Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hafta 04: Permutasyon, Kombinasyon, Olasılık (Yrd.Doç.Dr. Levent AKSOY)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hafta 04: Permutasyon, Kombinasyon, Olasılık (Yrd.Doç.Dr. Levent AKSOY)"— Sunum transkripti:

1 Hafta 04: Permutasyon, Kombinasyon, Olasılık (Yrd.Doç.Dr. Levent AKSOY)

2 1.Verinin görsel özetlenmesi ve histogram. 2.Ortalama, standart sapma ve diğer tanımlayıcı istatistikler. 3.  Kombinasyon, Permutasyon ve Olasılık.  4.Olasılık kuramı. 5.Kesikli rassal değişkenler. 6.Sürekli rassal değişkenler. 7.Normal dağılım. 8.Örneklem dağılımı eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık

3 Rassal Deney – sonucu belirsiz bir süreç Temel Çıktı – rassal deneyin olası sonuçlarının her biri Örneklem Uzayı(S) – rassal deneyin tüm temel çıktılarının toplamı. Olay (E) – örneklem uzayının temel çıktılarından oluşan herhangi bir alt kümesi eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık

4 Olayların Kesişimi – Eğer A ve B örneklem uzayında (S) bulunan iki olay ise, iki olayın kesişimi (A ∩ B), örneklem uzayının (S) A ve B olaylarına ait tüm temel çıktılarıdır. eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık ABA ∩ B S

5 Olayların Kesişimi – A ve B örneklem uzayında (S) iki olay olsun. Bu iki olayın birleşimi A U B, S’in A veya B’deki tüm teme çıktılarının kümesidir. eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık AB Renklendirilmiş alanın tümü iki olayın birleşimidir (A U B) S

6 Eğer A ve B birbirini dışlayan olaylar ise ortak temel çıktıları yoktur. Bir başka deyişle A ∩ B boş kümedir eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık A B S

7 Eğer E 1, E 2, …,E k olayları Bütünü Kapsayıcı olaylar ise birleşimi örnelem uzayına eşittir. (E 1 U E 2 U... U E k = S) Bir başka deyişle olaylar örneklem uzayını tamamen kaplarlar. eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık E1E1 S E2E2 EkEk E3E3

8 A S

9 Bir zar atıldığında örneklem uzayı olası tüm temel çıktıları içerir. S = [1, 2, 3, 4, 5, 6] A olayı “sayının çift gelmesi” ve B olayı “sayının en az 4 gelmesi” olsun. Buna göre A = [2, 4, 6] ve B = [4, 5, 6] eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık

10 S = [1, 2, 3, 4, 5, 6] A = [2, 4, 6] B = [4, 5, 6]

11 eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık S = [1, 2, 3, 4, 5, 6] A = [2, 4, 6] B = [4, 5, 6]

12 Olasılık – Belirsiz bir olayın gerçekleşme şansının 0 ila 1 arasındaki değeri. eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık Kesin İmkansız.5 1 0 0 ≤ P(A) ≤ 1 For any event A

13 Belirsiz bir olayın olasılığını belirlemek için üç değişik yaklaşım mevcuttur. 1. Klasik olasılık 2. Göreli frekans olasılığı 3. Öznel (subjektif) olasılık eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık

14

15

16

17

18

19

20

21 P(A) = bir kişinin bir olayın olma olasılığı hakkındaki fikri ya da inancı. Örnek: Kanımca yarın %90 ihtimalle yağmur yağacak. eİKT 203 – İstatistikHafta: 04 – Permutasyon, Kombinsyon, Olasılık


"Hafta 04: Permutasyon, Kombinasyon, Olasılık (Yrd.Doç.Dr. Levent AKSOY)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları