Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Non-invaziv Prenatal Test: Fetal Trizomilerin Saptanmasında Yeni Bir Dönem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Non-invaziv Prenatal Test: Fetal Trizomilerin Saptanmasında Yeni Bir Dönem."— Sunum transkripti:

1 Non-invaziv Prenatal Test: Fetal Trizomilerin Saptanmasında Yeni Bir Dönem

2 2 FPR=5.0% FPR=<0.1% Harmony Prenatal Test Trizomi Değerlendirmesinin Evrimi 2

3 İnvaziv prosedürler (CVS ve amniosentez) nedeniyle güvenlik kaygıları İnvaziv prosedürler (CVS ve amniosentez) nedeniyle güvenlik kaygıları Kullanılan Anöploidi Testlerinin Sınırları Zahmetli Çoklu doktor ziyaretleri Spesifik USG cihazı Zahmetli Çoklu doktor ziyaretleri Spesifik USG cihazı Yüksek false pozitif oran(%5) Geç informasyon Uzamış belirsizlik Geç informasyon Uzamış belirsizlik 3

4 Harmony TM Prenatal Test 4 Cell free fetal DNA’nın (cffDNA) varlığı (gücü) Harmony ile MPSS’nin karşılaştırılması Harmony’nin klinik performansı Harmony’nin klinik uygulaması

5 Harmony TM Prenatal Test 5 Cell free fetal DNA’nın (cffDNA) varlığı Harmony ile MPSS’nin karşılaştırılması Harmony’nin klinik performansı Harmony’nin klinik uygulaması

6 Maternal Kanda Cell-Free DNA Cell-free DNA (cfDNA) kısa DNA fragmentleridir. Gebelikte, maternal kanda hem anne ve hem de fetusa ait cfDNA bulunur. Mevcut fetal cfDNA miktarı, maternal cfDNA’nın küçük bir kısmıdır. 6

7 cfDNA ile Kromozom Sayımı Kromozom 21 fragmentleri Referans kromozom fragmentleri Fetal cfDNA Maternal cfDNA 7

8 cfDNA ile Fetal Trizominin Saptanması Kromozom 21 fragmentleri Referans kromozom fragmentleri Fetal cfDNA Maternal cfDNA Fetal trizomi 21’den köken alan ekstra fragmentler 8

9 Harmony TM Prenatal Test 9 Cell free fetal DNA’nın (cffDNA) potansiyeli Harmony ile MPSS’nin karşılaştırılması Harmony’nin klinik performansı Harmony’nin klinik uygulaması

10 Anahtar farklılıklar Günümüzde bu alanda kullanılan 2 farklı analiz yöntemi “pozitif/negatif” sonuçlar (z-skordan köken almış) Daha güvenli Kişiye özel risk skorlaması Massively Parallel Shotgun Sequencing (MPSS) Directed Yöntem Harmony Prenatal Test NIPT Teknolojisi 10

11 Yöntem karşılaştırılması– MPSS ve Directed Kromozom 21, 18, 13 cfDNA’sı Diğer kromozomlara ait cfDNA Haritalanmamış cfDNA Kandaki cfDNA Massively Parallel Shotgun Sequencing (MPSS) Directed analysis (DANSR) 11

12 MPSS ve z-score Analiz Metodu Palomaki GE et al. Genet Med. 2011 N=1696 • cut-off olarak tahmini bir z-score değeri kullanılarak trizomi tespiti yapılır. • z-score cut-off reflects the # of SDs from an expected mean • z-score=3: normal beklenen ortalama değerden 3SD kadar sapmayı gösterir • z-score=2: normal beklenen ortalama değerden 2SD kadar sapmayı gösterir 12

13 Harmony Prenatal Test – Genel Bakış (Digital Analysis of Selected Regions) Directed cfDNA testi ●Daha güvenli ●Çok sayıda hastanın aynı anda çalışılabilmesi DANSR TM FORTE TM İçeriği: ●Fetal cfDNA fraksiyonu ●Anne Yaşı ●Gebelik haftası Kişiye özel risk skorlaması (Fetal-fraction Optimized Risk of Trisomy Evaluation) 13

14 FORTE FORTE Anöploidi Analizi Kromozom 13, 18 ve 21 cfDNA sayısı Fetal DNA Klinik bilgi (anne yaşı ve gebelik haftası gibi) Trizomi 21 risk değeri Trizomi 18 risk değeri Trizomi 13 risk değeri Giren BilgiÇıkan Bilgi *FORTE - Fetal-fraction Optimized Risk of Trisomy Evaluation 14

15 Fetal cfDNA Fraksiyonunun Önemi Fetal Fraksiyon Yüzdesi Trizomi için beklenen oran 4%1.02 10%1.05 20%1.10 40%1.20 Kromozom 21 Referans Kromozom Fetal cfDNA Maternal cfDNA Analiz aşamasına fetal fraksiyonun da eklenmesi daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar 15

16 Random analiz Fetal fraksiyon ve diğer klinik risk faktörleri hesaplanamaz Örnekler, çok farklı test değerlerine rağmen random olarak 2 kategoriye ayrılır MPSS Directed analiz Fetal fraksiyon ve diğer klinik risk faktörlerini de içerir Her bir trizomi için kişiselleştirilmiş risk skoru ile basit ve anlaşılır sonuçlar (Yüksek risk/Düşük risk) Özet– Harmony Test ve MPSS 16

17 Geniş Klinik Data 2012 yılında yayınlanmış çalışmalar:8 Harmony’den bağımsız çalışmalar:2 Özellikle 1. trimester gebeliklerde yapılmış çalışmalar: 2 Bugüne kadar yayınlanmış çalışmalardaki toplam hasta sayısı: >6,000 (2.000 olgu ort. risk grubunda) 2013 yılı içerisinde bugüne kadar yayınlanmak için submit edilmiş veya kabul edilmiş çalışmalar: 4 17

18 Klinik Çalışmalar – Karşılaştırmalı Data MaterniT21 1,2,3,4 Verifi 5,6 20002000 Yayınlanmış çalışmalardaki toplam hasta sayısı Klinik çalışma sayısı Bağımsız çalışma sayısı Panorama 7 * *unblinded study 1 Ehrich, et al. Noninvasive Detection of Fetal Trisomy 21 by Sequencing of DNA in Maternal Blood: A Study in a Clinical Setting. Am J Obstet Gynecol. 2011 Mar;204(3):205. 2 Palomaki, et al. DNA Sequencing of Maternal Plasma to Detect Down syndrome: An International Clinical Validation Study Genet Med. Vol 13:No 11. Nov 2011. 3 Palomaki, et al. DNA Sequencing of Maternal Plasma Reliably Identifies Trisomy 18 and Trisomy 13, as well as Down syndrome: An International Collaborative Study. Genet Med. 2012 Mar;14(3):296-305. 4 Canick, et al. DNA Sequencing of Maternal Plasma to Identify Down syndrome and Other Trisomies in Multiple Gestations. Prenat Diagn. 2012 Aug;32(8):730-734. 5 Sehnert, et al. Optimal detection of fetal chromosomal abnormalities by massively parallel DNA sequencing of cell-free fetal DNA from maternal blood. Clin Chem, 2011 Jul;57(7):1042-9. 6 Bianchi, et al. Genome-wide fetal aneuploidy detection by maternal plasma DNA sequencing. Obstet Gynecol, 2012 May;119(5):890-901. 7 Zimmermann, et al. Noninvasive prenatal aneuploidy testing of chromosomes 13, 18, 21, X, and Y, using targeted sequencing of polymorphic loci. Prenat Diagn 2012 Dec;32(13):1233-41. 18

19 19 Klinik Çalışma& Yayın - Genel Bakış ÇalışmaDurumAçıklama NICE (Non-Invasive Chromosomal Evaluation) Yayınlandı – Editor’ün seçimi The Gray Journal (August 2012) Çok merkezli (50 merkez) klinik validasyon çalışması (yüksek ve düşük riskli kadınlar kullanılmış) En geniş NIPT kohort çalışması Average Risk (Nicolaides) Yayınlandı – The Gray Journal (2012, available online) 1. trimester gebeliklerde Harmony test ile ortalama risk çalışması (bu konuda tek çalışma) Ariosa Blinded Yayınlandı – Editor’ün seçimi The Gray Journal (April 2012) Risk skoru raporlaması ile kör çalışma Nicolaides Blinded Yayınlandı – Editor’ün seçimi The Gray Journal (April 2012) 1. trimester kör çalışma Proof of Concept Yayınlandı – Kapak Makalesi Prenatal Diagnosis (Jan 2012) Ortalama ve yüksek riskli kadınların birlikte bulunduğu grupta directed cfDNA yaklaşımının ilk olarak kullanılması Trisomy 13 Yayınlandı – The White Journal (Jan 2013) Ortalama riskli ve yüksek riskli kadınların birlikte bulunduğu grupta T13 taramasının performansı Fetal Fraction – NICE substudy Yayınlandı – J Mat Fet Med (Jan 2013) Ortalama ve yüksek riskli kadınlarda fetal fraksiyonun aynı miktarda olduğunun gösterilmesi Fetal Fraction Yayınlandı – Fetal Diagnosis and Therapy (2012) Fetal fraksiyon ile plesental yapının korelasyonun gösterilmesi NITE (Non-Invasive Trisomy Evaluation) Tamamlandı ve inceleme aşamasında Çok merkezli (Avrupa) kör çalışma NEXT (Non-invasive Examination of Trisomy) Kaydedildi Harmony ile 1. trimester tarama testlerinin karşılaştırılması için ortalama riske sahip kadınlarda yapılmış çok merkezli kör çalışma 19

20 Harmony TM Prenatal Test 20 Cell free fetal DNA’nın (cffDNA) potansiyeli Harmony ile MPSS’nin karşılaştırılması Harmony’nin klinik performansı Harmony’nin klinik uygulaması

21 6.000’ den fazla hasta çalışıldı ( 2,000’den fazlası ortalama riske sahip kadın ) <0.1% Yanlış Pozitiflik Oranı Harmony ile 10 olgunun 8’i saptandı T13 T21 T18 >99% (231/232) >98% (103/105) Saptama Oranı Source: Sparks et al, Prenat Diagn, 2012; Sparks et al, Am J of Obstet and Gyn, 2012; Ashoor et al, Am J of Obstet and Gyn, 2012; Norton et al, Am J of Obstet and Gyn, 2012; Nicolaides et al, Am J Obstet Gynecol 2012;Ashoor et al, Ultrasound Obstet Gynecol 2012. Klinik Performans 21

22 22

23 Bağımsız kör çalışma Hasta populasyonu ●1. trimester gebelikler (11-13. gebelik haftası) ●2.049 kadında genel populasyon taraması *based on a 1:150 risk cut-off Nicolaides KH et al. (2012) American Journal of Obstetrics and Gynecology Sonuçlar: Harmony Test – Genel Populasyon Taraması 23 Saptama Oranı: ●10/10 olguda trizomi saptanmış (8/8 trizomi 21; 2/2 trizomi 18) Yanlış Pozitiflik Oranı: ●Harmony%0,1 (2/1,939) ●1. trimester taraması%4.5 (87/1,939)*

24 Risk Skoru Karşılaştırması Her iki figür aynı hasta grubunu (1.949) göstermektedir ●Trizomili 10 olgu ●Trizomili olmayan 1,939 olgu 1. trimester taraması Trizomi Yanlış pozitif Normal Nicolaides KH et al. (Sept. 2012) American Journal of Obstetrics and Gynecology 24

25 NIPT’nin Sunduğu Avantajlar İddaları destekleyen en büyük klinik veritabanı 100.000 den fazla analizi yapılmış örnek ve birbiriyle tutarlı sonuçlar Kanıtlanmış Güvenilirlik Şeffaf, eğitim ve hasta odaklı güvenilir bir organizasyon Tüm dünya çapında bu alandaki öncü kişilerce desteklenen Erişilebilirlik NIPT için en düşük test ücreti Sürekli eklenen yeni erişim noktaları ile kolayca ulaşılabilme Kalite Her test en az 12 ayrı kalite kontrol ölçümünden geçer İlave olarak, en az 50 laboratuvar performans ölçümü kullanılır 25

26 Test Raporu 26

27 Test Raporu (T21) 27

28 Kişiselleştirilmiş Risk Hesaplaması Risk skoru değerlerinin %99.5’i her iki uçtan birisindedir 28

29 Testin Sunduğu Yenilikler Harmony test with Y ●Y kromozomunun incelenmesini içerir ●Fetal cinsiyet* ve Y anöploidisi ile ilgili bilgi verir ●Şu anda uygulanabilmektedir Harmony test with X,Y ●X ve Y kromozomlarının incelenmesini içerir ●Fetal cinsiyet* ve Y anöploidisi ile ilgili bilgi verir ●Mayıs 2013’ten önce uygulanmaya başlanacak 29 * Sadece Amerika için geçerli olup Türkiye’de kullanımı yasalar gereği mümkün değildir.

30 Harmony TM Prenatal Test 30 Cell free fetal DNA’nın (cffDNA) potansiyeli Harmony ile MPSS’nin karşılaştırılması Harmony’nin klinik performansı Harmony’nin klinik uygulaması

31 Potansiyel Klinik Uygulama İnvaziv işlemin alternatifi? NIPT, tanı amaçlı bir test değildir Diğer kromozom anomalilerini saptayamaz Mikroarray Pozitif tarama sonrası? Diğer genetik hastalıklar ile bağlantılı NT Tanıda gecikme İnvaziv işlem gerekliliğinin devamı Serum taramasına alternatif ? NIPT + Ultrason: NIPT, yaygın fetal trizomileri saptayabilir Ultrason, diğer genetik hastalıkların bulgularına odaklanabilir 1. Norton, M., Brar, H., Weiss, J., Karimi, A., et al. Non-Invasive Chromosomal Evaluation (NICE) Study: Results of a Multicenter, Prospective, Cohort Study for Detection of Fetal Trisomy 21 and Trisomy 18, Am J Obstet Gynecol. (2012), doi:10.1016/j.ajog.2012.05.021.; 2. Nicolaides KH, Syngelaki A, Ashoor G, et al. Noninvasive prenatal testing for fetal trisomies in a routinely screened first-trimester population. Am J Obstet Gynecol (2012);207:x.ex-x.ex. 31

32 Beklentilerin Klinik Testler ile Karşılanması Standart bir analiz isteyen hasta Düşünülen Klinik Test NIPT (T21, T18, T13) Karşılaştırmalı genetik analiz isteyen hasta Fetusun genetik açıdan tam bir analizini isteyen İnvaziv test ile karyotipleme & mikroarray Sadece endişe edilen anomaliler: T21, T18, T13, ve seks kromozomu anöploidileri (after counseling re: sex chromosome aneuploidy) Kesin bir bilgi isteyen İnvaziv test ile karyotipleme Güvenilir bir test isteği: • %1-2* kümülatif yalancı pozitiflik oranı • Mozaisizm için bilinmeyen saptama oranı Genişletilmiş NIPT * eg. verinata health >1.7% 32

33 Fetal Medicine Center (Nicolaides): Uygulama Protokolü 10 hafta: •Fetus ölçümleri için tarama •cfDNA testi için kan örneği •Kombine testler için kan örneği 12 hafta: • Detaylı ultrason taraması • Sonuçların tartışılması • CVS gerekli ise karar verme • + cfDNA testi • Fetal defektler • NT >3.5 mm CVS 33

34 Ürün Profili Kısa açıklama ve kullanım amaçları: The Harmony Prenatal Test, maternal kanda cell-free DNA (cfDNA) analizi için geliştirilmiş bir laboratuvar testidir ●Bu testin amacı, fetal trizomi 21 (down), trizomi 18 ve trizomi 13 riskini belirlemektir ●Test bir tarama testi olup tanı amaçlı valide edilmemiştir ●Mozaisizm, parsiyel kromozomal anöploidiler ve translokasyonlar için valide edilmemiştir Hasta populasyonu: En az 10 haftalık olan ve tekiz gebeliğe sahip kadınlarda uygulanabilir. Çoğul gebeliklerde (ikiz vb) kullanılması uygun değildir Örnek Gereksinimleri: ●Siyah ve kahverengi kan tüpleri içine 2x10ml tam kan alınır ●Örnekler alındığı gün gönderilmelidir. Sonuç oranı: Test edilen örneklerin %96’sında sonuç alınmaktadır Rapor süresi: 7-10 takvim günü 34

35 35

36 EKLENTİLER: Yedek slidelar 36

37 Örnek Gereksinimleri Teknoloji ve sekanslama Maternal kan örneği – 10hf GA Hedeflenmiş ve efektif 10 kat daha az sekanslama gerektirir (MPSS yöntemine göre) 6000’den fazla hastada 5 kör çalışma %4’den az fetal DNA’ya sahip örnek oranı %2-3 Fetal fraksiyonun %4 ve üstünde olduğu örneklerde raporlama oranı %99 100.000 den fazla analizi yapılmış örnek sayısı ile kanıtlanmış bir teknoloji Maternal kan örneği – ifade edilen 9hf GA (6 örnek <10hf) Paternal bukkal smear örneği Hedeflenmiş fakat efektif değil MPSS ile aynı miktarda sekanslama gerektirir 166 hastada 1 kör çalışma* Yayınlamış yayında %12.6 başarısızlık oranı* Fetal DNAnın %4-8 olduğu örneklerde başarısızlık oranı >% 40* Sadece maternal kan örnekleri analiz edildiği zaman test performansının ne olduğuna dair yayınlanmış bir veri yok Sadece lanse ediliyor/NIPT marketinde ispatlanmamış Yayınlanmış data Test performansı Panorama *Zimmermann, et al. Noninvasive prenatal aneuploidy testing of chromosomes 13, 18, 21, X, and Y, using targeted sequencing of polymorphic loci. Prenat Diagn 2012 Dec;32(13):1233-41 NIPT – Directed Yöntemlerdeki Farklılıklar 37

38 NIPT – Fetal Fraksiyonun Önemi Hangi NIPT analizi olursa olsun, %4 veya daha fazla fetal fraksiyon mutlaka gereklidir ●Test yapılan populasyonun yaklaşık %3’ünde fetal fraksiyon %4’ün altındadır Neden cfDNA %4’den daha az olabilir? ●Gebelik haftası ●Maternal kilo ●Bilinmeyen biyolojik ve çevresel faktörler 38

39 Ariosa lab data Fetal cfDNA – Artan Maternal Kiloya Paralel Azalma Örneklerin %3’ünde NIPT testi için yetersiz fetal cfDNA Maternal kilo artışına paralel olarak azalan fetal cfDNA Örneklerin %3’ünde NIPT testi için yetersiz fetal cfDNA Maternal kilo artışına paralel olarak azalan fetal cfDNA 39

40 Fetal Fraksiyon– Gebelik Haftası İlişkisi 21. Gebelik haftası sonrası: fetal fraksiyon her hafta %1.1 artar 21. gebelik haftası öncesi: fetal fraksiyon her hafta %0.11 artar Ariosa lab data 40

41 NIPT Performansı - Tüm NIPT Yöntemleri Saptama OranıFPR* Trisomy 21590/594 (%99.5)%0.1 Trisomy 18222/230 (%97)%0.1 Trisomy 13 30/38 (%79)%0.1 Chiu et al, 2011; Chen et al, 2011; Ehrich et al, 2011; Palomaki et al, 2011; Bianchi et al, 2012; Sparks et al, 2012; Ashoor et al, 2012; Norton et al, 2012 cfDNA her zaman fetal genotip ile korelasyon göstermez (plasental mozaisizm, vanishing twin, maternal mozaisizm) 41 * FPR: Yanlış pozitiflik oranı

42 Trizomi 18 ve 13 – Plasental Mozaisizm Yalancı negatif ve pozitif sonuçlara yol açabilir Sources: Kalousek et al, Am J Hum Genet, 1989; Wirtz et al, Prenat Diag, 1991; Smith et al, 1999 cfDNA plasentadan köken alır ●Muhtemelen trophoblastdan ●Koryonik villusun direk preperasyonu ile benzer Fetus ve plasentanın kromozomal yapısı farklı olabilir 21. kromozom ile karşılaştırıldığında, 13 ve 18 numaralı kromozomlarda daha sık gözlenir 42

43 T18 ve T13 – Mozaisizm Çalışması Yöntem ●Yaşayabilir fetuslarda ve ve yenidoğanlarda T13, T18, ve T21 ●Sitotrofoblast, villöz stroma, koryon, amnion, ve kordon kanı kromozom analizi Sonuçlar ●T21 fetuslarda, sitotrofoblast ve diğer tüm dokular trizomik olarak gözlenmiş ●T13 ve T18 fetuslarda, sitotrofoblast hücrelerinin %30’unda trizomi saptanmış Sitotrofoblastların %70’i ise normal (öploid) bulunmuş Fetal trizomi Sitotrofoblastlarda trizomik hücrelerin oranı (%) Diğer dokularda trizomik hücrelerin oranı (%) T13, T18 (n=14)%30 (ortalama)%100 T21 (n=12)%100 American Journal of Human Genetics (1989) NIPT’deki yanlış negatifliklerin, fetal gelişimin biyolojisi altında yatan nedenlerden dolayı trizomi 13 ve T18’de ortaya çıkması daha olasıdır 43

44 T21 için NIPT – Tanı Amaçlı Değil NIPT sonuçları, hastalığın prevalansı göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir Test güvenliği: %99 saptama %0.1 yalancı pozitiflik T21 prevalansı: 1/500 1,000 kadın 2 olguda T21 998 olguda normal (t21 için) 20 Test +Test - 1997 Test +Test - Örnek: Pozitif test sonuçlarının sadece 2/3’ü doğrudur 44 %99 saptama oranı %0.1 yalancı pozitiflik oranı

45 Cinsiyet Kr. Anöploidileri – Genel Bakış Maternal karyotip - cfDNA analizini etkileyebilir ●Annedeki X kromozomunun durumu (mozaisim vb) buna yol açabilir ●47,XXX kromozom yapısına sahip kadınların %90’ını, fazladan bir X kromozomuna sahip olduğunun farkında değildir Mozaisizm – İki farklı kromozomal yapıya sahip olma (46,XX/45,X gibi) ●Maternal mozaisizm – Anne yaşı ile X kromozom kaybı arasında bir ilişki mevcuttur ●Fetal mozaisizm – Seks kromozomu anöploidisi saptanan olguların %50’sinde mozaisizm gözlenebilmektedir. Turner Sendromlu (45,X) olgularda, diğer seks kromozomu anöploidilerine göre mozaisizm oranı daha yüksektir. 2 Seks anöploidisiDoğum prevalansı (mozaikler dahil) 1 X0 (Turner)1/1,893 kız bebek XXX1/947 kız bebek XXY (Klinefelter)1/576 erkek bebek XYY1/851 erkek bebek 1. Nielsen et al. Human Genetics 1991, 87: 81-83. 2. Thompson & Thompson Genetics in Medicine, Sixth Edition. Robert L. Nussbaum, Roderick McInnes, Willard Huntington. Saunders, 2001. 45

46 Kadınlarda Doğal X Kromozomu Kaybı 665 kadın (0-80 yaş arası) 19.650 hücrede lenfosit kültürü 1 veya 2 adet X kromozomu varlığının incelenmesi için G-bantlama analizi Cytogenetic and Genome Research (2007) Kadınlarda; biyolojik olarak meydana gelen düşük seviyedeki X kromozomu kaybı, seks kromozomlarının NIPT’sinde sıkıntılara yol açar 46

47 Seks Kromozomu Anöploidisi için NIPT – Klinik Veri Benzer sonuçlar ve kör klinik çalışmalar kısıtlıdır 1,2 Diğer yayınlanmış çalışmalar ya kör çalışma değildir ya da kısa raporlar şeklindedir 2,3 Yayınlanmamış çalışmalar 4 Test performansı 1-4 ●Saptama oranları %66-95 olup geniş güvenlik aralıklarındadır. ●Yalancı pozitiflik oranları %1’e yakındır ●Mozaik olgulardaki performans bilinmemektedir 1. Jiang et al. BMC Medical Genomics 2012, 5:57; 2. Bianchi et al. Obstet Gynecol 2012, 119:890 ; 3. Zimmerman et al. Prenat Diagn 2012, 32:1; 4. http://www.verinata.com/providers/clinical-data Accessed March 5, 2013http://www.verinata.com/providers/clinical-data 47

48 Geçerli Kurallar ve Standard Uygulama Seks kromozom anöploidilerinin prenatal evrede incelenmesi genellikle standart prosedürler içerisinde değildir. ●Gerçekten seks kromozom anöploidileri için bir tarama yapılmasını istiyor muyuz? ●Present: detected as consequence of invasive dx for other conditions Profesyonel topluluklar seks kromozomu anöploidileri için tarama yapılmasını önermemektedir 1. Brun et al. Prenat Diag 2004, 24:213-218. 48

49 Seks Kromozomu Anöploidi Testi – Klinik Değerlendirme NIPT ●Seks kromozomu anöploidilerini destekleyecek klinik datalar ortaya çıkmaya devam ediyor —Küçük klinik çalışmalar —Mozaisizm için testin performansı bilinmiyor Seks kromozomu anöploidisinin rutin olarak taranmasının önerilmesinden önce ilave bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır Seks kromozomu anöploidilerinde fenotip oldukça değişken olup bazen normal fenotip görülebilir Test öncesi danışma: ●Hizmet veren kurum/kişiler ve hastalar seks kromozomu anöploidilerini anlama zorluğu yaşayabilirler ●Yeterli danışma kaynakları bulunmayabilir 49

50 July 2012 50

51 NICE çalışması – Genel Bakış Amerika ve Avrupa’dan 50 klinik Bugüne kadar yapılmış en büyük kohort çalışması - Bütün ilgili konular değerlendirildi Çalışma grubu, herhangi bir endikasyon nedeniyle invaziv girişim uygulanan kadınlar ile düşük risk grubunda değerlendirilen kadınlardan oluşmuştu SensitiviteSpesivite Yanlış Pozitif Oranı Trizomi 21 % 100 (81/81) %99.97 (2887/2888) %0.03 (1/2888) Trizomi 18 % 97 (37/38) %99.93 (2886/2888) %0.07 (2/2888) Norton ME et al. (2012) American Journal of Obstetrics and Gynecology 51

52 Farklı Risk Grupları Arasında Benzer Fetal Fraksiyon Oranları Source: Brar H et al. J Matern Fetal Neonatal Med, 2012 NIPT performansı, yüksek ve düşük riskli gebeliklerde birbiri ile uyumludur 52

53 FORTE ‘nin z-skoruna göre Avantajları ÖploidT21 z-skoru sonuçlarıFORTE sonuçları *Based on data from Ashoor, G., Syngelaki, A., Wagner, M., Birdir, C., Nicolaides, K.H., Chromosome-selective sequencing of maternal plasma cell-free DNA for first trimester detection of trisomy 21 and trisomy 18, Am J Obstet Gynecol. (2012), doi: 10.1016/j.ajog.2012.01.029.; FORTE, trizomili ve trizomili olmayan olgular arasında z-skorundan daha iyi bir ayırım sağlar Trizomi 21 Non-trizomi 53 Öploid


"Non-invaziv Prenatal Test: Fetal Trizomilerin Saptanmasında Yeni Bir Dönem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları