Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. Tanrı’nın vaadi Pers’e galip geliyor

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. Tanrı’nın vaadi Pers’e galip geliyor"— Sunum transkripti:

1 7. Tanrı’nın vaadi Pers’e galip geliyor

2 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki (165) Tanrı, Daniel peygambere Tanrı’nın vaadinden önce gelecek krallıkları temsil eden dört yaratığın görümünü gösterdi

3 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki Melek Cebrail, Daniel’e Büyük İskender komutasındaki Grekler’in Persliler’i yeneceğini öngören bir görüm açıkladı

4 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki Sonra Daniel’in Fırat Nehri’nin yönünü çevirerek peygamberlikte bulunduğu ve peygamber Yeşaya’nın Koreş doğmadan yaklaşık 200 yıl önce peygamberlikte bulunduğu gibi Pers kralı Koreş bir gecede Babil’i aldı

5 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki MÖ 539’dan sonra Babil’de yazılan bu kayıt British Museum’da sergilenmektedir. Pers Kralı Koreş’in fethini açıklar

6 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki Melek Cebrail Daniel’e, Yeruşalim’in yeniden kurulması için verilen buyruğun verilmesinin üzerinden 7x70 yıl geçtikten sonra Mesih’in TÜM ULUSLARI bereketlemek için geleceğini bildirdi

7 (166) Sonra Kral Koreş Babil’deki sürgünleri bıraktı; Zerubbabil 42,360 Yahudi’yi Yeruşalim’e geri getirdi Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

8 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki Bununla birlikte, Zerubabbil ayrıldıktan sonra büyük bir Yahudi topluluğu Pers ülkesinde kaldı

9 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki MÖ 539’dan sonra Pers Kralı Koreş tarafından yazılan bu Silindir, British Museum’da sergilenir. Bu Silindir’de Babil’deki sürgünlere ülkelerine dönüp Babilliler’in yok ettiği tapınaklarını yeniden kurmaları emredilir

10 (167) Sonra Daniel Pers ve Grek krallarını gösteren son bir görüm gördü. Bunlar Mesih görünene kadar Yahudiler’i etkileyecekti; Yeruşalim ve Tapınak yeniden yok edilecekti Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

11 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki ( ) İÖ 517’de Yahudiler Hagay ve Zekeriya peygamberlerin yönetiminde Tapınağın yeniden yapımını tamamladılar

12 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki Zekeriya Mesih’in sıpa üstünde bir kral gibi Yeruşalim’e girişine ilişkin ayrıntılı peygamberlikte bulundu

13 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki ( ) İÖ 475’te Kraliçe Ester Pers ülkesindeki Yahudiler’i kurtardı. Ovadya peygamber Tanrı’nın onlara olan ilgisini bildirdi – Bu dönemde Efes’teki felsefeciler Tanrı’nın sözünün doğasını anlamaya çalıştılar

14 Peygamberlerin Öğretileri
Mezmur 68: Yehova öksüzlere baba olur ve dul kadınları savunur Mezmur 140: Yehova yoksulların ve mazlumların davasını savunur Amos 5: Yehova adalet ister Mika 6: Adil davranın, sadakati sevin ve alçakgönüllülükle Tanrı’nın yolunda yürüyün Malaki 2: Yehova boşanmadan ve adaletsizlikten nefret eder Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki (177) Kâhin Ezra Yeruşalim’e gitti ve Yahudiler’e Tapınakta tapınmayı öğretti

15 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki (178) Sonra Pers kralı Artahşasta Nehemya’ya Yeruşalim’i yeniden kurması için buyruk verdi. Bunun gibi, Daniel de Mesih’e kadar 7x70 yılın başlayacağına dair peygamberlikte bulunmuştu

16 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki ( ) Nehemya Yeruşalim’in surlarını yeniden inşa etti, Pers ülkesine dönene dek Ezra’ya 12 yıl boyunca yardım etti

17 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki ( ) Ama Yahudiler itaat etmediler, bu nedenle yaklaşık İÖ 433’de Malaki peygamber Tanrı’nın kendi Tapınağını temizlemeye gelmeden önce önünden birini göndereceğine dair peygamberlikte bulundu

18 Eski Antlaşma Yaratılış Mısır’dan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa’nın Tekrarı Yeşu Hâkimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar (Zebur) Süleyman’ın Ozdeyişleri Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki Tanrı yeniden Yahudiler’in düşmanlarına yenilmesini sağladı – Peki Romalılar Yahudiler’e böyle zalimce egemenken Tanrı’nın Mesih aracılığıyla TÜM ULUSLARI bereketleme vaadi nasıl gerçekleşebilir?

19 8. Tanrı’nın vaadi görünür
YENİ ANTLAŞMA

20 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (184) Malaki’den yaklaşık 400 yıl sonra Melek Cebrail bakire Meryem’e egemenliği sonsuza dek sürecek bir oğul doğuracağını ve O’na Yahve Kurtuluştur anlamına gelen İsa adının verilmesini bildirdi

21 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy İsa Mesih’e ayrıca Yeşaya’nın da peygamberlikte bulunduğu gibi Tanrı bizimledir anlamına gelen İmmanuel de denilmekteydi İsa Mesih Tanrı’nın vaat ettiği gibi Kral Davut’un soyu aracılığıyla geldi

22 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy Mika’nın peygamberlikte bulunduğu gibi İsa Mesih Beytlehem’de doğdu; melekler gökte Tanrı’yı yüceltip Tanrı’nın hoşnut kaldığı insanlara esenlik bildirdiler

23 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (185) Tapınak’ta Şimon ve Anna, bebek İsa’nın TÜM ULUSLARIN kurtuluş kaynağı olacağına dair peygamberlik ettiler

24 (186) 7x70 yıl sona ererken, yıldızbilimciler bebek İsa’yı Kral olarak onurlandırdılar
Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy

25 (187-188) İsa Mesih otuz yaşında Tapınağı temizledi
( ) İsa Mesih otuz yaşında Tapınağı temizledi. Malaki’nin peygamberlik ettiği gibi Vaftizci Yahya O’nun yolunu hazırladıktan sonra, İsa Mesih mucizelerini gerçekleştirmeye başladı Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy

26 İsa’nın Gerçekleştirdiği Birçok Mucizeden Bazıları
1. Suyu şaraba dönüştürür (Yuhanna 2) 2. Denizde patlayan fırtınayı yatıştırır (Matta 8) 3. Önce 5,000 ve sonra 4,000 kişiyi doyurur(Markos 6, 8) 4. Su üstünde yürür (Matta 14) 5. Bir incir ağacını kurutur (Markos 11) 6. Bir balığın içinden madeni para çıkarır (Matta 17) 7. Mucizevî biçimde balık tutar (Luka 5; Yuhanna 2) 8. Uzaktaki hastaları iyileştirir (Luka 7; Yuhanna 4) 9. Körlerin gözünü açar (Matta 9, 20; Yuhanna 9) 10. Felçlileri iyileştirir (Luka 5) 11. Sara hastalığına tutulmuş birini iyileştirir (Matta 17) 12. Sağır ve dilsizleri iyileştirir (Markos 7) 13. Eli sakat bir adamı iyileştirir (Markos 3) 14. Kanamalı bir kadını iyileştirir (Luka 8) 15. Hastaları iyileştirir (Luka 13; Yuhanna 5) 16. Yaraları iyileştirir (Luka 22) 17. Vücudu su toplamış adamı iyileştirir (Luka 14) 18. Ateşli hastayı iyileştirir (Markos 1) 19. Cinleri kovar (Matta 9, 12) 20. Cinleri domuz sürüsüne gönderir (Matta 8) 21. Bir yöneticinin kızını ölümden diriltir (Markos 5) 22. Bir dulun oğlunu ölümden diriltir (Luka 7) 23. Lazar’ı ölümden diriltir (Yuhanna 11) Yuhanna 21:25 - “İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.” Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy İsa Mesih’in düşmanları bile, Yahudiler’in antik Babil Talmudu’nda O’nun mucizelerinden bahseder

27 Yahudi önderlerden biri olan Nikodim gece İsa Mesih’e geldi ve O’na, yaptığı mucizelerin Tanrı’dan geldiğini Yahudiler’in de bildiğini söyledi. İsa Mesih buna karşılık, Tanrı’nın Ruhu’ndan yeniden doğmamız gerektiğini söyledi Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy

28 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (189) İsa Mesih kuyu başında bir kadınla karşılaştı ve birçok Samiriyeli O’na iman etti

29 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (190) Ama Nasıralı Yahudiler, İsa Mesih’i diğer uluslardan olanları kabul etmesinden dolayı reddettiler

30 (191-193) Yahudiler, Tanrı gibi günahları bağışladığı için İsa Mesih’i öldürmek üzere düzen kurdular
Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy

31 ‘Ne Mutlu…’ (Matta 5; Luka 6)
1. Ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır 2. Yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler 3. Yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar 4. Doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar 5. Merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar 6. Yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler 7. Barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek 8. Doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır 9. İnsanoğlu olan İsa uğruna hakarete ve aşağılanmaya maruz kalanlara! Çünkü göklerdeki ödülleri büyüktür Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih 12 elçi seçti ve Dağdaki Vaaz’da Tanrı’nın Egemenliği’ni öğretti

32 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih başka ulusları da Göklerin Egemenliği’ne kabul etti ve Yunus’un belirtisini gösterdi – Fırtınayı dindirdi, ölüleri diriltti ve çok az yiyecekle binleri doyurdu

33 (205-206) İsa Mesih suyun üstünde yürüdü
( ) İsa Mesih suyun üstünde yürüdü. Bizim O’nun bedenini yiyip kanını içmemiz gerektiğini söyledi, bunun üzerine birçoğu O’nu terk etti. Ama O daha binlercesini yine doyurdu Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy

34 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih kendi ölümü, dirilişi ve Yunus’un belirtisinden yeniden söz etti. Sonra Elçiler O’nun görünümünün değiştiğini, yüceliğe bürünüp Musa ve İlyas’la beraber olduğunu gördüler

35 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih cinleri kovup hastaları iyileştirmeleri için öğrencilerine Kutsal Ruh’u verdi ve üçüncü kez onlara yeniden Yunus’un belirtisini bildirdi

36 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih Yahudiler’in ikiyüzlülüğünü kınadı – Peki ama Yahudiler İsa Mesih’i kabul etmeyip O’nun öldürülmesini isterken Tanrı’nın TÜM ULUSLARI bereketleme vaadi nasıl gerçekleşebilir?

37 9 . Tanrı’nın vaadi günah ve ölüme galip geliyor

38 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih, ölümünden dört gün sonra Lazar’ı diriltti; buna Yahudi önderler de tanık oldular

39 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih öldürülmek üzere şaşırtıcı şekilde Yeruşalim’e doğru yola çıktı

40 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (238) Sonra Zekeriya’nın bildirdiği üzere, İsa Mesih sıpa üzerinde bir kral gibi Yeruşalim’e girdi

41 (239-242) Sonra İsa her gün Tapınak’ta öğretti
Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) Sonra İsa her gün Tapınak’ta öğretti

42 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (243) Zeytin Dağı’nda İsa Mesih, Daniel peygamberin bildirdiği gibi Yeruşalim’in ve Tapınağın yerle bir olacağını söyledi ve güvenli bir yere kaçmaları konusunda öğrencilerini uyardı

43 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) Sonra İsa Mesih Elçiler’in ayaklarını yıkadı ve birbirlerini kendisinin onları sevdiği gibi sevmelerini buyurdu

44 Rab’bin Sofrası (1.Korintliler 10-11; Matta 26)
Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy Rab’bin Sofrası (1.Korintliler 10-11; Matta 26) İsa Mesih’i tekrar gelinceye dek anmak için, O’nun bedenine ve kanına ortak olmak demektir ( ) İsa Mesih Son Akşam Yemeği’nde öğrencilerine kendi bedeninin ve kanının günahlar uğruna fidye olarak verilmesini simgeleyen ekmek ve şarap verdi

45 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) Getsemani bahçesine giderken İsa Mesih öğrencilerine Kutsal Ruh’un yardımını vaat etti

46 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih bütün öğrencilerinin her zaman tam bir birlik içinde olmaları için dua etti

47 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih daha sonra yakalanıp Mesih iddiasında bulunmaktan ötürü mahkûm edildi

48 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (258) İsa Mesih önceden bildirdiği üzere günahların bağışlanması için çarmıha gerildi

49 (259) İsa Mesih, başında nöbetçilerin beklediği bir mezara kondu
Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (259) İsa Mesih, başında nöbetçilerin beklediği bir mezara kondu

50 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (260) Ama İsa Mesih önceden bildirdiği üzere üçüncü gün ölümden dirildi; nöbetçiler de kaçtı

51 (261) İsa Mesih öğrencilerine kendisiyle ilgili peygamberlikleri açıkladı. Bu gibi peygamberliklerden sadece 52’si burada listelenmiştir Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy İsa Hakkındaki Peygamberlik Bildirilerinden Bazıları (ve gerçekleşmeleri) 1. Mezmur 2 – Tanrı’nın Oğlu olacak (Luka 1) Mezmur 2-Yahudiler ve öteki uluslar O’na saldıracak (Elçilerin İşleri 4) 2. Yaratılış 17 – İbrahim’in soyundan olacak (Galatyalılar 3) Mezmur 118 – Yahudi yöneticiler O’nu reddedecek (Matta 21) 3. Mezmur 132 – Davut’un soyundan olacak (Elçilerin İşleri 13) Mezmur 41 – Bir arkadaşı tarafından ihanete uğrayacak (Yuhanna 13) 4. Daniel 9 – Yeryüzündeki hizmetinin zamanlaması (Luka 2) Zekeriya 13 – Öğrencileri O’nu terk edecekler (Matta 26) 5. Yeşaya 7 – Bakireden doğacak (Matta 1; Luka 2) Zekeriya 11 – 30 gümüş karşılığında satılacak (Matta 26) 6. Mika 5 – Beytlehem’de doğacak (Matta 2) Zekeriya 11 – Parayla bir çömlekçinin tarlası satın alınacak (Matta 27) 7. Yeremya 31 – Beytlehem’de doğacak çocuklar katledilecek (Matta 2) Yeşaya 42 – Şefkatli ve yumuşak huylu olacak (Matta 12; İbraniler 4) 8. Hoşea 11 – Mısır’dan çağrılacak (Matta 2) Mezmur 69, Yeşaya 63 – Kardeşleri O’nu reddedecek (Yuhanna 1, 7) 9. Malaki 3 – Vaftizci Yahya’dan sonra gelecek (Matta 3) Yeşaya 8 – Bir sürçme taşı olacak (Romalılar 9; 1.Petrus 2) 10. Yeşaya 11 – Tanrı’nın Ruhu’yla meshedilecek (Matta 3) Yeşaya – Kendisine vurulacak ve kamçılanacak (Yuhanna 19) 11. Yasa’nın Tekrarı 18 – Musa gibi bir peygamber olacak (Elçilerin İşleri 3) Yeşaya 53 – Acılara sabırla boyun eğecek (Matta 26-27) 12. Mezmur 110 – Melkisedek gibi bir kâhin olacak (İbraniler 5) Yeşaya 53 – Suçlularla bir sayılacak (Markos 15) 13. Yeşaya 61 – Halka yönelik hizmetinin doğası (Luka 4) Çıkış 12, Mezmur 34 – Hiçbir kemiği kırılmayacak (Yuhanna 19) 14. Yeşaya 9 – Celile’de hizmet edecek (Matta 4) Zekeriya 12 – Bedeni deşilecek (Yuhanna 19) 15. Zekeriya 9 – Yeruşalim’e bir eşek üzerinde girecek (Matta 21) Yeşaya 53 – Zenginlerin yanına gömülecek (Matta 27) 16. Malaki 3 – Hizmeti tapınakla da ilgili olacak (Yuhanna 2) Mezmur 16 – Bedeni çürümeyecek (Elçilerin İşleri 2) 17. Yeşaya 53 – Yoksul ve sade biri olacak (Markos 6; 1.Petrus 2) Mezmur 16, Yeşaya 26 – Ölümden dirilecek (Luka 24) 18. Yeşaya 53 – Başkaları uğruna acı çekecek (Matta 20, 27) Mezmur 68 – Göğe yükselecek (Luka 24; Elçilerin İşleri 1) 19. Yeşaya 53 – Kendisini öldürenler için yakarışta bulunacak (Luka Mezmur 110 – Tanrı’nın sağında oturacak (İbraniler 1) 20. Yeşaya 53-İnsanlar O’nun yaraları sayesinde şifa bulacak (Markos 16) Zekeriya 6 – Göksel bir kâhin olacak (Romalılar 8) 21. Mezmur 78 – Benzetmeler kullanarak öğretecek (Matta 13) Yeşaya 28 – Kilisenin köşe taşı (1.Petrus 2) 22. Yeşaya 35 – Mucizeler yapacak (Matta 11; Yuhanna 11) Mezmur 2 – Siyon’da egemenlik sürecek (Luka 1; Yuhanna 18) 23. Mezmur 22 – Suçlanacak ve acı çekecek (Romalılar 15; Luka 22) Yeşaya 11 – Öteki uluslar O’nun ardından gidecek (Elçilerin İşleri 10) 24. Mezmur 22 – O’nunla alay edip giysilerini bölüşecekler (Matta 27) Mezmur 45 – Adil bir yönetici (Yuhanna 5; Vahiy 19) 25. Mezmur 22 – Çarmıha gerilecek, terk edilecek (Matta 2; Yuhanna 19) Mezmur 72, Daniel 7 – Tüm uluslara hükmedecek (Filipililer 2) 26. Mezmur 69 – İçmesi için kendisine sirke verilecek (Matta 27) Yeşaya 9, Daniel 7 – Egemenliği sonsuza dek sürecek (Luka 1)

52 (262-263) İsa Mesih aynı anda 500 kişiye göründü
Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy ( ) İsa Mesih aynı anda 500 kişiye göründü

53 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy İsa Mesih kırk gün içinde o kadar çok insana göründü ki, tarihte bu kadar görgü tanığı olan başka bir olay yoktur! İsa Mesih onlara TÜM ULUSLARDAN öğrenci yetiştirmelerini söyleyip Kutsal Ruh inene dek de Yeruşalim’de beklemelerini istedi

54 Yeni Antlaşma Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin İşleri Romalılar’a Mektup Korintliler’e 1. Mektup Korintliler’e 2. Mektup Galatyalılar’a Mektup Efesliler’e Mektup Filipililer’e Mektup Koloseliler’e Mektup Selanikliler’e 1. Mektup Selanikliler’e 2. Mektup Timoteos’a 1. Mektup Timoteos’a 2. Mektup Titus’a Mektup Filimon’a Mektup Ibraniler’e Mektup Yakup’un Mektubu Petrus’un 1. Mektubu Petrus’un 2. Mektubu Yuhanna’nın 1. Mektubu Yuhanna’nın 2. Mektubu Yuhanna’nın 3. Mektubu Yahuda’nın Mektubu Vahiy (264) Öğrenciler İsa Mesih’in göğe yükseldiğini görüp sevinç içinde Tapınağa döndüler. Kâhinler öğrencileri susturmak için azarlarken, Tanrı’nın TÜM ULUSLARI bereketleme vaadi nasıl gerçekleşebilir?


"7. Tanrı’nın vaadi Pers’e galip geliyor" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları