Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ROMAN. ROMAN Latince’de, “yazı” anlamına gelen Latince’de, “yazı” anlamına gelen bir sözcüktür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ROMAN. ROMAN Latince’de, “yazı” anlamına gelen Latince’de, “yazı” anlamına gelen bir sözcüktür."— Sunum transkripti:

1 ROMAN

2 ROMAN Latince’de, “yazı” anlamına gelen Latince’de, “yazı” anlamına gelen bir sözcüktür.

3 ROMAN Roma’da bozulmuş Latince’ye verilen ad olarak kullanılırken daha sonra yaşanmış bir olayı hikâye etme anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

4 ROMAN Çağımızda ise, öykü türünün her yönüyle gelişmiş şekline “roman” denmiştir.

5 ROMAN Yani yaşanmış ya da yaşanabilir olayları, yer, zaman, çevre ve insan unsurlarına dayanarak, geniş bir bakış açısıyla anlatan yazı türüne ROMAN diyoruz.

6 ROMAN Roman türünün Roman türünün Dünya Edebiyatında ilk örneği ve yazarı

7 ROMAN Roman türünün ilk örneğini 16. yy’da İspanyol yazar Roman türünün ilk örneğini 16. yy’da İspanyol yazar

8 ROMAN Roman türünün ilk örneğini 16. yy’da İspanyol yazar Miguel de Cervantes Roman türünün ilk örneğini 16. yy’da İspanyol yazar Miguel de Cervantes

9 ROMAN Roman türünün Roman türünün DünyaEdebiyatında ilk örneği;

10 ROMAN Roman türünün Roman türünün DünyaEdebiyatında ilk örneği; ‘Don Kişot’

11 ROMAN Roman türünün ilk örneğini 16. yy’da İspanyol yazar Miguel de Cervantes ‘Don Kişot’ adlı eseriyle vermiştir. Roman türünün ilk örneğini 16. yy’da İspanyol yazar Miguel de Cervantes ‘Don Kişot’ adlı eseriyle vermiştir.

12 Miguel de Cervantes - Don Kişot Don Kişot, soylu bir insandır. Okuduğu şövalye kitaplarının etkisiyle aklını kaçırır. Romanlardaki gibi şövalye olup kötülükleri bitirip suçluları cezalandırmak ister. Cahil köylü Sancho Panza’yı uşak edinir. Sıska atı Rossinante’ye binerek maceralara atılır. İnsanlara kötülük ettiğine inandığı yel değirmenlerine saldırır.

13 ROMAN “İnsan, hayatında üç kez Don Kişot’u okumalıdır. Kahkahanın kolayca dudaklara fırlayıp duyguları harekete geçireceği gençlikte, mantığın hâkim olmaya başladığı orta yaşta ve her şeye felsefe açısından bakıldığı ihtiyarlıkta.” Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes

14 ROMAN Türk Edebiyatında daha önceleri bu türün daha önceleri bu türün yerini tutan yerini tutan MESNEVİLER vardı. MESNEVİLER vardı.

15 ROMAN Batılı anlamdaki roman türü bizde roman türü bizde önce çevirilerle önce çevirilerle başlar.

16 ROMAN Türk Edebiyatında ilk çeviri roman ve çevirmeni

17 ROMAN

18 ROMAN Yusuf Kâmil Paş a'nın Fenelon 'dan yaptığı Telemak ilk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paş a'nın Fenelon 'dan yaptığı Telemak ilk çeviri roman,

19 Fenelon - Telemak Fenelon'un Fransa'nın gelecekteki kralının eğitimi için yazdığı eseri Telemakhos'un Serüvenleri, Yunan mitolojisinden alınma bir hikayeye dayanarak ideal devletin ve devlet adamının nasıl olacağını anlatır. Fenelon'un Fransa'nın gelecekteki kralının eğitimi için yazdığı eseri Telemakhos'un Serüvenleri, Yunan mitolojisinden alınma bir hikayeye dayanarak ideal devletin ve devlet adamının nasıl olacağını anlatır.

20 ROMAN Türk Edebiyatında ilk yerli roman ve yazarı

21 ROMAN

22 ROMAN Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'ı ilk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'ı ilk yerli roman

23 Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Talat Bey ile Fitnat Hanım'ın aşkını anlatmaktadır. Anlatılan olaylar Tanzimat Dönemi'nde geçmektedir. Yazar aynı zamanda o dönemin kadın-erkek ilişkilerinin ne şekilde olduğunu ikili arasında yaşananlarda ayrıntılı şekilde anlatır.

24 ROMAN Türk Edebiyatında ilk edebi roman ve yazarı

25 ROMAN

26 ROMAN Namık Kemal'in İntibah adlı eseri ilk edebî roman, Namık Kemal'in İntibah adlı eseri ilk edebî roman,

27 Namık Kemal – İntibah Namık Kemal – İntibah Sergüzeşt-i Ali Bey Namık Kemal'in “İntibah”( Uyanış ) adlı romanında, aşk ve kadın nedir bilmeyen toy bir gencin, bir hayat kadınına âşık olması, onun rüzgârına kapılıp gitmesi ve hayatının altüst olması anlatılır.

28 ROMAN Türk Edebiyatında ilk modern roman ve yazarı

29 ROMAN

30 ROMAN Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah“ adlı romanı modern Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah“ adlı romanı modern roman özelliğini taşır.

31 Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah Ahmet Cemil, babasının ölümünden sonra, bin bir güçlükle okulu bitirir ve kız kardeşini ve annesini beslemek için çalışmak zorunda kalır. Bunun için elinden fazla bir şey de gelmemektedir. Çünkü yabancı dil bilmekten başka bildiği bir şey yoktur. Ona kalsa,bütün çalışmalarını şiir üzerinde toplamayı; edebiyatımıza bir başka yön vermeyi ister. Ancak hayat mücadelesi onu çok genç yaşta karşılar.

32 ROMAN Türk Edebiyatında ilk realist roman ve yazarı

33 ROMAN

34 ROMAN Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası ilk realist roman

35 Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası Babadan kalan servetini batılı yaşayışa özenerek, hiç bitmeyecek edasıyla harcayan bu yüzden de adı Mirasyedi’ye çıkan ve küçük yaştan beri doğru dürüst eğitim alamadan yetiştirilen bir gencin aşkını anlatır. Babadan kalan servetini batılı yaşayışa özenerek, hiç bitmeyecek edasıyla harcayan bu yüzden de adı Mirasyedi’ye çıkan ve küçük yaştan beri doğru dürüst eğitim alamadan yetiştirilen bir gencin aşkını anlatır.

36 ROMAN Türk Edebiyatında ilk tarihi roman ve yazarı

37 ROMAN

38 ROMAN Namık Kemal'in Cezmi'si ilk tarihî roman, Namık Kemal'in Cezmi'si ilk tarihî roman,

39 Namık Kemal - Cezmi Adil Giray’ın İran ile Osmanlı arasında yapılan savaştan sonra esir düşüp, orada Perihan, Şehriyar ve Cezmi ile olan ilişkilerini anlatmaktadır. Adil Giray’ın İran ile Osmanlı arasında yapılan savaştan sonra esir düşüp, orada Perihan, Şehriyar ve Cezmi ile olan ilişkilerini anlatmaktadır.

40 ROMAN Türk Edebiyatında ilk psikolojik roman ve yazarı

41 ROMAN

42 ROMAN Mehmet Rauf‘un “Eylül”ü Mehmet Rauf‘un “Eylül”ü ilk psikolojik roman

43 Mehmet Rauf - Eylül Beş yıllık evli bir kadın ile evlerine sık sık misafir gelen yakın bir aile dostu arasında geçen yasak aşk ve bu aşk yüzünden çekilen sıkıntılardır.

44 KONULARINA GÖRE ROMANLAR KONULARINA GÖRE ROMANLAR

45 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Tarihi Roman: Tarihi Roman: Konularını tarihsel olaylardan ve kişilerden alan romanlardır. Bu eserlerde tarihi gerçekler yazarın hayal gücüyle birlikte verilir. Konularını tarihsel olaylardan ve kişilerden alan romanlardır. Bu eserlerde tarihi gerçekler yazarın hayal gücüyle birlikte verilir.

46 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Tarihi Roman: Tarihi Roman: Dünya edebiyatında Dünya edebiyatında ilk büyük temsilcisi ilk büyük temsilcisi İngiliz yazar İngiliz yazar Walter Scott'tur. Walter Scott'tur.

47 Walter Scott - Waverley İskoçya’da 1745 Jacobite isyanına katılan romantik bir genç adamın hikayesi.

48 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Macera Romanı: Macera Romanı: Okurun heyecanlandırılıp gerilim içinde tutulduğu; esrarlı, şaşırtıcı ve sürükleyici olayların anlatıldığı romanlardır.

49 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Macera Romanı: Macera Romanı: Alexandre Dumas Pere Pere Üç Silahşörler Üç Silahşörler

50 Alexandre Dumas Pere - Üç Silahşörler Fransa Kralı'nı devirmeye kalkışan Kardinal Richelieu.. Ve onu durdurmaya çalışan üç kahraman savaşçı.... Krallık Muhafız Birliği silahşörlerinden Athos, Porthos ve Aramis'e gözükara d'Artagnan'ın da katılmasıyla, Kardinal'in adamları için zor günler başlar. Silahşörler, Kral ve Kraliçe uğruna hiç çekinmeden hayatlarını ortaya koyarlar Çünkü onlar gerçek birer şövalyedir. Fransa Kralı'nı devirmeye kalkışan Kardinal Richelieu.. Ve onu durdurmaya çalışan üç kahraman savaşçı.... Krallık Muhafız Birliği silahşörlerinden Athos, Porthos ve Aramis'e gözükara d'Artagnan'ın da katılmasıyla, Kardinal'in adamları için zor günler başlar. Silahşörler, Kral ve Kraliçe uğruna hiç çekinmeden hayatlarını ortaya koyarlar Çünkü onlar gerçek birer şövalyedir. Üç Silahşörler'in unutulmaz sözü işte bu şartlarda doğar: "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!"

51 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Sosyal Roman: Sosyal Roman: Bir toplumun sosyal sorunlarını ortaya koyan, olayları bazen eleştiren bazen de bilimsel açıdan ele alan romanlardır. Bir toplumun sosyal sorunlarını ortaya koyan, olayları bazen eleştiren bazen de bilimsel açıdan ele alan romanlardır.

52 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Sosyal Roman: Sosyal Roman: Olaya bilimsel verilerle yaklaşan "tezli roman"; Olaya bilimsel verilerle yaklaşan "tezli roman";

53 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Sosyal Roman: Sosyal Roman: Emile Zola Emile Zola Meyhane Meyhane (tezli roman) (tezli roman)

54 Emile Zola - Meyhane Paris’in arka sokaklarında yaşayan eğitimsiz işçi ailesinin çöküşünü gözler önüne seriyor. Kendi başına ayakta durmak isterken hep sığınma ve daha rahat yaşama umuduyla yanlış adımlar atan bir kadın ve geleceği düşünmeden hatta kendi emeğine sahip çıkmadan yaşayan erkekler. Paris’in arka sokaklarında yaşayan eğitimsiz işçi ailesinin çöküşünü gözler önüne seriyor. Kendi başına ayakta durmak isterken hep sığınma ve daha rahat yaşama umuduyla yanlış adımlar atan bir kadın ve geleceği düşünmeden hatta kendi emeğine sahip çıkmadan yaşayan erkekler.

55 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Sosyal Roman: Sosyal Roman: toplumdaki inanç ve gelenekleri anlatan "töre romanı"; toplumdaki inanç ve gelenekleri anlatan "töre romanı";

56 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Sosyal Roman: Sosyal Roman: Halide Edip Halide Edip Adıvar Adıvar “ Sinekli Bakkal” “ Sinekli Bakkal” (Töre Romanı) (Töre Romanı)

57 Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal II. Abdülhamit devrinde Aksaray’ da Sinekli Bakkal Mahallesi’nde imamın küçük kızı Emine, aynı mahalleden orta oyuncu Tevfik ile babasının karşı çıkmasına rağmen evlenir. Tevfik, zenne rolüne çıktığı için “Kız Tevfik” diye anılmaktadır. Bir süre sonra bu yüzden ayrılırlar. II. Abdülhamit dönemi Osmanlısında geçen hikâyede, doğu-batı çekişmesi anlatılır.

58 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Sosyal Roman: Sosyal Roman: olayları eleştiren olayları eleştiren "yergi romanı" da "yergi romanı" da Sosyal Romandır. Sosyal Romandır.

59 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Sosyal Roman: Sosyal Roman: Yaşar Kemal Yaşar Kemal İnce Memed İnce Memed (yergi romanı) (yergi romanı)

60 Yaşar Kemal - İnce Memed Abdi Ağa'nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Memed, Ağa'nın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatçe'yi kaçırır. Abdi Ağa'yı yaralayan, yeğenini de öldüren Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür.

61 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Tahlil (Psikolojik) Romanı: İnsan ruhunun derinlemesine tasvir edildiği, duygu ve düşüncelerinin işlendiği romanlardır. Tahlil (Psikolojik) Romanı: İnsan ruhunun derinlemesine tasvir edildiği, duygu ve düşüncelerinin işlendiği romanlardır.

62 Madame de La Fayette - Prenses de Cleves Mile de Chartres, sevmediği halde Cleves prensiyle evlenmiştir. Ama az sonra, elinde olmadan, Nemours düküne aşık olur. Bu durumu dürüstlüğüne güvendiği kocasına ve ondan kendisini bu tehlikeye karşı korumasını ister. Dük karısını bağışlayacak kadar anlayışlıdır. Ama yüreğine saplanan kıskançlıktan ve yersiz şüpheler yüzünden ölür. Serbest kalan Cleves prensesi, Nemours düküyle evlenmeyi reddeder ve bir manastıra çekilerek hayatının sonuna kadar orada kalır.

63 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Alegorik Roman: Alegorik Roman: Kahramanların veya anlatılmak istenen düşüncelerin sembollerle anlatıldığı bir roman türüdür. Kahramanların veya anlatılmak istenen düşüncelerin sembollerle anlatıldığı bir roman türüdür.

64 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Alegorik Roman: Alegorik Roman: Gogol Gogol Ölü Canlar Ölü Canlar

65 Gogol - Ölü Canlar 19. yüzyıl Rusyası'nda köleliğin kaldırılmasından önce toprak sahipleri çalıştırdıkları köylü sayısı kadar vergi ödemek zorunda oldukları gibi devletten para da alabilirlerdi. Bundan yararlanmak isteyen roman kahramanı Çiçikov ölü canları yani ölmüş köylüleri (köleleri) karşılık göstererek devleti dolandırmaya kalkar.

66 KONULARINA GÖRE ROMANLAR Alegorik Roman: Alegorik Roman: Fakir Baykurt Onuncu Köy Onuncu Köy

67 Fakir Baykurt - Onuncu Köy Bir köy öğretmeninin yobazlığa, yolsuzluğa, bağnazlığa karşı devrimci direnişinin ışığında eğitim sorunlarına ve bürokrasinin o kayırmacı yaklaşımına karşı savaşımı anlatılır. Verdiği savaşta köylüyü yanına alıp, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında durdukça, doğruları söyledikçe yerinden edilir. Onuncu kez sürülür. Mücadelesi bu onuncu köyde de sürer.

68 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR

69 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR Gerçekçi (Realist) Roman: Olayları, toplumu, insanı gerçekçi açıdan anlatan, yaşama nesnel bakan, gözlem ve deneyimin ön planda olduğu romanlardır. Gerçekçi (Realist) Roman: Olayları, toplumu, insanı gerçekçi açıdan anlatan, yaşama nesnel bakan, gözlem ve deneyimin ön planda olduğu romanlardır.

70 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR Gerçekçi (Realist) Roman: Gerçekçi (Realist) Roman: Stendhal Stendhal Kızıl ve Kara Kızıl ve Kara

71 Stendhal - Kızıl ve Kara Yoksul, yakışıklı ve yetenekli bir taşralı gencin Paris sosyetesine yükselişi ve düşüşünün öyküsünü anlatır. Toplumda yükselmenin aracı olarak ordu ile kilise arasında kararsız kalan Julien Sorel, çok geçmeden başarıya ve güce ancak Fransız toplumunu saran ikiyüzlülük ve çıkarcılıkla ulaşılabileceğini görür. Önce evli bir kadın olan Madame de Rênal’i, sonra da kibirli aristokrat Mathilde’i baştan çıkarır ve Paris sosyetesinde saygın bir yer edinir. Ne var ki, Julien’in beklenmedik cinayet girişimi mahvına yol açacaktır.

72 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR Romantik Roman: içten gelen doğal ve gerçek olgular olduğunu anlatan; aşk, duygu ve hayalin ön planda olduğu romanlardır. Romantik Roman: içten gelen doğal ve gerçek olgular olduğunu anlatan; aşk, duygu ve hayalin ön planda olduğu romanlardır.

73 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR Romantik Roman: Romantik Roman: Lamartine Graziella Graziella

74 Lamartine - Graziella Gerçek aşkın hayatın en olgun meyvesi olduğu ana fikrinden yola çıkılarak kaleme alınmış güçlü bir aşk klasiği.

75 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR Doğalcı (Natüralist) Roman: Olayların ve kişilerin bir bilim adamı gözüyle incelendiği, hayatın iğrenç ve çirkin sahnelerinin de anlatıldığı, çevre ve insan betimine geniş yer verilen, üslup bakımında gerçekçi romana benzeyen romanlardır. Doğalcı (Natüralist) Roman: Olayların ve kişilerin bir bilim adamı gözüyle incelendiği, hayatın iğrenç ve çirkin sahnelerinin de anlatıldığı, çevre ve insan betimine geniş yer verilen, üslup bakımında gerçekçi romana benzeyen romanlardır.

76 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR Doğalcı (Natüralist) Roman: Doğalcı (Natüralist) Roman: Nabizade Nazım Zehra Zehra

77 Nabizade Nazım - Zehra Zengin bir tüccarın kızı olan Zehra, öksüz büyümüştür ve aşırı kıskançtır. Babasının kâtibi Suphi'yle evlidir. İlk zamanlar karısına âşık olan Suphi bir süre sonra gönlünü güzeller güzeli Sırrı Cemal'e kaptırır. Yaradılışından kıskanç olan Zehra, birde kocasının evdeki güzel cariye Sırrı Cemal ’ e âşık olduğunu öğrenince intikam ateşiyle tutuşmaya başlar. Zehra'nın hırsıyla sonunu düşünmeden çevirdiği entrikalar sonucu, birçok hayat mahvolur Zengin bir tüccarın kızı olan Zehra, öksüz büyümüştür ve aşırı kıskançtır. Babasının kâtibi Suphi'yle evlidir. İlk zamanlar karısına âşık olan Suphi bir süre sonra gönlünü güzeller güzeli Sırrı Cemal'e kaptırır. Yaradılışından kıskanç olan Zehra, birde kocasının evdeki güzel cariye Sırrı Cemal ’ e âşık olduğunu öğrenince intikam ateşiyle tutuşmaya başlar. Zehra'nın hırsıyla sonunu düşünmeden çevirdiği entrikalar sonucu, birçok hayat mahvolur

78 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR Dışavurumcu (Ekspresyonist) Roman: Soyutlama tekniklerinden yararlanılarak şiddetli, fırtınalı ve tanımsız duyguların vurgulandığı, iç gözleme önem verilen romanlardır. Dışavurumcu (Ekspresyonist) Roman: Soyutlama tekniklerinden yararlanılarak şiddetli, fırtınalı ve tanımsız duyguların vurgulandığı, iç gözleme önem verilen romanlardır.

79 ÜSLUPLARINA GÖRE ROMANLAR Dışavurumcu (Ekspresyonist) Roman: Dışavurumcu (Ekspresyonist) Roman: Franz Kafka Şato Şato

80 Franz Kafka - Şato Kafka, "Kafesin biri, bir kuş aramaya çıktı." diyerek insanoğlunun içine doğduğu toplumun tüm kurumlarıyla birlikte bireyi nasıl esirleştirdiğini vurgular. Kafka, "Kafesin biri, bir kuş aramaya çıktı." diyerek insanoğlunun içine doğduğu toplumun tüm kurumlarıyla birlikte bireyi nasıl esirleştirdiğini vurgular. Baş kahraman K.Şatoya kabul edilmeyen, köyde kendisine bir yer bulamayan ve yine de evine dönemeyen, istenmeyen kadastrocu K.'nin öyküsü.Kadastro memuru K, kendisini büyüleyen bürokrasi ve mimarlık canavarının doğasını öğrenme yolunda tükenip gidecektir. Baş kahraman K.Şatoya kabul edilmeyen, köyde kendisine bir yer bulamayan ve yine de evine dönemeyen, istenmeyen kadastrocu K.'nin öyküsü.Kadastro memuru K, kendisini büyüleyen bürokrasi ve mimarlık canavarının doğasını öğrenme yolunda tükenip gidecektir.

81 ROMAN


"ROMAN. ROMAN Latince’de, “yazı” anlamına gelen Latince’de, “yazı” anlamına gelen bir sözcüktür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları