Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Genel Sekreteri HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mayıs 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Genel Sekreteri HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mayıs 2013."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Genel Sekreteri HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mayıs 2013 www.gunescocuk.com

2 “İp atlar, sek sek oynardık. Yakartop ve kukalı saklambaç ise kaçınılmaz oyunlarımızdandı. Şimdi sokaklar, parklar boş. Çocukların kimi alışveriş merkezlerindeki jeton atılan makinalı oyuncakların başında kuyruk olmuş, kiminin ise playstation elinde gözü görmüyor etrafı. Sanal ortamda kuruyorlar arkadaşlık ilişkilerini, bilgisayar oyunlarında buluyorlar özdeşim nesnelerini. Aile sofralarında bir araya gelir, heyecanla, sohbetle yerdik yemeklerimizi. Oysa şimdi reklam izleyerek yemek yiyor çocuklar”. Şaziye Senem BAŞGÜL/NABIZ DERGİSİ, 2010.

3 Çocuk yetiştirmek anne karnında başlar... Bebekken şekillenir....

4 Çocuklar değişik yaş gruplarında farklı tutum ve davranışlar gösterirler. Çocukları daha iyi anlayabilmek ve uygun davranabilmek için çocukların gelişim dönemlerini ve bu dönemlerin özelliklerini bilmek önemlidir. * Gelişme önceden kestirilebilir. * Uygun eğitim planlanabilir. * Normal, anormal davranış ayırt edilebilir. * Davranış üzerine bireysel özellik ve çevrenin etkisi ayırt edilebilir.

5 * 0-12 aylar * Dışarıdan verilecek bakıma tümden bağımlı * Yaşaması için fiziksel bakım ve sevgi gerekli * Doğumdan sonraki ilk 3 ay intrauterin hayata benzer * Dürtü kontrolü yok * Temel güven duygusu (temel güvensizlik) * Bağlanma * Anneyi tanıma 3. ayda * İlk iletişim aracı ağlama, ikincisi gülümseme * 6. ayda ayrılık anksiyetesi

6 * 12-36 aylar arası * Tuvalet eğitimi dönemi * Çocuğun annenden ayrı bir birey olabilmesi * Çocuk yürür, konuşur * Hem bağımlı hem özerk * Çevresindeki dünyayı keşfetmeye çalışır * Tehlikeyi, yanlışı anlamaz * Çocuğu sınırlamaya ve yasaklar koymaya başlarız * Bencil, tutturucu ve inatçıdır * İstekleri anında olsun ister * Duyguları ani iniş çıkış gösterir * Yaşıtlarıyla oyun oynamayı bilmez * Oyuncak, kitap, kalem vb. anlamlı biçimde kullanamaz

7 * 3-6. yaşlar * Konuşma, yürüme, el becerileri daha iyi * Öğrenme istekleri, merakları çok * İnatçılık, tutturuculuk azalır * Daha az denetlenmeleri gerekir * Bağımsızlıkları artar * Hayal gücü zengin * Canlı cansız ayrımı yapamazlar * Gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemezler * Somut düşünce hakim * Zaman, sayı kavramı iyi gelişmemiş * Azalsa da bencil * Azalsa da duyguları ani iniş çıkış gösterir * Masal, çizgi film, şarkı severler * Canlı ve hareketlidirler * Oyun oynamayı çok severler * Cinsel konulara merak fazladır * Ben merkezcil düşünce hakimdir * Düşünce ile sözü, söz ile eylemi birbirine karıştırırlar (büyüsel düşünce) * Özdeşim:anne babaya benzeme * Üst benlik şekillenir * Anaokulu dönemidir, çocuğun zihinsel, ruhsal, sosyal gelişimi hızlanır

8

9

10 * 7-11. yaşlar * Çocuğun dış dünyaya karıştığı dönem * Bağımsızlık artar * Canlı, hareketlidir * Motor becerileri iyidir * Spordan hoşlanır * Grup oyunları sever * Birbirinin kusuruyla alay eder * Saldırganlık içeren film, çizgi filim, fıkralardan hoşlanır * Koleksiyon merakı başlar * Cinsel kimlik yerleşmiştir * Cinsler kendi aralarında oynar, karşı cinsi beğenmezler * Cinsel merakları azalır * Doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü bilir (üst benlik)

11 Oyuncak, oynayıp eğlenmeye her şey Oyun vakit gec ̧ irmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence Çocuk gelşimi ac ̧ ısından ele alındığında ele alındığında, oyun c ̧ ocuğun hic ̧ bir dış baskı etkisinde kalmadan kendi isteği ile giriştiği tu ̈ m etkinliklerdir. Oyuncak ise bir ayağı du ̈ ş du ̈ nyasında diğer ayağı ise gerc ̧ ek du ̈ nyada bir ko ̈ pru ̈ du ̈ r.

12 Oyunun zihinsel gelişmedeki yerini en ac ̧ ık ortaya koyan kuramcı Piaget’dir.

13 Bu yaşlarda ilk oyuncak, kendi bedeni ve c ̧ evrede ona en yakın olan annesidir. Bu yaşlardaki oyun alıştırmalı oyundur: Çocuk bazı hareketleri yineleyerek, kendi bedeninin ve c ̧ evresindeki nesnelerin işlevlerini o ̈ ğrenir. Kolunu ve elini ac ̧ ıp kapayan bebek, onun nereye kadar uzandığınıve neyi tutabileceğini o ̈ ğrenerek kullanmaya alışır.

14 Bu dönemdeki c ̧ ocuk, yaşadığı olayları ve c ̧ evresindeki kişi, nesne ve hayvanları taklit ederek, insan yaşamı ic ̧ in o ̈ nemli olayları öğrenmeye başlar. Yaşamın ic ̧ indeki banyo yapmak, giyinmek vb. olayları anlamaya, algılamaya başlar ve uygular. Bu do ̈ nem, Piaget'nin sembolik oyun do ̈ nemidir. Bu do ̈ nemin sonlarına doğru oyunun gerc ̧ eğe yakınlığı artar.

15 12 yaşından sonra çocuk artık daha mantıklı,gerc ̧ ekc ̧ i ve sosyaldir. Bu nedenle kendi c ̧ evresindeki fantezi du ̈ nyası azalır ve oyuna belli kurallar getirirlir.

16 Çocuğun tu ̈ m yetilerini kazanması o ̈ ncelikle, oyun ve oyunun bir aracı olan oyuncaklarla başlar. Oyun, c ̧ ocukların en gerc ̧ ek uğraşısıdır ve bizim işe gitmemiz gibi onlar oyuna gider.

17 Çocuk için oyun ciddi bir iş ile eş anlamlıdır En doğal öğrenme ortamıdır Duyguların dışa vurumunu sağlar Çocuğun korkutucu, karmaşık olaylarla baş etme becerisini artırır Dil gelişimini hızlandırır Kendi özgür dünyasıdır Gerçeği hayalden ayırt etmesini kolaylaştırır Empati kavramını geliştirir Lider olma özelliğini güçlendirir Çocukların ortak dili ve ilişki kurma yoludur Çocuğun sosyalleşmesini sağlar Çocuğun olumlu kişilik özelliklerini pekiştirir Kendi hakkını korurken başkalarının hakkına da saygı göstermeyi, işbirliği yapmayı, paylaşmayı kazandırır

18 En iyi oyuncak, c ̧ ocuğun tekrar tekrar oynamak isteyeceği ve her defasında ona daha fazla haz veren oyuncaktır. Oyuncak çocukta merak uyandırmalı, kasları çalıştırmalı, girişimciliği ve hayal gu ̈ cu ̈ nü arttırmalı, c ̧ ocuğu problem c ̧ o ̈ zmeye yo ̈ nlendirmelidir. Oyuncak seçiminde en önemli faktör çocuğun yaşı ve gelişim düzeyidir.

19 Sağlık Bakanlığınca 2002 yılında “Oyuncaklar Hakkında Yo ̈ netmelik” hazırlanarak oyuncakların sağlık ve c ̧ evre korunması ac ̧ ısından sahip olması gereken asgari gu ̈ venlik koşullarının sağlanmasına yo ̈ nelik ilkeler belirlenmiştir. Oyuncağın kullanımıyla bağlantılı riskler ve bunlardan korunma yolları oyuncakların u ̈ zerinde belirtilme yoluyla bakımverenlerin uyarılması bu ilkelerden biridir.

20 Çocuğun oyuna başlayabilmesini, oyunu sürdürmesini ve tekrar oynama isteği duymasını sağlayacak bir çevre oluşturulmalı. Çocuğun zorluğu varsa yetişkinin yönlendirici rolü önemli. Duyuları uyarıcı oyuncaklar, Kas gelişimini ve ince motor gelişimi destekleyici oyuncaklar, Müzikli ve ses çıkaran oyuncaklar, Dikkat süreleri göz önüne alıanarak seçilmiş bilişsel gelişimi destekleyici oyuncaklar seçilmeli. Çocuğun istekleri her zaman önemsenmeli.

21 Özetle; Oyun çocug ̆ un bedensel yetkinliklerini artırır. Bedensel ve zihinsel gelis ̧ me ve kontrol birbiri ile uyumludur. Öz bakım becerilerini geliştirir. Çevrelerine ilgililerini, is ̧ birlig ̆ i ve paylaşımlarını artırır ve yeni kuralları o ̈ g ̆ renmelerine yardımcı olur. Bo ̈ ylece daha sosyal olurlar. Güven duyguları artar. Farklı rolleri denerler, empati yetenekleri artar. Davranışsal yetkinlikleri ve bilişsel becerileri artar. Oyun ve oyuncaklar c ̧ ocuklar ic ̧ in uyarıcıdır. C ̧ ocuk uyarıcıyı fark ettig ̆ inde go ̈ rme algısı, sesi is ̧ ittig ̆ inde is ̧ itme algısı, oyuncak eline verildig ̆ inde dokunma algısı harekete gec ̧ er. Kes ̧ fetme ve o ̈ g ̆ renme oyuncaklar ile gerc ̧ ekles ̧ ir.

22 oyun ve oyuncak, c ̧ ocuğun yaşamının ayrılmaz bir parc ̧ ası ve gelişiminin en o ̈ nemli aracı olduğu gibi onun en doğal o ̈ ğrenme ortamıdır. Çocuğun dili ve en etkili anlatım aracıdır. Anne ve babaya du ̈ şen, c ̧ ocuğa yeteneklerini keşfetmesi ve duyularını geliştirmesine yarımcı olacak oyuncakları sağlamak, bunları sağlarken fiziksel sağlık noktalarına dikkat etmek Ve c ̧ ocuğun yaşam oyununda rol almaktır.


"Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Genel Sekreteri HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mayıs 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları