Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAC Konak Şb.Bşk.lığı AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Sayı: 27482 Tarih: 03 Şubat 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAC Konak Şb.Bşk.lığı AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Sayı: 27482 Tarih: 03 Şubat 2010."— Sunum transkripti:

1

2 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Sayı: 27482 Tarih: 03 Şubat 2010

3 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Acil durum ve afet haberleşmesi: Amatör telsizcilerin afet, beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde görevli kuruluşlara yardımcı olmak üzere ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini, Aday: Amatör telsizcilik belgesi almak ya da belge sınıfını yükseltmek için, amatör telsizcilik sınav başvuruları kabul edilen gerçek kişileri,

5 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Amatör belge sınıfı: Amatör telsizcinin çağrı işareti, frekans, güç ve modülasyon türlerine işaret eden belgelendirme düzeyini, Afet ve acil durum haberleşme operatörü: Afet ve acil durum yönetiminde görev alan ilgili kuruluş akreditasyonu ile gönüllülük esasına dayalı olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer alan amatör telsizcileri,

6 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Amatör telsiz haberleşmesi: Amatör telsizcilerin kişisel,maddi veya siyasi çıkar gözetmeksizin, teknik gelişim ya da hobi amacı ile amatör radyo bant planına uygun olarak aralarında yaptıkları, ulusal ve uluslararası boyuttaki telsiz haberleşmesini,

7 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Amatör telsiz istasyonu: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca ya da amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin, Kurum tarafından 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖTS Yön. belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı telsiz haberleşmesi için gerekli, tüm eklentileri ile birlikte seyyar veya sabit bir konumdaki bir ya da daha fazla alıcıdan veya vericiden yada bunların birleşiminden oluşan sistemi,

8 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi, Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişilere ve Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeler tarafından amatör telsizcilerine verilen, kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren belgeyi,

9 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Amatör radyo bant planı: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’nde amatör telsiz haberleşmelerine izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösterir bant planını Bölge numarası: Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ve istasyonun bulunduğu adresin dâhil olduğu bölgelere ait numaraları,

10 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations): Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğini, Çağrı işareti: Amatör telsizcilere veya organizasyonlara kimlik göstergesi olarak tahsis edilmiş, özgün harf–rakam grubunu,

11 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan yayın veya elektronik etkiyi,

12 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Geçici amatör telsizcilik belgesi: Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere bu Yönetmelikte belirtilen amatör telsizcilik belgelerine karşılık gelen ve bir yıla kadar verilen belgeyi,

13 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Haberleşme kayıt defteri (log book): Amatör telsiz haberleşme kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan defteri, IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini ITU (International Telecommunicatio n Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

14 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Kanun Elektronik Haberleşme Kanununu, KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü Kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, QSL Haberleşme Kanıt Kartı SWL 3-30 Mhz frekans bandı dinleyici TİM Telsiz İşletme Müdürlüğü Ynt. Krl. KEGM Yönetim Kurulu

15 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Organizasyon A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerini, Sorumlu Operatör Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciyi,

16 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Tanımlar Telsiz Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemleri, ifade eder.

17 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı İKİNCİ BÖLÜM Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri

18 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Çağrı İşaretlerinin Yapısı ÖN EK, TA, TB, TC veya YM BÖLGE NUMARASI 0-9 SON EK en az bir, en çok üç harften oluşan harf grubudur YM 3 KM

19 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Ön Ek’lerin Yapısı TA A sınıfı TB B ve C sınıfı TC Yarışma, özel günler, kutlama ve anma amaçlı geçici tahsis YM Organizasyonlara ve organizasyonlar tarafından kurulan analog veya dijital aktarıcılar ile röle istasyonlarına

20 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki C, P, T, W ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur. TB 3 C KM TB 3 P TY TB 3 T DY TB 3 W AK

21 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri ÖZEL TAHSİSLİ SON EK HARFLERİ SON EK TAHSİS EDİLECEĞİ YER K DERNEKLER X EĞİTİM KURUMLARI E AFET VE ACİL DURUM HAB.GÖREV ALAN KURULUŞLAR S İZCİLİK KURULUŞLARI R ARAŞTIRMA KURUMLARI V DİĞER DİĞER ORGANİZASYONLAR

22 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri BÖLGE NUMARALARI TA1ÇANAKKALE AVRUPA,EDİRNE,İSTANBUL AVRUPA, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ TA2 ANKARA,BARTIN,BİLECİK,BOLU,DÜZCE, ESKİŞEHİR, İST. ASYA, KARABÜK, KIRIKKALE, KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA, ZONGULDAK TA3BALIKESİR,BURSA, ÇANAKKALE ASYA, İZMİR,MANİSA TA4AFYON,ANTALYA,AYDIN,BURDUR,DENİZLİ,İSPARTA,KÜTAHYA,MUĞLA,UŞAK TA5 ADANA,AKSARAY,HATAY,KARAMAN,KONYA, MERSİN, NEVŞEHİR, NİĞDE, OSMANİYE TA6 AMASYA,ÇANKIRI,ÇORUM,KASTAMONU,KIRŞEHİR,SAMSUN,SİNOP,TOKAT, YOZGAT TA7 BAYBURT,ERZİNCAN,GİRESUNGÜMÜŞHANE, KAYSERİ, ORDU, SİVAS, TRABZON, TUNCELİ TA8 ADIYAMAN,BİNGÖL,DİYARBAKIR,ELAZIĞ, GAZİANTEP, K.MARAŞ, KİLİS, MALATYA, MARDİN, ŞANLIURFA, ŞIRNAK TA9 AĞRI,ARDAHAN,ARTVİN,BATMAN,BİTLİS, ERZURUM,HAKKARİ,IĞDIR, KARS, MUŞ, RİZE,SİİRT TA0TÜM ADALAR

23 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri

24 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri MÜTEKABİLİYET ANLAŞMASI OLAN ÜLKELERDEN üç aydan az süre için gelen ve üç aydan az süre için gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına; A sınıfı muadili belgeye sahip olanlar TA, B ve C sınıfı olanlar TB ön ekini, Bulundukları bölge numarasını, “/” (ayırma) işaretini “/” (ayırma) işaretini ilave ettikten sonra oluşan çağrı işaretlerini kullanarak telsiz haberleşmesi yapabilirler

25 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri MÜTEKABİLİYET ANLAŞMASI OLAN ÜLKELERDEN üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak gelen üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak gelen Telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizcilere, ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun, TA veya TB öneki ile başlayıp, bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfi ile başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilebilir. TA3 Z P

26 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri ÇAĞRI İŞARETLERİNDE KULLANILMAYACAK HARF GRUPLARI SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz KEGM hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini durdurabilir, kullanıma açabilir. Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü grupların verilmesine geçilebilir dörtlü grupların verilmesine geçilebilir.

27 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı ÖN EK HARFLERİ ÖN EK TAHSİS EDİLECEĞİ YER TA A SINIFI AMATÖRLERE TB B VE C SINIFI AMATÖRLERE TC YARIŞMA,ÖZEL GÜN,KUTLAMA, ANMA AMAÇLI KURULAN GEÇİCİ İSTASYONLARA YM ORGANİZASYONLARCA KURULAN ANALOG VEYA DİGİTAL AKTARICI VEYA RÖLE İSTASYONLARINA Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki C, P, T, W ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur

28 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi hallerinde çağrı işareti tahsis işlemleri

29 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri  Amatör Tls. belgesinin süre sonu yenilenmemesi,  Organizasyonun feshi,  Organizasyonuntasfiyesi  Organizasyonun tasfiyesi  Organizasyonunyetkilisinin müracaatı üzerine iptal  Organizasyonun yetkilisinin müracaatı üzerine iptal  Bölge değişikliği,  KEGM tarafından belge veya çağrı işaretlerinin iptali,  Sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi gibi hallerde on yıl süre ile tahsis edilmez.

30 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde, ölümü veya vesayet altına alınması halinde, Geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, vasi ya da varislerden vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, Aynı bölgede ikamet eden Aynı bölgede ikamet edenve eşdeğer amatör telsizcilik belgesi sahibi olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir. olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir.

31 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Özel Etkinlikler İçin Geçici Çağrı İşareti Tahsisi KEGM uygunluğu, Yönetmelik 6 ncı mad. 2 nci fıkra (c) bendine göre çağrı işareti tahsisi yapılır. TC Ön ekten sonra rakam grubu verilebilir TC 3 DEU TC50TRAC/….. ve son ekte kısıtlama aranmaz. Talepler en az on gün önce KEGM’ne ulaştırılır. 60 güne kadar tahsis edilebilir. En çok 60 gün uzatılabilir. En çok 60 gün uzatılabilir.

32 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Son Ek Tahsisi Amatör telsizcilere üç karakterli son ek tahsisi yapılır. Beş yıllık A sınıfı belge sahibi boşta bulunan iki karakterli, boşta bulunan iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi boşta bulunan tek karakterli son ekler tahsis edilebilir.

33 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Adres ve Çağrı İşareti Değişiklikleri Üç ay içinde KEGM’ne bildirim. Yeni çağrı işareti tahsisi ve belge yenilenmesi talebi. Çağrı işaretlerini değiştirmek istememeleri halinde ise; KEGM’ne bildirim. Değişen bölge rakamını (/) işaretinden sonra eklemek koşulu ile mevcut çağrı işaretini kullanabilirler. TA3BH/TA1

34 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar

35 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Sınavlar Sınav ilanı KEGM/KEGM belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılır. En az otuz gün önce KEGM’nin web sayfasında yayınlanır

36 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Sınavlar Başvuru ve Değerlendirme  12 yaşından büyük ve temyiz kudreti  Sınavdan 10 iş günü öncesine kadar müracaat  Belge sınıfı için tercih. A-B/C  Sınav Giriş Ücreti yatırılması Ynt Krl. kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir. Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.  KEGM web sayfası veya şahsen/Posta ile müracaat

37 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Sınavlar Başvuru ve Değerlendirme  Form’un teslim veya ulaştığı tarih başvuru tarihi  Posta gecikmeleri dikkate alınmaz.  Form’da sınav yerinin belirlenmesi  Değerlendirme sınav giriş belgesi, WEB te yayın.  Kabul edilmeyenlerin bildirilmesi.

38 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Sınav Konuları SINIFKONULAR A-B Amatör radyo düzenlemeleri, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini ve ÖTS Yön. belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar. C Temel haberleşme teknikleri ve ilgili ulusal ve uluslararası işletim düzenlemeleri ve ekipman kullanımı ile birlikte ÖTS Yön. belirtilen bu sınıf amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

39 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Sınav Ücretleri  Adaylardan Ynt. Krl.ca belirlenen sınav giriş ücreti alınır.  Sınav giriş ücretinde Ynt. Krl. kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim  Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.

40 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Sınav Yönetimi  Sınav dili Türkçe.  Çoktan seçmeli 50 soru ve tek oturumda yapılır.  Sınav başladıktan sonra gelenler sınava alınmaz.  Kimlik kontrolü yapılarak sınava alınır.  Sınav süresi 1 saattir.  Başlangıcı, bitimi, kopya tutanakla belgelendirilir.  Sürenin sona ermesine rağmen sınav kâğıdını vermeyenlerin sınavı değerlendirmeye alınmaz. vermeyenlerin sınavı değerlendirmeye alınmaz.

41 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Sınav Yönetimi  Kopyacı adayların sınavı geçersiz sonraki sınav başvurusu kabul edilmez.  Sınav verileri iki yıl saklanır.  Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde Lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar,teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.  Engelli adaylar için komisyon gerekli önlemleri alır.

42 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Sınav Yönetimi Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar. On beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar KEGM web sayfasında ilan edilir.

43 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Amatör Telsizcilik Belgesinin Düzenlenmesi

44 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Düzenlenmesi Başarılı olanlar en geç bir yıl içerisinde;  T.C. No, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,  1 adet vesikalık fotoğraf,(Son 6 Ay)  Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,  18 yaş altı veli ya da vasi oluru, Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

45 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Düzenlenmesi Mütekabiliyet anlaşması bulunan ülke amatörü üç aydan fazla geçici Amatör Telsizcilik faaliyeti yapacaksa;  İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresini içerir yazılı başvuru,  İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresini içerir yazılı başvuru,  Belgenin konsolosluktan onaylı sureti  1 Ad. Vesikalık Foto (Son 6 Ay)  Oturma belgesi  Pasaport fotokopisi,

46 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Düzenlenmesi  Kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dokümanları,  Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla  KEGM’ce geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.  Talep halinde belge süresi mütekabiliyet koşulları çerçevesinde uzatılabilir.  Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.

47 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Sınıfları SNFAÇIKLAMA A ÖTS. Yön. EK-4 Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar. B ÖTS Yön.EK-4 Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar. C ÖTS Yön. EK-4 Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.

48 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Düzenlenmesi Mütekabiliyet anlaşması bulunan ülke amatörü üç aydan fazla ikamet edecek ve Radyo Amatörlüğü yapacaksa;  Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek  KEGM’ den sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan geçici amatör telsizcilik belgesi alırlar.  Süre altı aylık periyotlar halinde en çok bir yıl uzatılabilir.  Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.

49 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Düzenlenmesi Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi alan T.C. Vatandaşları;  T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,  Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,  Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,  Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi, ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.

50 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Düzenlenmesi Sınavı kazansalar dahi ; kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü bölümü, altıncı bölümü ve yedinci bölümünde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ve

51 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Düzenlenmesi Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere Amatör telsizcilik belgesi verilmez. Amatör telsizcilik belgesinin süresi on yıldır. Mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeden telsizcilik belgesi almış olup Türkiye’de daimi yerleşen T. C. vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir.

52 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı YENİLEME BELGELERİ SÜRE BİTİMİ KAYIP TAHRİP Yazılı başvuru, (T.C. Kimlik No ) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı XX Belgenin aslı, Kayıp beyanı XX 1 adet fotoğraf, XX Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi XX Tahrip olan belgenin aslı X İletişim bilgileri (İrtibat telefonu, eposta, ikametgah) xx Belge Yenileme

53 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge Yenileme  Belge süresi bitiminden 6 (Altı) Ay önce başvurulur.  Süresi dolan yenileme işlemine kadar faaliyette bulunamaz.  Ynt. Krl. belirlenen belge düzenleme yenileme ücreti alınır. Belge düzenleme ve yenileme ücretlerinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.  Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları belge düzenleme ve yenileme ücretlerinden muaftır.

54 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı

55

56 BEŞİNCİ BÖLÜM Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)

57 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL) Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SWL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için, alıcılarının teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile KEGM’e başvururlar.

58 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL) Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine KEGM tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti: TA ön eki, Bulunduğu bölge numarası, Bulunduğu ilin trafik kod numarası, Üç rakamlı sıra numarası, olmak üzere dört kısımdan meydana gelir. TA 3 35 001 TA 3 35 001 Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi ücrete tabi değildir.

59 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı ALTINCI BÖLÜM Amatör Telsizcilik Haberleşmesine İlişkin Usul ve Esaslar

60 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Yasaklanan uygulamalar  Amatör telsiz istasyonunun, herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması,  Amatörlere ayrılan frekans bantlarında müzik, radyo ve televizyon yayınlarının yapılması,  Afet ve acil durum haberleşmesi ve eğitim haricinde, Amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması, Amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

61 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı  Üçüncü şahıs mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,  Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,  Genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması,  işletme kurallarına uyulmaması,  Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, Yasaklanan uygulamalar

62 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı  Kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin üçüncü şahıslara kullandırılması,  Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,  Amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması,  Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması, Yasaklanan uygulamalar

63 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı  Afet ve acil durum haberleşmesinde ilgili kurum tarafından yapılacak yönlendirme ilgili kurum tarafından yapılacak yönlendirme haricinde; haricinde; Amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği Amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılması yasaktır. dışında haberleşme yapılması yasaktır. Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler amatör radyo band planında belirtilen ve amatör radyo band planında belirtilen ve izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekans bantlarında çalışmak zorundadırlar. ve frekans bantlarında çalışmak zorundadırlar. Yasaklanan uygulamalar

64 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge İptali  Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen yasaklamalara aykırı davranışların tespiti,  Amatör telsizcinin bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı eylemleri nedeniyle hüküm giydiğinin tespiti,halinde iptal edilir.  Bu madde hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen organizasyonların; Çağrı işareti ve sorumlu operatöre verilen amatör telsizcilik belgesi iptal edilir Çağrı işareti ve sorumlu operatöre verilen amatör telsizcilik belgesi iptal edilir

65 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı Belge İptali Organizasyonların feshi veya tasfiyesi halinde belgeleri ve çağrı işaretleri iptal edilir. Akredite derneklerce; Uygunsuz davranışları saptanan amatör telsizcilerin isimleri, delilleri ile birlikte dernek yönetim kurulunun kararı üzerine KEGM’ne bildirilir.

66 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı SINAV KONULARI

67 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı ELEKTRİK, ELEKTRO MANYETİK VE RADYO TEORİSİ İletkenlik Elektrik kaynakları Elektrik alan Manyetik alan Elektromanyetik alan Sinüzoidal sinyaller Sinüzoidal olmayan sinyaller Modüle edilmiş sinyaller Güç ve enerji Dijital sinyal işleme (DSP) A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI

68 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı BİLEŞENLER Direnç Kapasitör Bobin Transformatör uygulama ve kullanımları Diyot Transistör Muhtelif bilgiler A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI

69 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı DEVRELER Bileşenlerin kombinasyonu Filtre Güç kaynağı Amplifikatör Dedektör Osilatör Faz kenetleme devresi (PPL) Farklı zamanlı sinyaller ve ( DSP) sistemler A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI

70 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı ALICI VERİCİLER Alıcı-Verici çeşitleri Blok diyagramlar Uygulama ve fonksiyonları Alıcı –Verici özellikleri A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI

71 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı ANTENLER VE İLETİM (TRANSMİSYON) HATLARI YAYILIM Anten çeşitleri Anten özellikleri İletim hatları Dalga yayılımı Aralık İyonosfer Yayılımda günlük değişiklikler A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI

72 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı ÖLÇÜLER ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM (ENTERFERANS) VE ÖNLEMLER Ölçü oluşturma Ölçüm aletleri Elektronik ekipmanlarda elektrom anyetik girişim Elektronik ekipmanlarda elektro manyetik girişim nedenleri Elektromanyetik girişime karşı alınacak önlemler A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI

73 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı GÜVENLİK İnsan vücudu İnsan vücudu Ana güç kaynağı Ana güç kaynağı Yüksek voltaj Yüksek voltaj Şimşek Şimşek A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI

74 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE PROSEDÜRLER Fonetik alfabe Fonetik alfabeQ-Kodu Mors kodları Mors kodları Operasyonel kısaltmalar Operasyonel kısaltmalar Uluslararası acil durum çağrıları, acil durum trafiği ve ulusal afet haberleşmesi Uluslararası acil durum çağrıları, acil durum trafiği ve ulusal afet haberleşmesi Çağrı işaretleri Çağrı işaretleri IARU bant planları IARU bant planları Sosyal sorumluluk ve işletim prosedürleri Sosyal sorumluluk ve işletim prosedürleri QSL kartları QSL kartları A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI

75 TRAC Konak Şb.Bşk.lığı AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ITU Radyo düzenlemeleri ITU Radyo düzenlemeleri CEPT düzenlemeleri CEPT düzenlemeleri Ulusal düzenlemeler Ulusal düzenlemeler A VE B SINIFI İÇİN SINAV KONULARI


"TRAC Konak Şb.Bşk.lığı AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Sayı: 27482 Tarih: 03 Şubat 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları