Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS: Sosyal Bilgiler SINIF : 4 SÜRE:40’+40’ ÜNİTE: Yaşadığımız Yer ÖĞRENME ALANI: İnsanlar, Yerler ve Çevreler KULLANILACAK KAVRAMLAR: Çevre, beşeri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS: Sosyal Bilgiler SINIF : 4 SÜRE:40’+40’ ÜNİTE: Yaşadığımız Yer ÖĞRENME ALANI: İnsanlar, Yerler ve Çevreler KULLANILACAK KAVRAMLAR: Çevre, beşeri."— Sunum transkripti:

1

2 DERS: Sosyal Bilgiler SINIF : 4 SÜRE:40’+40’ ÜNİTE: Yaşadığımız Yer ÖĞRENME ALANI: İnsanlar, Yerler ve Çevreler KULLANILACAK KAVRAMLAR: Çevre, beşeri ortam, doğal ortam KAZANIM: 1- Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 2- Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. DOĞRUDAN VERİLECEK BECERİ Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm unsurlarıyla birlikte tanımaları sağlanacaktır. TEMEL BECERİLER: gözlem, mekanı algılama. www.egitimcininadresi.com

3

4

5 Şirineyi çok seviyorum. Onun gönlünü kazanmak için ona bir hediye vermeliyim. www.egitimcininadresi.com

6 Şirine fotoğrafları çok sever. Ona bir fotoğraf albümü hediye edebilirim. www.egitimcininadresi.com

7 Şirin Baba bana yardım et! Doğal Unsurlar Beşeri Unsurlar www.egitimcininadresi.com

8

9 Şirin Baba fotoğrafları doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olarak grupladı. Peki bunlar ne anlama geliyor, niçin böyle bir ayrım yaptı? www.egitimcininadresi.com

10 Doğal Unsur; doğada kendiliğinden var olan insan müdahalesi olmayan unsurlardır. Beşeri Unsur; insanlar tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan unsurlardır. www.egitimcininadresi.com

11 Peki çocuklar etrafımızda hangi doğal unsurlar vardır? www.egitimcininadresi.com

12 dağ akarsu orman ada www.egitimcininadresi.com

13 göl ovayarımada www.egitimcininadresi.com

14 Peki çocuklar bu doğal unsurların ne demek olduklarını biliyor musunuz? www.egitimcininadresi.com

15 Dağ; çevresine göre daha yüksek olan kaya kütleleridir. Akarsu; yeraltında veya yeryüzünde akış halindeki sular. Orman; ağaç toplulukları. Ada; etrafı sularla çevrili kara parçası.

16 Yarımada; sadece üç tarafı sularla çevrili kara parçası. Ova; çevresine göre alçakta kalmış düz araziler. Göl; karaların içinde oluşmuş büyük su birikintileri.

17 Peki çocuklar etrafımızda hangi beşeri faktörler vardır? www.egitimcininadresi.com

18 evler barajlar köprüler şehirler www.egitimcininadresi.com

19 gökdelenler tüneller yollar www.egitimcininadresi.com

20 Acaba bunların dışında etrafımızda hangi doğal ve beşeri unsurlar var? www.egitimcininadresi.com

21 Doğal UnsurlarBeşeri Unsurlar www.egitimcininadresi.com

22 Doğal unsur olarak kabul ettiğimiz ormanlar insanlar tarafından da oluşturulmakta bu durumda ormanlar nasıl doğal unsur oluyor? www.egitimcininadresi.com

23 Peki bu doğal ve beşeri Unsurlar insan hayatını nasıl etkiliyor? www.egitimcininadresi.com

24 Doğal unsurlar, başta insanlar olmak üzere bütün canlılar için hayati önem taşır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler hayatlarını bu unsurlar sayesinde devam ettirirler. Doğal unsurlar arasından canlılar için vaz geçilmez olanları toprak, su ve havadır. Beşeri unsurlar da insanların daha rahat yaşamaları için hayatlarını kolaylaştırır.

25

26

27

28 Etkinlik zamanı www.egitimcininadresi.com

29 Sınıf dört gruba ayrılır. Her grup kendisine verilen kavramla ilgili akrostiş şiir yazar. 1.grup: orman 2. grup: akarsu 3. grup: şehir 4. grup: köprü www.egitimcininadresi.com

30 Daha önceleri de insanlar böyle çevrelerinde olup biten şeylerle ilgili şiirler, türküler, masallar ve efsaneler yazmışlar. www.egitimcininadresi.com

31 Arkadaşlar peki niçin insanlar bu olaylarla ilgili şiir, türkü, masal ve efsane yazmış olabilirler? www.egitimcininadresi.com

32 Geçmişte insanlar doğada meydana gelen değişimlerden etkilenmişler. Çevrelerinde gördüklerini yazıya aktarmışlardır; dağlar, ovalar, denizler, mevsimler… www.egitimcininadresi.com

33 Bakalım yazılan diğer şiirler de bizim şiirlerimiz kadar güzel mi? www.egitimcininadresi.com

34 Yurdumuz Türkiye Türkiye güzel yurdum Karadeniz ılıktır Canım sana fedadır. Her mevsim yağmur yağar Kıyıları dağları Doğu’da kışlar soğuk Tarihte hep masaldır. Üstelik kar da var. Marmara Karadeniz Akdeniz ve Ege’de Ege ile Akdeniz Yazlar sıcak ve kurak. Sınırları korumak Kışlar ılık ve yağışlı İçin emrindeyiz. Paltoyu artık bırak. Türkiye'de her zaman Dört mevsim, dört iklim var. İsteyen suda yüzer, İsteyen kayak yapar. www.egitimcininadresi.com

35 Çocuklar siz beni yormayın. Bana bu şiire göre Türkiye’nin özelliklerinin neler olduğunu söyleyin. www.egitimcininadresi.com

36 Marmara bölgesinde Her türlü sanayi var İnsanla ürünlerle Doluyor fabrikalar Çanakkale destandır Hiçbir zaman geçilmez Boğazların değeri Dünyalarla ölçülmez Trakya bölgesinde Istıranca Dağları Uludağ’da yapılır Çoğu kış sporları. İstanbul, İzmit, Bursa Balıkesir, Edirne Tarihle bir yaştadır Muhteşem Selimiye Tarım ve hayvancılık Çağdaş yolla yapılır Her türlü mal ve hizmet Üretilip satılır. Balıkesir ve Bursa Ergene ovaları Sebze, meyve doludur Bahçeleri bağları. Türkiye’nin en zengin bölgesidir burası Doludur fabrikalarla İstanbul’u Bursa’sı Marmara, Büyükada Turistin uğrak yeri Gelibolu’da yatar Türk’ün Mehmetçikleri. www.egitimcininadresi.com

37 ŞAVŞAT Etrafı çevrilmiş çimenli dağlar, Cenneti andırır ilk baharı yazı, Dağların eteği yemyeşil bağlar, Göllerde ötüşür ördeği kazı Sol taraftan gelir, Şen ırmak çağlar, Şairleri çoktur çalınır sazı, Katmer katmer açar gülü Şavşat’ın Öztürkçe konuşur dili Şavşat’ın. Caddeler muntazam, sokaklar geniş, Buğdayı ilkbahar, güzden ekilir, Üzüm, incir, elma var her bir yer yemiş. Sümbül verir dalga bükülür, İnanmazsan eğer gözle gör tanış, Güvercinler etrafına dökülür, Yalnız işlemiyor yolu Şavşat’ın. İşte hep nasırlı eli Şavşat’ın. Haziran 20’de dağa göçerler, Yaylalarda soğuk sular içerler, Kız gelini elvan nakış biçerler, Ferah ferah eser yeli Şavşat’ın. www.egitimcininadresi.com

38 Dağlar dağlar viran dağlar Yüzüm güler kalbim ağlar Yüreğimden kanlar damlar Yüksek yüksek tepelere Ev kurmasınlar Aşrı aşrı memlekete Kız vermesinler Evreşe yolları dar dar Bana bakma benim yarim var www.egitimcininadresi.com

39 ILGAZ Ilgaz Anadolu’nun Sen yüce bir dağısın. Baharla yeryüzünde O cennetin bağısın. Yalçın kayalıkları Göklere yükseliyor. Senin dumanlı başın Bulutları deliyor. Yükseklerden akıyor Ne güzel berrak sular, Eteklerinde otlar Sürülerle kuzular. Bu türküde Ilgaz dağının hangi özellikleri anlatılıyor? www.egitimcininadresi.com

40 SARI KIZ Delikanlının biri güzeller güzeli bir kıza aşık olmuş. Kız, evlenme şartı olarak, delikanlıdan gücünü ispatlamasını istemiş. Bu şarta göre delikanlı sırtına yüklenen tuz çuvallarını taşımak zorundadır. Delikanlının sırtına tuz çuvalları yüklenmiş. Yamaçtan tırmanırken çuvallar dengesini kaybetmiş ve delikanlı yuvarlanarak göle düşmüş. Tuzlar ıslandıkça çuvallar ağırlaşmış ve delikanlıyı suyun derinliklerine çekmiş. Köy halkı bu acıya sebebiyet verdiği için kıza öfkelenmişler. Ona yumurtalar atmışlar. Sarı Kız adı da buradan kalmış. www.egitimcininadresi.com

41 Öfkeleri yatışmayan köylüler babasına giderek kızını şikayet etmişler ve onu yok etmesini istemişler. Babası yumurtalara bulanmış kızını alıp tepeye çıkmış. Kızını öldürmeden önce abdest alıp namaz kılmak isteyen baba kızından su bulmasını istemiş. Kız delikanlının boğulduğu gölün suyundan getirmiş. Su tuzlu olduğu için babası yeniden tatlı su bulup getirmesini istemiş. Bunun üzerine kız ayağını yere vurmuş, o anda yerden bir kaynak suyu fışkırmaya başlamış. Durumu gören babası kızının ermiş olduğunu anlamış ve onu öldürmekten vazgeçmiş. Kimsenin zararı dokunmasın diye de suyun etrafını taş duvarla çevirmiş. www.egitimcininadresi.com

42 Kaz dağlarının zirvesindeki bu kaynak, bugün hala yörede şifalı olarak bilinmektedir. Ayrıca hem Sarıkız’ın, hem de babasının öldükleri yerler kutsal sayılmaktadır. Babasının öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu kabul edilen yere Kartaltepe veya Babatepe; Sarıkız’ın kabrinin olduğu tepeye ise Sarıkız Tepesi adı verilmektedir. Bu tepelerin ermiş bir kız ile babasına izafe edilmesi ise elbette ki eski Türk inanışlarındaki dağ kültünün bir yansımasıdır. www.egitimcininadresi.com

43 Kazdağı’nın zirvesinde bulunan Sarıkız’ın kabri bugün de yöre halkı tarafından ziyaret edilmektedir. Her yıl 14-16 Temmuz tarihleri arasında Akçay’da yapılan Zeytin Festivali’nde Sarıkız da temsil edilmektedir. Ayrıca Sarıkız’ın kabri başında herkesin dileğini yazabildiği büyük bir dilek defteri bulunmaktadır. www.egitimcininadresi.com

44 Peki çocuklar sizin de büyüklerinizden duyduğunuz böyle efsane veya türküler var mı? www.egitimcininadresi.com

45 Haydi bizde sınıfımızı anlatan bir şiir yazalım. S…………………….. I……………………… N………………….... I……………………… F……………………... I……………………… M……………………. www.egitimcininadresi.com

46 Neler öğrendik www.egitimcininadresi.com

47 Otoyol – apartman – dağ – orman – akarsu – çocuk parkı – baraj gölü – su kanalı – demiryolu – otobüs – uçak – ova – mağara – istasyon – deniz – hastane – tepe – dolmuş durağı BEŞERİ UNSURLAR ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………. DOĞAL UNSURLAR …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………. www.egitimcininadresi.com

48 Aşağıdaki kutucuklara yukarıda yazdığınız doğal ve beşeri unsurlardan birinin resmini çiziniz www.egitimcininadresi.com

49 Doğal ve beşeri faktörler arasında ne gibi farklar vardır? ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………...... www.egitimcininadresi.com

50 İnsanlar ve diğer canlılar doğal unsurlar mı, beşeri unsurlar mı olmadan yaşayamaz? www.egitimcininadresi.com

51 1-Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir?. şehir ve köyler. Ormanlar. millî parklar. akarsu yatakları 2- "insanların etkileri ile değişerek oluşan yeni çevreye..............................denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamam­lar?. doğal çevre. yeni çevre. beşeri çevre.Lunapark 3-"Keskin ve dik yamaçlarla çevresinden ayrı­lan toprak parçasına...........denir. Yurdumuzun en yüksek dağı........................dır." ifadesinde boş bırakılan yerleri aşa­ğıdakilerden hangi seçenek doğru tamamlar?. dağ - Erciyes Dağı. dağ - Ağrı Dağı. göl - Nemrut Dağı. plato - Hasan Dağı www.egitimcininadresi.com

52 4-Yaşamımızı sürdürebilmek için gerekli ihtiyaçlarımızı aşağıdakilerden hangisi ile karşılarız? )Yakın çevreden )Arkadaşlardan )Marketten )Komşulardan 5- Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerine yurdumuzdaki doğal unsurlara örnek vermelerini istemiştir. Öğrencilerden bazıları şu örnekleri vermiştir: Mert: Dağlar Sinan: Göller, denizler Suna: Ormanlar Deniz: Boğaziçi Köprüsü Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden hangisi yanlış örnek vermiştir? )Mert )Deniz )Sinan ) Suna www.egitimcininadresi.com

53 6-İnsanlar çeşitli ihtiyaçlarını çevrelerinde yer alan kaynaklardan sağlarlar. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilemez? Ağaçlardan mobilya elde etmek Akarsu önlerine barajlar yapmak Toprağı işleyerek ürün elde etmek Toprak üzerine bina inşa etmek www.egitimcininadresi.com

54 MÜNAZARA Doğal unsurlar yaşamımızda daha önemlidir. Beşeri unsurlar yaşamımızda daha önemlidir. www.egitimcininadresi.com

55 EGE Yurdumuzun batısında İzmir liman kentidir, Bak ege bölgesi var. Dünyalara açılan. Denize dik olarak Aydın ile Denizli Uzanır tüm dağlar. Fabrikalarla dolan. Kışlar ılık ve yağışlı Menteşe, Aydın, Murat Ilımandır iklimi. Yunt ve Bey dağları var. Gördes’in meşhurdur Dağların arasında Halısıyla kilimi. Bulunur tüm ovalar. Yemyeşildir her taraf Büyük, Küçük Menderes Çoktur koylar, körfezler. Gediz ova ve nehir. Turistin uğrak yeridir Her türlü meyve, sebze Tarihi harabeler. Bölgede üretilir. Bergama, Milet, Selçuk Tarihin akan sesi. Aliağa’da vardır Petrol rafinerisi. www.egitimcininadresi.com

56 Yukarıda yazan şiire göre; 1- Ege Bölgesi Türkiye’nin neresindedir? 2- Ege Bölgesi’nin iklimi nasıldır? 3- Ege Bölgesinde hangi dağlar ve nehirler vardır? www.egitimcininadresi.com

57 Ç…………………………… A…………………………. N…………………………. A…………………………. K…………………………. A…………………………. L………………………….. E…………………………… Haydi bizde Çanakkale’yi anlatan bir akrostiş yazalım. www.egitimcininadresi.com

58 Çevremizdeki varlıklar Beşeri unsurlar Gök cisimleri canlılar hava Doğal unsurlar su ………… hayvan toprak ………… akarsu deniz …….. yapılar …….. ……… güneş ay bitki Diğer nesneler taşıtlar fabrikaev baraj otomobil tren uçak ……… Trafik lambası Elektrik direği ….............. yıldız, göl, insan, gemi, çöp kovası, okul, köprü www.egitimcininadresi.com

59 ……………………………….................................... …………………………………................................... …………………………………................................... Yandaki resimleri doğal unsur ve beşeri unsur olarak sınıflandırın. Altlarına yazınız. www.egitimcininadresi.com

60 K Ö PÜ R N E L T Ş H İ R J A A B A D A M D I A Ğ D R G Ö LO Y A M RO V A K A B İ N U SR UF Y A T Z İ N E L II K N R U K T 5- Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ……………… dır. 6- Geniş düzlük. 7- Yeraltı veya Yeryüzündeki hareketli sular. 8- Etrafı sularla çevrili kara. 9- Akarsuların önüne kurulan büyük set. 10- İnsanların barınmak için yaptıkları yapıların tamamına verilen ad. 11- Toplu halde yaşayan insanların bulunduğu yerleşme. 12- Yer altından açılan yol. 13- Herhangi bir sebeple birbirinden ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan yapı. 14- Karaların etrafını çevreleyen büyük su kütleleri. 15- Sunumu hazırlayan ve sunan. 1 59 6 3 2 8 7 1- Karaların içindeki büyük su birikintileridir. 2- Ağaç toplulukları. 3- Türkiye'deki en yüksek ………… Ağrı’dır. 4- İnsanların, taşıtları bir yerden bir yere gitmek için kullandıkları doğrultu.. 4 10 11 15 14 13 12 www.egitimcininadresi.com

61 Bunları Yapabilirim evetkısmen hayır 1 Doğal unsur ve beşeri unsur kavramlarının anlamlarını açıklayabilirim. 2 Çevremdeki doğal ve beşeri unsurlara örnekler verebilirim. 3 Yaşadığım yerin coğrafi özelliklerini anlatan efsane, destan, öykü, türkü ve şiire örnek verebilirim. www.egitimcininadresi.com

62 Türkiye’nin en uzun akarsuyu Kızılırmak'tır. www.egitimcininadresi.com

63 Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır. www.egitimcininadresi.com

64 Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür. www.egitimcininadresi.com

65 Türkiye’ye bağlı en büyük ada Gökçeada’dır. www.egitimcininadresi.com

66

67


"DERS: Sosyal Bilgiler SINIF : 4 SÜRE:40’+40’ ÜNİTE: Yaşadığımız Yer ÖĞRENME ALANI: İnsanlar, Yerler ve Çevreler KULLANILACAK KAVRAMLAR: Çevre, beşeri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları