Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ (GENEL YAPI VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ (GENEL YAPI VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM)"— Sunum transkripti:

1 FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ (GENEL YAPI VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM)
HASAN HÜSEYİN MERGEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

2 GENEL BİLGİLER Resmi Adı: Fransa Cumhuriyeti Kısa Şekli : Fransa Yönetim biçimi: Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Başkent: Paris Resmi Dil: Fransızca Para birimi: Euro (EUR) Milli bayram: Bastille Günü, 14 Temmuz (1789) Anayasa: 28 Eylül 1958 (

3 GENEL BİLGİLER Yüzölçümü 549.000km2’dir.
Ülke; İspanya, İtalya, İsviçre, Almanya, Lüksemburg, Belçika, Atlas Okyanusu ve Akdeniz ile çevrilidir. Kişi başına gelir: $ (1992) Nüfusu ’dur. %90 kadarı Katolik %2’si Protestan %2’si Musevi %6’sı diğer. (

4 GENEL BİLGİLER Ülke nüfusunun %73’ü kentlerde yaşar.
Paris havzasında ülke nüfusunun %16’sı yaşar. Paris’ten sonra en çok nüfuslu kentler Lyon, Marsilya, Lille, Bordeaux, Touluse gelir. Fransa’daki nüfusta ülkeye her yıl kadar gelen göçmenlerin payı vardır. Göçmenler içinde en çok İspanyol, İtalyan ve Cezayirlilere rastlanır. (

5 EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPILANMASI
Fransa’da eğitimin merkezi yapısı 1808 Napolyon dönemine kadar dayanır. 1828’e kadar kilisenin başı eğitim bakanlığının başı idi. Daha sonra üniversitelerin başkanı eğitimin başı oldu. 1945’te Eğitim Bakanlığı oluşturuldu. Sonraları çıkarılan yasalarla merkeziyetçilik keskinleştirildi (Balcı vd,2007).

6 EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPILANMASI
Eğitim sisteminin yönetiminden “Gençlik, Eğitim ve Araştırma Bakanı” sorumludur. Fransa Eğitim Bakanlığı iki bölümden oluşur. Eğitim-öğretim Bölümü : Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, orta öğretim öğretmenleri, genel ve mali işler, denetleme. Yükseköğretim ve Araştırma Bölümü: Yükseköğretim, araştırma ve geliştirme (Balcı vd,2007).

7 FRANSA’DA EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖRGÜTLER
Eğitim Yüksek Konseyi: Bakana danışmanlık yapar. Veli, öğrenci, bölgesel ve kültürel temsilciler, sosyal birlik temsilcilerinden oluşan 95 üyeden oluşur. Ulusal Program Konseyi: 22 üyeli program yapan bir kuruldur. Akademiler: Rektörlerin yönetiminde 30 kadar idari bölgeden oluşur. Üniversite ve yüksek okulları kapsar. Mesleki Danışma Konseyi: Mesleki eğitimin niteliklerini belirler. Kamu, işçi ve işveren temsilcisi 20 üyeden oluşur.

8 FRANSA’DA EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖRGÜTLER
5. Okuma İçin Ulusal Gözlemevi: Öğretim yöntemleri analizi ve okuma becerilerinin geliştirilmesi. 6. Yüksek Öğretim ve Araştırma Ulusal Konseyi: Yükseköğretimde reform ve kaynak temini (personel, öğrenci temsilcileri ile eğitim, kültür, ekonomi, bilim ve toplumla ilgili 61 üye) 7. Okulda Başarı İçin Ulusal Yenilik Konseyi: Yeniliklerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi (40 üye) 8. Okul Değerlendirme Yüksek Konseyi: (35 üye) Değerlendirme çalışmaları ve ürünleri 9. Yönetimsel Kontrol ve Teftiş: Genel teftiş işlemleri. (Balcı vd,2007).

9 EĞİTİM NÜFUSU VE ÖĞRETİM DİLİ
eğitim-öğretim yılında Fransa’da ve kendisine bağlı denizaşırı bölgelerdeki (DOM) öğrenci nüfusu: Okul öncesi ve ilköğretim öğrencisi : Ortaöğretim öğrencisi : Yükseköğretim öğrencisi: Öğretim dili Fransızca’dır. Bölgesel dillerde eğitim ise modern diller çalışma dalının bir parçası olarak verilmektedir. (

10 İDARİ DENETİM VE KAMU FİNANSMANLI EĞİTİMİN KAPSAMI
İlköğretimdeki öğrencilerin %86,5’i ve ortaöğretimdeki öğrencilerin %79,9’u kamu sektörüne ait parasız okullardadır. Aynı düzeylerde eğitim veren özel okullar mevcuttur. Bu özel okulların büyük çoğunluğu devletle bir sözleşme imzalamıştır ve bu sözleşme sayesinde Devlet, öğretmen ücretlerinin ödenmesiyle ilgili sorumluluğu üstlenebilmekte ve contrats d’association (birlik/ortaklık sözleşmeleri) adı verilen sözleşmeler sayesinde de söz konusu okulun işleyişini kontrol altında tutabilmektedir. (

11 ÖĞRETİMİN GENEL YAPISI
3-10 yaş, ilköğretim 11-18 yaş, orta öğretim 18 ve yukarısı, yükseköğretim Fransa eğitim sisteminde zorunlu eğitim 10 yıldır ve ilköğretim (9 yıl) ile orta öğretimin 1.yılından oluşmaktadır. (Genel lisenin ya da meslek veya teknoloji lisesinin 1. sınıfına devam edilir.)

12 OKUL TÜRLERİ Anaokulları ve Ana Sınıfları: 2-4 yıl (2-6 yaş)
İlköğretim: 5 yıl (6-11 yaş) Orta öğretim I.Devre Kolejler : 4 yıl (11-15 yaş) Orta Öğretim II.Devre Genel ve Teknik Liseler: İlk yılı zorunlu olmak üzere 3 yıldır. (16-18 yaş) Üniversite ve Yüksek Okullar: 2,4,6 yıl (Sağlam,1999)

13 FRANSA’DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

14 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Fransa' da okulöncesi eğitim kurumları ilk defa 1771 yılında "Pastör okulları" adıyla Vosges’te açılmıştır ( Bu günkü yapısına 1989 yasası ile şekillenmiştir. Okul öncesi eğitimin %85’i kamu okullarıdır. Kilise ve özel kişilere ait özel okullar %15 kadardır . Bu okullar devletten yardım almaktadırlar (Balcı vd,2007).

15 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul öncesi eğitim parasız ve isteğe bağlıdır.
Öğretim yılı başında iki yaşını dolduran çocuklar anaokuluna alınabilirler. 4 yaşındaki her çocuk, ailesinin istemesi durumunda anaokuluna kabul edilmesi zorunludur. (Sağlam, 1999)

16 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Anaokulları büyük yerleşim yerlerinde bağımsız veya zorunlu eğitim kurumlarına bağlı olarak açılır. Küçük yerleşim yerlerinde ise ilköğretim okullarının bünyesinde açılırlar. Sayının az olduğu kırsal yerlerde taşımalı sistem veya yarım gün eğitim yapan bölge anaokulları vardır(Sağlam, 1999).

17 OKULLAŞMA ORANI Okul öncesinde okullaşma oranı oldukça yüksektir.
Üç yaş çocuklarda %34, Dört yaş çocuklarda %99, Beş ve altı yaşta ise %100 oranında okul öncesi devam vardır (Sağlam, 1999).

18 YAŞ GRUPLAMALARI Alt bölüm, 2-4 yaş arası çocuklar,
Çocuklar yaşlarına göre genelde üç sınıfa ayrılırlar: Alt bölüm, 2-4 yaş arası çocuklar, Orta bölüm, 4-5 yaş arası çocuklar, Üst bölüm, 5-6 yaş arası çocuklar (Meb, 1996).

19 YAŞ GRUPLAMALARINDA EĞİTİM
Alt ve orta kümede çocuklar, aile dışı ortamda yaşamayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. Dilsel anlatım, iletişim becerileri geliştirilir. Üst kümedeki çocuklarda ise; el işleri, sanat ve spor etkinlikleri yanında ilkokula hazırlık içeren temel okuma, yazma ve aritmetik çalışmalarına yer verilir (Sağlam, 1999).

20 YAŞ GRUPLAMALARINDA EĞİTİM
Okulöncesi eğitimde haftada 26 saat eğitim yapılır. Öğrenciyi öğretmen veya öğretmenlerden oluşan öğretme takımları değerlendirir (Sağlam, 1999).

21 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMİ
Okulöncesi eğitim öğretmenleri, liseden sonra üç yıl eğitim görürler ve sınavla alınırlar. Daha sonra bir yıl mesleki formasyon eğitimi alırlar (Balcı, 2007).

22 KAYNAKLAR Meb Komisyon. (1996). Avrupa Birliği Üye Ülkelerin Eğitim Sistemleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi Sağlam,M. (1999). Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemleri.Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları Meb Komisyon. (2006). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Eğitim Sistemleri.Ankara: Kalkan Matbaacılık Balcı vd.(2007). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Ankara: PegamA Yayıncılık 3b22d00f2178d46b05fe92f736981( ) ( ) ( ) ( )


"FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ (GENEL YAPI VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları