Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKILLI ŞEBEKELERE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 09 MAYIS 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKILLI ŞEBEKELERE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 09 MAYIS 2014."— Sunum transkripti:

1 AKILLI ŞEBEKELERE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 09 MAYIS 2014

2 GÜNDEM • Akıllı şebekeler/Akıllı Sayaçlar • Yapılan Düzenlemeler • Mobil Şebekeler • Çoklu SIM • Femtocell • Ar-Ge • RF kullanımı • KET • Kullanım Hakkı-OKTH • Düzenlenebilecek Alanlar • M2M • Yerli ürün kullanımı, • Ar-Ge 2

3 AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR Akıllı Şebeke  Sistemdeki paydaşların çift yönlü olarak birbirleri ve kontrol merkezi ile haberleşebildiği, enerjinin anlık olarak takip edildiği ve dinamik olarak yönetildiği bir sistem İki temel ayak: 3 DONANIM (Sayaçlar, ev aletleri, büyük sistemler) YAZILIM (Veri altyapısı, internet tabanlı sistemler, diğer yazılımlar)

4 İleri Ölçüm Altyapısı  Akıllı şebeke altyapısı üzerinden dağıtılan, iletilen, üretilen ve yönetilen enerji miktarını anlık ölçmek ve merkeze iletmek üzere kurulmuş akıllı bir sistemdir.  Tüketici ve üretici arasında çift yönlü veri aktarımı,  3 ana bileşeni bulunmaktadır: 4 AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR Akıllı Sayaçlar Haberleşme Üniteleri Kontrol merkezi

5 AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR Otomatik Sayaç Okuma Sistemi – OSOS  Şebeke ile çift yönlü haberleşme,  Uzaktan açma/kapama,  Uzaktan sayaç sorgulama,  Kısa aralıklarla ölçüm, kayıt ve gönderme,  Enerji bilgisayar ya da cep telefonu ile kontrol edilebilmekte 5 Etkileşimli Sayaç Akıllı Sayaç Uzaktan Okunabilen Sayaç

6 Geleneksel yöntemler PLC, RF, PSTN ve GSM/GPRS/IMT-2000/UMTS 6 SAYAÇ OKUMA YÖNTEMLERİ GSM, GPRS, IMT-2000/UMTS Şebekelerinin Kullanıldığı Yöntem: •SIM kartlar üzerinden uzaktan okuma, •Saha elemanından tasarruf, •Uzaktan açma/kapama, •Dijital ortamda tüketiciye e-fatura, •Modem, GPRS, veri hattı giderleri.

7 7 YAPILAN DÜZENLEMELER-I İlk Tesis ÖİV Muafiyeti • 6802 sayılı Kanun’un ‘Özel İletişim Vergisi’ başlıklı 39’uncu maddesinin (Değişik ikinci fıkra: 6/2/2014- 6518/3 md.) ikinci fıkrasında yer alan; «… Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır… »,

8 8 YAPILAN DÜZENLEMELER-II Çoklu SIM kart kullanımı (Şubat 2013) Telsiz Ruhsatname ve Kullanma Ücretleri •Eski durum: Sistemdeki her abone başına •Yeni durum: Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına) •Söz konusu hizmetlerin gelişiminin engellenmemesi, •Numara kaynağının etkin ve verimli kullanılması, •Teknolojik yeniliklerin uygulanması, •Mobil elektronik haberleşme hizmetlerin yaygınlaştırılması, •Haberleşme altyapısı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi, •Tüketicilerin yeni teknoloji ve hizmetleri kullanabilmelerinin temin edilmesi, •Uluslar arası arenada rekabet edecek servislerin oluşması, yeni iş alanlarının oluşması.

9 9 YAPILAN DÜZENLEMELER-III Femtocell kullanımı (Mart 2013) •Abone tipi FC: Çıkış Gücü<=100 mW ve kapalı erişim modunda •Telsiz Ruhsatname ve Kullanım ücreti alınmaz. •Her işletmeci de çalışabilir olmalıdır. •Baz ist. tipi FC: Çıkış Gücü>100 mW veya açık erişim modunda •Telsiz Ruhsatname ve Kullanım ücreti alınır. •(ETSI, 3GPP ve FF) Cihazların işletmeci tarafından sağlanması, •Kurulum, HK ve ücretlendirme farklılıkları, olası maliyetler, acil yardım çağrıları ve sağlık vb. konularda aboneleri bilgilendirme, •Kesintisiz hizmet, HK, iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması, acil yardım çağrıları, konum belirleme ve diğer tüm konularda her türlü tedbirin işletmeci tarafından alınması. •Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, •Teknolojik yeniliklerin uygulanması, •Benzeri cihazların kullanımının yaygınlaştırılması, •Tüketicilerin yeni teknoloji ve hizmetleri makul bir ücret karşılığında kullanabilmelerinin temin edilmesi, •Kapsamanın olmadığı veya sinyallerin zayıf ulaştığı mekanlarda abonelere daha iyi hizmet götürülmesi.

10 10 YAPILAN DÜZENLEMELER-VI Ar-Ge yükümlülüğü (Mart 2009) •Her yıl, yer kiralama, kule, direk, boru, konteyner, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yaptıkları yatırımlar hariç olmak üzere, elektronik haberleşme şebekesine ilişkin yatırımlarının (donanım, yazılım gibi) •Ar-Ge ve TDM bulunan Tedarikçilerden (en az %40) •Ürün ve sistem geliştirmek üzere kurulmuş KOBİ’lerden (%10) •Aralık 2009 - Yükümlülük Kapsamında Kabul Edilen Yatırım Kalemleri Listesi (49 sayılı KK) •IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmelerinde yer alan şartların yerine getirilmesi, •Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, •Yerli ürün kullanımının arttırılması, •Küçük ölçekli işletmelerin ve yerli sanayinin desteklenmesi, •İstihdamın arttırılması, •EHS’ne ilişkin teknolojilerin ve bu teknolojilere ilişkin Know- How’ın TR’ye aktarılması.

11 11 YAPILAN DÜZENLEMELER-V RF Kullanımı (KET kapsamında-11 Eylül 2012) •Telsiz Kurma ve Kullanma iznine ve ruhsatnameye ihtiyaç yok, •Elektromanyetik girişime açık, •Frekans tahsis ve tesciline gerek yok, •Bina içi, kampüs içi kullanım imkanı, •Düşük güçlü sistemler, •Farklı frekanslarda farklı güç limitleri, •Değişik frekanslarda çalışmak mümkün.

12 12 YAPILAN DÜZENLEMELER-VI RF Kullanımı (Yetkilendirme kapsamında) •OKTH yetkilendirmesi ile yapılabilir, •Telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri, •Frekans kullanım hakkı ücretleri. SD1 (Sabit Değer) : 135,97 TL FKS1 : (Frekans Kanal Sayısı) : Tahsis Edilen Toplam Frekans Kanal Sayısı x Tahsis Edilen Verici ve Alıcı Kanal Frekansı Band Genişlikleri Toplamı (kHz)/6.25 kHz FKF : Frekans Kıymet Faktörü) EGF : Ekonomik Gelişmişlik Faktörü Yerel veya bölgesel tahsislerde frekansın tekrarlanarak kullanımından ilave kullanım hakkı ücreti alınmaz. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) için frekans kullanım hakkı ücreti değeri (Yıllık) = SD1 x FKS1 x FKF x EGF (Yerel/Bölgesel)

13 13 DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-I M2M • Su/elektrik/gaz sayaçlarının uzaktan okunması, • Hastaların uzaktan sürekli takibi, • Akıllı ev aletleri, • Araç takip sistemleri vb. uygulamalar M2M • Su/elektrik/gaz sayaçlarının uzaktan okunması, • Hastaların uzaktan sürekli takibi, • Akıllı ev aletleri, • Araç takip sistemleri vb. uygulamalar

14 14 DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-II Gelen Talepler ve Öne Çıkan Başlıklar • Yetkili işletmecilerin SIM kartlarının kullanımı, • Cihazlara gömülü gelen Yabancı menşeli SIM kartların ithalinin engellenmesi, • İthalat ve/veya piyasaya arz aşamalarında “cihazların içinde yabancı menşeli SİM kart yoktur” şeklinde bir beyan alınması, • Yerli menşeli SİM kartların kullanımı için bir yönlendirme yapılması, yerli cihaz üretiminin teşvik edilmesi, • Cihazların IMEI bilgilerinin kayıt altına alınması, • Engellenemeyen SIM kartların tespit edilmesi, • TR’de kullanımının teknik olarak engellenmesi, • M2M ekosisteminin desteklenmesi. Gelen Talepler ve Öne Çıkan Başlıklar • Yetkili işletmecilerin SIM kartlarının kullanımı, • Cihazlara gömülü gelen Yabancı menşeli SIM kartların ithalinin engellenmesi, • İthalat ve/veya piyasaya arz aşamalarında “cihazların içinde yabancı menşeli SİM kart yoktur” şeklinde bir beyan alınması, • Yerli menşeli SİM kartların kullanımı için bir yönlendirme yapılması, yerli cihaz üretiminin teşvik edilmesi, • Cihazların IMEI bilgilerinin kayıt altına alınması, • Engellenemeyen SIM kartların tespit edilmesi, • TR’de kullanımının teknik olarak engellenmesi, • M2M ekosisteminin desteklenmesi.

15 15 DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-III Yerli ürün kullanımı •Akıllı bina arayüz ve mobil şebekeler ile entegrasyon yazılımı pazarı – Ar-Ge, •Ev Enerji Yönetim Sistemi (EMS). Ücretlendirme •Farklı ve daha düşük/uygun tarifelendirme Veri •Toplanabilecek verilerin miktarı, formatı, türü, •Verilerin gizliliği ve nasıl kullanılacağı.

16 TEŞEKKÜRLER…


"AKILLI ŞEBEKELERE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 09 MAYIS 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları