Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENFLASYON VE İŞSİZLİK. GENEL FİYAT DÜZEYİ Çok sayıda maldan oluşan bir sepetteki ortalama fiyattır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENFLASYON VE İŞSİZLİK. GENEL FİYAT DÜZEYİ Çok sayıda maldan oluşan bir sepetteki ortalama fiyattır."— Sunum transkripti:

1 ENFLASYON VE İŞSİZLİK

2 GENEL FİYAT DÜZEYİ Çok sayıda maldan oluşan bir sepetteki ortalama fiyattır.

3 FİYAT ENDEKSİ  Belirli bir mal sepetinin cari yıl fiyatıyla aynı sepetin temel bir yıl fiyatı arasındaki oranın 100 ile çarpımına eşittir. Bir Mal Sepetinin Cari Yıldaki Fiyatı Fiyat Endeksi = X 100 Aynı Mal Sepetinin Temel Yıldaki Fiyatı

4 FİYAT ENDEKSİ Ekmek (30) 2 YTL/adet 3.50 YTL/adet Şeker (10) 3 YTL/kg 4.25 YTL/kg (30x3.5) + (10x4.25) Fiyat Endeksi = X 100 (30 x 2) + (10x3) Fiyat Endeksi = 163.8

5 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ Tüketim mallarından oluşan sepet üzerinden hesaplanan fiyat endeksine denir.

6 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ Hanehalkları tarafından belirli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla satın alınan tüm mal ve hizmetlerin endeks kapsamı içinde yer alması imkansız olduğu için, en çok tüketim harcaması yapılan mal ve hizmetler endeks kapsamına alınmaktadır.

7 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ  Grubun Ağırlığı

8 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  ÜFE, üreticilerin (firmaların) üretip sattığı hammadde, ara mal ve nihai malların fiyatlarının ağırlıklı ortalamasının hesaplanması ile elde edilir.

9 ÜFE Kapsamındaki Maddelerin Sektörlere Göre Dağılımı

10 DEFLATÖR  Ölçüme konu olan sepet, ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerden oluşan bir sepet biçiminde tanımlanabilir. Bu şekilde hesaplanan fiyat endeksine deflatör denir. Nominal GSYİH Deflatör = X100 Reel GSYİH

11 ENFLASYON Genel fiyat düzeyindeki artışa denir. Genel fiyat düzeyindeki artışa denir.

12 ENFLASYON ORANI Genel fiyat düzeyinde cari yılda meydana gelen artış ile önceki dönem genel fiyat düzeyi arasındaki oranın 100 ile çarpımına eşittir. (P- P -1 ) Enflasyon Oranı = X 100 P -1 Genel fiyat düzeyinde cari yılda meydana gelen artış ile önceki dönem genel fiyat düzeyi arasındaki oranın 100 ile çarpımına eşittir. (P- P -1 ) Enflasyon Oranı = X 100 P -1

13 ENFLASYON ORANI (P- P -1 ) Enflasyon Oranı = X 100 P -1 Eğer ; genel Fiyat Düzeyi 1. yılda 100, 2. yılda 110 ise (110 – 100) Enflasyon oranı = X Enflasyon oranı = %10 (P- P -1 ) Enflasyon Oranı = X 100 P -1 Eğer ; genel Fiyat Düzeyi 1. yılda 100, 2. yılda 110 ise (110 – 100) Enflasyon oranı = X Enflasyon oranı = %10

14 Kaynak: DPT, Temel Ekonomik Göstergeler (Çeşitli Yıllar) Yıllar Enflasyon oranı % TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YILLARI ENFLASYON ORANLARI (GSMH Deflatörüne Göre)

15 ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİNİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ Özellikle ücretliler, enflasyon ortamında fiyatlardaki artışlara göre gelirlerindeki artışın ne olacağı konusunda çok hassastırlar. Toplu sözleşmelerde ücretliler enflasyon oranının üzerinde zam talep ederler.

16 ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİNİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ Bir ülkede enflasyon oranı %60, memur muaşlarındaki artışın da %40 olduğunu varsayalım. Bu durumda memurların reel maaşındaki değişme ne orandadır? 1+g YN g YR = g P g YR = reel gelir artış oranı g YN = nominal gelir artş oranı g P = enflasyon oranı

17 ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİNİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ Bir ülkede enflasyon oranı %60, memur muaşlarındaki artışın da %40 olduğunu varsayalım. Bu durumda memurların reel maaşındaki değişme ne orandadır? 1+%40 g YR = = %60 = -%12.5

18 ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİNİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ Enflasyon oranının ölçülmesi reel faiz oranının belirlenmesi yönünden de önemlidir. 1+İ N İ R = g P İ R = reel faiz oranı İ N = nominal faiz oranı g P = enflasyon oranı

19 ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİNİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ Bir bankaya 1 yıl vade ile 10 bin TL para yatırdığımızı varsayalım. Bir yıl için mevduata verilecek faiz oranı %50 olsun. Bu 1 yıl içinde enflasyon oranı da %60 olarak gerçekleşmiş olsun. 1 yıl sonunda alacağımız faiz, ana para ve faiz toplamı, reel faiz oranı ve anapara ve faiz toplamının reel değeri ne olur?

20 ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİNİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ 1 yıl sonunda alacağımız faiz, ana para ve faiz toplamı, reel faiz oranı ve anapara ve faiz toplamının reel değeri ne olur? Nominal faiz oranı % 50, 1 yıl sonunda alacağımız faiz *0.5 = TL Anapara ve faiz toplamı = TL Reel faiz oranı İ R = = = = -% Anapara ve faiz toplamının reel değeri de = = TL

21 İŞSİZLİK

22 Bir ülkedeki toplam nüfusun çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen kısmına kısaca, işgücü/aktif nüfus denir. İşgücü = Çalışanlar +İşsizler Bir ülkedeki toplam nüfusun çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen kısmına kısaca, işgücü/aktif nüfus denir. İşgücü = Çalışanlar +İşsizler İŞ GÜCÜ

23 İŞSİZLİK işsizlik, çalışabilecek durumda olan kişilerden bir bölümünün çalışmak istedikleri halde iş bulamamalarından ortaya çıkan bir durumdur.

24 İŞSİZLİK ORANI İşsizlik Oranı= (İşsiz sayısı / İşgücü) x 100

25 TÜRKİYE İŞSİZLİK ORANI Toplam Erkek Kadın İşsiz Oranı Erkek İşsiz Oranı Kadın İşsiz Oranı

26 TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANINDA GELİŞMELER İşsizlik Oranı %

27 Denmark June [4] [4] Singapore [5] [5] Thailand est. Norway [6] [6] United Arab Emirates Ukraine est. Switzerland2.60April 2008 [7] [7] Malaysia est. Netherlands [9] [9] Mexico est. Japan January [10] [10] Lithuania [9] [9] Slovenia [12] [12] Ireland average (May 2008: 5.40%) [13] [13] Luxembourg [9] [9] Australia est. Czech Republic4.70Q [14] [14] Estonia [9] [9] United Kingdom [9] [9] Nigeria est.

28 Entity Unemployment rate (%) Source / date of information Russia5.90November 2007 est. Canada6.00 [15] [15] March 2008 United States6.10September 2008 [16] [16] Israel6.10July 2008 est. [17] [17] Italy [9] [9] Sweden [9] [9] Romania [9] [9] European Union [18] [18] Poland6.80July Eurostat Finland [9] [9] Hungary [9] [9] Argentina7.50Q [19]. [19] France [20] [20] Pakistan est. Belgium [9] [9] Bulgaria [21] [21] Spain [9] [9] Greece [9] [9] Germany [9] [9] Turkey [9] [9] Croatia [9] [9] Brazil est. Ecuador est. Syria est. Egypt est. Iran 11.00June 2007 est. Slovakia [9] [9] GuamGuam (United States)United States est. French PolynesiaFrench Polynesia (France)France NiueNiue (New Zealand)New Zealand Tajikistan est. Puerto RicoPuerto Rico (United States)United States Grenada Saudi Arabia est. Tunisia est. World est. Libya est. Afghanistan January [23] [23] Turkmenistan est. Zimbabwe est. Liberia est. Nauru est.

29 DEVREVİ (KONJOKTÜREL) İŞSİZLİK Ekonomideki daralmalardan, üretilen mal ve hizmet miktarının veya kısaca reel GSMH’nın yıldan yıla değişmesinden kaynaklanır. Devrevi İşsizlik Oranı = (Devrevi İşsiz Sayısı / İşgücü )x 100 Ekonomideki daralmalardan, üretilen mal ve hizmet miktarının veya kısaca reel GSMH’nın yıldan yıla değişmesinden kaynaklanır. Devrevi İşsizlik Oranı = (Devrevi İşsiz Sayısı / İşgücü )x 100

30 GEÇİCİ İŞSİZLİK (Friksiyonel İşsizlik) Ekonominin normal işleyişinden kaynaklanır. Geçici işsizlik bir çok nedenle ortaya çıkar :  İşgücüne yeni katılıp iş arayanları  Daha iyi iş bulmak için işinden ayrılmış olanları  İşverenlerin işçileri işten çıkarması ve onların yerine daha iyilerini araması Ekonominin normal işleyişinden kaynaklanır. Geçici işsizlik bir çok nedenle ortaya çıkar :  İşgücüne yeni katılıp iş arayanları  Daha iyi iş bulmak için işinden ayrılmış olanları  İşverenlerin işçileri işten çıkarması ve onların yerine daha iyilerini araması

31 Yapısal işsizlik Çeşitli mal ve hizmetlere olan talepteki değişmeler, teknolojideki değişmeler veya uluslararası rekabetteki değişmeler sonucu ortaya çıkan işsizlik türüdür.

32 Doğal İşsizlik Oranı  Bir ülkedeki geçici ve yapısal işsizlik oranları toplamına denir.

33 Doğal İşsizlik Oranı  Doğal işsizlik oranının ortadan kaldırılması mümkün olmayan minimum işsizlik oranı olduğu ve dolayısıyla da işsizlik oranı, doğal işsizlik oranına eşit iken işgücünün tam kullanımının/tam istihdamının sağlanmış olacağı kabul edilerek, doğal işsizlik oranı tam istihdam işsizlik oranı olarak ta nitelendirilir.  Doğal işsizlik oranının ortadan kaldırılması mümkün olmayan minimum işsizlik oranı olduğu ve dolayısıyla da işsizlik oranı, doğal işsizlik oranına eşit iken işgücünün tam kullanımının/tam istihdamının sağlanmış olacağı kabul edilerek, doğal işsizlik oranı tam istihdam işsizlik oranı olarak ta nitelendirilir.

34 İstihdam Oranı Çalışanların Sayısı  İstihdam Oranı= Çalışma Yaşındaki nüfus

35 Okun Kanunu  İşsizlik; ''Okun Kanunu'' aracılığıyla reel GSMH ile ilişkilendirilir.  Bu kanuna göre büyüme oranı %2.25’in üzerinde ise işsizlik oranı azalır.  Spesifik olarak, % 2.25 olan büyüme trendinin üzerindeki her %1’lik artış işsizlik oranının %0.5 oranında düşürmektedir. Bu ilişki şu denklemle gösterilebilir.

36 Okun Kanunu İşsizlik Oranındaki = 0.5 (y – 2.25) değişme y= Reel Milli gelirdeki artış oranı 2.25 = Milli Gelir Büyüme trendi

37 Okun Kanunu Örneğin bir ekonomide büyüme oranı %4.25 ise, işsizlik oranındaki azalma ?? İşsizlik Oranındaki = 0.5 (y – 2.25) değişme İşsizlik oranındaki = 0.5 ( ) = 1 değişme

38 Ekonomik hoşnutsuzluk/yoksunluk endeksi”  Ekonomik hoşnutsuzluk/yoksunluk endeksi = enflasyon oranı + işsizlik oranı.  Buna göre, endeks değerinin başka bir ülkedeki veya geçmiş hükümetler dönemindekinden daha yüksek olması, o ülke ve hükümet döneminde hoşnutsuzluğun diğerlerindekinden daha yüksek olduğu biçiminde yorumlanır.

39 DÖNEM ÖDEVİ  1) Makroekonomiyle ilgili sorunlara, Klasik ve Keynesyen görüşün yaklaşımını karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.  2) Enflasyonun ortaya çıkış nedenleri nelerdir. Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerini inceleyiniz.

40  Herkes bireysel olarak hazırlayacak  Ödev teslim tarihi eğitimin son haftası  Ödev de mutlaka yararlanılan kaynaklar belirtilecek.  İnternetten doğrudan indirilen ödevler değerlendirmeye alınmayacak


"ENFLASYON VE İŞSİZLİK. GENEL FİYAT DÜZEYİ Çok sayıda maldan oluşan bir sepetteki ortalama fiyattır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları