Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bitki Biyocoğrafyası. BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI DERS İÇERİĞİ 1.HAFTA: Kayıtlar haftası olduğu için ders yapılamadı. 2.HAFTA: Dersin Konularına Giriş ve kısaca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bitki Biyocoğrafyası. BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI DERS İÇERİĞİ 1.HAFTA: Kayıtlar haftası olduğu için ders yapılamadı. 2.HAFTA: Dersin Konularına Giriş ve kısaca."— Sunum transkripti:

1 Bitki Biyocoğrafyası

2 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI DERS İÇERİĞİ 1.HAFTA: Kayıtlar haftası olduğu için ders yapılamadı. 2.HAFTA: Dersin Konularına Giriş ve kısaca tanıtımları, BBitki coğrafyasının konusu tarihi ve bölümleri. 3.HAFTA: Bitki coğrafyasının konusu tarihi ve bölümleri (devam). BBitki Coğrafyasının Bazı İlkeleri (Good&Mason 1936) FFloristik Bitki Coğrafyası (Giriş): Arealler, Yayılma faktörleri ve Areal tipleri (Kozmopolitler). 4.HAFTA: Areal tipleri (devam): (Kozmopolitler devam).  E Endemikler ve yurdumuzda endemizm. TTürkiyede endemizm, populasyon, kommunite, ekosistem vve formasyon kavramlarına genel yaklaşım.

3 5.HAFTA: Areal tipleri (devam): vikaryantlar ve vikaryans ile dispersalizmin karşılaştırılması. 6.HAFTA: Tarihsel Genetik Bitki Coğrafyası: A-Geogenetik. 7.HAFTA: Tarihsel Genetik Bitki Coğrafyası (devam): B-Filogenetik (Filocoğrafya-phylogeography). 8.HAFTA: Ekolojik Bitki Coğrafyası: İklim, toprak, canlı, topoğrafik etmenler.

4 9.HAFTA: Sosyolojik Bitki Coğrafyası: BBitki formasyonları bbitki birlikleri ve FFlora Alemleri ile Floristik Bölgelere giriş-Holoarktik Flora Alemi. 10.HAFTA: Ara Sınav haftası (ders yok, sınav var). 11.HAFTA: Flora Alemleri ile Floristik Bölgeler (devam): Arktik, Subarktik ve Euro-Siberian Floristik Bölgeleri. 12.HAFTA: Doğu Asya (Sino-Japonez), Batı ve Orta Asya (İrano-Turanian), ve Akdeniz (Mediterranean) Floristik Bölgeleri ile Makaronezya (Mesut Adaları) Floristik Bölgesi.

5 13.HAFTA: Paleotropik, Neotropik, Güney Afrika (Kap), Avustralya ve Antarktik Flora Alemleri. 14.HAFTA: Türkiye’nin bitki coğrafyasına genel bir bakış ve geçmişten günümüze Anadolu’nun bitki örtüsü. 15.HAFTA: Türkiye’nin bitki coğrafyasına genel bir bakış ve geçmişten günümüze Anadolu’nun bitki örtüsü (devam). 16. HAFTA: FİNAL SINAVLARI

6 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Biyocoğrafya nedir, ne ile ilgilenir? Bitki Biyocoğrafyası ve ilgi alanları nelerdir?

7 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Bitki Örtüsünün; Dağılışı Botanikçi için önemli faktörler nelerdir? Coğrafyacılardan farklı olarak botanikçiler ne yaparlar? Bitkilerle tek tek ilgilenirler, morfolojik, anatomik, sınıflandırma, fizyolojik, biyokimyasal, genetik,... Coğrafyacı için önemli faktörler nelerdir? İklimi kabaca bitki örtüsü aksettirir Hurma, Muz Zeytin,İncir, Maki Herdem yeşil, geniş yapraklı, uzun ve iri cüsseli ağaçlar Kışın yaprak döken yayvan yapraklı ağaçlar Karayosunları&Likenler Ne yönden ilgilenirler? ?  Tropikal iklim Dağılışa tesir eden faktörler Çevre ile olan ilişkiler ?  Akdeniz (Subtropikal) ? ?  Sıcak iklim  Soğuk iklim  Kutup iklimi ve ?

8 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Jeolojik Tarih, kıtasal ayrılmalar ve biyoçeşitlilik Tarihsel güçler yaşamın çeşitliliğini değişik şekillerde etkiledi 1)İklim değişimleri ve fiziksel şartlar 2)Kıtaların ve okyanus tabanlarının yeniden düzenlenmesi 3)Dağların oluşumu ve erozyonu 4)Yeni predatör, parazitler ve patojenlerin oluşumu (ve göçü) 5)Asteroidlerle katastrofik çarpışmalar Bu sebeplerden dolayı, bölgesel şartlara özel bir bakış etrafımızdaki çeşitliliğin tam bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Tarihsel güçler nelerdir? Yaşamın çeşitliliğindeki etkileri nelerdir?

9 Jeolojik tarih, kıtasal ayrılmalar ve çeşitlilik (devam) Ricklefs Figure 24.4 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Bu resimler size ne anlatıyor?

10 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Ricklefs Figure 24.5 Jeolojik tarih, kıtasal ayrılmalar ve çeşitlilik (devam) Bu rakamlar size ne anlatıyor?

11 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Ricklefs Figure 24.6 Kıtalar arasındaki bağlantıların tarihi bitkiler ve hayvanların dağılışıyla süregelmiştir. Yaşayan devekuşlarının hiçbirisi uçamaz!. Bu verilere göre Devekuşları ne zaman oluşmuş olabilirler? Jeolojik tarih, kıtasal ayrılmalar ve çeşitlilik (devam) Bu resimler neye örnektir?

12 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Devekuşları gibi, güney kayın ağacının (Nothofagus), yüksek oranda kopukluk ve güneyde yayılışı göreceli olarak en iyi Gondwananın yakın zamanlarda ayrılışı ile açıklanabilir. Jeolojik tarih, kıtasal ayrılmalar ve çeşitlilik

13 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Kutuplarda yayılış gösteren türler Avrasya (Eurasia) ve Kuzey Amerika arasında tarihsel bir bağlantı olduğunu gösterir. Örnek: Ringa Martısı(Herring Gull). Jeolojik tarih, kıtasal ayrılmalar ve çeşitlilik

14 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI Dünyanın Floristik Alemleri Biyocoğrafik bölgeler büyük alanların Uzun-Süreli izolasyonunu yansıtır Sizce yeterince büyükmü bu alanlar? Yani ne demek oluyor bu?

15 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI

16 Biyocoğrafya: Tarihsel bir bakış açısı

17 Avrupa’da Karanlık Ça ğ lar

18 Orta Do ğ u’da Bilimsel (O döneme Göre) Çalı ş malar

19 Sehl el-Belhi Ahmed bin Sehl el-Belhi (M.S. 850-934) Ahmed ibn Sahl al-Balkhi İranlı (şimdi Afganistan sınırlarında) coğrafyacı, Matematikçi, Tıp doktoru, Psikolog, Bilim adamı. Karasal Haritacılığın Belh EkolüBağdat’ta “Karasal Haritacılığın Belh Ekolü” İslam dünyası’nda halk, ürünler, alanların kültürleri İklim Çeşitleri.M.S. 977, “Süverül Akaaliym”- İklim Çeşitleri. (Çoğunlukla coğrafik haritalardan oluşuyor)

20 Mesudi Ali el-Mesudi (M.S. 896-956) Ali al-Mas'udi Arap (D. Bağdat, Irak - Ö. Kahire, Mısır) coğrafyacı, Tarihçi, Bağdat’ta “Karasal Haritacılığın Belh Ekolü” İslam dünyası’nda halk, ürünler, alanların kültürleri M.S. 977, “Süverül Akaaliym”- İklim Çeşitleri. (Çoğunlukla coğrafik haritalardan oluşuyor) Yolculuk yaptığı ve yazdığı yerler İran, Azerbaycan, Ermenistan, Hazar Denizi etrafı, Suriye, Arabistan, Mısır, Hindistan, Doğu Afrika, İspanya, Sri Lanka ve Çin. Hint Okyanusu, Kızıl Deniz, Akdeniz ve Hazar Denizi çalışmaları

21 Istakri İbrahim bin Muhammad el Istakri (M.S. 9.YY) El Estakhri İranlı coğrafyacı, Rüzgar değirmenlerinin bilinen ilk icatcısı “El Mesalik el Memalik”-Yollar ve Ülkeler- çok güvenilir ve yararlı bir kaynak “Yolların ve Krallıkların Mecmuası”nda Doğu Asyalı olmayan ve ilk kez Kore’den bahseden kişi İstakri’nin İran Körfezi haritası

22 Havkal Muhammed Ebul-Kasım bin Havkal- Bin Haukal / Ibn Hawqal ‎ (Seyahatleri 943-969) Arap seyyah, yazar, coğrafyacı, kronoloji yazarı M.S. 977, “Suret ül-Arz”- yeryüzü Bin Havkal’ın 10.YY Dünya haritası

23 Battuta İbn Battuta (25 Şubat 1304) Ebû Abdullah Muhammed b.Abdullah b.Muhammed b.İbrahim Levâtî Tancî Mekke şehrinde doğdu.Mekke Berberî asıllıBerberî Hz. Muhammed'in 632'dekiMuhammed632 vefatını izleyen yüz yıl da MüslümanMüslümanlar İslam dini İslam OrtadoğuOrtadoğu ve Afrika'yaca.Afrika Daha sonra müslüman seyyahlar ve tüccarlar İslamİslam dini  İslam kısa sürede Hindistan'a, Çin'e, Afrika'nın içlerine ve Endülüs kanalı ile Avrupa'ya taşındı. İslamHindistanÇin AfrikaEndülüsAvrupa İbn Battuta, Ortaçağın en büyük seyyahı ve Rıhlet-ü İbn Battûta diye bilinen seyahatnâmenin müellifi.OrtaçağRıhlet-ü İbn Battûtamüellif

24 İbn Battuta, 1325'te Mekke'ye hacca giden zengin, Faslı bir Müslüman,1325MekkehaccMüslüman Bu esnada yaşadığı maceralar onu daha uzaklara yolculupa sevk etti. İbn Battuta, Avrupalılarca çok az bilinen Afrika, Ortadoğu ve Uzak Doğu'ya cesur yolculuklar yaptı.Afrika OrtadoğuUzak Doğu Ortadoğu'dan, deniz yoluyla Cidde'ye gitme umuduyla Mısır'dan Kızıldeniz'e sonra Kahire'yeCiddeMısırKızıldenizKahire Kudüs ve Şam'ı geçip Mekke’ye.KudüsŞamMekke Mekke'den kuzeye Bağdat'a (şehir Moğollar tarafından yerle bir edilmişti dehşete kapıldı.)MekkeBağdatMoğol Battuta İbn Battuta (25 Şubat 1304)

25 Anadolu'yu da gezip sonra geri Mekke'ye dönerek hukuk eğitimi.AnadoluMekke Yeni mesleği sayesinde yolculuk için yeterli para biriktirince yeniden yollara düştü. Afrika kıyılarında Kızıldeniz'i geçip Aden'e, oradan Somali'deki Zaila'ya sonra da Mombasa ve Kilva kıyılarına geçti.KızıldenizAden SomaliZailaMombasaKilva Uğradığı yerlerde gördüğü ahşap evler ve Afrikalıların tenlerinin rengi gezgini çok etkilemişti. Afrika Battuta İbn Battuta (25 Şubat 1304)

26 Piri Reis “Ahmed ibn-i el-Hac Mehmed el Karamani (1465-1553) OrjinalleriTopkapı Sarayı Kütüphanesi ‘nde ve bir çok ülkede kopyaları mevcut olan Kitab-ı Bahriye (1521 ile 1525) ve Dünya Haritası Konya- (Karamanlı)

27 Piri Reis Dünya Haritası ( 1513) Güney Amerika ve Afrika

28

29 Piri Reis (1521 Dünya H.)

30 Biyocografyanın Okulları (ekolleri) Doğudan Batıya (İnsan göçleri) Sorular üretilip Cevaplar verildi (antik olarak) Bilgi kazanıldı & Kaybedildi

31

32 Pers İmparatorluğu ~İ.Ö.500 Moğol İmp. ~13. Y.Y.

33 Hun İmparatorluğu (M.Ö. 220)

34 Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 350)

35 Merian Maria Sibylla Merian 1647-1717 (Bir amatörün katkıları) Suriname yolculuğu 1699-1701 Alman Botanik Ressamı Tüccar Böceklerin Metamorfozu Çevre&Canlıların birbirine etkisine inanç, 500 Alman Markı üzerindeki resmi

36 186 böcek türünün yaşam döngüsünü tanımlama, Böceklerin çamurdan “kendi kendine oluşumu” nu red.

37

38 Topladıkları ölümünden önce Rus çarı Petro ya satıldı.

39 Carl von L LL Linne (Carolus Linnaeus) (1707-1778) Bitki koleksiyoncusu (toplayıcısı) Morfolojiye dayalı sınıflandırma sistemi Latince-binomial nomenklatür Tür ve çevre arası ilişkiler Ağrı dağı teorisyeni (Nuh tufanı)

40 George Louis L LL LeClerc, Comte de Buffon (1707-1788) Fransız doğabilimci Ağrı dağı hipotezini (Nuh tufanı) red. Kuzeye ait bir orijin teklifi. İklimi ve türleri değişebilir. Benzer fakat izole bölgelerin farklı biyotalara ev sahipliği.

41 George Louis LeClerc Copper Etchings of Mustela

42 Sir Joseph B BB Banks (1748-1820) Cook ile üç-yıllık yolculuk Koleksiyoncu ve katalogçu Kozmopolit türler Canlıların ve türlerin birbirleriyle etkileşimine inanç

43 Captain James C CC Cook Seçkin denizci Hawaililer tarafından öldürüldü. Pasifik, Atlantik, ve Hint Okyanusları boyunca yolculuklarıyla meşhur (Dünya turu). 80 Günde Devri Alem.

44 Cook’un Üç seyahati – Astronomi – Antartikanın tamamına gezi – Kuzey Geçiti

45 ilk (astronomik) yolculuk – Tahiti (1773)

46 Tahiti (1773)

47 İlk yolculuk – NZ & OZ (1773) Encircled NZ; Charted OZ; killed Maori; proved Abel Tasman wrong

48 2. (güney) yolculuğu 1772-1775 (1773) – Antarktikayı tamamen turladı – Returned to NZ

49 3. (kuzey geçidi için araştırma) yolculuğu 1776-1780 – Owhyhee – Hawaiililerce öldürülüşü

50 Forster Johann Reinhold Forster (1729-1798) (also J. George F.) Cook ile seyahat Dünyanın biyotik bölgeleri Enlemlere göre Floristik bölgeler Bölgesel floranın çevreyle bağlantısı Komünite değişimleri ve çevre Enleme bağlı çeşitlilik gradiyenti- sıcaklık

51 Willdenow Carl Ludwig Willdenow (1765 – 1812) (Willd.) Major synthesizer of plant geography/ phytogeography Many sites of origin Most famous for his synthesis of European plant geography, & his mountains origins theories. Plant assemblages change along gradients of R, T, P GermanGerman botanist, pharmacist, and plant taxonomist.botanistpharmacisttaxonomist Mentor of Alexander von HumboldtAlexander von Humboldt Studied medicine and botany. Director of the Botanical garden of BerlinmedicinebotanyBotanical gardenBerlin Studied many South American plants, brought back by Alexander von Humboldt. South American Interested in the adaptation of plants to climate, Showed that the same climate had plants having common characteristics. His herbarium, containing more than 20,000 species, is still preserved in Berlin.herbarium

52 Humboldt Alexander von Humboldt (1769-1859) Student of Wildenow “Father of Phytogeography” Latitudinal gradients  Elevational gradients Association of plant assemblages to local climate (also see Wildenow & Forster)

53

54

55 de Candolle Augustine Pyrame de Candolle (1778-1841) Friend of Humboldt Competition for resources Island richness = f(size & age, isolation, disturbance)

56 Major advances through the 18 th c - Distinctiveness of regional biotas (Forster) - Multiple sites of origin (Willdenow) - Abiotic factors, gradients, zonation Emerging themes assemblages mutability islands SPAR diversity gradients

57 Lyell Charles Lyell (1797-1875) Climate, sea level, terrain  mutable Extinction Uniformitarianism Extensionist (for the plant dispersal) Gradual physical processes  age of Earth Species immutable (extinction and creation episodes) Uniformitarianism: the principle or doctrine that natural geological processes affecting the Earth are still operating at essentially same rate and intensity as they have throughout geological time; principle of uniformity; cf.catastrophism. Extensionism: the idea by which plants spread by extending, NOT by dispersal by wind, water, birds, animals, etc.

58 Lyell Charles Lyell (1797-1875) Sea level, terrain

59

60 Darwin Charles Darwin (1809-1882) Five years on the Beagle with Fitzroy (1831-1836) Isolation   Evolution Natural selection  Adaptation and diversification DispersalistsExtensionists darwinhooker graylyell wallace

61

62

63

64

65 Hooker Joseph Dalton Hooker Friend of Darwin Sailed with Ross Extensionist United lands broken by climate, geology Land bridges: emergence/submergence Depauperate but unique insular biotas Vicariance biogeography Islands and mountaintops Species richness   habitat richness Depauperate: poor; moribund (near death, extinction); drained, impoverished.

66

67 Sclater Philip Lutley Sclater (1829- 1913) 1858’de “The Proceedings of the Linnean Society” adlı dergide 6 zoolojik bölge adlandırdı: Palaearctic, Aethiopian, Indian, Australasian, Nearctic ve Neotropical. Linnean Society PalaearcticAethiopianIndian AustralasianNearctic Neotropical Halen kullanımda Lemuria teorisini (1864) Madagascar’ı Hindistan’a bağlayan zoolojik bulgular/rastlantılar.Lemuria MadagascarHindistan

68 Wallace Alfred Russell Wallace Major Bioregionalist Parallel development of ToE Diversification and adaptation through natural selection Spread and Isolation of biota Disjunction through dispersal

69 Darwin, Hooker, Sclater, Gray, Wallace Friends Read Read Linnaeus, Buffon, Forster, Candolle, Lyell Goal: Goal: Account for diversity and distribution of biota Uniformitarianism and age of Earth were critical

70 Merriam Clarence Hart Merriam

71

72 Major advances through the 19 th c Age of Earth Dynamic Earth Ecological Processes - dispersal - vicariance - extinction - evolution

73 Twentieth C Paleontologists Contributed Major Pieces of the Puzzle: Origin Dispersal Radiation Extinctions

74 Twentieth C Grinnell Joseph Grinnell and Others: Demonstrated relationships between environment and physical characteristics of organisms: within and between species

75 Twentieth C Mayr Ernst Mayr : Biological Species Concept Dominance of isolation and allopatric speciation

76 Twentieth C Plate Tectonics Snider-Pellegrini Antonio Snider-Pellegrini (1858) Wegener Alfred Wegener and Taylor (1910s) Acceptance in the late 1950s and 1960s Revolutionized Historical Biogeography

77 Twentieth C Disjunction and Vicariance Relictualism and Refugia Convergent/Divergent Evolution Species Interactions and Trophic Dynamics

78 Twentieth C Hutchinson Grinnell, Elton, Hutchinson - Niche MacArthur & Wilson - IBG ClementsGleason Clements & Gleason – Community-Continuum Whittaker Shreve, Whittaker, Holdridge – Modeling, Diversity

79 Late Twentieth C Communities and Assemblages Energetics Genetics Ecosystems

80 Late Twentieth C Shift away from patterns and to: Evolutionary and historical processes Ecological processes Experimentation Diversity Modeling

81 BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI


"Bitki Biyocoğrafyası. BİTKİ BİYOCOĞRAFYASI DERS İÇERİĞİ 1.HAFTA: Kayıtlar haftası olduğu için ders yapılamadı. 2.HAFTA: Dersin Konularına Giriş ve kısaca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları