Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELLİ KADIN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD MALATYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELLİ KADIN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD MALATYA."— Sunum transkripti:

1 ENGELLİ KADIN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD MALATYA

2 Engellenmişlik • işlevsel bozukluk veya yetersizlik kendi başına bir engellilik oluşturmamaktadır • işlevsel yönden yetersiz olan özürlü bireyin çevre ortamının olumsuz şartlarıyla karşı karşıya gelmesi sonucu özürlülük engelliliğe dönüşmektedir

3 Engellilik modelleri • Tıbbi model – Bireysel sorun – Hastalığın oluşturduğu sorunlar • Sosyal model – Uygun olmayan çevresel koşulların yarattığı sorun • Biyopsikososyal model – İşlevselliği 3 düzeyde tanımlar; • Bedensel işlevsellik, yapı • Aktivite • Katılım

4 Engellilik 1.“Bozukluk” 2.“Aktivite sınırlandırması” 3.“Katılım kısıtlaması”

5 DSÖ’nün Uluslar arası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması (ICF)* *World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. 2001. Engellilik bireyin sa ğ lık durumu ve ba ğ lamsal etkenler arasındaki dinamik etkile ş imdir Sağlık durumu (hastalıklar, bozukluklar, yaralanmalar, travmalar vs) Bağlamsal etkenler; Çevresel etkenler; Sosyal tutumlar, mimari özellikler, iklim vs Kişisel etkenler; Yaş, cinsiyet, başa çıkma yolları

6 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)* Part 1: Functioning and Disability Part 2: Contextual Factors ComponentsBody Functions and Structures Activities and Participation Environmental Factors Personal Factors DomainsBody functions;Body structures Life areas (tasks, actions) External influences on functioning and disability Internal influences on functioning and disability ConstructsChange in body functions (physiological) Change in body structures (anatomical) Capacity: Executing tasks in a standard environment Performance: Executing tasks in the current environment Facilitating or hindering impact of features of the physical, social, and attitudinal world Impact of attributes of the person *World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: World Health Organization, 2001.

7 Engelli bireylerin hakları • Diğer insanlarla aynı oranda, standart, kaliteli bakım • Erken tanı ve müdahale • Ayrımcılık yapılmaması • Yerel hizmet uygulamaları

8 Özürlüler yasası 01.07.2005 • engellilik özürlüler için sosyal bir sonuçtur • özürlülükten doğan sosyal haklar, • özürlünün cinsiyetine ve özürlülük sebebine bakılmaksızın eşitlik ilkesi • özürlülerin toplum hayatında, başkalarıyla eşit düzeyde yer alma fırsatlarından yararlanabilme şansına sahip olması • sosyal dışlanmanın çok önemli bir unsuru olarak kabul edilen cinsiyete dayalı ayrımcılığın giderilmesi

9 Sağlık alanında engeli yaratan etkenler • Çevresel – Fiziksel koşulların uygunsuzluğu – Ulaşamazlık • Yapısal – Sağlık planlarının yetersizliği – Randevu sistemi olmaması • Tutumsal – Bilgisizlik – İletişimsizlik

10 Engelli kadın • Hem kadın hem de engelli olmanın zorluklarını yaşayarak var olmaya çalışmaktadır • Sağlık hizmetleri planlanırken engellilere yönelik düzenlemeler çok sınırlı kalmakta, kadın engellilere özgü sorunlar hemen hiç dikkate alınmamaktadır

11 Sağlık hizmetlerinde yetersizlik • Hastane koşullarında engelli kadınlar için yeterli bir düzenleme bulunmamaktadır • Kadın Doğum, Acil Servis ünitelerinde bile engelli kadın için ek düzenlemeler gözlenmemektedir • Kadının yaşam döngüsünde karşılaştığı sorunların engellilik söz konusu olduğunda nasıl bir özellik kazandığına dikkat edilmemektedir

12 Sağlık hizmetlerinde yetersizlik • Doktor ve hemşireler engelli insanla uğraşmak istememektedir • Bu konuda yeterli bilgiye de sahip değildirler • Kişisel bakıma yardım zayıf ya da yoktur • Evde bakım hizmetleri zayıf ya da yoktur

13 Sağlık hizmetlerinde yetersizlik • Araç temini ve güvenli şekilde ulaşım konusunda sorunlar bulunmaktadır • Toplu taşıma araçlarında engellilere yönelik düzenlemeler yetersizdir

14 Yol haritası • Sağlık çalışanlarının engelli kadın sorunları ve bakımı konusunda eğitilmesi • Bireyselleştirilmiş, bütünlükçü bakım • Tıbbi kolaylıklardan yararlanma • Kanıta dayalı tıp uygulamaları • Hastanın ve bakım verenlerin eğitilmesi

15 Sağlık çalışanlarının eğitimi • Engellilik hakkında tüm personelin eğitimi • Cinsiyete ve engelliliğe ilişkin ek sorunlar konusunda farkındalık kazandırmak • Hastanın bütün olarak ele almayı tutum haline getirmek • Hastanın özel güçlükleri konusunda duyarlı olmak • İletişim becerisi (görme, duyma, konuşma, kavrama sorunları olan bireylerle iletişim, örn işaret dili vs)

16 Tıbbi kolaylıklardan yararlanma • Hastanede yapısal düzenlemeler – Rampalar, asansörler – Hastane yatakları – Kapıları – Tuvaletleri – Tutamaklar – Kullan-at tıbbi malzemeler

17 Tıbbi kolaylıklardan yararlanma • Organizasyonel düzenlemeler – Engelliler için danışma deski oluşturulması – Randevu kolaylığı, aynı gün birkaç bölümle işini bitirebilmesinin sağlanması – Personelin hizmet içi eğitimde engelli hastaya yardım konusunda eğitilmesi

18 Düzenlemeler – İşitme engelliler için işaret dili bilen personel bulundurulması – Görme özürlüler için Braille alfabesi ile yazılmış broşürler hazırlanması – Engelli kadın hastalar için bir hasta muayene odası düzenlenmesi (yüksekliği uygun muayene masası, tekerlekli sandalyenin hareket edebileceği geniş alanın olması, kapısının geniş olması vs) – Hastaya daha fazla zaman ayırmak (hareket zorluğu nedeniyle)

19 • Hastanede hizmet veren büroların engellilerin yararlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesi Düzenlemeler

20 Koruyucu hekimlik uygulamaları – Peryodik taramalar yapmak (PAP; meme muayenesi, mamografi vs) – Sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında eğitmek (Sigara, alkol kullanımı vs) – Anne- çocuk sağlığını birlikte düşünmek – Cinsel sorunları ve doğum kontrolü için çözüm bulmak – İhmal ve taciz sorunlarına dikkat yöneltmek

21 Engelli kadının güçlendirilmesi • Bilgi, araç ve sosyal destekle sağlığı konusunda sorumluluk alma ve kendi kararlarını vermesini sağlama • Kendi bakımını yapma konusunda eğitilmesi • Çevresel güçlüklerini azaltarak yaşama katılımının arttırılması

22 Kader


"ENGELLİ KADIN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD MALATYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları