Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVALANDIRMA HAVUZU. Biyolojik arıtma atıksuyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş organik maddelerin bakterilerce parçalanması işlemidir. Biyolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVALANDIRMA HAVUZU. Biyolojik arıtma atıksuyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş organik maddelerin bakterilerce parçalanması işlemidir. Biyolojik."— Sunum transkripti:

1 HAVALANDIRMA HAVUZU

2 Biyolojik arıtma atıksuyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş organik maddelerin bakterilerce parçalanması işlemidir. Biyolojik arıtma esasında doğadaki arıtma proseslerinin kontrollü olarak optimum şartlarda tekrarlanmasıdır. Yani doğadaki reaksiyonların hızlandırılarak kısa sürede, emniyetli ortamda gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Biyolojik arıtma sistemleri değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Ortamda oksijen varlığına göre havalı (aerobik) ve havasız (anaerobik) olarak sınıflandırılan bu sistemler kullanılan mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre askıda ve sabit film (biyofilm) prosesleri olarak da sınıflandırılabilirler.

3 Aktif çamur: Aktif çamur sistemi dengeleme, havalandırma, çöktürme ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır. Aktif çamur tekniğine göre çalışan sistemler uygulamada en çok kullanılan sistemlerdir. Aktif çamur kolloidal çözünmüş maddelerin mikroorganizmalar ile çökebilir biyolojik kütleye dönüştürüldüğü işlemdir ve bu işlemde havalandırma havuzu içindeki mikroorganizmaların askıda tutulması esastır. Askıda büyüyen mikroorganizmalar suyun içerisinde bulunan organik maddeleri parçalayarak H 2 O ve CO 2 ’e çevirirler ve yeni biyo-kütle oluştururlar. Havalandırma havuzunda gereken arıtma veriminin sağlanması amacıyla havuz içerisinde faaliyet gösteren mikro-organizma sayısını sabit bir değerde tutmak gerekmektedir. AEROBİK ARITMA

4

5 Havalandırma havuzları Genellikle dikdörtgendir. Derinlik 3-5 m arasıdır. Hava payı 0,3-0,6 m arasıdır. Genişlik 3-11 m arası tavsiye edilir. W/H = 1/1 ile 2,2/1 arasındadır. 140 m 3 ün üstünde 2 tanka geçilmelidir. Son çökeltim Ortalama debide YHY 15-32 m 2 /m 2 /gün Maksimum debide YHY 40-48 m 3 /m 2 /gün Dairesel tercih edilir. Kare veya dikdörtgen de olabilir. Çap 10-60 m arasındadır. Derinlik 3-6 m olması iyidir. Geri devir sistemi Ortalama debinin %50-%150 olabilir.

6 Reaktör hacmi : V = [θc*Q*Y*(S 0 -S)]/[ X*(1 + k d *θc] Fazla Çamur : Px (MLVSS) = Y obs *Q*(S 0 – S) Y obs = Y/[ 1 + k d *θ c ] Eşitlikler: Geri devredilen Çamur Oranı : MLSS*( Q + Q r ) = Geri devir TSS * Q r Substrat tüketim hızı (U) : U= [Q*(S 0 - S)] / V*X Organik yükleme : L = S 0 *Q / V Oksijen ihtiyacı : TOİ (kg/ gün) = [Q*(S 0 – S)]/ (BOD 5 / BOD L )] – 1.42*P x SOR (kg/gün) = TOİ/ ( [(C’ sw *β*F a – C)/C sw ] ( 1.024) T-20α ) F a = 1- (yükseklik (m) / 9450) T = ( A f *T a + Q *T i ) / (A*f + Q)

7

8 TASARIM

9 HAVALANDIRMA HAVUZU VERİLER  Ön çökeltim havuzuna giren BOD 5 = 250 mg/L  Havalandırma havuzuna giren BOD 5 = 200 mg/L  Havalandırma havuzuna giren TSS = 150 mg/L  Çıkış BOD 5 = 20 mg/L  Ortalama Debi = 42000 m 3 /gün  Θc = 10 gün  K d = 0,06/gün  Geri devredilen çamur derişimi = 10000 mg/L  Y = 0,5  MLVSS = 3000 mg/L  MLVSS/ MLSS = 0,8  BOD 5 /BOD L = 0,68  Biyolojik çamurlarda bio-bozunma oranı %65’tir.  Min. ÇO 2 = 1,5 mg/L  4 havuz planlanacaktır. Giriş yapıları max. debiye ve 3 havuz çalışması durumuna göre dizayn edilecek ve geri devir debisi de eklenecektir.

10 HAVALANDIRMA HAVUZU Çıkıştaki çözünebilir BOD 5 konsantrasyonu: Atıksudaki çözünmemiş BOD 5 = 20 mg/L x 0.65 x 1.42 x 0.68 = 12.6 mg/L Atıksudaki çözünebilir BOD 5 = (20 -12.6 ) mg/L= 7.4 mg/L Biyolojik arıtımdaki arıtma verimliliği : Biyolojik arıtıma verimi = (200 mg/L – 7.4 mg/L) /200 mg/L x 100= %96 Birincil arıtma verimi = ( 250 mg/L – 20 mg/L) /250 mg/L x 100 = %92 Reaktör hacminin hesabı: V = [θc*Q*Y*(S 0 -S)]/[ X*(1 + k d *θc] = [ 42000*10*0.5* (200-7.4)] / [ 3000 *(1+0.06*10*) ] = 8426 m 3 L/W = 2/1 ve su derinliği = 4.5 m için; L= 31.0 m; W = 15.5 m ve 4 adet havuz bulunur. Bu durumda gerçek havuz hacmi = 8649 m 3 ‘ tür.

11 Fazla Çamur Hesabı: Y obs = Y/[ 1 + k d *θ c ] = (0.5)/ (1 + 0.06*10) = 0.3125 Px (MLVSS) = Y obs *Q*(S 0 – S)=[ 0.3125*42000 *(200 – 7.4)]/1000 = 2528 kg/ gün Px (MLSS) = 2528 kg/ gün *1 / 0.8 = 3160 kg/ gün Geri devredilen Çamur Oranı: Geri devredilen çamur oranı; havalandırma havuzu içerisindeki MLSS konsantrasyonuna ve çamur içindeki TSS ‘ ye bağlı olarak hesaplanır. MLSS*( Q + Q r ) = Geri devir çamurundaki TSS * Q r 3750 *( 0.486 + Q r ) = 10000*Q r Q r = 0.292 m 3 / sn ve (Q r /Q) = 0.292/0.486 = 0.6 bulunur.

12 Hidrolik alıkonma süresi: Ɵ = 8649 * 24 / 4200 = 4.94 saat Substrat tüketim hızı (U): U= [Q*(S 0 - S)] / V*X =[42000*( 200 – 7.4)]/ (8649*3000) = 0.321 gün -1 Organik yükleme: L = S 0 *Q / V = (200*42000)/8649 *1000) = 0.97 kg BOD 5 / m 3.gün Giriş yapısı: Giriş yapısı; havalandırma havuzu boyunca inşa edilmiş dikdörtgen yaklaşım kanalından (genişlik 0,5 m ve su derinliği 1,5 m) oluşmaktadır. Atıksu havuza batmış halde bulunan 10 adet orifis (25*25 cm) ile girmektedir. Hesaplar, maksimum debide çalışıldığı 3 havuzun devrede olduğu ve ortalama debideki geri devir debisinin eklendiği kabul edilerek yapılacaktır.

13 Q = (1,321 + 0,292)/3 = 0,538 m 3 /sn V = (0,538/2)/ (1.5 m*0.5 m) = 0.36 m/sn Q orifis = 0.269/5 = 0.054 m 3 /sn ∆Z = [ Q / ( C d *A *√2g )] 2 ∆z = [ 0.054/(0.61*0.25*0.25 *(2*9.81) 1/2 )] 2 = 0. 10 m Çıkışın yapısı: Oluk genişliği 1 m, Çıkış box boyutları 2*2.3 m Çıkış borusu çapı 1.4 m 0,5 m uzunluğunda 8 adet çıkış savağı var. Ortalama debide savak yükü: Q savak = (0,486+0,292) = 0,778/4 havuz = 0,195/8 adet = 0,024 m 3 /sn

14 Ortalama debide savaktaki su yüksekliği : Kullanılan savak uzunluğu L = 0.5, C = 0.624 ve L’ = 0. 48 m seçilirse; H = [ 3*Q / ( 2*C d * L’ *(2 g) 1/2 ) ] 2/3 H = [ 3*0.024/ ( 2*0.624*0.48 *( 2 x 9.81) 1/2 ] 2/3 = 0.09 m L’ = 0.5 m – 0.2 *0.09 = 0. 48 m (eşit olduğundan uygundur) Bir havuz devre dışı kaldığında savaktaki su yüksekliği : Q = (1.321 + 0.292) * ( 1/3) = 0.538 m 3 /sn/8 = 0,067 m 3 /sn H = [ 3*Q / ( 2*Cd*(L – 0.2 H)*(2 g) 1/2 ) ] 2/3 H = [(3 *0.067)/(2*0.624 *( 0.5 m – 2H)*( 2 *9.81) 1/2 )] = 0.18 m L’= 0.463 m

15 Çıkış oluğu tasarımı: L = 15.5 m – 1.0 m = 14.5 m Y 2 = 0.44 m kabul edilecektir. N = 1 ve debi (q) = 0. 538 m 3 /sn alınacaktır. y 1 = [ y 2 2 + ( 2 *( q * N) 2 / g*b 2 *y 2 )] 1/2 y 1 = [ 0.44 2 + (2 * ( 0,538*1) 2 / 9.81*1 2 *0.44)) 1/2 = 0.57 m Sürtünme, türbülans ve benzeri kayıplar için % 16 su yüksekliğinin artırıldığı; serbest düşü sağlamak için de 0.15 m ilave edildiği kabul edilirse; Çıkış oluğu savak tabanı ile box girişindeki su yüksekliği arasındaki fark = 0.57 *1.16 + 0.15 m = 0.81 m olur. Bu durumda oluk taban kotu = (4,5-0,09)-0,81=3,60 m olacaktır.

16 Box tasarımı Box debisi = q’ = 2*0.538 =1,08 m 3 / sn ‘ dir. Çıkış borusu için; n= 0.013, çıkışın eğimi 0.00075 m/m kullanılacaktır. Manning denkleminden; Q full = 1.61 m 3 / sn V full = 1.05 m/ sn (q/Q) = (1. 08 / 1. 61) = 0. 6; d/D oranı = 0.60 ve (v/ V) oranı = 1.09 Çıkış borusundaki su derinliği = 0.6*1.4 m = 0.84 m Pik debide çıkış borusundaki hız = 1. 09*1. 05 m/sn = 1. 14 m/s Boruya giriş nedeniyle yük kaybı = [ 0.3*(1. 14 ) 2 ] / ( 2 *9.81) = 0. 02 m Çıkış box’ ındaki su derinliği = 0. 84 + 0.02 m = 0.86 m Oluktaki başlangıç derinliği= 0,86 - y 2 = 0,86-0,44 = 0,42 m

17 Boru taban kotu: 3,60-0,42= 3,18 m Boru üstündeki su kotu: 3,18+0,84 = 4,02 m Box girişi su kotu: 4,02+0,02=4,04 m Oluk başlangıcı su kotu:4,41-0,15=4,26 m Oksijen ihtiyacı: TOİ (kg/ gün) = [Q*(S 0 – S)]/ (BOD 5 / BOD L )] – 1.42*P x = [ 42000*(200–7.4) *(1000 g/kg) -1 ]/0.68] – 1.42*2528 = 8306 kg/gün SOR (kg/gün) = TOİ/ ( [(C’ sw *β*F a – C)/C sw ] ( 1.024) T-20α ) TOİ : Teorik oksijen ihtiyacı ; kg/ gün C sw : Standart 20 o C ‘ de musluk suyunda oksijen çözünürlüğü= 9.15 mg/ L C’ sw : Ortam sıcaklığında musluk suyunda oksijen çözünürlüğü, mg/L C : Minimum çözünmüş oksijen, mg/L β : Tuzluluk yüzey gerilimi faktörü; atıksularda genellikle 0.9 alınır. α : Oksijen transferi doğrulama faktörü; atıksu için genellikle 0.8 - 0.9’dur. F a : Yükseklik için oksijen çözünürlüğü doğrulama faktörüdür. T : Atıksuyun ortalama sıcaklığıdır.

18 F a = 1- (yükseklik (m) / 9450) ve T = ( A f *T a + Q *T i ) / (A*f + Q) A : yüzey alanı, m 2 T a : ortamın ortalama hava sıcaklığı 0 C T i : girişin ortalama sıcaklığı, 0 C f : orantılılık faktörü, 0.5 m/ gün Havalandırma havuzunun ortalama çalış sıcaklığı 24 0 C ‘ de C’ sw : 8.5 mg/ L C: 1.5 mg/L, α: 0.95, β:0.9, C I sw : 9.1 mg/L, F a : 0.95 (500 m rakım için) SOR : 12615 kg/gün bulunur. İhtiyaç duyulan hava hacmi hesabı (12615)/(1.201*0.232) = 45500 m 3 /gün.hava

19 Hava difüzörleri verimliliği : %8 olduğunu varsayılırsa; Teorik hava ihtiyacı = ( 45500)/ 0.08 = 568750 m 3 / gün Tasarım havası; teorik havanın %150 sidir; Toplam tasarım havası: 568750 m 3 / gün *1.5 = 853125 m 3 / gün = 592 m 3 / dakika 4 havuz için = 148 m 3 / dakika 1 havuz için Kontrol: Kg BOD 5 giderimi başına verilen hava = (853125 *1000 g/ kg)/ [(200 -7.4)* 42000] = 106 m 3 / kg m 3 atıksuya verilen hava = (853125) / (42000) = 20.3 m 3 / m 3 m 3 havuz hacmine verilen hava hacmi = (853125 / 8649) = 99 m 3 / m 3. gün

20 Hava dağıtım sistemi tasarımı Boyutları 61 cm*7.5 cm, dakikada deşarj ettiği standart hava 0.21 m 3 olan; Dacron difüzörleri kullanılacaktır. Toplam difüzör tüpü sayısı = 592 / 0.21 = 2819 adet (2880 adet alınacak) Her havuzdaki difüzör sayısı = 2880/ 4 = 720 adet Havalandırma havuzu boyunca 10 dizi halinde difüzörler yerleştirilecektir. Buna göre her dizideki difüzör sayısı = 720 / 10 = 72 adet Her dizin 4 dikey boru askısından oluşmaktadır. Her boru askısındaki difüzör sayısı = 72/ 4 = 18 adet Borulardaki ve difüzörlerdeki yük kaybı ve blower hesabı Diğer hesaplar havalandırmalı kum tutucu gibi yapılacaktır.

21

22

23

24 SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

25

26 Tasarım debisi Q = 0.486 + 0.292 = 0.778 m 3 /s 4 havuz inşa edileceğinden; Q = 0.778/4= 0.195 m 3 / sn Grafikten geri devir MLSS ‘i 10000 mg/L olduğundan Grafikten KYK= 2 kg/m 2.h okunur.

27 Son çökeltim havuzu çapı ve alanı hesabı: A = Q*X / SF A = çöktürme alanı, m 2 ; X = MLSS, kg/ m 3 ; SF = Katı yükleme hızı, kg/ m 2 saat Q = 0.195 m 3 /sn *3600 s/saat = 702 m 3 /sn A = 695 (m 3 /sn)*3750 (kg/ m 3 ) / 2.0 (kg/m 2.saat) = 1313 m 2 Çap = (1313 m 2 x 4 / π ) 1/2 = 40.9 m Gerçek yüzey alanı = π *(40.9 m) 2 /4 = 1313,16 m 2 Ortalama debide YHY kontrolü: YHY = Q/A = 0.195*86400 / 1313,16 = 12.83 m 3 /m 2 gün = 0,534 m/saat (15 m 3 /m 2 gün‘den daha küçük, ancak tabloda X=4400 mg/L yeterli bir değer olduğundan kullanılabilir bir yüzey yüklemesidir )

28 Pik debide YHY kontrolü: Q = [ 1.321 + 0.292] / 4 = 0.403 m 3 / sn YHY = [ 0.403*86400] / 1313,16 = 26.52 m 3 / m 2.gün Üç havuzun çalışması durumunda = (1. 321 + 0.292)/ 3 = 35.7 m 3 / m 2.gün (40 m 3 /m 2.gün altında olsa da tatmin edicidir.) Katı yüklemesi hesabı: Ortalama debide KYK = [0.195*3750 *86400] / (1000 g/kg *1313,16) = 48.1 kg/m 2 gün (49 kg/m 2 gün e yakın, kabul edilebilir) Maksimum debide KYK = [ 0.403*3750*86400] / (1000 g/kg*1313,16) = 99,43 kg/ m 2 gün Üç havuz çalıştığında KYK = [0.538 x 3750 x 86400]/(1000*1313,16) = 134 kg/ m 2 gün > 100 kg/ m 2 gün (kabul edilebilir)

29 Havuz Derinliği: H = Berrak su bölgesi derinliği + çökeltim bölgesi derinliği + çamur depolama bölgesi derinliği Berrak su ve çökelme bölgesi belirlenmesi Berrak su bölgesi genellikle 1-1.5 m arası ve çökelme bölgesi derinliği 1,5 – 2.0 m arasındadır. Berrak su ve çökelme bölgesi toplam derinliği 3.0 m kabul edilecektir. Yoğunlaşma bölgesi derinliği hesabı Normal koşullar altında, sistemdeki katı kütlesinin %30’unun çöktürme havuzunda bulunduğu varsayılır. Son çökeltimdeki yoğunlaşma bölgesindeki çamur konsantrasyonu 7000 mg/L kabul edilebilir. Havalandırma havuzdaki toplam katı kütlesi = [ 3750*4.5 *15.5*31 / 1000] = 8108 kg Son çökeltimdeki toplam katı kütlesi = 8108*0.3 = 2432 kg Yoğunlaşma bölgesi derinliği = [2432*1000]/[7000*1313,16]≈0.3 m

30 Çamur depolama bölgesi derinliği: Çamur depolama bölgesi; çöken çamuru korumak için yapılır. Çamur depolama kapasitesi; 1 gün süreyle pik debi ve BOD 5 yüklemesi yapıldığı kabulü ile bulunur. Sürekli pik debi oranı ve BOD 5 faktörü sırasıyla 2.5 ve 1.5 ‘tir. Px= (0.3125*42000)*(200 – 7.4) * (1.5*2.5)/1000 = 9480 kg/gün TSS= TVSS / 0.8 için; Toplam depolanan katı = 1 gün*9480/0.8 = 11850 kg Her havuzda depolanan katı = 11850/4 = 2963 kg Çöktürmedeki toplam katı = 2963 + 2432 = 5395 kg Çamur depolama derinliği = (5395*1000) / (7000*1313,16) = 0.59 m ≈ 0.6 m Toplam derinlik hesabı: Çöktürücüdeki toplam derinlik = 3.0 + 0.3 + 0.6 = 3.9 m ≈ 4.0 m Güvenlik için 0.5 m duvar yükseltilir ise toplam derinlik 4.5 m olur.

31 Çöktürme havuzu ortalama hacmi : = π /4 x (40.7 m) 2 x 4.0 m = 5201 m 3 Farklı debi koşullarında bekleme sürelerinin hesaplanması: Ortalama debide bekleme süresi = 5201 m 3 / (0.195 *3600 sn/ saat) = 7,4 saat Pik debide bekleme süresi = 5201 m 3 / (0.403 *3600 sn/ saat) = 3.6 saat 3 havuz çalışırken bekleme süresi = 5201 m 3 / (0.538*3600) = 2.7 saat

32

33 Çıkış Yapısı Oluk genişliği = 0.5 m kabul edilmiştir. Çıkış savaklarının konulduğu oluk duvarı uzunluğu = π (40.7 m –(2*0,5)) = 124,7 m 8 cm derinliğin de 90 0 üçgen savak planlanacaktır. Merkezden-merkeze 39,5 cm olan savaklar kullanılırsa; Toplam çentik sayısı = 124,7 m/ (39,5 cm /100 m/cm) = 316 adet Ortalama debide; Q = 0.486 / 4 = 0.1215 m 3 / sn Her çentikteki debi (q)= 0.12 15/ 316= 0.00039 m 3 /s H= [(15/8)*(0.00039/ (0.584*(2* 9.81*tan45) 1/2 )] 2/5 = 0.038 m = 3.8 cm Pik tasarım debisinde bir ünite devre dışı kaldığı durumda ; q= (1.321)/ (3 *316) = 0.0014 m 3 / sn H = [ (8/15) *(0.0014/(0.584 *(2 x9.81*tan45) 1/2 )] 2/5 = 0.063cm =0.63 m

34 Ortalama debide savak yükü = 0.1215 *86400 / 124,7 = 84,2 m 3 /m gün (124 m 3 /m gün den düşük olduğundan uygun) Pik tasarım debisinde üç havuz devrede savak yükü =(1.321*86400) / (3*124,7 m) = 305,1 m 3 / m gün (372 m 3 /m gün den düşük olduğundan uygun) Çıkış oluğu hesabı: Oluk genişliği = 0.5 m Kullanılan box boyutları (2 m * 2m) 0.8 m çapında çıkış borusu kullanılmıştır ve ters sifon şeklinde konumlanmıştır. Pik tasarım debisinde box’taki su yüksekliği 0.61 m Oluk eşik yüksekliği 0.3 m Y 2 = 0.61 m – 0.30 m = 0.31 m; b = 0.5 m; N = 1 m Oluk akışı ikiye böldüğünden oluktaki debi (Q)= 1.321/( 2 x 4 havuz) = 0.17 m 3 / sn

35 y 1 = [ y 2 2 + ( 2 *(q) 2 /g*b 2 *y 2 )] 1/2 y 1 = [ 0.31 2 + ( 2 *(0,17) 2 / (9.81*0.5 2 *0.31) ) 1/2 = 0.42 m Sürtünme, türbülans vb durumlar için % 16 yük kaybı olduğu, serbest düşmeyi sağlamak içinde 25 cm ilave edildiği kabul edilirse; Oluk taban kotu ile savak taban kotu arasındaki fark = (0.47*1.16) + 0.25 m = 0.80 m olur. Detaylar diğer slaytta verilmiştir.

36


"HAVALANDIRMA HAVUZU. Biyolojik arıtma atıksuyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş organik maddelerin bakterilerce parçalanması işlemidir. Biyolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları