Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman Yardımcısı

2 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 2 •Kümelenmiş Yapılar •Kümelenmiş Sınıflamalar: –Ana Sanayi Grupları (MIGs) –Geniş Ekonomik Kategorilerin Sınıflaması (BEC) –Bilişim ve İletişim Teknolojisi Sektör Tanımı (ICT)

3 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 3 Kümelenmiş Yapılar •Ulusal hesap uzmanları, ISIC/NACE kategorilerinin çoğu ülke tarafından SNA verilerinin raporlanmasında kullanılabileceği iki standart kümelemeye ihtiyaç duymuşlardır. Bunlardan birincisi, ISIC/NACE kısımlarını 10/11 kategori içerisinde bir araya getirir ve “üst seviye kümeleme” olarak adlandırılır; “ara kümeleme” olarak adlandırılan ikincisinde bölümler bir araya getirilir ve 38 kategoriden oluşur. Bir araya getirilmiş iki yapı ISIC/NACE’nin parçaları değildir, ancak hiyerarşik yapıyla tam olarak bütünleşirler (üst seviye kümeleme, kısımlar; ara kümeleme, bölümler, gruplar ve sınıflar).

4 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 4 Kümelenmiş Yapılar •Üst seviye SNA/ISIC kümesi A*10/11” ISIC Rev. 4/ NACE Rev. 2 kısımları Tanım 1A Tarım, ormancılık ve avcılık 2B, C, D ve E İmalat, madencilik ve taş ocakçılığı ve diğer sanayiler 2a Cİmalata ait olanlar 3Fİnşaat 4G, H ve I Toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 5J Bilgi ve iletişim 6K Finans ve sigorta faaliyetleri 7L Gayrimenkul faaliyetleri 8M ve N Mesleki, bilimsel, teknik, idari ve destek hizmet faaliyetleri 9O, P, ve Q Kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 10R, S, T ve UDiğer hizmetler

5 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 5 Kümelenmiş Yapılar •SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38 A*38 koduISIC Rev. 4/ NACE Rev. 2Bölümler 1A Tarım, ormancılık ve balıkçılık 01- 03 2B Madencilik ve taş ocakçılığı 05 - 09 3CAGıda ürünleri, içecekler ve tütün ürünleri imalatı10 - 12 4CBTekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünlerin imalatı13 - 15 5CCAğaç ve kağıt ürünleri imalatı ve kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması16 - 18 6CD Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 19 7CE Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 20 8CF Temel eczacılık ürünlerinin, eczacılığa ait malzemelerin ve bitkisel ürünlerin imalatı 21 9CG Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 22 + 23 10CH Ana metal sanayi ve makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 24 + 25

6 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 6 Kümelenmiş Yapılar 11CI Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 26 12CJ Elektrikli teçhizat imalatı 27 13CK Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 28 14CL Ulaşım araçlarının imalatı 29 + 30 15CM Diğer imalatlar ve Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı 31 - 33 16D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 35 17E Su temini; kanalizasyon, atik yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 36 - 39 18Fİnşaat41 - 43 19G Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı 45 - 47 20H Ulaştırma ve depolama 49 - 53 •SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38

7 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 7 Kümelenmiş Yapılar 21I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 55 + 56 22JA Programcılık, televizyon programları yapımcılığı ve yayıncılık faaliyetleri 58 - 60 23JB Telekomünikasyon 61 24JC IT ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri 62 +63 25K Finans ve sigorta faaliyetleri 64 - 66 26L Gayrimenkul faaliyetleri 68 27MA Hukuki ve muhasebe faaliyetleri, İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri, Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz 69 - 71 28MB Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 72 29MC Diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler 73 - 75 30N İdari ve destek hizmet faaliyetleri 77 - 82 •SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38

8 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 8 Kümelenmiş Yapılar 31O Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 84 32PEğitim85 33QAİnsan sağlığı hizmetleri86 34QBYatılı bakım faaliyetleri ve sosyal hizmetler87 + 88 35R Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 90 - 93 36S Diğer hizmet faaliyetleri 94 - 96 37T Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve üretim faaliyetleri 97 + 98 38U Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99* •SNA/ISIC’ın bir araya getirildiği ara küme A*38

9 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 9 Ana Sanayi Grupları •Bu sınıflama, NACE REV.2` ye göre sanayileri talebe dayalı ürünleri malları tiplerine göre aşağıdaki şekilde gruplandırmaktadır: –Ara mallar –Tüketim malları •Dayanıklı tüketim malları •Dayanıksız tüketim malları –Sermaye malları –Enerji

10 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 10 Ana Sanayi Grupları NACE Rev.1 kodu NACE Rev.1 Tanımı ASG 10Maden kömürü, linyit ve turba çıkarımıEnerji 11Tetkik ve arama hariç, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı ve bunlarla ilgili hizmet faaliyetleri Enerji 12Uramyum ve toryum cevheri madenciliğiEnerji 23Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı Enerji 40Elektrik, gaz ve üretimiEnerji 41Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasıEnerji

11 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 11 Ana Sanayi Grupları NACE Rev.1 koduNACE Rev.1 TanımıASG 35.2Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı Sermaye malı 35.3Hava ve uzay taşıtları imalatıSermaye malı 29.7B.y.s ev aletleri imalatıDayanıklı Tüketim 32.3Televizyon ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat ve bunların parçaları Dayanıklı Tüketim 36.3Müzik aletleri imalatıDayanıklı Tüketim 15.1Et ve et ürünlerinin imalatı, işlenmesi ve saklanması Dayanıksız Tüketim 15.2Balık ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması Dayanıksız Tüketim

12 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 12 Ana Sanayi Gruplarına göre NACE Rev.2 05 06 19 35 36 25.1, 25.2 25.3, 25.4 26.2, 26.3 26.5, 26.6 28 29 30.1 30.2 30.3 30.4 32.5 33 10.1, 10.2 10.3, 10.4 10.5, 10.7 10.8, 11 12, 13.9 14, 15 18, 20.4 21, 32.3 32.4, 32.9 26.4 26.7 27.5 30.9 31 32.1 32.2 07, 08, 09, 10.6, 10.9, 13.1, 13.2 13.3, 16, 17, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 22, 23, 24, 25.5, 25.6,25.7,25.9, 26.1,6.8, 27.1,27.2, 27.3,27.4, 27.9 EnerjiSermaye Malları Dayanıksız Tüketim Malları Dayanıklı Tüketim Malları Ara Mallar

13 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 13 BEC •BEC (Geniş Ekonomik Kategorilerin Sınıflaması), taşınabilir malları temel son kullanım amaçlarına gore gruplayan üç basamaklı bir sınıflamadır. Genellikle uluslararası mal ticareti verisinin genel ekonomik analizinde kullanılır. BEC sınıflaması, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması (SITC) sistemine göre tanımlanır.

14 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 14 BEC •Amacı: –SITC’dan daha özet bilgi elde etmek –SITC ile toplanan dış ticaret verisini SNA çerçevesi içinde anlamlı son kullanım kategorilerine çevirmek [Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi SNA’da (System of National Accounts) malların son kullanıcı kategorileri olan üç temel sınıf sermaye, ara malı ve tüketim malları biçiminde dış ticarete konu olan malları sınıflandırır]

15 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 15 BEC •BEC 19 temel kategori içerir. Temel kategoriler daha fazla bölünmemiş olan 111*, 112*, 121*, 122*, 21*, 22*, 31*, 321*, 322*, 41*, 42*, 51*, 521*, 522*, 53*, 61*, 62*, 63* ve 7* kategorileridir. BEC’in her kategorisi SITC Rev.3’ün kısımları, grupları, alt grupları ve temel başlıkları açısından tanımlanmıştır. BEC kategorileri SITC Rev. 3’ün temel başlıklarının her bir başlıkta kapsanan malların son kullanımlarını yansıtan yeniden düzenlenmiş ve kümelenmiş şeklidir. SITC aracılığı ile Harmonize Sisteme geçiş imkanı vermektedir.

16 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 16 BEC BEC KoduTANIMSNA Karşılığı 1Yiyecek ve içecekler 11İşlenmemiş yiyecek ve içecekler 111Sanayi için işlenmemiş yiyecek ve içeceklerAra Mal 112 Hanehalkı tüketimi için işlenmemiş yiyecek ve içeceklerTüketim Malı 12İşlenmiş yiyecek ve içecekler 121Sanayi için işlenmiş yiyecek ve içeceklerAra Mal 122 Hanehalkı tüketimi için işlenmiş yiyecek ve içeceklerTüketim Malı 2 Başka yerde belirtilmemiş endüstriyel hammaddeler 21Sanayi için işlem görmemiş hammaddelerAra Mal

17 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 17 BEC 22Sanayi için işlem görmüş hammaddelerAra Mal 3Yakıt ve yağlar 31İşlem görmemiş yakıt ve yağlarAra Mal 32İşlem görmüş yakıt ve yağlar 321Motor benzini ve diğer hafif yağlar* 322Diğer motor benzini ve diğer hafif yağlarAra Mal 4 Sermaye malları, (Taşımacılık araçları hariç ), parçaları ve aksesuarları 41Sermaye malları ( Taşımacılık araçları hariç ) Sermaye Malı 42Yatırım mallarının aksam ve parçalarıAra Mal 5Taşımacılık araçları, parçaları ve aksesuvarları 51Binek otomobilleri*

18 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 18 BEC 52Diğer yolcu taşıma araçları 521Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri Sermaye Malı 522Sanayi ile ilgili olmayan taşımacılık araç ve gereçleri Tüketim Malı 53Taşımacılık araçlarının aksam ve parçalarıAra Mal 6Başka yerde sınıflandırılmamış tüketim malları 61Başka yerde sınıflandırılmamış dayanıklı tüketim malları Tüketim Malı 62 Başka yerde sınıflandırılmamış yarı dayanıklı tüketim malları Tüketim Malı 63Başka yerde sınıflandırılmamış dayanıksız tüketim malları Tüketim Malı 7Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mallar*

19 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 19 ICT •Bilişim ve İletişim Teknolojisi (ICT) sınıflamasının amacı ICT mallarına ilişkin istatistiklerin derlenmesini sağlamaktır. Veriler tüketim, yurtiçi üretim, pazar büyüklüğü ve ticarete ilişkin göstergelerin oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. •Bu sınıflamada veri seti mevcudiyetinin avantajlarından faydalanabilmek için HS sınıflaması kullanılmıştır.

20 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 20 ICT •ICT sektör tanımı altı basamaklı HS kategorilerini içerir ve bunları aşağıdaki gruplara ayırır: –Telekomünikasyon ekipmanları –Bilgisayar ve ilgili ekipmanlar –Elektronik bileşenler –Ses ve görüntü ekipmanları –Diğer ICT ürünleri

21 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 21 ICT 851711Kombine halde bulunan telli ve telsiz telefon cihazları 851719Telli/telsiz telefon ve görüntülü telefon 851721Telefaks (faksimile) cihazları 851722Teleprinterler 851730Telefon/telgraf abone hatlarını birbirine bağlama cihazları 851750Kuranportörlü telekomünikasyona mahsus diğer cihazlar... Telekomünikasyon Ekipmanları HS Kodu

22 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 22 ICT NACE REV.2 2611 2612 2620 2630 2640 2651 2670 2731 2732 2733 2790 2823 2829 2899 3250 3312 3313 3314 3320 4651 4652 5811 5812 5813 5814 5819 5821 5829 5920 6010 6020 6110 6120 6130 6190 6201 6202 6203 6209 6311 6312 7733 9511 9512 NACE 1.1 3001 3002 3130 3210 3220 3230 3320 3330 5184 5186 6420 7133 7210 7221 7222 7230 7240 7250 7260 CPA 2002 30.01.11 30.01.12 30.01.13 30.01.14 30.01.21 30.01.22 30.01.23 30.01.24 30.01.25 30.01.90 30.01.99 30.02.11 30.02.12 30.02.13 30.02.14 30.02.15 30.02.16 30.02.17 30.02.18 30.02.19 30.02.20 30.02.90 31.30.11 31.30.12 31.30.13 31.30.14 31.30.15 31.30.99 32.10.11 32.10.12 32.10.13 32.10.20 32.10.30 32.10.41 32.10.42 32.10.51 32.10.52 32.10.61 32.10.62 32.10.71 32.10.72 32.10.73 32.10.91 32.10.92 32.20.11 32.20.12 32.20.20 32.20.30 32.20.91 32.20.92 32.20.99 32.30.11 32.30.12 32.30.20 32.30.31 32.30.32 32.30.33 32.30.41 32.30.42 32.30.43 32.30.44 32.30.51 32.30.52 32.30.91 32.30.92 32.30.99 33.20.11 33.20.12 33.20.20 33.20.31 33.20.32 33.20.33 33.20.41 33.20.42 3.20.43 33.20.44 33.20.45 33.20.51 33.20.52 33.20.53 33.20.61 33.20.62 33.20.63 33.20.64 33.20.65 33.20.70 33.20.81 33.20.82 33.20.83 33.20.84 33.20.91 33.20.92 33.20.99 33.30.10 33.30.90 51.84.10 51.86.10 64.20.11 64.20.12 64.20.13 64.20.14 64.20.15 64.20.16 64.20.18 64.20.21 64.20.22 64.20.23 64.20.28 64.20.30 71.33.11 71.33.12 72.10.10 72.21.11 72.21.12 72.21.20 72.22.11 72.22.12 72.22.13 72.22.14 72.22.15 72.30.10 72.30.21 72.30.22 72.30.23 72.30.24 72.30.30 72.40.11 72.40.12 72.40.13 72.40.20 72.50.11 72.50.12 72.60.10 HS 2002 851711 851719 851721 851722 851730 851750 851780 851790 852020 852510 852520 852530 852610 852790 852910 853110 854420 854470 847110 847130 847141 847149 847150 847160 847170 847180 847190 847330 850431 850450 850490 852330 852460 852990 853221 853224 853230 853310 853321 853329 853331 853339 853340 853390 853400 854011 854012 854020 854040 854050 854060 854071 854072 854079 854081 854089 854091 854099 854110 854121 854129 854130 854140 854150 854160 854190 854210 854221 854229 854260 854270 854290 851810 851821 851822 851829 851830 851840 851850 851890 851910 851921 851929 851931 851939 851940 851992 851993 851999 852010 852032 852033 852039 852090 852110 852190 852210 852290 852311 852312 852313 852320 852390 852540 852712 852713 852719 852721 852729 852731 852732 852739 852812 852813 852821 852822 852830 846911 847010 847021 847029 847040 847050 847310 847321 847350 852691 852692 901041 901042 901049 901410 901420 901480 901490 901540 901580 901811 901812 901813 901814 901819 902212 902213 902214 902219 902410 902480 902490 902620 902710 902730 902740 902750 902780 902810 902820 902830 902890 902910 902920 902990 903010 903020 903031 903039 903040 903082 903083 903110 903120 903130 903141 903180 903190 903210 903220 903289 903290

23 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu 23-25/01/2008 ANTALYA 23 Teşekkürler...


"T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı Sınıflamalar ve Standartlar Grubu Kümelenmiş Yapılar Güneş İNAN TÜİK Uzman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları