Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELLİ KADIN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELLİ KADIN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 ENGELLİ KADIN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ
Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD MALATYA

2 Engellenmişlik işlevsel bozukluk veya yetersizlik kendi başına bir engellilik oluşturmamaktadır işlevsel yönden yetersiz olan özürlü bireyin çevre ortamının olumsuz şartlarıyla karşı karşıya gelmesi sonucu özürlülük engelliliğe dönüşmektedir

3 Engellilik modelleri Tıbbi model Sosyal model Biyopsikososyal model
Bireysel sorun Hastalığın oluşturduğu sorunlar Sosyal model Uygun olmayan çevresel koşulların yarattığı sorun Biyopsikososyal model İşlevselliği 3 düzeyde tanımlar; Bedensel işlevsellik, yapı Aktivite Katılım

4 Engellilik “Bozukluk” “Aktivite sınırlandırması” “Katılım kısıtlaması”

5 DSÖ’nün Uluslar arası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması (ICF)*
Engellilik bireyin sağlık durumu ve bağlamsal etkenler arasındaki dinamik etkileşimdir Sağlık durumu (hastalıklar, bozukluklar, yaralanmalar, travmalar vs) Bağlamsal etkenler; Çevresel etkenler; Sosyal tutumlar, mimari özellikler, iklim vs Kişisel etkenler; Yaş, cinsiyet, başa çıkma yolları *World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF

6 Part 1: Functioning and Disability Part 2: Contextual Factors
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)* Part 1: Functioning and Disability Part 2: Contextual Factors Components Body Functions and Structures Activities and Participation Environmental Factors Personal Factors Domains Body functions;Body structures Life areas (tasks, actions) External influences on functioning and disability Internal influences on functioning and disability Constructs Change in body functions (physiological) Change in body structures (anatomical) Capacity: Executing tasks in a standard environment Performance: Executing tasks in the current environment Facilitating or hindering impact of features of the physical, social, and attitudinal world Impact of attributes of the person * World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: World Health Organization, 2001.

7 Engelli bireylerin hakları
Diğer insanlarla aynı oranda, standart, kaliteli bakım Erken tanı ve müdahale Ayrımcılık yapılmaması Yerel hizmet uygulamaları

8 Özürlüler yasası engellilik özürlüler için sosyal bir sonuçtur özürlülükten doğan sosyal haklar, özürlünün cinsiyetine ve özürlülük sebebine bakılmaksızın eşitlik ilkesi özürlülerin toplum hayatında, başkalarıyla eşit düzeyde yer alma fırsatlarından yararlanabilme şansına sahip olması sosyal dışlanmanın çok önemli bir unsuru olarak kabul edilen cinsiyete dayalı ayrımcılığın giderilmesi

9 Sağlık alanında engeli yaratan etkenler
Çevresel Fiziksel koşulların uygunsuzluğu Ulaşamazlık Yapısal Sağlık planlarının yetersizliği Randevu sistemi olmaması Tutumsal Bilgisizlik İletişimsizlik

10 Engelli kadın Hem kadın hem de engelli olmanın zorluklarını yaşayarak var olmaya çalışmaktadır Sağlık hizmetleri planlanırken engellilere yönelik düzenlemeler çok sınırlı kalmakta, kadın engellilere özgü sorunlar hemen hiç dikkate alınmamaktadır

11 Sağlık hizmetlerinde yetersizlik
Hastane koşullarında engelli kadınlar için yeterli bir düzenleme bulunmamaktadır Kadın Doğum, Acil Servis ünitelerinde bile engelli kadın için ek düzenlemeler gözlenmemektedir Kadının yaşam döngüsünde karşılaştığı sorunların engellilik söz konusu olduğunda nasıl bir özellik kazandığına dikkat edilmemektedir

12 Sağlık hizmetlerinde yetersizlik
Doktor ve hemşireler engelli insanla uğraşmak istememektedir Bu konuda yeterli bilgiye de sahip değildirler Kişisel bakıma yardım zayıf ya da yoktur Evde bakım hizmetleri zayıf ya da yoktur

13 Sağlık hizmetlerinde yetersizlik
Araç temini ve güvenli şekilde ulaşım konusunda sorunlar bulunmaktadır Toplu taşıma araçlarında engellilere yönelik düzenlemeler yetersizdir

14 Yol haritası Sağlık çalışanlarının engelli kadın sorunları ve bakımı konusunda eğitilmesi Bireyselleştirilmiş, bütünlükçü bakım Tıbbi kolaylıklardan yararlanma Kanıta dayalı tıp uygulamaları Hastanın ve bakım verenlerin eğitilmesi

15 Sağlık çalışanlarının eğitimi
Engellilik hakkında tüm personelin eğitimi Cinsiyete ve engelliliğe ilişkin ek sorunlar konusunda farkındalık kazandırmak Hastanın bütün olarak ele almayı tutum haline getirmek Hastanın özel güçlükleri konusunda duyarlı olmak İletişim becerisi (görme, duyma, konuşma, kavrama sorunları olan bireylerle iletişim, örn işaret dili vs)

16 Tıbbi kolaylıklardan yararlanma
Hastanede yapısal düzenlemeler Rampalar, asansörler Hastane yatakları Kapıları Tuvaletleri Tutamaklar Kullan-at tıbbi malzemeler

17 Tıbbi kolaylıklardan yararlanma
Organizasyonel düzenlemeler Engelliler için danışma deski oluşturulması Randevu kolaylığı, aynı gün birkaç bölümle işini bitirebilmesinin sağlanması Personelin hizmet içi eğitimde engelli hastaya yardım konusunda eğitilmesi

18 Düzenlemeler İşitme engelliler için işaret dili bilen personel bulundurulması Görme özürlüler için Braille alfabesi ile yazılmış broşürler hazırlanması Engelli kadın hastalar için bir hasta muayene odası düzenlenmesi (yüksekliği uygun muayene masası, tekerlekli sandalyenin hareket edebileceği geniş alanın olması, kapısının geniş olması vs) Hastaya daha fazla zaman ayırmak (hareket zorluğu nedeniyle)

19 Düzenlemeler Hastanede hizmet veren büroların engellilerin yararlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesi

20 Koruyucu hekimlik uygulamaları
Peryodik taramalar yapmak (PAP; meme muayenesi, mamografi vs) Sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında eğitmek (Sigara, alkol kullanımı vs) Anne- çocuk sağlığını birlikte düşünmek Cinsel sorunları ve doğum kontrolü için çözüm bulmak İhmal ve taciz sorunlarına dikkat yöneltmek

21 Engelli kadının güçlendirilmesi
Bilgi, araç ve sosyal destekle sağlığı konusunda sorumluluk alma ve kendi kararlarını vermesini sağlama Kendi bakımını yapma konusunda eğitilmesi Çevresel güçlüklerini azaltarak yaşama katılımının arttırılması

22 Kader


"ENGELLİ KADIN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları