Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psikiyatrik Hastalıklar Kriz ve intiharlarla ilişkileri, Acil servis kriz odası uygulamalarındaki yerleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psikiyatrik Hastalıklar Kriz ve intiharlarla ilişkileri, Acil servis kriz odası uygulamalarındaki yerleri."— Sunum transkripti:

1 Psikiyatrik Hastalıklar Kriz ve intiharlarla ilişkileri, Acil servis kriz odası uygulamalarındaki yerleri

2 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

3 Nevrotik-Psikotik bozukluklar Duygulanım Bozuklukları Kaygı Bozukluklar Psikotik bozukluklar Alkol-madde kullanımı Kişilik bozuklukları Organik Beyin sendromları

4 DEPRESYON Tanı koyulup tedavi edilme oranı sadece %35

5 Depresyon  Major Depresyon: Keyfsizlik, isteksizlik, hayattan zevk alamama, moral bozukluğu, enerjisizlik gibi temel ruhsal belirtilerin yanısıra iştah ve kilo kaybı, uyku bozuklukları (uykusuzluk veya aşırı uyuma), cinsel istekte azalma, halsizlik gibi bedensel belirtilerin eşlik ettiği bir bozukluktur. Bu bozuklukta intihar önemli bir risk oluşturur. Özellikle umutsuzluğun ve kendine yardım edilebileceğine olan inancın yitirilmesi intihar riskini artıran önemli bir etkendir.

6 Depresyon Belirti ve Bulguları  Depresif mizaç  Önemli ölçüde ilgi ve haz kaybı  Kilo alımı veya kaybı  İştah artışı veya kaybı  Uykusuzluk veya aşırı uyku  Yorgunluk veya enerji azalması  Psikomotor ajitasyon veya retardasyon  Değersizlik hissi  Aşırı veya uygunsuz suçluluk hissi  Düşünme veya yoğunlaşma becerisinde azalma  Kararsızlık  Tekrarlayan ölüm düşüncesi,intihar fikri veya girişimi

7 Depresyonda Tanı Kriterleri A) Aşağıdaki belirtilerden en az 5 tanesi 2 hafta süreyle mevcut olmalı.  çökkün duygu durum*  normal etkinliklere karşı belirgin bir biçimde azalmış ilgi, zevk alamama*  anlamlı derecede kilo kaybı ya da kilo alımı  insomnia veya hipersomnia

8 Depresyon Tanı Kriterleri  psikomotor retardasyon veya ajitasyon  yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı  değersizlik veya suçluluk duyguları  düşüncelerini belli bir konu üzerine yoğunlaştıramaması veya kararsızlık  ölüm düşünceleri, intihar girişimi ya da planları

9 B) Miks epizodun tanı ölçütünü karşılamamakta C) Klinik olarak belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur D) Semptomlar bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değil E) Yas’la daha iyi açıklanamaz

10 DepresyonDepresyon  Yaşam kalitesini azaltır  Ekonomik ve mesleki kayıplara yol açar  Kişiler arası uyumun bozulmasına neden olur  Alkol ve madde kötüye kullanımı/ bağımlılığı sıklıkla eşlik eder

11 DepresyonDepresyon  En yaygın ruhsal hastalıklardan birisidir  Her yaş grubunda görülebilir  En sık 25-44 yaş arasında görülür  Depresyon kadınlarda erkeklerden iki kat fazla görülür  Depresyon 50 yaşın üzerinde ölüm hızını dört kat arttırır

12 Depresyon Nasıl Başlar?  İlk depresyon hecmesi sıklıkla ekonomik problemler, işsizlik, boşanma gibi psikososyal yüklenmelerle tetiklenir  Uyum Bozukluğu: Psikososyal yüklenmeyi takiben gelişen belirtiler süre ve şiddet olarak depresyon tanı ölçütlerini karşılamaz  Yani kriz biter depresyon başlar

13 Depresyon ve İntihar  Depresyonda intihar riski yüksektir % 15  İntihar edenlerin % 40-50’inde, tanı konmamış ya da yetersiz tedavi edilmiş depresif bozukluk  Kadınlarda intihar girişimi erkeklerden fazla iken  Özellikle erkeklerde ve yaşlılarda ölümle sonlanan intihar girişimleri fazladır  Gençlerde intihar gittikçe artmakta, yaşlılarda ve kadınlarda gittikçe azalmakta

14 Depresyon-İntihar  İntihar fantazileri ve davranışları çoğunlukla gerçeği değerlendirme bozukluğu ve ego bütünlüğünün bozulması ile biraradadır. Hastanın savunmaları yoğun öfke ve yas karşısında etkisiz kaldığında duygusal bütünlük bozulmaya başlar ve hastanın duyguları yaşantılardan dezintegre olur. Hasta selfinin olumlu yönlerini tanıyamaz hale gelir artık değersiz ve defektif bir self vardır.

15 Depresyon ve Yas Sevilen birinin yitirilmesinden sonra  2 aydan daha uzun sürmesi  belirgin bir işlevsel bozulma,  değersizlik düşünceleriyle hastalık düzeyinde uğraşıp durma,  intihar düşünceleri,  psikotik semptomlar (varsanılar, hezeyanlar)  psikomotor retardasyon  depresyon/uzamış yas

16 İntihar-Depresyon Bazan önemli bir insanın kaybı tolere edilemez. Ölene karşı hissedilen öfke o kadar büyüktür ki, suçluluk, boşluk, keder o kadar dayanılmazdır ki ölenin ta kendisi olmaktan başka şans kalmaz.

17 Psikotik Özellikli Depresyon  Hezeyan ya da varsanılar vardır  Psikozun ortaya çıkışından önce mutlaka depresif belirtiler başlamıştır.  Depresyon şiddetlidir  Genellikle, hezeyan ve varsanıların içeriği mizaçla uyumludur  Antidepresan + Antipsikotik tedavi

18 Çocuk Yetiştirme Sürecinde Mizaç Bozuklukları % 0.1-0.2 Postpartum Psikoz % 10-20 Postpartum Depresyon % 55-85 Gebelik Hüznü % 25-35 Gebelikte Depresif Semptomlar

19 Postpartum Depresyon İçin Risk Faktörleri  Sosyal destek yetersizliği  Olumsuz yaşam olayları  Mesleki istikrarsızlık  Daha önce çocuk deneyimi olmaması  Planlanmamış gebelik  Antenatal karamsarlık  Olumsuz evlilik ilişkileri veya evli olmamak  Kendi annesi ile olumsuz ilişkiler

20 Gebelik Hüznü  Kısa epizod  Birkaç gün sürer  Mizaçta dalgalanma  Kolay ağlama  Hasta teskin edilir  Zamanla düzelir  Ailenin özellikle eşin desteği çok önemlidir

21 Postpartum Depresyon  Prevalans % 10-15  Doğumdan sonraki ilk 4 hafta içinde başlar  Psikiyatrik hastalık öyküsü olanlarda daha sık  İlaç tedavisi ya da hospitalizasyon şart

22 Postpartum Psikoz  Doğumdan 2-3 gün sonra başlar  Yönelim bozukluğu  Ajitasyon  Emosyonel labilite  Psikotik semptomlar  Bir sonraki postpartum dönemde tekrarlama oranı % 50

23 Yaşlılarda Depresyon  Tanı gözden kaçıyor  Yetersiz tedavi görüyorlar  Depresyon yaşlanmanın veya demansın geriye dönüşümsüz bir belirtisi olarak görülüyor  Ortaya çıkış sinsi  Hüzünlü duygulanım belirgin değil  İştah ve uyku değişiklikleri  Sosyal geri çekilme ve isteksizlik

24 Yaşlılarda Depresyon  Bilişsel işlevlerde bozulma belirgin  İlaç yan etkilerine duyarlılar  Komorbid tıbbi durum daha fazla  Çok sayıda ilaç kullanımı  SSRI’lar etkili  Düşük dozda başlanmalı ve yavaş arttırılmalı  Sertralin, sitalopram daha az ilaç etkileşimi  TSA’ların yan etkilerine dikkat

25 Depresyonla İlişkili Tıbbi Durumlar  Alzheimer  AIDS  Beyin tümörleri  Multiple skleroz  CVA  Kafa travması  Parkinson Hastalığı  Epilepsi  Huntington Hastalığı

26 Depreyonla İlişkili Tıbbi Durumlar  Hipotiroidi, Hipertiroidi  Cushing Sendromu  Addison  Romatoid artrit  SLE  Pankreas kanseri  Kronik ağrı, fibromiyalji  B-12, folat eksiklikleri (400 ve üstü olmalı)

27 Depresyonla İlişkili İlaç ve Maddeler  Antihipertansifler: ß-bloker, Metildopa, Reserpin  Dijital, prokainamid  Kontraseptifler  Kortikosteroid:Prednizon >40mg/g % 5 ve >80 mg/g % 18  Benzodiazepinler

28 Depresyonla İlişkili İlaç ve Maddeler  H-2 Reseptör Antagonistleri  Kanser Kemoterapisi  İnterferon  Alkol, Opiat, Anabolik steroidler, Amfetamin  Anti-inflamatuar: İndometasin, fenilbutazon, pentozokain

29 Depresyon ve Bipolarite Bipolar Depresyon  Manik ya da miks episodlarla seyreden depresyon  İlk hecmeyi takiben % 5-10 oranında manik hecme gelişebilir  Bipolar mizaç bozukluğu olarak adlandırılır

30 Depresyona Yaklaşım 1) Hastanın güvenliğini sağlamak, suisid riskini değerlendirmek 2) Acil durum tespiti yapmak 3) Dahili, nörolojik ve farmakolojik sebepleri ayırt etmek 4) Tedavi planı oluşturmak

31 Ne Zaman Psikiyatriste Sevk Etmeliyiz?  Suisid riski  Psikotik semptomlar  Bipolar Hastalık öyküsü  İşlevsellikte ciddi kayıp  Hekimin yetersizlik hisleri  Hasta talep ediyorsa

32 KRİZ DEPRESYON İNTİHAR

33 KAYGI BOZUKLUKLARI *Yaygın Anksiyete Bozukluğu *Sosyal anksiyete bozukluğu *OKB *Panik Bozukluk

34 Anksiyetenin Tanımı Huzursuzluk veya bedensel gerginliğin eşlik ettiği gelecekte tehlike ya da felaket olacağıyla ilgili sinyal niteliğinde korkulu bekleyiş

35 Depresyon ve Anksiyete Prevalansı Depresyon ve Anksiyete Prevalansı

36 Anksiyetenin Belirti ve Bulguları  Fizik Bulgular  bel ağrısı, baş ağrısı  kas gerginliği  nefes darlığı, hiperventilasyon  kolay yorulma  irkilme yanıtı  parestezi  yutma güçlüğü  titreme, seğirme  Psikolojik belirtiler  korku  konsantre olmada güçlük  hipervijilans  insomnia  libido azalması  boğazda düğüm hissi  karında kelebekler hissi

37 Anksiyetenin Belirti ve Bulguları  Otonom belirtiler  ateş basması, solukluk  taşikardi, çarpıntı  terleme  soğuk eller  diare  kuru ağız  sık idrara çıkma

38 Anksiyete ile Seyredebilecek Genel Tıbbi Durumlar  Hiper/hipotiroidi  Paratiroid hastalıkıları  Hipoglisemi  Feokromositoma,  Karsinoid sendrom  Kardiak aritmiler  Miyokard infarktüsü sonrası  Alkol, madde  İlaçlar (bronkodilatatörler..)  Aşırı kafein tüketimi

39 Anksiyete Bozuklukları  Kontrol edilemeyen endişe (YAB)  Sık sık, beklenmedik panik atakları (panik bozukluk)  Tekrarlayan, istenmeden gelen obsesif düşünceler veya kompulsif ritüeller (OKB)  Yeniden yaşantılama, kaçınmalar, aşırı uyarılmışlık (PTSB)  Toplumda eleştirilmekten ya da aşağılanmaktan korkma (sosyal anksiyete)

40 Anksiyeteye Yaklaşım  Tıbbi bir neden var mı?  Madde, toksin ya da ilacın etkisiyle mi ortaya çıkıyor?  Anksiyetenin sonuçlarıyla (MI geçirme, ölüm, kontrol kaybı…) mı ilgili?  Toplumda aşağılanma, utanma, eleştirilmeyle mi ilgili?  Yaşamı tehdit eden bir olayın anısıyla mı ilgili?

41 Anksiyeteye Yaklaşım  Sadece belli durumlarda mı ortaya çıkıyor?  Kirlenme endişesiyle ya da kompulsiyonları yapma endişesiyle mi ilgili?  Endişe kilo almayla mı sınırlı?  Endişe bir hastalık olup olmadığıyla mı sınırlı?  Endişe çok sayıda fiziksel yakınmaya mı odaklı?  Endişe yaygın ve pek çok olayla mı ilgili  Endişe yaygın ve pek çok olayla mı ilgili?

42 Yaygın Anksiyete Bozukluğu  Bir çok mesele hakkında kontrol edilemez biçimde tasa ve endişe hissedilir  Günlük hayatın olağan endişelerinden ayırt etmek zor olabilir  Depresyonla birlikteliği sık ( % 8-39)

43 Yaygın Anksiyete Bozukluğu  Huzursuzluk  Kolay yorulma  Konsantrasyon kaybı  Sinirlilik  Kas gerginliği  Uyku bozukluğu  Otonomik hiperaktivite

44 Yaygın Anksiyete Bozukluğu  Yaşam boyu prevalans % 5-9  Kadınlarda daha sık  Başlangıçla ilgili hastalar: “ Ben hep böyleydim” diye ifade eder “ Ben hep böyleydim” diye ifade eder  Panik atakla mukayese edildiğinde *daha kronik seyirli *daha kronik seyirli *yaşamda işlevsellik kaybı daha az *yaşamda işlevsellik kaybı daha az

45 Panik Bozukluk  Tekrarlayan, ani, beklenmedik panik ataklar  Fiziksel aşırı uyarılmışlık ve somatik belirtiler  Belirtilerin katastrofik algılanması “Kalp krizi geçiriyorum” “çıldırıyorum”“ölüyorum” “kontrolü kaybediyorum”

46 Panik Bozukluk  Somatik belirtiler Çarpıntı Çarpıntı Terleme Terleme Titreme Titreme Nefes darlığı Nefes darlığı Bulantı Bulantı Baş dönmesi Baş dönmesi Parestezi Parestezi

47 Panik Bozukluk  Yaşam boyu prevalans % 1,5-2  Kadınlarda daha sık  Ergenlikte ve otuzlu yaşlarda zirve yapar  Depresyonla birliktelik ( % 50-70)  Suisid riski

48 Panik Bozukluk  İç uyaranlara aşırı odaklanma, hipervijilans  “bir şeyler kötü gidiyor” paniği başlıyor  Beklenti anksiyetesi  Kaçınmalar  Agorafobi  “Emniyeti sağlayacak tedbirlerim beni tehlikeden koruyacak”

49 Panik Atak ve Sonuçları

50 Panik Bozuklukta Tedavi Yaklaşımı  Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi  Ataklar “kendini sınırlar” “kontrol altına alınabilir” “kontrol altına alınabilir”  Hastaya güvence verilmesi  Hastanın denetimi ele alması  Bedensel belirtilerin anlamını kavraması  İç ve dış uyaranlara karşı duyarsızlaşması

51 Panik Bozukluk ve Tedavi  Panik atak sıklığının sıfırlanması hasta için en önemli unsurdur  Panik atak başladıktan sonra belirtileri yok eden bir ilaç yoktur  Kısa sürede hedef ; belirtilerin dindirilmesi  Uzun sürede hedef; relapsları azaltmak

52 Panik Bozukluk ve Tedavi Hedefleri  Panik atak sıklıklarını azaltmak  Beklenti anksiyetesini gidermek  Genel anksiyeteyi gidermek  Agorafobik kaçınmayı azaltmak  İşlevsel bozulmayı gidermek  Hayat kalitesini arttırmak

53 Sosyal Fobi  Yaşam boyu prevalans % 13  Kadın = Erkek  Gençlerde sık  Mahçup olabilecekleri ortamlardan kaçınırlar

54 Sosyal Fobi  Kaçınamadıkları durumlarda yoğun anksiyeteye katlanırlar  Kaçınılan durumlarda panik ataklar ortaya çıkabilir  Yaygın ise yaşam ileri derecede kısıtlanır

55 Sosyal Fobide Korkulan ve Kaçınılan Durumlar  Toplumda konuşmak ya da performans sergilemek  Yemek yemek, yazmak, imza atmak  Umumi tuvalete girmek  Dikkatleri üzerine çekmek  Flört etmek, partiye gitmek  Yabancılarla konuşmak  Otoriteyle ya da yetkiliyle konuşmak

56 Sosyal Fobi ve Komorbidite  Depresyon % 45( 20-70)  Alkol ve madde kötüye kullanımı % 40  Sıklıkla tıbbi yardım arama komorbid durumlar ortaya çıkınca olur

57 Travma Ve Anksiyete Bozuklukları Travma ile karşı karşıya gelindiğinde ya da travmatik olaya tanık olunduğunda  Akut Stres Bozukluğu: travma sırasında ve sonraki 1 ay içinde,  Post-travmatik Stres Bozukluğu: 1 aydan sonra ortaya çıkabilir

58 Akut Stres Bozukluğu  Korku, çaresizlik, yada dehşete düşme  Öznel uyuşukluk, dalgınlık, duygusal tepkisizlik  Çevrede olup bitenin farkına varma düzeyinde azalma  Derealizasyon  Depersonalizasyon  Dissosiyatif amnezi

59 Akut Stres Bozukluğu’na Yaklaşım  Olayı paylaş  Kişinin olayla ilgili duygularını paylaş  Cesaretlendir  Olayı kabul etmesine yardımcı ol  Destekle  Basit fakat önemli konularda alternatif sun

60 PTSBPTSB  Yaşam boyu prevalans % 1-14  Travmaya maruz kalanlarda travmanın şiddetine göre bu oran artar

61 PTSB Belirtileri  Davetsiz gelen belirtiler  Kaçınma belirtileri  Aşırı uyarılmışlık  Otonomik hiperaktivite (uyaran karşısında)

62 Davetsiz Gelen Belirtiler  Olay elde olmadan tekrar tekrar anımsanır  Olay sık sık, sıkıntı verir biçimde rüyada görülür  Olay sanki yeniden yaşanıyormuş gibi davranılır yada hissedilir  Olayın bir yönünü çağrıştıran iç yada dış olaylarla karşılaşma ile yoğun sıkıntı duyulur  Olayın bir yönünü çağrıştıran iç yada dış olaylarla karşılaşma ile fizyolojik tepki gösterilir

63 Kaçınma Belirtileri  Travmaya eşlik etmiş düşünce, duygu yada konuşmalardan kaçınma  Anıları uyandıran etkinliklerden, yer ve kişilerden kaçınma  Travmanın önemli bir yönünü hatırlayamama  Etkinliklere karşı ilginin azalması  İnsanlara karşı yabancılaşma  Duygulanımda kısıtlılık  Bir geleceği kalmadığı duygusu

64 Artmış Uyarılmışlık Belirtileri  Uykuya dalmakta yada uykuyu sürdürmekte güçlük  Öfke patlamaları  Konsantrasyon güçlüğü  Hipervijilans  Aşırı irkilme tepkisi

65 PTSB ve Komorbidite  % 60-100 oranında komorbidite var: Alkol-madde kötüye kullanımı Alkol-madde kötüye kullanımı Depresyon Depresyon Yaygın anksiyete bozukluğu Yaygın anksiyete bozukluğu Psikotik belirtiler (nadir) Psikotik belirtiler (nadir)

66 PTSB Nasıl Taranır?  Başınıza gelen en kötü olay nedir?  Hayatınızın tehlikeye girdiği oldu mu?  Saldırıya uğradınız mı?  Fiziksel yada cinsel olarak istismar edildiniz mi?  Hasta o anda bir travma tarif ediyorsa; Çaresizlik hissettiğiniz başka bir olay başınıza geldi mi?

67 Travma YaşantısınaYaklaşım  Nötr ve empatik biçimde, hastanın “olayı” anlatması istenir  Olay anındaki duygusal ve fizyolojik tepkiler ?  Olaya atfedilen anlam ve hastanın olay karşısındaki tutumu ve davranışları?  Diğer insanların olay sırasında ve sonrasında hastaya verdikleri yanıt?

68 Obsesif-Kompulsif Bozukluk  Obsesyonlar: kirlenme, emin olamama, simetri, düzen, saldırgan ve cinsel içerik  Kompulsiyonlar: kontrol etme, yıkama, temizleme, sayma, tekrar tekrar soru sorma, düzeltme, istifçilik  Hasta bunların saçma ve aşırı olduğunu bilir

69 Obsesif-Kompulsif Bozukluk  Obsesyonlar anksiyeteye neden olur  Kompulsiyonlar anksiyeteyi geçici olarak azaltır  Kaçınmalar sık  Aşırı zaman ve enerji harcanır  Yaşam belirgin biçimde etkilenir

70 Obsesif-Kompulsif Bozukluk  Yirmili yaşlarda başlar  Kronik bir seyir  Genellikle hasta belirtileri gizler  Sorgulanmadıkça tanı atlanabilir

71 OKB’de Tedavi  SSRI ya da klomipramin tedavide tek başına % 60 etkili  Kalan % 40 için güçlendirme tedavisi gerekli

72 Anksiyete Bozukluğunda Ne Zaman Psikiyatrist?  Suisid düşünceleri  Alkol ve madde kullanımı  Tıbbi ya da psikiyatrik komorbidite  İleri derecede kaçınma davranışları  İleri derecede işlevsellik kaybı

73 Anksiyete Bozukluğunda Ne Zaman Psikiyatrist?  Gebelik  Daha önce kullanılan SSRI/SNRI/NaSSA grubu ilaçlara zayıf cevap  Kişilik bozukluğu  Ek tedaviye ihtiyaç duyulduğunda

74 Somatizasyon Tanımı Hastalar, psikolojik ve insanlar arası ilişkide yaşadıkları sıkıntıları, tıbbi anlamda açıklanamayan somatik belirtiler şeklinde yaşantılarlar ve ifade ederler.

75 Somatizasyon Tanımı  Eski tanımda ayrıca semptoma yol açan ya da katkıda bulunan psikolojik faktörlerin varlığı gerekmekteydi  Psikolojik faktörlerin, fiziksel semptomların sonucu ya da basitçe birlikte olan durumlar değil de, fiziksel semptomların sebebi olduğunu göstermek kolay değildir  Somatize eden hastalar, semptomlarının fiziksel olmayan sebeplere atfedilmesine çetin bir şekilde karşı koyarlar

76 Birinci basamak sağlık hizmetine baş vuran depresif bozukluğu olan hastaların Birinci basamak sağlık hizmetine baş vuran depresif bozukluğu olan hastaların en az % 50’si, bilişsel ve affektif belirtilerle değil, bedensel yakınmalarla gelmektedirler

77 Somatizasyon Bozukluğu  Kadınlarda erkeklerden 5-20 kat daha fazla  Genel toplumda % 1-2  Birinci basamakta % 5-10  Eğitimi ve geliri az olanlarda daha fazla  30 yaşından önce sıklıkla ergenlikte başlar

78 Somatizasyon ve Sağlık Sistemi Kullanımı  Diğer hastalara göre daha fazla sağlık sistemini kullanırlar  Kliniğe ve acile başvuruları daha fazladır  Daha çok tetkik edilirler  Alt branşlara daha çok yönlendirilirler  Polifarmasi fazladır  Sağlık hizmeti verenlerin sayısı ve bölümleri arttıkça bütünlük daha da elden çıkar

79 Somatizasyon Bozukluğunda Seyir ve Prognoz  Kronik seyirlidir  Yakınmaların şiddeti dalgalanır  Gereksiz cerrahi girişimler, yineleyici tıbbi değerlendirmeler, madde bağımlılığı ve gereksiz reçete edilen ilaçlara bağlı yan etkiler sık görülen komplikasyonlardır  Gereksiz cerrahi girişimler, yineleyici tıbbi değerlendirmeler, madde bağımlılığı ve gereksiz reçete edilen ilaçlara bağlı yan etkiler sık görülen komplikasyonlardır.  İKİNCİL DEPRESYON SIKTIR.

80 Somatizasyonu Tanımak Kronisite,hekimin şüphelenmesi,hastanın savunuculuğu,ilaç ve hastane öyküsü, psikososyal ipuçları

81 Somatizasyonla Seyreden Diğer Psikiyatrik Tablolar  Depresyon  Panik bozukluk  Yaygın anksiyete boz.  Obsesif-kompulsif bozukluk  Posttravmatik stres bozukluğu  Psikotik bozukluklar  Uyum bozuklukları  Alkol-madde kullanım bozuklukları  Yapay bozukluk ve temaruz

82 PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

83 KLİNİK Gerçeği değerlendirmede bozulma Algısal bozukluklar Davranışsal bozulmalar Duygulanımda uygunsuzluk Düşünce Bozuklukları

84 ŞİZOFRENİDE İNTİHAR  İntihar riski %10  Görece olarak genç ve erkek hastalar  Daha çok hastalığın ilk yıllarında  Yaklaşık %75’inde daha önce intihar girişimi öyküsü,  2/3’sinde aynı zamanda depresyon  Sanrı ve hallüsinasyonlar sonucu intihar az sayıda

85 ŞİZOFRENİ’DE Olası kriz durumları ve müdahale

86 ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI Bağımlılık süreci Komorbidite Acil servise başvurular Olası krizler

87 ALKOL BAĞIMLILIĞI  Yaşam boyu intihar riski %2.2-%3.4  Erkeklerde daha yüksek oranda  Genellikle bağımlılık geliştikten uzun yıllar sonra  Tabloya depresyon da eklenmiştir

88 MADDE BAĞIMLILIĞI  İntihar oranı normal popülasyona göre 20 kat fazla  Yüksek doz madde alımı  Damar içine madde zerki  Antisosyal kişilik bozukluğu  Karmaşık yaşam biçimi  Dürtüsel davranışlar  Depresyon

89 KİŞİLİK BOZUKLUKLARI A Kümesi : Paranoid K.B., Şizoid K.B., Şizotipal K.B., B Kümesi: Antisosyal K.B., Borderline(sınırda) K.B., Histrionik K.B., Narsistik K.B., C Kümesi: Çekingen K.B., Bağımlı K.B., Obs.Komp.K.B.,

90 Kriz ve intihar için riskli gruplardır

91 KİŞİLİK BOZUKLUKLARI  Borderline ve antisosyal kişilik bozukluklarında daha fazla  %95 oranında depresyon ve/veya madde kullanımı ile birlikte

92 ORGANİK BEYİN SENDROMLARI Demanslar, Kafa Travmaları, Kafa içi lezyonlar

93 Demans ve Klinik Bulgular  Bellek bozukluğu  Uyku uyanıklık döngüsünün değişmesi  Ajitasyon  Hezeyanlar  Varsanılar  Saldırganlık  Depresyon

94 Demans ve Değerlendirme  Bellek Kaybı(yakın bellek kaybı en belirgin)  Konuşma Bozulması (Afazi bilhassa nominal afazi)  Apraksi İnce hareketleri yapmakta kontrol kaybı  Agnozi bilinen objeleri tanımakta güçlük  Disgrafi

95 Demans ve Değerlendirme II  Kişilik değişiklikleri bakıcının sıkıntısını arttırır: “Benim bildiğim annem değil”  Disinhibisyon, öfke, kirlilik, cinsel davranış bozukluğu  Hezeyanlar ve ciddi mizaç dalgalanmaları  İçgörü başlangıçta yıkılmaz  Fiziki bozulma ilerleyicidir.  İdrar inkontinansı bakıcıları yorar

96 Reversible Demanslar  Nörolojik Bozukluklar Travma, normal basınçlı hidrosefali, beyin tümörü.  Sistemik Hastalıklar Hipoksi, anemi, KC yada böbrek yetmezliği  Endokrin Bozukluğa bağlı demanslar Diyabet, tiroid hastalıkları cushing hastalığı, paratiroid hastalıkları.  Vitamin yetmezlikleri: Vit B12, tiamin  İnfeksiyon Hastalıkları: Sifiliz, aids vs.

97 Demansa Yaklaşım  Fizik muayene  Tam kan sayımı  Sedimentasyon  Üre ve elektrolitler  KC işlevleri (GGT)  B 12 ve folat düzeyleri (özellikle MCV artması)  Tiroid işlevleri  Görme ve işitme işlevleri  EKG  AC filmi  Kranial BT/MR

98 Demans Kriz İntihar

99 Kriz odasının görevi olmayan durumlar Psikotik-manik eksitasyonlar Panik ataklar Kişilik bozukluklarına bağlı ortaya çıkan ajite durumlar Her türlü psikomedikal tedavi (kısa süreli sedasyon gereklilikleri hariç) Acil servis içi kavgalar Saldırgan hasta yakınları

100 Telefonla müdahale


"Psikiyatrik Hastalıklar Kriz ve intiharlarla ilişkileri, Acil servis kriz odası uygulamalarındaki yerleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları