Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜCRET VE ASGARİ ÜCRET Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜCRET VE ASGARİ ÜCRET Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;"— Sunum transkripti:

1 ÜCRET VE ASGARİ ÜCRET Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

2 Ücretle İlgili Çeşitli Kavramlar Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
İçerik Ücret & Ücretle İlgili Çeşitli Kavramlar Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi A- Asgari Ücret nedir? B- Asgari Ücretin Tanımı,Amaçları, Özellikleri,Önemi C-Asgari Ücretin Belirlenmesi A-Ücret nedir? B-Ücret İle İlgili Çeşitli Kavramlar ve İlişkisi 1-Ücret Haddi-Ücret Geliri 2-Brüt Ücret- Net Ücret 3-Parasal Ücret –Gerçek Ücret 4-Asgari Ücret Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

3 Geniş anlamda; “İnsan emeğinin bir bedeli”
Ücret; Geniş anlamda; “İnsan emeğinin bir bedeli” Genel anlamda; “işletmelerin kâr ve zararına bağlı olmayan, işveren tarafından emek sahibine üretilen malın satışı beklenmeden ödenen, miktarı önceden belirlenmiş bir gelir” “Bedensel ve düşünsel emeğin bedeli” “üretime emeği ile katılanların üretimden aldıkları pay” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

4 Sosyal Politika açısından ücret;
“verime göre” “ihtiyaca göre” “güvence altına alınarak korunması gereken temel bir insan hakkı” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

5 Ekonomik açıdan; “emeğin fiyatı” İş hukuku açısından;
“Emeğin bedensel ve düşünsel faaliyetlerinin karşılığı” Sosyal politika açısından “emeğin geçim aracı” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

6 Ücretle ilgili çeşitli kavramlar
1. Ücret Haddi(çıplak ücret, esas ücret,asıl ücret, temel ücret) “belirli bir zaman veya üretim birimi başına ödenen” ücrettir. Ücret Geliri= Ücret haddi x Çalışılan zaman birimi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

7 Ücretle ilgili çeşitli kavramlar
Ücret Geliri= Ücret haddi x Çalışılan zaman birimi Etki eden unsurlar; Fazla mesai/Çalışma ücreti Çalışılmayan Saatler İçin Ödenen Ücret (Hafta tatili,yıllık izin,özel izin) İkramiye Prim Sosyal yardımlar Komisyon Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

8 Ücretle ilgili çeşitli kavramlar
Brüt ücret(gayri safi ücret)- Net Ücret Brüt ücret; işveren tarafından işçiye ödenen ücret. İşveren tarafından belirli bir dönem için ödenen ücret gelirinin vergi, sosyal sigorta primi, sendika aidatı vb kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen ücret safi ücret(net ücret)tir ndan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

9 Ücretle ilgili çeşitli kavramlar
Parasal Ücret-Gerçek Ücret Parasal ücret işçinin eline geçen ücretin parasal değeridir. Gerçek ücret; ücretin gerçek satın alma gücü(Reel ücret) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

10 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İşverenin ücret ödeme borcunun en alt sınırı. Genel olarak; Bir taraftan çalışanlara insan olmaları nedeniyle sosyal bakımdan uygun asgari yaşam düzeyi sağlamaya elverişli olan, diğer taraftan işverenlerin daha düşük ücret ödemelerini engelleyen zorunlu karaktere sahip bir ücret. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

11 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Bağımlı statüler altında çalışanların,yaşamlarını insan onuruna yaraşır Biçimde sürdürebilmelerinde yeterli olabilecek biçimde kamu otoritesi tarafından belirlenen ve hukuki düzenlemeler ile ülke genelinde yürürlüğe konulan en az ücret düzeyi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

12 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi “Sosyo-ekonomik, Sosyo-kültürel, Sosyo-politik” pek çok faktör etki etmektedir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

13 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi “Asgari ücret” kavramının doğuşu ve gelişiminde: “İşçi sınıfının, toplumsal bir sınıf olarak ortaya çıkması” Orta çağdan bu yan “adil fiyat” “adil ücret” kuramları ile tanınan Kanonistler (Sosyal Katolikler) tarafından düşünülmüş. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

14 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin amaçları: Genel ve özel amaç. Genel amaç; uygun asgari yaşam düzeyi sağlamak. Düşük ücretleri çalışanın geçimini sağlayacak bir düzeye yükseltmek Ani ücret düşmelerine karşı çalışanları korumaktır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

15 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin amaçları: Genel ve özel amaç. Özel amaç; ekonomik ve sosyal yaşamın çeşitli yönleri ile ilgili farklı yönleri için kullanılır. Devletin önemli bir ücret politikası aracı olması, “Eşit işe eşit ücret ilkesi” İşverenler arasında haksız rekabeti önlemek, Ücret yelpazesindeki anormal farkları önlemek, Sosyal yardım mekanizmalarının yükünü hafifletmek, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

16 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin amaçları: Genel ve özel amaç. “Eşit işe eşit ücret ilkesi” “Aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önleme amacı” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

17 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

18 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; Bağlayıcıdır, İşin ve çalışanın niteliklerinden farklıdır. Salt işçi statüsü altında çalışanları kapsamaz. Milli gelirin adil bir biçimde bölüşümüne yardımcıdır. İkramiye ve tazminat hesaplarında ölçüt olarak kullanılır. Çeşitli alanlara doğrudan ve dolaylı yansımaları vardır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

19 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; Asgari ücret bağlayıcıdır. Mevzuat hükümleri belirlenerek ile yürürlüğe konulmuştur. Taraflar arasında pazarlık konusu yapılamaz.( ILO 131 sayılı Sözleşmesi’nde) İşverenin hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

20 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 2. İşin ve çalışanın niteliklerinden farklıdır. - İşin yürütüm koşulları, gerektirdiği bedensel ve düşünsel güç, çalışma ortamı gibi işin nitelikleri; - Eğitim düzeyi,kıdemi,deneyimi gibi bireysel nitelikler dikkate alınmaz. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

21 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 3.Salt işçi statüsü altında çalışanları kapsamaz. Bağımlı statü altında çalışanların tümü örneğin kamu çalışanları da asgari ücret düzenlemesinden yararlanmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

22 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 4. Milli gelirin adil bir biçimde bölüşümüne yardımcıdır. “sosyal politika aracıdır.” milli gelirin yeniden dağıtılması bakımından önemlidir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

23 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 5. İkramiye ve tazminat hesaplarında ölçüt olarak kullanılır. Belirli aralılarla gözden geçirilerek yeniden belirlenir. Gerçek satın alma gücünü en iyi şekilde yansıtabileceği düşünülür. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

24 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 6. Çeşitli alanlara doğrudan ve dolaylı yansımaları vardır. İşçi ve işveren açısından haksız rekabeti önlemesi, İnsan onuruna yakışır bir yaşam düzeyi sağlaması, En alt düzeyde bir yeterliliğin sağlanması, Besin harcamaları ve sosyo-kültürel harcamalar olmak üzere iki ayrı alanda sorgulanır ve saptanır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

25 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İnsana Yakışır İş Uygun iş Düzgün iş Saygın iş İnsan onuruna yakışır iş Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

26 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İnsana Yakışır İş “Bireylerin çalışma ve istihdam haklarına, iş sağlığı ve güvenliği koşullarına, sosyal güvenlik olanaklarına ve sendikalar ya da diğer temsil ve katılım mekanizmaları aracılığı ile kendilerini ifade etme hakları” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

27 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İnsana Yakışır İş ILO : “ Çalışma yaşamında bireylerin temel haklarının korunduğu, yeterli bir Gelir ve sosyal koruma sağlayan üretken bir iş” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

28 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İnsana Yakışır İş’in 6 boyutu: İş fırsatı Çalışma özgürlüğü Üretken iş Çalışanların işte adil ve eşit davranış görmesi İşte güvenlik İşte saygınlık Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

29 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin belirlenmesi; Ulusal düzeyde,çalışma yaşamı ile ilgili tarafların eşit koşullar altında temsil edildikleri, bağımsız kurul veya komisyonlar aracılığı ile saptanır ve yürürlüğe konur. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

30 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin belirlenmesi; 1. Toplu iş sözleşmeleri yoluyla serbestçe 2. Müdahale yoluyla, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

31

32 MADDE 39. - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında
olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

33

34

35

36

37 Yıllara Göre Asgari Ücret
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

38 HANGİ ÜLKE NE KADAR ASGARİ
ÜCRET VERİYOR? Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

39 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Besin Harcamaları Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeterli olacak kalori değerini taşıyan gıda maddelerinin miktarına göre belirlenir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

40 Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi
Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Sosyo-kültürel nitelikli harcamalar Bireylerin; barınma,ulaşım, yakacak,dinlenme,eğlence, kültür, sağlık,giyim vb. harcamaları (bu harcamalar pek çok değişkene bağlıdır) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

41

42

43 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

44 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

45 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarını çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

46 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET( 1998 – 2012 ) İLGİLİ RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR GÜNLÜK( TL ) AYLIK( TL ) ARTIŞ ORANI ( % ) / 23066 35,0 35,9 / 23570 63,2 19,9 / 23923 17,3 17,6 8,2 / 24268 17,8 17,5 5,0 / 24474 14,3 / 24625 32,2 / 24799 13 / 24980 22 20,3 / 25333 38,2 40,4 / 25504 5 / 25686 16,29 YTL 488,70 YTL 10 13,86 YTL 415,80 YTL / 26032 17,70 YTL 531,00 YTL 8,7 15,00 YTL 450,00 YTL 8,43 / 26390 18,75 YTL 562,50 YTL 5,93 15,89 YTL 476,70 YTL 19,50 YTL 585,00 YTL 4 16,38 YTL 491,40 YTL 3,08 / 26741 20,28 YTL 608,40 YTL 17,18 YTL 515,40 YTL 4,88 21,29 YTL 638,70 YTL 18,02 YTL 540,60 YTL 4,89 / 26096 22,20 TL 666,00 TL 4,27 18,90 TL 567,00 TL 23,10 TL 693,00 TL 4,05 19,65 TL 589,50 TL 3,97 / 27449 24,30 TL 729,50 TL 5,26 20,70 TL 621,00 TL 5,34 25,35 TL 760,50 TL 4,25 21,60 TL 648,00 TL 4,34 / 27802 26,55 TL 796,50 TL 4,73 22,65 TL 679,50 TL 4,86 27,90 TL 837,00 TL 5,08 715,50 TL 5,29 / 28158 29,55 TL 886,50 TL 5,91 6,28 31,35 TL 940,50 TL 6,09 26,85 805,50 TL Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

47 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET( 1998 – 2012 ) İLGİLİ RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR GÜNLÜK( TL ) AYLIK( TL ) ARTIŞ ORANI ( % ) / 23066 35,0 35,9 / 23570 63,2 19,9 / 23923 17,3 17,6 8,2 / 24268 17,8 17,5 5,0 / 24474 14,3 / 24625 32,2 / 24799 13 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

48 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;
/ 24980 22 20,3 / 25333 38,2 40,4 / 25504 5 / 25686 16,29 YTL 488,70 YTL 10 13,86 YTL 415,80 YTL / 26032 17,70 YTL 531,00 YTL 8,7 15,00 YTL 450,00 YTL 8,43 / 26390 18,75 YTL 562,50 YTL 5,93 15,89 YTL 476,70 YTL 19,50 YTL 585,00 YTL 4 16,38 YTL 491,40 YTL 3,08 / 26741 20,28 YTL 608,40 YTL 17,18 YTL 515,40 YTL 4,88 21,29 YTL 638,70 YTL 18,02 YTL 540,60 YTL 4,89 / 26096 22,20 TL 666,00 TL 4,27 18,90 TL 567,00 TL 23,10 TL 693,00 TL 4,05 19,65 TL 589,50 TL 3,97 / 27449 24,30 TL 729,50 TL 5,26 20,70 TL 621,00 TL 5,34 25,35 TL 760,50 TL 4,25 21,60 TL 648,00 TL 4,34 / 27802 26,55 TL 796,50 TL 4,73 22,65 TL 679,50 TL 4,86 27,90 TL 837,00 TL 5,08 715,50 TL 5,29 / 28158 29,55 TL 886,50 TL 5,91 6,28 31,35 TL 940,50 TL 6,09 26,85 805,50 TL Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

49 Teşekkürler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN


"ÜCRET VE ASGARİ ÜCRET Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları