Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints."— Sunum transkripti:

1 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints By Lami Kaya, LKaya@ieee.orgLKaya@ieee.org Çeviren: Melek OKTAY, moktay@fatih.edu.trmoktay@fatih.edu.tr

2 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.2 Chapter 12 Erişim ve İnterkoneksiyonTeknolojileri

3 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.3 Topics Covered 12.1 Introduction 12.2 Internet Access Technology: Upstream and Downstream 12.3 Narrowband and Broadband Access Technologies 12.4 The Local Loop and ISDN 12.5 Digital Subscriber Line (DSL) Technologies 12.6 Local Loop Characteristics and Adaptation 12.7 The Data Rate of ADSL 12.8 ADSL Installation and Splitters 12.9 Cable Modem Technologies 12.10 The Data Rate of Cable Modems 12.11 Cable Modem Installation 12.12 Hybrid Fiber Coax

4 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.4 Topics Covered 12.1 Giriş 12.2 internet Erişim Teknolojisi: Yukarı Akım (Upstream) ve aşağı Akım (Downstream) 12.3 Dar Bant ve Geniş Bant Erişim Teknolojileri 12.4 The Local Döngü ve ISDN 12.5 Digital Subscriber Line (DSL) Teknolojileri 12.6 Local Döngü Karakteristikleri ve Adaptasyon 12.7 ADSL’in Veri Oranı 12.8 ADSL Kurma ve Ayırıcıları 12.9 Kablo Modem Teknolojileri 12.10 Kablo Teknolojilerinin Veri Oranları 12.11 Kablo Modem Kurulumu 12.12 Hybrid Fiber Coax

5 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.5 Topics Covered 12.13 Access Technologies That Employ Optical Fiber 12.14 Head-End and Tail-End Modem Terminology 12.15 Wireless Access Technologies 12.16 High-Capacity Connections at the Internet Core

6 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.6 Topics Covered 12.13 Optik Fiber’in Erişim Teknolojileri 12.14 Head-End ve Tail-End Modem Terminolojileri 12.15 Kablosuz Erişim Teknolojileri 12.16 Merkezi\Çekirdeğin’deki Yüksek kapasiteli Bağlantılar

7 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.7 12.1 Introduction This chapter –concludes the discussion of data communications by examining two facilities used in the Internet –discusses access technologies, such as dialup, DSL, and cable modems –considers high-capacity digital circuits used in the core of the Internet –expands the discussion of the telephone system multiplexing hierarchy –gives examples of circuits that common carriers offer to businesses and ISPs –focuses on the data communications aspects of the technologies by considering multiplexing and data rates

8 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.8 12.1 Giriş Bu bölümde –Veri iletimindeki tartışmayı internetten iki örnek verip bitireceğiz –Erişim teknolojileri incelenecek, mesela DSL, kablolu modem, dialup –Internet’in çekirdeğinde kullanılan yüksek kapasiteli dijital devreleri incelemek –Telefon sistemlerinde kullanılan multiplexing genişleterek tartışılması –İş ve ISPlerde kullanılan ortak carrier devrelerine örnek verilmesi –Veri iletişimindeki teknolojilere odaklanmak ( Veri oranları ve multiplexing göz önüne alarak)

9 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.9 12.2 Internet Access Technology: Upstream and Downstream Internet access technology refers to a data communications system that connects an Internet subscriber to an ISP –such as a telephone company or cable company How is access technology designed? Most Internet users follow an asymmetric pattern –a subscriber receives more data from the Internet than sending a browser sends a URL that comprises a few bytes in response, a web server sends content Downstream to refer to data traveling from an ISP in the Internet to a subscriber Upstream to refer to data traveling from a subscriber to an ISP Figure 12.1 illustrates the definitions

10 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.10 12.2 internet Erişim Teknolojisi: Yukarı Akım (Upstream) ve Aşağı Akım (Downstream) Internet Erişim teknolojise veri iletişim sistemlerini çağrıştırır, bu sistem vasıtası ile internet servis sağlayıcısı ISP’lere bağlanılabilmektedir –Mesela telefon şirketler ve Kablo şirketleri Erişim teknolojisi nasıl dizayn edilmiştir? Çoğu internet kullanıcıları asimetrik kalıp’a benzer –Abone internet’e gönderdiğinden daha fazla veriyi alır. Mesela, Browser URL için küçük byte şeklinde veri gönderir Vevap olarak, web sunucusu içeriği gönderir Aşağı Akım (Downstream ) ISP’den internet abonesine olan veri akışı manasına gelir. Yukarı Akım (Upstream) Internet Abonesinde ISP’ye olan veri akışı manasına gelir Şekil 12.1 de gösterilmiştir

11 12.2 internet Erişim Teknolojisi: Yukarı Akım (Upstream) ve aşağı Akım (Downstream) © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.11

12 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.12 12.3 Narrowband and Broadband Access Technologies A variety of technologies are used for Internet access They can be divided into two broad categories based on the data rate they provide – Narrowband – Broadband In networking terms, network bandwidth refers to data rate Thus, the terms narrowband and broadband reflect industry practice –12.3.1 Narrowband Technologies –12.3.2 Broadband Technologies

13 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.13 12.3 Dar Bant ve Geniş Bant Erişim Teknolojileri Internet Erişiminde değişik teknolojiler kullanılmaktadır Sunulan veri oranına göre iki kategoriye ayrılmıştır –Dar Bant (Narrowband) – Geniş Bant (Broadband) Networking Terimlerinde, Ağdaki bant genişliği veri oranını temsil eder Böylelikler, Dar Bant ve Geniş Bant endüstrideki pratiği yansıtır –12.3.1 Dar Bant (Narrowband) Teknolojileri –12.3.2 Geniş Bant (Broadband ) Teknolojileri

14 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.14 12.3 Narrowband and Broadband Access Technologies 12.3.1 Geniş Bant Teknolojileri –refers to technologies that deliver data at up to 128 Kbps –For example, the maximum data rate for dialup noisy phone lines is 56 Kbps and classified as a narrowband technology –Figure 12.2 (below) summarizes the main narrowband access technologies

15 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.15 12.3 Dar Bant ve Geniş Bant Erişim Teknolojileri 12.3.1 Dar Bant (Narrowband) Teknolojileri –128 Kbps’a kadar veri iletebilen teknolojiler denir –Mesela, Gürültülü telefon hatlarındaki maksimum veri iletimi 56 Kbps’tır ve dar bant olarak sınıflandırılır. –Aşağıdaki Şekil 12.2, genel dar bant teknolojileri listeler

16 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.16 12.3 Narrowband and Broadband Access Technologies 12.3.2 Broadband Technologies –generally refers to technologies that offer high data rates, but the exact boundary between broadband and narrowband is blurry many suggest that broadband technologies deliver more than 1 Mbps but this is not always the case, and may mean any speed higher than dialup –Figure 12.3 (below) summarizes the main broadband access technologies

17 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.17 12.3 Dar Bant ve Geniş Bant Erişim Teknolojileri 12.3.2 Geniş Bant Teknolojileri –Genelde yüksek oranda veri iletim imkanı sağlayan teknolojiler manasına gelir, fakat geniş bant ile dar bant arasındaki sınır bulanıktır Geniş bant teknolojilerin çoğu 1 Mbps den daha fazla veri iletimi yapar Fakat bu herzaman böyle olmaz, dialup’tan daha hızlı teknolojiler manasına da gelebilir. –Şekil 12.3 (aşağıdaki) geniş bant teknolojilerini listeler

18 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.18 12.4 The Local Loop and ISDN Local loop describes the physical connection between a telephone company Central Office (CO) and a subscriber –consists of twisted pair and dialup call with 4 KHz of bandwidth Integrated Services Digital Network (ISDN) –ISDN offers three separate digital channels –designated B, B, and D (usually written 2B + D) The 2 B channels (each 64 Kbps) are intended to carry digitized voice, data, or compressed video –Both of the B channels can be combined or bonded to produce a single channel with an effective data rate of 128 Kbps The D channel (16 Kbps) is used as a control channel Newer local loop technologies provide higher data rates at lower cost, relegating ISDN to a few special cases

19 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.19 12.4 The Local Döngü ve ISDN Lokal döngü Telefon şirketlerinin merkez ofisi arasındaki fiziksel baağlantıyı tanımlar –Çift Bükülmüş kablo ve dialup aramaları içerir (bant genişliği 4 KHz olan) Integrated Services Digital Network (ISDN) –ISDN 3 ayrı dijital kanal’ı temsil eder –Belirlenmiştir B, B, ve D (genelde 2B + D şeklinde yazılır ) Genelde 2 B kanalları (herbiri 64 Kbps) şeklinde tasarlanmıştır ( dijitale çevrilmiş ses, veri ve sıkıştırılmış video taşır ) –İki B kanalı birleştirilebilir yada bağalanabilir, böylelikle basit bir kanal 128 Kbps veri iletimi üretebilir D kanalı (16 Kbps) kontrol kanalı için kullanılır Yeni lokal döngü teknolojileri daha yükse veri iletim oranını daha ucuza sunarlar,

20 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.20 12.5 Digital Subscriber Line (DSL) Technologies DSL is one of the main technologies used to provide high- speed data communication services over a local loop Figure 12.4 (below) lists DSL variants –Because the names differ only in the first word, the set is collectively referred to by the acronym xDSL

21 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.21 12.5 Digital Subscriber Line (DSL) Teknolojileri Lokal döngü içerisinde DSL yüksek veri hızı sağlayan önemli teknolojilerden birisidir Şekil 12.4 DSL değişkenlerini simgeler –Çünkü isismlerin ilk kelimesi değişiktir, bu küme xDSL kısaltması şeklinde de temsil edilir

22 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.22 12.5 Digital Subscriber Line (DSL) Technologies ADSL is the most widely deployed variant –and the one that most residential customers use ADSL uses FDM to divide the bandwidth of the local loop into three regions –one of the regions corresponds to traditional analog phone service, which is known as Plain Old Telephone Service (POTS) –and two regions provide data communication Figure 12.5 (below) illustrates how ADSL divides bandwidth

23 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.23 12.5 Digital Subscriber Line (DSL) Teknolojileri ADSL en fazla kurulan sistemdir –Ve en fazla müşterinin kullanılımına ayrılmıştır ADSL FDM yi kullanır ve lokal döngü içerisinde bant genişliğini üç bölgeye ayırır –Bu bölgelerden bir tanesini geleneksel analog telefon servisi için ayırır, ve genelde Plain Old Telephone Service (POTS) olarak bilinir –Ve iki bölge veri iletişimi sağlar Şekil 12.5 (Aşağıda) ADSL’in bant genişliğini nasıl bödüğünü gösterir.

24 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.24 12.6 Local Loop Characteristics and Adaptation ADSL technology is complex –because no two local loops have identical electrical characteristics ADSL is adaptive –That is, when a pair of ADSL modems are powered on, they probe the line between them to find its characteristics –agree to communicate using techniques that are optimal for the line ADSL uses Discrete Multi Tone modulation (DMT) –that combines frequency division multiplexing and inverse multiplexing techniques FDM in DMT is implemented by dividing the bandwidth into 286 separate frequencies called sub-channels – 255 sub-channels allocated for downstream data transmission – 31 allocated for upstream data transmission

25 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.25 12.6 Local Döngü Karakteristikleri ve Adaptasyon ADSL Teknolojisi Karmaşıktır –Çünkü iki lokal döngüsü aynı elektrik karakteristiği içermez ADSL uyarlanabilir –Bu, ADSL modemleri çalıştırıldığı zaman, kendi aralarında araştırma yapar ve karakteristiklerini bulurlar –Kendi aralarında kullanılacak optimal tekniğ konusunda anlaşırlar ADSL, Discrete Multi Tone modulation (DMT) kullanır –Frekans bölünm frequency division multiplexing ve multiplexing tekniklerinin tersini birleştirir. DMT içerisindeki FDM, bant genişliği içerisindeki 286 ayrı frekansların (Sub-channel olarak adlandırılır) bölünmesi ile oluşturulmuştur. –255 sub-channel downstream veri iletimi için ayrılmıştır –31 sub-channel upstream veri iletimi için

26 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.26 12.6 Local Loop Characteristics and Adaptation Two of the upstream channels are reserved for control information There is a separate modem running on each sub-channel, which has its own modulated carrier –Carriers are spaced at 4.1325 KHz intervals to keep the signals from interfering with one another To guarantee that its transmissions do not interfere with analog phone signals –ADSL avoids using the bandwidth below 26 KHz Two ends assess the signal quality at each frequency –Use the quality to select a modulation scheme –If a particular frequency has a high signal-to-noise ratio ADSL selects a modulation scheme that encodes many bits per baud –If the quality on a given frequency is low ADSL selects a modulation scheme that encodes fewer bits per baud

27 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.27 12.6 Local Döngü Karakteristikleri ve Adaptasyon Upstream kanalarından iki tanesi kontrol bilgileri için rezerve edilmiştir Her sub-channel’da ayrı modem çalışmaktadır, hepsinin kendi modüle edilmiş taşıyıcıları (modulated carrier) vardır –Carrierlar 4.1325 KHz aralıklar arasına yerleştirilmiştir, böylelikle sinyallerin kendi aralarında karışımlarını(interference) engel olunmuştur Ve Bu gönderimlerin analog telefon sinyalleri ile karışımının olmadığının garantisi verilmiştir –ADSL 26 KHz altındaki bant gnişlikleri kullanmadan kaçınmıştır Her iki uçtaki cihazlar her frekanstaki sinyal kaliteler değer biçmektedirler –Modülasyon şemasının seçimi kaliteye bağlıdır. –Eğer özel frekans yüksek dercede signal-to-noise (sinyalin gürültüye oranı) oranı içeriyorsa ADSL seçtiği modülasyon şeması, baud başına düşen çok biti temsil eden encoding şeması olur –Eğer frekansın kalitesi düşükse, ADSL seçtiği modülasyon şeması, baud başına düşen daha az bit’i temsil eden encoding şeması olur

28 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.28 12.7 The Data Rate of ADSL How fast can ADSL operate? ADSL can achieve –a downstream rate of 8.448 Mbps on short local loops –and an upstream rate of 640 Kbps Network control channel requires 64 Kbps The effective upstream rate for user data is 576 Kbps ADSL2 can download at close to 20 Mbps Adaptation has an interesting property –ADSL does not guarantee a data rate –ADSL can only guarantee to do as well as line conditions allow Those farther from a CO (or local loop passes near sources of interference) lower data rates than subscribers who live near the CO (or a local loop does not pass near sources of interference) thus –the downstream rate varies from 32 Kbps to 8.448 Mbps –the upstream rate varies from 32 to 640 Kbps

29 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.29 12.7 ADSL’in Veri Oranı ADSL ne kaar hızlı çalışabilir ? ADSL şunu başarabilir –Downstream olarak, kısa lokal döngülerde, 8.448 Mbps –Ve upstream oranı olarakta 640 Kbps Ağ için kontrol kanalı 64 Kbps olması gerekmektedir Kullanıcı verisi için Efektif upstream oranı 576 Kbps ADSL2, 20 Mbps ile download edebilir Adaptasyonun enteresan bir özelliği vardır –ADSL veri oranının garantisini veremez –Kullandığı hattın şartları neye izin veriyorsa ADSL’de o hattın garantisini verebilir CO dan uzak olanlar, daha düşük veri oranı ile, CO ya yakın olanlar daha fazla veri oranı ile –Downstream oranı 32 Kbps ile 8.448 arasında değişir. –Upstream oranı 32 Kbps ile 640 Kbps arasında değişir.

30 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.30 12.8 ADSL Installation and Splitters Analog phones operate at frequencies below 4 KHz –lifting a receiver can generate noise that interferes with DSL signals ADSL uses an FDM device known as a splitter –It divides the bandwidth by passing low frequencies to one output and high frequencies to another –A splitter is passive; it does not require power –A splitter is usually installed at the location where the local loop enters a residence or business Figure 12.6 illustrates the connection A variation of ADSL wiring (DSL-lite) has become popular –it does not require a splitter to be installed on the incoming line –a subscriber can install DSL by plugging a splitter into a wall jack and plugging a telephone into the splitter

31 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.31 12.8 ADSL Kurma ve Ayırıcıları Analog telefon 4 KHz’in altındaki frekansında çalışır –Alıcı gürültü oluşturabilir ve oluşturmuş olduğu trafik DSL sinyalleri ile karışım oluşturabilir ADSL FDM cihazını kullanır ( genelde ayırıcı olarak bilinir) –Bu cihaz düşük frekansları bir çıkışa vererek, ve yüksek frekansları başka bir çıkışa verebilir –Splitter cihazı pasiftir, güç gerektirmez Şekil 12.6 bu bağlantıyı gösterir ADSL’in değişik versiyonları (DSL-lite) pupüler olmaya başladı –Gelen hatta, splitter’ın kurulmasını gerk yok. –Abone DSL in kurulumunu, splitter’ın bir ucunu wall jack’ koyarak ve diğer ucunu telefon hattını splitter’ a bağlanır

32 12.8 ADSL Kurma ve Ayırıcıları © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.32

33 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.33 12.9 Cable Modem Technologies A variety of wireless and wired technologies have been developed for use in the local loop An alternative access technology that uses the wiring already in place for cable television It is also known as Community Antenna TeleVision (CATV) It uses FDM to deliver TV signals over coaxial cable –CATV is not available in all countries Coaxial cable has high bandwidth and is less susceptible to electromagnetic interference than twisted pair CATV systems use FDM to deliver many channels –In CATV the bandwidth is insufficient to handle a FDM scheme that extends a channel to each user –Using a separate channel per subscriber does not scale

34 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.34 12.9 Kablo Modem Teknolojileri Değişik kablolu ve kablosuz teknolojileri geliştirilmiştir, lokal döngü kullanılabilir Kablolu televizyon için döşenmiş olan koblo üzerinden Alternatif erişim teknolojileri kullanılabilir Community Antenna TeleVision (CATV) olarakta bilinir FDM kullanır, ve TV sinyalleri koaksiyal kablo üzerinden gönderir –CATV bütün ülkelerde mevcut değil Koaksiyal kablo yüksek bant genişliğine sahiptir ve twisted pair’deki elektromanyetik karışım daha duyarlıdır CATV sistem FDM kullanır, ve birçok kanal kullanır –CATV bant genişliği FDM şeması yakalamada yetersizdir, her kullanıcının kanalını genişletir –Her aboneye farklı kanal kullanmak ölçek değildir

35 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.35 12.10 The Data Rate of Cable Modems How fast can a cable modem operate? –In theory, a cable system can support data rates of 52 Mbps downstream and 512 Kbps upstream. In practice, the rate can be much less The data rate of a cable modem only pertains to communication between the local cable office and the subscriber's site The bandwidth is shared among a set of N subscribers (the size of the set is controlled by the cable provider) –sharing the bandwidth with other subscribers can be a disadvantage because the effective data rate available to each individual subscriber varies over time –if N subscribers share a single frequency the amount of capacity available to an individual subscriber will be 1/N

36 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.36 12.10 Kablo Teknolojilerinin Veri Oranları Kablolu modem ne kadar hızlı çalışabilir? –Teoride, kablolu sistem 52 Mbps downstream’e kadar ve 512 Kbps upstream’e kadar veri oranını destekleyebilr Pratikte, veri oranı daha az olabilir Kablo modem üzerinde veri oranı sadece lokal kablo ofisi ve abone sistesi iletişimine izin verir Bant genişliği N adet abone arasında paylaştırılır –Bant genişliğini diğer aboneler ile paylaşmak dezavantajlı olabilir Çünkü, abone başı düşen kullanılabilir efektif veri oranı zaman içerinde değişebilir –Eğer N abone tek bir frekansı paylaşırsa Herbir abone başına düşen kullanılabilir kapasite 1\N olur

37 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.37 12.11 Cable Modem Installation Cable modem installation is straightforward Cable modems attach to the cable wiring directly The FDM hardware in existing cable boxes and cable modems guarantees that data and entertainment channels will not interfere with one another

38 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.38 12.11 Kablo Modem Kurulumu Kablolu modem kurulumu basittir (straightforward) Kablolu modemlerin birbirine direkt olarak bağlanır FDM cihazı kablo cihazında mevcuttur ve kablo modemleri veri eğlence kanallarının birbirine kaışmayacağının karışmayacağının garantisini verir

39 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.39 12.12 Hybrid Fiber Coax (HFC) HFC can provide high-speed data communications –a HFC system uses a combination of optical fibers and coaxial cables –fiber used for the central facilities and coax used for connections to individual subscribers An HFC system is hierarchical –It uses fiber optics for the portions that require the highest bandwidth –and it uses coax for parts that can tolerate lower data rates Trunk to refer to the high-capacity connections between the cable office and each neighborhood area Feeder circuit to refer to the connection to an individual subscriber –Trunk connections can be up to 15 miles long –Feeder circuits are usually less than a mile

40 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.40 12.12 Hybrid Fiber Coax HFC yüksek hızda veri iletimi sağlayabilir –HFC sistemi optik fiber ve coaxial kablo kombinasyonu kullanır –Fiber merkezi araç gerçler için kullanılır, ve coax kişisel abonelerin bağlanması için kullanılır HFC sistemi hiyerarşiktir –Yüksek bant genişliğine ihtiyaç olunduğu bölümlerde fiber optik kullanılır –Ve daha düşük veri oranını tolere edebilecek yerlerde coax kullanılır Trunk, Kablo ofis ve komşu alan arasında yüksek kapasiteli bağlantılar manasına gelir Feeder circuit, kişisel aboneler bağlantısı manasına gelir –Trunk bağlantıları 15 mile uzunluğunda olabilir –Fieder Devresi genelde bir mile den daha az bağlantıda kullanılır

41 12.12 Hybrid Fiber Coax © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.41

42 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.42 12.13 Access Technologies That Employ Optical Fiber There are available a variety of technologies that either employ optical fiber in a hybrid system or deploy optical fiber all the way to each subscriber Figure 12.8 summarizes names of key technologies

43 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.43 12.13 Optik Fiber’in Erişim Teknolojileri Hibrid sistemler içerisindeki Optik FiberE hizmet eden bir sürü teknolojileri mevcuttur yada bütün abonelere optik fiber kurulumu yapılacaktır Şekil 12.8, bu teknolojilerden önemli olanlarını listeler

44 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.44 12.13 Access Technologies That Employ Optical Fiber Fiber To The Curb (FTTC) –it uses optical fiber for high capacity trunks –the idea is to run optical fiber close to the end subscriber –and then use copper for the feeder circuits –it uses two media in each feeder circuit to allow the cable system to provide an additional service, such as voice Fiber To The Building (FTTB) –it will use optical fiber to allow high upstream data rates for businesses Fiber To The Home (FTTH) –uses optical fiber to deliver higher downstream data rates to residential subscribers –The emphasis is on many channels of entertainment and video Fiber To The Premises (FTTP) –A generic term, FTTP, encompasses both FTTB and FTTH

45 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.45 12.13 Optik Fiber’in Erişim Teknolojileri Fiber To The Curb (FTTC) –it uses optical fiber for high capacity trunks –the idea is to run optical fiber close to the end subscriber –and then use copper for the feeder circuits –it uses two media in each feeder circuit to allow the cable system to provide an additional service, such as voice Fiber To The Building (FTTB) –it will use optical fiber to allow high upstream data rates for businesses Fiber To The Home (FTTH) –uses optical fiber to deliver higher downstream data rates to residential subscribers –The emphasis is on many channels of entertainment and video Fiber To The Premises (FTTP) –A generic term, FTTP, encompasses both FTTB and FTTH

46 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.46 12.14 Head-End and Tail-End Modem Terminology An access technology requires a pair of modems –with one at the subscriber's site and one at the provider's site Head-end modem to refer to a modem used at the CO –Head-end modems are not individual devices –Instead, a large set of modems is built as a unit that can be configured, monitored, and controlled together –A set of head-end modems used by a cable provider is known as a Cable Modem Termination System (CMTS) Tail-end modem to refer to a modem used at the subscriber Data Over Cable System Interface Specifications (DOCSIS) – specifies both the format of data that can be sent as well as the messages that are used to request services (e.g., pay-per-view)

47 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.47 12.14 Head-End ve Tail-End Modem Terminolojileri Erişim teknolojisi modem çiftine ihtiyaç duymaz –Bir tane abone tarafı için ve bir tanede servis sağlayıcısı için Head-end modem, CO da kullanılan modem’e denir –Head-end modemleri kişisel cihazlar değillerdir. –Bunun yerin, modemlerin büyük bir bölümü konfigüre edilebilir, gözlemlenebilir, ve beraber kontrol edilebilir –Kablo sağlayıcısı olarak bilinen head-end modemleri Cable Modem Termination System (CMTS) olarak bilinir Tail-end modem, Abonenin kullanıdığı cihaza denir Data Over Cable System Interface Specifications (DOCSIS) –Gönderilecek verinin formatını tanımlar bunun yanında servislerden istenilecek mesajlar için kullanılır

48 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.48 12.15 Wireless Access Technologies How to provide access in rural areas? –Imagine a farm or remote village many miles from the nearest city –The twisted pair wiring used to deliver telephone service to such locations exceeds the maximum distance for technologies like ADSL –Rural areas are least likely to have cable television service Even in suburban areas, technologies like ADSL may have technical restrictions on the type of line they can use –it may be impossible to use high frequencies on telephone lines that contain loading coils, bridge taps, or repeaters Local loop technology may not work on all lines –To handle special cases, a variety of wireless access technologies have been explored –Figure 12.9 lists a few examples

49 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.49 12.15 Kablosuz Erişim Teknolojileri Kırsal kesimlere nasıl erişim sağlanacaktır? –En yakın şehire millerce uzaklıktaki köyleri ve çiftliği hayal edin –The twisted pair wiring used to deliver telephone service to such locations exceeds the maximum distance for technologies like ADSL –Kırsal alanlarda kablolu televizyon servisine sahip değiller (genelde) Banliyö alanlar için, ADSL gibi teknolojilerin teknik kısıtlamaları olabilir (kullanmış ldukları hattan dolayı) –Telefon üzerinden yüksek frekans kullanmak imkansız olabilir, Lokal Döngü teknolojisi bütün hatlar üzerinde çalışmayabilir –Özel durumların önüne geçmek için, değişik kablosuz teknolojileri geliştirilmektedir. –Şekil 12.9 listeleri verilmiştir

50 12.15 Kablosuz Erişim Teknolojileri © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.50

51 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.51 12.16 High-Capacity Connections at the Internet Core Access technologies handle the last mile problem –where the last mile is defined as the connection to a typical residential subscriber or a small business An access technology provides sufficient capacity for a residential subscriber or a small business –the term Small Office Home Office (SOHO) is used to refer them Connections to large businesses or connections among providers require substantially more bandwidth Core refers to connections at the backbone of Internet Core technologies refers to high-speed technologies Figure 12.10 shows the aggregate traffic from the Internet to the provider

52 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.52 12.16 Merkezi\Çekirdeğin’deki Yüksek kapasiteli Bağlantılar Erişim Teknolojileri son mil (last mile) problemi hakkından gelmiştir Erişim teknolojileri konut aboneleri ve küçük ölçekli firmalara yeterli derecede kapasite sağlar –Genelde Small Office Home Office (SOHO) adlandırılırlar Büyük firmalar yada servis sağlayıcıları arasındaki bağlantılar için daha fazla bant genişliği olan bağlantılara ihtiyaç duyarlar Burdaki çekirdek (core)’dan anlatılmak istenen, internetin omurgası Çekirdek Teknolojileri yüksek hızlı teknolojiler manasına gekir Şekil 12.10 Internette servis sağlayıcısına olan toplam trafiği gösterir

53 12.16 Merkezi\Çekirdeğin’deki Yüksek kapasiteli Bağlantılar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.53

54 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.54 12.16 High-Capacity Connections at the Internet Core What technology can a provider use to move data a long distance at a rate of 10 Gbps? –The answer lies in a point-to-point digital circuit leased from a telephone company –High-capacity digital circuits are available for a monthly fee, and can be used to transfer data Telephone companies have the authority to install wiring that crosses municipal streets A circuit can extend between two buildings, across a city, or from a location in one city to a location in another –The fee charged depends on the data rate of the circuit and the distance spanned

55 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.55 12.16 Merkezi\Çekirdeğin’deki Yüksek kapasiteli Bağlantılar Servis Sağlayıcısı 10 Gbps veriyi göndermek için ne kadarlık bir rate’e ihtiyaç var –Cevap, Bir noktadan-bir-noktaya olan uzaklığı ve dijital devrenin telefon şirketi tarafından kiralanmasına bağlıdır –Yüksek kapasiteli dijital devreler aylık üzretlere tabidir, ve veri transferi için kullanılır Telefon şirketleri belediye ait caddelerde kablo döşeme yetkisine sahiptir Devre iki bina rasına genişletilebilir,yada şehirde boydan boya,yada şehrin bir ucundan bir ucuna –Aylık ücrek uzaklık ve veri oranına bağlıdır


"© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları