Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLUK Bebeklik (Süt Çağı) (0-2) İlk Çocukluk (Oyun Çağı) (3-6) Son Çocukluk (Okul Çağı) (7-11) ERGENLİK İlk Ergenlik (12-14) Orta Ergenlik (15-17)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLUK Bebeklik (Süt Çağı) (0-2) İlk Çocukluk (Oyun Çağı) (3-6) Son Çocukluk (Okul Çağı) (7-11) ERGENLİK İlk Ergenlik (12-14) Orta Ergenlik (15-17)"— Sunum transkripti:

1

2 ÇOCUKLUK Bebeklik (Süt Çağı) (0-2) İlk Çocukluk (Oyun Çağı) (3-6) Son Çocukluk (Okul Çağı) (7-11) ERGENLİK İlk Ergenlik (12-14) Orta Ergenlik (15-17) Son Ergenlik (18-20) YETİŞKİNLİK İlk Yetişkinlik (21-35) Orta Yetişkinlik (36-55) Son Yetişkinlik (56 sonrası)

3 GELİŞİMİ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER 1. Kalıtım yoluyla alınan özellikler 2. Hamilelik ve doğum sürecinde yaşananlar 3. Çevresel koşullar

4 Dini gelişimi hangi faktörler şekillendirir?

5 5 DİNİ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER AİLE MUHİT MAHALLE ARKADAŞ DOST GRUP OKUL ÖĞRETMEN CAMİ KUR’AN KURSU BASIN YAYIN TOPLUMSAL YAPI ZİHİNSEL GELİŞİM DUYGUSAL YAŞANTILAR

6 OKUL ÖNCESİ DÖNEM (0-6 YAŞLAR) İlk 2 yıl Bilinçsiz Etkilenme Çağı En önemli ihtiyaçlar Güven, Sevgi, Kabul Görme Kazanılan en önemli başarı Yürümek ve Konuşmak

7  2-3 yaşlarında Ben Bilinci gelişmeye, buna paralel olarak çevreyle ilk çatışmaları ( Negativizm ) başlar.  Çocukta görülen en önemli özellik Taklit

8  3-4 yaşlarından itibaren ben-merkezlilik ( egosantrizm ) hakimdir  4 yaşlarından itibaren soru çağı  3-6 yaş: oyun çağı Çocuk ruh sağlığının temelinde sevilmek ve oyun vardır.  Arkadaş seçimi, yaşıtlarıyla oynama Toprak, çocuğun baharıdır “ Toprak, çocuğun baharıdır ” Çocukken haftalar bana asırdı…

9 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM… Bunun için; o Çocuğa değer verilmeli, sabırlı, hoşgörülü, paylaşımcı ve rehberlik edici denetim sağlanmalı Tamamen denetimden uzak aşırı serbest tutumlar kadar, aşırı müdahaleci, baskıcı, korku ve kaygı verici ya da aşırı korumacı tutumlardan da kaçınılmalıdır. Baskı isyana, şiddet nefrete dönüşür. o Çocuk tanınmalı ve gelişim özellikleri bilinmeli

10  Uyarıcı zenginliği ve tutarlılığı olan çevreye önem verilmeli, böylece çocukların bazı konuları soru haline getirebilmesine fırsat tanınmalıdır Cami ve külliye …  Bu dönemde seccade, tesbih, takke, namaz örtüsü, rahle, hat, levha, iftar, sahur, teravih, ezan, hatim, mevlid, bayram ve kandil gibi dinî semboller ve merasimler de çocuklar için önemli uyaranlardır.

11  Önemli kişilerin kabir ve türbeleri ziyaret edilmeli, tarihi yerler ve müzeler gezilmelidir  Çocuklar, akranlarıyla ve aynı zamanda bitkilerle, hayvanlarla ve çevredeki güzelliklerle karşı karşıya getirilmelidir

12  İbadetlere katılmalarına imkân hazırlanmalı Mübarek gün ve gecelerde mabetlere götürülmeli  Çocuklara birtakım kurallar ezberletmekten çok, somut örnekler sunulmalıdır. Bu anlamda yetişkinlerin zevkle aldıkları abdest, huşû ile kıldıkları namaz, sabırla tuttukları oruç, içtenlikle yaptıkları dua, saygı ile okudukları Kur’an vb. dinî yaşantılar çocuklar üzerinde oldukça etkilidir.

13  Özenle seçilmiş şiirler, masallar, hikayeler, kıssalar ve filmlere yer verilmelidir.  Günlük yaşamda kullanabilecekleri küçük dualar, şükür cümleleri ve uygun ilahiler öğretilmelidir

14  Bütün bunlar, çocukları zorlamadan, bıktırmadan, sevdiği bir oyun ve eğlenceden koparılmadan,  Gereksiz titizliklere girerek onlardan yetişkin davranışı beklemeden, çocuksu tutum ve davranışlarına müsamaha göstererek yapılmalıdır.

15  Çocuk sevdiği, saygı duyduğu hiçbir varlıkla korkutulmamalı, dinî motifler, asla bir korku unsuru olarak kullanılmamalıdır.  Okul öncesi dönemde çocuklar, Allah korkusu yerine Allah sevgisi ile yetiştirilmelidir Allah korkusu nun aşırı derecede kullanılması, çocuğun duygusal gelişimini olumsuz yönde etkiler ve çocuğun Allah’tan ve dinden uzaklaşmasına yol açar.

16 Hz. Peygamber’in hayatı çocukların anlayacağı biçimde anlatılmalıdır

17 ÇOCUK YAŞADIĞINI ÖĞRENİR  Devamlı eleştirilen çocuk kınamayı  Kin ortamında büyüyen çocuk kavgayı  Hoşgörü ortamında yetişen çocuk sabrı  Destek ve cesaret verilen çocuk kendine güveni  Takdir edilen çocuk takdir etmeyi  Hakkına saygı gösterilen çocuk âdil olmayı  İbadet ortamında yetişen çocuk dindar olmayı öğrenir  Dostluk ve arkadaşlık gören çocuk mutlu olmayı öğrenir

18 OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI (7-11 yaşlar) Bir insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur Çocuk 7 yaşına kadar güzel kokulu bir REYHAN 10 Yaşına kadar İTAATKAR BİR ASKER 10 yaşından sonra ya CANDAN BİR DOST YA CAN ALICI BİR DÜŞMAN olur.

19  Okul çağı, ibadet alışkanlığının yavaş yavaş ve aşamalı olarak kazandırılması gereken kritik bir dönemdir. Dua ve ibadet eğitimi nin küçük yaşlarda başlaması önemlidir.

20  7-10 yaş arasında çocuğun din eğitimi namaz eksenli olarak yürütülmelidir. Namaz dinin direğidir  Namaz: Abdest-Temizlik, Kur’an-ı Kerim, Dua, Dini Sosyalleşme, Sorumluluk bilinci, Zaman bilinci… قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِع Ebû Davud, Salât 26; Tirmizi, Salât 182.

21 Namazın yanında Kur’an öğretimi ve oruç eğitimi ağırlık kazanmalıdır.

22  Tarihi olayları ve tarihteki büyük kahramanları anlatan yazılar, ahlakî hikâyeler, özenle seçilmiş kıssalar önemli araçlardır.

23 Dünyada ergen olmaktan daha zor bir şey varsa o da, ergenlik çağındaki bir gencin anne babası olmaktır.

24 Her Ergende Görülebilecek Davranışlar  Aşırı hassasiyet ve alınganlık. Çabuk sinirlenme  Kendine güvensizlik, dağınıklık, unutkanlık  Kararsızlık, huzursuzluk  İnatçılık, bencillik, sabırsızlık, dikkatsizlik  Kabalık  Çekingenlik, şüphecilik, hayalcilik  İnsanları kızdırmaktan zevk alma  Derslere ilgi azlığı, çalışma düzeninde bozulma

25  Aileye olan bağımlılıkta azalma  Hiçbir şeyi beğenmeme  Eve istediği zaman girip çıkmak isteği  Ailenin, en ufak eleştirisine bile tepkiler verme  Anne babasının düşüncelerini beğenmeme

26  Etkili bir programa sahip olamama  Çalışma yöntemlerini bilememe  Dikkatini toplayamama, kendini derse verememe  Çalışırken hayallere dalma  Derste kendini ifade edememe

27 Ergenlikte dinî gelişim 3 dönemde incelenebilir: 1- Dinî şuurun uyanışı (12-13 yaş) 2- Dinî bunalım ve şüpheler (14-17 yaş) 3- Dinî tutumların belirginleşmesi (18-20 yaş )

28 1- Dinî şuurun uyanışı (12-13 yaş)  Çocukluk döneminde, derinine nüfuz edilmeden, tam anlamıyla kavranılmadan oluşmuş olan dinî inancın yerini ergenlikte, şuurlu bir dinî inanç gelişimi almaya başlar.  Bu dönemde din eğitimi daha çok dini kavramların akılla kavratılması na yönelik olmalıdır.

29 2- Dinî bunalım ve şüpheler (14-17 yaş) İnanmak istemekten kaynaklanan bir şüphe söz konusudur. Bağımsızlık ve güçlülük duygusunun uyanması; tenkitçi düşünce etkisi; her türlü otoriteye karşı çıkma Nefsi arzuları ile dini eğilimleri arasındaki çatışma; nefsanî arzuların dinî-ahlakî kurallara karşı ayaklanması Hayatın anlamsızlığı, mantıksızlığı duygusunun güçlü etkisi

30 Günlük olaylarla dini inanç ve öğretiler arasında bir uzlaşmazlık ve çelişki görülmesi Dindarların ve din görevlilerinin bazı tutum ve davranışları Din konusunda bilgi eksikliği ve rehbersizlik.

31 Din, sorun üretmek değil, sorun çözmek için vardır. Dini sürekli olarak baskı unsuru olarak kullanmak ve gençlerin istekleri karşısında bir engel olarak göstermek onların dine bakışlarını olumsuz etkiler.

32 3- Dinî tutumların belirginleşmesi (18-20 yaş) Bu devrede, din ile ilgili kesin tercihler ve kararlar kendilerini açıkça gösterirler. Dinî değerler dünyasını aileden aldıkları dinî inanç ve değerlerle yeniden inşa ederler. Bu arada dini bütünüyle reddederek ilgisiz ya da tamamen dinsiz olanlar da olur. Fakat gençler arasında din karşıtı ya da büsbütün dine ilgisiz olanların oranı diğerlerine göre çok alt seviyelerdedir.

33 ERGEN BİZDEN NE BEKLER? “İnsanların çoğu duvar, çok azı aralarında köprü kurarlar”  Sevgi ve hoşgörü Bizi severse, fikirlerimizi ve değerlerimizi de sever.  Özel hayatlarına saygı göstermemizi  Yetişkinlerin kendisine güvenmesini ve değer vermesini  Kendilerini dinlememizi ve anlamamızı

34  Ona zaman ayırın, sık sık söz hakkı verin  Kabiliyetlerini fark edin ve teşvik edin  Yaşına ve kapasitesine uygun görev ve sorumluluklar verin, sonra da başarısını takdir edin

35  Onu akranlarıyla mukayese etmeyin. Olduğu gibi kabul edin  Ona yaşından ve olduğundan küçükmüş gibi davranmayın  Onun için önemli olan şeylere siz de önem verin

36  Aşırı eleştirici ve yargılayıcı olmaktan sakının  Baskılardan, bedeni cezalardan ve olmayacak sınırlamalar koymaktan sakının  Bir davranışın sebebini ve amacını öğrenmeden hüküm vermeyin

37  Başkalarının yanında onu küçük düşürmeyin  Hatalı davranışları karşısında hemen tepki göstermeyin, yapmaları gereken doğru davranışı gösterin

38 Çocuklar ve gençler, söylediklerimizden çok yaptıklarımıza değer verirler

39 Çocuğa ve ergene bir yetişkin gibi davranın ama, ondan yetişkin davranışları beklemeyin.

40 İnsanlar ancak sevdiği kişilerden öğrenirler! Sevilen Bir Hoca Olmak İçin:  Dakik olun  Derse iyi hazırlanın  Kılık kıyafetinize özen gösterin  Güler yüzlü olun  Hoşgörülü ve sabırlı olun

41  Öğrencilerinize isimleri ile hitap edin  Öğrencileriniz arasında karşılaştırma yapmayın  Empati  Empati Kurun  İyi bir dinleyici olun

42  İsteklerinizi olumlu cümlelerle ifade edin.  Öğrencinin yapmadığını değil, yaptıklarını öne çıkartın.  " Sen Dili ” yerine " Ben Dili " kullanın

43  Eğitimde Eleştiriler iletişim engelidir. Mutlaka gerekiyorsa sandviç yöntemi ile yapın  Öğrencinizi asla utandırmayın, mahcup etmeyin  Muhatabınızı ilgilendiren konular seçin  Muhatabınıza değer verin

44 Din Eğitimcisi  İmkansız gibi görüneni, mümkün  Mümkünü, kolay  Kolayı da, zarif ve zevkli yapmanın yollarını arar.


"ÇOCUKLUK Bebeklik (Süt Çağı) (0-2) İlk Çocukluk (Oyun Çağı) (3-6) Son Çocukluk (Okul Çağı) (7-11) ERGENLİK İlk Ergenlik (12-14) Orta Ergenlik (15-17)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları