Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARATICI DRAMA EĞİTİM PROGRAMI (YADEP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARATICI DRAMA EĞİTİM PROGRAMI (YADEP)"— Sunum transkripti:

1 YARATICI DRAMA EĞİTİM PROGRAMI (YADEP)
Dr. Tülay Üstündağ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Beytepe ANKARA Tel: , 53 Belgegeçer: E-posta: Web Sitesi:

2 YARATICI DRAMA EĞİTİM PROGRAMI (YADEP)
Yaratıcı drama eğitim programı (YADEP); çalışma planı, hedefler, içerik, öğretme-öğrenme süreci, araç, gereç, materyaller ve değerlendirmeden oluşmaktadır. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

3 Eğitim Reformu Girişimi
YADEP ÇALIŞMA PLANI 14 ders (bir ders üç saat), her ders için konu-etkinlikler ve toplam 42 saatlik süreci gösterir. DERS KONU-ETKİNLİKLER 1 Bireysel Özellikler Bireysel Özelliklerin Tanınması 2 Bireylerarası İletişim ve Etkileşim 3 Gruplararası İletişim ve Etkileşim 4 Duyu Çalışmaları Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

4 Eğitim Reformu Girişimi
YADEP ÇALIŞMA PLANI DERS KONU-ETKİNLİKLER 5 Yaratıcı Dramanın Oyunla İlişkisi Rol Oynama ve Doğaçlama Kavramları 6 Yaratıcı Dramanın Kuramsal Boyutu Kuramsal Boyut ile Atölye Çalışmaları Arasındaki İlişkiler 7 Yaratıcı Dramada Anılardan Yararlanma 8 Yaratıcı Dramanın Psikolojik Boyutu Empati Kurma ve Yaratıcı Drama Arasındaki İlişkiler Resim, Fotoğraf, Müzik, Heykel vd. ve Yaratıcı Drama 9 Yaratıcı Dramanın Toplumsal Boyutu Resim, Fotoğraf, Müzik, Heykel vd. ve Yaratıcı Drama Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

5 Eğitim Reformu Girişimi
YADEP ÇALIŞMA PLANI DERS KONU-ETKİNLİKLER 10 Yaratıcı Drama ve Öykü Arasındaki İlişkiler Öyküden Dramaya 11 Yaratıcı Drama ve Şiir Arasındaki İlişkiler Şiirden Dramaya 12 Yaratıcı Drama ve Masal Arasındaki İlişkiler Masaldan Dramaya 13 Yaratıcı Drama ve Toplumsal Sorunlar Arasındaki İlişkiler Kitle İletişim Araçlarından Yaratıcı Dramaya 14 Yaratıcı Drama Eğitim Programının Değerlendirilmesi Öneri ve Gelecek İçin Beklentiler Bireysel Özellikler Açısından Kendini Değerlendirme Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

6 Eğitim Reformu Girişimi
YADEP HEDEFLER YADEP tamamlandığında katılımcıların, aşağıda bir bölümü sıralanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedeflere ulaşması beklenmektedir. Bireysel özellikleri tanıyabilme Grupla iletişim kurabilme İletişim ve etkileşim kurmada istekli oluş Yaratıcı drama, öğrenme ve duyular arasındaki ilişkileri değerlendirebilme Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

7 Eğitim Reformu Girişimi
YADEP HEDEFLER Rol oynamalar ve doğaçlamalara katılmaktan zevk alış Yaratıcı dramanın kuramsal boyutu ile atölye çalışmaları arasındaki ilişkileri yorumlayabilme Resim, fotoğraf, müzik, heykel vd. yaratıcı drama sürecinde kullanabilme Gözlem gücünü artırmada sürekli isteklilik Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

8 Eğitim Reformu Girişimi
YADEP HEDEFLER Kendi yazınsal ürününü oluşturmak için gönüllü oluş Kitle iletişim araçları hakkında yeni yargılar oluşturmada kararlılık Yaratıcı drama süreci sonunda bireysel özellikler açısından kendini değerlendirebilme Yaratıcı drama etkinliklerini sürdürmede kararlılık Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

9 Eğitim Reformu Girişimi
YADEP İÇERİK Bireysel Özellikler İletişim ve Etkileşim Kurma Oyun, Rol Oynama ve Doğaçlama İlişkileri Kuramsal Boyut Anılardan Yararlanma Psikolojik Boyut Toplumsal Boyut Yazınsal Türler ve Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama ve Toplumsal Sorunlar Yaratıcı Drama Eğitim Programının Değerlendirilmesi Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

10 YADEP ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ
YADEP atölye çalışmaları ve kuramsal etkinliklerle birlikte yürütülür. Atölye çalışmalarındaki uygulama aşamaları: Isınma ve Rahatlama Çalışmaları, Oyun, Doğaçlama, Oluşumlar ve Değerlendirme. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

11 YADEP ARAÇ, GEREÇ ve MATERYALLERİ
Akla gelen hemen her tür araç, gereç ve materyal; katılımcı özellikleri, hedefler, içerik ve öğretme-öğrenme süreci ile ilişki kurularak kullanılabilir. Eşyaların farklı amaçlarla kullanımı İşlevini yitirmiş, eskimiş, yıpranmış eşyalar Görsel, işitsel, görsel-işitsel vb. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

12 Eğitim Reformu Girişimi
YADEP DEĞERLENDİRME Uygulama aşamalarının her birinin ya da bir kaçının ardından tartışma açılması, değişik soruların katılımcılarca yanıtlanması ve sürecin birlikte gözden geçirilmesidir. Test tekniğine uygun objektif ölçme araçları, test dışı ölçme tekniğine uygun anket, görüşme ve gözlem formları, ilgi envanterleri ve tutum ölçekleri vb. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

13 ERG’ye Konu Olan YADEP Uygulamaları
ERG-Eğitimde iyi Örnekler Konferansı 2004’e konu olan bu çalışma; yılları arasında uygulanmış, uygulama sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılmış ve geliştirmeye dönük etkinliklerle sürdürülmüştür. Çalışmanın ERG’de ele alınan bölümü 1998/1999 ve 2002/2003 tarihleri arasında beş öğretim yılıyla sınırlı tutulan etkinlikleri göstermektedir. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

14 ERG’ye Konu Olan YADEP Uygulamaları
1. YADEP’in Uygulandığı Yıllar, Dönemler, Uygulama Süresi ve Katılımcı Sayıları Çağdaş Drama Derneği’nin Ankara’daki Bahar/Yaz/Güz Yaratıcı Drama kursları ve Adana’da 10 kez uygulanmıştır. YADEP’in Uygulandığı Yıllar ve Dönemler Uygulama Süresi (hafta) (ders saati) Katılımcı Sayısı (N) 114 420 202 Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

15 ERG’ye Konu Olan YADEP Uygulamaları
2. Katılımcıların Meslek Grupları ve Sayıları Meslek Grupları Katılımcı Sayısı (N) Yüzde (%) Öğretmen ya da Öğretim Elemanı 98 48 Öğrenci 54 27 Diğer Meslek Grupları 50 25 TOPLAM 202 100 Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

16 ERG’ye Konu Olan YADEP Uygulamaları
3. Katılımcıların Meslek Gruplarındaki Çeşitlilik 3.1. Öğretmen ve Öğretim Elemanları 202 katılımcıdan 98’i (%48) ana sınıfı, yabancı dil, matematik, felsefe, binicilik, biyoloji, kimya, müzik, edebiyat, ev ekonomisi vb. branşlarındaki öğretmenler ve farklı üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

17 ERG’ye Konu Olan YADEP Uygulamaları
3.2. Öğrenciler 202 katılımcıdan 54’ü (%27) lisans öğrenimine devam eden ve farklı üniversite, fakülte ve bölümlerde okuyan öğrencilerdir. Ankara, Hacettepe, ODTÜ,Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, İlköğretim, Fen Edebiyat, Eczacılık, Tıp, DTCF vb. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

18 ERG’ye Konu Olan YADEP Uygulamaları
3.3. Diğer Meslek Grupları 202 katılımcıdan 50'si (%25) çeşitli meslek gruplarındandır. Bu kişiler, farklı lisans ya da yüksek lisans öğrenimlerini tamamlamış ve değişik iş kollarında yaşamlarını sürdürmektedirler. Mühendis, avukat, çevre teknikeri, diş doktoru, tiyatro oyuncusu, bankacı, peysaj mimarı, biyolog, doktor, hemşire, müzisyen, komiser, grafiker, mali müşavir, sigortacı vb. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

19 YADEP’in Uygulama Sonuçları ve Yorumlar
YADEP’e katılanların program sonunda belli becerileri kazanması amaçlanmaktadır. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, birlikte çalışma, özgüven, karar verme becerileri, dil ve iletişim becerileri, duygu-düşünce-beceri geliştirme, empati, bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörüyle bakabilme vb. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

20 YADEP’in Uygulama Sonuçları ve Yorumlar
Bu beceriler örgün ve yaygın eğitimde bireylere kazandırılması planlanan beceriler arasında yer almaktadır. Örgün eğitimde okul öncesi eğitim sürecinden başlayarak yükseköğretime değin pek çok ders, kurs ya da seminer hedeflerinde yukarıda sıralanan becerilerin bir bölümü bulunmaktadır. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

21 YADEP’in Uygulama Sonuçları ve Yorumlar
Yaygın eğitimde; KİA’nın yayınları, eğitim danışmanlık kuruluşlarının eğitim programları ve STK’ların düzenledikleri kurslar yukarıdaki becerilerin geliştirilmesine dönük düzenlemeleri içermektedir. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

22 YADEP’in Uygulama Sonuçları ve Yorumlar
Benzer nedenlerle; farklı öğrenim durumu ve meslek gruplarındaki kişilerin yaratıcı dramayı merak etmeleri ve bilgilenmek istemeleri sonucu YADEP uygulanmaktadır. Uygulamaların değişik zamanlarında katılımcılardan alınan görüşler, geleceğe yönelik olarak bu etkinlikleri sürdürme isteğinde toplanmaktadır. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

23 YADEP’in Uygulama Sonuçları ve Yorumlar
YADEP’in temelinde, bireyin öncelikle kendinin farkına varmasını sağlayan etkinliklerin bulunması ve kişilerin kendi bilişsel yeterliklerini, duyuşsal özeliklerini ve devinişsel becerilerini ortaya koyabilme yolunu bulmaları bu isteğin başat nedeni olarak görülebilir. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

24 YADEP’in Uygulama Sonuçları ve Yorumlar
Bireyden başlayan farkındalık süreci, daha sonra kurumların ve sonuç olarak da toplumun kendini yeterince ifade etmesi ve farkındalığının değişmesine neden olabilir. Kendini ifade etme becerisi; günümüzde önce birey, sonra kurum ve en sonra da toplum için vazgeçilemez bir özeliktir. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004

25 Eğitim Reformu Girişimi
KAYNAKLAR ÜSTÜNDAĞ, T. (2003). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü (5. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık. ÜSTÜNDAĞ, T. (2003). Yaratıcılığa Yolculuk (2. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Dr. Tülay Üstündağ Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004


"YARATICI DRAMA EĞİTİM PROGRAMI (YADEP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları