Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÇOKLU ZEKA. 2 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Günümüzde insan beyninin kullanımının yüzdeliğinin artırılması ve öğrenme oranının artırılması hedeflenmektedir. Geleneksel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÇOKLU ZEKA. 2 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Günümüzde insan beyninin kullanımının yüzdeliğinin artırılması ve öğrenme oranının artırılması hedeflenmektedir. Geleneksel."— Sunum transkripti:

1 1 ÇOKLU ZEKA

2 2 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Günümüzde insan beyninin kullanımının yüzdeliğinin artırılması ve öğrenme oranının artırılması hedeflenmektedir. Geleneksel yapıdaki eğitim sistemleri sözel ve sayısal alanlarda çok iyi gelişmemiş öğrencilerin sahip oldukları diğer yetenekleri görmezden gelerek, küçümseyerek veya yok sayarak öğrencileri “zeka özürlü” “öğrenme özürlü” veya “yavaş öğrenen “ gibi olumsuz sıfatlarla etkilemektedirler.

3 3 Diğer taraftan çoklu zeka teorisi, bütün çocukların sahip olduğu doğal ve gizil güçleri, potansiyelleri ve yetenekleri bulmayı ve onları geliştirmeyi vurgulayan bir eğitim felsefesi olarak ortaya atılmaktadır. Yapılan araştırmalar zeka gelişimi konusunda doğru ve etkili bir öğrenme ortamının, kalıtımdan daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. ÇOKLU ZEKA TEORİSİ

4 4 Farklı nedenlerle hasar görmüş beyinleri inceleyen Prof. Howard Gardner, bir bölümü hasar gören beyinlerin farklı birimlerinin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü gözlemlemiştir. Gardner, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bölümün özel işlevlere sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak çoklu zeka teorisini ortaya atmış ve insanların tek bir zekaya sahip oluğu IQ denilen anlayışı kırmıştır. ÇOKLU ZEKA TEORİSİ

5 5 Gardner’a göre insanlar farlı zeka türlerine sahiptir. Her insanın aktif olarak kullandığı özel bir zeka karışımı vardır. Zeka alanlarının her biri yaşamak, öğrenmek ve insan olmak için birer araçtır. Zeka iş yapabilme kapesitesidir. ÇOKLU ZEKA TEORİSİ

6 6 Çoklu ZEKA: Öğrenmenin 8 Yolu

7 7 Zeka Profilim:

8 8 TANIM: Anadili veya başka bir dili kullanma kapasitesi ve düşüncelerini başkalarının anlayacağı şekilde ifade edebilme kapasitesidir. Özellikleri: Meslekler: Şair, Yazar, Öğretmen Gazeteci, Politikacı Hukukçu Yazılı-sözlü dil. Dilin kullanımını. Semantik, (anlambilim) Ezberleme ve hatırlama. Esprilidir. Konuşmayı sever.Hitabeti iyidir. İkna edicidir. Öğrenmenin 8 Yolu: 1-Sözel-Dil Zekası

9 9 TANIM: Neden-sonuç ilişkisi kurabilme, bir şeyin çalışma ilkelerini ortaya koyabilme ve numaralarla oynama kapasitesidir. Özellikleri: Meslekler: Matematikçi, Bilim Adamı Muhasebeci, Bilgisayarcı Soyut düşünme. Tümevarım/tümdengelim. Bilimsel düşünür. Kategorize etme / sınıflandırmada. Muhakeme yeteneği. Formüllerle düşünme/çalışma. Karışık hesap işleri. Öğrenmenin 8 Yolu:2- Mantıksal

10 10 TANIM: Boşluğu zihinde canlandırabilme yeteneğidir. İnsanın dış dünyayı doğru bir şekilde algılaması ve tekrar yaratabilme kapasitesidir. Özellikleri: Meslekler: Ressam, Mimar, İzci, Rehber, Fotoğrafçı Nesneleri doğru bir şekilde algılama. Nesneler arasındaki ilişkileri fark etme. Görselleştirme yeteneği Görüntü yaratma/değiştirme Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman, uzay) Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık Değişim ve dönüşümü fark etme Öğrenmenin 8 Yolu:3- Görsel

11 11 TANIM: Ritimleri “algılama”, “ayırdetme”, “aranje etme” ve “yorumlama” kapasitesidir. 1.Dinleme, 2.yorumlama 3.besteleme Özellikleri: Meslekler: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen, Ses tonu kalitesine duyarlılık. Güfte yazma, beste yapma Seslere duyarlılık Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık Müzik türlerini ayırdetme Tempo tutma Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma Öğrenmenin 8 Yolu:4- Müziksel

12 12 TANIM: Vücut hareketlerini kontrol edebilme ve ellerini ustaca kullanabilme kapasitesidir. Özellikleri: Meslekler: Atlet, Dansçı, Heykeltraş Cerrah, Aktör, Pandomim! Beyin ve beden irtibatı. Ustaca taklit etme Koordinasyon, kas hareketleri Denge Esneklik. Güçlü dokunma duyusu El becerileri. Öğrenmenin 8 Yolu:5- Bedensel

13 13 TANIM: İnsanların hislerini, niyetlerini motivasyonlarını, karakterlerini, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve değerlendirme kapasitesidir. Özellikleri: Meslekler: Psikolog, rehber uzman, Öğretmen, Siyasetçi Sinerji: meydana getirme/sürdürme. Başkalarının bakış açısıyla bakabilme Grup içinde başarılı ilişkiler kurma. İnsanlar arasındaki farklılıkları fark Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini fark etme. Yüz ifadesi, jest ve sese duyarlılık Öğrenmenin 8 Yolu:6- Sosyal

14 14 TANIM: İnsanın kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olma, sınırlılıklarını bilme, kendi iç dünyası ile irtibatlı olma, kim olduğu üzerine yoğunlaşabilme kapasitesidir. Özellikleri: Meslekler: Şanatçı, Din adamı Psikoterapist, Sosyal Odaklaşma, yoğunlaşma Düşünmeyi düşünme. Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme. Düşünceli / duyarlı. Hislerdeki değişimi fark etmek/ifade Kendi kendini motive/disipline etme. Sağlıklı benlik algısı. Öğrenmenin 8 Yolu:7- İçsel

15 15 Özellikleri: Meslekler: Biyolog, Jeolog, Çiçekçi Arkeolog, Meteorolog Araştırma, inceleme; gezi - gözlem. Hayvanlara ilgi. Toprakla oynama. Bitki yetiştirme. Çevre bilinci. Mevsim ve iklim olaylarına ilgi Keşfetme. TANIM: Doğayı, doğal kaynakları ve doğal olayları izleme, anlama; bitkileri ve hayvanları anlama, ayırt etme, ve sınıflama kapasitesidir. Öğrenmenin 8 Yolu:8- Doğa Zekası

16 16 İsimleri yerleri tarihleri iyi ezberler. Söyleyerek, duyarak ve görerek öğrenir. Hikayeleri sever Okuma yazmayı sever. Ivır zıvır şeyleri ezberlemeyi sever. Sözel Düşünen/Öğrenen

17 17 Deneysel çalışmalara ilgi duyar Gruplayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenir. Soru sormaya bayılır. İlişkileri, örüntüleri yakalama peşindedir. İlişkisel düşünmeyi, problem çözmeyi mantık yürütmeyi sever. Mantıksal Düşünen/Öğrenen

18 18 Film seyretmeyi, ev alatleriyle oynamayı sever. Görselleştirerek, hayal kurarak, resim ve renklerle çalışarak öğrenir. Öğretmenin kıyafetindeki değişiklik gözünden kaçmaz. Sevmediği derslerde şatolar kurar Sevdiği derslerde resim/ karikatür çizer. Görsel Düşünen/Öğrenen

19 19 Sesleri algılama ve ritimleri yakalamada ustadır. Ritim, melodi ve müzik ile öğrenir. Sınıfta ayakları veya parmaklarıyla tempo tutanlardır. Şarkı söylemeyi müzik aleti çalmayı sever. Çoğu zaman ya bir şarkı söylüyordur ya da bir melodi mırıldanıyordur. Ritmik Düşünen/Öğrenen

20 20 El becerileri iyidir. Duyu organlarıyla dokunarak, tadarak koklayarak... öğrenir. Çok iyi öğretmen taklidi yapar. Sportif etkinlikleri sever Beden dilini iyi kullanır. Bedensel Düşünen/Öğrenen

21 21 Sınıfın Güzin ablası / “babası”dır. Paylaşarak, işbirliğiyle, karşılaştırarak, ilşkilendirerek öğrenir. Sınıfın gevezesidir. Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir. Çok akadaşı vardır. Bir çok grubun üyesidir.. Sosyal Düşünen/Öğrenen

22 22 Kendini tanımada iç dünyası üzerine yoğunlaşmada ustadır. Kendi başına, bireysel projelerle, kendi hızında öğrenir. Sınıfın mütefekkiridir. Yalnızdır; kendi özel ilgileri peşindedir. İçgüdüleriyle hareket eder. İçsel Düşünen/Öğrenen

23 23 Sınıfın meteoroloji uzmanıdır. Araştırarak, inceleyerek, gözlem yaparak öğrenir. Okulun bahçesindeki kedilerin sorumlusudur. Konuşmasında bol bol doğal hayattan örnekler vardır Doğa ile ilgili koleksiyonu vardır Doğacı Düşünen/Öğrenen


"1 ÇOKLU ZEKA. 2 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Günümüzde insan beyninin kullanımının yüzdeliğinin artırılması ve öğrenme oranının artırılması hedeflenmektedir. Geleneksel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları