Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Depresyonun ele alınması Doğru tanı “Bedensel hastalıkta depresyon” = “Major depresyon” “Patolojik ve tedavi edilmesi gereken bir durum” Belirtilerin kökenini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Depresyonun ele alınması Doğru tanı “Bedensel hastalıkta depresyon” = “Major depresyon” “Patolojik ve tedavi edilmesi gereken bir durum” Belirtilerin kökenini."— Sunum transkripti:

1 Depresyonun ele alınması Doğru tanı “Bedensel hastalıkta depresyon” = “Major depresyon” “Patolojik ve tedavi edilmesi gereken bir durum” Belirtilerin kökenini anlamak bazen güçtür “iştah azalması, uyku düzensizliği ve enerji azalması gibi”

2 Depresyonun ele alınması Yeterince tanınabiliyor mu? –Daha çok bedensel yakınmalara odaklanma, –Hastayı bir psikiyatrik tanı ile etiketleme kaygısı, –Hafif ya da nonspesifik depresyon belirtileri, –Antidepresanların yan etkileri, –“Depresyon bir çevresel stresöre yanıt olarak ortaya çıkmışsa patolojik bir durum değildir ve tedavisi gerekmez” inancı –“Kanser hastası, depresyonu ona bağlıdır”

3 Depresyonun ele alınması Maliyeti ne kadardır? –Sağlık hizmetlerini fazlaca kullananların; % 23.5’i Major depresyon, % 16.8’i distimik bozukluk

4 Depresyonun ele alınması Bedensel sağlıklarını daha olumsuz algılarlar, Yeti yitimleri daha fazladır, Sosyal ve mesleki işlevlerinde bozulma daha fazladır, Daha fazla muayene talepleri olur, Daha fazla laboratuvar testi yapılır

5 Depresyonun ele alınması Bedensel hastalıkta mutlaka depresyon gelişir mi? Mutlaka tedavi gerekir mi? Tedavi için ne zaman ve ne kadar beklemek gerekir?

6 Depresyonun ele alınması DepresyonBedensel hastalık Eş hastalanma Semptomatik İkincil

7 Depresyonun ele alınması Her zaman bu nedenler kolayca belirlenemeyebilir Metabolik sorunlar, ağrı ve fiziksel hastalık tedavi edilir Bazen sadece depresyonun tedavisi gerekir Bazen de depresyonu ağırlaştıran ilaç kesilir

8 Depresyonun ele alınması Bedensel hastalıkta depresyon tedavisi; –Karmaşıktır, –Tanısal sınıflandırma, genel tıp, psikiyatri, psikofarmakoloji ve psikoterapi konularında bir yaklaşım ve kavrayış gerekir.

9 Depresyonun ele alınması Depresyon tanısı konduğunda, –Altta yatan toksik ya da tıbbi etmenlerin ortaya çıkarılması gerekir. –Mevcut tıbbi sorunların tümünün tedavisi gerekir. –Tıbbi durum kronik ise depresyon birincil depresyonda olduğu gibi tedavi edilir.

10 Depresyonun ele alınması Depresyona katkısı olabilecek ilaçlar azaltılır ya da kesilir, Tıbbi durum sürekli tedavi gerektiriyorsa, kullanılan ilaç depresyona yol açmayan başka bir ilaçla değiştirilir.

11 Depresyonun ele alınması Depresyonu ağırlaştıran ilaçlar –Bilgilerimiz yetersiz ve kuşkulu –Kuşkulanılan ilacın başlamasından sonra mı gelişti? –İlaçtan sonra gelişen depresyonda psikiyatri uzmanına danışılmalı –Kuşkulanılan ilaç kesildikten 2-3 hafta sonra depresyon düzeldi mi? –İlaçlar

12 Depresyonun ele alınması Psikoterapiler –Destekleyici psikoterapiler Hasta hastalığı hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmuş mu? Başlangıçta bilgilendirme ve destek İlerleyen dönemlerde yeti yitimi ve terminal hastalığın kabullenilmesi konusunda destek

13 Depresyonun ele alınması Psikoterapi gereksinimi var mı? –Hastalığa tepki –Sosyal ve mesleki rolleri yerine getirebilme –Beden algısı –Psikodinamik-Kişilerarası-Bilişsel terapiler; Hastanın durumu Motivasyonu Psikolojik zihinsellik düzeyi –Bilişsel terapiler İlaç yan etkisi nedeni ile ilaç alamayanlar MI ve kanserli hastalarda etkili

14 Depresyonun ele alınması Antidepresanlar –Antidepresan tedavinin etkisi plasebodan üstündür –Hastaların genel uygulamada %70’i iyi yanıt verir –Fiziksel hastalıklarda bu oran %59’dur –Başlıca ilaçlar TSA, SSRI ve MAOI –Hastaların %32’si ilaçlarını bırakır

15 Depresyonun ele alınması Antidepresanların kullanımı –Terapötik etki için ilaçlar gerekli minimum dozlar bilinmektedir –Bu doz klasik TSA’lar için 150 mg/gün’dür. –Başlangıç düşük dozla –Doz artışı daha yavaş –İlacın birden kesilmesi ile relaps oranı çok yüksek –Toplam süre ? –Relaps olduğunda yeniden tedaviye başlanır

16 Depresyonun ele alınması Antidepresan seçimi –Tüm antidepresanlar eşit düzeyde etkinlik gösterirler –4-8 haftalık kullanım ile etkinlik konusunda bir karara varılabilir –Seçilecek ilk ilaç konusu tartışmalıdır

17 Depresyonun ele alınması İlaç etkileşimleri İLAÇETKİLEŞİM Tip 1-A antiaritmiklerTSA kardiyak ileti süresini uzatabilir FenotiyazinlerTSA Q_T aralığını uzatabilir, AD düzeylerini yükseltebilir Guanetidin Klonidin Prazosin vb. ilaçlar Hipotansif etkilerini güçlendirir RezerpinAntihipertansif etkileri azalabilir Epinefrin, norepinefrinKan basıncında hafif yükselme Disülfiram, metilfenidat, simetidin Antidepresan düzeyleri yükselir, simetidin paroksetinin biyoyararlanımını artırır WarfarinFloksetin protrombin zamanını artırabilir

18 Depresyonun ele alınması İLAÇETKİLEŞİM Oral kontraseptifler Etanol Barbitüratlar Fenitoin Antidepresan düzeylerini düşürebilir Antikolinerjik ilaçlarTSA’nın yan etkilerini artırabilir KarbamazepinKardiyotoksisiteyi artırabilir TSA’nın düzeyini düşürebilir Propafenon (Tip IC antiaritmik)TSA’nın düzeyini yükseltebilir DigitoksinFluoksetin digitoksini proteine bağlanma yerinden uzaklaştırabilir ve DT’nin kan düzeylerini yükseltebilir SiklosporinFluoksetin siklosporin düzeylerini yükseltebilir Salisilik asitTianeptinin proteine bağlanmasını bozar ve kan düzeyini artırabilir

19 Depresyonun ele alınması Kardiyak hastalıklar ve ilaç seçimi –P-R, QRS ve Q-T aralığının uzaması –Postural hipotansiyon –Hipertansiyon krizi

20 Depresyonun ele alınması Epilepsi –TSA ilaçlar epilepsi eşiğini düşürürler (%0.5-%0.1) –SSRI grubu ilaçlar da epilepsi eşiğini düşürürler –MAOI grubu en güvenilir ilaçlardır

21 Depresyonun ele alınması Karaciğer hastalığı –Antidepresan ilaçların kan düzeyleri yükselir –Kan düzeyi izlenebiliyorsa TSA’lar en güvenli olanları –MAOI hepatotoksik olabilir

22 Depresyonun ele alınması Böbrek yetmezliği –TSA grubu ilaçlar genellikle güvenlidir –SSRI grubu ilaçlar düşük dozlarda kullanılmalı –Fluoksetine dikkat edilmelidir –MAOI olağan dozlarda kullanılabilir

23 Depresyonun ele alınması Ek ilaçlar –Nöroleptikler –Lityum

24 Depresyonun ele alınması EKT (Elektrokonvulzif tedavi) –Psikotik bulgulu depresyon –Hızlı yanıt gereken durumlar Suisid riski Fiziksel durumun kötüleşmesi –Mutlak kontrendikasyon yoktur –Relatif Kontrendikasyon MI (son 3 ay içinde) Kafa içi yer kaplayan oluşum Aort anevrizması Yakın zamanda gelişen Serebrovasküler hastalık Retina dekolmanı Feokromasitoma

25 Depresyonun ele alınması Prognoz –Uzun süreli çalışmalar yeterli düzeyde değildir –Plasebo alan hastalarda depresyon fiziksel hastalığın düzelmesi ile ilişkili –Antidepresan alanlarda depresyonfiziksel hastalık düzelmese bile düzelmektedir –Fiziksel hastalık kronik ve yeti yitimi yapmışsa depresyon tedavisi daha zor –Yaşlı erkek hastalarda fiziksel hastalık tamamlanmış suisid için bir risk faktörü

26 Depresyonun ele alınması Sonuç Fiziksel hastalıkta depresyon tedavisi fiziksel hastalığın prognozunu olumlu yönden etkiler Depresyonun varlığı fiziksel durumun kötüye gidişini öngörür Grup terapisi stresi azaltıp bağışıklık sistemini güçlendirir Depresyon tedavisi hem prognozu, hem de yaşam kalitesini düzeltebilir


"Depresyonun ele alınması Doğru tanı “Bedensel hastalıkta depresyon” = “Major depresyon” “Patolojik ve tedavi edilmesi gereken bir durum” Belirtilerin kökenini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları