Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNDEM Akıllı şebekeler/Akıllı Sayaçlar Yapılan Düzenlemeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNDEM Akıllı şebekeler/Akıllı Sayaçlar Yapılan Düzenlemeler"— Sunum transkripti:

1 AKILLI ŞEBEKELERE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 09 MAYIS 2014

2 GÜNDEM Akıllı şebekeler/Akıllı Sayaçlar Yapılan Düzenlemeler
Mobil Şebekeler Çoklu SIM Femtocell Ar-Ge RF kullanımı KET Kullanım Hakkı-OKTH Düzenlenebilecek Alanlar M2M Yerli ürün kullanımı, Akıllı şebeke kavramı sistemdeki tüm noktaların uyanık, tepkili, adaptif, maliyet açısından uygun, çevre ile dost, eş-zamanlı, esnek, kuvvetli ve her sistemle bağlanabilen bir yapı olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında alternatif enerji üretimini destekleyen ve akım  kontrolünü  optimize  eden  bir  enerji  iletim  ve  dağıtım  sistemlerinin  bütünü şeklinde de ifade edilmektedir. Akıllı bir iletim sistemi ile problemli bölgeler hızlı bir şekilde izole edilerek geniş çaplı enerji kesintilerinin önüne geçilebilmektedir. Akıllı şebekeler gerçek zamanlı haberleşme altyapısı ile aşırı yüklenmeleri hissedebilecek, enerji akış yönlerini düzenleyecek, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını optimize edecek ve kullanıcı maliyetlerini aşağı çekecek çevreci bir sistem oluşturacaktır. .. Akıllı bir şebeke için trafo ve röleler gibi tüm sistem elemanlarının akıllı olması, koruma ve haberleşme teknolojisinin elektromekanik yapıdan dijital yapıya geçmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm sistemin birbiri ile haberleşmesi gereksiniminden yüksek bant seviyesine sahip hızlı iletişime ihtiyaç bulunmaktadır. Böylesine büyük bir sistem ve haberleşme talebine cevap verebilecek bir bilgisayar gücü de gerekmektedir. Bu koşullar, günümüzde artık sağlanabilir durumdadır. Dijital röleler, fiber teknolojisi, kablosuz iletişim gibi teknolojik gelişmeler akıllı şebekeleri mümkün kılmıştır. Aynı hizmet bugünkünden daha az enerji kullanarak ve toplamda bugünkünden daha az bir maliyetle yerine getirilebilmesidir. Bu durum, en ileri teknolojileri kullanan ve belirgin biçimde etkin ekonomilere sahip olan ülkeler için geçerli olmaktadır. Enerji verimliliğini önemli hale getirmiştir. Verimliliği artırmanın bir yolu dağıtım ağlarını geliştirmektir. Akıllı şebekeler terimi ‘güç aktarımını daha güvenilir, esnek ve uyumlu kılmaktan, elektrik saati okumalarını, bozuk kabloları tespit edip akım yolunu bozukluklar çerçevesinde yeniden oluşturabilen otomatik yazılım yollayan sistemlere kadarki tüm yöntemleri içerir’. Financial Times’da Ed Crooks bu terimi ‘enerji üretimini ve tüketimini daha esnek bir biçimde yönetme amaçlı bilişim teknolojilerini kullanan elektrik ağı’ olarak tanımlamıştır. …. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile akıllı şebeke gibi gelişmiş teknoloji çözümlerinin var olmasıyla enerji tüketimine ve üretimine dair problemlerin zamanla ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Bu sebeple mevcut şebeke sistemlerinin, bu sisteme entegre olabilmesi için bir değişim geçirmesi kaçınılmazdır. Akıllı şebekeler daha fazla, iyi kalitede, gerçek  zamanlı veri toplanması temeline oturmaktadır.

3 AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR
Akıllı Şebeke Sistemdeki paydaşların çift yönlü olarak birbirleri ve kontrol merkezi ile haberleşebildiği, enerjinin anlık olarak takip edildiği ve dinamik olarak yönetildiği bir sistem İki temel ayak: DONANIM (Sayaçlar, ev aletleri, büyük sistemler) YAZILIM (Veri altyapısı, internet tabanlı sistemler, diğer yazılımlar) Akıllı şebeke kavramı sistemdeki tüm noktaların uyanık, tepkili, adaptif, maliyet açısından uygun, çevre ile dost, eş-zamanlı, esnek, kuvvetli ve her sistemle bağlanabilen bir yapı olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında alternatif enerji üretimini destekleyen ve akım  kontrolünü  optimize  eden  bir  enerji  iletim  ve  dağıtım  sistemlerinin  bütünü şeklinde de ifade edilmektedir. Akıllı bir iletim sistemi ile problemli bölgeler hızlı bir şekilde izole edilerek geniş çaplı enerji kesintilerinin önüne geçilebilmektedir. Akıllı şebekeler gerçek zamanlı haberleşme altyapısı ile aşırı yüklenmeleri hissedebilecek, enerji akış yönlerini düzenleyecek, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını optimize edecek ve kullanıcı maliyetlerini aşağı çekecek çevreci bir sistem oluşturacaktır. .. Akıllı bir şebeke için trafo ve röleler gibi tüm sistem elemanlarının akıllı olması, koruma ve haberleşme teknolojisinin elektromekanik yapıdan dijital yapıya geçmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm sistemin birbiri ile haberleşmesi gereksiniminden yüksek bant seviyesine sahip hızlı iletişime ihtiyaç bulunmaktadır. Böylesine büyük bir sistem ve haberleşme talebine cevap verebilecek bir bilgisayar gücü de gerekmektedir. Bu koşullar, günümüzde artık sağlanabilir durumdadır. Dijital röleler, fiber teknolojisi, kablosuz iletişim gibi teknolojik gelişmeler akıllı şebekeleri mümkün kılmıştır. Aynı hizmet bugünkünden daha az enerji kullanarak ve toplamda bugünkünden daha az bir maliyetle yerine getirilebilmesidir. Bu durum, en ileri teknolojileri kullanan ve belirgin biçimde etkin ekonomilere sahip olan ülkeler için geçerli olmaktadır. Enerji verimliliğini önemli hale getirmiştir. Verimliliği artırmanın bir yolu dağıtım ağlarını geliştirmektir. Akıllı şebekeler terimi ‘güç aktarımını daha güvenilir, esnek ve uyumlu kılmaktan, elektrik saati okumalarını, bozuk kabloları tespit edip akım yolunu bozukluklar çerçevesinde yeniden oluşturabilen otomatik yazılım yollayan sistemlere kadarki tüm yöntemleri içerir’. Financial Times’da Ed Crooks bu terimi ‘enerji üretimini ve tüketimini daha esnek bir biçimde yönetme amaçlı bilişim teknolojilerini kullanan elektrik ağı’ olarak tanımlamıştır. …. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile akıllı şebeke gibi gelişmiş teknoloji çözümlerinin var olmasıyla enerji tüketimine ve üretimine dair problemlerin zamanla ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Bu sebeple mevcut şebeke sistemlerinin, bu sisteme entegre olabilmesi için bir değişim geçirmesi kaçınılmazdır. Akıllı şebekeler daha fazla, iyi kalitede, gerçek  zamanlı veri toplanması temeline oturmaktadır. Farklı YEK’den elde edilen elektriğin şebekeye aktarımı kolayca yapılabilmekte, Karbon salınımı azaltılmakta, Tüketici dağıtım şirketini seçmede özgür, Tüketici farklı enerji tarifelerinden faydalanabilmekte.

4 AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR
İleri Ölçüm Altyapısı Akıllı şebeke altyapısı üzerinden dağıtılan, iletilen, üretilen ve yönetilen enerji miktarını anlık ölçmek ve merkeze iletmek üzere kurulmuş akıllı bir sistemdir. Tüketici ve üretici arasında çift yönlü veri aktarımı, 3 ana bileşeni bulunmaktadır: İleri ÖLÇÜM ALTYAPISı İleri Ölçüm Altyapısı  İleri ölçüm altyapısı, akıllı şebeke altyapısı üzerinden dağıtılan, iletilen, üretilen ve yönetilen enerji miktarını anlık ölçmek ve merkeze iletmek üzere kurulmuş akıllı bir sistemdir. Bu altyapılarda tüketici ve üretici arasında çift yönlü veri aktarımı söz konusudur. Bu altyapı ile mevcut ölçüm sistemlerindeki gibi sadece enerji tüketim verileri değil, aynı zamanda şebekeye iletilen enerji verileri de kontrol merkezine aktarılır. Sistemde kullanılan sayaçlar yoluyla uzaktan enerji kesme ve açma ya da farklı enerji tarifelerinden yararlanma vb. özellikler tüketicilere sağlanmaktadır. İleri ölçüm altyapısının üç ana bileşeni bulunmaktadır: 1. Akıllı Sayaçlar Akıllı şebekelerde mevcut şebekelerde kullanılan analog sayaçlar yerine anlık tüketimi kayıt eden akıllı sayaçlar kullanılmaktadır. Akıllı sayaçlar, tüketilen enerjinin miktarını kısa aralıklarla kaydederek yönetim merkezine faturalama, inceleme ve denetleme yapması için ileten sayaçlardır. Akıllı sayaçlar, tüketiciyi şebekeye bağlayarak elektrik üretim tesislerinden prizlere kadar uzanan bir iletişim ağı kurmaktadır. Enerji, akıllı sayaçlar ile evdeki bir kontrol ekranı, bilgisayar ya da cep telefonu ile kontrol edilebilmektedir. Akıllı sayaçlar ile otomasyon sistemlerini uzaktan kontrol etmek mümkün olmuştur. Tüketici elektrik fiyatının yüksek olduğu saatlerde uzaktan tek tuş hareketi ile klimanın gücü kısabilecek, buzdolabını akşam soğutmaya almak için kurabilecek, açık elektronik eşyaları hazır hale geçirebilecektir. Bu durum tüketicilerin faturalarına yansırken, elektrik üreticilerinin de gereksiz yüklerden kurtulmasını sağlayacaktır. 2. Haberleşme Üniteleri Haberleşme üniteleri akıllı sayaçlardan belli periyotlarla aldığı tüketim verilerini kontrol merkezine gönderen iletişim ve depolama birimleridir. Herhangi bir şekilde kontrol merkezi ile iletişim problem olduğunda haberleşme üniteleri kısa dönemli veri depolama görevi de görür. Haberleşme modülleri sayacın içine monte edilebileceği gibi sayaca sonradan eklenen ayrı bir parça da olabilir. 3. Kontrol Merkezi Kontrol merkezi; haberleşme üniteleri vasıtasıyla akıllı sayaçlardan aktarılan tüketim bilgilerini veri tabanında depolayan, kullanıcıların analiz ve planlanmasına uygun tablo ve grafik haline dönüştürülen bir yerdir. Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri  İleri ölçüm altyapısının önemli bir bileşeni olan otomatik sayaç okuma sistemi; sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenen formatta sunulması amacıyla, kurulacak olan gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemdir (T.C. Resmi Gazete, 27901). Sistem, sayaçlar ile ana kontrol merkezi arasında çift yönlü haberleşmeyi sağlayarak, sayaç verisini sahadan ana merkeze güvenilir iletişim yöntemleriyle iletir ve merkezde bu veriyi işleyerek raporlar, ilgili taraflarla paylaşır ve saklar. Uzaktan Sayaç Okuma Sisteminin Paydaşlarına Sağladığı Yararlar Uzaktan sayaç okuma sisteminin paydaşlarına sağladığı avantajlar şu şekilde özetlenebilir: Sektör Sayaç sektörünün teknolojik açıdan gelişerek yazılım donanım, altyapı güçlendirme gibi konularda da aktif rol alması ile yeni pazar olanaklarının ortaya çıkması, ekonomide canlılık yaratılması, istihdam artışı. Akıllı Sayaçlar Haberleşme Üniteleri Kontrol merkezi

5 AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi – OSOS Şebeke ile çift yönlü haberleşme, Uzaktan açma/kapama, Uzaktan sayaç sorgulama, Kısa aralıklarla ölçüm, kayıt ve gönderme, Enerji bilgisayar ya da cep telefonu ile kontrol edilebilmekte Akıllı şebekelerde mevcut şebekelerde kullanılan analog sayaçlar yerine anlık tüketimi kayıt eden akıllı sayaçlar kullanılmaktadır. Akıllı sayaçlar, tüketilen enerjinin miktarını kısa aralıklarla kaydederek yönetim merkezine faturalama, inceleme ve denetleme yapması için ileten sayaçlardır. Akıllı sayaçlar, tüketiciyi şebekeye bağlayarak elektrik üretim tesislerinden prizlere kadar uzanan bir iletişim ağı kurmaktadır. Enerji, akıllı sayaçlar ile evdeki bir kontrol ekranı, bilgisayar ya da cep telefonu ile kontrol edilebilmektedir. Akıllı sayaçlar ile otomasyon sistemlerini uzaktan kontrol etmek mümkün olmuştur. Tüketici elektrik fiyatının yüksek olduğu saatlerde uzaktan tek tuş hareketi ile klimanın gücü kısabilecek, buzdolabını akşam soğutmaya almak için kurabilecek, açık elektronik eşyaları hazır hale geçirebilecektir. Bu durum tüketicilerin faturalarına yansırken, elektrik üreticilerinin de gereksiz yüklerden kurtulmasını sağlayacaktır. Gelişmis sayaç altyapısı (Akıllı Sayaçlar) ü  Şebeke ile çift yönlü haberleşme ü  Uzaktan açma / kapama ü  Uzaktan sayaç sorgulaması …. Akıllı şebekelerin en önemli bağı olarak nitelendirebileceğimiz Akıllı sayaçlar tamamen kullanıcı odaklı ve elektrik şebekelerinin kullanımını daha verimli hale getirmek için vardır. Akıllı sayaçlar elektrik enerjisini genellikle 1 saatte bir ya da daha kısa aralıklarla ölçerek yani gerçek zamanlı bilgilendirme yaparak tüketim miktarı, güç kalitesi gibi değerleri kullanıcının takibine sunabilmektedir. Bu sayaçlara akıllı denmesinin bir nedeni de hassasiyet sınıfının düşürülmüş olmasıdır. Türkiye’ de akıllı sayaçlar ‘otomatik sayaç okuma sistemi’ (OSOS) adı altında gündeme gelmiştir. Yani sayaçlar uzaktan bilgi raporlama özelliğine sahiptir. Akıllı sayaçların  diğer sayaca göre iki temel farkı bulunmaktadır. İlk’i saat ekranı elektroniktir bir diğeri ve en önemlisi ise günün her saatinde ne kadar elektrik enerjisi harcadığımızı hafızasında tutmasıdır. Etkileşimli Sayaç Akıllı Sayaç Uzaktan Okunabilen Sayaç

6 SAYAÇ OKUMA YÖNTEMLERİ
Geleneksel yöntemler PLC, RF, PSTN ve GSM/GPRS/IMT-2000/UMTS GSM, GPRS, IMT-2000/UMTS Şebekelerinin Kullanıldığı Yöntem: SIM kartlar üzerinden uzaktan okuma, Saha elemanından tasarruf, Uzaktan açma/kapama, Dijital ortamda tüketiciye e-fatura, Modem, GPRS, veri hattı giderleri.

7 YAPILAN DÜZENLEMELER-I
İlk Tesis ÖİV Muafiyeti 6802 sayılı Kanun’un ‘Özel İletişim Vergisi’ başlıklı 39’uncu maddesinin (Değişik ikinci fıkra: 6/2/ /3 md.) ikinci fıkrasında yer alan; «…Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır…», Bu düzenleme ile; Ülkemizde yeni başlayan M2M’e ilişkin hizmetlerin gelişmesi ve uluslar arası arenada rekabet edecek servislerin oluşması, yeni iş alanlarının oluşması, hizmeti kullanan tarafların operasyonlarında verimlilik ve tasarruf sağlaması ve ekonomiye büyük katma değer sağlanması beklenmektedir.

8 YAPILAN DÜZENLEMELER-II
Çoklu SIM kart kullanımı (Şubat 2013) Telsiz Ruhsatname ve Kullanma Ücretleri Eski durum: Sistemdeki her abone başına Yeni durum: Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına) Bu düzenleme ile; çoklu sim kart uygulamalarının kullanılması suretiyle; söz konusu hizmetlerin gelişiminin engellenmemesi, numara kaynağının etkin ve verimli kullanılması, teknolojik yeniliklerin uygulanması, mobil elektronik haberleşme hizmetlerin yaygınlaştırılması, haberleşme altyapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi ve tüketicilerin yeni teknoloji ve hizmetleri kullanabilmelerinin temin edilmesi amaçlanmış olup, bir abonelik sözleşmesi çerçevesinde, birden fazla SIM kartın bir numarayla ilişkilendirilerek hizmet verilmesine imkan tanınmıştır. Bununla birlikte, bu düzenleme ile bir numaranın birden fazla SIM karta atanarak kullanıldığı uygulamalarda telsiz ücretlerinin numara başına mı yoksa SIM kart başına mı tahsil edilmesi gerektiği hususuna netlik kazandırılmıştır. Ayrıca bu düzenleme ile, teknolojik gelişmeleri teşvik etmek amacıyla Maliye Bakanlığının 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu ile M2M’de kullanılan SIM kartlardan ilk tesis özel iletişim vergisi muafiyetine benzer şekilde, M2M uygulamalarında aynı numaranın birden çok SIM karta atanarak; aynı anda çalışacak şekilde kullanıldığı durumda sistemdeki her bir SIM kart başına, aynı anda çalışmayacak şekilde kullanıldığı durumda ise her bir numara başına ücret alınması amaçlanmıştır. Bu düzenleme ile; Ülkemizde yeni başlayan M2M’e ilişkin hizmetlerin gelişmesi ve uluslar arası arenada rekabet edecek servislerin oluşması, yeni iş alanlarının oluşması, hizmeti kullanan tarafların operasyonlarında verimlilik ve tasarruf sağlaması ve ekonomiye büyük katma değer sağlanması beklenmektedir. Söz konusu hizmetlerin gelişiminin engellenmemesi, Numara kaynağının etkin ve verimli kullanılması, Teknolojik yeniliklerin uygulanması, Mobil elektronik haberleşme hizmetlerin yaygınlaştırılması, Haberleşme altyapısı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi, Tüketicilerin yeni teknoloji ve hizmetleri kullanabilmelerinin temin edilmesi, Uluslar arası arenada rekabet edecek servislerin oluşması, yeni iş alanlarının oluşması.

9 YAPILAN DÜZENLEMELER-III
Femtocell kullanımı (Mart 2013) Abone tipi FC: Çıkış Gücü<=100 mW ve kapalı erişim modunda Telsiz Ruhsatname ve Kullanım ücreti alınmaz. Her işletmeci de çalışabilir olmalıdır. Baz ist. tipi FC: Çıkış Gücü>100 mW veya açık erişim modunda Telsiz Ruhsatname ve Kullanım ücreti alınır. (ETSI, 3GPP ve FF) Cihazların işletmeci tarafından sağlanması, Kurulum, HK ve ücretlendirme farklılıkları, olası maliyetler, acil yardım çağrıları ve sağlık vb. konularda aboneleri bilgilendirme, Kesintisiz hizmet, HK, iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması, acil yardım çağrıları, konum belirleme ve diğer tüm konularda her türlü tedbirin işletmeci tarafından alınması. Ev içi baz istasyonu olarak da bilinen Femtocell; mobil abonelerin DSL, kablolu genişbant bağlantıları, fiber optik veya kablosuz teknolojiler kullanarak hizmet aldığı işletmecinin şebekesine erişmesini sağlayan sabit mobil yakınsamasına örnek olarak gösterilebilecek bir üründür. Femtocell ünitesi tipik bir baz istasyonunun tüm fonksiyonlarına haiz olup wifi erişim noktasına benzeyen bir yapısı olmakla birlikte DSL ya da herhangi bir internet bağlantısı üzerinden mobil şebeke işletmecisinin çekirdek şebekesine bağlanmak suretiyle abonelerin hizmet alabilmesini sağlamaktadır Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, Teknolojik yeniliklerin uygulanması, Benzeri cihazların kullanımının yaygınlaştırılması, Tüketicilerin yeni teknoloji ve hizmetleri makul bir ücret karşılığında kullanabilmelerinin temin edilmesi, Kapsamanın olmadığı veya sinyallerin zayıf ulaştığı mekanlarda abonelere daha iyi hizmet götürülmesi.

10 YAPILAN DÜZENLEMELER-VI
Ar-Ge yükümlülüğü (Mart 2009) Her yıl, yer kiralama, kule, direk, boru, konteyner, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yaptıkları yatırımlar hariç olmak üzere, elektronik haberleşme şebekesine ilişkin yatırımlarının (donanım, yazılım gibi) Ar-Ge ve TDM bulunan Tedarikçilerden (en az %40) Ürün ve sistem geliştirmek üzere kurulmuş KOBİ’lerden (%10) Aralık Yükümlülük Kapsamında Kabul Edilen Yatırım Kalemleri Listesi (49 sayılı KK) IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmelerinde yer alan şartların yerine getirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, Yerli ürün kullanımının arttırılması, Küçük ölçekli işletmelerin ve yerli sanayinin desteklenmesi, İstihdamın arttırılması, EHS’ne ilişkin teknolojilerin ve bu teknolojilere ilişkin Know-How’ın TR’ye aktarılması.

11 YAPILAN DÜZENLEMELER-V
RF Kullanımı (KET kapsamında-11 Eylül 2012) Telsiz Kurma ve Kullanma iznine ve ruhsatnameye ihtiyaç yok, Elektromanyetik girişime açık, Frekans tahsis ve tesciline gerek yok, Bina içi, kampüs içi kullanım imkanı, Düşük güçlü sistemler, Farklı frekanslarda farklı güç limitleri, Değişik frekanslarda çalışmak mümkün. Madde 5-1/c Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dâhilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan ve kampüs veya açık alanlarda, münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmalı ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamalı, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemeli ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamalıdır. Ancak, 28/5/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden KET cihaz ve sistemleri kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunanlar ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar bu hükümden muaftır.

12 YAPILAN DÜZENLEMELER-VI
RF Kullanımı (Yetkilendirme kapsamında) OKTH yetkilendirmesi ile yapılabilir, Telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri, Frekans kullanım hakkı ücretleri. SD1 (Sabit Değer) : 135,97 TL FKS1 : (Frekans Kanal Sayısı) : Tahsis Edilen Toplam Frekans Kanal Sayısı x Tahsis Edilen Verici ve Alıcı Kanal Frekansı Band Genişlikleri Toplamı (kHz)/6.25 kHz FKF : Frekans Kıymet Faktörü) EGF : Ekonomik Gelişmişlik Faktörü Yerel veya bölgesel tahsislerde frekansın tekrarlanarak kullanımından ilave kullanım hakkı ücreti alınmaz. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) için frekans kullanım hakkı ücreti değeri (Yıllık) = SD1 x FKS1 x FKF x EGF (Yerel/Bölgesel)   Ücretler yüksek çıkıyor, ancak düşürülmesi zor sayılı Kanun ile belirlendiği için yine Kanun değişikliği gerekiyor. Halihazırda söz konusu ücretlerin düşürülmesine yönelik bir çalışma yok.

13 DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-I
M2M Su/elektrik/gaz sayaçlarının uzaktan okunması, Hastaların uzaktan sürekli takibi, Akıllı ev aletleri, Araç takip sistemleri vb. uygulamalar Bilindiği üzere günümüzde artık makineler mobil şebekeler üzerinden birbirleriyle haberleşebilmekte ve birçok sistem birbirine entegre olarak çalıştırılabilmektedir. Su/elektrik/gaz sayaçlarının uzaktan okunması, sürekli izlenmesi gereken hastaların uzaktan takibi, akıllı ev aletleri, şirketlere yönelik araç takip sistemleri ve bireysel kullanıcılara yönelik araçların uzaktan takibi gibi uygulamaları makineler arası iletişime (M2M) örnek olarak gösterebiliriz. M2M kapsamında kullanılan SIM kartlara yönelik, çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere, bir adet numaranın birden fazla SIM karta atanarak kullanılmasına ve söz konusu numaranın tahsisli olduğu abonenin tek bir abone sayılmasına ilişkin Kurumumuza iletilen talepler de değerlendirilmek suretiyle çoklu SIM kart kullanımına ilişkin düzenleme yapılmıştır. M2M abone sayısı Değişim: %24,86

14 DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-II
Gelen Talepler ve Öne Çıkan Başlıklar Yetkili işletmecilerin SIM kartlarının kullanımı, Cihazlara gömülü gelen Yabancı menşeli SIM kartların ithalinin engellenmesi, İthalat ve/veya piyasaya arz aşamalarında “cihazların içinde yabancı menşeli SİM kart yoktur” şeklinde bir beyan alınması, Yerli menşeli SİM kartların kullanımı için bir yönlendirme yapılması, yerli cihaz üretiminin teşvik edilmesi, Cihazların IMEI bilgilerinin kayıt altına alınması, Engellenemeyen SIM kartların tespit edilmesi, TR’de kullanımının teknik olarak engellenmesi, M2M ekosisteminin desteklenmesi.

15 DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-III
Yerli ürün kullanımı Akıllı bina arayüz ve mobil şebekeler ile entegrasyon yazılımı pazarı – Ar-Ge, Ev Enerji Yönetim Sistemi (EMS). Ücretlendirme Farklı ve daha düşük/uygun tarifelendirme Sayaçların uzaktan modem aracılığı ile okunması dağıtım şirketlerine verimlilik ve denetim konusunda büyük avantajlar sağlayacaktır. Bir taraftan enerji aldıkları noktalardaki sayaç okuma saatinde tüm satış noktalarındaki sayaçları da okuyabileceklerinden dolayı kayıp/kaçak takibini yapabilecekleri gibi, diğer taraftan sayaçlara müdahaleleri de mesaj yolu ile dağıtım şirketi sistemine ileterek tam denetim sağlayabileceklerdir. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi ile bir taraftan sayaçların ve modemlerin fiziksel olarak ebatları daha küçülürken, diğer taraftan ise iletişimin ucuzlaması ile belki beklediğimizden daha yakın bir sürede tüm sayaçların uzaktan okunması, denetlenmesi ve açma kesme işleminin yapılması daha yakın bir sürede başlamış olacaktır. Veri Toplanabilecek verilerin miktarı, formatı, türü, Verilerin gizliliği ve nasıl kullanılacağı.

16 TEŞEKKÜRLER…


"GÜNDEM Akıllı şebekeler/Akıllı Sayaçlar Yapılan Düzenlemeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları