Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1

2 SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Sayı : Tarih : 03 Şubat 2010

3 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4 Tanımlar Acil durum ve afet haberleşmesi: Aday:
Amatör telsizcilerin afet, beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde görevli kuruluşlara yardımcı olmak üzere ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini, Aday: Amatör telsizcilik belgesi almak ya da belge sınıfını yükseltmek için, amatör telsizcilik sınav başvuruları kabul edilen gerçek kişileri,

5 Tanımlar Amatör belge sınıfı: Afet ve acil durum haberleşme operatörü:
Amatör telsizcinin çağrı işareti, frekans, güç ve modülasyon türlerine işaret eden belgelendirme düzeyini, Afet ve acil durum haberleşme operatörü: Afet ve acil durum yönetiminde görev alan ilgili kuruluş akreditasyonu ile gönüllülük esasına dayalı olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer alan amatör telsizcileri,

6 Tanımlar Amatör telsiz haberleşmesi:
Amatör telsizcilerin kişisel,maddi veya siyasi çıkar gözetmeksizin, teknik gelişim ya da hobi amacı ile amatör radyo bant planına uygun olarak aralarında yaptıkları, ulusal ve uluslararası boyuttaki telsiz haberleşmesini,

7 Tanımlar Amatör telsiz istasyonu:
Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca ya da amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin, Kurum tarafından 18/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖTS Yön. belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı telsiz haberleşmesi için gerekli, tüm eklentileri ile birlikte seyyar veya sabit bir konumdaki bir ya da daha fazla alıcıdan veya vericiden yada bunların birleşiminden oluşan sistemi,

8 Tanımlar Amatör telsizci: Amatör telsizcilik belgesi:
Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi, Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişilere ve Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeler tarafından amatör telsizcilerine verilen, kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren belgeyi,

9 Tanımlar Amatör radyo bant planı: Bölge numarası:
Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’nde amatör telsiz haberleşmelerine izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösterir bant planını Bölge numarası: Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ve istasyonun bulunduğu adresin dâhil olduğu bölgelere ait numaraları,

10 Tanımlar CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations): Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğini, Çağrı işareti: Amatör telsizcilere veya organizasyonlara kimlik göstergesi olarak tahsis edilmiş, özgün harf–rakam grubunu,

11 Tanımlar Elektromanyetik girişim (Enterferans):
İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan yayın veya elektronik etkiyi,

12 Tanımlar Geçici amatör telsizcilik belgesi:
Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere bu Yönetmelikte belirtilen amatör telsizcilik belgelerine karşılık gelen ve bir yıla kadar verilen belgeyi,

13 Tanımlar Haberleşme kayıt defteri (log book): Amatör telsiz haberleşme kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan defteri, IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

14 Tanımlar Kanun Elektronik Haberleşme Kanununu, KEGM
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü Kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, QSL Haberleşme Kanıt Kartı SWL 3-30 Mhz frekans bandı dinleyici TİM Telsiz İşletme Müdürlüğü Ynt. Krl. KEGM Yönetim Kurulu

15 Tanımlar Organizasyon Sorumlu Operatör
A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerini, Sorumlu Operatör Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciyi,

16 Tanımlar Telsiz Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın,
elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemleri , ifade eder.

17 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
İKİNCİ BÖLÜM Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri

18 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
Çağrı İşaretlerinin Yapısı ÖN EK, TA, TB, TC veya YM BÖLGE NUMARASI 0-9 SON EK en az bir, en çok üç harften oluşan harf grubudur YM 3 KM

19 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
Ön Ek’lerin Yapısı TA A sınıfı TB B ve C sınıfı TC Yarışma, özel günler, kutlama ve anma amaçlı geçici tahsis YM Organizasyonlara ve organizasyonlar tarafından kurulan analog veya dijital aktarıcılar ile röle istasyonlarına

20 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki C, P, T, W ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur. TB 3 C KM TB 3 P TY TB 3 T DY TB 3 W AK

21 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri ÖZEL TAHSİSLİ SON EK HARFLERİ
TAHSİS EDİLECEĞİ YER K DERNEKLER X EĞİTİM KURUMLARI E AFET VE ACİL DURUM HAB.GÖREV ALAN KURULUŞLAR S İZCİLİK KURULUŞLARI R ARAŞTIRMA KURUMLARI V DİĞER ORGANİZASYONLAR

22 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
BÖLGE NUMARALARI TA1 ÇANAKKALE AVRUPA,EDİRNE,İSTANBUL AVRUPA, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ TA2 ANKARA,BARTIN,BİLECİK,BOLU,DÜZCE, ESKİŞEHİR, İST. ASYA, KARABÜK, KIRIKKALE, KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA, ZONGULDAK TA3 BALIKESİR,BURSA, ÇANAKKALE ASYA, İZMİR,MANİSA TA4 AFYON,ANTALYA,AYDIN,BURDUR,DENİZLİ,İSPARTA,KÜTAHYA,MUĞLA,UŞAK TA5 ADANA,AKSARAY,HATAY,KARAMAN,KONYA, MERSİN, NEVŞEHİR, NİĞDE, OSMANİYE TA6 AMASYA,ÇANKIRI,ÇORUM,KASTAMONU,KIRŞEHİR,SAMSUN,SİNOP,TOKAT, YOZGAT TA7 BAYBURT,ERZİNCAN,GİRESUNGÜMÜŞHANE, KAYSERİ, ORDU, SİVAS, TRABZON , TUNCELİ TA8 ADIYAMAN,BİNGÖL,DİYARBAKIR,ELAZIĞ, GAZİANTEP, K.MARAŞ, KİLİS, MALATYA, MARDİN, ŞANLIURFA, ŞIRNAK TA9 AĞRI,ARDAHAN,ARTVİN,BATMAN,BİTLİS, ERZURUM,HAKKARİ,IĞDIR, KARS, MUŞ, RİZE,SİİRT TA0 TÜM ADALAR

23 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri

24 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
MÜTEKABİLİYET ANLAŞMASI OLAN ÜLKELERDEN üç aydan az süre için gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına; A sınıfı muadili belgeye sahip olanlar TA, B ve C sınıfı olanlar TB ön ekini, Bulundukları bölge numarasını, “/” (ayırma) işaretini ilave ettikten sonra oluşan çağrı işaretlerini kullanarak telsiz haberleşmesi yapabilirler

25 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
MÜTEKABİLİYET ANLAŞMASI OLAN ÜLKELERDEN üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak gelen Telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizcilere, ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun, TA veya TB öneki ile başlayıp, bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfi ile başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilebilir. TA3 Z P

26 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
ÇAĞRI İŞARETLERİNDE KULLANILMAYACAK HARF GRUPLARI SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz KEGM hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini durdurabilir, kullanıma açabilir. Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü grupların verilmesine geçilebilir.

27 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
ÖN EK HARFLERİ ÖN EK TAHSİS EDİLECEĞİ YER TA A SINIFI AMATÖRLERE TB B VE C SINIFI AMATÖRLERE TC YARIŞMA,ÖZEL GÜN,KUTLAMA , ANMA AMAÇLI KURULAN GEÇİCİ İSTASYONLARA YM ORGANİZASYONLARCA KURULAN ANALOG VEYA DİGİTAL AKTARICI VEYA RÖLE İSTASYONLARINA C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki C, P, T, W ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur

28 Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi
hallerinde çağrı işareti tahsis işlemleri

29 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
Amatör Tls. belgesinin süre sonu yenilenmemesi, Organizasyonun feshi, Organizasyonun tasfiyesi Organizasyonun yetkilisinin müracaatı üzerine iptal Bölge değişikliği, KEGM tarafından belge veya çağrı işaretlerinin iptali, Sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi gibi hallerde on yıl süre ile tahsis edilmez.

30 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde, Geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, Aynı bölgede ikamet eden ve eşdeğer amatör telsizcilik belgesi sahibi olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir.

31 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
Özel Etkinlikler İçin Geçici Çağrı İşareti Tahsisi KEGM uygunluğu, Yönetmelik 6 ncı mad. 2 nci fıkra (c) bendine göre çağrı işareti tahsisi yapılır. TC Ön ekten sonra rakam grubu verilebilir TC 3 DEU TC50TRAC/….. ve son ekte kısıtlama aranmaz. Talepler en az on gün önce KEGM’ne ulaştırılır. 60 güne kadar tahsis edilebilir. En çok 60 gün uzatılabilir.

32 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri
Son Ek Tahsisi Amatör telsizcilere üç karakterli son ek tahsisi yapılır. Beş yıllık A sınıfı belge sahibi boşta bulunan iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi boşta bulunan tek karakterli son ekler tahsis edilebilir.

33 Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Adres ve Çağrı İşareti Değişiklikleri
Üç ay içinde KEGM’ne bildirim. Yeni çağrı işareti tahsisi ve belge yenilenmesi talebi. Çağrı işaretlerini değiştirmek istememeleri halinde ise; KEGM’ne bildirim. Değişen bölge rakamını (/) işaretinden sonra eklemek koşulu ile mevcut çağrı işaretini kullanabilirler. TA3BH/TA1

34 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar

35 Sınavlar Sınav ilanı KEGM/KEGM belirlenen eğitim kurumlarınca
saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılır. En az otuz gün önce KEGM’nin web sayfasında yayınlanır

36 Sınavlar Başvuru ve Değerlendirme 12 yaşından büyük ve temyiz kudreti
Sınavdan 10 iş günü öncesine kadar müracaat Belge sınıfı için tercih. A-B/C Sınav Giriş Ücreti yatırılması Ynt Krl. kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir. Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır. KEGM web sayfası veya şahsen/Posta ile müracaat

37 Sınavlar Başvuru ve Değerlendirme
Form’un teslim veya ulaştığı tarih başvuru tarihi Posta gecikmeleri dikkate alınmaz. Form’da sınav yerinin belirlenmesi Değerlendirme sınav giriş belgesi, WEB te yayın. Kabul edilmeyenlerin bildirilmesi.

38 Sınav Konuları SINIF KONULAR A-B
Amatör radyo düzenlemeleri, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini ve ÖTS Yön. belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar. C Temel haberleşme teknikleri ve ilgili ulusal ve uluslararası işletim düzenlemeleri ve ekipman kullanımı ile birlikte ÖTS Yön. belirtilen bu sınıf amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

39 Sınav Ücretleri Adaylardan Ynt. Krl.ca belirlenen sınav giriş ücreti alınır. Sınav giriş ücretinde Ynt. Krl. kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.

40 Sınav Yönetimi Sınav dili Türkçe.
Çoktan seçmeli 50 soru ve tek oturumda yapılır. Sınav başladıktan sonra gelenler sınava alınmaz. Kimlik kontrolü yapılarak sınava alınır. Sınav süresi 1 saattir. Başlangıcı, bitimi, kopya tutanakla belgelendirilir. Sürenin sona ermesine rağmen sınav kâğıdını vermeyenlerin sınavı değerlendirmeye alınmaz.

41 Sınav Yönetimi Kopyacı adayların sınavı geçersiz sonraki sınav başvurusu kabul edilmez. Sınav verileri iki yıl saklanır. Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde Lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar,teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar. Engelli adaylar için komisyon gerekli önlemleri alır.

42 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; 60 puan alan adaylar C sınıfı
Sınav Yönetimi Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar. On beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar KEGM web sayfasında ilan edilir.

43 Amatör Telsizcilik Belgesinin Düzenlenmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Amatör Telsizcilik Belgesinin Düzenlenmesi

44 Belge Düzenlenmesi Başarılı olanlar en geç bir yıl içerisinde;
T.C. No, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru, 1 adet vesikalık fotoğraf,(Son 6 Ay) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi, 18 yaş altı veli ya da vasi oluru, Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

45 Belge Düzenlenmesi Mütekabiliyet anlaşması bulunan ülke amatörü üç aydan fazla geçici Amatör Telsizcilik faaliyeti yapacaksa; İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresini içerir yazılı başvuru , Belgenin konsolosluktan onaylı sureti 1 Ad. Vesikalık Foto (Son 6 Ay) Oturma belgesi Pasaport fotokopisi,

46 Belge Düzenlenmesi Kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dokümanları, Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla  KEGM’ce geçici amatör telsizcilik belgesi verilir. Talep halinde belge süresi mütekabiliyet koşulları çerçevesinde uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.

47 Belge Sınıfları SNF AÇIKLAMA A
ÖTS. Yön. EK-4 Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar. B ÖTS Yön.EK-4 Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar. C ÖTS Yön. EK-4 Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.

48 Belge Düzenlenmesi Mütekabiliyet anlaşması bulunan ülke amatörü üç aydan fazla ikamet edecek ve Radyo Amatörlüğü yapacaksa; Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek KEGM’ den sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan geçici amatör telsizcilik belgesi alırlar. Süre altı aylık periyotlar halinde en çok bir yıl uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.

49 Belge Düzenlenmesi Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi alan T.C. Vatandaşları; T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru, Belgenin konsolosluktan onaylı sureti, Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi, ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.

50 Belge Düzenlenmesi Sınavı kazansalar dahi ;
kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü bölümü, altıncı bölümü ve yedinci bölümünde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ve

51 Amatör telsizcilik belgesi verilmez.
Belge Düzenlenmesi Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere Amatör telsizcilik belgesi verilmez. Amatör telsizcilik belgesinin süresi on yıldır. Mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeden telsizcilik belgesi almış olup Türkiye’de daimi yerleşen T. C. vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir.

52 Belge Yenileme YENİLEME BELGELERİ SÜRE BİTİMİ KAYIP TAHRİP
Yazılı başvuru, (T.C. Kimlik No ) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı X Belgenin aslı, Kayıp beyanı 1 adet fotoğraf, Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi Tahrip olan belgenin aslı İletişim bilgileri (İrtibat telefonu, eposta, ikametgah) x

53 Belge Yenileme Belge süresi bitiminden 6 (Altı) Ay önce başvurulur.
Süresi dolan yenileme işlemine kadar faaliyette bulunamaz. Ynt. Krl. belirlenen belge düzenleme yenileme ücreti alınır. Belge düzenleme ve yenileme ücretlerinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir. Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları belge düzenleme ve yenileme ücretlerinden muaftır.

54

55

56 Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)
BEŞİNCİ BÖLÜM Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)

57 Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)
Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SWL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için, alıcılarının teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile KEGM’e başvururlar.

58 Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)
Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine KEGM tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti: TA ön eki, Bulunduğu bölge numarası, Bulunduğu ilin trafik kod numarası, Üç rakamlı sıra numarası, olmak üzere dört kısımdan meydana gelir. TA Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi ücrete tabi değildir.

59 Amatör Telsizcilik Haberleşmesine İlişkin
ALTINCI BÖLÜM Amatör Telsizcilik Haberleşmesine İlişkin Usul ve Esaslar

60 Yasaklanan uygulamalar
Amatör telsiz istasyonunun, herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması, Amatörlere ayrılan frekans bantlarında müzik, radyo ve televizyon yayınlarının yapılması, Afet ve acil durum haberleşmesi ve eğitim haricinde, Amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

61 Yasaklanan uygulamalar
Üçüncü şahıs mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması, Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması, Genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması, Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması,

62 Yasaklanan uygulamalar
Kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin üçüncü şahıslara kullandırılması, Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları, Amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması, Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması,

63 Yasaklanan uygulamalar
Afet ve acil durum haberleşmesinde ilgili kurum tarafından yapılacak yönlendirme haricinde; Amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılması yasaktır. Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler amatör radyo band planında belirtilen ve izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekans bantlarında çalışmak zorundadırlar.

64 Belge İptali Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen yasaklamalara aykırı davranışların tespiti, Amatör telsizcinin bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı eylemleri nedeniyle hüküm giydiğinin tespiti, halinde iptal edilir. Bu madde hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen organizasyonların; Çağrı işareti ve sorumlu operatöre verilen amatör telsizcilik belgesi iptal edilir

65 dernek yönetim kurulunun kararı üzerine
Belge İptali Organizasyonların feshi veya tasfiyesi halinde belgeleri ve çağrı işaretleri iptal edilir. Akredite derneklerce; Uygunsuz davranışları saptanan amatör telsizcilerin isimleri, delilleri ile birlikte dernek yönetim kurulunun kararı üzerine KEGM’ne bildirilir.

66 SINAV KONULARI

67 ELEKTRİK, ELEKTRO MANYETİK VE RADYO TEORİSİ
A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI ELEKTRİK, ELEKTRO MANYETİK VE RADYO TEORİSİ İletkenlik Elektrik kaynakları Elektrik alan Manyetik alan Elektromanyetik alan Sinüzoidal sinyaller Sinüzoidal olmayan sinyaller Modüle edilmiş sinyaller Güç ve enerji Dijital sinyal işleme (DSP)

68 A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI
BİLEŞENLER Direnç Kapasitör Bobin Transformatör uygulama ve kullanımları Diyot Transistör Muhtelif bilgiler

69 A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI
DEVRELER   Bileşenlerin kombinasyonu   Filtre   Güç kaynağı   Amplifikatör   Dedektör  Osilatör  Faz kenetleme devresi (PPL)  Farklı zamanlı sinyaller ve ( DSP) sistemler 

70 Alıcı-Verici çeşitleri Blok diyagramlar Uygulama ve fonksiyonları
A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI ALICI VERİCİLER Alıcı-Verici çeşitleri   Blok diyagramlar    Uygulama ve fonksiyonları Alıcı –Verici özellikleri

71 Yayılımda günlük değişiklikler
A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI ANTENLER VE İLETİM (TRANSMİSYON) HATLARI YAYILIM Anten çeşitleri Anten özellikleri İletim hatları Dalga yayılımı    Aralık İyonosfer    Yayılımda günlük değişiklikler

72 A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI Ölçü oluşturma Ölçüm aletleri
ÖLÇÜLER ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM (ENTERFERANS) VE ÖNLEMLER  Ölçü oluşturma    Ölçüm aletleri Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim     Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim nedenleri  Elektromanyetik girişime karşı alınacak önlemler

73 İnsan vücudu Ana güç kaynağı Yüksek voltaj Şimşek GÜVENLİK
A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI GÜVENLİK       İnsan vücudu Ana güç kaynağı Yüksek voltaj Şimşek

74 A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI
ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE  PROSEDÜRLER   Fonetik alfabe Q-Kodu  Mors kodları Operasyonel kısaltmalar  Uluslararası acil durum çağrıları, acil durum trafiği ve ulusal afet haberleşmesi  Çağrı işaretleri    IARU bant planları    Sosyal sorumluluk ve işletim prosedürleri QSL kartları    

75 AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ
A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI  AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ                              ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER       ITU Radyo düzenlemeleri   CEPT düzenlemeleri Ulusal düzenlemeler


"SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları