Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psikiyatrik Hastalıklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psikiyatrik Hastalıklar"— Sunum transkripti:

1 Psikiyatrik Hastalıklar
Kriz ve intiharlarla ilişkileri, Acil servis kriz odası uygulamalarındaki yerleri

2 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

3 Nevrotik-Psikotik bozukluklar
Duygulanım Bozuklukları Kaygı Bozukluklar Psikotik bozukluklar Alkol-madde kullanımı Kişilik bozuklukları Organik Beyin sendromları

4 Tanı koyulup tedavi edilme oranı sadece %35
DEPRESYON Tanı koyulup tedavi edilme oranı sadece %35

5 Depresyon Major Depresyon: Keyfsizlik, isteksizlik, hayattan zevk alamama, moral bozukluğu, enerjisizlik gibi temel ruhsal belirtilerin yanısıra iştah ve kilo kaybı, uyku bozuklukları (uykusuzluk veya aşırı uyuma), cinsel istekte azalma, halsizlik gibi bedensel belirtilerin eşlik ettiği bir bozukluktur. Bu bozuklukta intihar önemli bir risk oluşturur. Özellikle umutsuzluğun ve kendine yardım edilebileceğine olan inancın yitirilmesi intihar riskini artıran önemli bir etkendir.

6 Depresyon Belirti ve Bulguları
Depresif mizaç Önemli ölçüde ilgi ve haz kaybı Kilo alımı veya kaybı İştah artışı veya kaybı Uykusuzluk veya aşırı uyku Yorgunluk veya enerji azalması Psikomotor ajitasyon veya retardasyon Değersizlik hissi Aşırı veya uygunsuz suçluluk hissi Düşünme veya yoğunlaşma becerisinde azalma Kararsızlık Tekrarlayan ölüm düşüncesi,intihar fikri veya girişimi

7 Depresyonda Tanı Kriterleri
A) Aşağıdaki belirtilerden en az 5 tanesi 2 hafta süreyle mevcut olmalı. çökkün duygu durum* normal etkinliklere karşı belirgin bir biçimde azalmış ilgi, zevk alamama* anlamlı derecede kilo kaybı ya da kilo alımı insomnia veya hipersomnia

8 Depresyon Tanı Kriterleri
psikomotor retardasyon veya ajitasyon yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı değersizlik veya suçluluk duyguları düşüncelerini belli bir konu üzerine yoğunlaştıramaması veya kararsızlık ölüm düşünceleri, intihar girişimi ya da planları

9 B) Miks epizodun tanı ölçütünü karşılamamakta
C) Klinik olarak belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur D) Semptomlar bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değil E) Yas’la daha iyi açıklanamaz

10 Depresyon Yaşam kalitesini azaltır
Ekonomik ve mesleki kayıplara yol açar Kişiler arası uyumun bozulmasına neden olur Alkol ve madde kötüye kullanımı/ bağımlılığı sıklıkla eşlik eder

11 Depresyon En yaygın ruhsal hastalıklardan birisidir
Her yaş grubunda görülebilir En sık yaş arasında görülür Depresyon kadınlarda erkeklerden iki kat fazla görülür Depresyon 50 yaşın üzerinde ölüm hızını dört kat arttırır

12 Depresyon Nasıl Başlar?
İlk depresyon hecmesi sıklıkla ekonomik problemler, işsizlik, boşanma gibi psikososyal yüklenmelerle tetiklenir Uyum Bozukluğu: Psikososyal yüklenmeyi takiben gelişen belirtiler süre ve şiddet olarak depresyon tanı ölçütlerini karşılamaz Yani kriz biter depresyon başlar

13 Depresyon ve İntihar Depresyonda intihar riski yüksektir % 15
İntihar edenlerin % 40-50’inde, tanı konmamış ya da yetersiz tedavi edilmiş depresif bozukluk Kadınlarda intihar girişimi erkeklerden fazla iken Özellikle erkeklerde ve yaşlılarda ölümle sonlanan intihar girişimleri fazladır Gençlerde intihar gittikçe artmakta, yaşlılarda ve kadınlarda gittikçe azalmakta

14 Depresyon-İntihar İntihar fantazileri ve davranışları çoğunlukla gerçeği değerlendirme bozukluğu ve ego bütünlüğünün bozulması ile biraradadır. Hastanın savunmaları yoğun öfke ve yas karşısında etkisiz kaldığında duygusal bütünlük bozulmaya başlar ve hastanın duyguları yaşantılardan dezintegre olur. Hasta selfinin olumlu yönlerini tanıyamaz hale gelir artık değersiz ve defektif bir self vardır.

15 Depresyon ve Yas Sevilen birinin yitirilmesinden sonra
2 aydan daha uzun sürmesi belirgin bir işlevsel bozulma, değersizlik düşünceleriyle hastalık düzeyinde uğraşıp durma, intihar düşünceleri, psikotik semptomlar (varsanılar, hezeyanlar) psikomotor retardasyon  depresyon/uzamış yas

16 İntihar-Depresyon Bazan önemli bir insanın kaybı tolere edilemez. Ölene karşı hissedilen öfke o kadar büyüktür ki, suçluluk, boşluk, keder o kadar dayanılmazdır ki ölenin ta kendisi olmaktan başka şans kalmaz.

17 Psikotik Özellikli Depresyon
Hezeyan ya da varsanılar vardır Psikozun ortaya çıkışından önce mutlaka depresif belirtiler başlamıştır. Depresyon şiddetlidir Genellikle, hezeyan ve varsanıların içeriği mizaçla uyumludur Antidepresan + Antipsikotik tedavi

18 Çocuk Yetiştirme Sürecinde Mizaç Bozuklukları
% Postpartum Psikoz % 10-20 Postpartum Depresyon % 55-85 Gebelik Hüznü % 25-35 Gebelikte Depresif Semptomlar

19 Postpartum Depresyon İçin Risk Faktörleri
Sosyal destek yetersizliği Olumsuz yaşam olayları Mesleki istikrarsızlık Daha önce çocuk deneyimi olmaması Planlanmamış gebelik Antenatal karamsarlık Olumsuz evlilik ilişkileri veya evli olmamak Kendi annesi ile olumsuz ilişkiler

20 Gebelik Hüznü Kısa epizod Birkaç gün sürer Mizaçta dalgalanma
Kolay ağlama Hasta teskin edilir Zamanla düzelir Ailenin özellikle eşin desteği çok önemlidir

21 Postpartum Depresyon Prevalans % 10-15
Doğumdan sonraki ilk 4 hafta içinde başlar Psikiyatrik hastalık öyküsü olanlarda daha sık İlaç tedavisi ya da hospitalizasyon şart

22 Postpartum Psikoz Doğumdan 2-3 gün sonra başlar Yönelim bozukluğu
Ajitasyon Emosyonel labilite Psikotik semptomlar Bir sonraki postpartum dönemde tekrarlama oranı % 50

23 Yaşlılarda Depresyon Tanı gözden kaçıyor Yetersiz tedavi görüyorlar
Depresyon yaşlanmanın veya demansın geriye dönüşümsüz bir belirtisi olarak görülüyor Ortaya çıkış sinsi Hüzünlü duygulanım belirgin değil İştah ve uyku değişiklikleri Sosyal geri çekilme ve isteksizlik

24 Yaşlılarda Depresyon Bilişsel işlevlerde bozulma belirgin
İlaç yan etkilerine duyarlılar Komorbid tıbbi durum daha fazla Çok sayıda ilaç kullanımı SSRI’lar etkili Düşük dozda başlanmalı ve yavaş arttırılmalı Sertralin, sitalopram daha az ilaç etkileşimi TSA’ların yan etkilerine dikkat

25 Depresyonla İlişkili Tıbbi Durumlar
Alzheimer AIDS Beyin tümörleri Multiple skleroz CVA Kafa travması Parkinson Hastalığı Epilepsi Huntington Hastalığı

26 Depreyonla İlişkili Tıbbi Durumlar
SLE Pankreas kanseri Kronik ağrı, fibromiyalji B-12, folat eksiklikleri (400 ve üstü olmalı) Hipotiroidi, Hipertiroidi Cushing Sendromu Addison Romatoid artrit

27 Depresyonla İlişkili İlaç ve Maddeler
Antihipertansifler: ß-bloker, Metildopa, Reserpin Dijital, prokainamid Kontraseptifler Kortikosteroid:Prednizon >40mg/g % 5 ve >80 mg/g % 18 Benzodiazepinler

28 Depresyonla İlişkili İlaç ve Maddeler
H-2 Reseptör Antagonistleri Kanser Kemoterapisi İnterferon Alkol, Opiat, Anabolik steroidler, Amfetamin Anti-inflamatuar: İndometasin, fenilbutazon, pentozokain

29 Depresyon ve Bipolarite
Bipolar Depresyon Manik ya da miks episodlarla seyreden depresyon İlk hecmeyi takiben % 5-10 oranında manik hecme gelişebilir Bipolar mizaç bozukluğu olarak adlandırılır

30 Depresyona Yaklaşım 1) Hastanın güvenliğini sağlamak, suisid riskini değerlendirmek 2) Acil durum tespiti yapmak 3) Dahili, nörolojik ve farmakolojik sebepleri ayırt etmek 4) Tedavi planı oluşturmak

31 Ne Zaman Psikiyatriste Sevk Etmeliyiz?
Suisid riski Psikotik semptomlar Bipolar Hastalık öyküsü İşlevsellikte ciddi kayıp Hekimin yetersizlik hisleri Hasta talep ediyorsa

32 KRİZ DEPRESYON İNTİHAR

33 KAYGI BOZUKLUKLARI *Yaygın Anksiyete Bozukluğu
*Sosyal anksiyete bozukluğu *OKB *Panik Bozukluk

34 Anksiyetenin Tanımı Huzursuzluk veya bedensel gerginliğin eşlik ettiği gelecekte tehlike ya da felaket olacağıyla ilgili sinyal niteliğinde korkulu bekleyiş

35 Depresyon ve Anksiyete Prevalansı

36 Anksiyetenin Belirti ve Bulguları
Psikolojik belirtiler korku konsantre olmada güçlük hipervijilans insomnia libido azalması boğazda düğüm hissi karında kelebekler hissi Fizik Bulgular bel ağrısı, baş ağrısı kas gerginliği nefes darlığı, hiperventilasyon kolay yorulma irkilme yanıtı parestezi yutma güçlüğü titreme, seğirme

37 Anksiyetenin Belirti ve Bulguları
Otonom belirtiler ateş basması, solukluk taşikardi, çarpıntı terleme soğuk eller diare kuru ağız sık idrara çıkma

38 Anksiyete ile Seyredebilecek Genel Tıbbi Durumlar
Hiper/hipotiroidi Paratiroid hastalıkıları Hipoglisemi Feokromositoma, Karsinoid sendrom Kardiak aritmiler Miyokard infarktüsü sonrası Alkol, madde İlaçlar (bronkodilatatörler..) Aşırı kafein tüketimi

39 Anksiyete Bozuklukları
Kontrol edilemeyen endişe (YAB) Sık sık, beklenmedik panik atakları (panik bozukluk) Tekrarlayan, istenmeden gelen obsesif düşünceler veya kompulsif ritüeller (OKB) Yeniden yaşantılama, kaçınmalar, aşırı uyarılmışlık (PTSB) Toplumda eleştirilmekten ya da aşağılanmaktan korkma (sosyal anksiyete)

40 Anksiyeteye Yaklaşım Tıbbi bir neden var mı?
Madde, toksin ya da ilacın etkisiyle mi ortaya çıkıyor? Anksiyetenin sonuçlarıyla (MI geçirme, ölüm, kontrol kaybı…) mı ilgili? Toplumda aşağılanma, utanma, eleştirilmeyle mi ilgili? Yaşamı tehdit eden bir olayın anısıyla mı ilgili?

41 Anksiyeteye Yaklaşım Sadece belli durumlarda mı ortaya çıkıyor?
Kirlenme endişesiyle ya da kompulsiyonları yapma endişesiyle mi ilgili? Endişe kilo almayla mı sınırlı? Endişe bir hastalık olup olmadığıyla mı sınırlı? Endişe çok sayıda fiziksel yakınmaya mı odaklı? Endişe yaygın ve pek çok olayla mı ilgili?

42 Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Bir çok mesele hakkında kontrol edilemez biçimde tasa ve endişe hissedilir Günlük hayatın olağan endişelerinden ayırt etmek zor olabilir Depresyonla birlikteliği sık ( % 8-39)

43 Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Huzursuzluk Kolay yorulma Konsantrasyon kaybı Sinirlilik Kas gerginliği Uyku bozukluğu Otonomik hiperaktivite

44 Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Yaşam boyu prevalans % 5-9 Kadınlarda daha sık Başlangıçla ilgili hastalar: “ Ben hep böyleydim” diye ifade eder Panik atakla mukayese edildiğinde *daha kronik seyirli *yaşamda işlevsellik kaybı daha az

45 Panik Bozukluk Tekrarlayan, ani, beklenmedik panik ataklar
Fiziksel aşırı uyarılmışlık ve somatik belirtiler Belirtilerin katastrofik algılanması “Kalp krizi geçiriyorum” “çıldırıyorum” “ölüyorum” “kontrolü kaybediyorum”

46 Panik Bozukluk Somatik belirtiler Çarpıntı Terleme Titreme
Nefes darlığı Bulantı Baş dönmesi Parestezi

47 Panik Bozukluk Yaşam boyu prevalans % 1,5-2 Kadınlarda daha sık
Ergenlikte ve otuzlu yaşlarda zirve yapar Depresyonla birliktelik ( % 50-70) Suisid riski

48 Panik Bozukluk İç uyaranlara aşırı odaklanma, hipervijilans
“bir şeyler kötü gidiyor” paniği başlıyor Beklenti anksiyetesi Kaçınmalar Agorafobi “Emniyeti sağlayacak tedbirlerim beni tehlikeden koruyacak”

49 Panik Atak ve Sonuçları

50 Panik Bozuklukta Tedavi Yaklaşımı
Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi Ataklar “kendini sınırlar” “kontrol altına alınabilir” Hastaya güvence verilmesi Hastanın denetimi ele alması Bedensel belirtilerin anlamını kavraması İç ve dış uyaranlara karşı duyarsızlaşması

51 Panik Bozukluk ve Tedavi
Panik atak sıklığının sıfırlanması hasta için en önemli unsurdur Panik atak başladıktan sonra belirtileri yok eden bir ilaç yoktur Kısa sürede hedef ; belirtilerin dindirilmesi Uzun sürede hedef; relapsları azaltmak

52 Panik Bozukluk ve Tedavi Hedefleri
Panik atak sıklıklarını azaltmak Beklenti anksiyetesini gidermek Genel anksiyeteyi gidermek Agorafobik kaçınmayı azaltmak İşlevsel bozulmayı gidermek Hayat kalitesini arttırmak

53 Sosyal Fobi Yaşam boyu prevalans % 13 Kadın = Erkek Gençlerde sık
Mahçup olabilecekleri ortamlardan kaçınırlar

54 Sosyal Fobi Kaçınamadıkları durumlarda yoğun anksiyeteye katlanırlar
Kaçınılan durumlarda panik ataklar ortaya çıkabilir Yaygın ise yaşam ileri derecede kısıtlanır

55 Sosyal Fobide Korkulan ve Kaçınılan Durumlar
Toplumda konuşmak ya da performans sergilemek Yemek yemek, yazmak, imza atmak Umumi tuvalete girmek Dikkatleri üzerine çekmek Flört etmek, partiye gitmek Yabancılarla konuşmak Otoriteyle ya da yetkiliyle konuşmak

56 Sosyal Fobi ve Komorbidite
Depresyon % 45( 20-70) Alkol ve madde kötüye kullanımı % 40 Sıklıkla tıbbi yardım arama komorbid durumlar ortaya çıkınca olur

57 Travma Ve Anksiyete Bozuklukları
Travma ile karşı karşıya gelindiğinde ya da travmatik olaya tanık olunduğunda Akut Stres Bozukluğu: travma sırasında ve sonraki 1 ay içinde, Post-travmatik Stres Bozukluğu: 1 aydan sonra ortaya çıkabilir

58 Akut Stres Bozukluğu Korku, çaresizlik, yada dehşete düşme
Öznel uyuşukluk, dalgınlık, duygusal tepkisizlik Çevrede olup bitenin farkına varma düzeyinde azalma Derealizasyon Depersonalizasyon Dissosiyatif amnezi

59 Akut Stres Bozukluğu’na Yaklaşım
Olayı paylaş Kişinin olayla ilgili duygularını paylaş Cesaretlendir Olayı kabul etmesine yardımcı ol Destekle Basit fakat önemli konularda alternatif sun

60 PTSB Yaşam boyu prevalans % 1-14
Travmaya maruz kalanlarda travmanın şiddetine göre bu oran artar

61 PTSB Belirtileri Davetsiz gelen belirtiler Kaçınma belirtileri
Aşırı uyarılmışlık Otonomik hiperaktivite (uyaran karşısında)

62 Davetsiz Gelen Belirtiler
Olay elde olmadan tekrar tekrar anımsanır Olay sık sık , sıkıntı verir biçimde rüyada görülür Olay sanki yeniden yaşanıyormuş gibi davranılır yada hissedilir Olayın bir yönünü çağrıştıran iç yada dış olaylarla karşılaşma ile yoğun sıkıntı duyulur Olayın bir yönünü çağrıştıran iç yada dış olaylarla karşılaşma ile fizyolojik tepki gösterilir

63 Kaçınma Belirtileri Travmaya eşlik etmiş düşünce, duygu yada konuşmalardan kaçınma Anıları uyandıran etkinliklerden, yer ve kişilerden kaçınma Travmanın önemli bir yönünü hatırlayamama Etkinliklere karşı ilginin azalması İnsanlara karşı yabancılaşma Duygulanımda kısıtlılık Bir geleceği kalmadığı duygusu

64 Artmış Uyarılmışlık Belirtileri
Uykuya dalmakta yada uykuyu sürdürmekte güçlük Öfke patlamaları Konsantrasyon güçlüğü Hipervijilans Aşırı irkilme tepkisi

65 PTSB ve Komorbidite % 60-100 oranında komorbidite var:
Alkol-madde kötüye kullanımı Depresyon Yaygın anksiyete bozukluğu Psikotik belirtiler (nadir)

66 PTSB Nasıl Taranır? Başınıza gelen en kötü olay nedir?
Hayatınızın tehlikeye girdiği oldu mu? Saldırıya uğradınız mı? Fiziksel yada cinsel olarak istismar edildiniz mi? Hasta o anda bir travma tarif ediyorsa; Çaresizlik hissettiğiniz başka bir olay başınıza geldi mi?

67 Travma YaşantısınaYaklaşım
Nötr ve empatik biçimde, hastanın “olayı” anlatması istenir Olay anındaki duygusal ve fizyolojik tepkiler ? Olaya atfedilen anlam ve hastanın olay karşısındaki tutumu ve davranışları? Diğer insanların olay sırasında ve sonrasında hastaya verdikleri yanıt?

68 Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Obsesyonlar: kirlenme, emin olamama, simetri, düzen, saldırgan ve cinsel içerik Kompulsiyonlar: kontrol etme, yıkama, temizleme, sayma, tekrar tekrar soru sorma, düzeltme, istifçilik Hasta bunların saçma ve aşırı olduğunu bilir

69 Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Obsesyonlar anksiyeteye neden olur Kompulsiyonlar anksiyeteyi geçici olarak azaltır Kaçınmalar sık Aşırı zaman ve enerji harcanır Yaşam belirgin biçimde etkilenir

70 Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Yirmili yaşlarda başlar Kronik bir seyir Genellikle hasta belirtileri gizler Sorgulanmadıkça tanı atlanabilir

71 OKB’de Tedavi SSRI ya da klomipramin tedavide tek başına % 60 etkili
Kalan % 40 için güçlendirme tedavisi gerekli

72 Anksiyete Bozukluğunda Ne Zaman Psikiyatrist?
Suisid düşünceleri Alkol ve madde kullanımı Tıbbi ya da psikiyatrik komorbidite İleri derecede kaçınma davranışları İleri derecede işlevsellik kaybı

73 Anksiyete Bozukluğunda Ne Zaman Psikiyatrist?
Gebelik Daha önce kullanılan SSRI/SNRI/NaSSA grubu ilaçlara zayıf cevap Kişilik bozukluğu Ek tedaviye ihtiyaç duyulduğunda

74 Somatizasyon Tanımı Hastalar, psikolojik ve insanlar arası ilişkide yaşadıkları sıkıntıları, tıbbi anlamda açıklanamayan somatik belirtiler şeklinde yaşantılarlar ve ifade ederler.

75 Somatizasyon Tanımı Eski tanımda ayrıca semptoma yol açan ya da katkıda bulunan psikolojik faktörlerin varlığı gerekmekteydi Psikolojik faktörlerin, fiziksel semptomların sonucu ya da basitçe birlikte olan durumlar değil de, fiziksel semptomların sebebi olduğunu göstermek kolay değildir Somatize eden hastalar, semptomlarının fiziksel olmayan sebeplere atfedilmesine çetin bir şekilde karşı koyarlar

76 Birinci basamak sağlık hizmetine baş vuran depresif bozukluğu olan hastaların
en az % 50’si, bilişsel ve affektif belirtilerle değil, bedensel yakınmalarla gelmektedirler

77 Somatizasyon Bozukluğu
Kadınlarda erkeklerden 5-20 kat daha fazla Genel toplumda % 1-2 Birinci basamakta % 5-10 Eğitimi ve geliri az olanlarda daha fazla 30 yaşından önce sıklıkla ergenlikte başlar

78 Somatizasyon ve Sağlık Sistemi Kullanımı
Diğer hastalara göre daha fazla sağlık sistemini kullanırlar Kliniğe ve acile başvuruları daha fazladır Daha çok tetkik edilirler Alt branşlara daha çok yönlendirilirler Polifarmasi fazladır Sağlık hizmeti verenlerin sayısı ve bölümleri arttıkça bütünlük daha da elden çıkar

79 Somatizasyon Bozukluğunda Seyir ve Prognoz
Kronik seyirlidir Yakınmaların şiddeti dalgalanır Gereksiz cerrahi girişimler, yineleyici tıbbi değerlendirmeler, madde bağımlılığı ve gereksiz reçete edilen ilaçlara bağlı yan etkiler sık görülen komplikasyonlardır. İKİNCİL DEPRESYON SIKTIR.

80 Somatizasyonu Tanımak
Kronisite ,hekimin şüphelenmesi,hastanın savunuculuğu,ilaç ve hastane öyküsü, psikososyal ipuçları

81 Somatizasyonla Seyreden Diğer Psikiyatrik Tablolar
Depresyon Panik bozukluk Yaygın anksiyete boz. Obsesif-kompulsif bozukluk Posttravmatik stres bozukluğu Psikotik bozukluklar Uyum bozuklukları Alkol-madde kullanım bozuklukları Yapay bozukluk ve temaruz

82 PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

83 KLİNİK Gerçeği değerlendirmede bozulma Algısal bozukluklar
Davranışsal bozulmalar Duygulanımda uygunsuzluk Düşünce Bozuklukları

84 ŞİZOFRENİDE İNTİHAR İntihar riski %10
Görece olarak genç ve erkek hastalar Daha çok hastalığın ilk yıllarında Yaklaşık %75’inde daha önce intihar girişimi öyküsü, 2/3’sinde aynı zamanda depresyon Sanrı ve hallüsinasyonlar sonucu intihar az sayıda

85 Olası kriz durumları ve müdahale
ŞİZOFRENİ’DE Olası kriz durumları ve müdahale

86 ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI
Bağımlılık süreci Komorbidite Acil servise başvurular Olası krizler

87 ALKOL BAĞIMLILIĞI Yaşam boyu intihar riski %2.2-%3.4
Erkeklerde daha yüksek oranda Genellikle bağımlılık geliştikten uzun yıllar sonra Tabloya depresyon da eklenmiştir

88 MADDE BAĞIMLILIĞI İntihar oranı normal popülasyona göre 20 kat fazla
Yüksek doz madde alımı Damar içine madde zerki Antisosyal kişilik bozukluğu Karmaşık yaşam biçimi Dürtüsel davranışlar Depresyon

89 KİŞİLİK BOZUKLUKLARI A Kümesi: Paranoid K.B., Şizoid K.B., Şizotipal K.B., B Kümesi: Antisosyal K.B., Borderline(sınırda) K.B., Histrionik K.B., Narsistik K.B., C Kümesi: Çekingen K.B., Bağımlı K.B., Obs.Komp.K.B.,

90 Kriz ve intihar için riskli gruplardır

91 KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Borderline ve antisosyal kişilik bozukluklarında daha fazla %95 oranında depresyon ve/veya madde kullanımı ile birlikte

92 ORGANİK BEYİN SENDROMLARI
Demanslar, Kafa Travmaları, Kafa içi lezyonlar

93 Demans ve Klinik Bulgular
Bellek bozukluğu Uyku uyanıklık döngüsünün değişmesi Ajitasyon Hezeyanlar Varsanılar Saldırganlık Depresyon

94 Demans ve Değerlendirme
Bellek Kaybı(yakın bellek kaybı en belirgin) Konuşma Bozulması (Afazi bilhassa nominal afazi) Apraksi İnce hareketleri yapmakta kontrol kaybı Agnozi bilinen objeleri tanımakta güçlük Disgrafi

95 Demans ve Değerlendirme II
Kişilik değişiklikleri bakıcının sıkıntısını arttırır: “Benim bildiğim annem değil” Disinhibisyon, öfke, kirlilik, cinsel davranış bozukluğu Hezeyanlar ve ciddi mizaç dalgalanmaları İçgörü başlangıçta yıkılmaz Fiziki bozulma ilerleyicidir. İdrar inkontinansı bakıcıları yorar

96 Reversible Demanslar Nörolojik Bozukluklar
Travma, normal basınçlı hidrosefali, beyin tümörü. Sistemik Hastalıklar Hipoksi, anemi, KC yada böbrek yetmezliği Endokrin Bozukluğa bağlı demanslar Diyabet, tiroid hastalıkları cushing hastalığı, paratiroid hastalıkları. Vitamin yetmezlikleri: Vit B12, tiamin İnfeksiyon Hastalıkları: Sifiliz, aids vs.

97 Demansa Yaklaşım Fizik muayene Tam kan sayımı Sedimentasyon
Üre ve elektrolitler KC işlevleri (GGT) B 12 ve folat düzeyleri (özellikle MCV artması) Tiroid işlevleri Görme ve işitme işlevleri EKG AC filmi Kranial BT/MR

98 Demans Kriz İntihar

99 Kriz odasının görevi olmayan durumlar
Psikotik-manik eksitasyonlar Panik ataklar Kişilik bozukluklarına bağlı ortaya çıkan ajite durumlar Her türlü psikomedikal tedavi (kısa süreli sedasyon gereklilikleri hariç) Acil servis içi kavgalar Saldırgan hasta yakınları

100 Telefonla müdahale


"Psikiyatrik Hastalıklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları