Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VEREM (TÜBERKÜLOZ) Erzurum Verem Savaş Dispanseri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VEREM (TÜBERKÜLOZ) Erzurum Verem Savaş Dispanseri."— Sunum transkripti:

1 VEREM (TÜBERKÜLOZ) Erzurum Verem Savaş Dispanseri

2 Neden veremle savaş? 3. Basamak 2. Basamak 1. Basamak VEREM SAVAŞ D İ SPANSER İ SITMA SAVAŞ D İ SPANSER İ TRAHOM SAVAŞ D İ SPANSER İ

3 Epidemiyoloji-1 • Türkiye'de 15 ile 20 milyon arası bir nüfusun enfekte oldu ğ u hesaplanmaktadır. • Bu insanların % 5-10’ nu yaşamlarının bir döneminde verem hastası olacaklardır

4 Epidemiyoloji-2

5 Epidemiyoloji-3

6 Epidemiyoloji-4  Dünya nüfusunun %32’si tüberküloz basili ile enfekte  Her yıl yaklaşık 8 milyon kişi TB hastalı ğ ına yakalanmakta  Yaklaşık 2 milyon insan ölmekte

7 Epidemiyoloji-5  1993-Dünya Sa ğ lık Örgütü ◦ Tüberküloz icin acil durum ilan  Dunyada bir hastalık icin ilk acil durum ilanı  1994-Do ğ rudan gözetimli tedavi  2000-148 ülkede DGT

8 Tarihçe-1  İ lk bilgiler-m.ö. 3000’ler-Mısır  M.ö. 1000-Nesperehan (pott apsesi)  Hipokrat  Bergamalı Galen

9 Tarihçe-2 “Sesleri kısık, boyunları hafif bükük ve sert, parmakları silindirik fakat eklemleri şiş, vücutları iyice erimiş olduğu için kemikleri belirginleşmiş tırnakları eğri, yassılaşmış ve kırılgan. Burun keskin ve silindirik, yanakları belirgin derecede pembeleşmiş, gözler iyice çukurlaşmış fakat parlaklıklarını kaybetmemiş yüzü kadavra halini almış kol ve bacak kasları erimiş, kaburgaların başladığı, sonlandığı yerler ve eklemleri net bir şekilde seçiliyor. Skapulalar kuş kanadı halini almıştır.”

10 Tarihçe-3  Tüketim Hastalı ğ ı (Consumption)  Beyaz Veba (White Plaque)  Phthisis  Daima Genç (Forever Young)  Unutulmuş Katil (The Forgotten Killer)  İ nce Hastalık

11 Tarihçe-4  Rene Laennec  Robert Koch-1882  Albert Calmette

12 Eski tedaviler  Kan alma  Müshil  Fosforik asit  Eter  Afyon  At ile gezinti yapma  El sürme

13 Ünlü verem hastaları

14 M. Tuberculosis •Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir. •Güneşten gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür. 1-5 mikron uzunluğunda

15 Tüberküloz hastası her öksürük ile, 1-3 basil içeren 3500 kadar bulaştırıcı parçacı ğ ı etrafa saçar. Verem nasıl bulaşır?

16 Patogenez-1

17 Patogenez-2

18 Verem hangi organları tutar?  Akci ğ erler : % 70-80  Di ğ er Organlar : % 20-30 ◦ Akci ğ er zarı ◦ Lenf bezleri ◦ Beyin zarı ◦ Kemikler ◦ Böbrekler ◦ Kalp zarı ◦…◦…

19 Belirtiler  15 günden uzun süren öksürük  Balgam çıkarma  Kanlı balgam  Ateş  Gece terlemesi  İ ştahsızlık  Zayıflama

20 Tanı-1 Vereme erken tanı nasıl konabilir? İki-üç hafta veya daha uzun süreli öksürük şikayeti olan herkes Verem Savaşı Dispanseri veya başka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır!!!

21 Tanı-2 • Balgamın mikroskopla muayenesi • Balgam kültürü • Akci ğ er grafisi • Tüberkülin cilt testi

22 Tedavi-1  Tüberküloz tedavisi verem savaş dispanserlerinde tamamen ücretsiz!  2006 Do ğ rudan gözetimli tedavi

23 Tedavi-2 • Dört veya beş ilaçla 6-8 ay süre ile tedavi verilmelidir. • İ laçların düzenli kullanılması esastır. • İ laçların bir gün bile aksatılmaması gereklidir.

24 Tedavi-3 Dünya Sa ğ lık Örgütü, tedavi başarısını garantilemek için, tüberkülozlu hastaların her doz ilacının her gün bir sa ğ lık çalışanı veya e ğ itilmiş bir gönüllü tarafından yutturulmasını esas almaktadır.

25 Tedavi-4 Hastanın yakınları, özellikle de aynı evde birlikte yaşayanlar Verem Savaşı Dispanserlerine başvurmalıdır. Hasta yakınlarının taramaları dispanserlerde ücretsiz olarak yapılmaktadır! Tüberküloz taraması (-) hasta yakınlarına koruma tedavisi başlanır.

26 Korunma  Erken teşhis  Başarılı tedavi  Temaslıların tedavisi  BCG aşısı

27 Önemli Noktalar-1  Belirtiler ◦ 15 günden uzun süren öksürük ◦ Balgam çıkarma ◦ Kanlı balgam ◦ Ateş ◦ Gece terlemesi ◦ İ ştahsızlık ◦ Zayıflama  Tanı o Balgamın mikroskopla muayenesi o Balgam kültürü o Akci ğ er grafisi o Tüberkülin cilt testi

28 Önemli Noktalar-2  Tedavi ◦ Verem Savaş Dispanserlerinde ücretsiz olarak verilmektedir. ◦ Do ğ rudan Gözetimli Tedavi(DGT) uygulanmaktadır.  Korunma ◦ Erken teşhis ◦ Başarılı tedavi ◦ Temaslıların tedavisi ◦ BCG aşısı

29

30


"VEREM (TÜBERKÜLOZ) Erzurum Verem Savaş Dispanseri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları