Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meral SAYIN Bilgi Sistemleri ve E-Ticaret Süreç Yöneticisi 07 Aralık 2001, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meral SAYIN Bilgi Sistemleri ve E-Ticaret Süreç Yöneticisi 07 Aralık 2001, Ankara."— Sunum transkripti:

1 Meral SAYIN Bilgi Sistemleri ve E-Ticaret Süreç Yöneticisi 07 Aralık 2001, Ankara

2 3 KOSGEB ve eTicaret Politikaları 3 Avrupa Bilgi Merkezi ve KOBİNET 3 KOBİNET Hizmetleri 3 İnternet Kıraathaneleri SUNUŞ KAPSAMI

3 KOSGEB 33624 sayılı yasa ile, 1990’da kurulmuş olup, 3STB ile ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi kamu kuruluşudur. 3İCRA KOMİTESİ, en yüksek karar organıdır. (ST Bakanının başkanlığında STB, DPT, Maliye Müsteşarları ile KOSGEB, TÜBİTAK, TOBB, TESK Başkanı ve Teknik Üniv. Rektöründen oluşur.) (ST Bakanının başkanlığında STB, DPT, Maliye Müsteşarları ile KOSGEB, TÜBİTAK, TOBB, TESK Başkanı ve Teknik Üniv. Rektöründen oluşur.) 3Bütçesini, STB bütçesi ve diğer kuruluşlardan (KİT’ler, Bankalar, vb.) alır, ancak harcama yönetmelikleri kendine özgüdür. 328 ilde 38 Hizmet Merkezi, 3 Enstitü ve Avrupa Bilgi Merkezi ile hizmet vermektedir.

4 3İşletmeler arası eTicareti (B2B) geliştirmek üzere eİş’in desteklenmesi, 3ePAZARYERLERİ oluşumunun teşviki, 3eTicaret/eİş konularında bilinç ve kültür oluşturma eylemlerinin yerine getirilmesi, KOSGEB’in KOBİ’ler için eTicaret Politikaları eTicaret Politikaları (I)

5 3eTicaret Portal Hizmeti vermek üzere Web Sitelerinin oluşturulması ve güncel bilgi temininin desteklenmesi, 3eTicaret Portallerinden KOBİ’lerin uluslar arası ePazaryerlerine erişiminin sağlanması. KOSGEB’in KOBİ’ler için eTicaret Politikaları eTicaret Politikaları (II)

6 İnternet üzerinde, AB’nin ürün/hizmet gruplama sistemine göre tasarlanan ePAZARYERİ üzerinden, KOBİ’ler arası eTicaretin geliştirilmesini teşvik etmek ve sağlamaktır. KOBİNET’in AMACI

7 (i)KOSGEB bünyesinde hizmet veren Avrupa Bilgi Merkezi (Euro Info Centre: EIC) AB’ nin 35 ülkede yaygın KOBİ Bilgi Ağının (EIC Network) Türkiye İrtibat Noktasıdır. (ii) KOSGEB, Dışişleri Bkn.’lığı nezdinde, AB’nin KOBİ’lerden sorumlu İşletme Genel Müdürlüğü ile imzalanan anlaşma Müdürlüğü ile imzalanan anlaşma gereği sisteme dahil olmuştur. gereği sisteme dahil olmuştur. ABM ve KOBİNET (I)

8 (iii)AB İşletme Genel Müdürlüğünce 1987’de hizmete giren EIC programının amacı “İşletmelerin uluslararası pazarlara yönelik bilgi ihtiyacının karşılanması ile eTicaret-eİş’in desteklenmesi”dir. (iv)KOBİNET, ülkemizde EIC hizmetlerini yaygınlaştırmak üzere, sistemin “yurtiçi ağı” olarak tasarlanmış olup, “eEUROPE kapsamındaki GoDigital Girişimi”nin uygulama aracıdır. “eEUROPE kapsamındaki GoDigital Girişimi”nin uygulama aracıdır. ABM ve KOBİNET (II)

9 KOBİ ÇYP’na dahil (15 üye + aday) ülkelerde oluşturulacak “eTicaret Referans Merkezler”i üzerinden; 3KOBİ’lerin iş süreçlerinin sayısallaştırılmasının teşviki ve üye ülkelerin politikalarının kıyaslaması, 3eTicaret/eİş’in anlaşılmasını sağlamak üzere eğitim amaçlı toplantı, seminerler organize edilmesi, 3“İlk Durak İnternet Dükkanları” (eTicaret Portalı hizmeti veren) oluşturulması, GoDigital’ın 2001 Eylemleri GoDigital’ın 2001 Eylemleri (I)

10 KOBİ ÇYP’na dahil (15 üye + aday) ülkelerde oluşturulacak “eTicaret Referans Merkezler”i üzerinden; 3İşletmeler arası eTicareti (B2B) geliştirmeye yönelik ePAZARYERLERİ oluşumunun teşvik edilmesi, 3KOBİ’lerin BİT yatırımlarını teşvik için “ödünç garanti sistemi” geliştirilmesi, “yapısal fonların” bu alana aktarılması, 3Üniversitedeki BİT yeteneğinin endüstriye aktarılmasının sağlanmasıdır. GoDigital’ın 2001 Eylemleri GoDigital’ın 2001 Eylemleri (II)

11 (i) KOBINET; ülkemizde KOBİ’ lere hizmet sunan kuruluşların “Bilgi Sağlayıcı Kuruluş” olarak yer aldığı oda, birlik, dernek, vakıf, banka v.b. sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde oluşturulmuştur. (ii) Bilgi Sağlayıcı Kuruluşlar - KOBİ’ lere sundukları hizmetlerini ve - üyelerini KOBİNET’te tanıtmaktadırlar. KOBİNET’in ÖZELLİKLERİ (I)

12 *Firma Profilleri (100 ülkede 25 Milyon firma bilgisi) *AB Mevzuatı (1952’den itibaren tüm yönetmelikler, kanunlar, vb.) *CE İşaretleme (mevzuat, işlemler, standartlar, yetkili kuruluşlar) *AB Sektör Raporları (AB ülkelerinin üretim, ithalat-ihracat bilgileri) *Diğer Bilgiler (AB ile ilgili her türlü rapor, istatistik, vb.) (iii) KOBİNET “Katma Değerli Hizmet Sunan bir Ağ Sistemi”dir. KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi üzerinden KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi üzerinden v.b. bilgiler güncel sağlanmaktadır. KOBİNET’in ÖZELLİKLERİ (II)

13 (iv) Her firmaya ücretsiz WEB SAYFASI, ömür boyu değişmemek üzere ücretsiz ePOSTA adresi sunulmaktadır. ömür boyu değişmemek üzere ücretsiz ePOSTA adresi sunulmaktadır. (v) Halen 11.300 firma kayıtlı olup, bu firmaların Web bilgileri Türkçenin yanısıra EN, DE, IT, FR, ES olarak da yayınlanmaktadır. (vi) KOBİNET Üyesi firmalar kendi bilgilerini kendileri güncellemektedir. KOBİNET’in ÖZELLİKLERİ (III)

14 (vii) KOBİNET, üyelerine dünyanın herhangi bir yerinden mesaj gönderme ya da mesajlarını okuma imkanı; “WEB POSTA” hizmeti sunmaktadır. (viii) KOBİNET, ayrıntılı Web sayfası hazırlayan firmalara “hosting” yaparak, Web Sayfası bulundurma hizmeti sunmaktadır (max. 5 MB). KOBİNET’in ÖZELLİKLERİ (IV)

15 (x) KOBİNET, iş dünyasına ilişkin bilgiye erişim kapısıdır. Ekonomi ve İş Dünyası (Ülke raporları, şirket kuruluşları, ihracat terimleri,...) Finans İmkanları (Sermaye piyasaları, kredi ve finans imkanları,...)Mevzuat (İhracata yönelik devlet yardımları, yatırım teşvikleri,..) Avrupa Birliği (Gümrük Birliği, AB işbirliği programları, bültenler,...) Firma Rehberleri (KOBINET, ASO, MİB, BEYSAD, TESİD üyeleri bilgileri) İşletmeler arası İşbirliği Teklifleri (AB’nin 80 ülkede yaygın ağından alınan iş teklifleri) KOBİNET’in ÖZELLİKLERİ (V)

16

17

18

19

20 Üye firmaların %70’i üç büyük metropol bölgemizdendir. Üye firmaların %70’i üç büyük metropol bölgemizdendir. %70’i imalat sanayinden olan üyelerin hemen hemen her sektöre dağıldığı gözlenmektedir. %70’i imalat sanayinden olan üyelerin hemen hemen her sektöre dağıldığı gözlenmektedir. Üyelerin 7200 adedi İnternet abonesidir, kalan 4100 adedi ise dial-up erişim sağlamaktadır. Üyelerin 7200 adedi İnternet abonesidir, kalan 4100 adedi ise dial-up erişim sağlamaktadır. Yaklaşık 6000 üye firma KOBİNET hizmetlerinden aktif olarak yararlanmaktadır. Yaklaşık 6000 üye firma KOBİNET hizmetlerinden aktif olarak yararlanmaktadır. Aylık 150.000 adet ePosta üyelere ulaştırılmaktadır. Aylık 150.000 adet ePosta üyelere ulaştırılmaktadır. KOBİNET’e İLİŞKİN İSTATİSTİKLER

21 Ziyaretçiler, Ocak-Kasım 2001 döneminde KOBINET web sitesine 5.700.000 adet başarılı bağlantı gerçekleştirmişlerdir. Ziyaretçiler, Ocak-Kasım 2001 döneminde KOBINET web sitesine 5.700.000 adet başarılı bağlantı gerçekleştirmişlerdir. Kullanıcıların %60’ı KOBİNET veritabanları, %30’u bilgi bankası, %10’nu ise diğer hizmetler ile ilgilenmiştir. Kullanıcıların %60’ı KOBİNET veritabanları, %30’u bilgi bankası, %10’nu ise diğer hizmetler ile ilgilenmiştir. KOBİNET ve ABM web sitesindeki 572 adet doküman (doc, pdf) 80.168 kez download edilmiştir. (Tekstil Sektörü Raporu, 2001 yılı Finans Destekleri, vb.) KOBİNET ve ABM web sitesindeki 572 adet doküman (doc, pdf) 80.168 kez download edilmiştir. (Tekstil Sektörü Raporu, 2001 yılı Finans Destekleri, vb.)

22 KOBİNET’e İLİŞKİN İSTATİSTİKLER Ziyaretçilerin asgari %30’u periyodik olarak KOBİNET’i kullanmaktadır. Ziyaretçilerin asgari %30’u periyodik olarak KOBİNET’i kullanmaktadır. Kullanıcılarının %52’si mesai içerisinde, %48’ i ise mesai dışında KOBİNET’i kullanmaktadır. Kullanıcılarının %52’si mesai içerisinde, %48’ i ise mesai dışında KOBİNET’i kullanmaktadır. KOBİNET’e gelen, hizmete yönelik 2.542 adet e-posta cevaplandırılmıştır. KOBİNET’e gelen, hizmete yönelik 2.542 adet e-posta cevaplandırılmıştır. 6 dildeki KOBİNET Firma Veritabanının 88 ülkeden ziyaretçisi bulunmaktadır. 6 dildeki KOBİNET Firma Veritabanının 88 ülkeden ziyaretçisi bulunmaktadır. (KOBİNET Log dosyalarının Webtrends ile analizi sonucu elde edilmiştir.) (KOBİNET Log dosyalarının Webtrends ile analizi sonucu elde edilmiştir.)

23 KOBİNET’in VİZYONU KOBİNET’in Vizyonunda; B2B eTicaret ve ePazaryeri altyapısının oluşturulması, B2B eTicaret ve ePazaryeri altyapısının oluşturulması, Uluslararasılaşmasının sağlanması, Uluslararasılaşmasının sağlanması, Sürdürülebilirlik modelinin oluşturulması, Sürdürülebilirlik modelinin oluşturulması, Katılımcı Kuruluşlar ve KOSGEB Internet Kıraathaneleri ile KOBİNET omurgasının kurulması Katılımcı Kuruluşlar ve KOSGEB Internet Kıraathaneleri ile KOBİNET omurgasının kurulması yer almaktadır.

24 Avrupa Komisyonu’ndan KOBİNET’e Destek T.C. ile AB arasında 1998 yılında imzalanan Finansman Anlaşması gereği, MEDA fonundan KOBİNET’in geliştirilmesi ve genişletilmesi için 770.000 Euro tutarında hibe sağlanması karara bağlanmıştır. T.C. ile AB arasında 1998 yılında imzalanan Finansman Anlaşması gereği, MEDA fonundan KOBİNET’in geliştirilmesi ve genişletilmesi için 770.000 Euro tutarında hibe sağlanması karara bağlanmıştır. AB tarafından, teknik yardım hizmetine ilişkin ihale süreci tamamlanmak üzere olan Projenin bütçesi; AB tarafından, teknik yardım hizmetine ilişkin ihale süreci tamamlanmak üzere olan Projenin bütçesi; 385.000 Euro (Teknik Yardım Hizmeti Alımı) 385.000 Euro (Teknik Yardım Hizmeti Alımı) 330.000 Euro (Donanım ve Yazılım Altyapı Temini) 330.000 Euro (Donanım ve Yazılım Altyapı Temini) 55.000 Euro (Diğer Giderler) 55.000 Euro (Diğer Giderler) 770.000 Euro (Toplam)

25 *KOSGEB, sanayinin yoğun olduğu bölgelerde, bilgisayarı ve İnternet bağlantısı olmayan KOBİ’lerin 3Dünyaya açılmalarını, 3Teknolojiye yakınlaşmalarını sağlamak, 3İnternet kullanımını teşvik etmek, 3KOBİNET’i yaygınlaştırmak üzere *Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak İNTERNET KIRAATHANELERİ kurmaktadır. Internet Kıraathaneleri

26  KOSGEB; 3 PC, yazıcı, KGK, modem temin eder. Ayrıca internet kıraathanesini işletecek elemanın 1 yıl süreyle maaşını karşılar.  Sivil Toplum Kuruluşu; Mekanı sağlar, bakım ve işletim masraflarını karşılar. Internet Kıraathaneleri

27 İnternet Kıraathanesi Kurulan İller - Atatürk OSB (İzmir) - Afyon - Aksaray - Beypazarı (Ankara) - Buldan (Denizli) - Çorum - Denizli - Diyarbakır - Eskişehir - Gaziantep - Hacı Ömer Sabancı OSB (Adana) - İmes KSS (İstanbul) - Kayseri - Kırıkkale - Konya - Malatya - Mersin - Nevşehir - Ordu - Samsun - Sincan (Ankara) - Sivas - Sungurlu (Çorum) - Şanlıurfa - Tavas (Denizli) - Trabzon - Yatağan (Denizli) - Yeşilyuva (Denizli) - Yozgat - Van

28 URL: http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm E-Posta: abm@kosgeb.gov.tr URL: http://www.kobinet.org.tr E-Posta: bilgi@kobinet.org.tr URL: http://www.kosgeb.gov.tr E-Posta: kos@kosgeb.gov.tr TEŞEKKÜRLER...


"Meral SAYIN Bilgi Sistemleri ve E-Ticaret Süreç Yöneticisi 07 Aralık 2001, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları