Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE. Temel Beceriler Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim, Problem çözme, Araştırma, Bilgi teknolojilerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE. Temel Beceriler Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim, Problem çözme, Araştırma, Bilgi teknolojilerini."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE

2 Temel Beceriler

3 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim, Problem çözme, Araştırma, Bilgi teknolojilerini kullanma, Girişimcilik, Karar verme, Metinler arası okuma, Kişisel ve sosyal değerlere önem verme

4

5  Dinleme Öğrenme Alanı 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme  Konuşma Öğrenme Alanı 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma  Okuma Öğrenme Alanı 1. Okuma Kurallarını Uygulama 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma  Yazma Öğrenme Alanı 1. Yazma Kurallarını Uygulama 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma  Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanı 1. Görsel Okuma 2. Görsel Sunu

6 Yrd. Doç. Dr. Özcan PALAVAN

7  Dinleme, iletileri anlayabilme uyarana tepkide bulunabilme etkinliğidir.  Diğer bir deyişle dinleme konuşma ya da okuma yoluyla gönderilen bir iletinin kavranmasıdır.  Dinleme, aynı zamanda öğrenme yollarından biridir ve belli bir amaç için yapılır.

8 Dinleme ve duyma arasındaki fark nedir?

9 Yapılan incelemeler, insanların pek çoğunun daha az konuşma, daha çok dinleme durumunda bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. İnsanlar dil becerilerinden en çok % 50 oranıyla dinlemeyi kullanmaktadır. Dinleme neden önemli

10 eğitim ve öğretim sürecinin amacına uygun gerçekleşmesi etkin dinleme ile mümkündür. Sözel iletinin göndericiden alıcıya ulaşmasında ve bu iletinin anlama dönüşmesinde dinleme önemlidir. Dinlemenin önemi

11 Dinlemeyi doğru gerçekleştirebilmek için ne yapmamız gerekiyor?

12 Dinleme ilkeleri 1-Amaçlı olmalı 2-İstekli olmalı 3-Eleştirel dinlemeli 4-Tahmin ederek dinlemeli 5-Not alarak dinlemeli

13 DİNLEME TÜRLERİ

14  Saplantılı Dinleme  Görünüşte Dinleme  Savunucu Dinleme  Seçici Dinleme  Tuzak Kurucu Dinleme  Yüzeysel Dinleme  ETKİLİ DİNLEME Dinleme türleri

15 Edilgin Dinleme Anne:Yarın matematik sınavın var. Koray:Evet, biliyorum. Anne:Biliyorsun; ama hâlâ çalışmaya oturmadın. Koray:Çalışmaya niyetim yok. Anne:Ne demek niyetim yok. Kabul etmiyorum bu söylediğini. Derhal buraya gelip çalışmaya başlamalısın. Koray:Matematik dersini sevmiyorum. Çalışmak da istemiyorum. Anne:Bu söylediklerini duymamış olayım. Son kez söylüyorum, buraya gel ve çalışmaya başla (tehdit). Bu gidişle senden adam olmayacak (aşağılama). Koray:Ben adam olmak istemiyorum. Umurumda bile değil! (çatışma).

16 Etkili Dinleme Anne:Yarın matematik sınavın var. Koray:Evet, biliyorum. Anne:Çalışacaksın umarım. Koray:Çalışmayı düşünmüyorum. Anne:Çalışmayı düşünmüyorsun öyle mi? Niçin çalışmayacağını söyler misin? Koray:Çünkü bu dersi sevmiyorum. Anne:Bu dersi sevmediğini söylüyorsun. Niçin sevmediğini hiç düşündün mü? Koray:Düşünmedim; ama bu ders bana çekici gelmiyor. Anne:Bu dersin sana çekici gelmemesi normal; çünkü matematik senin ilgi alanına girmiyor sanırım. Koray:Evet anne, matematik benim ilgi alanıma girmiyor ve bu yüzden sevmiyorum.

17  Anne:Seni anlıyorum oğlum. Ancak bilmeni isterim ki matematiği sevmesen de bu dersten başarılı olman gerekiyor. Zira ileride gireceğin üniversite sınavı için matematik önemli bir ders.  Koray:Evet anne, haklısın galiba. Yarınki sınava çalışmam gerekiyor.

18 Konuşulanı, okumanı, söyleneni tam olarak anlamaKonuşulanı görgü kurallarına uygun dinlemeDinlerken önyargılardan uzak tarafsız dinemeDinlediğinin eksik, yanlış, abartılı yönlerini seçmeDinlerken soru sorma, açıklama yapmaDinlediklerine ilişkin tahmin yapmaİlgi ve gereksinmelerini dikkate alarak dinlemeEğlenmek amacıyla dinleme

19 Bilgi edinmek amacıyla dinlemeDinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurmaÇıkarsamalar, karşılaştırmalar yapmaDinlediklerini özetlemeDinlediklerini başkalarına anlatmaDinlediklerine günlük yaşantısından örnekler verme

20 DİNLEME EĞİTİMİ SÜRECİ

21 1) Öğretmenin konuşurken yönü öğrencilere dönük olmalıdır. 2) Öğrencilerle mutlaka göz iletişimi kurulmalıdır. 3) Öğrencinin konuşması sabırla ve ilgiyle dinlenmelidir. 4) Öğrencinin konuşması kesilmemelidir; eksiğin tamamlanması ya da yanlışın düzeltilmesi konuşmanın sonuna bırakılmalıdır. 5) Bu noktada öğrencilere, konuşan bir kişinin sözünün kesilmemesi gerektiği düşüncesi ve davranışı mutlaka kazandırılmalıdır. Dinleme eğitiminde dikkat edilecek durumlar

22  Hazırlık etkinlikleri  Dinleme etkinlikleri  Dinleme sonrası etkinlikler

23 Etkili dinleme sürecinin ilk adımı dinlemeye hazırlıktır. Öğretmen ders öncesi öğrencilerinin kendisini dinlemesi için mutlaka hazırlık çalışması yapmalıdır. Hazırlık süreci şu aşamalardan oluşur: 1) Sezdirme (öğrenciler dinlemeye zihinsel ve fiziksel olarak hazırlık yapar) 2) Görsel-İşitsel Araç ve Gereçlerin Kullanılması 3) Öğrencilerin Anlatım Dilini ve Sözvarlığını Geliştirme

24 Dinleme Sürecine Geçiş 1) Okuma (en az iki kez) 2) Dikkat Bu aşamada öğrenciler dinleme amacını belirler. metinde geçen bilmediği sözcükleri tahmin eder

25 1) Metin çalışması 2) Tamamlama çalışması 3) Başlık buldurma 4) Anaduyguyu ve anadüşünceyi buldurma 5)Farklı görüşleri belirleme (Bu aşamada metinle ilgili sorular sorulur) Dinleme Sonrası Yapılacak Etkinlikler

26 Dinlemeyi Olumsuz Etkileyen Tutum ve Davranışlar Durumlar Öneriler Önyargılı dinlemeDuygusal dinlemeDinleme alışkanlığıİşitme gücüGöz iletişimiYüzdeki ifadeOturma şekli

27 Dinlemeyi Olumsuz Etkileyen Tutum ve Davranışlar Durumlar Öneriler Konuşmacıyla dinleyici arasındaki uzaklıkAşırı hareketlilikOrtama yabancı olmakGürültü, ısı, ışıkOrtamın düzeni

28 Konuşan Kişiden Kaynaklanan Dinleme Sorunları 1-Konuşmacının çok yavaş ya da çok hızlı konuşması 2-Ayrıntıya çok girilmesi, çok örnek verilmesi 3-Anlatım bozukluğu yapılması 4-Konuşma sırasında devamlı öksürmek, boğazı temizlemek

29 Etkili dinlemede dikkat edilmesi gereken noktalar 1-Konuşmacının sözü kesilmemeli, konuşmanın bitmesi beklenmelidir. 2-Dinlerken sözel olmayan iletişimsel işaretler kullanılmalı; yerine göre baş sallanmalı, gözler konuşanı takip etmelidir. 3-Dinlerken not alınmalıdır.

30 Etkili dinlemede dikkat edilmesi gereken noktalar 4-Dinleyici rahat olduğunu konuşmacıya hissettirilmelidir. Dinleyicinin rahatlığı konuşmacıyı da rahatlatacaktır. 5-Anlaşılmayan yerler, konuşmanın sonunda sorulmalı, konunun açılımı sağlanmalıdır. 6-Öğrencileri dinlerken çok sabırlı olmak gerekir. Unutmamak gerekir ki, dinlenen öğrenci kendisine değer verildiğini düşünecek, hem de dinlemeyi öğrenmiş olacaktır.


"TÜRKÇE. Temel Beceriler Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim, Problem çözme, Araştırma, Bilgi teknolojilerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları