Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN."— Sunum transkripti:

1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

2 Ücret & Ücretle İlgili Çeşitli Kavramlar Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İçerik A-Ücret nedir? B-Ücret İle İlgili Çeşitli Kavramlar ve İlişkisi 1-Ücret Haddi-Ücret Geliri 2-Brüt Ücret- Net Ücret 3-Parasal Ücret –Gerçek Ücret 4-Asgari Ücret A- Asgari Ücret nedir? B- Asgari Ücretin Tanımı,Amaçları, Özellikleri,Önemi C-Asgari Ücretin Belirlenmesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

3 Ücret; Geniş anlamda; “İnsan emeğinin bir bedeli” Genel anlamda; “işletmelerin kâr ve zararına bağlı olmayan, işveren tarafından emek sahibine üretilen malın satışı beklenmeden ödenen, miktarı önceden belirlenmiş bir gelir” “Bedensel ve düşünsel emeğin bedeli” “üretime emeği ile katılanların üretimden aldıkları pay” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

4 Sosyal Politika açısından ücret; “verime göre” “ihtiyaca göre” “güvence altına alınarak korunması gereken temel bir insan hakkı” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

5 Ekonomik açıdan; “emeğin fiyatı” İş hukuku açısından; “Emeğin bedensel ve düşünsel faaliyetlerinin karşılığı” Sosyal politika açısından “emeğin geçim aracı” Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

6 Ücretle ilgili çeşitli kavramlar 1. Ücret Haddi(çıplak ücret, esas ücret,asıl ücret, temel ücret) “belirli bir zaman veya üretim birimi başına ödenen” ücrettir. Ücret Geliri= Ücret haddi x Çalışılan zaman birimi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

7 Ücretle ilgili çeşitli kavramlar Ücret Geliri= Ücret haddi x Çalışılan zaman birimi Etki eden unsurlar; -Fazla mesai/Çalışma ücreti - Çalışılmayan Saatler İçin Ödenen Ücret (Hafta tatili,yıllık izin,özel izin) -İkramiye -Prim -Sosyal yardımlar -Komisyon Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

8 Ücretle ilgili çeşitli kavramlar Brüt ücret(gayri safi ücret)- Net Ücret Brüt ücret; işveren tarafından işçiye ödenen ücret. İşveren tarafından belirli bir dönem için ödenen ücret gelirinin vergi, sosyal sigorta primi, sendika aidatı vb kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen ücret safi ücret(net ücret)tir ndan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

9 Ücretle ilgili çeşitli kavramlar Parasal Ücret-Gerçek Ücret Parasal ücret işçinin eline geçen ücretin parasal değeridir. Gerçek ücret; ücretin gerçek satın alma gücü(Reel ücret) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

10 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN İşverenin ücret ödeme borcunun en alt sınırı. Genel olarak; Bir taraftan çalışanlara insan olmaları nedeniyle sosyal bakımdan uygun asgari yaşam düzeyi sağlamaya elverişli olan, diğer taraftan işverenlerin daha düşük ücret ödemelerini engelleyen zorunlu karaktere sahip bir ücret. Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi

11 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Bağımlı statüler altında çalışanların,yaşamlarını insan onuruna yaraşır Biçimde sürdürebilmelerinde yeterli olabilecek biçimde kamu otoritesi tarafından belirlenen ve hukuki düzenlemeler ile ülke genelinde yürürlüğe konulan en az ücret düzeyi. Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi

12 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN “Sosyo-ekonomik, Sosyo-kültürel, Sosyo-politik” pek çok faktör etki etmektedir. Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi

13 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN “Asgari ücret” kavramının doğuşu ve gelişiminde: “İşçi sınıfının, toplumsal bir sınıf olarak ortaya çıkması” Orta çağdan bu yan “adil fiyat” “adil ücret” kuramları ile tanınan Kanonistler (Sosyal Katolikler) tarafından düşünülmüş. Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi

14 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin amaçları: Genel ve özel amaç. Genel amaç; uygun asgari yaşam düzeyi sağlamak. 1.Düşük ücretleri çalışanın geçimini sağlayacak bir düzeye yükseltmek 2.Ani ücret düşmelerine karşı çalışanları korumaktır.

15 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin amaçları: Genel ve özel amaç. Özel amaç; ekonomik ve sosyal yaşamın çeşitli yönleri ile ilgili farklı yönleri için kullanılır. 1.Devletin önemli bir ücret politikası aracı olması, 2.“Eşit işe eşit ücret ilkesi” 3.İşverenler arasında haksız rekabeti önlemek, 4.Ücret yelpazesindeki anormal farkları önlemek, 5.Sosyal yardım mekanizmalarının yükünü hafifletmek,

16 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin amaçları: Genel ve özel amaç. “Eşit işe eşit ücret ilkesi” “Aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önleme amacı”

17 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi

18 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 1.Bağlayıcıdır, 2.İşin ve çalışanın niteliklerinden farklıdır. 3.Salt işçi statüsü altında çalışanları kapsamaz. 4.Milli gelirin adil bir biçimde bölüşümüne yardımcıdır. 5.İkramiye ve tazminat hesaplarında ölçüt olarak kullanılır. 6.Çeşitli alanlara doğrudan ve dolaylı yansımaları vardır.

19 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 1.Asgari ücret bağlayıcıdır. Mevzuat hükümleri belirlenerek ile yürürlüğe konulmuştur. Taraflar arasında pazarlık konusu yapılamaz.( ILO 131 sayılı Sözleşmesi’nde) İşverenin hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmaktadır.

20 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 2. İşin ve çalışanın niteliklerinden farklıdır. - İşin yürütüm koşulları, gerektirdiği bedensel ve düşünsel güç, çalışma ortamı gibi işin nitelikleri; - Eğitim düzeyi,kıdemi,deneyimi gibi bireysel nitelikler dikkate alınmaz.

21 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 3.Salt işçi statüsü altında çalışanları kapsamaz. Bağımlı statü altında çalışanların tümü örneğin kamu çalışanları da asgari ücret düzenlemesinden yararlanmaktadır.

22 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 4. Milli gelirin adil bir biçimde bölüşümüne yardımcıdır. “sosyal politika aracıdır.” milli gelirin yeniden dağıtılması bakımından önemlidir.

23 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 5. İkramiye ve tazminat hesaplarında ölçüt olarak kullanılır. Belirli aralılarla gözden geçirilerek yeniden belirlenir. Gerçek satın alma gücünü en iyi şekilde yansıtabileceği düşünülür.

24 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin özellikleri; 6. Çeşitli alanlara doğrudan ve dolaylı yansımaları vardır. İşçi ve işveren açısından haksız rekabeti önlemesi, İnsan onuruna yakışır bir yaşam düzeyi sağlaması, En alt düzeyde bir yeterliliğin sağlanması, Besin harcamaları ve sosyo-kültürel harcamalar olmak üzere iki ayrı alanda sorgulanır ve saptanır.

25 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İnsana Yakışır İş Uygun iş Düzgün iş Saygın iş İnsan onuruna yakışır iş

26 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İnsana Yakışır İş “Bireylerin çalışma ve istihdam haklarına, iş sağlığı ve güvenliği koşullarına, sosyal güvenlik olanaklarına ve sendikalar ya da diğer temsil ve katılım mekanizmaları aracılığı ile kendilerini ifade etme hakları”

27 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İnsana Yakışır İş ILO : “ Çalışma yaşamında bireylerin temel haklarının korunduğu, yeterli bir Gelir ve sosyal koruma sağlayan üretken bir iş”

28 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi İnsana Yakışır İş’in 6 boyutu: İş fırsatı Çalışma özgürlüğü Üretken iş Çalışanların işte adil ve eşit davranış görmesi İşte güvenlik İşte saygınlık

29 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin belirlenmesi; Ulusal düzeyde,çalışma yaşamı ile ilgili tarafların eşit koşullar altında temsil edildikleri, bağımsız kurul veya komisyonlar aracılığı ile saptanır ve yürürlüğe konur.

30 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Asgari ücretin belirlenmesi; 1. Toplu iş sözleşmeleri yoluyla serbestçe 2. Müdahale yoluyla,

31

32 MADDE 39. - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. MADDE 39. - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

33

34

35

36

37 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Yıllara Göre Asgari Ücret

38 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN HANGİ ÜLKE NE KADAR ASGARİ ÜCRET VERİYOR?

39 Besin Harcamaları Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeterli olacak kalori değerini taşıyan gıda maddelerinin miktarına göre belirlenir.

40 Sosyo-kültürel nitelikli harcamalar Asgari Ücret & Tanımı,Amaçları, Özellikleri, Önemi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN Bireylerin; barınma,ulaşım, yakacak,dinlenme,eğlence, kültür, sağlık,giyim vb. harcamaları (bu harcamalar pek çok değişkene bağlıdır)

41

42

43 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

44 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

45 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarını çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarını çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

46 YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET( 1998 – 2012 ) İLGİLİ RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI YÜRÜRL ÜK TARİHLE Rİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR GÜNLÜK( TL ) AYLIK( TL ) ARTIŞ ORANI ( % ) GÜNLÜK( TL ) AYLIK( TL ) ARTIŞ ORANI ( % ) 31.07.1997 / 23066 01.08.1998 31.12.1998 1.594.65047.839.50035,01.355.47540.664.25035,9 31.12.1998 / 23570 01.01.1999 30.06.1999 2.602.50078.075.00063,22.212.12566.363.75063,2 31.12.1998 / 23570 01.07.1999 31.12.1999 3.120.00093.600.00019,92.652.00079.560.00019,9 31.12.1999 / 23923 01.01.2000 30.06.2000 3.660.000 109.800.00 0 17,33.120.00093.600.00017,6 31.12.1999 / 23923 01.07.2000 31.12.2000 3.960.000 118.800.00 0 8,23.375.000 101.250.00 0 8,2 22.12.2000 / 24268 01.01.2001 30.06.2001 4.665.000 139.950.00 0 17,83.965.250 118.957.50 0 17,5 22.12.2000 / 24268 01.07.2001 31.07.2001 4.898.250 146.947.50 0 5,04.164.000 124.920.00 0 5,0 26.07.2001 / 24474 01.08.2001 31.12.2001 5.598.000 167.940.00 0 14,34.758.300 142.749.00 0 14,3 29.12.2001 / 24625 01.01.2002 30.06.2002 7.400.025 222.000.75 0 32,26.290.025 188.700.75 0 32,2 28.06.2002 / 24799 01.07.2002 31.12.2002 8.362.500 250.875.00 0 137.107.000 213.210.00 0 13 31.12.2002 / 24980 01.01.2003 31.12.2003 10.200.000 306.000.00 0 228.550.000 256.500.00 0 20,3 31.12.2003 / 25333 01.01.2004 30.06.2004 14.100.000 423.000.00 0 38,212.000.000 360.000.00 0 40,4 20.02.2004 / 25504 01.07.2004 31.12.2004 14.805.000 444.150.00 0 512.600.000 378.000.00 0 5 30.12.2004 / 25686 01.01.2005 31.12.2005 16,29 YTL488,70 YTL1013,86 YTL415,80 YTL10 23.12.2005 / 26032 01.01.2006 31.12.2006 17,70 YTL531,00 YTL8,715,00 YTL450,00 YTL8,43 28.12.2006 / 26390 01.01.2007 30.06.2007 18,75 YTL562,50 YTL5,9315,89 YTL476,70 YTL5,93 28.12.2006 / 26390 01.07.2007 31.12.2007 19,50 YTL585,00 YTL416,38 YTL491,40 YTL3,08 29.12.2007 / 26741 01.01.2008 30.06.2008 20,28 YTL608,40 YTL417,18 YTL515,40 YTL4,88 29.12.2007 / 26741 01.07.2008 31.12.2008 21,29 YTL638,70 YTL518,02 YTL540,60 YTL4,89 30.12.2008 / 26096 01.01.2009 30.06.2009 22,20 TL666,00 TL4,2718,90 TL567,00 TL4,88 30.12.2008 / 26096 01.07.2009 31.12.2009 23,10 TL693,00 TL4,0519,65 TL589,50 TL3,97 31.12.2009 / 27449 01.01.2010 30.06.2010 24,30 TL729,50 TL5,2620,70 TL621,00 TL5,34 31.12.2009 / 27449 01.07.2010 31.12.2010 25,35 TL760,50 TL4,2521,60 TL648,00 TL4,34 31.12.2010 / 27802 01.01.2011 30.06.2011 26,55 TL796,50 TL4,7322,65 TL679,50 TL4,86 31.12.2010 / 27802 01.07.2011 31.12.2011 27,90 TL837,00 TL5,0822,65 TL715,50 TL5,29 30.12.2011 / 28158 01.01.2012 30.06.2012 29,55 TL886,50 TL5,9125,35 TL760,50 TL6,28 30.12.2011 / 28158 01.07.2012 31.12.2012 31,35 TL940,50 TL6,0926,85805,50 TL5,91 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

47 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET( 1998 – 2012 ) İLGİLİ RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI YÜRÜRLÜ K TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR GÜNLÜK( TL ) AYLIK( TL ) ARTIŞ ORANI ( % ) GÜNLÜK( TL ) AYLIK( TL ) ARTIŞ ORANI ( % ) 31.07.1997 / 23066 01.08.1998 31.12.1998 1.594.65047.839.50035,01.355.47540.664.25035,9 31.12.1998 / 23570 01.01.1999 30.06.1999 2.602.50078.075.00063,22.212.12566.363.75063,2 31.12.1998 / 23570 01.07.1999 31.12.1999 3.120.00093.600.00019,92.652.00079.560.00019,9 31.12.1999 / 23923 01.01.2000 30.06.2000 3.660.000109.800.00017,33.120.00093.600.00017,6 31.12.1999 / 23923 01.07.2000 31.12.2000 3.960.000118.800.0008,23.375.000101.250.0008,2 22.12.2000 / 24268 01.01.2001 30.06.2001 4.665.000139.950.00017,83.965.250118.957.50017,5 22.12.2000 / 24268 01.07.2001 31.07.2001 4.898.250146.947.5005,04.164.000124.920.0005,0 26.07.2001 / 24474 01.08.2001 31.12.2001 5.598.000167.940.00014,34.758.300142.749.00014,3 29.12.2001 / 24625 01.01.2002 30.06.2002 7.400.025222.000.75032,26.290.025188.700.75032,2 28.06.2002 / 24799 01.07.2002 31.12.2002 8.362.500250.875.000137.107.000213.210.00013

48 31.12.2002 / 24980 01.01.2003 31.12.2003 10.200.000306.000.000228.550.000256.500.00020,3 31.12.2003 / 25333 01.01.2004 30.06.2004 14.100.000423.000.00038,212.000.000360.000.00040,4 20.02.2004 / 25504 01.07.2004 31.12.2004 14.805.000444.150.000512.600.000378.000.0005 30.12.2004 / 25686 01.01.2005 31.12.2005 16,29 YTL488,70 YTL1013,86 YTL415,80 YTL10 23.12.2005 / 26032 01.01.2006 31.12.2006 17,70 YTL531,00 YTL8,715,00 YTL450,00 YTL8,43 28.12.2006 / 26390 01.01.2007 30.06.2007 18,75 YTL562,50 YTL5,9315,89 YTL476,70 YTL5,93 28.12.2006 / 26390 01.07.2007 31.12.2007 19,50 YTL585,00 YTL416,38 YTL491,40 YTL3,08 29.12.2007 / 26741 01.01.2008 30.06.2008 20,28 YTL608,40 YTL417,18 YTL515,40 YTL4,88 29.12.2007 / 26741 01.07.2008 31.12.2008 21,29 YTL638,70 YTL518,02 YTL540,60 YTL4,89 30.12.2008 / 26096 01.01.2009 30.06.2009 22,20 TL666,00 TL4,2718,90 TL567,00 TL4,88 30.12.2008 / 26096 01.07.2009 31.12.2009 23,10 TL693,00 TL4,0519,65 TL589,50 TL3,97 31.12.2009 / 27449 01.01.2010 30.06.2010 24,30 TL729,50 TL5,2620,70 TL621,00 TL5,34 31.12.2009 / 27449 01.07.2010 31.12.2010 25,35 TL760,50 TL4,2521,60 TL648,00 TL4,34 31.12.2010 / 27802 01.01.2011 30.06.2011 26,55 TL796,50 TL4,7322,65 TL679,50 TL4,86 31.12.2010 / 27802 01.07.2011 31.12.2011 27,90 TL837,00 TL5,0822,65 TL715,50 TL5,29 30.12.2011 / 28158 01.01.2012 30.06.2012 29,55 TL886,50 TL5,9125,35 TL760,50 TL6,28 30.12.2011 / 28158 01.07.2012 31.12.2012 31,35 TL940,50 TL6,0926,85805,50 TL5,91 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN

49 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN


"Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araş.Gör.Nuray TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları