Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
BAŞARIYA ULAŞMANIN YOLLARI VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

2 Psk. Dan. ve Rehber Öğretmen
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ Mehmet YAMAN Psk. Dan. ve Rehber Öğretmen REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2

3 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Test çözmede üç unsur önemlidir. Bilgi : Öğrenme ile kazanılır. Tekrar ile pekiştirilir. Test çözme tekniğini kullanmanın temelini teşkil eder.  Yorum: Öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder. Test çözme tekniğinin geliştirilmesini sağlar. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

4 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Hız: Kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin zaman kısıtlaması içinde çözülmesidir. Hız, test çözerken zamanı etkin bir biçimde kullanmanıza yardım eder. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

5 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Test çözerken kendi mantığınızla değil sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz. Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür. Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

6 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik, ne fazla isteneni düşünmelisiniz. Bazı sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabın böyle kolay bir şık olamayacağını düşünürsünüz. Oysa bazen böyle kolay sorular sormak da bu işin tekniğinin bir parçasıdır. Sorulara önyargılı yaklaşmamalısınız. "Bu soru zor yapamam, bu soru kolay cevap x şıkkı" gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar, kazanmak yerine kaybettirir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

7 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Turlu Soru Çözme Yöntemi testteki her soruyu incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile simgelendirmek o soruların ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar. Hatalı okuma alışkanlıkları da önemli sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize sebebiyet verebilir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

8 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız. Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

9 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Paragraf tipli sorularda genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci kez okunması zorunluluğunu önler. Soru kökünü okuyan zihin soruyu bu zihni hazırlıkla okuma eğiliminde olur. OKS bütün soruları cevaplama zorunluluğu olan bir sınav değildir. Biliyorsanız tabii ki cevaplamanızda bir sakınca yoktur. Ancak cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişigüzel cevaplandırmak yarar değil zarar verir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

10 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yoldur. Yüzde yüze emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz. Cevap şıklarını elerken eğer 2 şıkka indirgeyebilmişseniz bunlardan birisini seçmenizde hiçbir sakınca yoktur. Ancak ikiden fazla şık cevap olabilecek nitelikteyse bu soruyu cevaplandırmamanız, en azından sınavın sonlarına doğru tekrar soruya dönmek üzere boş bırakmanız daha uygun olacaktır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

11 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Test çözerken sorunun doğru cevabını bulmak kadar önemli bir diğer olay da cevap olamayacak şıkların tespit edilmesidir. Böylece çözüm alternatiflerini daha netleştirir ve doğru şıkka ulaşabilme hızınızı daha artırırsınız. Sınavlarda test çözümünü sekteye uğratan en önemli unsurlardan birisi de sınav kaygısı ve bu yüksek kaygı düzeyinin soruları anlamayı ve problemleri çözmeyi zorlaştırmasıdır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

12 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Her derse ait test içeriği o dersin özelliklerini taşır. Bu nedenle her ders için aynı test çözme mantığını kullanmak hatadır. Her ders için farklı test çözme mantığı geliştirmeniz test tekniğinizin gelişmesine yardım eder. Cevap şıklarında cevaba benzeyecek bazen iki bazen üç şık bulunur. Bunlara çeldirici adı verilir. Çeldiriciler ilk bakışta cevap gibi algılanabilir ama ufak bir zihinsel egzersizle doğru cevabı bulmanız mümkündür. Bu tip sorularda cevap genellikle soru metninde saklıdır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

13 TEST ÇÖZERKEN KODLAMA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Test çözümünde kodlama da önemli bir yer işgal eder. Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla olan işinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

14 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu asla bir zaman kaybı değildir. Çünkü Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu zaman dilimi içinde bir soru ile olan zihinsel bağınızın koparır, bir başka soruya geçmek için zamanın geldiğini düşünürsünüz. Bu bilinç dışı bir faaliyettir. Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş bir cevap kağıdı görmek yerine dolu bir cevap kağıdı görmek kendinize olan güveni sağlamanıza yardım eder. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

15 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Her yıl %0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayınız. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

16 TEST ÇÖZERKEN ZAMANLAMA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Testi iyi çözmek için sadece doğruları bilmek yeterli değildir. Verilen zaman dilimi içinde bu doğruları bulmanız gerekir. Bu nedenle her bir soruya ne kadar zaman harcamanız gerektiği baştan planlanmalıdır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

17 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Çok sorulu testlerde "Turlu Soru Çözme Yöntemi" bilinen soruların çözümünü hızlandırır. Bilinmeyen sorularla zaman kaybını önler. Aynı zamanda zorluk derecesi biraz yüksek olan sorulara bakmayı ve bu sorular için daha fazla zaman kullanımını sağlar. Zaman kazanmak için soru metni ve kökünü okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanılgılara düşürebilir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

18 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Sınavda zaman kullanımını en fazla zora sokan bildiklerimiz ve bilmediklerimiz değil, biraz bildiğimiz ya da tereddüt ettiğimiz sorulardır. Bu nedenle soru ile inatlaşmak "bu soruyu çözmezsem ölürüm" mantığı bu testin sonunda hüsrana uğrama riskini artırır. Hızlı okuma tekniklerini kullanmalı ve sınav öncesi okuma egzersizleri ile okuma hızınızı artırmalısınız. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

19 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
TEST TEKNİĞİ Yapılan sınavlarda her soru için ancak bir dakikamız bulunmaktadır. Bunun için sınava giren adayların adayların bilgi ve yorum güçlerinin yanında hız da önemli olmaktadır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

20 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
 Bilgi- Yorum - Hız Bilgi; derste dersi iyi dinleyerek ve ders çalışılarak elde edilebilir.  Yorum; ders dışında yalnız başınıza paragraf sorularını çözerek ve bol kitap okuyarak elde edilebilir.  Hız ise ancak ve ancak çok miktarda soru çözülerek elde edilir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

21 Soru çözerken dikkat etmemiz gereken bölümler nelerdir?
Öncelikle sorunun okunup anlaşılması daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Kesinlikle soruyu okurken cevabı düşünmeyin. Her iki durumun bir birinden ayrılması gerekmektedir. Soruları okurken mutlaka kılavuz olarak kurşun kalem kullanın ve önemli ipuçlarının altını çiziniz. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

22 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Ön yargılardan kaçınmamız gerekir. Soru bizden ne istiyorsa sadece onu düşünmek ve verilen bilgi üzerinde yorum yapmamamız gerekir. Soru cümlesi ve verilen bilgi bizim değer yargılarımıza ters gelebilir. Bu durumda "verilen bilgi ve sorulan soru" üzerinde durmalıyız. Soruları okurken hızınız kesecek olan dudak kıpırdatarak okumaktan uzak durun. Çünkü bu durum hızınızı kesecektir. Ve her okuduğunuz kelimenin altını çizmeyin. Yapmanız gereken gözle okuma alışkanlığı kazanmanız ve okuma hızınızı arttırmanızdır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

23 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Soru hakkında fazla bilgiye sahip değilseniz şıklardan yararlanın. Şıkları tek tek değerlendirerek elemeye çalışın. İçlerinden doğru cevabı kestirmeye çalışın. Eğer çok çelişkide kalıyorsanız boş bırakmanız daha iyidir. Çünkü her yanlış cevap hem kendini hem de doğru cevaplarınızı götürmektedir.Bu da netlerinizin düşmesine neden olmaktadır. Unutmayın ki her soru, her net önemlidir. Bir net sizi en az kişinin üstüne de çıkarabilir altına da düşürebilir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

24 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmayı bilin. Bunlar; altı çizili, koyu puntoyla yazılmış, "tırnak içinde," değildir, olamaz, her zaman, hiç bir zaman, bütün, zaman zaman, yoktur, vardır, birbirinden farklı, birbirine benzer, eşdeğer, birden fazla, ayrı ayrı, iç içe, yan yana , ikisi bir arada, ana düşünce , yan düşünce, benzer düşünce , asla, genellikle, çoğu, vb. ipuçlarıdır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

25 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Öncelikle soru cümlesini okuyarak ne istiyorsa altını çizin ve aklınızdan geçirin. Sonra metin kısmını okuyarak soruda sizden istenen kelimelerin altını çizin. Daha sonra şıkları elemeye başlayın. Uzun paragraf sorularını cevaplandırırken soru cümlesini okuduktan sonra paragraftan bir cümle okuyarak şıkları eleme yöntemini kullanın ve bunu paragraf bitene kadar devam ettirin. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

26 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Çok soru çözmeliyiz. Bir günde çözeceğimiz soru sayısını belirleyip her on beş günde bir bu soru sayısını arttırmalıyız. 25 soruyla başladığımızı düşünecek olursak, her 15 günde de 15 soru attırdığımız zaman sekiz ayda yaklaşık olarak tane soru çözmüş oluruz. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

27 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
UNUTMAYIN!! OKS Sınavına kadar son yılda çıkmış olan OKS sorularının en az iki defa çözülmesi gerekmektedir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

28 HEPİNİZE SBS’DE BAŞARILAR
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

29 NİÇİN DERSHANEYE VEYA OKULA GİDİYORUZ ACABA, AMACIMIZ NE?
Mehmet YAMAN İstediğim mesleğe sahip olmak için İyi bir meslek sahibi olmak için Kültürlü bir insan olmak için Kendi yeteneklerimi kanıtlamak için Annem babam istediği için Yapacak başka işim olmadığı için REHBERLİK SERVİSİ

30 ‘‘HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGAR YARDIM EDEMEZ’’
Mehmet YAMAN ‘‘HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGAR YARDIM EDEMEZ’’ MONTAİGNE REHBERLİK SERVİSİ

31 UZAK VADELİ AMAÇLAR Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

32 ORTA VADELİ AMAÇLAR Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

33 KISA VADELİ AMAÇLAR Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

34 HEDEFE NASIL ULAŞILIR? HER GÜN BELLİ SAYIDA TEST ÇÖZEREK
HAFTADA BİR DENEME SINAVI ÇÖZEREK SINAVLARA HAZIRLIK KİTAPLARINI BİTİREREK KONU TEKRARI YAPARAK HEDEFE NASIL ULAŞILIR? Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

35 NEDEN GRUP ÇALIŞMASI PLANLI ÇALIŞMAYA YÖNELTİR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAMAMA
Mehmet YAMAN PLANLI ÇALIŞMAYA YÖNELTİR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAMAMA SORUNUNU ORTADAN KALDIRIR ZAMAN KAYBINI ÖNLER REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIR ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR VERİMİ ARTIRIR TAKIM ÇALIŞMASINI SAĞLAR REHBERLİK SERVİSİ

36 YOĞUNLAŞMA DERS ÇALIŞIRKEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYİN
Mehmet YAMAN DERS ÇALIŞIRKEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYİN DİKKAT DAĞITICI NESNELERİ ODANIZDAN ÇIKARIN REHBERLİK SERVİSİ

37 ETKİLİ ÇALIŞMAK GEREKİR
BAŞARI ŞANS DEĞİLDİR! BAŞARILI OLMAK İÇİN Mehmet YAMAN ETKİLİ ÇALIŞMAK GEREKİR ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİL REHBERLİK SERVİSİ PEK ÇOK İNSANIN,DİĞERLERİNİN BOŞA HARCADIĞI ZAMANI KULLANARAK ÖNE GEÇTİĞİNİ GÖRDÜM HENRY FORD

38 ENDİŞELERİ DÜŞÜNÜRSEN
BAŞARISIZ OLURSUN Mehmet YAMAN ENDİŞELERİ DÜŞÜNÜRSEN BAŞARILI OLURSUN REHBERLİK SERVİSİ ZAFERİ DÜŞÜNÜRSEN

39 KENDİ POTANSİYELİNE GÖRE
HER İNSANIN, KENDİ POTANSİYELİNE GÖRE Mehmet YAMAN GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ MUTLAKA BİRŞEYLER REHBERLİK SERVİSİ VARDIR!

40 İnandığınız zaman aklınız o şeyi yapmanın yolunu bulur
Mehmet YAMAN Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız aklınız bunun neden imkansız olduğunu ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyin yapılabileceğini inandığınızda, gerçekten inandığınızda aklınız onu yapmak üzere çözümler bulmanıza yardım etmek için çalışmaya başlar. REHBERLİK SERVİSİ

41 DEĞİŞMEYE İSTEKLİ OLUN !
Mehmet YAMAN EĞER HER ZAMAN YAPTIĞINIZ ŞEYLERİ YAPMAYA DEVAM EDERSENİZ ELDE ETTİĞİNİZ SONUÇLARDAN BAŞKA BİR SONUÇ ELDE EDEMEZSİNİZ. REHBERLİK SERVİSİ İNSANIN KENDİNİ DEĞİŞTİRMESİ , BAŞKA İNSANLARI DEĞİŞTİRMESİNDEN DAHA KOLAYDIR.

42 KARAR VERME ZAMANI ŞU ANDA NE İSENİZ BU, GEÇMİŞTEKİ BİR ZAMANDA
Mehmet YAMAN ŞU ANDA NE İSENİZ BU, GEÇMİŞTEKİ BİR ZAMANDA VERDİĞİNİZ YA DA VERMEDİĞİNİZ KARARLARIN SONUCUDUR. ŞİMDİKİ KARARLARINIZ DA ON YIL SONRA HANGİ NOKTADA OLACAĞINIZI BELİRLEYECEKTİR. REHBERLİK SERVİSİ BİR ŞEY YAPMAZSANIZ! HİÇ BİR ŞEY ELDE EDEMEZSİNİZ!

43 BAŞARININ DÖRT BASAMAĞI
1. NE İSTEDİĞİNİ BİLMEK 2. HAREKETE GEÇMEK 3. YAPTIKLARINIZIN SONUÇLARINI FARKETMEYİ ÖĞRENMEK 4. PEŞİNDE OLDUĞUNUZ SONUÇLARI ALANA KADAR DAVRANIŞLARINIZI DEĞİŞTİRMEYE HAZIR OLMAK Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

44 BAŞARMAK İÇİN BÜYÜK BİR ARZU DUYUN
Mehmet YAMAN Ü Geri çekilmek yok REHBERLİK SERVİSİ Ü Gemileri yakın

45 “Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır
“Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır... Sadece pes etmişlerdir.” Poul J. MEYER Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

46 Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

47 AKLIMI SEVEYİM... BEN ÇALIŞMADAN DA BAŞARILI OLURUM!
Mehmet YAMAN %1 İLHAM Bazıları, kendine güven ile hava atmayı birbirine karıştırırlar. Oysa başarının en kolay ve en kısa yolu ÇALIŞMAKTIR. REHBERLİK SERVİSİ %99 TER DEHANIN % 1 İLHAM, % 99’U TERDİR.

48 Bir Taban Standardınız Olsun
PLANLI ÇALIŞIN Mehmet YAMAN PLAN AYLIK GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK REHBERLİK SERVİSİ Bir Taban Standardınız Olsun

49 Plan Nedir? Plandan kasıt, sınav gününe kadar hangi dersin
Mehmet YAMAN Plandan kasıt, sınav gününe kadar hangi dersin hangi zaman diliminde ve nasıl halledileceğinin tasarlanmasıdır. REHBERLİK SERVİSİ

50 Plansızlık; Dikkatsizliğe, İsteksizliğe, Yorgunluğa, Bitkinliğe,
Mehmet YAMAN Dikkatsizliğe, İsteksizliğe, REHBERLİK SERVİSİ Yorgunluğa, Bitkinliğe, ve dalgınlığa neden olur.

51 Aylık Plan Çizelgesi Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

52 Program Nedir ? Programdan kasıt, bir haftanın bütün günlerinin
Mehmet YAMAN Programdan kasıt, bir haftanın bütün günlerinin saat saat nasıl değerlendirileceğinin kayıt altına alınmasıdır. REHBERLİK SERVİSİ

53 Haftalık Program Çizelgesi
Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

54 GÜNLÜK PLANI AKSATAN FAKTÖRLER
Mehmet YAMAN Televizyon bağımlılığı Spor bağımlılığı Kıramadığınız arkadaşlarınıza hayır diyememek Aileniz Ders çalışmaya oturamamanız Misafirleriniz REHBERLİK SERVİSİ

55 40 dakikalık ders çalışmasından sonra mutlaka 10 dakikalık
bir tekrar yapılmalıdır. 10 dakikalık tekrardan sonra mutlaka 10 dakikalık dinlenmeye Vakit ayrılmalıdır. Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

56 İlk tekrar 40 dakikalık çalışmanın sonunda yapılmalıdır.
Bu tekrar öğrenilen konunun 24 saat hafızada kalmasını sağlar. Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

57 Yapılan araştırmalarda;
İnsan öğrendiği konunun yaklaşık %50’sini 20 dakika sonra %70’ini 1 saatte %80’ini ise 1günde unutur. Öğrenci okuduğunu yaklaşık %20’sini Önce okuyup sonra dinlediğinin % 40’ını Okuduktan sonra dinleyip sonrada yazdığını %70’ini ancak hatırlaya bilmektedir. Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

58 ÇALIŞMAYA BAŞLAYAMAMANIN SEBEBLERİ
Mehmet YAMAN * ÇALIŞMAYI SEVMEMEK * O DERSİ VEYA KONUYU SEVMEMEK * BAŞKA BİR ŞEY YAPMAK İSTEMEK * BAŞARISIZ OLMAKTAN KORKMAK * KENDİNE GÜVENMEMEK REHBERLİK SERVİSİ

59 DERS ÇALIŞMA ORTAMI * Ders çalışmak için oturan bir insanın “dikkatini” dağıtan sebepler ya iç ya da dış sebeplerdir. İç sebepler, hayal kurmak ve gelecekle ilgili endişelerdir. Dış sebepler, ders çalışma ortamının belirli özellikleri olması gerekir. Özellikler ise şunlardır: Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

60 SANDALYEMİZ Mehmet YAMAN Ders çalışırken kullandığımız sandalye veya koltuk çok rahat olmamalı. Çünkü gereğinden fazla rahatlarız, uyku getirebilir.Bu da öğrenmeyi olumsuz etkiler. Çalışmak için sandalye her zaman koltuktan daha kullanışlıdır. REHBERLİK SERVİSİ

61 ÇALIŞMA ODASINDAKİ POSTERLER
Mehmet YAMAN Özel zevklerimizi yansıtan duvarlara astığımız poster, afiş, resimler ders çalışırken hayallere kolayca dalmamızı sağladığı için sakıncalıdır. REHBERLİK SERVİSİ

62 DERS ÇALIŞIRKEN YAPILAN YANLIŞLIKLAR
Mehmet YAMAN MÜZİK DİNLEME Öğrenciler arasında yaygın bir ifade ders çalışırken müzik dinlemenin ders çalışmalarına engel olmadığını tam tersine daha da kolaylaştırdığını söylerler. GERÇEK maalesef böyle değil araştırmalar aynı anda beyin birden fazla uyarıcıya açık olabilir,ancak dikkatini ancak bir noktaya odaklayabilir. O halde insan o anda ya ders çalışıyordur yada müzik dinliyordur. REHBERLİK SERVİSİ

63 TELEVİZYON Mehmet YAMAN * Hem ders çalışıp hem de televizyon seyretmek mümkün değildir. * Televizyon odasına girinceye kadar veya televizyon düğmesine basıncaya kadar kontrol sizin elinizde daha sonra kontrol televizyonun eline geçer. * Bu yüzden ders çalışma esnasında televizyondan uzak durmak gerekir. * Televizyonda mutlaka izlemek istediğimiz bir program varsa günlük programımız içerisine alabiliriz. REHBERLİK SERVİSİ

64 TELEFON * Günümüzde telefon kullanım amacının dışına çıkmıştır.
Mehmet YAMAN * Ders çalışma esnasında çalan telefon çok fazla zamanınızı alabilir. Bu yüzden telefon konuşma süresini kısa tutmak gerekir. * Günümüzde telefon kullanım amacının dışına çıkmıştır. REHBERLİK SERVİSİ

65 YATARAK DERS ÇALIŞMA Ders çalışmak için en uygun durum çok yumuşak olmayan bir sandalyede dik olarak oturma ve kolları bir masa veya sıraya yaslamaktır. Yatarak ders çalışmada kas gerilimi belirli düzeyin altına düştüğü için beyin uykuyu başlatma emri gönderdiğinden vücut uyumak için hormon salgılar. Böylece öğrenmenin ilk şartı UYANIK OLMA HALİ bozulmuş olur. Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ

66 UNUTMAYIN Kİ BAŞARILI İNSANLAR NEREDEN ve KİMDEN YARDIM ALACAĞINI
Mehmet YAMAN BAŞARILI İNSANLAR NEREDEN ve KİMDEN YARDIM ALACAĞINI BİLEN İNSANLARDIR..... REHBERLİK SERVİSİ

67 KÜÇÜK OLAN HER ŞEY BAŞARIYLA BÜYÜR
KÜÇÜK OLAN HER ŞEY BAŞARIYLA BÜYÜR ! “Dünyanın gördüğü en büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi” Mehmet YAMAN REHBERLİK SERVİSİ


"VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları