  Bazı Tarımsal Atıkların Isıl Değerleri  Biyoatıkların Mevcut Değerlendirilme Şekilleri  Proje Komponentleri

3 3 KURULUŞ AMACI 2008 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından KTAE, “ Enerji Tarımı Araştırma Merkezi” kurulması konusunda görevlendirilmiştir.

4 4 KURULUŞ AMACI 4 Merkezin kuruluş amacı, enerji bitkilerinden ve biyo atıklardan enerji üretimine yönelik araştırmalar yapmak, biyoenerji çalışmalarında ülkesel merkez görevi görmektir.

5 5 Bunun üzerine bir altyapı projesi hazırlayarak DPT’na sunulmuş ve proje 3.465.562 liralık bütçe ile kabul edilmiştir. Proje ile enstitü bünyesinde “Enerji Tarımı Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Bu merkez, içerisinde gelişmiş bir biyoyakıt laboratuarını barındırmaktadır. KURULUM SÜRECİ

6 Enerji Bitkileri Tarımı Araştırma Merkezi olarak ülke genelinde araştırma ve temel projeler yürütmekle görevlendirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki bu ölçekteki tek merkezdir. Merkez, verilen görevlerin en iyi şekilde yapılabilmesi için 3 ana birimden oluşturulmuştur.

7 -Biyodizel Birimi: Biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen ve motorine alternatif bir biyoyakıttır. Biyodizel biriminde değişik hammaddelerden biyodizel üretimi ve üretilen biyodizelin standartlara uygunluğunun test edilmesi işlemleri yapılmaktadır.

8 -Biyoetanol Birimi: Biyoetanol, şeker, nişasta ve selüloz içeren hammaddelerden elde edilen ve benzine alternatif bir yakıttır. Biyoetanol biriminde değişik hammaddelerden biyoetanol elde edilmesi ve elde edilen biyoetanolün kalite testleri yapılmaktadır.

9 -Biyokütle Birimi: Bu birimde her türlü bitkisel materyal üzerinde çalışma yapılmaktadır. Bitkisel hammaddeler briketlenerek veya peletlenerek yanma analizleri, yanma sonrasında ortaya çıkan egzoz emisyonları belirlenmektedir. Ayrıca bu materyallerin kalori değerleri de tespit edilmektedir.

10 10 31.12.2011 ETAM

11 11 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Karadeniz)

12 12 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Karadeniz) MISIRPAMUKŞ.PANCARIFINDIKBUĞDAYAYÇİÇEĞİÇELTİKZEYTİN 478.524065.756246.9321.627.379187.99921.2401.338 TOPLAM ATIK MİKTARI 5.675.438

13 13 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Marmara)

14 14 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Marmara) MISIRPAMUKŞ.PANCARIFINDIKBUĞDAYAYÇİÇEĞİÇELTİKZEYTİN 618.56321.30228.08450.4433.019.9613.996.21296.156165.836 TOPLAM ATIK MİKTARI 7.996.557

15 15 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Ege)

16 16 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Ege) MISIRPAMUKŞ.PANCARIFINDIKBUĞDAYAYÇİÇEĞİÇELTİKZEYTİN 701.419791.52318.38051.750.555321.126160513.720 TOPLAM ATIK MİKTARI 7.976.521

17 17 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Akdeniz)

18 18 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Akdeniz) MISIRPAMUKŞ.PANCARIFINDIKBUĞDAYAYÇİÇEĞİÇELTİKZEYTİN 2.185.616699.00928.7561682.693.664462.5561.134162.008 TOPLAM ATIK MİKTARI 9.814.177

19 19 Bölgelere Göre Biyoatıklar (İç Anadolu)

20 20 Bölgelere Göre Biyoatıklar (İç Anadolu) MISIRPAMUKŞ.PANCARIFINDIKBUĞDAYAYÇİÇEĞİÇELTİKZEYTİN 135.25970361.25406.670.795813.37518.5002.437 TOPLAM ATIK MİKTARI 20.021.689

21 21 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Güneydoğu)

22 22 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Güneydoğu) MISIRPAMUKŞ.PANCARIFINDIKBUĞDAYAYÇİÇEĞİÇELTİKZEYTİN 428.4501.671.4851.92712.928.85229.9561.78434.397 TOPLAM ATIK MİKTARI 6.659.546

23 23 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Doğu Anadolu)

24 24 Bölgelere Göre Biyoatıklar (Doğu Anadolu) MISIRPAMUKŞ.PANCARIFINDIKBUĞDAYAYÇİÇEĞİÇELTİKZEYTİN 25.36899150.5451771.468.18841.7582260 TOPLAM ATIK MİKTARI 3.416.531

25 25 Bölgelere Göre Tarımsal Atıklar (ton)

26 26 Ürün Ekim Alanı (Da) Üretim (ton) Atık Miktarı (ton) Tahmin Edilen Fındık Zurufu337.498.943661.614297.726 Çay Tozu761.3601.121.20650.000 Kolza Sapı312.496106.450212.900 Buğday Sapı85.738.01920.159.394 Çeltik990.433696.000139.200 Ayçiçeği5.852.9821.118.0005.852.982 Mısır Sapı5.282.8383.811.0004.573.200 Ülkemizdeki Bazı Tarım Ürünlerinin Üretim Ve Atık Miktarları

27 27 Biyoatıklar Ülke Geneli (ton) TOPLAM ATIK MİKTARI 60.807.328 TAHMİNİ KULLANILABİLİR ATIK MİKTARI 15.000.000

28 28 Orman ve Su Bakanlığı Örnek Çalışma T AHMİNİ KULLANILABİLİR ATIK MİKTARLARI (TON) İl AdıBuğdayArpaMercimekNohutPamukAyçiçeğiSoyaAspirSusamMısırTOPLAM Diyarbakır182.62459.388167.3108.300219.20015.9752460029.359682.402 Mardin72.77620.705119.0007.350182.535 01.12500126.094529.585 Elazığ8.4228723601.2000004514138011.420 Malatya6.2503.6951.0003.7000000034414.989 Bitlis2.50294014001.91202201664.836 Muş004151.900013.6121.2602.137024219.566 Bingöl00021000000220430 Şanlıurfa00001.365.2450000990.7082.355.953 K.Maraş 0 TOPLAM272.57484.754288.08522.8001.766.98031.4992.6312.2041411.147.5133.619.181

29 29 Orman ve Su Bakanlığı Örnek Çalışma T AHMİNİ KULLANILABİLİR ATIK MİKTARLARI (TON) İl AdıBuğdayArpaMercimekNohutPamukAyçiçeğiSoyaAspirSusamMısırTOPLAM Diyarbakır182.62459.388167.3108.300219.20015.9752460029.359682.402 Mardin72.77620.705119.0007.350182.535 01.12500126.094529.585 Elazığ8.4228723601.2000004514138011.420 Malatya6.2503.6951.0003.7000000034414.989 Bitlis2.50294014001.91202201664.836 Muş004151.900013.6121.2602.137024219.566 Bingöl00021000000220430 Şanlıurfa00001.365.2450000990.7082.355.953 K.Maraş 0 TOPLAM272.57484.754288.08522.8001.766.98031.4992.6312.2041411.147.5133.619.181

30 30 Orman ve Su Bakanlığı Örnek Çalışma

31 31 Bazı Tarımsal Atıkların Isıl Değerleri (cal/g) 31 Yöreye özgü tarımsal atık ve artıklar rahatlıkla briket veya pelet haline getirilerek ısınma ihtiyacımızı karşılamakta kullanılabilir. Isınma dışında elektrik üretimi için kullanılmaları da mümkündür. Enerji değeri olarak, yaygın kullanılan yakıtlarla rahatlıkla yarışabilmektedir. ÜRÜNISIL DEĞER (kkal)ÜRÜNISIL DEĞER (kkal) Linyit Kömür 4.200 Çay Tozu** 4.758 Taş Kömür* 6.000 Ayçiçeği Sapı** 4.040 Odun* 2.500 Kolza Sapı** 4.087 Fuel Oil* 9.700 Fındık Zurufu** 4.226 Mazot* 10.200 Mısır Sapı** 4.275 Çeltik Sapı** 3.629 Çeltik Kavuzu** 3.725 *http://www.uret.com.tr ** KTAE Enerji Tarımı Araştırma Merkezi

32 32

33 33 Mevcut Durum

34 34 Mevcut Durum

35 35 Mevcut Durum

36 36 Mevcut Durum

37 37 Mevcut Durum

38 38 Mevcut Durum

39 39 Mevcut Durum

40 40 Mevcut Durum

41 41 BİYOKÜTLE

42 42 Ne Yapılabilir?

43 43 Yurt dışında bu ürünlerin üretimi, taşınması ve kullanılmasına yönelik standartlar oluşturulmuş ülkemizde henüz bu yönde bir standart mevcut değildir. Pelet ve briketler genelde 15 kg, 25 kg, 500 kg, 1 ton ve dökme (açık) pelet olarak satılmaktadır

44 44 Ne Yapılabilir? Pelet - Briket

45 45 Ne Yapılabilir? Piroliz

46 46 Ne Yapılabilir? Biyoetanol

47 ÖRNEK Fındık İçin; Fındık toplanır Kurutulup patozlanır

48 Patoz atığı olan zuruf öğütülür Pelet makinasında peletlenir

49 Hazırlanan peletler Pelet sobasında yakılır.

50 Fındık üreticisi olup, 2 ton fındık atığı olan her üretici bu şekilde kışlık yakacak ihtiyacını karşılayabilir. Bu sayede; -Üreticiler bu atığı yok etmek zahmetinden kurtulacak, -Isınmak için kömür parası ödemek zorunda kalmayacak, -Kömürden dolayı meydana gelen hava kirlilikleri azalacak, -Orman kesimleri olmayacak ve -Çiftçi ekonomik olarak da rahatlayacaktır.

51 Bu durum sadece Karadeniz Bölgesindeki fındık için geçerli değildir. Her bölgede kendine has tarımsal atık ve artıklar bulunmaktadır. Bu atıklar fındık örneğinde olduğu gibi değerlendirilebilir. Örneğin Trakya’da çeltik ile ayçiçeği atık ve artıkları

52 Ege’de pamuk ile zeytin atık ve artıkları

53 Güney’de pamuk atık ve artıkları

54 İç Anadolu’da tahıl atık ve artıkları

55 55 Nasıl Bir Proje? a- Çalışılabilecek tarımsal atıkların belirlenmesi

56 56 Nasıl Bir Proje? b- Tarımsal atıkların kullanılabilir potansiyellerinin belirlenmesi

57 57 Nasıl Bir Proje? c- Materyallerin ısıl değerlerinin ve potansiyel enerji miktarının belirlenmesi

58 58 Nasıl Bir Proje? d- Biyoyakıt İçin İdeal Hammadde veya Karışımlarının Belirlenmesi

59 59 Nasıl Bir Proje? e- Pilot Tesis Kurulması İçin Yer Belirlenmesi, Nakliye ve Hammadde Maliyetlerinin Belirlenmesi

60 60 Nasıl Bir Proje? f- Biyoyakıt Üreticileri ile Biyokütle Yakma Ünitesi (Soba) Üreticilerinin Bir Araya Getirilmesi

61 61 Nasıl Bir Proje? g- Farkındalık Oluşturulması

62 62 Araştırma Altyapı İhtiyaçları  Kurutma Ünitesi  Yatık Tip Pelet Makinası  Helezon Tip Briket Makinası

63 63


"TÜRKİYE BİYOATIK POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ MUSTAFA ACAR KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SAMSUN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları