Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU ve BESİNLERLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR DR. VEDAT BUYURGAN SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU ve BESİNLERLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR DR. VEDAT BUYURGAN SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 SU ve BESİNLERLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR DR. VEDAT BUYURGAN SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Su, hayatın varlığı ve devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynaktır. Su, hayatın varlığı ve devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynaktır. İnsanların en önemli haklarından biri de sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olmaları hakkıdır. İnsanların en önemli haklarından biri de sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olmaları hakkıdır. Yeryüzündeki tüm hastalıkların yarısı su ile bulaşmaktadır. Yeryüzündeki tüm hastalıkların yarısı su ile bulaşmaktadır. Su ile bulaşan hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı problemidir. Su ile bulaşan hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı problemidir.

3 Suyla Bulaşan Enfeksiyonların sıklığı; Suyun dezenfeksiyonu ve arıtılması, Suyun dezenfeksiyonu ve arıtılması, Atık hijyenin sağlanması, Atık hijyenin sağlanması, Alt yapı hizmetlerinin gelişmesi ve iyileştirilmesi, Alt yapı hizmetlerinin gelişmesi ve iyileştirilmesi, Özellikle ilkokuldan itibaren kişilere verilecek sağlık eğitimi ile ilişkilidir. Özellikle ilkokuldan itibaren kişilere verilecek sağlık eğitimi ile ilişkilidir.

4 Dünyada her yıl; Dünya nüfusunun ~%20’si güvenilir olmayan içme suyu kullanmakta, Dünya nüfusunun ~%20’si güvenilir olmayan içme suyu kullanmakta, 200 milyon insan kirli sulardan kaynaklanan hastalıklara yakalanmakta, 200 milyon insan kirli sulardan kaynaklanan hastalıklara yakalanmakta, 2 milyon insan bu nedenle ölmekte, 2 milyon insan bu nedenle ölmekte, Ve her 8 saniyede 1 bebek hayatını kaybetmektedir. Ve her 8 saniyede 1 bebek hayatını kaybetmektedir.

5 Dünyada her yıl; Gelişmekte olan ülkelerde; Gelişmekte olan ülkelerde; Atık suların ancak %5’inin arıtılabilmesi, Atık suların ancak %5’inin arıtılabilmesi, Endüstriyel ve evsel atıkların çevreye, akarsulara ve yer altı sularına denetimsiz bir şekilde verilmesi de ayrı bir sorundur. Endüstriyel ve evsel atıkların çevreye, akarsulara ve yer altı sularına denetimsiz bir şekilde verilmesi de ayrı bir sorundur.

6 Dünyada her yıl; Sularla bulaşan enfeksiyöz ishaller, dünyadaki tüm ölüm nedenleri içinde 2. sırada yer almaktadır. Sularla bulaşan enfeksiyöz ishaller, dünyadaki tüm ölüm nedenleri içinde 2. sırada yer almaktadır. Sadece ABD’deki ishalli hastaların yıllık tıbbi bakım ve iş gücü kayıplarının maliyeti 6 milyar $’ı bulmaktadır. Sadece ABD’deki ishalli hastaların yıllık tıbbi bakım ve iş gücü kayıplarının maliyeti 6 milyar $’ı bulmaktadır.

7 Dünyada tahmin edilen yıllık mortalite Toplam 2.85 milyon ölüm/yıl

8 Su ile bulaşan hastalıkların başında Tifo, Tifo, Basilli dizanteri(şigellozis), Basilli dizanteri(şigellozis), Amipli dizanteri (Entemoeba histoliytica), Amipli dizanteri (Entemoeba histoliytica), Akut sulu ve kanlı ishaller, Akut sulu ve kanlı ishaller, Kolera Kolera Hepatit A gibi hastalıklar gelmektedir. Hepatit A gibi hastalıklar gelmektedir.

9

10 Su ile bulaşan hastalıklar, bulaşma yolları dikkate alınarak dört ana grupta değerlendirilebilir: 1. Suyun biyolojik yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı hastalıklar 2. Su yetersizliğinden veya su bulunmayışından kaynaklanan hastalıklar 3. Suyun kimyasal yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı durumla 4. Su ile bağlantılı vektörlerle bulaşan hastalıklar

11 1. Suyun biyolojik yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı hastalıklar Özellikle ılıman ve sıcak iklimlerde insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen suda mikroorganizmalar rahatlıkla taşınır. Özellikle ılıman ve sıcak iklimlerde insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen suda mikroorganizmalar rahatlıkla taşınır. Aynı su şebekesinden çok kişinin yararlanması ve bakteriyi alması nedeniyle patlama tarzında salgınlar çıkar. Aynı su şebekesinden çok kişinin yararlanması ve bakteriyi alması nedeniyle patlama tarzında salgınlar çıkar. Korunma yöntemi suyun niteliğinin iyileştirilmesidir. Korunma yöntemi suyun niteliğinin iyileştirilmesidir.

12 1. Suyun biyolojik yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı hastalıklar Fekal kirlenme ile ortaya çıkan hastalıklar: Fekal kirlenme ile ortaya çıkan hastalıklar: Kolera,Kolera, Tifo,Tifo, Diğer ishalli hastalıklar,Diğer ishalli hastalıklar, Hepatit A,Hepatit A, Hepatit E,Hepatit E, ŞistosomiazisŞistosomiazis Bazı memelilerin idrarları ile ortaya çıkan hastalıklar Bazı memelilerin idrarları ile ortaya çıkan hastalıklar LeptospirosisLeptospirosis

13 2. Su yetersizliği ve kötü kişisel hijyene bağlı hastalıklar Suyu yetersiz olan yerlerde kişisel hijyenin sürdürülmesi güçleşir. Suyu yetersiz olan yerlerde kişisel hijyenin sürdürülmesi güçleşir. Vücudun, yiyeceklerin, mutfak kaplarının ve giysilerin yıkanamaması nedeniyle hastalıkların bulaşma ihtimali artar. Vücudun, yiyeceklerin, mutfak kaplarının ve giysilerin yıkanamaması nedeniyle hastalıkların bulaşma ihtimali artar.

14 2. Su yetersizliği ve kötü kişisel hijyene bağlı hastalıklar Deri enfeksiyonları: Skabies, impetigo Deri enfeksiyonları: Skabies, impetigo Oftalmik enfeksiyonlar: Konjunktivit, trahom Oftalmik enfeksiyonlar: Konjunktivit, trahom Bit kökenli hastalıklar: Tifüs Bit kökenli hastalıklar: Tifüs

15 3. Suyun kimyasal yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı durumlar Zehirlenme Zehirlenme

16 4.Su ile bağlantılı vektörlerle bulaşan hastalıklar Durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun borularla taşınması ile önlenebilir. Durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun borularla taşınması ile önlenebilir.

17 4. Su ile bağlantılı vektörlerle yayılan hastalıklar Sıtma Sıtma Dengue humması Dengue humması Onchocerciasis Onchocerciasis Sarı humma Sarı humma Japon ensefaliti Japon ensefaliti

18 Bu hastalıklara ait ortak özellikler 1. Bulaşma genellikle fekal-oral yolla olmaktadır. 2. Yaygın epidemilere neden olurlar. Özellikle su ile yayılma olursa patlama şeklinde salgınlar görülebilir. 3. Belirli iklim koşullarını ve özellikle de kötü hijyen koşullarını severler. 4. Yaz aylarında daha sık görülürler. 5. Ekonomik ve sosyal şartların kötü olduğu yerlerde daha çok görülürler.

19 İçme sularının dezenfekte edilmesi Fiziksel usullerle dezenfeksiyon (kaynatmak), Fiziksel usullerle dezenfeksiyon (kaynatmak), Kimyasal maddeler yardımıyla dezenfeksiyon(klorlama), Kimyasal maddeler yardımıyla dezenfeksiyon(klorlama), Diğer usullerle dezenfeksiyon (çok düşük ve çok yüksek pH ortamı meydana getirmek gibi uygulamalar). Diğer usullerle dezenfeksiyon (çok düşük ve çok yüksek pH ortamı meydana getirmek gibi uygulamalar).

20 Sonuç olarak; 1. Koruyucu hekimliğe önem verilmesi 2. Güvenli içme suyu sağlanması, 3. İnsan atıklarının güvenle ortadan kaldırılması, 4. Gıda güvenliği, 5. Ellerin sabunla yıkanması, 6. Emzirme.

21 1 Sağlık Bakanlığının Yetki ve Sorumlulukları 1 Yerleşim yerlerinde, toplumun ihtiyacının karşılanması amacıyla tüketime ve kullanıma verilen suların yeterli ve sağlıklı olmasının toplum sağlığının korunmasındaki önemi büyüktür. Yerleşim yerlerinde, toplumun ihtiyacının karşılanması amacıyla tüketime ve kullanıma verilen suların yeterli ve sağlıklı olmasının toplum sağlığının korunmasındaki önemi büyüktür. İçme ve kullanma sularının yetersiz ve sağlıksız olmasıyla, başta su ve gıda ile bulaşan bulaşıcı hastalıklar olmak üzere, çeşitli hastalıklarda artış görülür. İçme ve kullanma sularının yetersiz ve sağlıksız olmasıyla, başta su ve gıda ile bulaşan bulaşıcı hastalıklar olmak üzere, çeşitli hastalıklarda artış görülür.

22 Koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde, toplumun tüketimine verilen suyun her safhada ve her türlü kirlenmelere karşı korunması, dolayısıyla tüm yerleşim yerlerinde su sanitasyonuna gerekli önemin verilmesinin zorunlu olduğu bilinen bir gerçektir. Koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde, toplumun tüketimine verilen suyun her safhada ve her türlü kirlenmelere karşı korunması, dolayısıyla tüm yerleşim yerlerinde su sanitasyonuna gerekli önemin verilmesinin zorunlu olduğu bilinen bir gerçektir. 2 Sağlık Bakanlığının Yetki ve Sorumlulukları 2

23 Bu suların kaynağında kirlenmelere karşı korunması, Bu suların kaynağında kirlenmelere karşı korunması, Temin edilen suyun arıtımı, dezenfeksiyonu, isalesinde ve dağıtımında kirlenmenin önlenmesi ve sağlıklı malzeme kullanılması, Temin edilen suyun arıtımı, dezenfeksiyonu, isalesinde ve dağıtımında kirlenmenin önlenmesi ve sağlıklı malzeme kullanılması, Su şebekelerinin bakım ve onarımının zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılması gibi suyun sağlıklı olarak tüketimine verilmesine yönelik hizmetlerde çeşitli kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Su şebekelerinin bakım ve onarımının zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılması gibi suyun sağlıklı olarak tüketimine verilmesine yönelik hizmetlerde çeşitli kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. 3 Sağlık Bakanlığının Yetki ve Sorumlulukları 3

24 İçme ve kullanma sularının sağlık açısından takibi (kimyasal ve mikrobiyolojik analizler), İçme ve kullanma sularının sağlık açısından takibi (kimyasal ve mikrobiyolojik analizler), İlgili mevzuatına uygunluğu ile İlgili mevzuatına uygunluğu ile Ambalâjlı suların (kaynak suyu, içme suyu, doğal mineralli sular) istihsali, ambalâjlanması, satışı ve denetlenmesi; Ambalâjlı suların (kaynak suyu, içme suyu, doğal mineralli sular) istihsali, ambalâjlanması, satışı ve denetlenmesi; hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Sular Hakkında Kanun hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Sular Hakkında Kanun hem de 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Kuruluşu ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hem de 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Kuruluşu ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde  Sağlık Bakanlığına verilmiştir. 4 Sağlık Bakanlığının Yetki ve Sorumlulukları 4

25 SU VE BESİNLE BULAŞAN HASTALIKLAR Yayınlanan Genelgeler 1  10.05.1967 tarih ve 12599 sayılı yazı : İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna ait yönetmelik,  18.01.1991 tarih ve 5950 sayılı genelge : Hastalıkların tanımı ve yapılması gerekenler  28.02.1995 tarih ve 6062 sayılı genelge : Su sanitasyonu, takibi ve il, ilçelerde heyetlerin oluşturulması  04.04.1996 tarih ve 6071sayılı genelge : Su ve besinle bulaşan hastalıkların ihbarına dair hatırlatma  09.10.1997 tarih ve 11319 sayılı yazı : Su ve gıda kontrolüne yönelik hatırlatma  05.07.1999 tarih ve 6101 sayılı genelge : Su ve besinle bulaşan hastalık salgınlarında yapılması gerekenler ve önlemler

26 SU VE BESİNLE BULAŞAN HASTALIKLAR Yayınlanan Genelgeler 2  11.05.2000 tarih ve 6386 sayılı genelge : Gıda denetimlerinin sık yapılması ve dikkat edilmesi  01.12.2004 tarih ve 25557 sayılı yazı : Doğal mineralli sular hakkında yönetmelik, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı yazı : Su kirliliği kontrol yönetmeliği, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı yazı : Su kirliliği kontrol yönetmeliği, 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı yazı : İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı yazı : İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, 08.08.2005 tarih ve 11304 sayılı yazı : İçme-kullanma suları izleme ve klorlama hakkında hatırlatma. 08.08.2005 tarih ve 11304 sayılı yazı : İçme-kullanma suları izleme ve klorlama hakkında hatırlatma. 17 02 2006 tarih ve 23 sayılı genelge :Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Genelgesi 17 02 2006 tarih ve 23 sayılı genelge :Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Genelgesi

27

28 T İ FO VAKALARININ AYLARA GÖRE DA Ğ ILIMI TÜRK İ YE 2005 Vaka sayısı

29 TİFO VAKALARI TÜRKİYE 2001-2005

30 BÖLGELER TİFO İNSİDANSI 2005 1/100 100

31 BÖLGELER TİFO HASTALIK ORANLARI 2005

32 AKUT KANLI İ SHAL VAKALARININ AYLARA GÖRE DA Ğ ILIMI TÜRK İ YE 2005 Vaka sayısı

33 BÖLGELER AKUT KANLI İSHAL İNSİDANSI 2005

34 BÖLGELER AKUT KANLI İSHAL HASTALIK ORANLARI 2005

35 HEPAT İ T A VAKALARININ AYLARA GÖRE DA Ğ ILIMI TÜRK İ YE 2005 Vaka sayısı

36 HEPATİT A VAKALARI TÜRKİYE 2002-2005

37 BÖLGELER HEPATİT A İNSİDANSI 2005

38 BÖLGELER HEPATİT A HASTALIK ORANLARI 2005

39 HEPATİT A VİRÜSÜNÜN DÜNYADAKİ DAĞILIMI

40 Hepatit E Virüsünün Dünyadaki Dağılımı

41

42 Bula ş ıcı Hastalıklarla Mücadele Genelgesi Tarih: 17.02.2006 Sayı:23

43 SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ Tarafından Hastalık çıkmadan önce alınacak önlemler 1 1.İL MERKEZ İZLEME VE DENETİM EKİBİNİN OLUŞTURULMASI Salgınlar için erken uyarı sisteminin kurulması Salgınlar için erken uyarı sisteminin kurulması Muhtemel salgınlar için hareket planlarının hazırlanması Muhtemel salgınlar için hareket planlarının hazırlanması Mevcut kaynakların (personel, malzeme, araç)kayıtlarının tutulması Mevcut kaynakların (personel, malzeme, araç)kayıtlarının tutulması Salgın kontrolü konusunda personelin eğitiminin sağlanması Salgın kontrolü konusunda personelin eğitiminin sağlanması Bulaşıcı hastalıkların görülmesi durumunda ve salgınlarda koordinasyonun sağlanması. Bulaşıcı hastalıkların görülmesi durumunda ve salgınlarda koordinasyonun sağlanması.

44 Hastalık çıkmadan önce alınacak önlemler 2 2. MEVCUT DURUM Sağlık kurumlarından gelen verilerin düzenli bir şekilde değerlendirilmesiSağlık kurumlarından gelen verilerin düzenli bir şekilde değerlendirilmesi İl içi personel durumu ve personelin bilgi düzeyinin belirlenmesiİl içi personel durumu ve personelin bilgi düzeyinin belirlenmesi Malzeme ve araç miktarının takip edilmesiMalzeme ve araç miktarının takip edilmesi Sağlık kurumlarından gelen veriler doğrultusunda il içindeki riskli bölgeler ve risk faktörlerinin belirlenmesiSağlık kurumlarından gelen veriler doğrultusunda il içindeki riskli bölgeler ve risk faktörlerinin belirlenmesi SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ Tarafından Hastalık çıkmadan önce alınacak önlemler 2

45 Hastalık çıkmadan önce alınacak önlemler 3 3. PERSONELİN NİTELİK OLARAK YETERLİ HALE GETİRİLMESİ 4. MALZEME VE ARAÇ DESTEĞİ 5. MEVSİME ÖZEL ÇALIŞMA ESASLARININ BELİRLENMESİ 6. HALK EĞİTİMİ 7. SEKTÖRLERARASI İŞBİRLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ Tarafından Hastalık çıkmadan önce alınacak önlemler 3

46 SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ Tarafından Hastalık çıktıktan sonra veya salgın sırasında alınacak önlemler 1 1. 1. Salgının tanımının yapılması ve özelliklerinin belirlenmesi 2. 2. Risk altındaki nüfusun belirlenmesi 3. 3. Hastalık kaynağı, bulaşma yolunun belirlenmesi 4. 4. Koruma ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi 5. 5. Lojistik destek sağlanması 6. 6. Sektörlerarası işbirliği 7. 7. Sağlık eğitimi (halka ve personele yönelik) çalışmaları 8. 8. Rapor hazırlanması ve dağıtımı

47 SALGIN MÜDAHALE EKİBİ OLUŞTURMA 1. İl Sağlık Müdür Yardımcısı(sal.kont.ekib) 1. İl Sağlık Müdür Yardımcısı(sal.kont.ekib) - Bulaşıcı hast. Şb. - Bulaşıcı hast. Şb. - Gıda çevre şb. - Gıda çevre şb. - Halk sağ. Lab. - Halk sağ. Lab. 2. Gezici Sağlık Ekibi 2. Gezici Sağlık Ekibi - 1 hekim - 1 hekim - 2 çst - 2 çst - 1 hemşire - 1 hemşire - 1 lab. Teknisyeni - 1 lab. Teknisyeni - 1 tıbbi teknolog - 1 tıbbi teknolog SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ Tarafından Hastalık çıktıktan sonra veya salgın sırasında alınacak önlemler 2

48 SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ Tarafından Hastalık çıktıktan sonra veya salgın sırasında alınacak önlemler 3 GEZİCİ EKİPLERİN SU İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 1. Su numune alınan nokta tespiti ve buralardan günlük numune alımı 2. Sabah Akşam Klor ölçümü yapmak. Uç noktadan 0.5ppm 3. İçme suyu kaynaklarından kimyasal ve bakteriyolojik analiz. 4. Su tankerlerinden Klor ölçümü 5. Ferdi dezenfeksiyon için Klor tabletleri dağıtımı 6. Su şebeke kontrolü

49 SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ Tarafından Hastalık çıktıktan sonra veya salgın sırasında alınacak önlemler 4 GEZİCİ EKİPLERİN GIDA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 1. Gıdaların, depolanma ve saklanmasını sağlıklı yapma. 2. Gıda numuneleri alarak lab. Gönderme. 3. Lab. Sonucu bozuk gıdaları usulüne uygun imha etme 4. Gıda işyerlerinde çalışanların portör muayeneleri 5. Yiyeceklerin bol su ile yıkanması uyarısı 6. Yardım için gelen gıdaların kontrollerinin yapılması

50 Rapor içeriği 1 GİRİŞ GİRİŞ İlin genel özellikleri (sosyal, iklim vs), etkilenen alana ulaşılabilirlikİlin genel özellikleri (sosyal, iklim vs), etkilenen alana ulaşılabilirlik ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA AmaçlarAmaçlar Saha ziyaretleri ve bunların kimler tarafından gerçekleştirildiğiSaha ziyaretleri ve bunların kimler tarafından gerçekleştirildiği Görüşülen kişi ve kurumlarGörüşülen kişi ve kurumlar

51 Rapor içeriği 2 SONUÇLAR SONUÇLAR İlk vakanın ortaya çıkış tarihiİlk vakanın ortaya çıkış tarihi Vaka sayısıVaka sayısı Vakaların yaş ve cinsiyete dağılımıVakaların yaş ve cinsiyete dağılımı Ölen sayısı ve vaka fatalite hızıÖlen sayısı ve vaka fatalite hızı Vakaların coğrafik dağılımıVakaların coğrafik dağılımı Vakaların günlere veya haftalara dağılımıVakaların günlere veya haftalara dağılımı Laboratuar ve antibiyogram sonuçlarıLaboratuar ve antibiyogram sonuçları Alınan çevresel numune sayısı ve analiz sonuçlarıAlınan çevresel numune sayısı ve analiz sonuçları İl-ilçe hıfzısıhha kurullarında alınan kararlarİl-ilçe hıfzısıhha kurullarında alınan kararlar Sorumlu kuruluşlarla yapılan yazışmalarSorumlu kuruluşlarla yapılan yazışmalar Akademik çevrelerden alınan bilimsel görüşlerAkademik çevrelerden alınan bilimsel görüşler

52 Rapor içeriği 3 TARTIŞMA TARTIŞMA Araştırma sonucu elde edilen bulgular ve saha araştırmasının kısıtlılıklarıAraştırma sonucu elde edilen bulgular ve saha araştırmasının kısıtlılıkları Salgının tekrarlama riskiSalgının tekrarlama riski Salgının muhtemel sonuçlarıSalgının muhtemel sonuçları ÖNERİLER ÖNERİLER Alınan kontrol önlemlerine ilişkin basit ve pratik önerilerAlınan kontrol önlemlerine ilişkin basit ve pratik öneriler Salgını kontrol etmeye yardımcı olacak ek kaynaklar (insan, materyal, finans) için önerilerSalgını kontrol etmeye yardımcı olacak ek kaynaklar (insan, materyal, finans) için öneriler

53 Rapor hazırlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı TSHGM Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı’naSağlık Bakanlığı TSHGM Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı’na İl Hıfzısıhha Kurulu üyelerineİl Hıfzısıhha Kurulu üyelerine Sağlık OcaklarınaSağlık Ocaklarına İldeki diğer Sağlık Kuruluşlarınaİldeki diğer Sağlık Kuruluşlarına Komşu illerin Sağlık MüdürlüklerineKomşu illerin Sağlık Müdürlüklerine İl ve İlçe Belediyelereİl ve İlçe Belediyelere

54 2005 yılı ishal salgınları ANKARA ANKARA Yatağan-MUĞLA Yatağan-MUĞLA Çine-AYDIN Çine-AYDIN Doğubeyazıt-AĞRI Doğubeyazıt-AĞRI MALATYA MALATYA

55 Ankara ishal salgını

56 Toplam Vaka Sayısı: 1549

57 Vakaların yerleşim yerlerine göre dağılımı (Merkez ilçeler)

58 Vakaların yerleşim yerlerine göre dağılımı (Perifer ilçeler)

59 Su numuneleri (15.7.2005-22.11.2005) 8693 bakteriyolojik su numunesi alınmıştır. 1000 tanesi uygun çıkmamıştır. 8693 bakteriyolojik su numunesi alınmıştır. 1000 tanesi uygun çıkmamıştır. 1458 kimyasal su numunesi alınmıştır. tanesi uygun çıkmamıştır. 1458 kimyasal su numunesi alınmıştır. 89 tanesi uygun çıkmamıştır. 52381 noktada bakiye klor ölçümü yapılmıştır. 2421 noktada bakiye klor düşük çıkmıştır. 52381 noktada bakiye klor ölçümü yapılmıştır. 2421 noktada bakiye klor düşük çıkmıştır.

60 Gıda numuneleri (15.7.2005-22.11.2005) adet bakteriyolojik gıda numunesi alınmıştır. adedi uygun çıkmamıştır. 736 adet bakteriyolojik gıda numunesi alınmıştır. 107 adedi uygun çıkmamıştır. adet gıda işyeri denetlenmiştir. adedi uygun bulunmamıştır. 599 adet gıda işyeri denetlenmiştir. 59 adedi uygun bulunmamıştır.

61 Muğla-Yatağan ishal salgını

62 Toplam Vaka Sayısı: 967

63 Vakaların mahallelere dağılımı

64 04-13 TEMMUZ 2005 1 kişi 3 kişi 5 kişi 10 kişi

65 14-20 TEMMUZ 2005 1 kişi 3 kişi 5 kişi 10 kişi

66 Tanılar Miks enfeksiyon Miks enfeksiyon Shigella sonneiShigella sonnei E-coliE-coli Entamoeba histolyticaEntamoeba histolytica

67 Yatağan İlçe Merkezine Su Veren Kaynaklar

68 DİPSİZ SU KAYNAĞI

69

70 DİPSİZ SU KAYNAĞINDAN YEŞİLBAĞCILAR,TURGUT,TAŞKESİK,HACIVELİLER,HA CIBAYRAMLAR, KIRIKKÖY VE HİSARARDI KÖYLERİNE GİDEN SU KAPTAJI

71 DİPSİZ KAYNAK SU POMPASI

72 YATAĞAN BELEDİYESİ ASAR SU TESİSLERİ

73 ASAR SU POMPASI

74 DEPOLARTESPİTLER Yatağan Belediyesi su şebekesine ait her iki su kaynağının birer adet terfi deposu ile bu terfi depolarından gelen suları şebekeye dağıtan 1000,600,400 tonluk olmak üzere üç adet su deposu bulunmaktadır.Depoların genel olarak bakımsız,boyasız ve güvenli olmadığı,1000 ve 600 tonluk depoların damlalık sistemiyle klorlandığı,400’lük depoya ise 600 tonluk depodan klorlu suyun verildiği, ishal vakalarında ki artıştan sonra depo çıkışı ve şebekede yeterince klorun bulunduğu tesbit edilmiştir.

75 Çine- Aydın ishal salgını

76 Çine ishal salgını Toplam Vaka Sayısı: 620 Tanı: Viral Enfeksiyon

77 Doğubeyazıt-Ağrı ishal salgını

78 Doğubeyazıt ishal salgını Toplam Vaka Sayısı: 2468

79 Malatya ishal salgını

80 Toplam Vaka Sayısı: 9563 Tanı: Rota Virüs


"SU ve BESİNLERLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR DR. VEDAT BUYURGAN SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları