Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ Projenin ülkemizdeki; Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, Finansal Destekleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ Projenin ülkemizdeki; Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, Finansal Destekleri."— Sunum transkripti:

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ Projenin ülkemizdeki; Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na Finansal Organizasyonu için Ulusal Ajans’a Ofis destekleri için YÖK Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teşekkür ederiz. Prof. Dr. Miraç AKÇAY

2 BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?  Öğrenci Merkezli Eğitim  Öğrenci Merkezli Eğitim son yıllarda Bologna Sürecinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisidir.  Üniversitelerin, oluşturulan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve çalışmaları başlatılan Alana Özgü Yeterlilikler’i gözönünde bulundurarak tüm programları için “program çıktıları” nı tanımlamaları gerekmektedir.  Bunun için programdaki her bir dersin “öğrenme çıktıları” belirlenmelidir.

3 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Beceriler ve Yetkinlikler YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI İşlem sırası Tamamlandı Yapılması gerekenler

4  Yeterlilik bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır.  Yeterlilikler çerçevesi bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır.  Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür. Yükseköğretim Kademeleri: Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora YETERLİLİKLER VE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

5 YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler ÇerçevesiYeterlilikler Ulusal Yeterlilikler ÇerçevesiYeterlilikler Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Eğitim Amaçları Paydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir. Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu) İç paydaş görüşleri ( Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler,..) Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu) İç paydaş görüşleri ( Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler,..) • Eğitim amaçları, bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerini nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir. • Programın eğitim amaçları, mezunların bir programı bitirmelerini izleyen birkaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadelerdir. • Programın öngörülen eğitim amaçlarını sağlayabilmesi için programdan beklenen “program çıktıları” nın belirlenmesi gerekir. Bölüm Misyonu Program çıktıları; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi ve becerileri tanımlayan ifadelerdir.

6 1.Ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek 2.Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek 3.Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek 4.Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek 5.Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 6.Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek 7.Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). 8.…….. ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ LİSANS

7 Ders Amaç ve Hedefleri ; Öğrenme sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Amaç : Genellikle öğretenin bakış açısından dersin genel içeriğini ve yönünü belirtmek üzere yazılır. Hedef : Öğretme niyetinin özel bir ifadesidir ve öğretenin bir derste veya öğrenme bloğunda işleyeceği alanlardan bir tanesini gösterir Ders Öğrenme Çıktıları, Öğrenim sürecinin tamamlanmasından sonra başarılı olmuş bir öğrencinin, Ne bileceğini Ne anlayabileceğini Ne yapabileceğini ÖRNEK DERS ifade eden yetkinliklerdir.

8 (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) Ders A Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Ders B Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Müfredat

9 Program Çıktıları P.Ç.1 Basının demokrasideki rolünü kavrayabilir. P.Ç.2 Bilgi ile çekirdek demokratik değerler arasındaki ilişkiyi kavradığını gösterebilir. P.Ç.3 İçerisinde basının rol ve sorumluluklarının geliştiği / değiştiği anayasa ve insan hakları beyannamesi ile haber medyasını ilgilendiren ulusal mahkeme kararlarını içeren yasal çerçeveyi anlayabilir P.Ç.4 Haber medyasının normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslar arası alandaki düzenleyici ve politik olayları kavrayabilir. P.Ç.5 Gazetecilik, bilgi teknolojisi ve toplum arasındaki ilişkileri ve haberlerin içeriğini ve yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilir GAZETECİLİK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI (1)

10 Program Çıktıları P.Ç.6 Gazeteciliğin (tarih ve siyasi bilimler gibi sosyal ve davranışsal bilimlerde diğer alanlara yapabileceği katkılar gibi) birleştirici doğasını tanıyabilir P.Ç.7 Bilgi ve kaynaklarını bulmak ve değerlendirmek için matematik ve istatistiksel analizin prensipleri gibi araştırma metotlarını kullanabilir. P.Ç.8 Olayların sebep ve sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek adına, uygun basılı görsel ve web teknolojileri kullanarak araştırma bulgularından sözlü, yazılı ve görsel raporlar hazırlayabilir P.Ç. 9 Gazetecilik kapsamında raporlar üretmek için çalışan bir takımın üyesi ya da lideri olarak çalışabilir P.Ç. 10 Profesyonel gazetecilik organizasyonları tarafından ortaya konmuş olan en yüksek etik standartları kavrar ve onlara uygun olarak hareket edebilir P.Ç. 11 Öğrenmek ve kendini geliştirmek için olanaklar oluşturabilir GAZETECİLİK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI(2)

11 PROGRAMA YÖNELİK BAZI DERSLER MCOM 101Introduction to Mass Communication (3) MCOM 200Newswriting I (3) MCOM 201Newswriting II (3) MCOM 216Basic Photography (3) MCOM 220Visual Communication (3) MCOM 225Graphic Communication (3) MCOM 300Ethical and Legal issues in Mass Media (3) MCOM 307Public Relations (3) MCOM 331Broadcast Writing and Production (3) MCOM 312Advance Newswriting and Copy Editing (3) MCOM 332Television Production (3 MCOM 315Advanced Video Production (3) NEWM 325Web site Production (4) MCOM 440Research in Mass Media (2) MCOM 445Senior Portfolio (1) MCOM 490Internships/Work Experiences

12 Ders öğrenme çıktıları Dersn Adı: İleri Düzey Film Yapımı Dersin Amaçları: 1.Stüdyo ve/veya arazide çalışan bir ekibin parçası olabilmek 2.Üretim sonrası düzenlemeleri yapabilmek için tekli-kamera üretim yöntemlerini kullanabilmek 3.Değişik görüntü ve ses kaynaklarını kullanarak yapımları düzenleyebilmek 4.Görüntülü yapımları bütçelendirebilmek 5.Uzun metrajlı filmler yazabilmek Öğrenme Çıktıları: Dersin sonunda başarılı olan öğrenciler: 1.Değişik fikirlerden yola çıkarak bir hikaye oluşturabilir ve metin haline dönüştürebilir 2.Bir üretim önerisi yapabilir ve onu savunabilir 3.Işık, grafik ve ses gibi üretim elemanlarını planlayabilir 4.Üretimde kullanılan değişik araçlar hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterebilir 5.Taşınabilir ve taşınmaz kameralar kullanarak video çekimi yapabilir …

13 Ders öğrenme çıktıları Dersn Adı: İleri Düzey Film Yapımı Dersin Amaçları: 1.Stüdyo ve/veya arazide çalışan bir ekibin parçası olabilmek 2.Üretim sonrası düzenlemeleri yapabilmek için tekli-kamera üretim yöntemlerini kullanabilmek 3.Değişik görüntü ve ses kaynaklarını kullanarak yapımları düzenleyebilmek 4.Görüntülü yapımları bütçelendirebilmek 5.Uzun metrajlı filmler yazabilmek Öğrenme Çıktıları: Dersin sonunda başarılı olan öğrenciler: 6.Çekim öncesi röpörtaj ve çekimli röpörtaj gerçekleştirebilir 7.Röpörtaj yönetebilir 8.Üç stüdyo kamerası arasında dönüşüm sağlayabilir 9.Lineer olmayan düzenleme araçları kullanarak görüntüleri düzenleyebilir 10.Grup çalışmaları ve projelerde etkin şekilde rol alabilir. 11.Demonstrate basic video switching 12.Create titles using a character generator

14 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMAK Öğrenme çıktıları yazılırken 5 ayrı aşama dikkate alınmalıdır: 1.Öğrencinin neyi yapabilir olmasını istiyorsunuz ? (çıktılar = kazanımlar) - 2.Bu kazanımları sağlamak için öğrenci neyi bilmek zorundadır ? (ders müfredatı) 3.Öğrenmeyi sağlamak için hangi aktiviteler kullanılacak ? (pedagojik yöntemler) 4.Öğrenci, kazanımları sağladığını (öğrendiğini) nasıl gösterecek ? (Ölçme) 5.Öğrencinin öğrenmeyi başardığını nasıl bileceğim ? (değerlendirme)

15 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMAK a) Öğrenme Süreci ile ilgili alanlar ve aşamalar: (Bloom’a göre) BilgiKavramaUygulama Analiz Sentez Değerlendirme Bilgi: Gerçekler, kurallar, terminoloji gibi çalışılan konu ile ilgili daha önceden edinilen bilgiyi geri çağırma. Fiiller: Tanımlamak, saymak, sıralamak, listelemek, adlandırmak, hatırlamak Kavrama: Çalışılan materyalin anlamını ya da önemini anlayabilme ve içselleştirebilme Filler: Açıklamak, özetlemek, arasında ayırt etmek, yeniden ifade etmek

16 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMAK a) Öğrenme Süreci ile ilgili alanlar ve aşamalar: (Bloom’a göre) BilgiKavramaUygulama Analiz Sentez Değerlendirme Uygulama: Karşılaşılan yeni bir durum ya da yeni bir problemde, öğrenilen bir kavramı ya da bir ilkeyi hatırlama, tanımlama ve kullanabilme Filler: Göstermek, düzenlemek, ilgilendirmek, uygulamak, uyarlamak

17 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMAK a) Öğrenme Süreci ile ilgili alanlar ve aşamalar: (Bloom’a göre) BilgiKavramaUygulama Analiz Sentez Değerlendirme Analiz: Öğrenilen şeyleri kendi içinde öğelerine ayırabilme ve her bir parçayı anlayabilme yeteneği. Bir örneğin verilen bir kavram ya da ilkeyi nasıl gösterdiğini karşılaştırmalı olarak ortaya koyabilme, Mevcut mantık hatalarını belirleyebilme, gerçekler ve düşünceleri birbirinden ayırt edebilme, fikirler arasında ilişki kurabilme Fiiller: Ayırmak (farklılığını ortaya koymak), tahmin etmek, çıkarmak, ortaya koymak

18 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMAK a) Öğrenme Süreci ile ilgili alanlar ve aşamalar: (Bloom’a göre) BilgiKavramaUygulama Analiz Sentez Değerlendirme Sentez: Analizin tamamen tersidir. Parçalardan bütüne ulaşabilme yeteneğidir. Farklı elemanlardan orijinal ve özel bir bütüne ulaşabilme yetisidir. Yeni bir şey ortaya koyar. Bilinmeyen bir problemin farklı bir yöntemle çözülmesini sağlar. Fiiller: Birleştirmek, yaratmak, formüle etmek, yapılandırmak Değerlendirme: Bütün bilinenleri bir araya getirip belli bir amaç uğrunda sonuca gitme yeteneğidir. Fiiller: Karar vermek, kritik etmek, doğrulamak ve ayırmak

19 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMAK İyi bir öğrenme çıktısının özellikleri nelerdir:  Ölçülebilir olmalı  Öğrenci ve öğreten açısından açık ve anlaşılır olmalı  Derlenebilmeli, geliştirilebilmeli ve aktarılabilmeli  Alana özgü yeterlilikler (bilgiler) bir temel olarak alınmalı, nihâi hedef olarak değil  Benzer kapsam ve ölçekte olmalı  Bloom öğrenme seviyelerine göre yazılmalı

20 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMAK BİLGİKAVRAMAUYGULAMAANALİZSENTEZ DEĞERLEN DİRME Tanımlamak, listelemek, adlandırmak, hatırlamak Açıklamak, özetlemek, arasında ayırt etmek, yeniden ifade etmek Göstermek, düzenlemek, ilgilendirmek, uygulamak, uyarlamak Ayırmak (farklılığını ortaya koymak), tahmin etmek, çıkarmak, ortaya koymak Birleştirmek, yaratmak, formüle etmek, yapılandırmak Karar vermek, kritik etmek, doğrulamak ve ayırmak KULLANILAN FİİLLER Kötü Örnek: Öğrenci, üç taş arasındaki ayırımı yapabilmek için üç taşı adlandırabilecek İyi Örnek: Öğrenci, aralarındaki farkı anlayabilmek için üç farklı taşı karşılaştırabilecek Kötü Örnek: Öğrenci, üç taş arasındaki ayırımı yapabilmek için üç taşı adlandırabilecek İyi Örnek: Öğrenci, aralarındaki farkı anlayabilmek için üç farklı taşı karşılaştırabilecek

21 UYGULAMA 1) Öğrenme Çıktısı Yazmak MCOM 216Temel Fotoğrafçılık Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: 1.……. uygulayabilir 2.……..yapabilir 3. ……...tanıyabilir 4. ………geliştirebilir

22 UYGULAMA 2) Program çıktısı matriksini oluşturmak PÇ.1PÇ.2PÇ.3PÇ.4PÇ.5PÇ.6PÇ.7PÇ.8PÇ.9PÇ.10PÇ.11 Ders 1- ÖÇ. 1 xxx Ders 1- ÖÇ. 2 xxxx Ders 1- ÖÇ. 3 xx Ders 1- ÖÇ. 1 Ders 1- ÖÇ. 2 Ders 1- ÖÇ. 3

23 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. http://bologna.yok.gov.tr


"T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ Projenin ülkemizdeki; Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, Finansal Destekleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları