Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. Gerilme Analizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. Gerilme Analizi."— Sunum transkripti:

1 4. Gerilme Analizi

2 Gerilme Analizi Genel Bakış
Gerilme analizi genel bir terim olup sonuç özellikleri gerilme ve genlemeyi içeren analiz türüdür. Ypısal analiz olarak da bilinir. Bölüm 2’de anlatıldığı gibi, ANSYS çeşitli gerilme analizlerini incelemeye izin verir: Statik Transient Dinamik Modal Spectrum Harmonik Kesin Dinamik Bu bölümde, lineer statik analiz kullanarak analiz içerisndeki basamakları tanımlayacağız. Bu basamaklara uyarak hızlı bir şekilde diğer analizleride ögrenebilirsiniz. 001289 30 Nov 1999 4-2

3 Gerilme Analizi Genel Bakış
Kapsadığı konular: A. Analiz Basamakları B. Geometri C. Ağ oluşumu D. Yükleme E. Çözmek F. Sonuçları gözden geçirme G. Çözümlerin geçerliliğini kontrol etmek H. Workshop 001289 30 Nov 1999 4-3

4 Gerilme Analizi A. Analiz Basamakları
Tüm analizler 3 ana basmağı içerir: Preprocessing Model geometrisini yarat ya da bul. Geometrini ağ yapısını çıkar Çözüm Yüklemeleri uygula Çöz Postprocessing Sonuçları gözden geçir. Çözümlerin geçerliliğini kontrol et. Preprocessing Çözüm Postprocessing 001289 30 Nov 1999 4-4

5 Gerilme Analizi ...Analiz Basamakları
ANSYS Ana Menüsüde preprocessing, çözüm , ve postprocessing şeklinde yapılmıştır. 001289 30 Nov 1999 4-5

6 Gerilme Analizi ...Analiz Basamakları
Preprocessor (ANSYS’de PREP7 diye adlandırılmıştır)programda çoğu verinin sağlanıldığı yerdir. Temel amacı sonlu eleman modeli yaratmak olup, düğümler, elemanlar ve materyal özellik tanımlarını içerir. PREP7 yüklemeleri uygulamak için de kullanabilirsiniz. Genellikle model geometrisinin tanmıyla başlar. Katı model tipik olarak model geometrisini temsil eder. CAD-tipi matematik sunumları yapının geometrisini tanımlar. Katı maddeleri veya sadece yüzeyleri içerir.(modellenen şeye bağlıdır) 001289 30 Nov 1999 4-6

7 Gerilme Analizi - Preprocessing B. Geometri
Hacimler,alanlar,çizgiler ve anahtar noktalar tarafından tanımlanan tipik bir katı modeldir. Hacimler alanlar tarafından sınırlandırılmıştır. Katı nesneleri temsil ederler. Alanlar çigiler tarafından sınırlandırılmıştır.Katı nesnelerin yada düzlemsel ve ya kabuk nesnelerin yüzlerini temsil eder. Çizgiler anahtar noktalar tarafından sınırlandırılmıştır.Nesnelerin uçlarını temsil ederler. Anahtar noktaların yerleri 3-D uzaydadır. Hacimler Alanlar Çizgiler & Anahtar noktalar 001289 30 Nov 1999 4-7

8 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Geometri
Katı model oluşumunda hierarşik bir yapılanma vardır. Anahtar noktaları temel noktadır. Çizgiler anahtar noktasından,alanlar çizgilerden,hacimlerde alanlardan meydana gelir. Bu hierarşik oluşum katı modellemenin nasıl yapıldığını gösterir.. Anahtar noktalar Çizgiler Alanlar Hacimler Hacimler Bu seferlik Bir değiştireyim Alanlar Dağıldı lar Çizgiler Çizgiler Alanlar Hacimler Anahtar noktalar Anahtar noktalar 001289 30 Nov 1999 4-8

9 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Geometri
Bir katı modeli ANSYS de yaratabilir yada başka bir yazılım paketinden kullanabilirsiniz. Bu iki metodun detayları ileride daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Şimdilik IGES dosyasının nasıl import edileceğini ve geometrisinin ölçeklendirilmesini (tabi ihtiyaç varsa) tartışacağız. IGES (Initial Graphics Exchange Specification) katı model geometrisinin bir yazılım paketinden diğerine taşıma yoludur. IGES dosyası ASCII olup ,bilgisayar sistemleri arasında kolayca taşınmasına izin verir. Çoğu paket, ANSYS de bunların içinde, IGES dosyasının yazılmasına izin verdiği gibi okunmasına da izin verir. 001289 30 Nov 1999 4-9

10 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Geometri
Bir IGES dosyasını ANSYS e gödermek : Utility Menu > File > Import > IGES... Sonuçlana dialog kutusunda , alternate method* (Alte no defeatur)seç ve OK tıkla(hersey için defaults). İkinci dialog kutusunda , istenilen dosyayı seç ve OK bas.. Yada IGESIN emirlerini kullan: /aux15 ioptn,iges,alte igesin,filename,extension,directory finish 001289 30 Nov 1999 4-10

11 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Geometri
İmport tamalanınca, ANSYS otomatik olarak geometriyi belirler. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda geometriyi modifiye edebilirsiniz. ANSYSkatı modeller üzerinde çeşitli operasyonlar yapmaya imkan sağlar,bunlar ileride detaylı açıklanacaktır. Şimdilik , modeli değişik birimlere ölçeklendireceğimizi tartışacağız. 001289 30 Nov 1999 4-11

12 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Geometri
Ölçeklendirmeyi geometriyi başka bir birime çevirirken kullanacağız,inç den milimetreye çevirmekgibi.. ANSYS de modeli ölçeklendirmek için: Öncelikle database save et-- Toolbar > SAVE_DB ya da SAVE emri. Sonra Main Menu > Preprocessor > Operate > Scale > Volumes (modeldeki en yüksek seviyeyi seç) [Pick All] tüm hacimleri seç Daha sonra istenilen ölçek faktörlerini RX, RY, RZ için gir ve IMOVE “Moved”diye seç. Ya da VLSCALE emrini kullan: vlscale,all,,,25.4,25.4,25.4,,,1 001289 30 Nov 1999 4-12

13 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Geometri
Demo: Aşağıdakileri kullanarak pipe.igs import: alternate method SOLID off Modeli gösterildiği gibi yap pipe.db diye kaydet 001289 30 Nov 1999 4-13

14 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Geometri
Ağ oluşumu Çözüm Yükleme Çözme Postprocessing Sonuçların gözden geçmesi Sonuçların geçerliliğinin kontrolü 001289 30 Nov 1999 4-14

15 Gerilme Analizi - Preprocessing C. Ağ oluşumu
Ağ oluşumu katı modeli düğüm ve elemanlarla doldurmak için kullanılan bir prosesdir. (FEA modeli oluşturmak için) Hatırlayın, düğümlere ve elemanlara sonlu eleman çözümü içinde ihtiyacınız var.Sadece katı model için değil. Katı model sonlu eleman çözümüne KATILMAZ . Ağ oluşumu Katı model FEA model 001289 30 Nov 1999 4-15

16 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Ağ oluşumu
Ağ oluşumuna 3 basamak vardır: Eleman yüklemesini tanımla Ağ kontrollerini belirle Ağı oluştur Eleman yüklemeleri sonlu eleman modelinin karekteristiği olup öncekini ağ oluşumu için kurmalısın. Şunları içerir: Eleman tipleri Gerçek sabitler Materyal özellikleri 001289 30 Nov 1999 4-16

17 Gerilme Analizi - Preprocessing ... Ağ oluşumu
Eleman tipi Eleman tip çok önemli bir seçim olup aşağıdaki eleman karekteristiklerini belirler: DOF set. Termal eleman tipidir , örneğin, bir tane vardır dof: TEMP, yapısal eleman tipi altıya kadar çıkabiliri dof: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ. Eleman şekli -- tuğla, tetrahedron, dörtgen , üçgen , v.b. Boyut -- 2-D (X-Y düzlemi sadece), ya da 3-D. Varsayılan yerdeğiştirme şekli – lineer vs. quadratic. ANSYS 150 eleman tipini seçebileceğiniz bir kütüphanesi var. Doğru eleman tipinin seçimi ile ilgili detaylı bilgiler ileride verilecektir.Şimdilik , eleman tipinin nasıl tanımlandığına bir bakalım. 001289 30 Nov 1999 4-17

18 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Eleman tipini tanımlamak için: Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete [Add] yeni eleman tipi eklemek için İstenilen tipi seç (SOLID92 gibi) ve OK bas [Options] eleman tercihleri için Ya da ET emrini kullan: et,1,solid92 001289 30 Nov 1999 4-18

19 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Not: İstenilen disiplin için tercih edilen ayarlar (Main Menu > Preferences) sadece o disiplin için geçerli eleman tipini gösterir. Preprocessing de eleman tipini daha önce tanımlamalısınız çünkü GUI deki çoğu menü seçenekleri daha önce kullanılan DOF ayarlarındadır. Örneğin, eğer yapı eleman tipini seçerseniz, termal yükleme seçenekleri “grayed out” olur ya da hiç gözükmezler. 001289 30 Nov 1999 4-19

20 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Gerçek sabitler Gerçek sabitler elemanın geometrisi tarafından tamamen tanımlanamayacak geometrik özellikler için kullanılır.Örnek olarak: Kiriş elemanı iki düğümün birleşmesi ile tanımlanır. Bu sadece kirişin uzunluğunu tanımlar. Kirişin profil özelliklerini belirlemek için ,alan ve momentum ataleti gibi,gerçek sabitleri kullanmak gerekir. Kabuk elemanı dörtgen ve üçgensel alanlarla tanımlanır. Bu sadece kabuğun yüzey alanını tanımlar. Kabuğun kalınlığını belirlemek için gerçek sabitlere ihtiyaç duyarız. Çoğu 3-D katı elemanları eleman geometrisi tamamen kendi düğümleri tarafından tanımlandığı için gerçek sabitler içermezler. 001289 30 Nov 1999 4-20

21 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Gerçek abitleri tanımlamak için : Preprocessor > Real Constants [Add] yeni gerçek sabit eklemek için . Eğer çoklu eleman tipi tanımlanmışsa gerçek sabitleri belirleyebileceğin eleman tipini seç. Sonra gerçek sabit değerlerini gir. Yada R ailesini emirlerini kullan. Farklı eleman tipleri farklı gerçek sabitler içerir ve bazıları ise içermez. 001289 30 Nov 1999 4-21

22 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Materyal Özellikleri Her analiz madde özellik verilerini içerir : Young’s modulus EX yapısal elemanlar için , termal iletkenlik KXX termal elemanlar için v.b. Materyal özelliklerini tanımlamak için 2 yol vardır: Materyal kütüphanesi Bireysel özellikler 001289 30 Nov 1999 4-22

23 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Materyal kütüphanesini kullanmak Bu metod verilen materyal için önceden belirlenmiş özellikleri seçmene izin verir. ANSYS bazı ortak materyaller için tipik yapısal ve termal özellikler sunar,fakat biz özellikle kendinize ait bir materyal kütüphanesi oluşturmanızı öneriyoruz. Kütüphaneden materyal seçmek için: library path tanımla. Preprocessor > Material Props > Material Library > Library Path Materyal bilgisinin okunması için gerekli yeri gir. ör, /ansys56/matlib. Yada /MPLIB emrini kullan. 001289 30 Nov 1999 4-23

24 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Materyali kütüphaneden “import”. Preprocessor > Material Library > Import Library Birim sistemini kullan. Aşağıdaki dialogda açılandosyaları filtre etmek için kullanılır. ANSYSbirimler hakkında bilgisi yoktur ve birim çevrimi yapmaz. İstenilen materyal dosyasını seç örneğin çelik AISI C1020. Yada MPREAD emrini kullan LIB optiondaki. 001289 30 Nov 1999 4-24

25 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Bireysel Materyal Özelliklerinin Belirlenmesi Materyal adı seçmektense, bu metod istenilen özellikleri direk belirler. Bireysel özellikleri belirlemek için: Preprocessor > Material Props > Isotropic Madde numarasını belirle, genellikle 1. Daha sonra bireysel özellik değerlerini gir. Yada MP emrini kullan. 001289 30 Nov 1999 4-25

26 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Birimler hakkında not Kullandığınız birim sistemini ANSYS ye söylemenize gerek yok. Basitçe hangi birimi kullanacağınıza karar verin ve değerlerinizi girin. Örneğin , eğer model geometrisi inç ise, diğer verilerin de— materyal özellikleri , gerçek sabitler,yüklemeler, v.b. — inç cinsinden olmasına dikkat edin. ANSYS birim çevirmesi yapmaz! Sizin girdiğiniz rakamların geçerliliğini sorgulamadan kabul eder. /UNITS emri birim sistemini seçmenizi sağlar. 001289 30 Nov 1999 4-26

27 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Ağ Kontrollerinin Belirlenmesi ağ oluşumunda ikinci basamaktır. ANSYS de birçok ağ kontrolü mevcuttur. Şimdilik, ağ yoğunluğunun belirlendiği basit bir metodu tanıtacağız, SmartSizing. SmartSizing bir algoritma olup modeldeki eleman bölümlerini çizgilere ayırır. Siz basitçe ölçünün seviyesini 1den (çok iyi ağ) 10 a (çok kaba ağ) kadar belirleyin,ve gerisini ANSYS yapar. 001289 30 Nov 1999 4-27

28 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
MeshTool ağ kontrollerini belirlenmesinin en iyi yoludur : Preprocessor > MeshTool. SmartSizing aktif hale getir. Ölçü seviyesi 6. AĞ oluşturmak ağ yapımındaki son basamaktır. Öncelikle database kaydet. Daha sonra [Mesh]’e bas MeshTool’da Bu da seçiciyi ekrana getirir. [Pick All] seçin. 001289 30 Nov 1999 4-28

29 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Ağ oluşumu tamalanınca , ANSYS otomatik olarak elemanları gösterir. Eğri elemanların kenarlarını göstermek için, /EFACET,2 (ya da Utility Menu > PlotCtrls > Size and Shape…). 001289 30 Nov 1999 4-29

30 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Demo: pipe.db geri alalım (eğer ihtiyaç varsa) SHELL63 eleman tipini tanımla Gerçek sabit kalınlığını belirle = 1/8 in Materyal özellikleri materyal kütüphanesi seçeneğini kullan : Kütüphane için /ansys56/matlib BIN birimleri Al_a2024-T3 pipe.db diye kaydet , sonrada modeli ağ yapmak için SMRT,4kullan pipemesh.db diye kaydet 001289 30 Nov 1999 4-30

31 Gerilme Analizi - Preprocessing .. Ağ oluşumu
Geometri Ağ oluşumu Çözüm Yükleme Çözmek Postprocessing Sonuçların gözden geçirilmesi Çözümlerin geçerliliğinin kontrolü 001289 30 Nov 1999 4-31

32 Gerilme Analizi - Çözüm D. Yükleme
Çözüm basamağında yüklemeleri nesneye uygularız ve sonlu eleman çözümünün hesaplanmasını izleriz. Yüklemeler her iki Solution ve Preprocessor menülerinde mevcuttur. 001289 30 Nov 1999 4-32

33 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Yüklemenin 5 tane kategorisi vardır : DOF Constraints Belirlenmiş DOF değerleri, mesela gerilme analizineki yer değiştirmeler ya da termal analizdeki sıcaklıklar. Concentrated Loads Nokta yüklemeleri, kuvvetler ya da ısı akış oranları. Surface Loads Yüzeyde dağılmış yüklemeler, mesela basınçlar. Body Loads Volumetrik yada alan yüklemeleri, mesela sıcaklıklar (termal genleşmeye sebep olanlar) ya da içeride ısı oluşumu. Inertia Loads Yapısal kütle ya da atalete bağlı yüklemeler, mesala yer çekimi ve rotasyonel hız gibi.. 001289 30 Nov 1999 4-33

34 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Yüklemeleri katı modele yada direkt olarak FEA modeline uygulayabilirsiniz (düğümler ve elemanlar). Katı model yüklemelerini uygulamak daha kolaydır çünkü seçeceğimiz şeyler daha azdır. Ayrıca , katı model yüklemeleri ağdan bağımsızdır. Eğer ağı değiştirdiysen tekrardan yüklemeleri uygulamana gerek yok. Basınç Eleman yüzeyindeki basınçlar Çizgideki sınırlama Düğümlerdeki sınırlamalar Katı model FEA model Anahtar noktadaki kuvvet Düğümdeki kuvvet 001289 30 Nov 1999 4-34

35 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Yüklemeli nasıl uygularsanız uygulayın, çözücü tüm yüklemelerin sonlu eleman modelinde ister. Bu yüzden , katı model yüklemeleri otomatik olarak çözüm sırasında düğümlere ve elemanlara transfer edillir. Şimdi aşağıdaki yapısal yükleme tiplerini nasıl uyglayacağımızı tartışalım : Yer değiştirme sınırlaması Basınçlar Yerçekimi 001289 30 Nov 1999 4-35

36 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Yer değiştirme sınırlaması Modelin onarıldığı yeri belirler (sıfır yer değiştirmeler). Yer değiştirme sınırlamalarını uygulamak için : Solution > -Loads- Apply > Displacement Sınırlamayı nereye uygulayacağınızı seçin. Grafik penceresinde istnilen özelliği seç. Sonra sınırlama yönünü seç. Değer sıfıra gider. Yada D ailesi emirlerini uygula: DK, DL, DA, D. 001289 30 Nov 1999 4-36

37 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Yer değiştirme sınırlamaları simetri ve antisimetri sınır şartları içinde kullanılır. Simetri BC: Düzlem dışındaki yer değiştirmeler ve düzlem içi rotasyonlar düzeltildi. Antisimetri BC: Düzlem içi yer değiştirmeler ve düzlem dışı rotasyonlar düzeltildi. Y X Simetri Sınırı UX=0 ROTY=ROTZ=0 Antisimetri Sınırı UY=UZ=0 ROTX=0 001289 30 Nov 1999 4-37

38 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Basınçlar Basıncı uygulamak için: Solution > -Loads- Apply > Pressure Basıncı nerye uygulamak istediğini seç – genellikle 2-D modeller için çizgiler, 3-D modeller için alanlar. Gafik penceresindeki istenilen özelliği seç. Sonra basınç değerini gir. Positif değer sıkışmış basıncı gösterir (elemanın merkezini etkileyen). Yada SF aile emirlerini kullan: SFL, SFA, SFE, SF. 001289 30 Nov 1999 4-38

39 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
2-D model için , basınç genellikle çizgiye uygulanır,çizginin I ve J uçlarına değerleri girerek azalan basıncı belirleyebilirsin. I ve J çizgi yönü tarafından belirlenir. Eğer azalmanın ters yönde gittiğini görürsen,basitçe basıncı tekrar uygula ama bu sefer değerler ters dönmüş şekilde uygula. 500 L3 VALI = 500 1000 500 L3 VALI = 500 VALJ = 1000 L3 1000 500 VALI = 1000 VALJ = 500 001289 30 Nov 1999 4-39

40 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Yerçekimi Yerçekimsel ivmelendirmeyi uygulamak için : Solution > -Loads- Apply > Gravity Yada ACEL emrini uygula. 001289 30 Nov 1999 4-40

41 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Uygulanan yüklemelerin doğrulanması Yükleme sembollerini aktif hale getir: Utility Menu > PlotCtrls > Symbols emirler -- /PBC, /PSF, /PBF Yada onları listeleyin: Utility Menu > List > Loads > 001289 30 Nov 1999 4-41

42 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Yüklemeleri modifiye etmek ve silmek Yükleme değerine modifiye etmek için, basitçe yüklemeyi yeni değer ile tekrar uygulayın. Yüklemeleri silmek için : Solution > -Loads- Delete > Katı model yüklemelerini sildiğinizde, ANSYS otomatik olarak ona bağlı sonlu eleman yüklemelerini siler. 001289 30 Nov 1999 4-42

43 Gerilme Analizi - Çözüm ... Yükleme
Preprocessing Geometri Ağ oluşumu Çözüm Yükleme Çözmek Postprocessing Sonuçların yeniden incelenmesi Çözümlerin geçerliliğinin kontrolü 001289 30 Nov 1999 4-43

44 Gerilme Analizi - Çözüm E. Çözmek
Çözme basamağında çözücünün sonlu elemanı çözmesine izin verilir. İlk önce, analiz datalarının yeniden gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi gerekir : İçerilen birimler Eleman tipleri , seçenekler, ve gerçek sabitler Materyal özellikleri Yoğunluk eğer atalet yükleniyorsa Termal genleşme katsayısı eğer termal gerilme varsa Ağ yoğunluğu ,özellikle gerilme konsatrasyon bölgesinde. Değerleri ve yönleri yükle Termal genleşme için referans sıcaklık 001289 30 Nov 1999 4-44

45 Gerilme Analizi - Çözüm ... Çözmek
Çözüm için: Database kaydet! Sonra: Solution > -Solve- Current LS Yada SOLVE emrini kullan. Çözücü sonuç datalarını in-memory database yazar ve sonuç dosyalarınıda , jobname.rst (yada .rth, .rmg, .rfl). Input Data Database Çözücü Sonuç dosyaları Sonuç Data Sonuçlar 001289 30 Nov 1999 4-45

46 Gerilme Analizi - Çözüm ... Çözmek
Çözüm sırasında , ANSYS dışarı açılan pencerede bir sürü yararlı bilgi sağlar, mesela: Modelin kütle özellikleri Kütle hesaplaması neredeyse doğrudur; merkez ve kütle moment hesaplamaları yaklaşık değerlerdir. Elemanın matriks katsayısı menzili Eğer maximum/minimum oran > 1.0E8 materyal özellikleri ve gerçek sabitlerde sorun çıkabilir. Model ölçüsü ve çözücü istatikleri. Yazılan dosyaların özeti ve onların boyutu : jobname.emat – eleman matriks dosyası jobname.esav – eleman kaydedilmiş data dosyası jobname.tri – üçgenleştirilmiş matriks dosyası jobname.rst – sonuçların dosyası 001289 30 Nov 1999 4-46

47 Gerilme Analizi - Çözüm ... Çözmek
Demo: ribmesh.db farzet (2-D düzlemde gerilme modeli, kalınlık = 1/8 in) Sol çizgi UX de ve dip çizgisi UY de Basınç 100 psi üst çizgide Çizgi sınırlaması ve basınçları listele ribload.db diye kaydet , sonra çöz. 001289 30 Nov 1999 4-47

48 Gerilme Analizi - Çözüm ... Çözmek
Preprocessing Geometry Meshing Solution Loading Solve Postprocessing Review results Check validity of solution 001289 30 Nov 1999 4-48

49 Gerilme Analizi - Postprocessing F. Sonuçların gözden geçirilmesi
Postprocessing tartışmasız analizdeki en önemli basamaktır. Sonuçlar doğrultusunda tasarım kararları verebilirsiniz, böylelikle sadece sonuçların gözden geçirilmesi değil ayrıca sonuçların geçerliliğinin kontrolü için de iyi bir fikirdir. ANSYS 2 tane postprocessors vardır: POST1, Genel Postprocessor, tüm model hakkında sadece bir set sonucu içerir. POST26, Zaman-Tarih Postprocessor,zamanla model de seçilen noktalardakisonuçları tekrar gözden geçirmek için kullanılır. Genellikle transient ve lineer olmayan analizler için kullanılır. 001289 30 Nov 1999 4-49

50 Gerilme Analizi - Postprocessing ... Sonuçların gözden geçirilmesi
Gerilme analizinin sonuçlarının gözden geçirilmesi genellikle şunları içerir : Deformasyona uğramış şekil Gerilmeler Reaksiyon kuvvetleri Yüklemelerin doğru yönde uygulanıp uygulanmadığını çabuk şekilde gösterir. Legend sütun maksimum yerdeğiştirmeyi gösterir, DMX. Deformasyonu canlandırabilirsiniz. 001289 30 Nov 1999 4-50

51 Gerilme Analizi - Postprocessing ... Sonuçların gözden geçirilmesi
Deformasyona uğramış şeklin gösterimi : General Postproc > Plot Results > Deformed Shape Yada PLDISP emrini kullan. Animasyon için : Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Deformed Shape Yada ANDISP emrini uygula. 001289 30 Nov 1999 4-51

52 Gerilme Analizi - Postprocessing ... Sonuçların gözden geçirilmesi
Gerilmeler Aşağıdaki gerilmeler tipik olarak 3-D katı modeli için geçerlidir: Bileşen gerilmeleri — SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ (global Kartesyen koordinatları ) Temel gerilmeler — S1, S2, S3, SEQV (von Mises), SINT Düğüm çözümleri : Gerilmeler düğümlerde,pürüzsüzlüğün olduğu yerde ve sürekli konturlarda ortalanmıştır. Eleman çözümü : Ortalamanın olmadığı, sürekli olmayan konturlarda.. 001289 30 Nov 1999 4-52

53 Gerilme Analizi - Postprocessing ... Sonuçların gözden geçirilmesi
Gerilme konturlarını göstermek için: General Postproc > Plot Results > Nodal Solu… yada PLNSOL emri General Postproc > Plot Results > Element Solu… yada PLESOL emri Gerilme konturlarını canlandırabilirsiniz : Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Deformed Results... yada ANCNTR emri 001289 30 Nov 1999 4-53

54 Gerilme Analizi - Postprocessing ... Sonuçların gözden geçirilmesi
PowerGraphics hakkında not Belirlenmiş grafik ayarlarıdır (/GRAPH,POWER). Sadece görünen yüzeyleri gösterir ve altındaki herşeyi göz ardı eder. Avantajları: Hızlı replot, crisp grafikler. Pürüzsüz,nerdeyse fotograf kalitesinde görünüm. Materyal üzerindeki gerilme ortalamasını ve gerçek sabit sınırlarını önler. PowerGraphics aktif hale getirmek için(yada “full graphics”aktif hale getirmek için): Toolbar > POWERGRPH Yada /GRAPH,FULL. 001289 30 Nov 1999 4-54

55 Gerilme Analizi - Postprocessing ... Sonuçların gözden geçirilmesi
Reaksiyon Kuvvetleri Her yöndeki reaksiyon kuvvetlerinin toplamı,o yönde uygulanan yüklemelerin toplamına eşit olmalıdır. En iyi listelendiği zaman görülür: General Postprocessor > List Results > Reaction Solution… yada PRRSOL emri 001289 30 Nov 1999 4-55

56 Gerilme Analizi - Postprocessing ... Sonuçların gözden geçirilmesi
Preprocessing Geometry Meshing Solution Loading Solve Postprocessing Review results Check validity of solution 001289 30 Nov 1999 4-56

57 Gerilme Analizi - Postprocessing G. Çözümün geçerliliğinin kontrolü
Makül bir kontrol yapmak her zaman iyi bir düşüncedir ve çözümün kabul edilebilirliğinden emin olunmasını sağlar. Neyi kontrol etmeniz çözdüğünüz problemin tipine bağlı olarak değişir, ama burada sormanız gereken tipik sorular vardır: Reaksiyon kuvvetleri uygulanan yüklemeleri dengeler mi? Maksimum gerilmenin yeri neresidir? Gerilme değerleri elastik limitin ötesinde midir? 001289 30 Nov 1999 4-57

58 Gerilme Analizi - Postprocessing ... Çözümün geçerliliğinin kontrolü
Ağ elverişli midir? Bu her zaman tartışılır, ama siz hata tahmin datası ile (Bölüm 14 de anlatılacak)ağdan dolayı güven kazanabilirsiniz. Ağ elverişliliğinin diğer yollarla kontrolü: Eleman çözümünü göster (ortalanmamış gerilmeler) veyüksek gerilme gradyanına sahip elemanlara bak. Bu bölgeler ağ yenilenmesi için adaydır. Eğer düğüm ile eleman gerilme konturu arasında anlamlı bir fark var ise ağ çok kaba yapıda olabilir. Benzer şekilde , eğer PowerGraphicsile tam grafik gerilmeleri arasında anlamlı bir fark varsa ağ çok kaba yapıda olabilir . 001289 30 Nov 1999 4-58

59 Gerilme Analizi - Çözüm …Çözmek
Demo: Probleme devam et... Deformasyona uğramış şekli plot et ve canlandır . Konturlar SX ve SEQV plot et . Bir tanesini canlandır. Reaksiyon kuvvetlerini listele. Toplam FY reaksiyonu 100*2*1/8 = 25 olmalıdır. 001289 30 Nov 1999 4-59

60 Gerilme Analizi Preprocessing Solution Postprocessing Geometri
Ağ oluşumu Solution Yükleme Çözmek Postprocessing Sonuçların gözden geçirilmesi Çözümlerin geçerliliğinin kontrolü 001289 30 Nov 1999 4-60

61 Gerilme Analizi H. Workshop
Bu workshop iki problemi içerir: 2A. Lathe Cutter 2B. 2-D Corner Bracket Tutorial 001289 30 Nov 1999 4-61

62


"4. Gerilme Analizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları