Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Training Manual 4. Gerilme Analizi. Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-2 Gerilme Analizi Genel Bakış •Gerilme analizi genel bir terim olup sonuç özellikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Training Manual 4. Gerilme Analizi. Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-2 Gerilme Analizi Genel Bakış •Gerilme analizi genel bir terim olup sonuç özellikleri."— Sunum transkripti:

1 Training Manual 4. Gerilme Analizi

2 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-2 Gerilme Analizi Genel Bakış •Gerilme analizi genel bir terim olup sonuç özellikleri gerilme ve genlemeyi içeren analiz türüdür. Ypısal analiz olarak da bilinir. •Bölüm 2’de anlatıldığı gibi, ANSYS çeşitli gerilme analizlerini incelemeye izin verir: StatikTransient Dinamik ModalSpectrum HarmonikKesin Dinamik •Bu bölümde, lineer statik analiz kullanarak analiz içerisndeki basamakları tanımlayacağız. Bu basamaklara uyarak hızlı bir şekilde diğer analizleride ögrenebilirsiniz.

3 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-3 Gerilme Analizi Genel Bakış •Kapsadığı konular: A. Analiz Basamakları B. Geometri C. Ağ oluşumu D. Yükleme E. Çözmek F. Sonuçları gözden geçirme G. Çözümlerin geçerliliğini kontrol etmek H. Workshop

4 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-4 Gerilme Analizi A. Analiz Basamakları Tüm analizler 3 ana basmağı içerir: •Preprocessing –Model geometrisini yarat ya da bul. –Geometrini ağ yapısını çıkar •Çözüm –Yüklemeleri uygula –Çöz •Postprocessing –Sonuçları gözden geçir. –Çözümlerin geçerliliğini kontrol et. Preprocessing Çözüm Postprocessing

5 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-5 Gerilme Analizi...Analiz Basamakları •ANSYS Ana Menüsüde preprocessing, çözüm, ve postprocessing şeklinde yapılmıştır.

6 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-6 Gerilme Analizi...Analiz Basamakları •Preprocessor (ANSYS’de PREP7 diye adlandırılmıştır)programda çoğu verinin sağlanıldığı yerdir. •Temel amacı sonlu eleman modeli yaratmak olup, düğümler, elemanlar ve materyal özellik tanımlarını içerir. PREP7 yüklemeleri uygulamak için de kullanabilirsiniz. •Genellikle model geometrisinin tanmıyla başlar. •Katı model tipik olarak model geometrisini temsil eder. –CAD-tipi matematik sunumları yapının geometrisini tanımlar. –Katı maddeleri veya sadece yüzeyleri içerir.(modellenen şeye bağlıdır)

7 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-7 •Hacimler,alanlar,çizgiler ve anahtar noktalar tarafından tanımlanan tipik bir katı modeldir. –Hacimler alanlar tarafından sınırlandırılmıştır. Katı nesneleri temsil ederler. –Alanlar çigiler tarafından sınırlandırılmıştır.Katı nesnelerin yada düzlemsel ve ya kabuk nesnelerin yüzlerini temsil eder. –Çizgiler anahtar noktalar tarafından sınırlandırılmıştır.Nesnelerin uçlarını temsil ederler. –Anahtar noktaların yerleri 3-D uzaydadır. Hacimler AlanlarÇizgiler & Anahtar noktalar Gerilme Analizi - Preprocessing B. Geometri

8 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-8 Gerilme Analizi - Preprocessing... Geometri •Katı model oluşumunda hierarşik bir yapılanma vardır. Anahtar noktaları temel noktadır. Çizgiler anahtar noktasından,alanlar çizgilerden,hacimlerde alanlardan meydana gelir. •Bu hierarşik oluşum katı modellemenin nasıl yapıldığını gösterir.. Anahtar noktalar Çizgiler Alanlar Hacimler Bu seferlik Bir değiştireyim Çizgiler Anahtar noktalar Alanlar Hacimler Dağıldı lar Anahtar noktalar Çizgiler Alanlar Hacimler

9 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-9 Gerilme Analizi - Preprocessing... Geometri •Bir katı modeli ANSYS de yaratabilir yada başka bir yazılım paketinden kullanabilirsiniz. •Bu iki metodun detayları ileride daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Şimdilik IGES dosyasının nasıl import edileceğini ve geometrisinin ölçeklendirilmesini (tabi ihtiyaç varsa) tartışacağız. •IGES (Initial Graphics Exchange Specification) katı model geometrisinin bir yazılım paketinden diğerine taşıma yoludur. –IGES dosyası ASCII olup,bilgisayar sistemleri arasında kolayca taşınmasına izin verir. –Çoğu paket, ANSYS de bunların içinde, IGES dosyasının yazılmasına izin verdiği gibi okunmasına da izin verir.

10 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-10 Gerilme Analizi - Preprocessing... Geometri •Bir IGES dosyasını ANSYS e gödermek : –Utility Menu > File > Import > IGES... •Sonuçlana dialog kutusunda, alternate method* (Alte no defeatur)seç ve OK tıkla(hersey için defaults). •İkinci dialog kutusunda, istenilen dosyayı seç ve OK bas.. –Yada IGESIN emirlerini kullan: •/aux15 •ioptn,iges,alte •igesin,filename,extension,directory •finish

11 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-11 Gerilme Analizi - Preprocessing... Geometri •İmport tamalanınca, ANSYS otomatik olarak geometriyi belirler. •Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda geometriyi modifiye edebilirsiniz. –ANSYSkatı modeller üzerinde çeşitli operasyonlar yapmaya imkan sağlar,bunlar ileride detaylı açıklanacaktır. –Şimdilik, modeli değişik birimlere ölçeklendireceğimizi tartışacağız.

12 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-12 Gerilme Analizi - Preprocessing... Geometri •Ölçeklendirmeyi geometriyi başka bir birime çevirirken kullanacağız,inç den milimetreye çevirmekgibi.. •ANSYS de modeli ölçeklendirmek için: –Öncelikle database save et-- Toolbar > SAVE_DB ya da SAVE emri. –Sonra Main Menu > Preprocessor > Operate > Scale > Volumes (modeldeki en yüksek seviyeyi seç) •[Pick All] tüm hacimleri seç •Daha sonra istenilen ölçek faktörlerini RX, RY, RZ için gir ve IMOVE “Moved”diye seç. –Ya da VLSCALE emrini kullan: •vlscale,all,,,25.4,25.4,25.4,,,1

13 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-13 Gerilme Analizi - Preprocessing... Geometri •Demo: –Aşağıdakileri kullanarak pipe.igs import: •alternate method •SOLID off –Modeli gösterildiği gibi yap –pipe.db diye kaydet

14 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-14 Gerilme Analizi - Preprocessing... Geometri •Preprocessing 3Geometri –Ağ oluşumu •Çözüm –Yükleme –Çözme •Postprocessing –Sonuçların gözden geçmesi –Sonuçların geçerliliğinin kontrolü

15 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-15 Gerilme Analizi - Preprocessing C. Ağ oluşumu •Ağ oluşumu katı modeli düğüm ve elemanlarla doldurmak için kullanılan bir prosesdir. (FEA modeli oluşturmak için) •Hatırlayın, düğümlere ve elemanlara sonlu eleman çözümü içinde ihtiyacınız var.Sadece katı model için değil. Katı model sonlu eleman çözümüne KATILMAZ. Katı modelFEA model Ağ oluşumu

16 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-16 Gerilme Analizi - Preprocessing... Ağ oluşumu •Ağ oluşumuna 3 basamak vardır: –Eleman yüklemesini tanımla –Ağ kontrollerini belirle –Ağı oluştur •Eleman yüklemeleri sonlu eleman modelinin karekteristiği olup öncekini ağ oluşumu için kurmalısın. Şunları içerir: –Eleman tipleri –Gerçek sabitler –Materyal özellikleri

17 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-17 Gerilme Analizi - Preprocessing... Ağ oluşumu Eleman tipi •Eleman tip çok önemli bir seçim olup aşağıdaki eleman karekteristiklerini belirler: –DOF set. Termal eleman tipidir, örneğin, bir tane vardır dof: TEMP, yapısal eleman tipi altıya kadar çıkabiliri dof: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ. –Eleman şekli -- tuğla, tetrahedron, dörtgen, üçgen, v.b. –Boyut -- 2-D (X-Y düzlemi sadece), ya da 3-D. –Varsayılan yerdeğiştirme şekli – lineer vs. quadratic. •ANSYS 150 eleman tipini seçebileceğiniz bir kütüphanesi var. Doğru eleman tipinin seçimi ile ilgili detaylı bilgiler ileride verilecektir.Şimdilik, eleman tipinin nasıl tanımlandığına bir bakalım.

18 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-18 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu •Eleman tipini tanımlamak için: –Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete •[Add] yeni eleman tipi eklemek için •İstenilen tipi seç (SOLID92 gibi) ve OK bas •[Options] eleman tercihleri için –Ya da ET emrini kullan: •et,1,solid92

19 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-19 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu •Not: –İstenilen disiplin için tercih edilen ayarlar (Main Menu > Preferences) sadece o disiplin için geçerli eleman tipini gösterir. – Preprocessing de eleman tipini daha önce tanımlamalısınız çünkü GUI deki çoğu menü seçenekleri daha önce kullanılan DOF ayarlarındadır. Örneğin, eğer yapı eleman tipini seçerseniz, termal yükleme seçenekleri “grayed out” olur ya da hiç gözükmezler.

20 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-20 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu Gerçek sabitler •Gerçek sabitler elemanın geometrisi tarafından tamamen tanımlanamayacak geometrik özellikler için kullanılır.Örnek olarak: –Kiriş elemanı iki düğümün birleşmesi ile tanımlanır. Bu sadece kirişin uzunluğunu tanımlar. Kirişin profil özelliklerini belirlemek için,alan ve momentum ataleti gibi,gerçek sabitleri kullanmak gerekir. –Kabuk elemanı dörtgen ve üçgensel alanlarla tanımlanır. Bu sadece kabuğun yüzey alanını tanımlar. Kabuğun kalınlığını belirlemek için gerçek sabitlere ihtiyaç duyarız. –Çoğu 3-D katı elemanları eleman geometrisi tamamen kendi düğümleri tarafından tanımlandığı için gerçek sabitler içermezler.

21 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-21 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu •Gerçek abitleri tanımlamak için : –Preprocessor > Real Constants •[Add] yeni gerçek sabit eklemek için. •Eğer çoklu eleman tipi tanımlanmışsa gerçek sabitleri belirleyebileceğin eleman tipini seç. •Sonra gerçek sabit değerlerini gir. –Yada R ailesini emirlerini kullan. •Farklı eleman tipleri farklı gerçek sabitler içerir ve bazıları ise içermez.

22 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-22 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu Materyal Özellikleri •Her analiz madde özellik verilerini içerir : Young’s modulus EX yapısal elemanlar için, termal iletkenlik KXX termal elemanlar için v.b. •Materyal özelliklerini tanımlamak için 2 yol vardır: –Materyal kütüphanesi –Bireysel özellikler

23 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-23 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu Materyal kütüphanesini kullanmak •Bu metod verilen materyal için önceden belirlenmiş özellikleri seçmene izin verir. •ANSYS bazı ortak materyaller için tipik yapısal ve termal özellikler sunar,fakat biz özellikle kendinize ait bir materyal kütüphanesi oluşturmanızı öneriyoruz. •Kütüphaneden materyal seçmek için: –library path tanımla. •Preprocessor > Material Props > Material Library > Library Path –Materyal bilgisinin okunması için gerekli yeri gir. ör, /ansys56/matlib. •Yada /MPLIB emrini kullan.

24 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-24 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu –Materyali kütüphaneden “import”. •Preprocessor > Material Library > Import Library –Birim sistemini kullan. Aşağıdaki dialogda açılandosyaları filtre etmek için kullanılır. ANSYSbirimler hakkında bilgisi yoktur ve birim çevrimi yapmaz. –İstenilen materyal dosyasını seç örneğin çelik AISI C1020. •Yada MPREAD emrini kullan LIB optiondaki.

25 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-25 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu Bireysel Materyal Özelliklerinin Belirlenmesi •Materyal adı seçmektense, bu metod istenilen özellikleri direk belirler. •Bireysel özellikleri belirlemek için: –Preprocessor > Material Props > Isotropic •Madde numarasını belirle, genellikle 1. •Daha sonra bireysel özellik değerlerini gir. –Yada MP emrini kullan.

26 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-26 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu Birimler hakkında not •Kullandığınız birim sistemini ANSYS ye söylemenize gerek yok. Basitçe hangi birimi kullanacağınıza karar verin ve değerlerinizi girin. –Örneğin, eğer model geometrisi inç ise, diğer verilerin de— materyal özellikleri, gerçek sabitler,yüklemeler, v.b. — inç cinsinden olmasına dikkat edin. •ANSYS birim çevirmesi yapmaz! Sizin girdiğiniz rakamların geçerliliğini sorgulamadan kabul eder. •/UNITS emri birim sistemini seçmenizi sağlar.

27 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-27 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu Ağ Kontrollerinin Belirlenmesi ağ oluşumunda ikinci basamaktır. •ANSYS de birçok ağ kontrolü mevcuttur. Şimdilik, ağ yoğunluğunun belirlendiği basit bir metodu tanıtacağız, SmartSizing. •SmartSizing bir algoritma olup modeldeki eleman bölümlerini çizgilere ayırır. •Siz basitçe ölçünün seviyesini 1den (çok iyi ağ) 10 a (çok kaba ağ) kadar belirleyin,ve gerisini ANSYS yapar.

28 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-28 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu •MeshTool ağ kontrollerini belirlenmesinin en iyi yoludur : –Preprocessor > MeshTool. –SmartSizing aktif hale getir. Ölçü seviyesi 6. AĞ oluşturmak ağ yapımındaki son basamaktır. •Öncelikle database kaydet. •Daha sonra [Mesh]’e bas MeshTool’da –Bu da seçiciyi ekrana getirir. [Pick All] seçin.

29 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-29 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu •Ağ oluşumu tamalanınca, ANSYS otomatik olarak elemanları gösterir. –Eğri elemanların kenarlarını göstermek için, /EFACET,2 (ya da Utility Menu > PlotCtrls > Size and Shape…).

30 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-30 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu •Demo: –pipe.db geri alalım (eğer ihtiyaç varsa) –SHELL63 eleman tipini tanımla –Gerçek sabit kalınlığını belirle = 1/8 in –Materyal özellikleri materyal kütüphanesi seçeneğini kullan : •Kütüphane için /ansys56/matlib •BIN birimleri •Al_a2024-T3 –pipe.db diye kaydet, sonrada modeli ağ yapmak için SMRT,4kullan –pipemesh.db diye kaydet

31 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-31 Gerilme Analizi - Preprocessing.. Ağ oluşumu •Preprocessing 3Geometri 3Ağ oluşumu •Çözüm –Yükleme –Çözmek •Postprocessing –Sonuçların gözden geçirilmesi –Çözümlerin geçerliliğinin kontrolü

32 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-32 Gerilme Analizi - Çözüm D. Yükleme •Çözüm basamağında yüklemeleri nesneye uygularız ve sonlu eleman çözümünün hesaplanmasını izleriz. •Yüklemeler her iki Solution ve Preprocessor menülerinde mevcuttur.

33 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-33 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme •Yüklemenin 5 tane kategorisi vardır : DOF ConstraintsBelirlenmiş DOF değerleri, mesela gerilme analizineki yer değiştirmeler ya da termal analizdeki sıcaklıklar. Concentrated LoadsNokta yüklemeleri, kuvvetler ya da ısı akış oranları. Surface LoadsYüzeyde dağılmış yüklemeler, mesela basınçlar. Body LoadsVolumetrik yada alan yüklemeleri, mesela sıcaklıklar (termal genleşmeye sebep olanlar) ya da içeride ısı oluşumu. Inertia LoadsYapısal kütle ya da atalete bağlı yüklemeler, mesala yer çekimi ve rotasyonel hız gibi..

34 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-34 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme •Yüklemeleri katı modele yada direkt olarak FEA modeline uygulayabilirsiniz (düğümler ve elemanlar). –Katı model yüklemelerini uygulamak daha kolaydır çünkü seçeceğimiz şeyler daha azdır. –Ayrıca, katı model yüklemeleri ağdan bağımsızdır. Eğer ağı değiştirdiysen tekrardan yüklemeleri uygulamana gerek yok. Çizgideki sınırlama Katı model Basınç Anahtar noktadaki kuvvet Düğümlerd eki sınırlamala r FEA model Eleman yüzeyindeki basınçlar Düğümdeki kuvvet

35 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-35 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme •Yüklemeli nasıl uygularsanız uygulayın, çözücü tüm yüklemelerin sonlu eleman modelinde ister. Bu yüzden, katı model yüklemeleri otomatik olarak çözüm sırasında düğümlere ve elemanlara transfer edillir. •Şimdi aşağıdaki yapısal yükleme tiplerini nasıl uyglayacağımızı tartışalım : –Yer değiştirme sınırlaması –Basınçlar –Yerçekimi

36 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-36 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme Yer değiştirme sınırlaması •Modelin onarıldığı yeri belirler (sıfır yer değiştirmeler). •Yer değiştirme sınırlamalarını uygulamak için : –Solution > -Loads- Apply > Displacement •Sınırlamayı nereye uygulayacağınızı seçin. •Grafik penceresinde istnilen özelliği seç. •Sonra sınırlama yönünü seç. Değer sıfıra gider. –Yada D ailesi emirlerini uygula: DK, DL, DA, D.

37 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-37 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme •Yer değiştirme sınırlamaları simetri ve antisimetri sınır şartları içinde kullanılır. –Simetri BC: Düzlem dışındaki yer değiştirmeler ve düzlem içi rotasyonlar düzeltildi. –Antisimetri BC: Düzlem içi yer değiştirmeler ve düzlem dışı rotasyonlar düzeltildi. Simetri Sınırı UX=0 ROTY=ROTZ=0 Antisimetri Sınırı UY=UZ=0 ROTX=0 Y X

38 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-38 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme Basınçlar •Basıncı uygulamak için: –Solution > -Loads- Apply > Pressure •Basıncı nerye uygulamak istediğini seç – genellikle 2-D modeller için çizgiler, 3-D modeller için alanlar. •Gafik penceresindeki istenilen özelliği seç. •Sonra basınç değerini gir. Positif değer sıkışmış basıncı gösterir (elemanın merkezini etkileyen). –Yada SF aile emirlerini kullan: SFL, SFA, SFE, SF.

39 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-39 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme •2-D model için, basınç genellikle çizgiye uygulanır,çizginin I ve J uçlarına değerleri girerek azalan basıncı belirleyebilirsin. •I ve J çizgi yönü tarafından belirlenir. Eğer azalmanın ters yönde gittiğini görürsen,basitçe basıncı tekrar uygula ama bu sefer değerler ters dönmüş şekilde uygula. VALI = 500 VALJ = 1000 VALI = 1000 VALJ = 500 500 L3 500 L3 1000 500 L3 1000 500

40 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-40 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme Yerçekimi •Yerçekimsel ivmelendirmeyi uygulamak için : –Solution > -Loads- Apply > Gravity –Yada ACEL emrini uygula.

41 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-41 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme Uygulanan yüklemelerin doğrulanması •Yükleme sembollerini aktif hale getir: –Utility Menu > PlotCtrls > Symbols –emirler -- /PBC, /PSF, /PBF •Yada onları listeleyin: –Utility Menu > List > Loads >

42 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-42 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme Yüklemeleri modifiye etmek ve silmek •Yükleme değerine modifiye etmek için, basitçe yüklemeyi yeni değer ile tekrar uygulayın. •Yüklemeleri silmek için : –Solution > -Loads- Delete > –Katı model yüklemelerini sildiğinizde, ANSYS otomatik olarak ona bağlı sonlu eleman yüklemelerini siler.

43 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-43 Gerilme Analizi - Çözüm... Yükleme •Preprocessing 3Geometri 3Ağ oluşumu •Çözüm 3Yükleme –Çözmek •Postprocessing –Sonuçların yeniden incelenmesi –Çözümlerin geçerliliğinin kontrolü

44 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-44 Gerilme Analizi - Çözüm E. Çözmek •Çözme basamağında çözücünün sonlu elemanı çözmesine izin verilir. •İlk önce, analiz datalarının yeniden gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi gerekir : –İçerilen birimler –Eleman tipleri, seçenekler, ve gerçek sabitler –Materyal özellikleri •Yoğunluk eğer atalet yükleniyorsa •Termal genleşme katsayısı eğer termal gerilme varsa –Ağ yoğunluğu,özellikle gerilme konsatrasyon bölgesinde. –Değerleri ve yönleri yükle –Termal genleşme için referans sıcaklık

45 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-45 Gerilme Analizi - Çözüm... Çözmek •Çözüm için: –Database kaydet! –Sonra: •Solution > -Solve- Current LS •Yada SOLVE emrini kullan. •Çözücü sonuç datalarını in-memory database yazar ve sonuç dosyalarınıda, jobname.rst (yada.rth,.rmg,.rfl). Sonuçlar Sonuç Data Database Input Data Sonuç dosyaları Çözücü

46 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-46 Gerilme Analizi - Çözüm... Çözmek •Çözüm sırasında, ANSYS dışarı açılan pencerede bir sürü yararlı bilgi sağlar, mesela: –Modelin kütle özellikleri –Kütle hesaplaması neredeyse doğrudur; merkez ve kütle moment hesaplamaları yaklaşık değerlerdir. –Elemanın matriks katsayısı menzili •Eğer maximum/minimum oran > 1.0E8 materyal özellikleri ve gerçek sabitlerde sorun çıkabilir. –Model ölçüsü ve çözücü istatikleri. –Yazılan dosyaların özeti ve onların boyutu : •jobname.emat – eleman matriks dosyası •jobname.esav – eleman kaydedilmiş data dosyası •jobname.tri – üçgenleştirilmiş matriks dosyası •jobname.rst – sonuçların dosyası

47 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-47 Gerilme Analizi - Çözüm... Çözmek •Demo: –ribmesh.db farzet (2-D düzlemde gerilme modeli, kalınlık = 1/8 in) –Sol çizgi UX de ve dip çizgisi UY de –Basınç 100 psi üst çizgide –Çizgi sınırlaması ve basınçları listele –ribload.db diye kaydet, sonra çöz.

48 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-48 Gerilme Analizi - Çözüm... Çözmek •Preprocessing 3Geometry 3Meshing •Solution 3Loading 3Solve •Postprocessing –Review results –Check validity of solution

49 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-49 Gerilme Analizi - Postprocessing F. Sonuçların gözden geçirilmesi •Postprocessing tartışmasız analizdeki en önemli basamaktır. Sonuçlar doğrultusunda tasarım kararları verebilirsiniz, böylelikle sadece sonuçların gözden geçirilmesi değil ayrıca sonuçların geçerliliğinin kontrolü için de iyi bir fikirdir. •ANSYS 2 tane postprocessors vardır: –POST1, Genel Postprocessor, tüm model hakkında sadece bir set sonucu içerir. –POST26, Zaman-Tarih Postprocessor,zamanla model de seçilen noktalardakisonuçları tekrar gözden geçirmek için kullanılır. Genellikle transient ve lineer olmayan analizler için kullanılır.

50 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-50 Gerilme Analizi - Postprocessing... Sonuçların gözden geçirilmesi •Gerilme analizinin sonuçlarının gözden geçirilmesi genellikle şunları içerir : –Deformasyona uğramış şekil –Gerilmeler –Reaksiyon kuvvetleri Deformasyona uğramış şekil •Yüklemelerin doğru yönde uygulanıp uygulanmadığını çabuk şekilde gösterir. •Legend sütun maksimum yerdeğiştirmeyi gösterir, DMX. •Deformasyonu canlandırabilirsiniz.

51 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-51 Gerilme Analizi - Postprocessing... Sonuçların gözden geçirilmesi •Deformasyona uğramış şeklin gösterimi : –General Postproc > Plot Results > Deformed Shape –Yada PLDISP emrini kullan. •Animasyon için : –Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Deformed Shape –Yada ANDISP emrini uygula.

52 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-52 Gerilme Analizi - Postprocessing... Sonuçların gözden geçirilmesi Gerilmeler •Aşağıdaki gerilmeler tipik olarak 3-D katı modeli için geçerlidir: –Bileşen gerilmeleri — SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ (global Kartesyen koordinatları ) –Temel gerilmeler — S1, S2, S3, SEQV (von Mises), SINT –Düğüm çözümleri : Gerilmeler düğümlerde,pürüzsüzlüğün olduğu yerde ve sürekli konturlarda ortalanmıştır. –Eleman çözümü : Ortalamanın olmadığı, sürekli olmayan konturlarda..

53 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-53 Gerilme Analizi - Postprocessing... Sonuçların gözden geçirilmesi •Gerilme konturlarını göstermek için: –General Postproc > Plot Results > Nodal Solu… yada PLNSOL emri –General Postproc > Plot Results > Element Solu… yada PLESOL emri •Gerilme konturlarını canlandırabilirsiniz : –Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Deformed Results... yada ANCNTR emri

54 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-54 Gerilme Analizi - Postprocessing... Sonuçların gözden geçirilmesi PowerGraphics hakkında not •Belirlenmiş grafik ayarlarıdır (/GRAPH,POWER). •Sadece görünen yüzeyleri gösterir ve altındaki herşeyi göz ardı eder. •Avantajları: –Hızlı replot, crisp grafikler. –Pürüzsüz,nerdeyse fotograf kalitesinde görünüm. –Materyal üzerindeki gerilme ortalamasını ve gerçek sabit sınırlarını önler. •PowerGraphics aktif hale getirmek için(yada “full graphics”aktif hale getirmek için): –Toolbar > POWERGRPH –Yada /GRAPH,FULL.

55 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-55 Gerilme Analizi - Postprocessing... Sonuçların gözden geçirilmesi Reaksiyon Kuvvetleri •Her yöndeki reaksiyon kuvvetlerinin toplamı,o yönde uygulanan yüklemelerin toplamına eşit olmalıdır. •En iyi listelendiği zaman görülür: –General Postprocessor > List Results > Reaction Solution… yada PRRSOL emri

56 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-56 Gerilme Analizi - Postprocessing... Sonuçların gözden geçirilmesi •Preprocessing 3Geometry 3Meshing •Solution 3Loading 3Solve •Postprocessing 3Review results –Check validity of solution

57 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-57 Gerilme Analizi - Postprocessing G. Çözümün geçerliliğinin kontrolü •Makül bir kontrol yapmak her zaman iyi bir düşüncedir ve çözümün kabul edilebilirliğinden emin olunmasını sağlar. •Neyi kontrol etmeniz çözdüğünüz problemin tipine bağlı olarak değişir, ama burada sormanız gereken tipik sorular vardır: Reaksiyon kuvvetleri uygulanan yüklemeleri dengeler mi? Maksimum gerilmenin yeri neresidir? Gerilme değerleri elastik limitin ötesinde midir?

58 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-58 Gerilme Analizi - Postprocessing... Çözümün geçerliliğinin kontrolü Ağ elverişli midir? –Bu her zaman tartışılır, ama siz hata tahmin datası ile (Bölüm 14 de anlatılacak)ağdan dolayı güven kazanabilirsiniz. –Ağ elverişliliğinin diğer yollarla kontrolü: •Eleman çözümünü göster (ortalanmamış gerilmeler) veyüksek gerilme gradyanına sahip elemanlara bak. Bu bölgeler ağ yenilenmesi için adaydır. •Eğer düğüm ile eleman gerilme konturu arasında anlamlı bir fark var ise ağ çok kaba yapıda olabilir. •Benzer şekilde, eğer PowerGraphicsile tam grafik gerilmeleri arasında anlamlı bir fark varsa ağ çok kaba yapıda olabilir.

59 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-59 Gerilme Analizi - Çözüm …Çözmek •Demo: –Probleme devam et... –Deformasyona uğramış şekli plot et ve canlandır. –Konturlar SX ve SEQV plot et. Bir tanesini canlandır. –Reaksiyon kuvvetlerini listele. Toplam FY reaksiyonu 100*2*1/8 = 25 olmalıdır.

60 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-60 Gerilme Analizi •Preprocessing 3Geometri 3Ağ oluşumu •Solution 3Yükleme 3Çözmek •Postprocessing 3Sonuçların gözden geçirilmesi 3Çözümlerin geçerliliğinin kontrolü

61 Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-61 Gerilme Analizi H. Workshop •Bu workshop iki problemi içerir: 2A. Lathe Cutter 2B. 2-D Corner Bracket Tutorial

62


"Training Manual 4. Gerilme Analizi. Training Manual 001289 30 Nov 1999 4-2 Gerilme Analizi Genel Bakış •Gerilme analizi genel bir terim olup sonuç özellikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları