Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN"— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN
DEĞİŞİMİ YÖNETMEK Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

2 SUNU PLANI Değişim, örgütsel değişim ve değişim yönetimi kavramları
Sistem kavramı Değişimi belirleyen dinamikler Örgütsel değişimin boyutları Örgütsel değişim süreci Değişimin yönetimi Değişimin önündeki engeller

3 DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu Tarım Toplumu

4 Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Fizyolojik İhtiyaçlar
DEĞİŞİM YÖNETİMİ DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Saygınlık İhtiyacı Ait Olma İhtiyacı Güvenlik İhtiyacı Fizyolojik İhtiyaçlar

5 DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR Toplumsal yaşamın karmaşıklaşması
DEĞİŞİM YÖNETİMİ DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR Toplumsal yaşamın karmaşıklaşması Gereksinimlerin farklılaşması Örgütlenmeye duyulan gereksinimin artması Değişim Olgusunu Zorunlu Hale Getirmektedir

6 KAVRAMSAL ANALİZ “Değişimle” İlişkili Diğer Kavramlar
YÖNETİMİ KAVRAMSAL ANALİZ “Değişimle” İlişkili Diğer Kavramlar Dönüşüm: olduğundan başka biçime girme Gelişim: ardışık evreler biçiminde ilerleme Başkalaşım: fiziki ve kimyasal özelliklerin değişmesi Yenilik: mevcut birikimden yeni uygulamalara

7 ÖRGÜTSEL DEĞİŞME Değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmek,
DEĞİŞİM YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞME Değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmek, Rekabet edebilmek, Örgütün kendini yenilemesi, Ortada çıkan fırsat ve tehditleri algılayabilmesi, Yeni politika ve stratejiler belirleyerek kendini planlı bir şekilde yeniden yapılandırması süreci

8 DEĞİŞİM YÖNETİMİ Değişimi doğru tahmin etmek
Doğru zamanda ve doğru kaynaklarla organize olmak Uygun sistemler geliştirip hayata geçirmektir.

9 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM TÜRLERİ
YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM TÜRLERİ Planlı Değişim – Plansız Değişim Makro Değişim – Mikro Değişim Ani Değişim – Zamana Yayılmış Değişim Proaktif Değişim – Reaktif Değişim

10 TOPLUMSAL SİSTEMLER OLARAK
ÖRGÜTLER Sistem Sistem kavramı, ortak amaca yönelmiş, birbirlerine dayanan ve birbirlerini düzenli bir şekilde etkileyen öğelerden oluşmuş bir bütünü ifade etmektedir.

11 SİSTEM TÜRLERİ Organik Sistemler Mekanik Sistemler Toplumsal Sistemler
DEĞİŞİM YÖNETİMİ SİSTEM TÜRLERİ Organik Sistemler Mekanik Sistemler Toplumsal Sistemler

12 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER İçsel dinamikler İçsel Dinamikler Dışsal Dinamikler örgütün sahiplik yapısı küreselleşme D E Ğ İ Ş M liderlik tarzı teknolojik gelişme İnsan kaynakları sosyo - kültürel ve ekolojik bilinçlenme yönetsel politikalar kalite anlayışının değişmesi örgüt kültürü örgütün yönetim felsefesi

13 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER İçsel Dinamikler Örgütün Sahiplik Yapısı Özel Örgütler / Kuruluşlar Sivil Toplum Örgütleri / Kuruluşları Kamu Örgütleri / Kuruluşları

14 Kamu Örgütlerinin/Kuruluşlarının Temel Özellikleri
DEĞİŞİM YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kamu Örgütlerinin/Kuruluşlarının Temel Özellikleri Kamu Yararını Gözetme Güçlü ve Karmaşık Bürokratik Yapı Hizmetin Yaygınlığı Rekabetin Yokluğu Dış Etiklere Açık Olma

15 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kamu Örgütlerinin Temel Sorunları Halkın, kuruluşun çalışmalarından habersizliği Örgütsel iletişimin yetersizliği Yönetsel katılım kanallarının eksikliği Örgütsel amaçların belirsizliği Yönetsel politikaların, stratejilerin belirsizliği Kaynak sorunu

16 BEŞ MAYMUN DENEYİ

17 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Liderlik Tarzı Bürokratik Lider Otokratik Lider Demokratik Lider (Değişimci ve Katılımcı Lider)

18 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Değişimci Bir Liderin Özellikleri Entelektüel Özellikler Kişilikle İlgili Özellikler Sosyal Özellikler

19 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Entelektüel Özellikler Genel kültür Analiz ruhu Sentez ruhu Mantıklılık

20 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kişilikle İlgili Özellikler Akıl ve duygu arasında denge Değişen koşullara ve ortamlara uyum yeteneği Dikkatlilik İhtiyatlılık (aşırı riske girmeme) Girişkenlik (riski göze alabilme) Hafıza gücü (önemli olay, kişi ve değişkenleri akılda tutabilme)

21 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kişilikle İlgili Özellikler Dinamiklik Azim ve sebatkarlık Tertiplilik, düzenlilik Yöntemlilik Süratlilik Ciddilik

22 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Sosyal Özellikler Kişilerarası ilişkiler Hitabet yeteneği Grup yapılarını, ortak değerleri anlayabilme Birlikte çalışacağı insanlarla işbirliği yapabilme

23 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Lider çalıştığı kurumda değişimin, Başlatıcısı, Motive edicisi, Yönlendiricisidir.

24 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Lider çalıştığı kurumda değişimin, İcra edicisi, Emredicisi, Karar vericisi DEĞİLDİR !

25 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER İnsan Kaynağı Eğitim Seviyesi Yaş Cinsiyet

26 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Yönetsel Politikalar Politika, bir çalışmanın veya eylemin rehberi, yol göstericisi ya da bir amaca ulaşmak için izlenecek yolu gösteren genel bir plan niteliğindedir.

27 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Örgüt Kültürü Örgüt Kültürünün İşlevleri Örgütün sınırlarını belirler, Örgütler arasındaki farklılıkların anlaşılmasına yardımcı olur, Örgüt üyelerine aidiyet duygusu kazandırır, Örgüt üyelerinin söyleyeceği ve yapacağı şeyler hakkında uygun standartlar sağlar, Örgütü bir arada tutan yapıştırıcı görevi görür, Örgüt üyelerinin tutum ve davranışlarını şekillendirir, yönlendirir.

28 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Yönetim Felsefesi Kuruluşun yönetim ile ilgili düşünceleri, değişimin anahtarıdır. Kuruluşun yönetim felsefesi, değişime nereden ve nasıl başlanacağı ve değişimin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili ipuçları taşır.

29 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Dışsal Dinamikler Küreselleşme Sanayi devrimi sonrası ülkeler arasında giderek artan bütünleşme eğilimi, 90’lı yıllardan sonra teknolojik gelişmeler, yeni ekonomik politikalar gibi faktörlerin etkisiyle daha da hızlanmış, sonuçta küreselleşme olarak adlandırılan olgu ortaya çıkmıştır.

30 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Dışsal Dinamikler Teknolojik Gelişmeler İletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması Bilgiye daha kısa sürede ulaşma imkanı Bilgi kirliliği İnsanların duyarsızlaşması, düşünme ve eleştirme yeteneklerinin dumura uğraması

31 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kalite Anlayışının Değişmesi Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün veya hizmetin beklentileri karşılayabilme kabiliyetiyle ilgilidir.

32 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI
YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Kullanılan teknoloji ile ilgili değişim Örgütsel yapıyla ilgili değişim Kültürel değişim Yapılan işin mahiyeti ile ilgili değişim İnsan ilişkilerinde değişim Çalışma koşullarında değişim

33 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI
YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Kullanılan Teknoloji İle İlgili Değişim Görevler yerine getirilirken kullanılan araçların, elektronik aletlerin, iletişim araçlarının, bilgi işlem sistemlerinin daha güvenilir, daha işlevsel daha ekonomik olması için gerçekleştirilen planlı değişim süreci

34 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI
YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Örgütsel Yapıyla İlgili Değişim Görev, yetki ve sorumluluklarda, kurullarda, sistem ve süreçlerde, bölümlerde, prosedürlerde, çalışanların iş tanımında, gerçekleştirilen değişim

35 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI
YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Kültürel Değişim Örgütsel amaçları desteklemeyen, hantallaşmış olumsuz bir örgüt kültürünün değiştirilmesi için çaba harcamak gerekir.

36 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI
YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Yapılan İşin Mahiyeti İle İlgili Değişim Örgütün, bölümün veya departmanın başka bir görev üstlenmesi ve bu göreve uygun olarak yediden yapılanması.

37 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI
YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI İnsan İlişkilerinde Değişim Örgütsel çatışma ve buna bağlı olarak örgütsel stres fark edilir boyuta gelmiş ise ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, yeni bir görev dağılımı yapılması, yer değişikliğine gidilmesi gerekir.

38 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİ
YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİ Örgütsel Değişim Süreci Çözülme: Örgütteki mevcut değer, yöntem, teknik, strateji ve politikaların geçerliliklerini kaybetmeye başladığının farkına varılması. Değişme: Örgütün öznel koşullarına uygun yeni değer, yöntem, teknik, strateji ve politikaların belirlenmesi ve örgüte taşınması. Yerleşme: Yeni durumun sabitlenmesi, statüko haline getirilmesi, yeni bir denge noktası yaratılması.

39 DEĞİŞİME UYARLANMAK Örgütsel Değişim Süreci DEĞİŞİM Değerlendirmek
YÖNETİMİ DEĞİŞİME UYARLANMAK DEĞİŞİM Değerlendirmek Örgütsel Değişim Süreci Planları Uygulamaya Koymak Değişimi Planlamak Değişim gerekliliğini belirlemek MEVCUT DURUM

40 HEDEFLER TOMBUL OLMALI
Tatmin edici Ortak Mantıklı Belirgin Ulaşılabilir Limitleri Belli

41 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRME !
YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRME !

42 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Daha evvel hiç denenmedi... Yeterince elemanımız yok. Kulağa hoş geliyor ama ya uygulamada İyi bir fikir olsaydı başkası mutlaka uygulardı ! Bizim işte geçerli değil. Kendi işinle ilgilen, başka işlere karışma.

43 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Rasyonel Nedenler Yeni rol ve görevlere uyum için çaba ve zaman gerekmesi, Bu süreçte bireylerin kaçınılmaz olarak bazı zorluklar yaşamak zorunda kalmaları.

44 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Ekonomik Nedenler Örgütlerde gerçekleştirilen köklü değişiklikler, birçok kişide işini kaybetme endişesi yaratmaktadır.

45 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Psikolojik Nedenler Değişimin getirdiği yeni uygulamalar, bazı belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Bu belirsizliğin yarattığı korku ve endişe

46 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER
YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Sosyolojik Nedenler Örgüt içindeki informal gruplar.

47 TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK
DEĞİŞİM YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK Yönetsel Politikalara Katılım Olanakları Yaratmak

48 TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK
DEĞİŞİM YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK Örgüt İçi İletişimi Geliştirmek İletişim Biçimleri Sözlü İletişim Sözsüz İletişim Yazılı İletişim

49 TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK
DEĞİŞİM YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK İnsan Kaynağının Motivasyonu Örgüt açısından motivasyon, örgütün ve çalışanların gereksinimlerini tatmin edecek bir iş ortamı yaratarak, kişinin harekete geçmesi için istekli hale getirilmesi sürecidir.

50 TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK
DEĞİŞİM YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK Hizmet içi eğitim programları tasarlamak ve uygulamak

51 TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK
DEĞİŞİM YÖNETİMİ DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK ''Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağzım. Ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.''


"Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları