Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR. Tuba YAVAŞ -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR. Tuba YAVAŞ -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD"— Sunum transkripti:

1 DR. Tuba YAVAŞ -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD
EĞİTİM DENETİMİ DERS 1 DR. Tuba YAVAŞ -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD

2 ? Öğretmenler her gün lambaları dolduracak, bacaları temizleyecek ve fitilleri kısacaklardır. Her öğretmen bir kova su ve bir kova kömür getirecektir. Kalemlerinizi dikkatle yapın ve kalemleri öğrencilerin beğenisine göre yontabilirsiniz. Erkek öğretmenler haftada bir akşam mahkeme üyeliği için ya da düzenli olarak kiliseye gidiyorsa iki akşam okulda alıkonabilir. Okuldaki on saatten sonraki zamanı öğretmenler İncil ya da diğer kitapları okumak için kullanabilirler.

3 ? 6. Evli ya da nişanlı kadın öğretmenler yakışık almayan davranışlar içinde iseler işlerine son verilecektir. 7. Sigara ya da alkol kullanan bütün öğretmenler, kamusal alanlarda ya da bir berber dükkanında traş olurken değerleri, niyetleri, dürüstlük ve doğrulukları konusunda iyi izlenimler bırakacaklardır. 8. Beş yıl boyunca verimli ve hatasız performansla çalışan öğretmenlere, Eğitim Kurulunun onayı ile haftalık 25 …. maaş artışı sağlanacaktır (Oliva ve Pawlas, Akt. Aydın, 2012: 7).

4 Bu okul nerede olabilir?

5

6 Teftiş TEFTİŞ KAVRAMI denetim kontrol tetkik soruşturma irşat tahkik
denetleme Teftiş denetim kontrol tetkik soruşturma irşat tahkik tahkikat muayene murakabe

7 Denetimin Gerekliliği
1. Yönetim literatüründe “entropy” olarak bilinen örgütün güç kaybetmesini önlemektir. Sistem denetimsiz kalırsa yalnızlık, düzensizlik, kapalılık ve durağanlığa gömülür ve güç yitimi ortaya çıkar (Kimbrough ve Burkett, 1990: Akt. Aydın, 2012: 3).

8 Denetimin Gerekliliği
2. Denetimin kontrol etmekten öte geliştirme odaklı bir işlev içinde görülmesidir (Aydın, 2012: 3).

9 Teftiş?

10 Teftişin Amacı Kamu ve kurum yararına insan davranışlarını kontrol etme sürecidir (Taymaz, 2012: 3).

11 Tanımlar 1. Kamu sektöründe veya tüzel kişiliği bulunan kurumlarda yapılmakta olan işlerin mevcut mevzuata (kanun,tüzük,yönetmelik,genelge ve emirlere) uygun olarak yapılıp yapılmadığının yetkili kimseler tarafından denetlenmesi ve gözlenmesi sürecidir (Taymaz, 2012: 4).

12 Tanımlar 2. Yönetsel bir bakış açısı (Harris ve Bassent): Okulun temel öğretimsel amaçlarını gerçekleştirmesini doğrudan etkilemek için, okulun işleyişini sağlamak ve değiştirmek amacıyla okul çalışanlarının insanlar ve diğer nesnelerle ilişkili olarak yaptığı her şeyin denetimi (Aydın, 2012: 4).

13 Tanımlar 3. Program geliştirme etkinliği (Cogan): öğretim programının yazılması ve gözden geçirilmesi, öğretim materyalinin hazırlanması, öğretim sürecinin geliştirilmesi, öğretim sonuçlarının ailelere açıklanması ve genel olarak eğitim programının bütününün değerlendirilmesi (Aydın, 2012: 4).

14 Tanımlar 4. Öğretim süreci (Marks, Stoops ve King): öğretim programı ve öğretimin geliştirilmesini sağlamayı amaçlayan uygulama ve eylemlerin değerlendirilmesi(Aydın, 2012: 4).

15 Tanımlar 5. İnsan ilişkileri süreci (Kimbal Wiles): denetici, iletişim kuran, insanların birbirlerini dinlemesini sağlayan, benzer sorunları ve birbirine yardım edebilecek kaynakları olan kişileri bir araya getiren, bireyleri yeni çalışmalar yapmaya teşvik eden…(Aydın, 2012: 4).

16 Denetimin Önemi Denetim, Hukuksallığı güçlendirir.
kişiliği ve erdemi korur. Çalışma gücünü artırır. Kötülükleri, yozlaşmaları ve sakıncaları durdurur. (Taymaz, 2012: 6).

17 ÖNEM Denetim olgusu, sorumluluk bilincinin, görev anlayışınınve çalışma duygusunun itici gücüdür (Taymaz, 2012: 4). Denetim, bir baskı aracı ve yöntemi değil; SÜREKLİ EĞİTİMDİR.

18 ÖNEM DÖNÜT BESLEME GERİ BESLEME FEEDBACK
YÖNETİM SÜREÇLERİ açısından önem arz eder. 1.Karar 2. Planlama 3. örgütleme 4. iletişim 5. etki 6. koordinasyon 7. değerlendirme DÖNÜT BESLEME GERİ BESLEME FEEDBACK

19 Denetimdeki gelişmeler
1. Bilimsel denetim: yeniliklere ve alan araştırmalarına dayanır. Denetim ilkelerini pozitif hukukun düzenleyici kurallarından ve bilimsellikten alır. 2. Eğitsel liderlik: işbirlikçi, önlemler önerici, istek ve yetenekleri ortaya koyan, bireysel ve grup görüşmeleri ve çalışmaları. 3.Yapıcı ve bulucu teftiş: çalışmaların plana uygun ve geleceğe açık olmasını, birleştirici, uzlaştırıcı,kamu ve kurum yararına dönük olmasını,analizler sonunda sentezlere gidilmesi (Taymaz, 2012: 8-9).

20 Teşkilat Şeması

21 Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
MİSYONUMUZ Bakanlığımızın merkez, taşra, yurt dışı teşkilatında yapılan her türlü faaliyetin; mevzuata, plan ve programa uygunluğunu sağlamak ve eğitim-öğretim sistemine değer katmak amacıyla rehberlik, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek.

22 Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
VİZYONUMUZ Rehberlik ve denetim yoluyla; bireysel ve kurumsal gelişime öncülük ederek, eğitim öğretimde mükemmelliğin yakalanmasını ve her vatandaşın uluslararası standartlarda kaliteli eğitim almasını sağlamak. KALİTE POLİTİKAMIZ Eğitim-öğretim faaliyetleri süreç ve sonuçlarını; mevzuata, Bakanlıkça belirlenen amaç ve hedeflere, kalite standartlarına, performans ölçütlerine göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek ve sürekli geliştirmek.

23 Sırada hangi konu var?

24 Ertesi haftaya 


"DR. Tuba YAVAŞ -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları