Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA Bilinçli,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA Bilinçli,"— Sunum transkripti:

1 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni

2 Seminerin Amacı 2 Bu seminer, Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, 22 Kasım 2012 tarihinde sözleşmeleri imzalanan 3362 adet Ortaöğretim Kurumu yerel alan ağı ve pasif üyeleri kurulumu işine ait muayene ve kabul işlemlerini organize ve rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu seminere katılanlar illerinde muayene ve kabul komisyonlarını bilgilendirmek üzere seminer verecekler,

3 Sununun Kapsamı 3 Sunu 5 temel bölümden oluşmaktadır ; a) Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT ve İnternet kullanımı bileşeni hakkında bilgi vermek b) 3362 okulda okul içi kablolama kapsamında yapılacak iş kalemleri, c) Eğitimde Fatih Projesi kapsamında hazırlanan kanun ve yönetmelikleri, d) 3362 okulda geçici muayene ve kabul işi e) 3362 Ortaöğretim kurumunun ağ altyapısı ihalesinin Sözleşme, İdari ve Teknik şartname esaslarına göre kurulum, muayene ve kabul süreçleri

4 Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni Kısa Tanıtımı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

5 5 Her sınıftan intranetteki e-içeriğe erişimin sağlanması Her sınıftan intranetteki e-içeriğe erişimin sağlanması Her sınıftan güvenli ve filtreli olarak internete erişimin sağlanması Her sınıftan güvenli ve filtreli olarak internete erişimin sağlanması Okul Ağı Erişim Hedefi

6 6 İntranet İnternet Örnek Erişim Altyapısı

7 7 Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması İntranet/İnternet Erişiminin Sağlanması E-İçeriklerin Sunulacağı Veri Merkezinin Kurulması Erişim Altyapısı

8 8 Okul binalarının fiber kablo ile birbirine bağlanması Okul içi yapısal kablolamanın yapılması Her dersliğe 2 adet data prizi ve 1 adet elektrik prizi sağlanması Her okulda sistem odasının oluşturulması Ağ cihazları için KGK sağlanması Dersliklerden çevrim dışı içeriğe erişimin sağlanması Her okula güvenli ağ geçidi cihazının sağlanması Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması

9

10

11 11 Bina İçinde Nerelere Data Hattı Çekilecek ? OKUL EĞİTİM ORTAMLARINA Ana Sınıfı Derslik Fen Bilgisi Lab. Fizik,Kimya,Biyoloji Lab. Yabancı Dil Lab. Sosyal Bilgiler Lab. Mesleki Uygulama Lab. Ortak Kullanılan Lab. Atelye Resim, Müzik ve Oyun Odaları Ortak Kullanım alanları(mekanları) İşlik Olarak Kullanılan Derslik Bilgisayar Laboratuarı BT Sınıfı Çalışma Odası Daktilografi Odası Test Odası Eğitim Araçları Odası Rehberlik Servisi Odası Özel Eğitim Hizmetleri Od. Memur Odası Teknisyen Odası Hizmetli Odası Sayman Odası Gözlem Odası Grup Rehberliği Odası Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı Sayısı 2 2 2+2 Müdür Odası 3 2 BAĞLANTI PRİZİ VERİ PRİZİ 4 Öğretmenler Odası Kütüphane Fotokopi Odası Toplantı Salonu Çok Amaçlı Salon Konferans Salonu Spor Salonu Okul Aile Birliği Od. Revir Danışma Odası Bekleme Odası Depo(Ambar) Arşiv DİĞER OKUL BİRİMLERİ Öğrencilerin dağıtılan tablet bilgisayarlardan akşam f@tih ağına bağlanabilmesi için sadece pansiyon binalarında uygulanmak üzere her katta tavana yakın seviyede koridorun uzunluğuna göre 1 veya 2 adet veri prizi montajı yapılacaktır.

12 Bilinçli, Güvenli BT ve İnternet Kullanımı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

13 13 • Eğitim, bilgiye erişme ve kullanmada fırsat eşitliği, • Uzaktan eğitim sistemleri ile eğitimde zaman ve mekan sınırlarının aşılması, • İletişimin ve hızının artması, • Çeşitli ve güncel bilgi kaynaklarına ve bilgiye kolay erişimi, • Kullanıcıların kendilerini özgür ifade edebilmeleri, • Küreselleşme olgusu sonucunda farklı dilleri öğrenme, kullanabilme, • Ekonomik, toplumsal ve kültürel amaçlarla bireylerin bir araya gelmesi, • Oyun oynama BT ve İnternetin Sağladığı Olanaklar

14 14 BT ve İnternetin Uygunsuz Kullanımı ve Riskleri • “Dijital okuryazarlık” düzeyi düşük olan aile ve eğitimciler çocuklara ve gençlere etkili yönlendirme yapamayabilirler, • Nitelikli sosyalleşme ortamı sağlanamayan çocuk ve gençler teknoloji bağımlısı olabilir, • Teknolojinin aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu bedensel, ruhsal ve bilişsel sorunlar yaşayabilirler, • Niteliksiz ve uygunsuz dijital içerik ve oyunlara erişebilirler, • Kişisel bilgileri başkaları tarafından kötüye kullanılabilir, • Kötü niyetli yazılımlar bilgisayarında sorunlara neden olabilir, • Aşırı ticari içerik ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle “üretici” değil “tüketici” durumuna gelebilirler.

15 15 Yeni Neslin İnterneti Kullanım Amaçları • İnternette gezinme • Sohbet, anlık mesajlaşma • Sosyal ağlar • Dosya indirme/paylaşma, • Oyun

16 Çocuk ve Gençlerin İnterneti Bilinçli Kullanmalarını Etkileyen Faktörler 16 Öğretmen ve Okul Yöneticileri Bilgisayar ve internet kullanımı konusundaki eksiklikler İnternetin sağladığı olanakların farkında olmama İnternetin yanlış ve niteliksiz kullanımının oluşturacağı risklerin farkında olmama Bilgisayar ve internet kullanımı konusundaki eksiklikler İnterneti eğitim amaçlı kullanma konusundaki eksiklikler İnternetin yanlış ve niteliksiz kullanımının oluşturacağı risklerin farkında olmama Ailelerin İnternetin yanlış ve niteliksiz kullanımı sonucu doğacak sorunlarla nasıl baş edebileceğini bilmemesi İnternetin yanlış ve niteliksiz kullanımı sonucu doğacak sorunlarla nasıl baş edebilecekleri konusundaki eksiklikleri İnternetin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek sorunlarla başa çıkmada aile-öğretmen ve okul yönetiminin işbirliğine gitmemesi İnternetin bilinçli, güvenli kullanılmasını içeren bilgisayar dersinin yokluğu veya öğretim programlarında ilgili kazanımların bulunmaması Öğrencilerin evlerinde bilgisayar ve İnternet erişimi olmaması Evde bilgisayar ve İnternet erişiminin olmaması Okulda İnternet erişimi konusunda sorun yaşanması Öğrencilerin oyun alanı, spor salonu, vb. etkinlik alanlarından yoksun olmaları, sosyal etkinliklere yönlendirilmemeleri Öğretim Programları, Sosyal ve Çevresel Faktörler Aile Öğrencilerin evlerinde bilgisayar ve İnternet erişimi olmaması

17 Öneriler 17 • Okulda bilişim teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanılması konusunda çalışmalar yapacak bir ekip oluşturulabilir. – yönetici, – bilişim teknolojisi öğretmeni, – rehber öğretmen, – velileri temsil eden bir veya iki veli, – herhangi branştan bir öğretmen, – öğrencileri temsil eden bir veya iki öğrenci.

18 Öneriler 18 Oluşturulacak ekibin görevleri – ekip üyelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, – öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, – öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, – velilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, – öğretmen ve ailelerin işbirliği yapmalarını sağlamak, – gerektiğinde ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarından destek almak

19 Öneriler (Çocuklar için internet kullanım kuralları) 19

20 Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi) 20 Ebeveynin Taahhüdü İnternetin çocuklarım için harika bir ortam olabileceğini biliyorum. İnternet ziyaretlerinde güvende olmalarına yardım etmek için üzerime düşeni yapmam gerektiğini de biliyorum. Çocuklarımın bu konuda bana yardımcı olabileceklerini anlayarak, aşağıdaki kurallara uymayı kabul ediyorum: 1. Çocuğumun kullandığı hizmetleri ve web sitelerini yakından tanıyacağım. 2. Çocuklarımın bilgisayar kullanımı ile ilgili makul kurallar ve ilkeler koyacağım, bu kuralları konuşup tartışacağım ve hatırlatma notu olarak bilgisayara yakın bir yere asacağım. 3. Çocuğum bana internet üzerinde bulduğu ya da yaptığı "kötü" birşeyden söz ederse aşırı tepki göstermeyeceğim. 4. Çocuğumun diğer ortamlarda edindiği arkadaşlarını tanımaya çalıştığım gibi, sanal ortamda ve Buddy List (sanal arkadaş listesini düzenlemeyi sağlayan bir modül)’deki “arkadaşlarını” da yakından tanımaya çalışacağım. 5. Bilgisayarı evde tüm aile bireylerinin kullandığı ortak bir alana koymaya çalışacağım. 6. Şüpheli ve yasadışı faaliyetler/web sitelerini ilgili makamlara rapor edeceğim. 7. Çocuklar için tavsiye edilen sitelerin bir listesini yapacağım ya da araştırıp bulacağım. 8. Çocuklarımın internet üzerinde hangi siteleri ziyaret ettiğini sıklıkla kontrol edeceğim. 9. İnternette uygunsuz içeriği filtrelemek ve engellemek için seçenekleri araştıracağım. 10. Çocuklarım ile sanal ortamdaki keşifleri hakkında konuşacağım ve elimden geldiği kadar sıkça onlarla birlikte sanal maceralara atılacağım. Yukarıda yazılanları kabul ediyorum. _________________________ __________________ Ebeveyn imza (ları) Tarih Ailemin bu kurallara göre yaşamayı kabul ettiğini anlıyorum ve interneti benimle birlikte keşfetmeleri için aileme yardım etmeyi kabul ediyorum. _________________________ __________________ Çocuğun imzası Tarih

21 Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi) 21 Çocuğun Taahhüdü İnternetin bemim için harika bir ortam olabileceğini biliyorum. İnternet ziyaretlerimde güvende olmama yardım edecek kurallara uymamın benim için önemli olduğunu da biliyorum. Aşağıdaki kurallara uymayı kabul ediyorum: 1. Kendime ya da ailemin diğer bireylerine ait kişisel bilgileri açık etmeyecek şekilde, kendim için güvenli ve makul bir ekran adı seçeceğim. 2. Şifremi ailem dışında herkesten gizli tutacağım. Ailemin onayı olmadan başka e-posta hesapları açmayacağım. 3. Sanal profilime kişisel bilgilerimi dahil etmeyeceğim. Kendime ya da ailemin diğer bireylerine ait kişisel bilgileri - herhangi bir yoldan ve herhangi bir formatta - sanal olarak ya da sanal ortamda tanıştığım biriyle paylaşmayacağım. İsim, adres, telefon numarası, yaş ya da okul adı bu kapsama girmekle birlikte, kişiler bilgiler sadece bunlarla sınırlı değildir. 4. Bana nasıl davranılmasını istiyorsam ben de başkalarına karşı öyle davranacağım. 5. Sanal ortamda iken, düzgün ve saygılı bir dil kullanmak da dahil, görgü kurallarına uygun şekilde davranacağım. Kavga başlatmayacağım, tehdit içeren ya da kötü sözcükler kullanmayacağım. 6. Çevrimiçi oldukları halde kendilerini sanki değillermiş gibi gösteren kişiler olabileceğini bildiğim için, kişisel güvenliğimi herşeyden önde tutacağım. 7. Sanal ortamda tanıştığım kişiler hakkında ebeveynlerime karşı dürüst olacağım, ve her defasında onların sormalarını beklemeden, kendim bu kişilerden söz edeceğim. Ebeveynlerimin onaylamadığı birinden gelecek e-posta ya da anlık iletilere yanıt vermeyeceğim. 8. Kötü, iğrenç, ya da adi şeyler gördüğüm/okuduğum takdirde, bu durumun tekrarlamasını engellemeleri için hemen oturumu kapatıp ebeveynlerime anlatacağım. 9. Kötü sitelere ait resimler/linkler ya da kötü dille yazılmış e-posta/anlık iletiler alırsam; katılımcıların küfür, adi ya da nefret sözcükleri içeren dil kullandığı bir sohbet odasına girersem derhal ebeveynlerime söyleyeceğim.

22 Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi) 22 Çocuğun Taahhüdü 10. Sanal ortamda tanıştığım birine, ebeveynlerimin onayı olmadan, hiçbir şey göndermeyeceğim. Sanal ortamda tanıştığım birinden herhangi birşey aldığım takdirde ise, derhal ebeveynlerime söyleyeceğim (bu durumda o kişinin elinde kişisel bilgilerim var demektir). 11. Sanal ortamda tanıştığım birileri - özellikle ebeveynlerimin hoşlanmayacakları ya da onaylamayacakları birşey yapmamı istiyorlarsa, bunu yapmayacağım. 12. Ebeveynlerimin onayını almadan ya da yanımda bir ebeveyn olmadan; sanal ortamda tanıştığım birine telefon etmeyeceğim, posta yoluyla mektup yollamayacağım ya da buluşmaya gitmeyeceğim. 13. Ebeveynlerimin sanal ortamda geçireceğim zamanı denetleyeceklerini, girdiğim siteleri izlemek ya da sınırlamak için bir yazılım kullanacaklarını anlıyorum. Beni sevdikleri ve korumak istedikleri için böyle davranıyorlar. 14. Birlikte eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek için, ebeveynlerime internet hakkında daha fazla şey öğreteceğim. Yukarıda yazılanları kabul ediyorum. _________________________ __________________4 Çocuğun imzası Tarih Bu kurallara uyulmasını sağlayarak çocuğumun sanal ortamdaki güvenliğini koruyacağıma söz veriyorum. Çocuğum tehlikeli durumlar ile karşılaşıp bana anlatırsa; kimseyi suçlamadan her durumda olgun ve sağduyulu bir şekilde davranacağım, ve gelecekte daha güvenli bir internet deneyimi yaşaması için çocuğumla birlikte durumu sakin bir şekilde ele alacağım. _________________________ __________________ Ebeveyn imza (ları) Tarih

23 23 İnternet Kullanırken Karşılaşılan Bazı Sorunlar • Siber zorbalık • İnternet bağımlılığı • Kişisel bilgilerin paylaşımı • Sanal dolandırıcılık

24 Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar 24

25 Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar 25

26 Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar 26

27 Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar 27

28 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞ KALEMLERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

29 Bir Okuldaki İş Kalemleri 29 • Keşif yapılması; Sistem odası/odalarının belirlenmesi, kabinet yeri, okul ana panosu, diğer panoların yerlerinin belirlenmesi, kat geçişi ile oda giriş yerlerinin belirlenmesi, priz yerlerinin belirlenmesi, metal tava ve pvc kablo kanalı güzergâhlarının belirlenmesi, • Sistem odasına kabinetin yerleştirilmesi ve montajının yapılması, sistem odasına fan takılması, • Yeni çekilen enerji hattı için topraklamanın teknik şartnameye göre yapılması, (topraklama hattının okulun hali hazırda olan topraklama hattı ile kesinlikle bağlantısının yapılmaması, dersliklerde olacak elektrik prizlerinin tamamında topraklama bağlantısının olacağı, metal kanalların birbirlerine bağlanması ve metal tavaların tamamının topraklamasının yapılması, kabinetin topraklamasının yapılması), • Kat geçişleri deliklerinin delinmesi

30 Bir Okuldaki İş Kalemleri 30 • Oda giriş deliklerinin delinmesi (bu delikler içerisinde kablolar çıplak ilerlememesi ve spiral boru içerisinden çekilmesi), • Koridorlarda metal tavaların montajı, • Dersliklerde ve idari odalarda PVC kablo kanallarının montajı, • Enerji besleme ve linye hatlarının dersliklere çekilmesi, • UTP data kabloların çekilmesi, • Metal tava ve PVC kanal kapakların kapatılması, • Deliklerin uygun şekilde alçı ile kapatılması, • Bağlantı priz modüllerinin, buatların montajı, • Kabinetin montajı,

31 Bir Okuldaki İş Kalemleri 31 • Aktif cihazların fiziksel montajı • UPS in fiziksel montajı • Enerji panolarının montajları • Topraklama, Enerji ve UTP hatların test ve etiketlemesi • Sistemin devreye alınması • Son kontrol yapılması ve eksiklerin tamamlanması

32 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İHALESİ BİLGİLENDİRMESİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

33 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN YEREL ALANAĞI(LAN) PASİF ÜYELER VE AKTİF CİHAZLARI KURULUMU İŞİ 1.KISIM2.KISIM3. KISIM YÜKLENİCİ FİRMATürk Telekom. A.Ş. Sentim Bilişim Tek. San. Ve Tic. A.Ş. TEKLİF35.000.000,00 TL 31.763.717,56 TL OKUL SAYISI107611601126 İL SAYISI212535 UÇ SAYISI99.12398.67494.545 SÜRESİ210 Gün 33

34 KISIM BAZLI İL DAĞILIMLARI 1. KISIM Aydın Balıkesir Bilecik Bolu Bursa Çanakkale Edirne İstanbul İzmir Kırklareli Kocaeli Kütahya Manisa Sakarya Tekirdağ Uşak Zonguldak Bartın Yalova Karabük Düzce 2. KISIM Adana Afyon Amasya Ankara Antalya Burdur Çankırı Çorum Denizli Eskişehir Isparta İçel Kastamonu Kırşehir Konya Muğla Nevşehir Niğde Samsun Sinop Tokat Yozgat Aksaray Karaman Kırıkkale 34 3. KISIM Adıyaman Ağrı Artvin Bingöl Bitlis Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Kars Kayseri Malatya K.Maraş Mardin Muş Ordu Rize Siirt Sivas Trabzon Tunceli Şanlıurfa Van Bayburt Batman Şırnak Ardahan Iğdır Kilis Osmaniye 21 İL 25 İL 35 İL

35 KISIM BAZLI İL DAĞILIMLARI 35

36 Muayene ve Kabul Türleri 36 Kullanılan ürünlerin ve yapılan kurulumların kabulüne onay vermek için 3 çeşit muayene kabul komisyonu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla 1- Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu 2- Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu 3- Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu

37 Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu 37 Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı taahhüt ettiği ürünleri proje planında belirtilen süre içerisinde - 10 (on) gün - ekspertiz muayenesine hazır hale getirir. YEĞİTEK bünyesindeki FATİH Projesi ekibi içerisinden görevlendirilen teknik personellerden oluşan Ekspertiz komisyonu belirlenen süre içerisinde isteklinin deposuna giderek numune ürünleri Teknik Şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Engel bir durum bulunmaması halinde işin olumlu ekspertiz raporunu verilerek numunesi YEĞİTEK deposuna teslim edilen ürünlerin sahada kullanımına başlanır.

38 Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu 38 Yüklenici temsilcisi ( altyüklenici/taşeron ) tarafından ağ altyapısı kurulumunun tamamlanmasını müteakip Yüklenici tarafından ilgili okulda işlerin tamamlandığı İDARE’ye bildirilir. İDARE tarafından ilgili okulun bağlı bulunduğu İl MEM’e yazılan yazıda, önceden o okul için belirlenmiş Geçici Muayene ve Kabul Komisyonunun görevine başlaması istenir. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. ) İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir.

39 Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu 39 Geçici Muayene Kabulünün imzalandığı tarih her okul için geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Ve bu tarihten yaklaşık 11 ay sonra İDARE tarafından İl MEM’lere okul bazlı Kesin Kabul Komisyonlarının kurulmasını belirten yazı gönderilir. Geçici Kabul Komisyonlarının tamamı Kesin Kabul Komisyonunda görev alabileceği gibi, komisyon üyelerinin tespiti İl MEM’lerin takdirindedir. Geçici kabul rapor tarihinden itibaren 12 (oniki) ay sonra yüklenici İDARE’ye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. İDARE tarafından İl MEM’e Kesin Kabul Komisyonlarının göreve başlamasını belirten yazı yazılır. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. ) İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir.

40 Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (ASİL) • Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) ASİL üyeden oluşturulacaktır. • Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir. • Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır. 40 • İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir. • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir. • İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.

41 Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (YEDEK) • Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) yedek üyeden oluşturulacaktır. • Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır. 41 • İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir. • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir. • İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir. • Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir.

42 42 52+102 Pilot Okullarda Türk Telekom’a Arıza Bırakma Adımları • 52 +102 Pilot Okul yöneticileri, Fatih Projesi kapsamındaki okullarında arıza bırakmaya yetkili kişi/kişiler listesini MEB Fatih Projesi ekibi ile paylaşır. • Listede yer alan yetkili kişiler TT Çağrı Merkezi sisteme tanımlanır. • Arıza bırakmaya yetkili kişi (Sabit yada Cepten) 444 4 564’ü arar. • IVR okunur ve 632 (MEB) tuşlanır. • Fatih Projesi kapsamında tahsis edilmiş müşteri temsilcisi çağrıyı karşılar. • Okul adı, yetkili adı/soyadı ve irtibat telefonu ile birlikte arıza detay bilgileri alınır. • Arıza giderildikten sonra müşteri temsilcisi arızayı bırakan yetkiliyi arayarak arızanın giderilip giderilmediği hakkında teyit alır. • Olumlu teyit alınması durumunda arıza kapatılır. • Olumsuz teyit alınması durumunda arıza süreci tekrar başlatılır. • Arıza kaydı sadece MEB tarafından TT ile paylaşılan yetkililer tarafından açılmaktadır. • Fatih Projesine ait arıza kaydı 07:00 – 19:00 saatleri arası 444 4 564’e bırakılabilir.


"3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA Bilinçli," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları