Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ PERİYODİK MUAYENE YETERLİLİK TEBLİĞLERİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASINÇLI GAZ TÜPLERİ PERİYODİK MUAYENE YETERLİLİK TEBLİĞLERİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 BASINÇLI GAZ TÜPLERİ PERİYODİK MUAYENE YETERLİLİK TEBLİĞLERİ EĞİTİMİ
Sanayi Genel Müdürlüğü Ocak 2013

2 Sunum İçeriği: Konu ve Amaç Kapsam Dayanak SGM-2011/3 Sayılı Tebliğ
Planlanan Değişiklikler Bir Örnek TS EN 1968

3 KONU VE AMAÇ Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (TPED) kapsamına giren basınçlı gaz tüplerinin periyodik kontrolünün yapılmasını sağlamak, TPED öncesi belirli Standartlara göre üretilen (eski) basınçlı gaz tüplerinin periyodik kontrollünün yapılması, Basınçlı gaz tüplerinin periyodik kontrolünü yapacak aktörlerin sahip olacakları minimum alet ve edevatları belirlemek, Basınçlı gaz tüplerinin periyodik kontrolünü yapacak aktörlerin belgelendirip denetlemek, 3

4 KAPSAM TS-55 Tüpler - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı,
EN 1442 LPG Ekipmanları ve Aksesuarları - LPG İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kaynaklı Çelik Silindirler - Tasarım ve Kurulumu, TS 55 EN 1442-Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Taşınabilir-Tekrar Doldurulabilir Çelikten, Kaynaklı-Tasarım ve İmalat, TS EN Taşınabilir Gaz Tüpleri - Tekrar Doldurulabilir Kaynaklı çelik Gaz Tüpleri- Tasarım ve İmalat, TS EN 1964 Tüpler-Taşınabilir-Su Kapasitesi 0,5 Litreden 150 Litreye Kadar-Tekrar Doldurulabilir-Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerinin Tasarım ve Yapım Özellikleri, TS EN 1800 Taşınabilir gaz tüpleri - Asetilen tüpleri - Temel gerekler, tarifler ve tip deneyleri, TS EN 1975 Taşınabilir gaz tüpleri - Yeniden doldurulabilir – Dikişsiz - Alüminyum ve alüminyum alaşımlı - Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar - Tasarım ve imalat özellikleri, Kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerinin periyodik kontrollünün yapılmasını sağlamaktır. 4

5 KAPSAM

6 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
DAYANAK Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) 6

7 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
DAYANAK Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) Kapsam Piyasaya sunum amacıyla yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları, Yeniden Uygunluk değerlendirmesi amacıyla 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerindeki gerekleri karşılayan mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanları, Tekrar kullanım ve periyodik muayeneler için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanları, Ulusal Koşul Madde 8 — Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların kullanımını düzenleyen Avrupa Standartları veya eşdeğer Türk Standartlarını, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin eklerine dahil edileceği tarihe kadar uygulayabilir. 7

8 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
DAYANAK Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) Periyodik Muayene ve Tekrar Kullanım Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen basınçlı kapların taşıma için kullanılan valflerini ve aksesuarlarını da içeren periyodik muayeneleri; Ek IV, Bölüm III’deki prosedüre uygun olarak bir Onaylanmış Kuruluş veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılır. . 8

9 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
DAYANAK Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) EK IV BÖLÜM III PERİYODİK MUAYENE PROSEDÜRLERİ Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili, periyodik muayene tarihini tüm taşınabilir basınçlı ekipmanlara iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Periyodik muayene tarihine madde 4’de belirtildiği gibi gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası eşlik etmelidir. Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş ekipmanın periyodik muayeneleri ve testleri için aşağıda madde 3’de belirtilen onaylı kalite sistemini uygulamalı ve madde 4’de belirtilen gözetime tabi olmalıdır. 4. Onaylanmış Kuruluşun Sorumluluğu Altında Gözetim: 9

10 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
DAYANAK Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) Periyodik Muayenenin Amacı Taşınabilir basınçlı ekipmanın planlandığı gibi kullanılması, Uygun dolum merkezlerinde doldurulması, Her türlü bakım veya onarımların yapılması, - Gerekli periyodik muayenelerin gerçekleştirilmiş olması. 10

11 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
DAYANAK Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) EK IV BÖLÜM III PERİYODİK MUAYENE PROSEDÜRLERİNDE ADR’YE ATIF Modül 1 (Ürünlerin Periyodik Muayenesi) 3.1. Her taşınabilir basınçlı ekipman 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerindeki gereklerin karşılandığının kontrolü amacıyla, bu direktiflerin eklerinde belirtildiği şekilde tek tek muayene edilmeli ve gerekli testler yapılmalıdır. Modül 2 (Kalite Güvencesi Yoluyla Periyodik Muayene) 3.2 Kalite sistemi gereğince 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin eklerinde belirtilen gereklerin karşılanması için taşınabilir basınçlı ekipmanın her parçası muayene edilmeli ve gerekli testler yapılmalıdır 11

12 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)
DAYANAK Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) KAPSAM Piyasaya arz amacıyla, Epsilon İşareti veya Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları, b) Epsilon işareti veya Pi işaretine sahip taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanımını, c) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini, 12

13 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)
DAYANAK Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) TANIMLAR c) Ara muayene: ADR’de belirtilen ara muayene ve ara muayeneyi düzenleyen yöntemlerini, ğ) İstisnai kontrol: ADR’de belirtilen istisnai kontrol ve istisnai kontrolü düzenleyen yöntemleri, m) Periyodik muayene: ADR’de belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi düzenleyen yöntemlerini, 13

14 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)
DAYANAK Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) Mal sahibinin yükümlülükleri MADDE 9 – (1) Mal sahibi, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR’de belirtilen periyodik muayene gerekleri dahil, ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanı uygunluğu sağlanana kadar bulunduramaz veya kullanamaz. Taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğu ve değerlendirilmesi MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanın imalatına konu olan belgelendirme gereklerine uyması zorunludur. Ekipman, ADR ve bu Yönetmeliğin 3 üncü ile 4 üncü bölümlerinde belirtilen periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrole tabi tutulmalıdır. 14

15 SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ 15

16 SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ 16

17 DAYANAK LPG tüplerinin her 10 yılda bir teste tabi tutulmak üzere periyodik kontrolünün yapılması gerekir. 17

18 SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ 18

19 SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamir Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliği Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, TS 55 Tüpler - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları İçin, EN 1442 LPG Ekipmanları ve Aksesuarları-LPG İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kaynaklı Çelik Silindirler - Tasarım ve Kurulumu ve TS 55 EN 1442-Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Taşınabilir-Tekrar Doldurulabilir Çelikten, Kaynaklı-Tasarım ve İmalat standartlarına göre imal edilmiş sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerinin kullanım sırasındaki muayene, deney, bakım, tamiri ve denetlemesi ile ilgili usul ve esaslarını belirlemektir. 19

20 SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamir Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliği Uygulama MADDE 4 – (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin kullanım sırasındaki muayene, deney, bakım ve tamirine ilişkin işlemleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Bakanlığımız tarafından mecburi uygulamaya konulan TS Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri standardına göre yapılır. 20

21 Müracaat için gerekli belgeler
SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ Müracaat için gerekli belgeler MADDE 5 – (1) “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgesi” alacak işletmeler tarafından, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ekinde bir dosya ile birlikte, faaliyette bulundukları ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilecektir. a) Firmanın adı, adresi, telefon ve faks numarası, çalışan personelin sayısı ve niteliği, işyeri kapalı ve açık alanı, b) Sanayi Sicil veya Ticaret Sicil Belgesi, c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından işletme belgesi, ç) Periyodik muayeneden başarılı şekilde geçen tüplerin ilgili standarda uygun işaretlenmesinde kullanılacak sembolün yeterli büyüklükte A4 kağıdında şematik gösterimi. 21

22 c) Derinlik kumpası (0,01 m hassasiyette),
SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ Dolum tesislerinde muayene, deney, tamir - bakım işlemleri için gerekli ekipmanlar MADDE 6 – (1) “LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi” almak isteyen işletmeler aşağıdaki ekipmanları bulundurmalıdır. a) İlgili standarda uygun test basıncı sağlayacak kapasitede pompalı, %1 doğrulukta ve gerekli kalibrasyona sahip çift manomatreli - elektrik motorlu gerekli emniyet tedbirleri alınmış, akışkan sıvı bağlantıları yapılmış hidrostatik basınç test ünitesi, b) Valf sıkma tezgahı, kalibreli torkmetre, test tarihi ve firma amblemi numaratörü, 2,5A’lik lamba ve kütlesi 1 kg olan ağaç tokmak, c) Derinlik kumpası (0,01 m hassasiyette), ç) Kalibre edilmiş terazi (tüp ağırlığının % 1’i hassasiyette). 22

23 Tamir işletmelerinde tamir işlemleri için gerekli ekipmanlar
SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ Tamir işletmelerinde tamir işlemleri için gerekli ekipmanlar MADDE 7 – (1) Tamir işlemi yapıyor veya yapacaksa Tebliğ’in 6 ncı maddesinde geçen ekipmanlara ilave olarak aşağıdaki ekipmanları da tesisinde bulunduracaklardır. a) Oksijen kaynak takımı, b) Gaz altı kaynak makinesi, c) Şasi ve kaynak aparatı, ç) Boya kabini, d) Fosfatlama veya çinko – alüminyum kaplama ünitesi, e) Metal kaplama tabancası, f) Gerilim giderme fırını (kalibre edilmiş sıcaklık göstergesi) (tarih, saat ve sıcaklık değerleri kayıt altına alınmalı), g) Kumlama ile temizleme makinesi, ğ) Ultrasonik kalınlık ölçme cihazı, h) Kullanım dışı bırakılan ve/veya bırakılacak tüpün ilgili standarda göre imha edildiğini veya imha edileceğini gösteren belgenin bulunması ve kayıt altında tutulması. 23

24 SGM-2011/3 SAYILI TEBLİĞ 24

25 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ 25

26 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ 26

27 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ 27

28 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ 28

29 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri için Yeterlilik Belgesi işleminin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamirini kapsar. 29

30 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ İlgili standartlar (Tebliğ kapsamındaki tüplerin üretildiği standartlar) MADDE 4 – (1) Aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerininin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri zorunludur. TS EN /2 Taşınabilir Gaz Tüpleri – Tekrar Doldurulabilir Kaynaklı çelik Gaz Tüpleri – Tasarım ve İmalat, TS EN /2/3 Tüpler-Taşınabilir-Su Kapasitesi 0,5 Litreden 150 Litreye Kadar-Tekrar Doldurulabilir-Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerinin Tasarım ve Yapımı TS EN 1800 Taşınabilir gaz tüpleri - Asetilen tüpleri - Temel gerekler, tarifler ve tip deneyleri, TS EN 1975 Taşınabilir gaz tüpleri - Yeniden doldurulabilir – Dikişsiz - Alüminyum ve alüminyum alaşımlı - Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar - Tasarım ve imalat özellikleri 30

31 TS EN 13322-1/2 Kaynaklı Çelik Gaz Tüpleri
SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ Periyodik Muayene Standartları TS EN /2 Kaynaklı Çelik Gaz Tüpleri TS EN 1803 Taşınabilir gaz tüpleri – Dikişli - Karbon çeliğinden gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı, TS EN /2/3 Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri TS EN 1968 Dikişsiz - Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı, TS EN 1800 Asetilen Gaz Tüpleri TS EN Çözünmüş asetilen tüplerinin periyodik muayene ve bakımı standardı, TS EN 1975 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Gaz Tüpler TS EN 1802 Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardına göre, PERİYODİK MUAYENEYE TABİ TUTULUR 31

32 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ Yeterlilik Belgesi
MADDE 5 – (1) Basınçlı gaz tüplerinin dolumunu yapan işletmeler, faaliyette bulundukları ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden “Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgesi” almaları ve iki yılda bir vize yaptırmaları mecburidir. Bu belgenin kapsam bölümünde ilgili standart/standartlar belirtilir. (2) Aynı il sınırında birden fazla dolum istasyonu bulunan işletmeler, dolum istasyonlarının adreslerinin Yeterlilik Belgesinde bulunması şartı ile tek bir Yeterlilik Belgesi almaları yeterlidir. Ancak farklı illerde dolum istasyonu bulunan işletmeler her bir ildeki dolum istasyonu/istasyonları için farklı bir Yeterlilik Belgesi almaları mecburidir. 32

33 b) Sanayi sicil veya ticaret sicil belgesi,
SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ Gerekli belgeler a) Firmanın adı, adresi, telefon ve faks numarası, çalışan personelin sayısı ve niteliği, işyeri kapalı ve açık alanı, b) Sanayi sicil veya ticaret sicil belgesi, c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan işletme belgesi, ç) Periyodik muayenede kullanılacak sembolün A4 kâğıdında şematik gösterimi, d) Periyodik Muayene esnasında kullanılacak Tüp Test Talimatını şematik olarak gösteren doküman, e) Dolum esnasında kullanılacak Tüp Dolum Talimatını şematik olarak gösteren doküman, 33

34 b) Valf sıkma tezgahı, torkmetre, çap kumpası veya pimetre,
SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ Gerekli ekipmanlar a) %1 duyarlılıkta çift manomatreli-elektrik motorlu, Hidrostatik Basınç Test Ünitesi (TS EN standardı hariç) b) Valf sıkma tezgahı, torkmetre, çap kumpası veya pimetre, c) 2,5A'lık lamba 1kg ağaç tokmak, ç) Kalibre edilmiş terazi (0-150 kg arası) d) Uygun imha aleti ve imha olunan tüplerin kayıt altına alınması, e) Tüp Kurutma Ünitesi (TS EN standardı hariç), f) Test tarihi numaratörü ve muayenede kullanılacak firma sembolü (mühür), g) Boşluk Mastarı (sadece başvuru kapsamında TS EN standardı olan dolum istasyonları için) ğ) Firmada yerleşik en az 5 ton kapasiteli gaz depolama tankı, 34

35 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ Uygulama
MADDE 8 – (1) İlgili standartlarda belirtilen Damgalama, Renk Kodlaması, Uyarı Etiketleri ve Valfler ile ilgili hükümlere uymayan Basınçlı gaz tüplerinin dolumu yapılmaz. Bu tür uygun olmayan tüplerin kaydı tutularak imha edilir. (2) Yeterlilik Belgesine sahip işyerleri resen yapılacak denetimlerde veya vize başvurusu üzerine yapılacak incelemelerde ekipmanların varlığı veya işlerliği konusunda tespit edilen eksiklik durumunda Yeterlilik Belgesi askıya alınır ve bu durum yazılı olarak Yeterlilik Belgesi sahibine bildirilir. (3) Dolum istasyonu, test ve muayenesini yaptığı her tüpü standartlara uygun olarak test tarihi ile muayene sembolünü işaretler ve her bir tüp için Muayene Raporu düzenleyerek arşivler. 35

36 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ Uygulama
(4) Dolum istasyonu mülkiyeti kendine ait olmayan ve başka bir istasyon tarafından test ve muayeneye tabi tutulan tüplerin dolumunu gerçekleştirmeden önce Muayene Raporunun bir kopyasını ister. (5) Dolum istasyonunda her bir tüp doldurulmadan önce, Tüp Dolum Talimatına uygun bir şekilde görsel muayeneye tabi tutulur. Tüp Dolum Talimatına uygun olmayan tüpler doldurulmaz. (6) Kullanım dışı bırakılması gereken tüpler, standartlara uygun bir şekilde kullanım dışı bırakılır. Mülkiyeti dolum istasyonuna ait olmayan tüplerin kullanım dışı bırakılması, mülkiyet sahibinin oluru ile gerçekleştirilir. Mülkiyet sahibinin itirazı üzerine kullanım dışı bırakılamayan tüpler, tüp sahibi ve tüpün izlenebilirliğini sağlayıcı bilgilerle birlikte derhal İl Müdürlüğüne bildirilir. 36

37 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ 37

38 TS EN :1999 Taşınabilir Gaz Tüpleri-Gaz Tüpü Tanıtılması-(LPG Hariç)Bölüm 1-Damgalama 38

39 TS EN ISO 13769:2011 GAZ TÜPLERİ – DAMGALAMA İŞARETLERİ
39

40 TS EN ISO 13769:2011 GAZ TÜPLERİ – DAMGALAMA İŞARETLERİ
40

41 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ 41

42 SGM-2011/4 SAYILI TEBLİĞ 42

43 PROGRAMLANAN DEĞİŞİKLİKLER
43

44 PROGRAMLANAN DEĞİŞİKLİKLER
44

45 PROGRAMLANAN DEĞİŞİKLİKLER
Manifoldlu Tüp Demetlerinin (Bundle) Periyodik Kontrolü 45

46 PROGRAMLANAN DEĞİŞİKLİKLER
1) Manifoldlu Tüp Demetleri (Bundle) Periyodik Kontrollerinin SGM-2011/4 tebliği kapsamına alınması (Pr EN 15888:2012Transportable gas cylinders — Cylinder bundles — Periodic inspection and testing Standardının TSE tarafından Ulusal standart olarak kabülünden sonra), 2) Dalgıç Tüplerinin dolum yetkisinin, Yeterlilik Belgesi ile ilişkisinin ayrılması, 3) Kendi ihtiyacı için sınai ve tıbbi gaz dolumu yapan işletmelerden GSM talebinde ana faaliyet konusunun dikkate alınmamasının SGM-2011/4 tebliğinde belitilmesi, 4) Periyodik Kontrol konusunda bir Onaylanmış Kuruluş ile çalışan firmalarda Yeterlilik Belgesi aranmaması (Sadece Pi işaretli tüpler). 46

47 Taşınabilir gaz tüpleri – Dikişsiz - Çelik gaz tüpleri için periyodik
TS EN 1968 Taşınabilir gaz tüpleri – Dikişsiz - Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney 1. Kapsam Bu standard, su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar olan, basınç altında sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar için tasarımlanan taşınabilir dikişsiz çelik gaz tüplerinin (tekli veya grup hâlinde) periyodik muayene ve deney özelliklerini kapsar. 2. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 47

48 3. Periyodik muayene ve deney aralıkları
TS EN 1968 3. Periyodik muayene ve deney aralıkları 48

49 4. Periyodik muayene ve deney için işlem listesi
TS EN 1968 4. Periyodik muayene ve deney için işlem listesi - Tüp durumunun belirlenmesi, muayene ve deney için hazırlanması (Madde 5), - Gözle dış muayene (Madde 6), - Gözle iç muayene (Madde 7), - İlâve deneyler (Madde 8), - Tüp mufunun muayenesi (Madde 9), - Basınç deneyi ve ultrasonik muayene (Madde 10), - Vananın muayenesi (Madde 11), - Son işlemler (Madde 12), - Tüplerin reddedilmesi ve kullanım dışına alınması (Madde 13). 49

50 TS EN 1968 5. Tüpün mevcut durumunun belirlenmesi, muayene ve deney için hazırlanması Herhangi bir işlem uygulanmadan önce, ilgili tüp verisi (örneğin, EN ) ile muhteviyatı ve sahibi belirlenmelidir. Tüpler, işlem uygulanmadan önce kontrollü ve emniyetli şekilde basınçsız hâle getirilmeli ve boşaltılmalıdır. İç muayene aşamasında tehlikeleri gidermek için, tutuşabilen, oksitleyici ve toksik gazlar içeren tüplere özellikle dikkat edilmelidir. Çalışmayan veya bloke edilmiş vanalara sahip tüpler, Ek D’de belirtildiği şekilde tamir edilebilir. 50

51 c) Korozyon (Çizelge C.2’de tarif edildiği gibi),
TS EN 1968 6. Gözle dış muayene Her bir tüpün dış yüzeyi aşağıdakiler dikkate alınarak muayene edilmelidir: a) Ezik, yarık, oyuk, şişlik, çatlak, katmanlaşma veya aşırı taban aşınması, b) Isı hasarı, hamlaç veya elektrik ark yanığı (Çizelge C.1’de tarif edildiği gibi), c) Korozyon (Çizelge C.2’de tarif edildiği gibi), d) Okunaksız veya yetkisiz mühür işaretlemeleri, yetkisiz ilâveler veya düzenlemeler gibi diğer kusurlar, e) Bütün kalıcı parçaların bütünlüğü, f) Dikey denge (ilgili ise, Çizelge C.1’de tarif edildiği gibi). 51

52 TS EN 1968 52

53 TS EN 1968 53

54 TS EN 1968 7. Gözle iç muayene Yeterli aydınlatma kullanılarak, gözle dış muayenede belirtilen kusurlar gibi herhangi bir kusuru belirlemek için her bir tüpün içi muayene edilmelidir. Gözle en uygun iç muayeneyi engelleyebilecek herhangi bir iç astar veya kaplama varsa, kaldırılmalıdır. Yabancı maddenin mevcut olduğunu veya yüzeyde hafif bir korozyondan daha fazlasının oluşma belirtilerini gösteren herhangi bir tüpün içi, sıkı kontrollü şartlar altında basınçlı kum taneleri püskürtme, su jetiyle temizleme, sallama, buhar jeti, perdahlama, sıcak su jeti, kimyasal temizleme veya diğer uygun metotlar yardımıyla temizlenmelidir. 54

55 - Temiz ve tamamen düzgün, - Hasarsız, - Çapaksız, - Çatlaksız,
TS EN 1968 9. Tüp mufunun muayenesi Tüp mufunun iç dişi, aşağıdakilerden emin olmak için muayene edilmelidir: - Temiz ve tamamen düzgün, - Hasarsız, - Çapaksız, - Çatlaksız, - Diğer kusurların olmaması. Çatlaklar, vida dişinin yukarısından aşağıya ve vida diş yüzeyi boyunca uzanan dikey çizgiler hâlinde görülürler. Bunlar kılavuz izleriyle (vida dişi işleme izleri) karıştırılmamalıdır. Vida dişi tabanındaki alana özellikle dikkat edilmelidir. 55

56 10. Basınç deneyi ve ultrasonik muayene
TS EN 1968 10. Basınç deneyi ve ultrasonik muayene Her bir tüp bir basınç deneyine (Madde 10.2) veya bir ultrasonik muayeneye tâbi tutulmalıdır (Madde 10.3). 10.2 Basınç deneyi Bir basınç deneyi uygulandığında, deney sıvısı olarak uygun bir sıvı, genelde su kullanılmalıdır. Tüpteki basınç, deney basıncına ulaşıncaya kadar azar azar artırılmalıdır. Tüp deney basıncı, basınç kaynağının tüple bağlantısı kesilerek, en az 30 s aynı tutulmalı ve bu sırada ulaşılan basınçta herhangi bir düşme olmamalı veya herhangi bir sızıntı belirtisi görülmemelidir. Deney sırasında emniyet tedbirleri alınmalıdır. Tüp yüzeyinin hiçbir yerinde, görünür bir sızıntı veya görülebilir kalıcı şekil bozukluğu oluşmamalıdır. Bu kontrol 30 s’lik süre veya basıncın tahliye edilmesinden hemen sonra yapılabilir. Bu deneyin özelliklerini karşılamayan herhangi bir tüp kullanım dışına alınmalıdır. 56

57 10. Basınç deneyi ve ultrasonik muayene
TS EN 1968 10. Basınç deneyi ve ultrasonik muayene Hacimsel genleşme deneyi Deney basıncında toplam genleşmenin yüzdesi olarak ifade edilen, tüpün kalıcı hacimsel genleşmesi; tüp, deney basıncında en az 30 s süreyle tutulduktan sonra, tasarım kapsamında verilen yüzdeyi aşmamalıdır. Kalıcı genleşme için bu değer aşılırsa, tüp kullanım dışına alınmalıdır. 10.3 Ultrasonik muayene Ultrasonik muayene, yetkili personel ile anlaşma sağlanarak, periyodik muayene işlemlerindeki basınç deneyi yerine kullanılabilir. Ultrasonik muayene, uygulanırsa, Ek G’de belirtilen metoda göre yapılmalıdır. 57

58 TS EN 1968 12.4. Mühürleme Periyodik muayene ve deneyin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra, her bir tüp muayeneyi yapan kişi veya deney istasyonunun sembolü ile birlikte o günkü deney tarihi, EN ’e göre kalıcı şekilde işaretlenmelidir. 58

59 - İmalâtçı veya sahibi tarafından verilen seri numarası,
TS EN 1968 12.7 Kayıtlar Yapılan deneyin ayrıntıları deney istasyonu tarafından kaydedilmeli ve bu kayıtta aşağıdaki bilgiler olmalıdır. - Tüp sahibinin ismi, - İmalâtçı veya sahibi tarafından verilen seri numarası, - Tüp darası (uygulanabildiğinde), - Deney basıncı, - Deney sonucu (yeterli veya yetersiz), - Deney tarihi, - Muayene eden kişi veya deney istasyonunun tanıtma sembolü, - Denetimcinin kimlik bilgileri, - Denetimci tarafından belirlenen, tüpte yapılan büyük onarımların ayrıntıları. 59

60 13. Tüpün reddedilmesi ve kullanım dışına alınması
TS EN 1968 13. Tüpün reddedilmesi ve kullanım dışına alınması Bir tüpün reddedilmesi kararı, muayene ve deney işlemlerinin herhangi bir aşamasında verilebilir. Reddedilen bir tüpün tamiri mümkün değilse, tüp sahibi haberdar edilerek, bu tüp, üzerindeki herhangi bir parçasının, özellikle omuzunun yeniden kullanılmasının mümkün olmaması için, gazı basınç altında tutan deney istasyonu tarafından kullanım dışına alınmalıdır. Anlaşmazlık durumunda, fiili duruma yasal olarak uyulmadığının iyice anlaşıldığından emin olunmalıdır. 60

61 13 Tüpün reddedilmesi ve kullanım dışına alınması
TS EN 1968 13 Tüpün reddedilmesi ve kullanım dışına alınması Tüpün, boş ve içerisinde gaz olmadığından emin olduktan sonra kullanım dışına alınması için aşağıdaki metotlardan biri veya birkaçı uygulanabilir (Madde 5): - Tüp, tercihan omuz alanında, mekanik araçlar kullanılarak sıkıştırılarak ezilir, - Tüpün üst oval kısmında, buranın yaklaşık % 10’una denk gelecek şekilde bir delik açılır veya ince cidarlı tüp durumunda en az üç yerde rastgele delik açılır, - Muf rastgele kesilir, - Omuz dahil, tüp rastgele iki veya üç parçaya ayrılır, - Emniyetli şekilde patlatılır. 61

62 Sanayi Genel Müdürlüğü
Teşekkür ederiz. Sanayi Genel Müdürlüğü


"BASINÇLI GAZ TÜPLERİ PERİYODİK MUAYENE YETERLİLİK TEBLİĞLERİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları