Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarım Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı ile Tarımsal Faaliyetin Özellikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarım Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı ile Tarımsal Faaliyetin Özellikleri."— Sunum transkripti:

1 Tarım Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı ile Tarımsal Faaliyetin Özellikleri

2

3 3

4 TARIM EKONOMİSİNİN TANIMI VE KAPSAMI Tarımsal faaliyetin iki temel yönü vardır; Birincisi, üretim tekniği ile ilgili yönü İkincisi ise ekonomik yönüdür. Bunlara sırasıyla tarımsal üretim bilgisi ile tarım ekonomisi bilgisi denir. Tarım ekonomisi, ekonominin temel prensiplerini, tarımsal faaliyetle ilgili sorunlara çözüm aramada kullanan bir bilim dalıdır. Bu kapsamda, üreticilerin, tarım ürünlerini üretmek amacıyla kıt üretim faktörlerini (arazi, emek, sermaye) teknolojiyi ve bilgiyi kullanırken, alternatifler arasından nasıl seçim yapacaklarını, elde edilen ürünlerin, tüketicilere, nasıl ve ne şekilde ulaştırılmaları gerektiğini inceleyen, uygulamalı ve sosyal bir disiplin olarak görev yapar. Tarım ekonomisi, tarımda etkinliğin gerçekleştirilmesine çalışır. Kıt kaynakların verimli ve belirlenen amaca ulaşacak şekilde kullanılmasını sağlamak için ekonominin teknik ve prensiplerini tarıma uygular. 4

5 5 Tarım ekonomisinde mikro düzeyde; Tarımsal üretim ekonomisi ve kaynak kullanımı ele alınır. Tarımsal üretim ekonomisi, üretim ekonomisinin tarıma uygulamasıdır. Temel konular; üretim fonksiyonları ve karın maksimizasyonudur. Tarımsal üretim ekonomisi şu dört temel soruya cevap bulmalıdır: Ne üretilecektir? Tarım işletmesinde hangi bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine veya üretim faaliyetleri bileşimlerine yer verilmelidir. Nasıl üretilecektir? Ürünler hangi üretim girdileri ve bunların hangi kombinasyonları kullanılarak üretilmelidir. Karı en yüksek yapacak en uygun girdi kulanım miktarı ne olmalıdır. Ne kadar üretilecektir? Ürünler ve üretim yöntemi saptandıktan sonra, kullanılacak üretim girdilerine karşılık elde edilecek en karlı üretim düzeyi belirlenir. Nerede ve ne zaman üretilecektir? Ekonomik olarak, hangi ürünlerin nerede ve ne zaman üretileceği kararlaştırılır. Ekonomik olmayan faaliyetler, işletmede yer bulamazlar.

6 6 Teknik bilimlerde olduğu gibi sınırları kesin olmamakla birlikte Tarım Ekonomisinin başlıca dalları şunlardır: Tarımsal Üretim Ekonomisi, Tarım İşletmelerinin Planlanması, Tarım Muhasebesi, Tarımsal Finansman Tarımsal Kıymet Takdiri, Tarımsal Proje, Tarımsal Pazarlama, Tarımsal Kooperatifçilik, Tarım Ekonomisi İstatistiği, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Tarım Tarihi ve Deontolojisi, Tarım Politikası, Kırsal Sosyoloji, Kırsal Kalkınma, Tarımsal Yayım ve İletişim, Tarım Hukuku

7 7 Tarım ekonomisi, tarım sektöründeki verimlilik sorunlarıyla uğraşan uygulamalı bir bilim dalıdır, Verimlik, çıktı/girdi ilişkisi ile ifade edilir. Bu ilişki fiziki yönden ele alındığında teknik bilimlerin inceleme alanına girmektedir, girdi ve çıktı fiyatları dahil edildiğinde ise problemin çözümü, ekonominin çalışma alanını ilgilendirmektedir. Tarım ekonomisinin bazı teknik ve sosyal bilimlerle yakın ilişkisi vardır. Bunlar arasında; hukuk, ahlak, etik, sosyoloji, psikoloji, agronomi, zootekni, jeoloji, mühendislik, ormancılık, istatistik, matematik, ekonometri sayılabilir. TARIM EKONOMİSİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

8 8 TARIM, ÇİFTÇİ VE TARIMSAL FAALİYETİN TANIMI Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, girdi üretimi, ürünlerin pazarlanması gibi birbirini takip eden süreçleri kapsar. Tarım, doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetleridir (5488 sayılı Tarım Kanunu, Madde:3). Tarımda, toprak, tohum ve damızlık materyal kullanılarak bitkisel ve hayvansal ürünler üretilir ve bunlar çeşitli aşamalarda değerlendirilir. Tarım üç kısımda toplanabilir: 1. Bitkisel üretim 2. Hayvansal Üretim 3. Tarım ürünleri ve girdileri teknolojisi

9 9 Tarımsal faaliyet, toprak, su, biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimidir. Tarımsal faaliyette, üretilen ürünler hammadde olup, bunlar üzerinde insan etkisi, üretimin esas faktörleri olan toprak ve iklime göre oldukça sınırlıdır. Çiftçiler, genellikle tarım işletmelerinde ikamet ederek bizzat çalışır ve işletmeyi yönetirler. Ancak işletmesinde oturmayarak, ilçe ve ilde ikamet edenler ve hizmetinde çalıştırdığı kişiler vasıtasıyla tarım işletmesindeki işlerini yürüten çiftçiler de vardır. Çiftçinin tarımsal üretimde bulunduğu toprağın sahibi olması şart değildir. Esas olan tarımsal faaliyeti mal sahibi, kiracı veya ortakçı olarak yapmaktır.

10 10 TARIMSAL FAALİYETİN ÖZELLİKLERİ 1.Tarımsal üretimde elde edilen ürünler organik maddelerdir. 2. Tarımda iş ve aile yaşantısı bir bütündür ve kurumsallaşmamış bir işletme yönetimi hakimdir. 3. Tarımsal üretim doğal koşulara bağlıdır. 4. Tarım işletmelerinde genellikle çeşitli ürünler yetiştirilir. 5. Tarımda mevsim değişmeleri sebebiyle işlerin sürekli olmaması ve işgücü ihtiyacının değişmesi. 6. Tarımda makine kullanımı, üretimin her aşamasında yaygın değildir. 7. Tarımda, ürün elde edebilmek için belirli bir sürenin geçmesini beklemek lazımdır, 8. Tarım işletmelerinin genellikle küçük ölçekte olması ve kendine yeterlilik

11 11 TARIMSAL FAALİYETİN ÖZELLİKLERİ 9. Risk ve belirsizliğin çokluğu 10. Tarımsal faaliyette Azalan Verim Kanununun geçerli olması. 11. Tarım ürünlerinin talep ve arz elastikiyetleri düşüktür. 12. Konjonktürün etkileri yönünden de tarım bazı farklılıklara sahiptir. 13. Tarım kesiminde eğitim ve gelir düzeyi düşüktür. 14. Sosyal güvenlik uygulamalarının yetersizliği

12 12 DÜNYA TARIMININ GÖRÜNÜMÜ Tarımda ÜRETİM, TÜKETİM ve TİCARET dengeleri değişmekte, tarım küresel ölçekte yeniden şekillenmektedir… 2050 yılı dünya nüfusunun 9 Milyar olması beklenmektedir. Bunun gıda fiyatlarında önemli bir atışa neden olmaması için 2050’ li yıllarda bugün ki üretimin yaklaşık 2 katına ihtiyaç duyulacaktır. Nüfus artışı Küresel ısınma Küresel ısıda 2 derecelik artışın Dünyanın bazı bölgelerinde %20–40 verim düşüşüne neden olacağı öngörülmektedir (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007). Küresel düzeyde temel gıda maddelerinin fiyatları sürekli artmaktadır. FAO’nun verilerine göre gıda maddeleri fiyatları son 20 yılda iki kattan fazla artmıştır. Gıda fiyatları ve üretiminde dalgalanmalar

13 DÜNYA TARIMININ GÖRÜNÜMÜ Tüketici alışkanlıkları ve değer yargılarının değişmesi Yükselen alım gücü ve küresel marketlere erişimin artması, insanların gıda tercihlerini ve tüketim alışkanlıkları önemli ölçüde değiştirmektedir. Gıda sisteminin ulusal ve uluslararası düzeyde yönetimi Gıda arz zinciri ulusal ve uluslararası düzeyde çok katmanlı, çok aktörlü hale gelmekte ve yönetimi gittikçe karmaşık hale gelmektedir Tarım Kişi başına işlenen alan azalması 1970 yıllarda 3,8 dekar olan miktar, 2000 yılında 2,3 dekara düşmüştür Tarımsal ticaretin artması Dünya Tarım ürünleri ihracatı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 2 artarak 1,35 trilyon $’a ulaşmıştır. 13

14 Yıllar İtibarıyla (Trilyon Dolar ve % Değişim) DÜNYA TARIM PİYASALARI (Tarımsal Hasıla) Kaynak: Dünya Bankası

15 Dünya üretiminin yaklaşık %60’ı 10 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Kaynak: Dünya Bankası Başlıca Ülkeler Pay (%) DÜNYA TARIM PİYASALARI (Üretim)

16 DÜNYA TARIM PİYASALARI (İhracat) Kaynak: International Trade Center

17 DÜNYA TARIM PİYASALARI (Başlıca İhracatçılar)(Milyar $) ÜLKELER DEĞİŞİM (%) PAY (%) ABD116,1137,718,510,1 Hollanda90,1102,513,77,5 Almanya72,784,215,76,2 Brezilya62,479,627,65,8 Fransa64,778,020,45,7 Türkiye (22.) 12,014,419,81,1 Dünya Toplamı ,9100 Kaynak : International Trade Center

18 DÜNYA TARIM PİYASALARI (İhracat) (2011) Dünya ihracatının %53’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Kaynak: Dünya Bankası

19 DÜNYA TARIM PİYASALARI Küresel İhracata Konu Başlıca Ürünler (2011) ÜRÜN ADI İHRACAT DEĞERİ (MİLYAR $) PAY (%) Buğday47,03,5 Soya Fasulyesi45,63,4 Palm Yağı ve Fraksiyonları40,33,0 Kahve36,02,7 Şeker34,32,4 Mısır32,62,4 Üzüm Şarabı32,52,4 Domuz Eti29,92,2 Gıda Müstahzarları (Glikoz, Katı Süt Yağı vb.)28,92,2 Peynir28,22,1 Genel Tarım Ürünleri Toplamı Kaynak : International Trade Center

20 Küresel İhracata Konu Hayvansal Ürünler

21 Dünya Kümes Hayvanları Eti ve Sakatatı İhracatı (1.000 Ton)

22 Dünya Süt ve Süt Ürünleri İhracatı (1.000 Ton)

23 Dünya Su Ürünleri İhracatı (1.000 Ton)

24 Dünya Kırmızı Et ve Ürünleri İhracatı (1.000 Ton)

25 Dünya Yumurta İhracatı (1.000 Adet)

26 Dünya Bal İhracatı (1.000 Ton)

27 DÜNYA TARIM PİYASALARI (2011 Yılı Seçilmiş Ürünlerde Türkiye’nin Konumu) ÜRÜN ADI DÜNYA İHR. (MİL. $) TAR İHR. (MİL. $) TARIMIN PAYI (%) FINDIK ,8 UN ,2 İŞLENMİŞ SERT KAB. MEYV ,4 DOMATES ,2 KURU ÜZÜM ,0 TÜTÜN ,5 KURU KAYISI ,5 TURUNÇGİLLER ,8 YUMURTA ,9 GIDA MÜSTAHZARLARI (SÜT YAĞI, GLİKOZ VS.) ,4 GENEL TOPLAM ,41,1 Kaynak : International Trade Center

28

29 29 Tarım, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomilerde sektörler arasında önemini korumaktadır. Bir yandan nüfusun istihdam alanını oluşturan tarım, diğer yandan insanların besin ürünlerini üreten, gıda sanayine işleyeceği hammaddeyi sağlayan ve dış ticaretle ülkeye döviz girdisi sağlayan bir sektördür. Tarım, Türkiye’de Cumhuriyet’ten günümüze, geleneksel üretimden teknolojik üretim yapısına geçerken, ekonominin önemli bir sektörü olarak gelişimini devam ettirmektedir. Tarım, Türkiye ekonomisinde önemini sürekli korumuş, önceleri nüfusun büyük bir bölümünü istihdam ederken, Cumhuriyet sonrasında çıkartılan mevzuat ve yapılan düzenlemelerle tarım ürünleri üretim ve ticareti gelişmiştir. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK YÖNDEN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ

30 TÜRKİYE RUSYA FEDERASYONU TÜRK CUMHURİYETLERİ KUZEY AFRİKA ORTA DOĞU TÜRKİYE Dünya GSMH’sinin 1/3‘üne ve Dünya Nüfusunun yaklaşık 1/5’ine, Çok yakın ve stratejik bir konumda yer almaktadır. ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİK Türkiye’de Yetişen; Bitki Türü Kaynak: FAO, DTÖ, BM AB-27 TARIMDA BÖLGESEL GÜÇ ve TİCARET KÖPRÜSÜ

31 61,8 50,0 23, TARIMSAL GSYİH (Milyar $) TARIMSAL DIŞ TİCARET (Milyar $) İTHALATİHRACAT 4,0 15,3 11,2 17,5 9,6 3,9 32,8 20,8 7,9 TARIM SEKTÖRÜNÜN GSYİH’daki payı (2011) % 8,0 İstihdamdaki payı (2010) %25,5 TARIMDA Son 9 Yılın 8’inde büyüme … TÜRK TARIMINDA GSYİH ( ) %161 Kişi başına gelir ( ) %235 İhracat ( ) %277 Tarımsal ticaret ( ) %315 artış… Ekonominin “ STARATEJİK” Türkiye’nin “ TEMEL” Sektörü 31 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM Bin ton

32 32 Yıllar Genel Nüfus Toplamı Kırsal NüfusKent Nüfusu Kişi Genel Nü­fusa Oranı (%) Sayım Yılına Göre Değişim (%) Kişi Genel Nüfusa Oranı (%) Sayım Yılına Göre Değişim (%) , , ,519, ,515, ,69, ,413, ,016, ,021, ,120, ,968, ,515, ,554, ,114, ,943, ,0-7, ,069, ,7-16, ,313,01 Tarımsal Nüfus ve İstihdam

33 Tarım Sektörü İstihdamı ve Toplam İstihdam İçerisindeki Payı 33

34 Toplam İstihdam Ücretli veya Yevmiyeli 000 Kişi (%)54,757,058,960,461,060,060,961,7 İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan 000 Kişi (%)28,428,928,026,926,326,525,424,6 Ücretsiz Aile İşçisi 000 Kişi (%)17,214,213,112,7 13,513,613,7 Tarım Ücretli veya Yevmiyeli 000 Kişi (%)7,08,38,78,38,7 9,310,1 İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan 000 Kişi (%)42,846,046,446,746,245,244,243,2 Ücretsiz Aile İşçisi 000 Kişi (%)50,245,744,945,045,246,146,546,7 Tarım Dışı Ücretli veya Yevmiyeli 000 Kişi (%)73,973,874,876,477,376,878,379,3 İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan 000 Kişi (%)22,522,922,220,820,120,419,118,2 Ücretsiz Aile İşçisi 000 Kişi (%)3,63,23,12,82,62,82,62,4

35 Ekonomik Faaliyetlere ve Cinsiyete Göre İstihdam (2009) Kaynak: KADIN ERKEK

36 CARİ FİYATLARLA GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA 36 YILLAR Tarım GSYH Miktar ($)Pay (%)Miktar ($) , , , , , , , , , , Kaynak: TÜİK Türkiye’de kişi başı gelir $, Tarım sektöründe ise $ ’ dır.

37 Tarımsal ve Ekonomik Büyüme ile Nüfus Artış Hızı 37 Dönemler Tarımsal Büyüme Hızı (%) Tarım Dışı Ekonomik Büyüme Hızı (%) Genel Ekonomik Büyüme Hızı (%) Nüfus Artış Hızı (%) ,484,953,982, ,126,085,082, ,293,903,521, ,584,954,191,21

38 Tarımsal Büyüme Hızı ile Nüfus Artış Hızının Karşılaştırılması 38

39 Tarımsal Büyüme ve Genel Ekonomik Büyüme İlişkisi 39

40 Kaynak : TÜİK

41 Sektörel Büyüme Hızları (Sabit Fiyatlarla) Kaynak : TÜİK

42 Dönemler İtibarıyla Tarımsal Hasıla Artış Hızı (Sabit Fiyatlarla) 1998 bazlı seriye göre Kaynak : TÜİK

43 Yıllara Göre Tarımsal Hasıla Kaynak : DPT, TÜİK

44 Tarım Sektörü Dış Ticaretindeki Gelişmeler (ISIC, rev.3, milyon dolar) İTHALAT Tarım Toplam Tarımın Payı (%) 6,16,0 6,14,94,33,94,45,15,4 5,8 İHRACAT Tarım Toplam Tarımın Payı (%) 13,1 10,5 9,610,79,58,68,310,510,610,8 KARŞILAMA ORANI İhr./İth. Tarım İhr./İth. Toplam

45 TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI Tarım İhr. (Mil. TL) Genel İhr Pay (%) 20,013,010,6 10,7 Tarım İth. (Mil. TL) Genel İthalat Pay (%) 6,74,02,94,14,5 Dış Ticaret Dengesi Kaynak : TÜİK

46 Kaynak : EB Bilgi Sistemi %19,9 %13

47 2011 Yılında İhracatta İlk 5 Ülke (Milyon Dolar) Ülkeler Değişim (%) Pay (%) Irak1.554,72.718,174,818,8 Almanya1.177,41.314,911,79,1 Rusya990,01.071,88,37,4 İtalya556,8607,99,24,2 Fransa444,7487,49,63,4 Toplam ,9100,0 Kaynak : EB Bilgi Sistemi

48 2011 yılında İhracatta İlk 5 Ülke (Milyon Dolar)

49 2012 Yılında İhracatta İlk 5 Ülke (Milyon Dolar) Ülkeler 2011 (01-11) 2012 (01-11) Değişim (%) Pay (%) (%) Irak ,622,4 Almanya ,18,3 Rusya913,5880,8-3,66,1 İtalya557,5495,8-11,13,6 ABD385,6477,823,93,5 Toplam ,9100,0 Kaynak : EB Bilgi Sistemi

50 Sektörler İtibarıyla (Milyon $) Sektörler Değişim (%) Pay 2012 (%) Su Ürünleri ve Hayvansal Mam ,310,9 Hububat- Bakliyat ,938,5 YMS ,514,3 Meyve ve Sebze Mamulleri ,88,3 Kuru Meyve ,29,0 Fındık ,611,8 Zeytin ve Zeytinyağı 180,9201,611,41,3 Tütün ve Mamulleri 677,1845,724,95,5 Süs Bitkileri 76,373,2-4,10,5 TOPLAM ,6100,0 Kaynak : İhracatçı Birlikleri

51 Sektörler İtibariyle ( Pay %) Kaynak : İhracatçı Birlikleri

52 Hayvansal Ürünler İhracatı

53 Kümes Hayvanları Eti ve Sakatatı İhracatı (1.000 Ton)

54 Süt ve Süt Ürünleri İhracatı (1.000 Ton)

55 Su Ürünleri İhracatı (1.000 Ton)

56 Kırmızı Et ve Ürünleri İhracatı (Ton)

57 Yumurta İhracatı (Milyon Adet)

58 Bal İhracatı

59 İşletme Genişliği İşletme Sayısıİşlenen Alan SayıOranı (%)SayıOranı (%) küçük(5 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/2440536/8/slides/slide_58.jpg", "name": "İşletme Genişliği İşletme Sayısıİşlenen Alan SayıOranı (%)SayıOranı (%) küçük(5

60 Büyükbaş hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü (baş) Büyükbaş hayvanı olan işletme Toplam Büyükbaş Hayvan sayısı içindeki payı Küçükbaş hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü (baş) Küçükbaş hayvanı olan işletme Toplam küçükbaş Hayvan sayısı içindeki payı Toplam100.0 Toplam Büyükbaş ve küçükbaş hayvanı olan işletmelerin işletme büyüklüğüne göre işletme ve hayvan varlığı dağılımı (%) (2006 GTS) Kaynak:

61 Tarım Arazilerinin Kullanım Durumu Türkiye’nin toplam alanı Toplam Tarım Alanı Toplam İşlenen Tarım Alanı ve Uzun Ömürlü Bitkiler Toplam İşlenen Tarım Alanı Ekile Alan Nadas Sebze Bahçeleri Alanı Toplam Uzun Ömürlü Bitkilerin Alanı Diğer Meyveler, İçecekler, Baharat Bitkileri Alanı Bağ Alanı Zeytinlik Alan Çayır Mera Arazisi Orman Alanı Diğer

62 Kaynak: TÜİK 62 BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER ÜRETİM MİKTARI (TON) % Değişim MEYVE ,2 SEBZE ,5 TARLA ,2 TOPLAM ,3 (HA) ÜRETİM ALANI (HA) Ürün grubu YıllarDeğişim (%) TARLA MEYVE SEBZE TOPLAM

63 63 BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ (BİN TL) Ürün Grubu DEĞİŞİMİ % TARLA SEBZE MEYVE* TOPLAM Kaynak: TÜİK (*Zeytinyağı ve çay dahil)

64 BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER Kaynak: TÜİK, ÜRÜN GRUPLARI2000 (TON)2011 (TON)ARTIŞ (%) Tahıllar Yağlı Tohumlu Bitkiler Baklagiller Tohum Fide - fidan Organik Zeytinyağı Yem bitkileri ÜRETİM ve KALİTEDE artış sağlandı…

65 TÜRKİYE DÜNYADA; 16. Büyük Ekonomi 7. Büyük Tarımsal Ekonomi Fındık, Kayısı, kiraz, Vişne, haşhaş ve Ayva’da En Büyük Üretici Kavun, Karpuz, Çilek, Hıyar ve İncir’de 2.Büyük Üretici Nohut, Mercimek, Zeytin, Elma, Çay, Domates, Antep Fıstığı, Ceviz, Koyun sütü, Patlıcan, Şekerpancarı ve Bal’da 3-5. Büyük Üretici Arpa, Üzüm, Şeftali, Mandarin, Limon, Badem, Zeytinyağı ve Koyun eti’nde Büyük Üretici Fındık içi, Kuru Kayısı ve Üzüm, İncir ve Ayva’da 1. Sırada Buğday unu, Kiraz ve Yoğurt’ta 2.Sırada Makarna, Mercimek, limon, Mandarin, Portakal, Nohut, Konserve Zeytin, Domates ve Hıyar’da 3-5. Sırada Üzüm, Tütün, Kestane, Zeytinyağı, Çilek, Patlıcan ve Şeftali’de Sırada TÜRKİYE DÜNYA TARIMSAL ÜRETİMİNDE; DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINDA; 65 TÜRKİYE TARIMI

66 Kaynak: TÜİK 66 BİTKİSEL ÜRETİM 33,2 35, Tahıl Üretimi (Milyar $) 4,6 4,2 2, Mısır Üretimi (Milyon ton) 1,37 1,33 0,85 Ayçiçeği (Milyon ton) Bin ton

67 Kaynak: TÜİK 67 BİTKİSEL ÜRETİM 1,15 1,09 1,4 Baklagil Üretimi (Milyon ton) ,1 2, Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretimi (Milyon Ton)

68 Kaynak: TÜİK 68 BİTKİSEL ÜRETİM 3,4 3,6 2, Turunçgil Üretimi (Milyon ton) 2,88 2,68 2, Elma Üretimi (Milyon ton) Kayısı (bin ton) Bin ton

69 Kaynak: TÜİK 69 BİTKİSEL ÜRETİM 11,3 11 9, Domates Üretimi (Milyon ton) 1,74 1,75 1, Hıyar Üretimi (Milyon ton) 2,04 1,28 1,78 Biber (milyon ton) Bin ton

70 70 Tohum Üretimi (ton) Kaynak:BÜGEM T ü r l e r Değişim (%) Buğday Arpa Mısır Çeltik Ayçiçeği Soya Şeker Pancarı Patates Pamuk Sebze Yonca Korunga Fiğ Diğerleri TOPLAM

71 71 Yıllara Göre Örtü Altı Üretimi ve Alanı Yıllar Üretim Alanı (bin da)Üretim Miktarı (bin ton) Cam Sera Plastik Sera Yüksek Tünel Alçak Tünel Toplam Cam Sera Plastik Sera Yüksek Tünel Alçak Tünel Toplam Değişim (%) Kaynak: TÜİK

72 72 Yıllara Göre Süs Bitkileri Üretim Alanı ve Miktarı Yıllar Üretim YeriÜretim (milyon Adet) Kapalı Alan (ha) Açık Alan (ha) İç Mekân Dış Mekân Kesme Çiçek Soğanı Değişim (%) Kaynak: Bakanlık il Müdürlükleri

73 Biyoyakıtlar EPDK tarafından piyasaya akaryakıt olarak arz edilen benzin türlerine, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren % 2, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle% 3 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle% 3 yerli tarım ürünlerinden üretilen etanol ilave edilmesi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle % 1, Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen motorin türlerine ise ; 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle % 1, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle % 2, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle % 3 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle % 3 yerli tarım ürünlerinden üretilen Yağ Asidi Metil Esteri ilave edilmesi zorunluluğu getirilmiştir Biyoetanol için 2011 yılında yaklaşık 2,1 milyon m 3 benzin tüketildiği dikkate alındığında; % 2 Karışım olması durumunda; 42 bin m 3 biyoetanole ihtiyaç vardır. Bunun için ha alanda 116 bin ton mısır veya ha alanda 494 bin ton şekerpancarı üretilmesi gerekir

74 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI YILLARSığırMandaBüyükbaş Toplam KoyunKeçiKüçükbaş Toplam % Değişim 26,34-19,3627,78-0,567,341,11 Kaynak: TÜİK

75 KÜLTÜR, MELEZ VE YERLİ SIĞIR SAYILARI VE ORANLARI YIL Sığır Sayıları (Baş)Oranları (%) KültürMelezYerliToplamKültürMelezYerli ,9744,4536, ,8343,7836, ,9543,6535, ,3743,1134, ,5043,1831, ,8640,4629, ,7341,0226, ,7041,1024, ,9041,4021, ,0541,3419, % Değişim 160,0617,51-32,2626,35 Kaynak: TÜİK

76 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİ VE HAYVAN SAYILARI 76 İşletme Kapasitesi (baş) İşletme Sayısı (Adet) Kapasitelere göre dağılım (%) Besi işlet. oranı (a/c) Süt işlet. oranı (b/c) Hayvan Sayıları (Baş) Besi (a)%Süt (b)% Besi+Süt (c) BesiSüt Besi+ Süt BesiSütBesi+Süt ,14961,11960,05120,179, ,29220,99520,84420,979, , ,71312,83313,45225,174, , ,623,9314,29428,171, , , ,5960,841,00334,265, , , ,4720,1970,25639,660, , , ,1570,0860,10133,466, Toplam ,578, baş ve üzeri ,066, İşletme Kapasitesi (baş) İşletme sayısı (Adet) Kapas. Göre dağılım (%) Hayvan sayısı (Baş) KoyunKeçiToplam , , , , , , Toplam , * KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİ VE HAYVAN SAYILARI

77 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI 77 YILLARSığırMandaBüyükbaş Toplam KoyunKeçiKüçükbaş Toplam % Değişim 26,34-19,3627,78-0,567,341,11 Kaynak: TÜİK

78 ET ÜRETİMİ (Ton) 78 Yıllar Sığır%Koyun%Keçi%MandaToplam , % Değişim 88, Hayvansal Üretim Artış Oranları2011 Yılı Üretim2012 Yılı ÜretimArtış Oranı (%) Kırmızı Et (İlk 9 ayda ) (TON) ,53 Kaynak : TÜİK (2012 verileri aylık bültenlerden alınmıştır.)

79 79 DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE’DE YILLIK KİŞİ BAŞI ET ÜRETİMİ (Kg) YIL DÜNYAAVRUPATÜRKİYE NüfusuSığır Manda Koyun Keçi Eti Üretimi (Ton) Yıllık Kişi Başı Et Miktarı (Kg) NüfusSığır Manda Koyun Keçi Eti Üretimi (Ton) Yıllık Kişi Başı Et Miktarı (Kg) NüfusuSığır Manda Koyun Keçi Eti Üretimi (Ton) Yıllık Kişi Başı Et Miktarı (Kg) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Kaynak: FAO

80 SÜT ÜRETİMİ (Ton) 80 YIL İnekKoyunKeçiMandaToplam %Değişim 84,2635,8152,94-20,7279,06 Kaynak: TÜİK Hayvansal Üretim Artış Oranları2011 Yılı Üretim2012 Yılı ÜretimArtış Oranı (%) İnek Sütü (İlk 10 ay )(Ton) (Sanayi Sütü) ,18 Kaynak: TÜİK (2012 verileri aylık bültenlerden alınmıştır.)


"Tarım Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı ile Tarımsal Faaliyetin Özellikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları