Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

2 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
GİRİŞ Ödeme kalemlerindeki çeşitlilik, Kurumlar arasında ücret adaletsizliği, Kurum içinde farklı ücret uygulamaları, Sendikal ve demokratik haklardan mahrumiyet, gibi sebepler sonucunda memurlar ekonomik olarak geri kalmıştır. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

3 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
Kamu kesiminde; ortalama net işçi ücreti, ortalama memur maaşının 1,5 katıdır. Kamuda 1 işçi maliyetine 3 memur çalıştırılmaktadır. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

4 Bu şartlar altında 2002 yılında Kamu çalışanlarının durumu;
TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

5 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2002 'DEN 2002 'DEN 2002 'DEN 2002 'DEN 2007 'YE TOPLU GÖRÜŞMELER TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

6 TÜRKİYE KAMU-SEN'İN TOPLU GÖRÜŞME
STRATEJİSİ TÜRKİYE KAMU-SEN'İN TOPLU GÖRÜŞME Türkiye Kamu-Sen Toplu görüşme stratejisini kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 aşamada planlamıştır. KISA VADELİ PLAN Kamu çalışanlarının açlık sınırındaki ücretlerini yoksulluk sınırı seviyelerine getirmek. 2. ORTA VADELİ PLAN Kamu görevlilerinin ücretlerini yoksulluk sınırının üzerine getirmek 3. UZUN VADELİ PLAN Kamu görevlilerini refah ücretine kavuşturmak TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

7 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
? 2002 YILINDA NELER OLDU Harcırah gündelikleri alt limiti 8 milyon TL’den 11 milyon TL’ye yükseltildi. Artış oranı % 37,5 Aile yardımı gösterge rakamı 700 ( TL)’den 1250 ( TL)’ye çıktı. Artış oranı % 102 Çocuk parası gösterge rakamı 50 ( TL)’den 100 ( TL)’e yükseldi. Artış oranı % 126,5 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

8 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2002 Kamu görevlileri ve emekli aylıklarına yansıması şartı ile aylık 100 milyon TL seyyanen zam yapıldı. 2003 yılı için, kamu görevlilerinin ücretlerinde % 20’lik enflasyon hedefine göre belirlenmiş artış oranı yetersiz bulunarak bu konunun 3 Kasım seçimlerinden sonra kurulacak hükümetle görüşülmesi kararlaştırıldı ve bu durum tutanak altına alındı. Ancak Kasım 2002’de göreve gelen 58. hükümet daha önce alınan bu karara uymayarak, kamu çalışanlarının ücretlerine ilk 6 ay için %5 ve ikinci altı ay için % 9 olmak üzere toplam kümülatif % 14,5 zam yaptı. Bu oran 57. Hükümetin % 20’lik artış oranının dahi çok gerisinde kaldı. Bu toplu görüşmeler sırasında kamu görevlilerinin çalışma hayatı, idari ve sosyal haklarına ilişkin, başbakanlık müsteşarı sayın Füsun Koroğlu başkanlığında bir komisyon kurularak talep metninde yer alan tüm hususlar değerlendirildi ve bir taslak hazırlandı. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

9 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2002 UZLAŞTIRMA KURULU KARARI ( /1) Kurul 2002 yılı Eylül ayından geçerli olmak üzere en düşük dereceli memurlar için aylık brüt 90 milyon, - En yüksek dereceli memurlar için de 65 milyon lira verilmesini önermiştir. Kurul; yılının ilk altı ayı için %15, - ikinci altı ayı için de %10 zam öngörmüştür. Ayrıca yıl içinde oluşacak enflasyon farklarının ödenmesini benimsemiştir. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

10 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2002 Kurul, Aile gösterge rakamının; 700 ( TL)’den 1.250 puana ( TL), Çocuk gösterge rakamının; 50 puandan ( TL), 250 puana ( TL), Ölüm yardımının; 9.500 olan katsayısının ( TL), puana ( TL), TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

11 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2002 Doğum yardımının; 75 puandan ( TL), 5.000'e ( TL) çıkarılmasını benimsemiştir. Ayrıca harcırahlar için ilk üç derecede; 1.500 ( TL) gösterge rakamının, Diğer dereceler için ise ( TL) gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı miktarında ödemeyi benimsemiştir. Kurul diğer ödeme kalemlerine ilişkin olarak 2003 yılı içinde görüşmeler yapılmasını ve bir personel reformunun çıkarılmasını benimsemiştir. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

12 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
? 2003 YILINDA NELER OLDU Kamu görevlilerine geçmiş yıl kayıplarına ilişkin konfederasyonumu-zun aylık 160 milyon TL teklifine karşın, hükümet bir defaya mahsus olmak üzere seyyanen 160 milyon TL ödemeyi kararlaştırdı. Harcırah gündeliklerinin alt limiti ……11 milyon TL’den …………………………………………. 14 milyon TL’ye çıkarıldı. Artış oranı % 27 Çocuk parası gösterge rakamı; 100 ( TL)’den 250 ( TL)’ye çıkarıldı. Ayrıca 0-6 yaş arasındaki çocuklar için gösterge 500 ( TL) olarak belirlendi. Artış oranı % 165 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

13 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2003 Kamu görevlilerinin maaşlarına hükümetin aldığı tek yanlı kararla İlk altı ay için …………...% 6 ve İkinci altı ay için ………. % 6 olmak üzere, Toplam kümülatif …. % 12,4 oranında zam yapıldı. UZLAŞTIRMA KURULU KARARLARI ( /1) Toplu görüşme sırasında Kamu İşveren Kurulunun, 2003 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere net 160 milyon lira ödenebileceğine ilişkin önerisinin, Konfederasyonların 2003 yılında parasal kayıpları olduğu şeklindeki iddialarına bir oranda cevap verebileceği düşünülerek, bu miktarın net 200 milyon lira olarak bir defaya mahsus ve 2004 yılı içinde ödenmek kaydıyla iki taksitte ödenmesinin, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

14 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2003 Aylık ve benzeri ödemelere; yılının ilk yarısı için………………....% 10 - İkinci yarısı için ……………………………..% 8 oranında zam yapılmasının, - Enflasyon hedefinin aşılması halinde, İlk yarı için aşan miktarın………………… %80’i, İkinci yarı için ……………………………..%100’ü oranında enflasyon farkı uygulanmasının, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

15 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2003 Yıllardır azami 600 bin lira olarak ödenmekte olan kira yardımının bir nebze de olsa günün koşullarına uydurulabilmesini temin bakımından, lojmandan yararlanamayanlara; yılında 100 m2 kaloriferli lojman için tesbit edilmiş kira bedeline 2 yıl içinde ulaşacak şekilde, yılının ilk altı ayında 25 milyon, ikinci yarısında ise 35 milyon lira aylık kira yardımı yapılmasının, Büyükşehir belediyesi hudutları dahilinde görevli memurlardan kamuya ait servis araçlarından yararlanmayanlara aylık net 30 milyon lira ulaşım yardımı yapılmasının, Memurlara ayda en az 20 milyon lira gıda yardımı yapılmasının, Daha önce belli derecelerdeki memurlar için uygulanmaya konulan görev tazminatının tüm memurları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

16 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
? 2004 YILINDA NELER OLDU Doğum yardımı gösterge rakamı 75 …….....( TL)’den 2500 ….( TL)’e çıkarıldı. Artış oranı % 349 Harcırah gündeliklerinin alt limiti 16 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Artış oranı % 20 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

17 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2004 Hükümetin; - İlk altı ay için % 4 ve ikinci altı ay için % 4, - Toplam kümülatif % 8,2 olan zam önerisine karşılık; yapılan toplu pazarlıklar sonucunda bu oranın ortalamada ……………………….%10,4 ve düşük ücretli memurlarda …….%12,4 olarak uygulanması sağlandı. Böylece ortalama memur maaşları; - Hükümetin belirlediğinin ………………2 puan, - Düşük ücretli memur maaşları da ……4 puan üstünde zamlandı. Artış oranı % 30 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

18 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2004 1991 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlileri bir üst dereceye yükseltildi. Açıktan vekil olarak atanan imam hatiplerin asaleten atanmaları sağlandı. Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel engelli olanların sağlık kurulu raporuna göre durumlarına uygun yer ve kadrolara atanması için 657 sayılı Kanunda değişiklik yapıldı. Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olanlar hariç, geçici görevlendirmelerin 1 yılda 2 ayı geçmemesi hususu Başbakanlık Genelgesi ile belirlendi. Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanların durumlarına uygun kadrolara atanması hususu benimsendi. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

19 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2004 Disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin kurul üyesi olarak katılması sağlandı. Kamu görevlisi hakkında görevden uzaklaştırma uygulamasındaki keyfiliklerin önüne geçebilmek için yeni esaslar getirildi. Kurum İdari Kurullarında yetkili sendikaların getireceği verimlilikle ilgili araştırmaların göz önüne alınması hususu benimsendi. Sendikalar tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarında, kurumların eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı yararlanılması sağlandı. Hizmet içi eğitim programları müfredatında sendikal haklar ve insan hakları konusuna yer verilmesine karar verildi. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

20 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2004 Basına bilgi ve demeç verme yasağına ilişkin 657 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar yayınlanan bir genelge ile giderildi. 2911 sayılı Kanun çerçevesinde kamu görevlilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma haklarının kullanılmasında gereken özenin gösterilmesi karara bağlandı. Sendikal izinleri kullanmakta olan personelin mali ve sosyal hak ve yardımlarında kesinti yapılmaması için düzenleme yapıldı. Sendikaların genel kurul, başkanlar kurulu, denetim ve disiplin kurulu toplantılarına kurul delege ve üyesi olarak katılanların idari izinli sayılması için gerekli düzenleme yapıldı. Nöbet ücreti ödenmesine ilişkin konularla sağlık hizmeti yürüten icapçılara nöbet ücreti verilmesi sağlandı. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

21 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2004 Kadın memurlara doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 1 yıl içinde gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi için gerekli düzenleme yapıldı. Çalışma hayatına ilişkin tasarı ve düzenleme çalışmalarında konfederasyonların önerilerinin alınması karara bağlandı. UZLAŞTIRMA KURULU KARARI ( /1) Aralık 2004 tarihindeki en düşük net memur maaşının, aynı tarihteki en düşük aylık ücreti kamu işçisinin ikramiye de dahil aylık ücretine yükseltilmesi, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

22 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2004 2. Yetkililerce objektif kriterlere göre belirlenecek alt derecedeki memur maaşlarına; - İlk altı ay için …………………….% 6, - İkinci altı ay için …………………% 6, Diğer memur maaşlarına ise; - İlk altı ay için …………………….% 5, - İkinci altı ay için …………………% 5, oranında zam yapılması, 3. Enflasyonun her altı ay sonunda, hedeflenenin üzerine çıkması halinde bu miktarın, o altı aylık dönem sonunda artış olarak aylıklara eklenmesi, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

23 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2004 ve 2003 yıllarında Uzlaştırma Kurulu kararlarında yer alıp da uygulanmayan; a) Kira yardımı, b) Gıda Yardımı, c) Büyükşehir belediye hudutları dahilinde görevli memurlardan servis araçlarından yararlanamayanlara ulaşım yardımının, zaman içinde ve imkanlar ölçüsünde artırılacak şekilde yapılması, d) Daha önce belli derecelerdeki memurlara uygulanan görev tazminatının kademeli de olsa tüm memurlara yaygınlaştırılmasının sağlanması, 5. Kurumlar arasında farklılık arz ettiği ifade edilen giyecek yardımının bir standarda kavuşturulması ve amacına uygun olarak yapılması, hususlarında önerilerde bulunulması Uzlaştırma Kurulunca oy birliği ile kararlaştırılmıştır. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

24 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
? 2005 YILINDA NELER OLDU Hükümetin teklifi olan % 1,5 + % 1,5 zam oranı yapılan toplu pazarlıklar sonunda % 2,5 + % 2,5 olarak belirlendi. Böylece 2006 yılı için yapılması planlanan toplam % 3 oranındaki zam, 2,3 puan artarak % 5,3’e yükseltildi. Genel zamma ilaveten yaklaşık memura Ocak ayından itibaren her ay 40 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu meblağa 40 YTL daha ilave edilerek 80 YTL aylık denge tazminatı ödenmesi ve bu ödemeden yararlanacak kurum ve kuruluşların sendikalarla yapılacak ortak çalışma ile belirlenmesi kararlaştırıldı. Artış oranı % 20 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

25 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2005 Aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 1.250 ( TL)’den 1.500 ( TL)’ye çıkarıldı. Artış oranı % 22 Sendika üyesi olan personele aylık 5 YTL ilave ödeme yapılması sağlandı. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin ücret skalasına ilişkin ayarlamalar ile sosyal yardımlar konularında Hazine Müsteşarlığı ve sendikaların ortak çalışma yapmaları kararlaştırıldı. Ayrıca, hizmet kolları itibariyle konfederasyonumuzca hazırlanan yaklaşık 180 maddelik sorunlara ilişkin rapor, Devlet Bakanı Sayın M. Ali Şahin imzasıyla ilgili bakanlıklara gönderilerek takibi yapılmaktadır. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

26 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2005 Özelleştirme ve özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin durumlarına ilişkin kurulan komisyon çalışmalarını sürdürmektedir. tarihinde imzalanan mutabakat gereğince Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nda oluşturulacak komisyonlar, çalışmalarına sonuç alınıncaya kadar devam edecekler. Devlet Personel Başkanlığı’nda oluşturulacak bir başka komisyonda ise kamu görevlilerinin sosyal ve hukuki sorunları ile hizmet kollarına ait özel sorunlara ilişkin çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Kamu Personel Reformu ve Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

27 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
? 2006 YILINDA NELER OLDU Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun toplu görüşmelerde dile getirilen aşağıdaki hususlar çerçevesinde ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve buna ilişkin taslağın hazırlanması; Kurum İdari Kurulu toplantılarına işlerlik kazandırılması, b) 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine imkan sağlanması, c) Şube başkanlığı kurulamayan illerde en çok üyeye sahip üç konfederasyona bağlı sendika il temsilcilerine haftada bir gün izin verilmesi hususunun değerlendirilmesi, Sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek itirazların disiplin kuruluna yapılması, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

28 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2006 3- Resmi tatillerde il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi, 4- Devlet Personel Başkanlığında “Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı” nın kurulması, 5- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması amacıyla bir genelge yayımlanması, 6- Milli Savunma Bakanlığı ile askeri kurumlarda çalışmakta olan sivil memurların kapsama alınmasıyla ilgili olarak, kurumlardan alınacak görüş doğrultusunda bu personelin sendika üyeliğine ilişkin yasağın değerlendirilmesi, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

29 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2006 7- Kendi isteği ile Tasarrufu Teşvik Fonundan ayrılanların durumunun netleştirilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığınca çalışma yapılması, 8- Kurum içi yer değişikliklerinde şehit eşlerinin özür grubu kapsamına alınması, 9- KEY Hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanun tasarısı ile ilgili olarak konfederasyonların görüşlerinin alınması, 10- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin olarak bir genelgenin yayımlanması, 11- Bankalar tarafından sağlanan promosyonların 2/3 hak sahibi kamu görevlilerine, 1/3 ünün ise Kurum görevlileri lehine mesleki ihtiyaçları için harcanması, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

30 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2006 yılında % 2.32’lik enflasyon farkının ödenmesi, 13-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40. maddesinde tarif edilen fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) kapsamına belediyelerde çalışan itfaiye ve zabıta personelinin dahil edilmesi için gerekli çalışmanın yapılması, 14- Uyarma ve kınama cezalarına da yargı yolunun açılması, 15- Büyükşehir kapsamında olan belediye zabıtalarının ücretlerinin Büyükşehir Belediye Zabıtaları ile aynı düzeyde ücret ödenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması, 16- Belediyelerden diğer Kurumlara naklen geçişlerde haksız şekilde uygulanan “açıktan atanma” prosedürünün “normal nakil” olarak değiştirilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

31 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2006 sayılı Belediye Kanunu’nun ……………… maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun… 22. Maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun …………..36. Maddesinde yer alan “Yıl içinde ceza almamış personelin tamamına yılda dört defa ikramiye ödenir" şeklinde ikramiyelerin ödenmesinde Encümen Kararı ve Yönetim Kurulu Kararı’ndan önce Kurum İdari Kurulu görüşünün alınması şeklinde düzenlemenin yapılması, 18- Kamu Görevlilerinin görevleri gereği hafta tatillerinde ve bayram tatillerinde çalıştığı günlere ait mesai ücretlerinin ödenmesi, 19- Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmeleri için gerekli bağlayıcı tedbirlerin alınması için bir genelgenin yayınlanması, 20- İtfaiye araçlarının ve ambülanslarının kaskolarının yaptırılarak trafiğe çıkarılması. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

32 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2006 TARAFLARCA ÜZERİNDE ÇALIŞILARAK SONUCUNA GÖRE HAREKET EDİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR 1- Özelleştirilen kuruluşlardan diğer kamu idarelerine nakledilen personelin mali haklar kapsamı dışındaki durumlarının gözden geçirilmesi, 2- Kamu görevlilerinin görev yeri dışında almak durumunda oldukları ilaçların bedellerinin mahallinde ödenmesi, 3- Denge tazminatındaki aksaklıklar ve sözleşmeli personelin sorunlarının ele alınması, Sayılı Kefalet Kanununa göre yapılan kesintilerin durdurulması ve yapılan kesintilerin günün şartlarına göre nemalandırılarak hak sahiplerine ödenmesi, TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

33 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
2006 5- Memur maaşlarının nakden ödendiği bankalarca verilen promosyonların değerlendirilmesi, 6- Sağlık çalışanlarının askerlik görevlerini eleman temininde güçlük çekilen yerlerde yapabilmelerinin sağlanması, 7- Fazla mesai uygulamaları ile fazla mesai ücretlerinin gözden geçirilmesi, 8- Döner sermayelerin yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmalarda konfederasyonların da görüşlerinin alınması, 9- Kamu Etik Yönetmeliğinin 7, 20 ve 21 inci maddeleri ile ilgili olarak Başbakanlıkça gerekli çalışmaların yapılması, 10- Hizmet kollarının sorunları ile ilgili sendikalarca sunulan dosyaların gözden geçirilerek değerlendirilmesi. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

34 2004 YILINDA KARARA BAĞLANAN 53 KONUDAN;
TOPLU GÖRÜŞMELERDE NELER OLDU ? TOPLU GÖRÜŞMELERDE NELER OLDU ? 2004 YILINDA KARARA BAĞLANAN 53 KONUDAN; MEMURLARA 1 DERECE VERİLMESİ, AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANAN İMAM HATİPLERİN ASALETEN ATANMALARI, SAĞLIK HİZMETİ YÜRÜTEN İCAPCILARA NÖBET ÜCRETİ VERİLMESİ, KAMUYA AİT ACİL YARDIM (AMBLUNS) VE İTFAİYE VB. ARAÇLARININ KASKO SİGORTASINA TABİ TUTULMASI, GİBİ 24 KONU HAYATA GEÇİRİLDİ VE KAMU GÖREVLİLERİNİN BİRÇOK SORUNU ÇÖZÜMLENMİŞ OLDU TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

35 2005 YILINDA KARARA BAĞLANAN 29 KONUDAN;
TOPLU GÖRÜŞMELERDE NELER OLDU ? TOPLU GÖRÜŞMELERDE NELER OLDU ? 2005 YILINDA KARARA BAĞLANAN 29 KONUDAN; SENDİKA AİDATLARININ VERGİDEN MUAF TUTULMASI, MEMNU HAKLARIN İADESİ, İSTEĞE BAĞLI NAKDEN ATAMALAR İLE İLK DEFA YAPILAN ATAMALARDA HARCIRAH VERİLMESİ GİBİ 9 KONU HAYATA GEÇİRİLDİ VE KAMU GÖREVLİLERİNİN BİRÇOK SORUNU ÇÖZÜMLENMİŞ OLDU TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

36 2006 YILINDA KARARA BAĞLANAN 30 KONUDAN;
TOPLU GÖRÜŞMELERDE NELER OLDU ? TOPLU GÖRÜŞMELERDE NELER OLDU ? 2006 YILINDA KARARA BAĞLANAN 30 KONUDAN; KENDİ İSTEĞİ İLE TASARRUF TEŞVİK FONUNDAN AYRILANLARINDA NEMALARININ ÖDENMESİ KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİKLERİNDE ŞEHİT EŞLERİNİN ÖZÜR GRUBU KAPSAMINA ALINMASI BANKA PROMOSYONLARDAN KAMU ÇALIŞANLARINA PAY ÖDENMESİ KEY HESAPLARININ TASFİYESİ GİBİ 8 KONU HAYATA GEÇİRİLDİ VE KAMU GÖREVLİLERİNİN BİRÇOK SORUNU ÇÖZÜMLENMİŞ OLDU TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

37 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
NEDEN TOPLU PAZARLIK? TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI İÇİN, MEMURLARIMIZI AÇLIK SINIRINDAN KURTARMAK İÇİN, YOKSULLUK SINIRININ ÜSTÜNE ÇIKARMAK İÇİN, REFAH ÜCRETİNE KAVUŞTURMAK İÇİN, İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

38 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

39 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

40 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

41 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

42 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

43 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

44 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

45 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

46 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
Kamuda çalışanların, 657 sayılı Kanunun 4/A, 4/B ve 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilenler, 399 sayılı KHK hükümlerine göre istihdam edilenler ve emekliler de dahil olmak üzere, kendileri ve ailelerinin insanca yaşamaya yetecek saygın ücrete kavuşturulması, Ücret artışlarında yalnızca enflasyon oranlarının değil, büyüme ve refah payı gibi unsurların da dikkate alınmasıyla, maaşların reel olarak artmasının sağlanması. Kamuda çalışan işçi ve memur maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi, Kamuda farklı kurumlarda aynı işi yapmakta olan kamu görevlileri arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesi, Halen %28’i açlık sınırının altında maaş alan kamu görevlilerinin kademeli olarak açlık sınırından yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması, Vergi politikalarının yeniden düzenlenerek, dolaylı vergi sisteminden, doğrudan vergi sistemine geçilmesi, herkesin gelirine göre vergi ödemesi sağlanarak çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması. Katsayı ve göstergeler Taban aylık gibi maaş unsurlarının artırılması, Denge tazminatının kapsamının ve tutarının yeniden belirlenmesi, Özel Hizmet Tazminatı, 631 sayılı KHK kapsamının genişletilmesi, Döner sermaye ve ek ödeme uygulamasının adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi , Fazla çalışma ve nöbet ücretlerinin eşit, adil ve günün şartlarına göre düzenlenmesi, Ücret artışlarında enflasyon oranlarının yanında açlık, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payı gibi unsurların da dikkate alınması. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

47 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
Kira yardımı, Gıda yardımı, Ulaşım yardımı, Giyim yardımı, Aile yardımı, Çocuk yardımı, Evlenme yardımı, Yakacak yardımı, Doğum yardımı, Ölüm yardımı, Eğitim, öğretim yardımı ödemelerinin düzenlenerek, çalışanlarımızın sorunlarını çözecek seviyeye çıkarılması. Her çalışanın kendi özel durumuna uygun sosyal haklardan faydalanması, Sosyal yardımların günün şartlarına uygun bir seviyeye getirilmesi, Temel ücrete eklenecek sosyal yardımlarla her bir kamu çalışanının kendilerine ve ailelerine yetecek saygın ücrete kavuşması. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

48 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
Kamu görevlilerine grev ve toplu sözleşme hakkı, Uzlaştırma Kurulu Kararlarına uyulması, Çalışanlar adına sendikaların yönetime katılımının sağlanması, Sendika ödeneğinin artırılması, Kamu görevlilerinin başta sendikal haklar olmak üzere mali ve sosyal hakları ile ilgili yasaklar kapsamının daraltılması, YİK ve KİK toplantıları ile ilgili düzenlemelerin yeniden yapılarak, işlerliğinin artırılması. Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

49 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
Yerel yönetimlerde çalışanların maaşlarının zamanında ödenmesi, KEY hesaplarında biriken paraların hak sahiplerine ödenmesi, Unvan değişikliklerinde baraj notunun kaldırılması, Fiili hizmetin yeniden düzenlenmesi, İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ağırlık verilmesi, ergonomi kurallarına uyulması, Özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamalarına son verilmesi, özelleştirmeden dolayı mağdur olan kamu görevlilerinin haklarının korunması, Banka promosyonlarının emeklilere de verilmesi, Geçmiş dönemlerde yapılan toplu görüşmelerde taraflarca kabul edilen ancak bugüne kadar hayata geçirilmeyen konular hakkında gerekli düzenlemenin yapılması. KHK ile Bakanlar kuruluna verilecek yetki çerçevesinde toplu sözleşme sistemine geçişin sağlanması, İlgili tüm kanun ve yönetmeliklerin düzenlenmesi. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

50 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
NE İSTİYORUZ? AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÜCRET ALAN KAMU GÖREVLİLERİNİN MAAŞLARININ BU SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKARILMASI, TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİN MAAŞLARINA İŞÇİLERE VERİLEN ZAM KADAR ARTIŞ SAĞLANMASI, KAMUDA TEMEL ÜCRET UYGULAMASINA GEÇİLEREK EN DÜŞÜK DERECELİ MEMUR MAAŞININ YTL OLARAK BELİRLENMESİ. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

51 2008 YILINDA MAAŞLAR NE OLUR?
ZAMLARLA BİRLİKTE EN DÜŞÜK DERECELİ MEMUR MAAŞI; OCAK 2008’DE 901 YTL’YE ULAŞARAK AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNE ÇIKAR, TEMMUZ 2008’DE 985 YTL’YE ULAŞARAK YOKSULLUK SINIRINA YAKLAŞIR. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

52 2008 YILINDA MAAŞLAR NE OLUR?
Hizmetli (15/1) 2007 Temmuz 2008 Ocak 2008 Temmuz Değişim 733,06 901,34 985,30 % 34,4 Memur (3/2) (Ek ödeme almayan) 823,96 980,06 1065,88 % 29,4 (Ek ödeme alan) 1123,13 1220,73 1284,83 % 14,4 Baş. Müst. (1/4) 4097,48 4221,51 4345,60 % 6,05 En Yük. Mem. Maaşı/En Düş Mem. Maaşı 5,6 Kat 4,7 Kat 4,4 Kat % 21,4 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

53 TALEPLERİN BÜTÇEYE EK YÜKÜ NEDİR?
860 YTL ALTINDA MAAŞ ALANLARA EK ZAM (50 YTL) : 0,210 MİLYAR YTL DENGE TAZMİNATI (30 YTL + 30 YTL) : 0,775 MİLYAR YTL TABAN AYLIK (70 YTL + 70 YTL BRÜT) : 3,135 MİLYAR YTL MAAŞ VE YAN ÖDEME KATSAYISI (%2+ %2) : 0,920 MİLYAR YTL SENDİKA ÖDENEĞİ (30 YTL) : 0,285 MİLYAR YTL TOPLAM : 5,325 MİLYAR YTL TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

54 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

55 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

56 GEÇMİŞ YILLAR 2003 YILINDAN İTİBAREN YAPILAN GÖRÜŞMELERDE TARAFLARCA ELE ALINAN VE KARARLAŞTIRILAN HUSUSLARIN GERÇEKLEŞME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 2003 2002 2005 2004 2006 2004 2005 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

57 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

58 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

59 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
MALİ VE SOSYAL HAKLAR 1. ÜCRETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÜCRET ADALETİNİN SAĞLANMASI KAMU SEN MEMUR SEN KAMUSEN MALİYET MEMUR SEN MALİYET - 860 YTL’yi geçmemek üzere bu tutarın altında maaş alanlara en fazla 50 YTL iyileştirme zammı Maliye Bakanlığı’nca 860 YTL’nin altında aylık alan personele doğrudan 50 YTL iyileştirme yapılması ücret sistemi mümkün açısından görülmemektedir. Maliye Bakanlığı T.Kamu-Sen tarafından yapılan yük hesabının kendi kapsamı içinde tutarlı olduğunu değerlendirmiştir. -Türkiye Kamu-Sen önerdiği yöntemin uygulanabilir olduğunu, bunun 350 bin personeli kapsadığını ve söz konusu önerinin maliyetinin 210 milyon YTL olduğunu, önerilen yöntemin dışında başka yöntemlerle de aynı amacın gerçekleştirilebileceğini ifade etmişlerdir. - Ocak ayında seyyanen brüt 70 YTL.zam yapılması - 250 YTL seyyanen net zam yapılması. -Personele Ocak ayından itibaren seyyanen brüt 70 YTL zammın maliyeti milyon YTL. -Personel Ocak ayından itibaren net 250 YTL zam yapılmasının maliyeti: milyon YTL -Temmuz ayında seyyanen brüt 70 YTL. zam yapılması -Personele Temmuz ayından itibaren seyyanen brüt 70 YTL zammın maliyeti milyon YTL TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

60 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
MEMUR SEN KAMUSEN MALİYET MEMUR SEN MALİYET olan denge tazminat gösterge rakamının Ocak ayında 2435 göstergeye çıkarılması. -Denge tazminatının Ocak ayından itibaren 89 YTL’den 118 YTL’ye çıkarılması maliyeti: 525 milyon YTL - Denge tazminat gösterge rakamının Temmuz ayında 2435’den 2980 göstergeye çıkarılması -Denge tazminatının Temmuz ayından itibaren 118 YTL’den 144 YTL’ye çıkarılması maliyeti:250 milyon YTL - Aylık ve yan ödeme katsayılarının Ocak ve Temmuz aylarında %2+%2 oranında artırılması - Taban aylı hariç, diğer kasayıların Ocak ve Temmuz aylarında %2+%2 oranında artırılmasının maliyeti: 920 milyon YTL - Maktu 5 YTL olan sendika ödeneğinin göstergeye çevrilmesi ve gösterge rakamının 700 olarak belirlenmesi. - 5 YTL olan sendika ödeneğinin 20 YTL ye çıkarılması - Sendika ödeneğinin Ocak ayından itibaren 5 YTL’den 35 YTL’ye çıkarılmasının maliyeti : 285 milyon YTL. - Sendika ödeneğinin Ocak ayından itibaren 5 YTL’den 20 YTL’ye çıkarılması maliyeti: 142 milyon YTL. - Ücret artışı görev tazminatında da düzenleme yapmak suretiyle yapılabilir. Ücret artışı görev tazminatında da düzenleme yapımak suretiyle yapılabilir. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

61 2. KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİ
KAMU SEN MEMUR SEN KAMUSEN MALİYET MEMUR SEN MALİYET Vergi dilimlerinin sadece kamu personeline yönelik olarak önemli ölçüde artırılması ( , ) Vergi dilimlerindeki artış, tüm aylık ve ücret gelirlileri açısından vergi gelirlerinin milyon YTL azalmasına neden olacaktır. SAYILI KANUNUN 4/B VE 4/C MADDESİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELİN DURUMUNUN GÖRÜŞÜLMESİ Kamu Sen Memur Sen Maliyet Asli ve sürekli görevlerde çalışan 4/B ve 4/C li personelin memur kadrosuna geçirilmesi. 4/C kapsamındaki personelin 4/B olması. 4/C kapsamındaki personelin memur yapılmasının bütçeye maliyeti: 155 milyon YTL. 4/C kapsamındaki personelin sözleşmeli yapılmasının bütçeye maliyeti: 155 milyon YTL. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

62 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
SAYILI KHK KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN DURUMUNUN GÖRÜŞÜLMESİ Kamu Sen Memur Sen Maliyet - 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen personelin de sosyal yardımlardan (eş ve çocuk yardımı ile yemek yardımı) memurlar gibi faydalanmasının sağlanması, - Mevcut ücret gruplarının kaldırılarak ücretlerin alt ve üst limitler dahilinde yeniden belirlenebilmesi - 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen personelin de sosyal yardımlardan (eş ve çocuk yardımı ile yemek yardımı) memurlar gibi faydalanmasının sağlanması, KİT’lerde istihdam edilen sözleşmeli personele sosyal yardım (eş, çocuk ve yemek yardımı) yapılmasının maliyeti: 96 milyon YTL KİT’lede istihdam edilen sözleşmeli personele sosyal yardım (eş, çocuk ve yemek yardımı) yapılmasının maliyeti: 96 milyon YTL TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

63 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
5. KİRA, GIDA, GİYİM, AİLE, ÇOCUK, EVLENME, DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI İLE İLGİLİ TALEPLER Kamu Sen Memur Sen Maliyet - Kira yardımının 2008 yılının ilk 6 ayı için 25 YTL, ikinci 6 ayı için 35 YTL olması. Yiyecek ve giyim yardımı. Yemekten yararlanmayanlara yemek bedelinin ödenmesi. Giyimin nakdi olarak tüm kamu görevlilerine yapılması. - Ocak ve Temmuz aylarından itibaren 25 ve 35 YTL kira yardımı yapılmasının maliyeti: 515 milyon YTL -- Ayni yiyecek yardımının (1.26 YTL) perosnele, (tayin bedelinden yararlanan hariç) nakdi olarak verilmesinin maliyeti: 435 milyon YTL -Üniformalı personel dışındaki personele yılda bir defa 150 YTL üzerinden giyim yardımı yapılması halinde maliyeti: 250 milyon YTL - Ayni olarak yapılan gıda ve giyim yardımının nakdi olarak yapılması olan doğum yardımı gösterge rakamının 5.000’e çıkarılması. - Ayni yiyecek yardımının (1.26 YTL) perosnele, (tayin bedelinden yararlanan hariç) nakdi olarak verilmesinin maliyeti: 435 milyon YTL -Alınmakta olunan doğum yardımının artırılmasının maliyeti yaklaşık 4 milyon YTL dir gösterge rakamı üzerinden evlenme yardımının verilmesi -9500 gösterge baz alınmak suretiyle yapılan ölüm yardımı ödeneğinin alınmakta olunan aylık üzerinden ödenmesi. - Personele evlenme yardımı yapılmasının maliyeti yaklaşık 30 milyon YTL dir. -Ölüm yardımı ödeneğinin artırılmasının maliyeti yaklaşık 13 milyon YTL dir. -2500 olan doğum yardımı gösterge rakamının 5000’e çıkarılması -Aile yardımına ilişkin iki çocuk sınırlamasının kaldırılması. -Alınmakta olunan doğum yardımının artırılmasının maliyeti yaklaşık 4 milyon YTL dir. -İkiden fazla çocuğa da aile yardımı ödenmesinin yaklaşık maliyeti: 88 milyon YTL gösterge baz alınmak suretiyle yapılan ölüm yardımı göstergesinin ’e çıkarılması. - Kreş ve çocuk bakımevleri açılması veya bu amaçla ödeme yapılması. -Ölüm yardımı ödeneğinin artırılmasının maliyeti yaklaşık 12 milyon YTL dir. -Kamu idarelerinin ülke bazında örgütlenmesi göz önünde bulundurulduğunda kreş ve çocuk bakımevleri açılmasının bütçeye önemli ölçüde yük getirecektir. Ayrıca, önceki yılda 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için ödenen yardım artırılmıştır. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

64 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
6. HARCIRAH, FAZLA ÇALIŞMA, NÖBET ÜCRETİ VE DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ÜZERİNDE GÖRÜŞME Kamu Sen Memur Sen Maliyet -Mevcut gündeliklerin % 30 oranında artırılması -Mevcut mevzuat çerçevesinde saat başı fazla çalışma ücreti ile nöbet ücretinin % 100 artırılması - Döner sermayesi bulunup, ilave ödeme yapılmayan kuruluşlardaki personele döner sermayeden ek ödeme yapılması. Harcırahın günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi. - Saat başı fazla çalışma ücretinin 3-4 YTL’ye çıkarılması Harcırahların göstergeye çevrilmek suretiyle artırılmasının maliyeti 363 milyon YTL. 7.GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINDA PUAN BARAJININ DÜŞÜRÜLMESİ Kamu Sen Memur Sen Maliyet Görevde yükselme ve Unvan Değişikliğine ilişkin yönetmelik çerçevesinde yapılan sınavlarda 70 olan baraj puanının aşağıya çekilmesi TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

65 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
8. FİİLİ HİZMET ZAMMI Kamu Sen Memur Sen Maliyet Fiili hizmet zammının kapsamının genişletilmesi ve unvan bazlı fiili hizmet zammı uygulaması yerine görevi esas alan fiili hizmet zammı uygulamasına geçilmesi 9. KEY HESAPLARI Kamu Sen Memur Sen Maliyet KEY hesaplarında biriken paraların hak sahiplerine bir an önce ödenmesi. KEY hesaplarında biriken paraların hak sahiplerine bir an önce ödenmesi TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

66 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

67 AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALAN MEMUR % 57
2002 YILINDA MEMURLARIN SOSYO EKONOMİK DURUMU AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALAN MEMUR % 57 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

68 AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALAN MEMUR % 37
2003 YILINDA MEMURLARIN SOSYO EKONOMİK DURUMU AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALAN MEMUR % 37 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

69 AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALAN MEMUR % 28
2007 YILINDA MEMURLARIN SOSYO EKONOMİK DURUMU AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALAN MEMUR % 28 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

70 Aile Yardımı ve Çocuk Parası Hariç Aile Yardımı ve Çocuk Parası Dahil
HEDEFE ADIM ADIM Aile Yardımı ve Çocuk Parası Hariç 2002 2007 Artış (%) Aile Yardımı ve Çocuk Parası Dahil En Düşük Memur Maaşı 733.06 153 841.85 173 Ortalama Memur Maaşı 979.50 114 1.088,29 126 En Yüksek Memur Maaşı 3.976,99 63,6 4.097,87 67 En Yüksek/ En Düşük Maaş 8,55 5,40 7,96 4,86 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

71 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ
SİZ KAMU - SEN OLMAZ TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ


"TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları