Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BORÇLARIM, HAKLARIM, YÜKÜMLÜLÜKLERİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BORÇLARIM, HAKLARIM, YÜKÜMLÜLÜKLERİM"— Sunum transkripti:

1 BORÇLARIM, HAKLARIM, YÜKÜMLÜLÜKLERİM

2 İlgili Kanunlar 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu
5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

3 Ödeme Yükümlülüğünüz Kredi borçlusu olarak:
Kullandığınız kredinin anaparasını ve faizini ödeme planına göre ödemek, Kimlik veya adresiniz değişirse bankaya bildirmek zorundasınız. Ödeme planında aksama olursa “temerrüt” denir. Bu durumda cezalı faizler uygulanır. Temerrüt faizi normal faizin en çok % 30 üzerinde olabilir) Art arda 2 ödemenizi aksatmışsanız, borcun tümünü hemen geri ödemek zorunda kalabilirsiniz.

4 Kredi Sözleşmesi Bankanız:
Sizinle yazılı bir kredi sözleşmesi yapmak ve bir nüshasını (asıl) size vermek zorundadır. Sözleşmede banka yetkili temsilcilerinin imzaları bulunmalıdır. Borcunuzu erken ödemeniz halinde banka gereken faiz indirimini hesaplayarak uygulamak zorundadır.

5 Kredi Sözleşmesi Sözleşmenizde şunlar yer almalıdır: Kredi Tutarı
Faiz dahil toplam borç Yıllık faiz oranı ile temerrüt (gecikme) faizi oranı Ödeme planı Teminatlar Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları Kredinin vadesinden önce kapatılmasının koşulları

6 Teminat Banka kredinin teminatı olmak üzere senet alamaz.
Tüketici senet vermiş olsa bile geri isteme hakkı vardır. Eğer senetler ciro edilmişse uğrayacağı zararı banka öder.

7 Kredi Kartı Sözleşmesi
Kredi kartı sözleşmelerinde şunlar yer almalıdır: Sözleşme aylık faiz oranı (akdi faiz) ile gecikme (temerrüt) faizi Teminatlar Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları Kart kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi Sözleşme iri siyah harflerle yazılır. Bir (asıl) nüsha kart hamiline, eğer varsa bir nüsha da kefile verilmek zorundadır. Banka sözleşme değişikliklerini bildirebilir. Bunlara itiraz edilmezse kabul edilmiş sayılır.

8 Kredi Kartı Faiz Artırımları
Banka: faiz oranlarını değiştirilebilir, faiz artırımı geriye dönük olarak uygulanamaz faiz artırımlarını uygulamadan 30 gün önce tüketiciye bildirmek zorundadır, Bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde tüketici tüm borcunu ödeyip kredi kullanımına son verdiği takdirde faiz arttırımından etkilenmez.

9 Kredi Kartı Limit Değişiklikleri
Bankalar: Bilgi paylaşımı yoluyla elde ettikleri bilgiler ışığında kart limitlerini azaltabilirler, kart hamili talep etmedikçe kart limitlerini arttıramazlar. Bankanın bir kişiye verdiği tüm kartların toplam limiti ilk yıl için aylık gelirinin 2 katını, ikinci yıl için 4 katını geçemez.

10 Kredi Kartı Üye İşyeri Kredi kartıyla yapılan satışta satıcı tüketiciden komisyon veya benzeri ad altında ek bir ödeme yapmasını isteyemez. İmza gerektiren işlemlerde: İmzayı kontrol eder, Kart üstünde değişiklik yapılıp yapılmadığına bakar, Geçerliliğini belirler, Kimlik ister ve karttaki bilgilerle karşılaştırır. Bu denetimleri yapmazsa doğacak zarardan işyeri sorumludur.

11 Kredi Kartı Hesap Özetleri
Hesap özetleri ödeme planı yerine geçer. Asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde tüketici temerrüt faizi dışında başka bir yükümlülük altına girmez.

12 Kayıp veya Çalıntı Kart
Kartınız veya şifreleri çalınırsa: Fark ettiğinizde hemen bankaya bildirin. Bildirimden önceki 24 saat içinde kartınızdan yapılmış harcamaların 150 TL’ye kadar olan kısmından sorumlusunuz. (İsterseniz, bankanız bu sorumluluğunuzu sigortalamak zorundadır) Eğer bir mahkeme kartınızın çalınmasında “ağır ihmaliniz” veya “kastınız” olduğuna hükmederse tüm harcamalardan sorumlu tutulabilirsiniz.

13 Kredi Kartı Asgari Ödeme Limitlerinde Yeni Kurallar (Aralık 2010)
BDDK’dan yeni Yönetmelik: Limiti liraya kadar olan kartlarda asgari ödeme oranı %25’ten az olamayacak. Limiti daha yüksek olan kartlarda asgari ödeme oranı alt sınırı daha da yüksek olacak. (% 40’a kadar)

14 Kredi Kartı Asgari Ödeme Limitlerinde Yeni Kurallar (Aralık 2010)
Ödeme oranları 1-2 yıl içinde dereceli olarak arttırılıp bu kurallara uygun hale gelecek. Bir yıl içinde üç kez dönem borcunun % 50’den azını ödeyen kart sahibinin: Kart limiti arttırılmayacak (tümünü ödeyene kadar) Kart “nakit avans” kullanımına kapatılacak

15 Kredi Kartı Asgari Ödeme Limitlerinde Yeni Kurallar (Aralık 2010)
Merkez Bankası, kredi kartlarında uygulanabilecek en yüksek faiz oranlarını düşürdü. Ocak-Mart 2011 döneminde: Aylık sözleşme faiz oranı en yüksek % 2,26 Aylık gecikme faiz oranı en yüksek % 2,76 Merkez Bankası 3 ayda bir yeni faiz oranları ilan edecek.

16 İmza Kart hamili kartın imza hanesini imzalamak zorundadır.

17 Yasal Takip ve İcra Kredi Kartı ödemelerinizde bir aksama olduğunda:
Banka sizi uyararak, (bir yanlışlık varsa) aksaklığın hemen giderilmesi halinde haklarınızın korunacağını bildirebilir. Kartınızın asgari ödemesini yapmadıysanız kart nakit çekimlere kapatılır 30 gün içinde ödeme yapmazsanız kart her tür kullanıma kapatılır. Bu sürede başka bankalardaki kredi kartlarınız ve kredi başvurularınız varsa olumsuz etkilenir. Gecikme 90 günü geçtikten sonra banka yasal takip (icra takibi) başlatmak zorundadır.

18 Yasal Takip ve İcra Banka hukuk servisi ya da bir hukuk bürosundan gelen ön uyarı yazısı “yasal takip” ya da “icra” sürecinin başladığı anlamına gelmez. Yine de, ödeme yapamayacaksanız böyle yazılar aldığınızda mutlaka bir Avukata danışın. Adres değişikliği v.b. nedenlerle ön uyarılar elinize ulaşmadan, doğrudan İCRA DAİRESİ’nden bir yazı alırsanız en kısa sürede mutlaka bir Avukata danışın.

19 Mali Suçlar ve “Kara Para”
Rüşvet, yolsuzluk, terör ve her diğer türlü suçlardan elde edilen kaynakların finans sisteminde “aklanmasını” (yasal kılıflara sokulmasını) önlemek için çeşitli kanunlar ve tüketicilere düşen sorumluluklar vardır. Bankalar, yapacağınız para havale ve transferlerinde TC kimlik numaranızı ve/veya kimliğinizi isteyebilirler. İşlemi bir başkası adına yapıyorsanız bunu bankaya bildirmekle yükümlüsünüz.

20 Davranış İlkeleri Bankalar ve Finans sistemi paramızı yönetmek için bize çeşitli olanaklar sunar. Bu sistemden yararlanırken davranışlarımızda bazı ilkeleri gözetmek, hem bizi hem de kurumları hatalardan korur: Akılcılık, Saydamlık ve dürüstlük, Borca sadakat

21 Akılcılık Bankaların amacı hizmet karşılığı kar etmektir. Siz de amacınızı ve hesabınızı iyi bilin. Yapacağınız işlemin size sağlayacağı yararı ve karşılığında getireceği yükü tartın: değer mi? Hesaplarınızı izleyin. Bankadan gelen her yazıyı okuyup inceleyin, anlamazsanız, sorup öğrenin. Farklı bankaları izleyin, gerektiğinde banka değiştirin.

22 Saydamlık ve Dürüstlük
Bankayla tanışırken, istenen bilgileri doğru olarak verin. Bankayı yanıltmak sizin yararınıza değildir. Bankanın hatalı bir davranışını görürseniz bankaya şikayet edin. Banka şikayetinizi saydam ve dürüst olarak yanıtlamak zorundadır.

23 Borca Sadakat Finans sistemi karşılıklı güvene dayanır.
Siz nasıl güveneceğiniz bankaya yönelirseniz, banka da güveneceği müşteriye yönelir. Borcunuza sadık olduğunuz sürece olanaklarınız genişler.


"BORÇLARIM, HAKLARIM, YÜKÜMLÜLÜKLERİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları