Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MVP (Microsoft Most Valuable Professional) Nedir? Microsoft’un En Değerli Profesyonelleri (MVP’ler) bir veya daha fazla sayıdaki Microsoft ürünü konusunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MVP (Microsoft Most Valuable Professional) Nedir? Microsoft’un En Değerli Profesyonelleri (MVP’ler) bir veya daha fazla sayıdaki Microsoft ürünü konusunda."— Sunum transkripti:

1 MVP (Microsoft Most Valuable Professional) Nedir? Microsoft’un En Değerli Profesyonelleri (MVP’ler) bir veya daha fazla sayıdaki Microsoft ürünü konusunda bilgisini kanıtlamış, bilgi ve deneyimlerini sektördeki diğer profesyonellerle gönüllü olarak paylaşan uzmanlardır. MVP’ler bilgi ve deneyimlerini çok farklı şekilde paylaşırlar. Bazıları kitap ve makale yazarken, bazıları Web sitesi ve blog barındırır, "Teknik kullanıcı grupları" liderliği yapar, seminerlerde konuşmacı olur, teknik habergrupları ve forumlarda gelen soruları cevaplandırırlar. Microsoft için müşterilerden alınan geri bildirimler hayati düzeyde önem taşımaktadır. Bu noktada MVP’ler, geri bildirim döngüsünün önemli bir parçası olmakta ve Microsoft ile müşterileri arasındaki bir başka iletişim yolunu oluşturmaktadırlar. MVP ödül programı on üç yıldan uzun süredir devam etmekte ve 90 ülkeden 4000’e yakın MVP ile temsil edilmektedir. 43 MVP ile Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ilk sırada yer almaktadır. Detaylı bilgi için http://mvp.support.microsoft.com/http://mvp.support.microsoft.com/ Türk MVP’leri: www.mvpturkey.orgwww.mvpturkey.org MVP Kitap: http://turkmvpdeneyimleri.blogspot.comhttp://turkmvpdeneyimleri.blogspot.com Windows Communication Foundation(WCF) Burak Selim Şenyurt Connected System Developer INETA MEA Speaker selim@bsenyurt.com

2 Gündem  WCF Kimdir?  WCF Hedefleri  WCF Mimarisi  WCF’ in ABC’si  EndPoint Kavramı  Hosting Seçenekleri  Demo – Merhaba WCF Dünyası  Örnek Vakalar  Klasik Intranet Modeli  Klasik Internet Modeli  Güvenilir İş Ortağı Modeli  Web Uygulaması Modeli  Çoklu EndPoint Modeli  Front – End Service Modeli

3 Gündem  Geliştirici için Kazanımlar .Net 3.5 ile Gelen Bazı Yenilikler  Visual Studio 2008 Yenilikleri  Performans  Asmx & WCF  Asmx & WCF (Https)  Asmx WSE 2.0 & WCF .Net Remoting & WCF  Bulunduğumuz Noktada  Yardımcı Kaynaklar

4 WCF Kimdir?  Windows Communication Foundation, Servis Yönelimli Mimari(Service Oriented Architecture) uygulamalarının entegre, platform bağımsız, güçlü ve kolay geliştirilmesi için tasarlanmış bir Framework altyapısıdır. .Net Framework 3.0 ve 3.5’ in bir parçası olarak gelmektedir.

5 WCF Hedefleri

6  Var olan dağıtık mimari geliştirme modellerini tek bir çatı altında birleştirmek. (Unified)  Güvenlik(Security), Transaction gibi, dağıtık mimarilerde uygulanması zor kavramların, kolay bir şekilde ele alınabilmesini sağlamak. (Simplicity)  Farklı platformlara destek verebilecek servislerin geliştirilmesini sağlamak. (Interoperability)  Farklı tipte servislerin birbirleriyle olan entegrasyonunu daha kolay sağlamak. (Integration)

7 WCF Hedefleri - Entegrasyon  COM+ .Net Remoting  XML Web Services  WSE  WS-*  MSMQ ... Entegrasyon

8 WCF Mimarisi

9 WCF Mimarisi – WCF’ in ABC’si A ddress B inding C ontract

10 WCF Mimarisi – Adresler  Adresler (Addresses) : Bir servisin nerede olduğunu, hangi protokol ile yayınlama yaptığını belirtir. net.tcp://localhost:4000/UrunServisi/Service.svc net.msmq://localhost:6789/MatSrv http://localhost:9001/MatSrv/Cebirci http://localhost:60001/UrunCek?urunId=1 http://localhost/ToplamaIslemi?sayi1=4&sayi2=6 http://localhost:60001/urunler/1

11 WCF Mimarisi – Bağlayıcılar(Bindings)  Bağlayıcılar(Bindings) : Bağlayıcılar temel olarak servisler ile nasıl iletişim kurulacağını tanımlamak üzere kullanılırlar.  Bir bağlayıcı tip (Binding Type), taşıma tipi (transport type), protokol(protocol) ve veri çözümlemesini(data encoding) mutlaka bildirir.

12 WCF Mimarisi – Bağlayıcılar(Bindings) Bağlayıcı AdıAçıklamaVer. BasicHttpBindingAsmx web servis modelini ve WS-I Basic 1.1 profilini destekler.3.0/ 3.5 WsHttpBindingWS-* şartnamalerine uygun Web Servisi modelini destekler.3.0/ 3.5 WsDualHttpBindingİki yönlü seri iletişime(Dublex Communication) izin verir.3.0/ 3.5 WebHttpBinding XML ve JSON serileştirme desteği ile servisler üzerinde REST/POX tabanlı iletişime izin verir.3.0/ 3.5 WsFederationHttpBindingWS-* için Federation şartnamelerini destekler.3.0/ 3.5 Ws2007HttpBinding2007 WS-* standartlarını destekler.3.5 Ws2007FederationHttpBindingWsFederationHttpBinding için 2007 standartlarını destekler.3.5 NetTcpBindingİki.Net tabanlı sistem arasında Tcp bazlı iletişimi destekler.3.0/ 3.5 NetNamedPipeBinding Makine üzerinde bir veya daha fazla.Net tabanlı uygulama arasında iletişimi destekler.3.0/ 3.5 NetMsmqBindingMSMQ ile asenkron iletişimi destekler3.0/ 3.5 NetPeerTcpBindingPeer-To-Peer ağ uygulamaları arası iletişimi destekler.3.0/ 3.5 MsmqIntegrationBinding MSMQ tabanlı kuyruk modelini kullanarak mesaj göndirilip alınmasını destekler.3.0/ 3.5

13 WCF Mimarisi – Bağlayıcılar(Bindings) İletişim Çeşidi Bağlayıcı (Binding) İletişim Seviysinde Güvenlik (Transport Level Security) Mesaj Seviyesinde Güvenlik (Message Level Security) WS-* Desteği WS-* Transaction Desteği Güvenilir Mesajlaşma (Reliable Messaging) Güvenilir Oturumlar (Reliable Sessions) Performans İstek / Cevap (Request / Reply) Tek Yön (One - Way) Çift Yön (Duplex) BasicHttpBinding111000İyi110 WsHttpBinding111101İyi110 WsDualHttpBinding111101İyi111 WsFederationHttpBinding111001İyi110 Ws2007HttpBinding111101İyi110 Ws2007FederationHttpBinding111001İyi110 NetTcpBinding110101Daha İyi111 NetNamedPipeBinding100100En İyi111 NetMsmqBinding110010Daha İyi010 NetPeerTcpBinding100000İyi011 MsmqIntegrationBinding100010Daha İyi010

14 WCF Mimarisi – Bağlayıcılar(Bindings) Başla Interop Gerekli mi ? Yerel mi? Evet Hayır NetNamedPipeBinding Evet Interop Seviyesi Nedir ? Kuyruk Gerekli mi ? Hayır BasicHttpBinding Basic WS-* Evet Diğer MSMQ’ lar ile iletişim var mı? MsmqIntegration Binding Evet NetMsmqBinding Hayır Çift Yön (Duplex) Gerekli mi ? WsDualHttpBinding Evet Hayır Federatif Güvenlik Gerekli mi ? WsFederationHttpBinding Ws2007FederationHttpBindig Evet WsHttpBinding Ws2007HttpBinding Hayır Peer Network Gerekli mi ? Hayır NetPeerTcpBinding NetTcpBinding Evet Hayır

15  Sözleşmeler(Contracts): bir servisin ne iş yaptığının bilinmesinde önemli rol oynarlar. WCF Mimarisi – Sözleşmeler(Contracts)

16 WCF Mimarisi - EndPoint Client(İstemci)Servis(Service) Mesajlar (Messages) EndPoint

17 Client(İstemci)Servis (Service) Message AddressBindingContract Nerede?Nasıl?Ne? WCF Mimarisi - EndPoint CBA ABC ABC

18 WCF Mimarisi - Hosting WCF Servisleri için Hosting Seçenekleri IIS Hosting Self Hosting Windows Activation Service (WAS) Windows Uygulamaları WPF/WinForms... Console Uygulamaları Windows Servisleri

19 Demo - Merhaba WCF Dünyası - IIS Tabanlı WCF Servisi

20 Örnek Vakalar

21 Klasik Intranet Modeli Active Directory İstemci Servis (Service) İş Nesnesi (Business Components) İş Nesnesi (Business Components) Veri Erişim Katmanı (DAL) Doğrulama (Authentication) TCP NetTcpBinding

22 Klasik Internet Modeli WS* Profile ServisServis İş N e s n e s i DALDAL AspNetDb HTTPS HTTP Username BasicHttpBinding WsHttpBinding Basic Profile

23 Güvenilir İş Ortağı Modeli Sertifika Deposu (Certificate Store) WsHttpBinding İş Ortağı (Internet İstemcisi) HTTP ServisServis İş N e s n e s i DALDAL

24 Web Uygulaması Modeli Sertifika Deposu (Certificate Store) NetTcpBinding (Internet İstemcisi) HTTPS TCP Asp.Net App. AspNetDb ServisServis İş N e s n e s i DALDAL

25 Çoklu EndPoint Modeli WsHttpBinding İstemci ServisServis İş N e s n e s i DALDAL WsFederationHttpBinding NetTcpBinding MsmqIntegrationBinding Custom Binding

26 Front-End Service Modeli WCF Servisi A WCF Servisi B WCF Servisi C EndPoint A EndPoint B EndPoint C1 EndPoint C2 Front – End WCF Servisi EndPoint İstemci V İstemci X İstemci Y İstemci Z

27 Geliştirici için Kazanımlar

28 Kod Bazında – VS.Net 2003 20,379 satır güvenlik 5,988 satır güvenilir mesajlaşma 25,507 satır transaction Toplam Satır 56,296 4,442 satır alt yapı hazırlığı class HelloService { [WebMethod] public String Hello(String Greeting) { X509CertificateCollection collection = new X509CertificateCollection(); IntPtr blob = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf( typeof(CRYPTOAPI_BLOB))); IntPtr data = (IntPtr)((int)blob + Marshal.SizeOf(typeof(CRYPTOAPI_BLOB))); … SeqAckRange range = new SeqAcknRange(id, low, high ); SeqAckRange[] ranges = { range }; ReliableQueue.ProcessAcks( ranges ); … BeginTransaction (NULL, ISOLATIONLEVEL_SERIALIZABLE, 0, pITxOptions, &pITransaction); … return Greeting; }

29 10 satır güvenlik 1,804 satır güvenilir mesajlaşma 25,507 satır transactions Toplam Satır 27,321 class HelloService { [WebMethod] public String Hello(String Greeting) { foreach ( SecurityToken tok in requestContext.Security.Tokens { X509SecurityToken token = tok as X509SecToken } … SeqAckRange range = new SeqAcknRange(id,low,high ); SeqAckRange[] ranges = { range }; ReliableQueue.ProcessAcks( ranges ); … BeginTransaction (NULL, ISOLATIONLEVEL_SERIALIZABLE, 0, pITxOptions, &pITransaction); … return Greeting; } Kod Bazında – VS.Net 2003 & WSE

30 Kod Bazında – WCF & VS 2005/2008 1 kod + 2 config güvenlik 0 kod + 1 config güvenilir mesajlaşma 2 kod + 1 config (attr.) transactions Toplam Satır 3 kod+ 4 config [ServiceContract] class HelloService { [OperationContract] [PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role = “Adminstrators")] [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Mandatory)] [OperationBehavior(TransactionScopeRequired = true, TransactionAutoComplete = true)] String Hello(String Greeting) {return Greeting;} }

31 .Net 3.5 ile Gelen Bazı Yenilikler  Web Destekli Programlama Modeli (Web-Based Programming Model-RESTful)  Syndication(İçerik Paylaşımı) Desteği  RSS 2.0  Atom 1.0  JSON(JavaScript Object Notation) – Ajax Desteği Ado.Net Data Services açılımı için zemin!

32 Visual Studio 2008 Yenilikleri  WcfSvcHost.exe (Otomatik Host aracı)  WcfTestClient.exe (Hazır test amaçlı istemci uygulama)  WCF Service Library çeşitleri  WCF Service Library  Syndication Service Library  Sequential Workflow Service Library  State Machine Workflow Service Library  Service Reference Settings

33 Performans

34 Asmx & WCF(BasicHttpBinding) Saniye Başına Operasyon Sayısı (Dört İşlemci) AsmxWCF

35 Asmx & WCF(Https - BasicHttpBinding) Saniye Başına Operasyon Sayısı (Dört İşlemci)

36 Asmx WSE 2.0 & WCF Saniye Başına Operasyon Sayısı (Dört İşlemci)

37 .Net Remoting & WCF Saniye Başına Operasyon Sayısı (Dört İşlemci)

38 Bulunduğumuz Noktada WCF Standart SOA Çözümleri RIA Ajax Based Clients Silverlight Ado.Net Data Services Ado.Net Data Services WF ile Entegrasyon

39 Yardımcı Kaynaklar C#Nedir? (www.csharpnedir.com) NedirTv? (www.nedirtv.com) Bsenyurt (www.bsenyurt.com) selim@bsenyurt.com Essential Windows Communication Foundation For.Net Framework 3.5 Addison Wesley Professional Programming WCF Services Juval Löwy – O’Reilly Windows Communication Foundation 3.5 Unleashed (2nd Edition) (Unleashed) Sams Michele Leroux Baustamante – WCF Web Cast Series MSDN Magazine – Service Station C#Nedir? (www.csharpnedir.com) NedirTv? (www.nedirtv.com) Bsenyurt (www.bsenyurt.com) selim@bsenyurt.com Essential Windows Communication Foundation For.Net Framework 3.5 Addison Wesley Professional Programming WCF Services Juval Löwy – O’Reilly Windows Communication Foundation 3.5 Unleashed (2nd Edition) (Unleashed) Sams Michele Leroux Baustamante – WCF Web Cast Series MSDN Magazine – Service Station

40 Teşekkürler

41 ©2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.


"MVP (Microsoft Most Valuable Professional) Nedir? Microsoft’un En Değerli Profesyonelleri (MVP’ler) bir veya daha fazla sayıdaki Microsoft ürünü konusunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları