Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA"— Sunum transkripti:

1 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA
T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA DOĞA TURİZMİ Gamze ÇINAR Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Orhan AKOVA Dersin Hocası

2 İÇİNDEKİLER TURİZM Tanımı DOĞA TURİZMİ DOĞA TURİZMİ ÇEŞİTLERİ
Kuş Gözlemciliği Botanik(Bitki İnceleme) Turizmi Av Turizmi Yayla Turizmi Dağcılık Su Altı Dalış Turizmi HAVA SPORLARI Yamaç Paraşütü Yelken(Delta) Kanat Balon

3 TURİZM

4 TURİZM İnsanların türlü amaçlarla yaptıkları gezilere turizm denir.
Turizm; başka yerleri görmek, tanımak, eğlenmek, dinlenmek ve alışveriş etmek için yapılan gezilerdir. Turizm; iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır. İnsanlar ülke içinde dinlenmek, eğlenmek, alışveriş etmek, gezip görmek için, sürekli yaşadıkları kentin dışına çıkarlar. Başka yerlere giderler. Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır.

5 DOĞA TURİZMİ

6 Doğa Turizmi Doğa turizmi ya da eko turizm, dünyada turizmin en hızla büyüyen alt sektörüdür. Eko turizm doğanın bozulmadan korunmasını amaçladığından, normal turizmde sıkça görülen doğal alanların oteller altında yok olmasına eko turizmde rastlanmaz. Türkiye ve Doğu Anadolu bölgesi doğa açısından çok zengin olmasına rağmen, özellikle Doğu Anadolu’da doğa turizmi eğitimi ve tanıtımı çok az olduğundan, bölge bu konudaki büyük potansiyelini değerlendirememektedir. Halbuki Türkiye bu konuda en ileri ve en çok gelir kazanan ülkelerden biri olabilir. Türkiye’nin doğasını incelemek için her sene binlerce turist yurtdışı kaynaklı turlarla Türkiye’ye gelmekte, Doğu Anadolu bölgesi de dahil olmak üzere yurdun dört bir yanında kuşları, bitkileri, böcekleri ve diğer canlıları gözlemlemektedir. Doğal ve kültürel tahribatın önüne geçen ve kişi başına normal turizmden çok daha fazla gelir getiren eko turizm, Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin ve Ağrı gibi ekonomik açıdan yoksul ama doğası zengin illerimiz için önemli bir alternatif gelir kaynağı olabilir.

7 Doğa Turizmi

8 KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ

9 Kuş Gözlemciliği Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Türkiye'deki toplam kuş türlerinin sayısı Avrupa'nın tamamında bulunan kuş türleri kadardır. Ülkemizin kuşlar açısından zengin olmasının en önemli nedenleri, zengin sulak alanlara sahip olması ve kuş göç yolları üzerinde bulunmasıdır. Türkiye'de kuş gözlemciliği son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla yayılmaktadır.

10 Kuş Gözlemciliği Kuş gözlemcileri, eğitimli ve yüksek gelir seviyeli en büyük eko-turist grubunu oluşturduklarından dolayı, eko-turizm gelirinin en iyi kaynaklarından biridir Kuş gözlemcilerinin hevesinden ve bu aktiviteye yatırdıkları kaynaklardan dolayı, kuş gözlemciliği hızlı bir şekilde gelişmekte ve tüm dünyada tehdit altında olan bir çok doğal alan için umut olmaktadır 1983’ten beri, ABD’de kuş gözlemcilerinin sayısı %332 oranında artarak ülke içinde en hızlı gelişen doğa aktivitesi olmuştur. ABD’de bir kuş gözlemcisinin ortalama yıllık geliri doların üzerindedir ve üçte biri en azından üniversite mezunudur Yüksek doğa bilinci taşımaları ve kuşlar için önemli bir miktarda para harcamaları kuş gözlemcilerini ideal eko-turistler yapmaktadırlar. Tipik turizm mal ve hizmetlerinin satılmasıyla ülke ekonomisine katkının yanında, bağımsız kuş gözlemcileri ve kuş gözlem turları, Kenya ve Güney Afrika gibi düşük gelirli ülkelerde bile, bazen günde 200 dolar gibi ücretler ödeyerek, yerel doğa rehberleri tutmaktadırlar.

11 Kuş Gözlemciliği Kuş gözlemcileri genellikle turist sezonu dışındaki zamanlarda ya da hiçbir diğer turistik çekiciliği olmayan bölgeleri ziyaret ederler 1999’da, Kosta Rıka turizm enstitüsü (ICT) o yıl için olan 1 milyar dolarlık turizm gelirinin %41’inin kuş gözlemciliğinden geldiğini hesaplamıştır.

12 Kuş Gözlemciliği

13 BOTANİK (BİTKİ İNCELEME) TURİZMİ

14 Botanik (Bitki İnceleme) Turizmi
Çeşitli coğrafi özellikleri, coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliği, üç kıta arasında doğal bir köprü olması, Anadolu Yarımadası'nı dünyada benzerine az rastlanan bir bitki çeşitliliğine sahip kılmıştır. Avrupa'nın tamamında var olan bitki sayısı toplam adet iken bu sayı ülkemizde adettir. Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından ise Avrupa'dan üstündür. Zira dünyada sadece belli bir bölgede yetişen veya anavatanı belli bir bölge olan (endemik) bitkiler açısından ülkemiz Avrupa'dan üstün olmanın da ötesinde dünyanın birkaç bölgesinden biridir. Avrupa'nın endemik bitki sayısı toplam adet iken bu sayı ülkemizde adettir. Sadece Antalya ilimizdeki endemik bitki sayısı 600'dür.

15 Botanik Turizmi Türkiye'nin bitki zenginliğinin en önemli nedenlerinden biri, buzul çağlarında Anadolu'nun bitkiler için bir sığınak olmasıdır. Günümüzde de Türkiye hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir şekilde 3 farklı bitki alanının kesişme noktasında yer almaktadır. Bu bitki alanları Akdeniz Bitki Alanı (Akdeniz ve Ege bölgelerini kapsamaktadır), Avrupa-Sibirya Bitki Alanı (Karadeniz ve Marmara bölgesini kapsamaktadır.

16 AV TURİZMİ AV TURİZMİ

17 AV TURİZMİ Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Av turizmine açılacak avlaklar, ülkemizin av hayvanı potansiyeli dikkate alınarak, Çevre ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Yabancı turist avcılar, Orman Bakanlığınca A Grubu Seyahat Acenteleri verilen Av Turizmi İzin Belgesi ile avlanabilmektedirler. Ayrıca, yabancı turist avcılar Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce tescil edilen özel avlaklarda, sadece buralarda üretilip serbest bırakılan türleri avlayabilmektedir.

18 YAYLA TURİZMİ

19 Yayla Turizmi Turizm sektörü, dünyada ve ülkemizde doğa, özgü kimlik ve aktif tatil arayışının giderek arttığı yeni bir süreç içine girmiştir Ülkemiz sahip olduğu çok zengin doğal değerler ile doğa sporlarına yönelik büyük bir potansiyeli de bünyesinde barındırmaktadır.  Ülkemiz koşulları bakımından günümüzde en zengin olanakları sunan "Yayla Turizmi" öncelikle ele alınmış ve 1990 dan başlayarak, özel bir proje çerçevesinde bu türün geliştirilmesine yönelik araştırma planlama ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına hız verilmiştir Amaç, yaylalarımızın koruma-kullanma dengesi içerisinde turizm amaçlı değerlendirilmesidir.  Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Orta Anadolu bölgelerinde bulunan yaylalarda turizm potansiyeli araştırmaları yapılmış olup, çoğunluğu Karadeniz Bölgesinde bulunan 23 yayla turizm merkezi ilan edilmiştir.

20 YAYLA TURİZMİ

21 DAĞCILIK

22 DAĞCILIK Türkiye, farklı yüksekliklerde, zengin jeomorfolojik ve tektonik yapıya sahip, flora ve faunası olan ormanlara ve siluete sahip, zengin av ve yaban hayatı olan dağlarıyla hem kış turizmi hem de dağ yürüyüşü ve tırmanışları için dağcılık sporunu sevenlere olağanüstü çekici ve ilginç olanaklar sunar. Türkiye'yi her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda turist dağ tırmanışı ve yürüyüşü için ziyaret etmektedir.

23 DAĞCILIK Türkiye'deki Dağ Tipleri : Ağrı- Ağrı Dağı Antalya-Beydağlar
Kayseri-Erciyes Dağı Mersin-Bolkar Dağları Niğde- Aladağlar Rize-Kaçkar Sıradağları Tunceli-Mercan (Munzur) Dağları Van-Süphan Dağı

24 SU ALTI DALIŞ TURİZMİ Türkiye sularında bulunan önemli batıklar ve su altı mağaraları dalıcılar tarafından keşfedilmeyi beklemektedir.

25 SU ALTI DALIŞ TURİZMİ Bazı Dalış Bölgeleri : Kemer Kalkan
B-24Amerikan Savaş Uçağı Batığı Uluburun Antik Batığı Gelidonya Antik Batığı Fransız (Sosyete) Batığı Falezler Sıçan Adası Kaç Uçak Batığı Gök Mağarası Paris Batığı Sulu in Mağarası

26 HAVA SPORLARI Türkiye, Yamaç paraşütü, Yelken Kanat, Planör, Paraşüt, Balon gibi hava sporları meraklıları için keşfedilmesi gereken bir ülkedir.

27 YAMAÇ PARAŞÜTÜ Yamaç Paraşütü sporu, ilk bakışta serbest atlama paraşütüne benzeyen bir paraşüt ile uçak yerine, yüksek bir tepeden koşulmak sureti havalanmaktır.Eğimli ve yüksek bir tepeye açık olarak serilen paraşüt, pilotun koşmaya başlaması ile hava ile dolar ve pilotla birlikte havalanır. Uçuşların süresi kullanılan malzemenin performansı ve pilotun tecrübesine bağlı olarak kilometrelerce /saatlerce sürebilir. Tek kişi olabileceği gibi iki kişilik (tandem ) kanatları da vardır. 

28 YAMAÇ PARAŞÜTÜ Uçuş Bölgelerinden Bazıları: Ölüdeniz-Babadağ
Denizli Pamukkale Ankara-Gölbaşı Bolu-Abant Eğirdir Kayseri Eskişehir-İnönü Antalya-Aksu

29 YELKEN (DELTA) KANAT

30 Yelken (Delta) Kanat Yelken kanat motoru olmayan, rüzgar ve diğer hava etkileri ile uçuş yapabilen tek kişilik bir uçuş aracıdır. Havalanma, havada kalma ve havalanma yeri yamaç paraşütüne benzer. Ancak uçuş için daha fazla eğitim süresine ihtiyaç vardır. Güvenlik için kişiye bağlı paraşüt de bulunmaktadır.

31 BALON

32 BALON Dünyada ilk ortaya çıkışı 18.yy sonlarına uzanan balonla uçuş sporu ülkemizde de yoğun ilgi görmektedir. Uzun yıllardır bireysel sportif amaçlı yapıldığı gibi, Turistik yörelerimizdeki yerel etkinliklerde balonla kent turları düzenlenmektedir. Balon, içine doldurulan sıvı propan gazının ısıtılması ile havalanır. 

33 KAYNAKÇA


"YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları