Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veli ÜNAL TMMOB Maden Mühendisleri Odası Enerji Grubu Üyesi ELBİSTAN HAVZASI VE YATIRIM MODELİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veli ÜNAL TMMOB Maden Mühendisleri Odası Enerji Grubu Üyesi ELBİSTAN HAVZASI VE YATIRIM MODELİ."— Sunum transkripti:

1 Veli ÜNAL TMMOB Maden Mühendisleri Odası Enerji Grubu Üyesi ELBİSTAN HAVZASI VE YATIRIM MODELİ

2 YATIRIM-ÜRETİM MODELLERİ Elbistan havzasındaki kömür rezervlerinin değerlendirilmesine yönelik sorunları ve çözümleri doğru analiz edebilmek için sektörde uygulanmış ve uygulanmakta olan yatırım ve üretim modelleri ile ilgili süreci değerlendirmek ve bu modellerin Elbistan kömürlerin elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesine olumlu ve/veya olumsuz yansımalarını ortaya koymak gerekir.

3 ÜRETİM-YATIRIM MODELİ SÜREÇLERİ 1.1976 Yılı: EİYKK kararı ve İcra Planları doğrultusunda Yatağan, Kangal, Çan ve Soma havzalarındaki kömürlerin elektrik üretimi, ısınma-sanayi amaçlı değerlendirilmesi Yatırımcı: Kamu-Özel Sektör İşbirliği 2.1978 Yılı: 2172 Sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Yatırımcı: Kamu 3.1987 Yılı: YPK,Santral yatırımları başlatılmış kömür üretim projelerini özel teşebbüs eliyle yapılması ve kamunun yatırım yapmamasını sağlamıştır. Maden Özel, Santral Kamu Hüsamlar Madeni-Kemerköy Santralı Deniş II Madeni-Soma V-VI Santralı

4 4.1989 Yılı: YPK Kararı ile maden yatırımları tamamlanmış Sivas-Kangal’ın İHD Yoluyla Özel Teşebbüse devri. Maden Özel, Santral Kamu 5.1995 Yılı: 3096 sayılı YİD yasası ile Elbistan-A ve Seyitömer Maden+Santrallerin Özel Sektöre devri ve Elbistan-A projesinin tevsii. Maden ve Santral Özel 14 yıldır gerçekleşmemiştir. 6.1996 Yılı: Termik Santralın kömür ihtiyacının Yap- İşlet yöntemi ile Özel Sektöre yaptırılması. Maden Özel, Santral Kamu Çayırhan ve Elbistan–B Maden (2007 yılı) ve Santrali

5 7.1997 Yılı: Yatırımları kamu tarafından yapılmış 12 Adet termik santral ve bazı maden sahalarının İHD ile özel sektöre verilmesi. Maden+Santral olarak 2000 yılında Çayırhan Özel Sektöre 20 yıllığına verilmiştir. Diğerleri gerçekleşmemiştir. 8.2002 Yılı: Termik santral kurulabilecek bazı kömür sahalarının elektrik üretilmesi ve ton başına kömür üretimi üzerinden rödovans alınması şartıyla özel sektöre verilmesi. Maden+Santral Yatırımı, Özel Sektör Silopi-Harbul Projesi

6 9.2006-2008 Yılları: Santral kurulabilecek bazı kömür sahaların TERMİK SANTRAL kurulması ve üretilecek elektrik üzerinden rödovans verilmesi şartıyla belli bir süreliğine ve yine aynı şartlarla ruhsatın bir bedel karşılığı Özel Sektöre devri. Maden+Santral Yatırımı Özel Bolu-Göynük, Bursa-Keles/Davutlar, Tekirdağ-Saray, Bingöl-Karlıova, K.Maraş-Elbistan C-D, Rödovans Yöntemi Çankırı-Orta, Ruhsat Devri 10.4046 Sayılı Özelleştirme Yasası ile Santrallerin blok satış yöntemiyle, Maden sahalarının ise İHD yoluyla Özel sektöre devri Henüz uygulamaya geçmedi.

7 Zorlama ve Ayrıntıları olgunlaştırılmamış Maden+Santral Yatırım Modellerinden başarı beklenemez. 1987-2008 döneminde Özel Sektör tarafından Yerli Kömür kaynaklarımıza dayalı gerçekleştirilmiş bir Termik Santral Yoktur. 2009 Yılında Özel Sektör 135 MW gücünde İLK santralını devreye alacaktır.

8 LİNYİT KÖMÜRÜNE DAYALI TERMİK SANTRALLERİN ÖMÜRLERİ Ünite ömrü 30 yıl olarak kabul edilmiştir. REHABİLİTASYON YENİ SANTRALLAR 2008 sonu 923 MW 2010 sonu 1.088 MW 2020 sonu 4.093 MW 2030 sonu 6.385 MW 2034 sonu 8.145 MW

9 3x340 + 1x335 MW 4x360 MW

10 ELBİSTAN HAVZASINDAKİ BÜYÜKLÜKLER Sondaj1.297 adet (halen devam ediyor) RezervA 648 milyon ton B 544‘’ C 751‘’ D 753‘’ E 731‘’ Toplam 3.427 milyon ton Özel Sektör 320 milyon ton (kesinleşmiş)

11 AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİT HAVZASI SONDAJ LOKASYONLARI 1.297 SONDAJ

12 ELBİSTAN HAVZASI KURULU GÜCÜ A SANTRALI1.355 MW B SANTRALI1.440 MW İLAVE KAPASİTE5.000 MW TOPLAM7.795 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ50 milyar kWh/yıl HAVZADAN ÜRETİLECEK ELEKTRİK ÜRETİMİ 60 milyar kWh/yıl TAM KAP. YILLIK ÜRETİM 120 M.TON TAM KAP. YILLIK DEK. 300 M.M 3

13 YAPIL.TOP.KAZI12 MİLYAR M 3 YERLEŞİM SAYISI9 köy KAMULAŞ. ALANI300 M.M 2 YOL GÜZ. DEĞİŞİMİ ENH DEĞİŞİMİ

14 KIŞLAKÖY ÇÖLLOLAR C SAHASI D SAHASI KORİDOR E SAHASI A TS (İŞLETMEDE) HURMAN NEHRİ 4x344 MW≤ 1200 MW4x360 MW ≤ 1200 MW B TS (İŞLETMEDE) C TS (PLANLANAN) D TS (PLANLANAN)

15 ELBİSTAN HAVZASINDAKİ ÖZEL SEKTÖR SAHALARI

16 AFŞİN-ELBİSTAN C-D SEKTÖRLERİ İHALE SÜRECİ

17 ALIM GARANTİSİ 5710 sayılı “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji satışına İlişkin Kanun”un Geçici 2. Maddesi’nde EÜAŞ tarafından yapılan kömür rödovans ihalesi sonucunda kömür kullanım hakkı elde edecek şirketler tarafından yapılacak 1.000 MW üzeri güçte yerli kömür yakıtlı santrallere 2014 yılı sonuna kadar işletmeye girenlerin ürettiği elektrik, perakende ve toptan lisans şirketler tarafından 15 yıl süreyle ikili anlaşmalarla satın alınması garantisi getirilmiştir.

18 İHALE TEŞVİKLERİ 1.15 yıl süreyle elektrik alım garantisi 2.Kamulaştırma (EÜAŞ ve EPDK) 3.Su Kullanım Bedelinin alınmaması 4.Kireçtaşı Sahası (EÜAŞ Ruhsatı) 5.Santral küllerinin değerlendirilmesi

19 YATIRIMCI AÇISINDAN RİSKLER 1.Yatırımın büyüklüğü 2.Yatırımların 2014 yılında tamamlanma zorunluluğu 3.Projeye finansman bulma zorluğu 4.Kamulaştırma ve köy nakil süreci 5.İhale edilen sahalarda bulunan Enerji Nakil Hatları ve yollar 6.İzinler (ÇED, GSM, vb.) 7.EİH – TEİAŞ (380 kV ve üzeri) 8.Mevzuat değişikliklerinin sözleşmeye yansıtılması 9.Kurumlar arası eşgüdüm (EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, DSİ, EPDK, ÇOB, vb.) ve bürokratik işlemler 10.Baraj yapımı 11.Teminat miktarının yüksekliği 12.Sektörler arasındaki madencilik faaliyetlerinde yaşanabilecek sorunlar 13.Özel Sektörün madencilik faaliyetlerine karşı çekingenliği

20 AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİT HAVZASI

21 AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİT HAVZASI’NDAKİ MEVCUT İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKESİ (34.5 kV, 154 kV, 380 kV)

22 ÖNERİLEN YATIRIM MODELİ 1.Elbistan kömürlerinin elektrik üretim amaçlı değerlendirilebilmesi için öncelikle; Santral yeri ve ünite güçlerinin belirlenmesi, Maden işletmeciliğine başlangıç yeri, Dış döküm sahaları, Ruhsat sahası üzerinden geçen yol ve ENH güzergahlarının diğer yatırımları engellemeyecek şekilde belirlenmesi, Köylerin kamulaştırılması ve yeniden iskan yerlerinin belirlenmesi, Su alma altyapı güzergahlarının belirlenmesi, Yatırım olarak EİH (TEİAŞ) planlanması, Arazi ıslah planlamasının yapılması, Hurman Çayı derivasyonunun kömür üretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde belirlenmesi, gerekir.

23 2.Proje Finansmanı Elbistan A’nın İşletme Hakkı Devri süreci 14 yıldır devam ediyor. Elbistan B Santralından yıllık elektrik üretim miktarı tam kapasitede 9,3 milyar kWh’dır. Elbistan B Santralından üretilen elektriğin satışından elde edilen artı değerin yeni yapılacak maden ve santral yatırımlarında değerlendirilmesi Yeni tesis edilecek 5.000 MW gücündeki santrallerin 10 yıl içerisinde devreye alınması Santralların ve maden işletmesinin finansman ihtiyacının Elbistan B Santralından ve bu dönemde devreye alınacak yeni santral ünitelerinden üretilecek elektriğin satışından elde edilecek artı değerden sağlanması.

24 3.Elektrik Alım Garantisi verilmesi, eğer bu verilemiyorsa: –Gelir Vergisi Kanunu, –Kurumlar Vergisi Kanunu, –KDV Kanunu, –Endüstriyel Bölgeler Kanunu, –Damga ve Harçlar Kanunu, –Yatırımlar ve İstihdamı Teşvik Kanunu gibi kanunlardaki vergisel teşviklerden ve kredi teminine ilişkin işlemlerde vergi, resim ve harç ile ÖTV istisnasından proje yatırım sürecinde ve yatırımların geri ödemesinin tamamlandığı tarihe kadar yararlandırılmalıdır. 4.Elbistan Havzasının bölgesel bir Kalkınma Projesi haline getirilmesi (GAP gibi). 5.Elbistan Havzasındaki kömürlerin elektrik üretim amacıyla değerlendirilmesine yönelik olarak organizasyonal yeni yapılanmaya gidilmesi

25 6.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm icracı Bakanlıkların bu projeye dahil edilmesi 7.Bölgesel Kalkınma Projesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması

26 HAYALLERİMİZİN ÜLKEMİZ GERÇEĞİNE DÖNÜŞMESİ DİLEĞİYLE SAYGILAR SUNARIM.


"Veli ÜNAL TMMOB Maden Mühendisleri Odası Enerji Grubu Üyesi ELBİSTAN HAVZASI VE YATIRIM MODELİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları