Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman Yardımcısı

2 Kümelenmiş Sınıflamalar: Ana Sanayi Grupları (MIGs)
Kümelenmiş Yapılar Kümelenmiş Sınıflamalar: Ana Sanayi Grupları (MIGs) Geniş Ekonomik Kategorilerin Sınıflaması (BEC) Bilişim ve İletişim Teknolojisi Sektör Tanımı (ICT) 23-25/01/2008 ANTALYA

3 Kümelenmiş Yapılar Ulusal hesap uzmanları, ISIC/NACE kategorilerinin çoğu ülke tarafından SNA verilerinin raporlanmasında kullanılabileceği iki standart kümelemeye ihtiyaç duymuşlardır. Bunlardan birincisi, ISIC/NACE kısımlarını 10/11 kategori içerisinde bir araya getirir ve “üst seviye kümeleme” olarak adlandırılır; “ara kümeleme” olarak adlandırılan ikincisinde bölümler bir araya getirilir ve 38 kategoriden oluşur. Bir araya getirilmiş iki yapı ISIC/NACE’nin parçaları değildir, ancak hiyerarşik yapıyla tam olarak bütünleşirler (üst seviye kümeleme, kısımlar; ara kümeleme, bölümler, gruplar ve sınıflar). 23-25/01/2008 ANTALYA

4 Kümelenmiş Yapılar Üst seviye SNA/ISIC kümesi A*10/11”
ISIC Rev. 4/ NACE Rev. 2 kısımları Tanım 1 A Tarım, ormancılık ve avcılık 2 B, C, D ve E İmalat, madencilik ve taş ocakçılığı ve diğer sanayiler 2a C İmalata ait olanlar 3 F İnşaat 4 G, H ve I Toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 5 J Bilgi ve iletişim 6 K Finans ve sigorta faaliyetleri 7 L Gayrimenkul faaliyetleri 8 M ve N Mesleki, bilimsel, teknik, idari ve destek hizmet faaliyetleri 9 O, P, ve Q Kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 10 R, S, T ve U Diğer hizmetler 23-25/01/2008 ANTALYA

5 Kümelenmiş Yapılar SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38
kodu ISIC Rev. 4/ NACE Rev. 2 Bölümler 1 A Tarım, ormancılık ve balıkçılık 01- 03 2 B Madencilik ve taş ocakçılığı 3 CA Gıda ürünleri, içecekler ve tütün ürünleri imalatı 4 CB Tekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünlerin imalatı 5 CC Ağaç ve kağıt ürünleri imalatı ve kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 6 CD Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 19 7 CE Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 20 8 CF Temel eczacılık ürünlerinin, eczacılığa ait malzemelerin ve bitkisel ürünlerin imalatı 21 9 CG Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 10 CH Ana metal sanayi ve makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 23-25/01/2008 ANTALYA

6 Kümelenmiş Yapılar SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38 11
CI Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 26 12 CJ Elektrikli teçhizat imalatı 27 13 CK Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 28 14 CL Ulaşım araçlarının imalatı 15 CM Diğer imalatlar ve Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı 16 D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 35 17 E Su temini; kanalizasyon, atik yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 18 F İnşaat 19 G Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı 20 H Ulaştırma ve depolama 23-25/01/2008 ANTALYA

7 Kümelenmiş Yapılar SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38 21
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 22 JA Programcılık, televizyon programları yapımcılığı ve yayıncılık faaliyetleri 23 JB Telekomünikasyon 61 24 JC IT ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri 62 +63 25 K Finans ve sigorta faaliyetleri 26 L Gayrimenkul faaliyetleri 68 27 MA Hukuki ve muhasebe faaliyetleri, İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri, Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz 28 MB Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 72 29 MC Diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler 30 N İdari ve destek hizmet faaliyetleri 23-25/01/2008 ANTALYA

8 Kümelenmiş Yapılar SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38 31
O Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 84 32 P Eğitim 85 33 QA İnsan sağlığı hizmetleri 86 34 QB Yatılı bakım faaliyetleri ve sosyal hizmetler 35 R Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 36 S Diğer hizmet faaliyetleri 37 T Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve üretim faaliyetleri 38 U Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99* 23-25/01/2008 ANTALYA

9 Ana Sanayi Grupları Bu sınıflama, NACE REV.2` ye göre sanayileri talebe dayalı ürünleri malları tiplerine göre aşağıdaki şekilde gruplandırmaktadır: Ara mallar Tüketim malları Dayanıklı tüketim malları Dayanıksız tüketim malları Sermaye malları Enerji 23-25/01/2008 ANTALYA

10 Ana Sanayi Grupları ASG NACE Rev.1 kodu NACE Rev.1 Tanımı 10
Maden kömürü, linyit ve turba çıkarımı Enerji 11 Tetkik ve arama hariç, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı ve bunlarla ilgili hizmet faaliyetleri 12 Uramyum ve toryum cevheri madenciliği 23 Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı 40 Elektrik, gaz ve üretimi 41 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 23-25/01/2008 ANTALYA

11 Ana Sanayi Grupları NACE Rev.1 kodu NACE Rev.1 Tanımı ASG 35.2
Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı Sermaye malı 35.3 Hava ve uzay taşıtları imalatı 29.7 B.y.s ev aletleri imalatı Dayanıklı Tüketim 32.3 Televizyon ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat ve bunların parçaları 36.3 Müzik aletleri imalatı 15.1 Et ve et ürünlerinin imalatı, işlenmesi ve saklanması Dayanıksız Tüketim 15.2 Balık ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması 23-25/01/2008 ANTALYA

12 Ana Sanayi Gruplarına göre NACE Rev.2
Ara Mallar Dayanıklı Tüketim Malları Dayanıksız Tüketim Malları Sermaye Malları Enerji 07, 08, 09, 10.6, 10.9, 13.1, 13.2 13.3, 16 , 17, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 22, 23, 24, 25.5, 25.6,25.7,25.9, 26.1,6.8, 27.1,27.2, 27.3,27.4 , 27.9 26.4 26.7 27.5 30.9 31 32.1 32.2 10.1, 10.2 10.3, 10.4 10.5, 10.7 10.8, 11 12 , 14, 18, 21, 32.4, 25.1, 25.2 25.3, 25.4 26.2, 26.3 26.5, 26.6 28 29 30.1 30.2 30.3 30.4 32.5 33 05 06 19 35 36 23-25/01/2008 ANTALYA

13 BEC BEC (Geniş Ekonomik Kategorilerin Sınıflaması), taşınabilir malları temel son kullanım amaçlarına gore gruplayan üç basamaklı bir sınıflamadır. Genellikle uluslararası mal ticareti verisinin genel ekonomik analizinde kullanılır. BEC sınıflaması, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması (SITC) sistemine göre tanımlanır. 23-25/01/2008 ANTALYA

14 BEC Amacı: SITC’dan daha özet bilgi elde etmek
SITC ile toplanan dış ticaret verisini SNA çerçevesi içinde anlamlı son kullanım kategorilerine çevirmek [Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi SNA’da (System of National Accounts) malların son kullanıcı kategorileri olan üç temel sınıf sermaye, ara malı ve tüketim malları biçiminde dış ticarete konu olan malları sınıflandırır] 23-25/01/2008 ANTALYA

15 BEC BEC 19 temel kategori içerir. Temel kategoriler daha fazla bölünmemiş olan 111*, 112*, 121*, 122*, 21*, 22*, 31*, 321*, 322*, 41*, 42*, 51*, 521*, 522*, 53*, 61*, 62*, 63* ve 7* kategorileridir. BEC’in her kategorisi SITC Rev.3’ün kısımları, grupları, alt grupları ve temel başlıkları açısından tanımlanmıştır. BEC kategorileri SITC Rev. 3’ün temel başlıklarının her bir başlıkta kapsanan malların son kullanımlarını yansıtan yeniden düzenlenmiş ve kümelenmiş şeklidir. SITC aracılığı ile Harmonize Sisteme geçiş imkanı vermektedir. 23-25/01/2008 ANTALYA

16 BEC BEC Kodu TANIM SNA Karşılığı 1 Yiyecek ve içecekler 11
11 İşlenmemiş yiyecek ve içecekler 111 Sanayi için işlenmemiş yiyecek ve içecekler Ara Mal 112 Hanehalkı tüketimi için işlenmemiş yiyecek ve içecekler Tüketim Malı 12 İşlenmiş yiyecek ve içecekler 121 Sanayi için işlenmiş yiyecek ve içecekler 122 Hanehalkı tüketimi için işlenmiş yiyecek ve içecekler 2 Başka yerde belirtilmemiş endüstriyel hammaddeler 21 Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler 23-25/01/2008 ANTALYA

17 BEC 22 Sanayi için işlem görmüş hammaddeler Ara Mal 3 Yakıt ve yağlar
31 İşlem görmemiş yakıt ve yağlar 32 İşlem görmüş yakıt ve yağlar 321 Motor benzini ve diğer hafif yağlar * 322 Diğer motor benzini ve diğer hafif yağlar 4 Sermaye malları, (Taşımacılık araçları hariç ), parçaları ve aksesuarları 41 Sermaye malları ( Taşımacılık araçları hariç ) Sermaye Malı 42 Yatırım mallarının aksam ve parçaları 5 Taşımacılık araçları, parçaları ve aksesuvarları 51 Binek otomobilleri 23-25/01/2008 ANTALYA

18 BEC 52 Diğer yolcu taşıma araçları 521
521 Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri Sermaye Malı 522 Sanayi ile ilgili olmayan taşımacılık araç ve gereçleri Tüketim Malı 53 Taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları Ara Mal 6 Başka yerde sınıflandırılmamış tüketim malları 61 Başka yerde sınıflandırılmamış dayanıklı tüketim malları 62 Başka yerde sınıflandırılmamış yarı dayanıklı tüketim malları 63 Başka yerde sınıflandırılmamış dayanıksız tüketim malları 7 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mallar * 23-25/01/2008 ANTALYA

19 ICT Bilişim ve İletişim Teknolojisi (ICT) sınıflamasının amacı ICT mallarına ilişkin istatistiklerin derlenmesini sağlamaktır. Veriler tüketim, yurtiçi üretim, pazar büyüklüğü ve ticarete ilişkin göstergelerin oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Bu sınıflamada veri seti mevcudiyetinin avantajlarından faydalanabilmek için HS sınıflaması kullanılmıştır. 23-25/01/2008 ANTALYA

20 ICT ICT sektör tanımı altı basamaklı HS kategorilerini içerir ve bunları aşağıdaki gruplara ayırır: Telekomünikasyon ekipmanları Bilgisayar ve ilgili ekipmanlar Elektronik bileşenler Ses ve görüntü ekipmanları Diğer ICT ürünleri 23-25/01/2008 ANTALYA

21 ICT Telekomünikasyon Ekipmanları HS Kodu 851711
Kombine halde bulunan telli ve telsiz telefon cihazları 851719 Telli/telsiz telefon ve görüntülü telefon 851721 Telefaks (faksimile) cihazları 851722 Teleprinterler 851730 Telefon/telgraf abone hatlarını birbirine bağlama cihazları 851750 Kuranportörlü telekomünikasyona mahsus diğer cihazlar ... Telekomünikasyon Ekipmanları 23-25/01/2008 ANTALYA

22 ICT NACE REV.2 NACE 1.1 3001 3002 3130 3210 3220 3230 3320 3330 5184 5186 6420 7133 7210 7221 7222 7230 7240 7250 7260 CPA 2002 HS 2002 23-25/01/2008 ANTALYA

23 Teşekkürler... 23-25/01/2008 ANTALYA


"Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları