Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ. Lojistik Nedir ? ► Nakliye ► Depolama ► Gümrükleme ► Dağıtım ► Değer yaratıcı aktiviteler ► Nakliye ► Depolama ►

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ. Lojistik Nedir ? ► Nakliye ► Depolama ► Gümrükleme ► Dağıtım ► Değer yaratıcı aktiviteler ► Nakliye ► Depolama ►"— Sunum transkripti:

1 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

2 Lojistik Nedir ? ► Nakliye ► Depolama ► Gümrükleme ► Dağıtım ► Değer yaratıcı aktiviteler ► Nakliye ► Depolama ► Gümrükleme ► Dağıtım ► Değer yaratıcı aktiviteler LOJİSTİK DEĞİLDİR Lojistik birbirine değen en az üç tedarik zinciri operasyonunun kontrol altında yerine getirilmesini gerektirir

3 NAKLiYE: HANGi ÜRÜNÜ, NEREDEN, NEREYE, NASIL? Nakliye; ürünlerin/yüklerin belirli bir noktadan alınıp belirli bir noktaya götürülmesi/tasınmasıdır. Bu tasıma karayolu, deniz/su yolu, havayolu, demiryolu veya boru hattı kullanılarak yapılabilir. Bu tasıma modlarından birden fazlasının kullanılması seklinde yapılan tasımacılıga intermodal tasımacılık denir. Kombine tasımacılık, ilk ve son kısmında karayolu, ara ve uzun olan kısımda demir veya denizyolu kullanılır. Bu tür yenilikçi sistemlerin kullanıldığı taşımacılığa intermodal taşımacılık denir. Ro-Ro(kara+deniz), Ro-La(kara+demir) bu tür tasımacılıga ait örneklerdir.

4 DEPOLAMA : HANGİ ÜRÜNÜ, NEREDE, NE KADAR, NASIL? Depolama; belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, elleçlenip ve/veya belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere teslim edilmesidir. Depolama süresinin uzunlugu depoları farklılastırır. Depo, Dagıtım Merkezi(DC), Aktarma/Konsolidasyon Merkezi(hub) kavramları bu farklılıkları ifade eder. Üretim ve tüketim hızları arasında fark oldugu sürece depolama her zaman var olacaktır. Çapraz Sevkıyat(Cross-Docking), Döngüsel Sefer(Milk- Run) hız esitleme çabalarıdır.

5 LOJiSTK : NAKLYE + DEPOLAMA + ….…NEREYE KADAR? Lojistik; nakliyeyi kapsar, bununla yetinmez depolamayı da kapsar, bununla da yetinmez siparis yönetimi, tedarik, stok kontrol, paketleme, dıs ticaret, gümrük, sigorta, iadeler vd ürün/yüklerin akısı ve depolanmaları ile ilgili diger faaliyetleri de kapsar. Bir sevkıyat kapsamında siparis yönetimi, nakliye, depolama, paketleme, vd operasyonlar entegre bir sekilde yapılırsa lojistik olur.

6 Lojistik Nedir? Lojistik, m ü şterilerin ihtiya ç larını karşılamak ü zere, ham maddenin başlangı ç noktasından, ü r ü n ü n t ü ketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri i ç indeki malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki y ö ne doğru taşınması, depolanması, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir. Bu sürecin ve faaliyetlerin yönetilmesine ise lojistik yönetimi denilmektedir.

7 LOJİSTİK SEKTÖRÜ Karayolu taşımacılığı Karayolu taşımacılığı Denizyolu taşımacılığı Denizyolu taşımacılığı Demiryolu taşımacılığı Demiryolu taşımacılığı Deniz ve iç suyolu taşımacılığı Deniz ve iç suyolu taşımacılığı Boru hattı taşımacılığı Boru hattı taşımacılığı Kombine taşımacılık Kombine taşımacılık Kentsel lojistik Kentsel lojistik

8

9 LOJİSTİK YÖNETİMİ Lojistik Çıktıları TESİS VE DONANIMLAR İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ KAYNAKLARI FİNANSAL KAYNAKLAR Lojistik Girdileri UygulamaKontrolPlanlama LOJİSTİK YÖNETİMİ Müşteriler Tedarikçiler Dağıtım(Outbound) Lojistiği Tedarik(Inbound) Lojistiği Üretim Lojistiği DOĞRU ÜRÜNÜN, DOĞRU YERE, DOĞRU MİKTARDA, DOĞRU ZAMANDA, EN DÜŞÜK MALİYETLE, EN YÜKSEK ESNEKLİKLE HASARSIZ TESLİMİ

10 İşletme Lojistiği Giriş lojistiği (INBOUND) Çıkış lojistiği (OUTBOUND) Depo veya Fabrika (Tesis) Tedarik Dağıtım Depo yönetimi Malzeme yönetimi

11 Lojistik Yönetimi Kullanıcı Depolama Paketleme Taşıyıcı Lojistik Firması Yan Sanayi Üretici Hammadde Paketleme Kabul Taşıyıcı Sevkiyat

12 LOJİSTİKTE AMAÇLAR - Hızlı yanıt (Siparişten Teslimata olan Süre) - En Az Stok - En Az Maliyet (Yüklerin Birleştirilmesi, Konsolidasyon, Verimlilik) - Kalite (Hasarsızlık, Performans) - İzlenebilirlik(Yük, Araç, Kap Takibi) - Sürdürebilirlik(Yaşam Çevrim Desteği, Yedek Parça, Ambalaj Malzemesi ve Hurda Geri Toplama, Çevresel Duyarlılık)

13 Lojistik Neden Bu Kadar Önemli ?

14 LOJİSTİK HARCAMALAR

15 GSMH ile lojistik giderler ilişkisi TARIM MADEN AĞIR ENDÜSTRİ TEKNİK ÜRETİM KNOW-HOW % 20 - % 18 % 20 - % 15 % 16 - % 13 % 13 - % 11 % 11 - % 9,5

16 Lojistik Potansiyel Dünya 3.600 Milyar $ 2003 yılı GSMH (% 12) Dünya 3.600 Milyar $ 2003 yılı GSMH (% 12) ABD 1.100 Milyar $ 2003 yılı GSMH (%9,9) ABD 1.100 Milyar $ 2003 yılı GSMH (%9,9) AB 950 Milyar $ 2003 yılı GSMH ( %10,5) AB 950 Milyar $ 2003 yılı GSMH ( %10,5) Türkiye 31 Milyar $ 2003 yılı GSMH ( % 13) Türkiye 31 Milyar $ 2003 yılı GSMH ( % 13) 45 Milyar $ 2008 yılı 45 Milyar $ 2008 yılı GSMH Dünya Bankası yaklaşımı GSMH Dünya Bankası yaklaşımı Dünya 3.600 Milyar $ 2003 yılı GSMH (% 12) Dünya 3.600 Milyar $ 2003 yılı GSMH (% 12) ABD 1.100 Milyar $ 2003 yılı GSMH (%9,9) ABD 1.100 Milyar $ 2003 yılı GSMH (%9,9) AB 950 Milyar $ 2003 yılı GSMH ( %10,5) AB 950 Milyar $ 2003 yılı GSMH ( %10,5) Türkiye 31 Milyar $ 2003 yılı GSMH ( % 13) Türkiye 31 Milyar $ 2003 yılı GSMH ( % 13) 45 Milyar $ 2008 yılı 45 Milyar $ 2008 yılı GSMH Dünya Bankası yaklaşımı GSMH Dünya Bankası yaklaşımı

17 Türkiye’de lojistik LOJİSTİK PAZARINDA ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİN CİROLARI 2004 ( 2007) LOJİSTİK PAZARINDA ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİN CİROLARI 2004 ( 2007) O Lojistik: $ 215 milyon (370) O Lojistik: $ 215 milyon (370) H Lojistik: $ 205 milyon (300) H Lojistik: $ 205 milyon (300) B Lojistik: $ 136 milyon (180) B Lojistik: $ 136 milyon (180) R Lojistik: $ 126 milyon R Lojistik: $ 126 milyon M Lojistik:$ 107 milyon M Lojistik:$ 107 milyon E Lojistik $ 100 milyon (160) E Lojistik $ 100 milyon (160) S Lojistik: $ 90 milyon S Lojistik: $ 90 milyon B Lojistik: $ 83 milyon B Lojistik: $ 83 milyon LOJİSTİK PAZARINDA ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİN CİROLARI 2004 ( 2007) LOJİSTİK PAZARINDA ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİN CİROLARI 2004 ( 2007) O Lojistik: $ 215 milyon (370) O Lojistik: $ 215 milyon (370) H Lojistik: $ 205 milyon (300) H Lojistik: $ 205 milyon (300) B Lojistik: $ 136 milyon (180) B Lojistik: $ 136 milyon (180) R Lojistik: $ 126 milyon R Lojistik: $ 126 milyon M Lojistik:$ 107 milyon M Lojistik:$ 107 milyon E Lojistik $ 100 milyon (160) E Lojistik $ 100 milyon (160) S Lojistik: $ 90 milyon S Lojistik: $ 90 milyon B Lojistik: $ 83 milyon B Lojistik: $ 83 milyon En Büyük Ciro Potansiyelin % 0,9 u

18 Uluslar arası rekabet ortamı işletmeleri uzmanlık alanları dışındaki faaliyetleri konusunda uzman, profesyonel şirketlere devretmeye zorlamaktadır. (outsourcing) DIS KAYNAK KULLANIMI(OUTSOURCING) ÜÇÜNCÜ PART(TARAF) LOJiSTiK THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) Üçüncü Parti Lojistik Sirketleri (3PL Providers, LLP Lead Logistics Providers), müsterilerinin tedarik zinciri içindeki temel lojistik faaliyetlerinin tümünü veya bir kısmını üstlenen sirketlerdir.

19 Türkiye ne durumda % 88 Üreticiler kendi depolarını kullanıyorlar % 88 Üreticiler kendi depolarını kullanıyorlar Stok devir Hızları Stok devir Hızları –Hammadde 26 gün –Ürün 38 Gün % 41 üreticiler kendi filolarını kullanıyorlar % 41 üreticiler kendi filolarını kullanıyorlar –% 54 Kamyonet –% 50 Van –% 47 Kamyon –% 15 Çekici –% 18 Dorse % 22 si dışarıdan hiç hizmet almıyor % 22 si dışarıdan hiç hizmet almıyor % 88 Üreticiler kendi depolarını kullanıyorlar % 88 Üreticiler kendi depolarını kullanıyorlar Stok devir Hızları Stok devir Hızları –Hammadde 26 gün –Ürün 38 Gün % 41 üreticiler kendi filolarını kullanıyorlar % 41 üreticiler kendi filolarını kullanıyorlar –% 54 Kamyonet –% 50 Van –% 47 Kamyon –% 15 Çekici –% 18 Dorse % 22 si dışarıdan hiç hizmet almıyor % 22 si dışarıdan hiç hizmet almıyor

20 Outsourcing Oranını Yükseltmek

21 ( IBS araştırması) Türkiye’de Outsource oranları

22 Üçüncü parti lojistik şirketleri ile iş birliği yapma nedenleri; -Lojistik maliyetleri azaltmak -Lojistik yetenekleri optimize etmek -Müşteri memnuniyetini arttırmak -Firmanın ana faaliyetleri üzerine yoğunlaşmasını sağlamak -Sermaye bağlamaktan kaçınmak -Piyasada esneklik ve piyasanı değişen koşullarınakarşı çeviklik kazanmak -Yeterli düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisine sahip olmak

23 Tedarik Zinciri Tedarik zinciri malzemelerin tedarik edilmesi, tedarik edilen malzemelerin yarı mamul veya nihai ürünlere dönüstürülmesi ve nihai ürünlerin müsterilere dagıtım fonksiyonunu yerine getiren tedarikçiler, fabrikalar, depolar, dağıtım merkezleri ve perakendeciler agıdır (Lee & Billington, 1993). Tedarik zinciri, tedarikçilerin tedarikçisinden müsterinin müsterisine kadar olan tüm müsteri, malzeme ve bilgi etkilesimlerini içerir.

24 Kullanıcı DepolamaPaketleme Taşıma Yan Sanayi Üretici Hammadde Paketleme Kabul Taşıma Satıcı Tedarik Zinciri

25

26 TEDARİK ZİNCİRİ KAVRAMINI DÜŞÜMDÜĞÜMÜZDE; ÜRÜNLERİN VEYA MALZEMELERİN, TEDARİKCİLERDEN, ÜRETİCİLERE, ÜRETİCİLERDEN DAĞITICILARA, DAĞITICILARDAN BAYİLERE,BAYİLERDEN, MÜŞTERİLERE DOGRU BİR ZİNCİR İÇNDE HAREKETİNİ ANLAMALIYIZ

27 Taşıma Taşıma Kapıdan mal alma Kapıdan mal alma Kalite kontrol Kalite kontrol Acentalık Acentalık Liman işletmesi Liman işletmesi Konteynerleme Konteynerleme Paket Açma Paket Açma Koruyucu bakım Koruyucu bakım Depolama Depolama Konsolidasyon Konsolidasyon Montaj Montaj Yeniden paketleme Yeniden paketleme Etiketleme, Bandrolleme, Kılavuz ilavesi Etiketleme, Bandrolleme, Kılavuz ilavesi Sigorta ve Danışmanlık Sigorta ve Danışmanlık Taşıma Taşıma Kapıdan mal alma Kapıdan mal alma Kalite kontrol Kalite kontrol Acentalık Acentalık Liman işletmesi Liman işletmesi Konteynerleme Konteynerleme Paket Açma Paket Açma Koruyucu bakım Koruyucu bakım Depolama Depolama Konsolidasyon Konsolidasyon Montaj Montaj Yeniden paketleme Yeniden paketleme Etiketleme, Bandrolleme, Kılavuz ilavesi Etiketleme, Bandrolleme, Kılavuz ilavesi Sigorta ve Danışmanlık Sigorta ve Danışmanlık Tedarik Zincirinin Halkaları

28 Stok Yönetimi Satın alma Ödeme ve Tahsilat Müşteri hizmetleri Test Sayımı Takım Yapma İletişim Fazla malzeme dönüşü Hurda dönüşü TamirGümrükleme Raporlama JIT sevkiyat JIT sevkiyat Satış Sonrası Hizmetler Satış Sonrası Hizmetler Dönüş lojistiği Dönüş lojistiği Stok Yönetimi Satın alma Ödeme ve Tahsilat Müşteri hizmetleri Test Sayımı Takım Yapma İletişim Fazla malzeme dönüşü Hurda dönüşü TamirGümrükleme Raporlama JIT sevkiyat JIT sevkiyat Satış Sonrası Hizmetler Satış Sonrası Hizmetler Dönüş lojistiği Dönüş lojistiği Tedarik Zincirinin Halkaları

29

30 ÖRNEK BİR TEDARİK ZİNCİRİ İNCELEMESİ TANSAŞ

31 DERTERJAN İHTİYACI OLUP DA TANSAŞ MAĞAZASINA GİREN EV HANIMI -MÜŞTERİ BOSTANLI TANSAŞ MAĞAZASI TANSAŞ ANA DEPOSU VE DAĞITIM ÖRĞÜTÜ VEYA 3. BİR DAĞITIM FİRMASI HENKEL ÜRETİÇİ BAK AMBALAJ KARTON İMALATCISI OLMUKSA PLASTİK İMALATCISI PETRO KİMYA ENDÜSTRİSİ PETKİM PETRO KİMYA ENDÜSTRİSİ DETERJAN TEDARİK ZİNCİRİ AŞAMALARI

32 TEDARİK ZİNCİRİ OLDUKCA DİNAMİKTİR VE DÜZENLİ OLARAK ► BİLĞİ ► ÜRÜN- MATERYAL ► FON AKIŞINI FARKLI ZİNÇİR ÜYELERİ YADA AŞAMALARI ARASINDA SAĞLAR

33 DERTERJAN İHTİYACI OLUP DA TANSAŞ MAĞAZASINA GİREN EV HANIMI -MÜŞTERİ BOSTANLI TANSAŞ MAĞAZASI TANSAŞ ANA DEPOSU VE DAĞITIM ÖRĞÜTÜ VEYA 3. BİR DAĞITIM FİRMASI HENKEL ÜRETİÇİ BAK AMBALAJ KARTON İMALATCISI OLMUKSA PLASTİK İMALATCISI PETRO KİMYA ENDÜSTRİSİ PETKİM PETRO KİMYA ENDÜSTRİSİ DETERJAN TEDARİK ZİNCİRİ AŞAMALARI Tansaş ürünleri sağlar aynı zamanda Fiyatlandırma ve bilgiyi ortaya koyar (müşteri için) Müşteri parayı tansaşa tranfer eder Tansaş pos verisini ve aynızamanda Yenileme siparişlerini dagıtım Merkezine aktarır Dağıtım merkezi yeni Siparişleri kamyonla Tansaşa gönderir Tansaş yeni siparişle birlikte dağıtım Merkezine fon tarnsferini yapar Dağıtım merkezi aynı zamanda fiyatlama Bilgilerini ve dağıtım-teslimat programını Tansaşa bildirir

34 HER BİR TEDARİK ZİNCİRİ AŞAMASI (ÜYESİ) KENDİ SÜRECLERİNİ UYGULAR VE ZİNCİRDEKİ DİGER ÜYELERARASINDA ETKİLEŞİM HALİNDEDİR.

35 MÜŞTERİ TEDARİK ZİNCİRİNİN BİR ÜYESİ MİDİR?

36 TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİ MÜŞTERİ SİPARİŞİ İLE BAŞLAR, SATIN ALMA EYLEMİ SONRASI TATMİN OLMUŞ MÜŞTERİ ÖDEMESİ İLE SONA ERER

37 TEDARİK ZİNCİRİNDE TEK BİR GELİR KAYNAGI VARDIR: ***MÜŞTERİ***

38 MÜŞTERİ; TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ TEK GERÇEK POZİTİF NAKİT AKIŞ NOKTASIDIR.

39 Tedarik zinciri kavramını ve yönetimini bu kadar önemli kılan sebep nedir ?

40 Eğilimler Yeni İş Modelleri Zorlaşan Rekabet ve Ekonomik Koşullar Artan Belirsizlik Farklı kaynaklardan gelen taleplerin görünürlüğü Stoklamanın ötelenmesi Artan Küresel Rekabet Ana Uzmanlık Alanlarına Odaklanma -Dışarıdan Hizmet Alımlarında Artış Müşterilere Özel Ürünler Farklılaşma noktalarının müşteriye yakınlaştırılması Hizmet Odaklı Yaklaşım ile Müşteri Bağlılığının Sağlanması Müşterilere güvenilir ve tutarlı teslim/temin bilgilerinin verilmesi IT yatırımlarına daha az yatırım Uygulamaların toplam sahip olma maliyetlerinde azalma

41 Üretim Globalleşiyor, Tedarik Zincirleri Büyüyor, Kompleksleşiyor. Üretim kabiliyetlerinde Artış. Üründen çok, Fiyat ve Hizmette Farklılaşma

42 Cevaplanması gereken sorular ? Manufacturing Distribution X-Dock/ Retail DC Sales Channel Component Assembly Material Suppliers International Transport Outbound Trans What and How much do we have to produce? Where is the material? What goods do we have? Where are they stocked? How must we organize the network? What and How much do we have to transport? How many goods do we want to keep? When do I have to collect the goods? Client I WANT IT! NOW!

43 Uzun Planlama Döngüsü Tedarik PlanlamaTalep Planlama Dağıtım Planı Satış Pazarlama Üretim Geleneksel Yaklaşım Çok Adımlı Planlama Süreci, Gecikmeler, İşbirliğinde Aksamalar FAKS Tier 2 Tier 1 MÜŞTERİLERTEDARİKÇİLER Ana Üretim Planı İmalat Planı KAĞIT ?

44 DRAFT Ortak Tahmin Ve Üretim Planı Tedarik Planlama Talep Havuzu Otomatik İstisnalar Satış ve Operasyon Planlama Tek Bütünleşik Plan Karar Destek Sistemi Satış Pazarlama Üretim Portal Tier 2 Tier 1 MÜŞTERİLERTEDARİKÇİLER Entegre Tedarik Zinciri Modeli Tüm partilerin dahil olduğu bütünleşik planlama

45 TEDARİK ZİNCİRİ Sonuç: Fazla Stok Daha Pahalı Lojistik Daha Maliyetli Üretim Talep Dağıtım Üretim/Montaj Alt Monta j/Hazırlık Alt Montaj Tedarik A Tedarikçisi B Tedarikçisi C Tedarikçisi A Fabrikası Müşteri 1 Müşteri 2 Müşteri 3 Talep Zaman Belirsizlik Arz Zaman Değişim Arz Zaman Arz Zaman Değişim Üretim Zaman Değişim Üretim Zaman Değişim Dağıtım Merkezi 1 Dağıtım Merkezi 2 Dağıtım Zaman Değişim Dağıtım Zaman Değişim Talep Zaman Belirsizlik Talep Zaman Belirsizlik Azalan Müşteri Hizmet Düzeyi

46 Bullwhip Effect

47 Tedarik zinciri üyeleri arasında ürün talep bilgilerini paylaşmak önemlidir. Bununla beraber, doğru olmayan veya bozulmuş bilgiler zincir boyunca kalın kırbacın çözülmesi gibi dolaşabilir.

48 Bullwhip etki, tedarik zincirindeki farklı düzeylerde düzensiz siparişlerin verilmesine denen olmaktadır

49 müşteri bayi dağıtıcı toptancı üretici Geleneksel tedarik zinciri sipariş

50 Yenileme siparişleri! Bayi dağıtıcıya Dagıtıcı toptancıya Toptancı üreticiye Üretici toptancıdan aldıgı yenileme sipariş bilgilerine dayalı üretim planlarını (siparişlerini) yapar

51 Üretici nihai tüketicinin talebi hakkında hiçbir şey bilmez sadece toptancının talebini bilir

52 Tedarik zincirindeki katmalar artıkca nihai tüketici talepleri ile üretici arasındaki mesafe daha da artacaktır

53 Zincirdeki tedarikciler, müşteri talebinin ne oldugunu ve /veya yeni siparişlerin ne zaman gelecegini bilemediklerinden tedarikciler yüksek stok yapmak durumunda olacaklardır.

54 Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect) Satış Miktarı Zaman Müşteri Talebi Perakendeci Talebi Bayi Talepleri Üretim Planı ÇÖZÜM : TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

55 Tedarik Zinciri Dinamikleri Satış Miktarı Zaman Müşteri Talebi Müşteri Talebi Üretim Planı

56

57 Bu durum şu olumsuzlukları dogurur: Aşırı stok yatırımı Müşteri memnunuyetinde azalma Kapasite kullanımında düşüşler Ulaştırma faaliyetlerinde verimsizlikler Gelir kayıpları

58

59 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ZORLUKLAR KARMAŞIKLIK:Çok sayıda firma, farklı yönetim yapıları, uzun çevrim süreleri, katma değer yaratmayan faaliyetler ve farklı tedarik zinciri kesişimleri Stok: Zincir stoğunun paylaşımı Otonomi ve Güç:Bağımsız davranma güdüsü ve zincirin güçlü üyelerinin davranışları Uzmanlık ve Risk:Sadece bir zincire dahil olma veya olmama, krizlere hazırlıklı olmama alışkanlıkları Bilgi Teknolojisi eksiklikleri Şirket kültürü yerine zincir kültürü(isbirliği) oluşturamama

60

61

62 Standardizasyon Senkronizasyon Otomasyon İzlenebilirlik Entegrasyon Tedarik Zinciri İşletme Süreçleri Entegrasyon

63 TZY’nin LOJİSTİKTEN FARKI Lojistik ürünleri olması gereken yere ulaştırmak için taşıma, depolama, gümrükleme vd. faaliyetleri entegre bir şekilde gerçekleştirir. TZY bu süreci, tüm şirket faaliyetlerini ve zincirin diğer şirketleriyle olan ilişkilerini kapsayacak şekilde organize ederek daha ileri aşamalara götürür ve geliştirir.

64

65

66

67 TZY YAZILIMLARI Tüm şirket iş planlarının senkronize edilmesini ve izlenebilirliğini, Tüm şirket iş planlarının senkronize edilmesini ve izlenebilirliğini, Değişen müşteri gereksinmelerine zincir boyunca duyarlı ve hızlı karar alınmasını, Değişen müşteri gereksinmelerine zincir boyunca duyarlı ve hızlı karar alınmasını, Zincir boyunca olan stokların Zincir boyunca olan stokların en azlanmasını, Kısa süreç çevrim süresi Kısa süreç çevrim süresi Etkin neden-sonuç analizi Etkin neden-sonuç analiziyapılabilmesini, Sürekli performans ölçümünü Sürekli performans ölçümünü ve sürekli gelişimi sağlar APS MRP / ERP Operasyonel Taktik Stratejik Tedarik Zinciri Tasarımı ve Optimizasyonu Karar Çözüm

68 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ YAZILIMLARI ÜRETİCİ ERP TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ YAZILIMI TALEP YÖNETİMİ TALEP KARŞILAMA Lojistik Şirket ERP Müşteri Şirket ERP Tedarikçi Şirket ERP Lojistik Şirket ERP EDI AĞ TASARIMI AĞ TASARIMI OPTİMİ- ZASYON VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ OTOMATİK TANIMLAMA ve VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ

69 ERP ve TZY Yazılımı TedarikçiÜretici Dağıtım Merkezi Müşteri 19801970200019902005 BOM MRP MRP II ERP ERP II BOM MRP MRP II ERP ERP II 0 BOM MRP MRP II ERP ERP II BOM MRP MRP II ERP ERP II

70 SCM Yazılımları

71 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNTEİMİNİN KONULARI TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMI TZ TALEP VE ARZIN YÖNETİMİ TZ STOK KARARLARI VE YÖNETİMİ TZ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ TZ DEPOLAMA VE LOJİSTİK TZ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ TZ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TZ BELİRSİZLİĞİN YÖNETİMİ TZ KOORDİNASYON

72

73

74

75

76

77


"TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ. Lojistik Nedir ? ► Nakliye ► Depolama ► Gümrükleme ► Dağıtım ► Değer yaratıcı aktiviteler ► Nakliye ► Depolama ►" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları