Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman Yardımcısı

2 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 2 •Kümelenmiş Yapılar •Kümelenmiş Sınıflamalar: –Ana Sanayi Grupları (MIGs) –Geniş Ekonomik Kategorilerin Sınıflaması (BEC) –Bilişim ve İletişim Teknolojisi Sektör Tanımı (ICT)

3 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 3 Kümelenmiş Yapılar •Ulusal hesap uzmanları, ISIC/NACE kategorilerinin çoğu ülke tarafından SNA verilerinin raporlanmasında kullanılabileceği iki standart kümelemeye ihtiyaç duymuşlardır. Bunlardan birincisi, ISIC/NACE kısımlarını 10/11 kategori içerisinde bir araya getirir ve “üst seviye kümeleme” olarak adlandırılır; “ara kümeleme” olarak adlandırılan ikincisinde bölümler bir araya getirilir ve 38 kategoriden oluşur. Bir araya getirilmiş iki yapı ISIC/NACE’nin parçaları değildir, ancak hiyerarşik yapıyla tam olarak bütünleşirler (üst seviye kümeleme, kısımlar; ara kümeleme, bölümler, gruplar ve sınıflar).

4 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 4 Kümelenmiş Yapılar •Üst seviye SNA/ISIC kümesi A*10/11” ISIC Rev. 4/ NACE Rev. 2 kısımları Tanım 1A Tarım, ormancılık ve avcılık 2B, C, D ve E İmalat, madencilik ve taş ocakçılığı ve diğer sanayiler 2a Cİmalata ait olanlar 3Fİnşaat 4G, H ve I Toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 5J Bilgi ve iletişim 6K Finans ve sigorta faaliyetleri 7L Gayrimenkul faaliyetleri 8M ve N Mesleki, bilimsel, teknik, idari ve destek hizmet faaliyetleri 9O, P, ve Q Kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 10R, S, T ve UDiğer hizmetler

5 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 5 Kümelenmiş Yapılar •SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38 A*38 koduISIC Rev. 4/ NACE Rev. 2Bölümler 1A Tarım, ormancılık ve balıkçılık B Madencilik ve taş ocakçılığı CAGıda ürünleri, içecekler ve tütün ürünleri imalatı CBTekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünlerin imalatı CCAğaç ve kağıt ürünleri imalatı ve kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması CD Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 19 7CE Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 20 8CF Temel eczacılık ürünlerinin, eczacılığa ait malzemelerin ve bitkisel ürünlerin imalatı 21 9CG Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı CH Ana metal sanayi ve makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı

6 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 6 Kümelenmiş Yapılar 11CI Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 26 12CJ Elektrikli teçhizat imalatı 27 13CK Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 28 14CL Ulaşım araçlarının imalatı CM Diğer imalatlar ve Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 35 17E Su temini; kanalizasyon, atik yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri Fİnşaat G Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı H Ulaştırma ve depolama •SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38

7 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 7 Kümelenmiş Yapılar 21I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri JA Programcılık, televizyon programları yapımcılığı ve yayıncılık faaliyetleri JB Telekomünikasyon 61 24JC IT ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri K Finans ve sigorta faaliyetleri L Gayrimenkul faaliyetleri 68 27MA Hukuki ve muhasebe faaliyetleri, İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri, Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz MB Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 72 29MC Diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler N İdari ve destek hizmet faaliyetleri •SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38

8 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 8 Kümelenmiş Yapılar 31O Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 84 32PEğitim85 33QAİnsan sağlığı hizmetleri86 34QBYatılı bakım faaliyetleri ve sosyal hizmetler R Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor S Diğer hizmet faaliyetleri T Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve üretim faaliyetleri U Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99* •SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38

9 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 9 Ana Sanayi Grupları •Bu sınıflama, NACE REV.2` ye göre sanayileri talebe dayalı ürünleri malları tiplerine göre aşağıdaki şekilde gruplandırmaktadır: –Ara mallar –Tüketim malları •Dayanıklı tüketim malları •Dayanıksız tüketim malları –Sermaye malları –Enerji

10 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 10 Ana Sanayi Grupları NACE Rev.1 kodu NACE Rev.1 Tanımı ASG 10Maden kömürü, linyit ve turba çıkarımıEnerji 11Tetkik ve arama hariç, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı ve bunlarla ilgili hizmet faaliyetleri Enerji 12Uramyum ve toryum cevheri madenciliğiEnerji 23Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı Enerji 40Elektrik, gaz ve üretimiEnerji 41Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasıEnerji

11 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 11 Ana Sanayi Grupları NACE Rev.1 koduNACE Rev.1 TanımıASG 35.2Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı Sermaye malı 35.3Hava ve uzay taşıtları imalatıSermaye malı 29.7B.y.s ev aletleri imalatıDayanıklı Tüketim 32.3Televizyon ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat ve bunların parçaları Dayanıklı Tüketim 36.3Müzik aletleri imalatıDayanıklı Tüketim 15.1Et ve et ürünlerinin imalatı, işlenmesi ve saklanması Dayanıksız Tüketim 15.2Balık ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması Dayanıksız Tüketim

12 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 12 Ana Sanayi Gruplarına göre NACE Rev , , , , , , , , 11 12, , 15 18, , , , 08, 09, 10.6, 10.9, 13.1, , 16, 17, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 22, 23, 24, 25.5, 25.6,25.7,25.9, 26.1,6.8, 27.1,27.2, 27.3,27.4, 27.9 EnerjiSermaye Malları Dayanıksız Tüketim Malları Dayanıklı Tüketim Malları Ara Mallar

13 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 13 BEC •BEC (Geniş Ekonomik Kategorilerin Sınıflaması), taşınabilir malları temel son kullanım amaçlarına gore gruplayan üç basamaklı bir sınıflamadır. Genellikle uluslararası mal ticareti verisinin genel ekonomik analizinde kullanılır. BEC sınıflaması, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması (SITC) sistemine göre tanımlanır.

14 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 14 BEC •Amacı: –SITC’dan daha özet bilgi elde etmek –SITC ile toplanan dış ticaret verisini SNA çerçevesi içinde anlamlı son kullanım kategorilerine çevirmek [Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi SNA’da (System of National Accounts) malların son kullanıcı kategorileri olan üç temel sınıf sermaye, ara malı ve tüketim malları biçiminde dış ticarete konu olan malları sınıflandırır]

15 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 15 BEC •BEC 19 temel kategori içerir. Temel kategoriler daha fazla bölünmemiş olan 111*, 112*, 121*, 122*, 21*, 22*, 31*, 321*, 322*, 41*, 42*, 51*, 521*, 522*, 53*, 61*, 62*, 63* ve 7* kategorileridir. BEC’in her kategorisi SITC Rev.3’ün kısımları, grupları, alt grupları ve temel başlıkları açısından tanımlanmıştır. BEC kategorileri SITC Rev. 3’ün temel başlıklarının her bir başlıkta kapsanan malların son kullanımlarını yansıtan yeniden düzenlenmiş ve kümelenmiş şeklidir. SITC aracılığı ile Harmonize Sisteme geçiş imkanı vermektedir.

16 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 16 BEC BEC KoduTANIMSNA Karşılığı 1Yiyecek ve içecekler 11İşlenmemiş yiyecek ve içecekler 111Sanayi için işlenmemiş yiyecek ve içeceklerAra Mal 112 Hanehalkı tüketimi için işlenmemiş yiyecek ve içeceklerTüketim Malı 12İşlenmiş yiyecek ve içecekler 121Sanayi için işlenmiş yiyecek ve içeceklerAra Mal 122 Hanehalkı tüketimi için işlenmiş yiyecek ve içeceklerTüketim Malı 2 Başka yerde belirtilmemiş endüstriyel hammaddeler 21Sanayi için işlem görmemiş hammaddelerAra Mal

17 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 17 BEC 22Sanayi için işlem görmüş hammaddelerAra Mal 3Yakıt ve yağlar 31İşlem görmemiş yakıt ve yağlarAra Mal 32İşlem görmüş yakıt ve yağlar 321Motor benzini ve diğer hafif yağlar* 322Diğer motor benzini ve diğer hafif yağlarAra Mal 4 Sermaye malları, (Taşımacılık araçları hariç ), parçaları ve aksesuarları 41Sermaye malları ( Taşımacılık araçları hariç ) Sermaye Malı 42Yatırım mallarının aksam ve parçalarıAra Mal 5Taşımacılık araçları, parçaları ve aksesuvarları 51Binek otomobilleri*

18 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 18 BEC 52Diğer yolcu taşıma araçları 521Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri Sermaye Malı 522Sanayi ile ilgili olmayan taşımacılık araç ve gereçleri Tüketim Malı 53Taşımacılık araçlarının aksam ve parçalarıAra Mal 6Başka yerde sınıflandırılmamış tüketim malları 61Başka yerde sınıflandırılmamış dayanıklı tüketim malları Tüketim Malı 62 Başka yerde sınıflandırılmamış yarı dayanıklı tüketim malları Tüketim Malı 63Başka yerde sınıflandırılmamış dayanıksız tüketim malları Tüketim Malı 7Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mallar*

19 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 19 ICT •Bilişim ve İletişim Teknolojisi (ICT) sınıflamasının amacı ICT mallarına ilişkin istatistiklerin derlenmesini sağlamaktır. Veriler tüketim, yurtiçi üretim, pazar büyüklüğü ve ticarete ilişkin göstergelerin oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. •Bu sınıflamada veri seti mevcudiyetinin avantajlarından faydalanabilmek için HS sınıflaması kullanılmıştır.

20 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 20 ICT •ICT sektör tanımı altı basamaklı HS kategorilerini içerir ve bunları aşağıdaki gruplara ayırır: –Telekomünikasyon ekipmanları –Bilgisayar ve ilgili ekipmanlar –Elektronik bileşenler –Ses ve görüntü ekipmanları –Diğer ICT ürünleri

21 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 21 ICT Kombine halde bulunan telli ve telsiz telefon cihazları Telli/telsiz telefon ve görüntülü telefon Telefaks (faksimile) cihazları Teleprinterler Telefon/telgraf abone hatlarını birbirine bağlama cihazları Kuranportörlü telekomünikasyona mahsus diğer cihazlar... Telekomünikasyon Ekipmanları HS Kodu

22 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 22 ICT NACE REV NACE CPA HS

23 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 23 Teşekkürler...


"T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları