Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tuz etki etmiş alanlar için Biyo-Tarım Teknolojisi Prof. Dr. Sonay Sözüdoğru Ok Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tuz etki etmiş alanlar için Biyo-Tarım Teknolojisi Prof. Dr. Sonay Sözüdoğru Ok Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Tuz etki etmiş alanlar için Biyo-Tarım Teknolojisi Prof. Dr. Sonay Sözüdoğru Ok Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü International Training Workshop on Biosaline Agriculture Technology, NIAB, Faisalabad, February 6-17, 2006

2 Faisalabad

3 TUZ ETKİ ETMİŞ ARAZİLER (Pakistan) Seyrek vejetasyonlu tuzlu alan Şiddetli tuzlu ve alkali toprak

4 Toprak yüzeyinde tuz birikimi

5 Biyotuzluluğa Dayalı Tarım Teknolojisi (Biosaline agriculture) Amaç: Tuzlu ekosistemi verimli bir kaynak olarak görmek - tuzlu sulama suyunu -genetik canlı kaynakları kullanarak Tuz etki etmiş alanlardan ekonomik olarak faydalanmak, Bu alanlarda tarımsal uygulamaları geliştirmek

6 Tuza dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi ve tuza dayanıklılık mekanizmasının araştırılması Tuzluluğa dayanıklı bitkilerin taranması Geleneksel bitki ıslahı Hibrit elde etme Rekombinant DNA teknolojisi Tuz toleransı metaboliği Na akışının kısaltılması ve hücre içinde birikiminin önlenmesi

7 Farklı toprak koşullarına uygun tuza dayanıklı bitki türleri Toprak koşullarıUygun türler Şiddetli tuz etki etmiş (EC > 10dS/m) - Taban suyu (6-15 feet derinlik) –Sulama suyu kıtlığı Acacia ampliceps Prosopis spp., Atriplex spp. Tamarix aphylla Eucalyptus camaldulensis Sporobolus arabicus –Kısmen su baskınıEucalyptus camaldulensis Kallar Grass Casuarina spp. Orta düzeyde tuz etki etmiş (EC< 10 dS/m) Arpa, Kolza, Darı, Buğday (iyi drene olan topraklarda) Acacia nikotica, Leucaena leucocephala, Meyve ağaçları ( örneğin: hurma) (Ref: M. Aslam, 2000. Pak. J. Soil Sci., 21:119-126)

8 PACCA ANNA ARAŞTIRMA İSTASYONU ÖRNEĞİ NIAB (Tarım ve Biyoloji Nükleer Enstitüsü Faisalabad, Biyoscience bölümü)

9 Tuz etki etmiş boş alanlar Tuzlu yeraltı suyu Geçirgenliği arttırma Hacim ağırlığını arttırma Tuz hareketini arttırma Toprağa Organik madde sağlama Erozyonu önleme Çevreyi geliştirme Biyolojik azot fiksasyonu Yakacak odun kereste yem Yeşil gübre Kompost Kağıt hamuru sunta Biyogaz, alkol Su kültürü Salt Tolerant plants

10 Araştırma istasyonu toprağı Tuzlu toprak

11 Araştırma istasyonu toprağı Tuzlu alkali toprak

12 Araştırma istasyonundan görüntü

13 Araştırma istasyonu-Araştırmacı

14 Araştırma istasyonunda yapılan çalışmalar

15

16

17 TUZA DAYANIKLI OTLAR Leptochloa Fusca (kallar grass)

18 Kallar grass tarla görünümü (biçilmiş) KALLAR otunun verimli bir şekilde gelişimi,

19 Atriplex lentiformis

20 Atriplex amnicola

21 Sporobolus arabicus, Pacca Anna araştırma istasyonu

22 Tuza dayanıklı ağaçlar/çalılar Akasya (Acacia nilotica), Pacca Anna 7 yaşında Eucalyptus camaldulensis ağaçları, Pacca Anna araştırma istasyonu

23 Akasya ampliceps ‘in Genç plantasyonu Atriplex lentiformis, Pacca Anna

24 parkinsonia

25 Sporobolus Arabicus Daha az su istiyor

26 Tuza dayanıklı kültür bitkileri ARPA, Pacca Anna araştırma istasyonu KOLZA

27 Akasya- buğday Buğday Akasya-buğday EC 12-15; pH 9-10 Buğday

28 Okaliptus fidanları

29 Akasya-arabika

30 Biyokütleden yararlanma GıdaGıda Yem yakacak Enerji bitkileriYem yakacak Enerji bitkileri Endüstriyel kullanımEndüstriyel kullanım

31 Tuza dayanıklı türlerin yem olarak kullanılma potansiyeli TürlerBrüt enerji (MJ/Kg) Metabolize olabilir enerji (MJ/Kg) Sindirim (%) Darı türleri sp.21.599.9147.3 Sesbania aculeata22.347.9670.0 Kallar grass20.246.7533.05 Kochia indica17.616.4140.45 Suaeda fruticosa13.934.7058.47 Acacia ampliceps18.047.2671.35 Eucalyptus camaldulensis 23.325.8536.90 A. nilotica25.767.0958.9 Leucaena leucocephala 22.668.7159.65

32 Büyük ve küçük baş hayvanların kallar otuyla beslenmesi

33

34 Süt satıcısı

35 Tuzlu Alkali toprakta yetiştirilen bitkilerden 7.5 yıl sonrasında geri dönüş* Türler Kereste üretimi (kg tree -1 ) Bir ağacın fiyatı (US $) Dönüş 2500 ağaç ha -1 (US$) Brüt dönüş ha -1 yıl -1 (US$) Eucalyptus camaldulensis Acacia nilotica Albizzia lebbek Leucaena leucocephala Prosopis cineraria Tamarix aphylla Parkinsonia aculeata 201 150 99 90 52 35 21 2.10 1.29 0.85 0.77 0.45 0.30 0.18 5263 3232 2133 1940 1120 754 452 701 431 284 258 149 100 60 *EC=14-41 dS m -1 ; SAR=12.6-176 Ref. M. Aslam, 2000. Pak. J. Soil Sci., 21:119- 126)

36 Okaliptusun Agro-endüstriyel kullanımı Kereste/mobilya Kağıt ham maddesi Yakacak odun/odun kömürü Sunta Ağaç talaşının soğutmada kullanımıir cooler Yağ ekstraksiyonu Arıcılık (Apiculture)

37 Soğutucularda kullanım

38 Bitki yağları ekstraksiyonu

39 Kullanılan alanlar: Kozmetik İlaç sektörü Şekerleme Böcek kovucu

40 Tuza dayanıklı bitki türlerinin kalori değeri (Enerji, kcal kg -1 ) TürlerEnerjiTürlerEnerji Ağaçlar Eucalyptus camaldulensis Acacia ampliceps Prosopis juliflora Acacia nilotica Leucaena leucocephala Tamarix aphylla Parkinsonia aculeata Pongamia glabra Azadirachta indica Dalbergia sissoo 4890 5332 5018 5040 5024 4196 5611 2992 5234 4606 Otlar Leptochloa fusca Sporobolus arabicus Cynodon dactylon Desmostachya bipinnata Çalılar Kochia indica Atriplex lentiformis Suaeda fruticosa 4753 5308 5685 5351 5107 4331 4815

41 Çamur fırın odundan odun kömürü elde edilmesinde kullanılan çamurdan yapılma fırın

42 Biyogaz (Metan) Üretimi Kallar otunun üretim potansiyeli Pilot büyüklük 160 litrelik fermantör 1000 litrelik fermantör Ticari büyüklük Tuzlu alanlarda üretim Toplam biyokütle de buharlaşabilen katılar Biyogaz üretim potansiyeli 0.83 m 3 /kg Kallar otu 0.67 m 3 /kg Kallar otu 102 milyon ton 91.8 milyon ton 55080 milyon küp metre Tarımsal Atıklardan Biygaz üretim potansiyeli25920 milyon küp metre

43 Bal üretimine uygun tuza dayanıklı bitkiler TürlerBak üretimi (kg koloni -1 year -1 ) Eucalyptus camaldulensis E. paniculata Prosopis pallida Agave americana Dalbergia sissoo Gleditsia triacanthos Trifolium alexandrinum 55-60 (Avusturalya) 100 (Avusturalya) 120-363 (Hawaii) 41 (Meksika) 4-9 (Hindistan) 250* (Romanya) 165* (Bulgaristan) *Kg/mevsim/ ha (bitki ile kaplı alan) (Crane, E. 1985. Plants for Arid Lands. George Allen & Unwin, London)

44 Bal Üretim Potansiyeli Uygun Türler Eucalyptus camaldulensis, Acacia ampliceps, Leucaena leucocephala, Acacia sp., Prosopis spp., Zizyphus sp. Üretim Potansiyeli Koloni sayısı/ha:5-7 bal üretimi/koloni/yıl: 15-20 kg Toplam Bal Üretimi/ha/yıl: 75-140 kg Gelir US$ 2/ kg:150-280 US$

45 Acacia ampliceps bol çiçekli (Bal üretimi için bal arılarına uygun)

46 Balık su kültürü, Pacca Anna Araştırma İstasyonu

47 Balık havuzları

48

49 Tuzlu suda balık üretimi

50 Diğer Kullanımlar Yeşil gübre bitkileri Kompost gübre Mantar üretimi ortamı Biyoaktif bileşikler (Endüstriyel kullanım) Sabun için yağlar, Deterjanlar Diş kremleri Kimyasallar (Haloxylon salicornium yakıldığında endüstriyel kullanımlar için sodyum ve potasyum bikarbonat karışımı elde edilmekte)

51 Kallar otunun mantar yetiştirme ortamı olarak kullanılması

52 Çevresel yararlar Provide green cover to soil Beautifies the Landscape Reduces erosion and water loss by evaporation Stops desertification Provides habitat for wildlife Improves entire ecology and general Environment Arazi değerinde önemli artış (2 ile 3 kat)

53 Tuzlu bir arazide entegre çiftlik modeli Toprak/Su koşulları UygulamaÜrünlerin kullanımıFayda (US$) Ha -1 Yıl -1 Yüksek tuzluluk, düşük su kalitesi Ağaç Plantasyonları kereste, ucuz maliyetli mobilya, odun, odun kömürü, yonga/sunta, enerji, yağlar, bal, hayvan otlatma vb. 701 Yüksek tuzluluk, düşük su kalitesi Otlar/ çalılarÇiftlik hayvanları (İnek, keçi/koyun) Süt, et ve diğer süt ürünleri, yün, çiftlik gübresi, biyogaz vb. 412 Tuzlu ve su basmış alan Su kültürüBalık725 Düşük tuzluluk, drene edilmiş toprak Tuza dayanıklı ekin türleri Gıda/yem (Arpa/Buğday/ Kolza) Elyaf, lif (pamuk) 250 325

54 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Integrated Model For Saline Agriculture Tuzlu su basmış alan Oldukça fazla tuzlu toprak ve tuzlu su Orta derece tuzluluk Otlar/çalılar Ağaç plantasyonları Büyük ve küçük baş hayvan Otlatma Yaprak biyokütlesi Kereste Yakacak odun Arıcılık yağ satış Odun kömürü, talaş, sunta, kağıt hamuru Değerli ürünler bal Tuza dayanıklı ürünler kolzaarpa Gıda Kaba yem yem lif $ 1280 /ha/yr $ 1030 /ha/yr $ 165-412 /ha/yr $ 1180 /ha/yr $ 165-412 /ha/yr $ 725 /ha/yr $ 575 /ha/yr Su kültürü

55 Biotuzluluğa dayalı tarım yaklaşımı bir gerçek haline gelmiştir Ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülmektedir. Ayrıca, biyoteknolojideki son gelişmeler de ticari çeşitlerin tuza ve kuraklığa dayanıklı özelliklerini tanıtmak için yeni ufuklar açmıştır. Bu sistem biyokütle üretimi için tuzlu topraklar ve tuzlu su kaynaklarını kullanmayı sağlayan, kesinlikle heyecan verici bir aşamadır. SONUÇ

56 Tuza dayanıklı bitki üretimi

57

58

59 Akasya arabika

60 Buğday-Kolza

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70


"Tuz etki etmiş alanlar için Biyo-Tarım Teknolojisi Prof. Dr. Sonay Sözüdoğru Ok Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları